Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

презентация локации Make it show moscow

Download to read offline

презентация локации Make it show moscow

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

презентация локации Make it show moscow

 1. 1. ' А' ”Ч ц и ї І " 'ї „мммвиІлитттдгггІІ. ттлтнпяпггтІгт“. лтнпнттлшпттшты ъ гттпїњтйлп! - ' НРЧШІІІІІШІІІІІІ ІІШПНПІІІНІІШГГІПГІІІПІПШІІІЙШЙПІІІІІІІЙ Ц їїдмїї: : Ј „їдїтдъ ппчт к. .. “: :%~*~ „ І ІІГ ІІІІІІІ“МІМШІШМІІІІІІІІІІІІІЖІЙИ * * аз . т * Ч ЮІІІІІІІМІІЈШЈЕІЙЗІЈІІЗІЖМЈЩЖТІІтнт! ІІШІІІЛЈІІІњЈІГШ ІШІШЈІІІІІІІІІІІІІІІшиІІІиІнІшІІІІІннІинІІІІпІнІІІІІпІІиІІІІпІІнІІІІшІІпІІпІІІшшщпжлыїжйчжжїжж НІ А д * г *д
 2. 2. Й . ~„~. ::= І' 'ги И* ІІ Ј! „Ч др! И „д-, цтднпІІпІїНІІохІнІАІІ , .
 3. 3. Шуцїсц' 'її-І “д 71! х 4» тдииеІцзгїщлжчпнигч *нии '[ 1: „ ч 'ни ЛЕКТОРИЙ З6НА СУПЕРГЕРОЕВ -Йоко с! ь*~ › . знаев това. : 838355 г: входен. 3 чинии -: І-4 -ц-в-І- І , ї / ' ФУДКОРТ І Щ ї МЦ «д І 1 : Чук . ' . х г- ч ЈРЧЧЕЩО › 2420002002 І 0 *х , т. 3833.- съде: 0:35. 8930900: о. . я / ї ощохчохы 5.5525 . ф . . 53:59 м: «манш Ј? Ј Г? , .„ ощохцохи 5.558.: 0:95. 8938900: х д-їояь . . . . „ х . ж чь х Хх с-3ц>п ч; .ом х „ . ., І о . .. ошзаохы 5.558.: Т 0:9:: щ3чоа5о2 2 Пи . 255» а . чмодш 4 ЧЗ: : А.
 4. 4. МАКЕІТЅНОИІ ЛОКАЦИЯ тттакепзгючхлшгд аз“ ОТКРьІТьІЙ ЛЕКТОРИЙ Здесь прямо ПОД ОТКРьПЪІМ небом спикеры маке ІІ Ѕпош будут рассказывать о высоких ТЅХНОЛОГИЯХ. науке. ИСКУССТВЗ И других интересных ВЗЩЗХ. Все жепающие получат возможностъ узнать что-то новое и полезное, а также подискутировать с зкспертами в самых разных обпастях. ~ ч;
 5. 5. ЗКСПО ЗОНА В зтои части пофта будет находиться выставка оовременньлх технологии и инновационньгх Проектов. Роботы. дроны. гаджеты виртуапьнои реапьнооти, ЗВ-принтеры и многое другое. МАКЕІТЅНОИІ ЛОКАЦИЯ хммм такепзпоа/ .ш ц
 6. 6. ГЛАВНАЯ СЦЕНА Зто цет-ггральное место всего фестивала В вечерней программе тут будут высгугвть диджеи, музыкантьт, шоу-гругпы и тд. и все зто под оопровождение гоповокружи- тельных мапинг и 30 инстаппїщуй. У всех госте? ! фестивала будет возможность отлично гютанцевать, посидеть на мягких пуфах. послушать качественную живую музыку пообцктться с интереоными и яркими ' подьми. . - 'ди . у їыї РЪАУ 2ОМЕ Для Фаиагов активных угр на одном места на площадка будет работать РІ. АУ ІОМЕ. Там есе желаюцме смотут сразиться в настольньтй теннис. азрохоккей. потонять на виртуальном батїке или устроить чемпионат по Танчикам и Тетрису на старых добрых ОепсІу и Ѕеоа Меоа ОтІуе ОТКРьІТьІЙ ' ЛЕКТОРИЙ ' '- Здесь прямо под сггкрьтгым небом спињоы маке І! Ѕпсуу будут рассказьтвать с высоких . д технологиях, наука, искусстве и других инте~ (г. - ресњтх вещах. Все хшпаюцме получат воз~ І можност: : узнатъ что-то новое и полезное а также подискутировать с зкспертами в самых разных областх . .Х АРТІДИЗАЙН а юимов 2ОМЕ Место на зеленой траве, где будет жрать легкая Музыка, будет размещено множество удобных мяп<их креоел и невыооких стопикод атакже стет-Ідьпдизайт-Іерод худож- ниюов, арт инсталляшли. Тут можно будет хорошенько расслабитыж с коктейпем в сука. послушать качественньтй Цзипое моето, приобрести необьнньте тредметьт иоскутгтва или гардероба. ЗОНА СУПЕРГЕРОЕВ +ДЕГСКАЯ ЗОНА Здесь будет разположена лаундж-зона супергероев. Мягкие удобные пуфьт и кресла, на которых можно посидеть с друзьти. оыграть в настольные игры и сделать кучу фотографии с персонажами фипыюв и юмикоов о супвргероях, которые буш/ т нахо- диться здесь на пратяжении всего фести
 7. 7. ' ъ . . › . у е б , . І ї! ~; „ањд~ъњ~ ат д- у ” ФУДКОРТ д, Зто место мы выбрали для . ' ' ; "" д: * , лучших представителей упичной - - ~ « еды, -. ї ~ Они будут всех кормить, поитъ и 1 ад , К развлекать на протяжении двух . ., . ' ' дней фестиваля маке ІІ Ѕпош. * д - : -, * 2~ 7 А І Б. д: . < І' . ,т 4 / МАКЕІТЅНОИІ ЛОКАЦИЯ мми/ .такеїїзттошли д
 8. 8. ГАЛ ЕРЕЯ СТАРТАПОВ Сюда мы притласипи ВСЅХ самых интересных МОПОДЪІХ стартаперов. чтобы ОНИ СМОГЛИ ПРОДЗМОНСТРИРОВЗТЪ СБОИ ИДЕИ - “ д ' = ' ' 'ї І и продукты. - ' . ч . . І „ Ч Л - - е › Тематика очень широкая: . 1 . ІІ І ф начиная с одежды и Ј- д . ц 1 аксессуаров и заканчивая д І д Ј Е * „ . мобильными приложениямии „ ' * ” ь . ј - . 4 7 гаджетами.
 9. 9. Ощапїхет : сле ЗКСПО ЗОНА ГАЛЕРЕЯ СТАРТАПОВ , х» 0.. .. 'с к! Ј* У ЗКСПО ЗОНА Х> Х* 9 ХМ/ маищ; Іопо Т: * МАСТЕРСКИЕ Тут будут находиться несколько открьггых мастерских. где все желающие под руководством профессионапов смогут попробовать самостоятельно создать какую-либо конкретную вещь или протестировать технологии и гаджеты. птаюпд му х МАСТЕР- КЛАССІзІ В зтой зоне будут проходить мастер-классы по самым разным направпениям от графического дизайна и до сборки еко-мебели. МАКЕІТЅНОИІ ЛОКАЦИЯ иАІтІи/ .такеттеНои/ .ш д .
 10. 10. г; рд Ін). „' ком! " «З . ' Офис организатора: . ЈМЅЩ 9' В З: Елена Обабкова Куратоо проекта, спонсорство и сотрудничество *чини : да ни! Ирина Мисниченко ДЛЯ ОПИКЕРОВ И УЧЗСТНИКОВ ШОУ Александр Тарасов по вопросам партнерства, рекламьт и РП Евгения Клепа мастер-классы, участие, программа фестиваля ' ~ІІг Иван Грицюк ДЛЯ ЗКСПОНЗНТОВ 'цїтїтетиІифщпоптыццрттин: ІШШЗ) ГИ ІІЪИЗ' идей. 452): Александр Шило менеджер проекта : ЈЧІПГ гйдыцяїїтыдцртедт! : та-тт диша. н: ) Марина Пошерстник ДЛЯ ЗКСПОНЗНТОВ ' Іщпй; їдїїзчанїїех: )юд'. т ми - „ 31 " 422 им: ед]

презентация локации Make it show moscow

Views

Total views

166

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×