Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Podstawy oceny EKG

11,321 views

Published on

Podstawy oceny EKG

Published in: Health & Medicine
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Podstawy oceny EKG

 1. 1. Podstawy oceny EKG Kurs zaawansowane zabiegi reanimacyjne 2016
 2. 2. Technika monitorowania EKG Monitorowanie za pomocą układu trzech elektrod:  3 odprowadzenia (odpowiadające w przybliżeniu odprowadzeniom I, II, III);  Najlepszy zapis odprowadzenie II;  Kolorowy kod ( lub );  Umieszczane nad kośćmi, niekiedy konieczność usunięcia włosów;  Możliwość zmiany wzmocnienia. RA LA LARA LFLF
 3. 3. Technika monitorowania EKG Monitorowanie za pomocą łyżek defibrylatora:  W trakcie zabiegów resuscytacyjnych nigdy u przytomnego pacjenta);  Artefakty spowodowane ruchem;  Asystolia rzekoma (polaryzacja żelu elektrolitowego po defibrylacji pogarsza jego przewodnictwo na czas około 3–4 minut).
 4. 4. Technika monitorowania EKG Monitorowanie za pomocą elektrod wielofunkcyjnych:  Monitorowanie i defibrylacja nie wymagają użycia rąk;  Najbardziej zalecany sposób prowadzenia zabiegów reanimacyjnych;  Kompatybilność z elektrodami AED (w sprzęcie tego samego producenta).
 5. 5. Wskazania do monitorowania Brak przeciwwskazań; Zatrzymanie krążenia i zaburzenia rytmu; Ból w klatce piersiowej; Niewydolność krążenia; Utrata przytomności lub śpiączka; Wstrząs lub niskie ciśnienie tętnicze; Uczucie niemiarowej pracy serca.
 6. 6. Układ bodźcotwórczo - przewodzący
 7. 7. Prawidłowy zapis  Odstęp PQ: • Czas od 0,12 do 0,20 sek. (u dorosłych);  Zespół QRS • Czas ˂ 0,1 sek; • Patologia ˃ 0,12 sek;  Odcinek ST i załamek T • Do oceny w 12 odprowadzeniowym EKG.
 8. 8. Ocenia zapisu EKG (monitor) 1. Czy aktywność elektryczna jest obecna ? 2. Ile wynosi częstość rytmu komór (QRS)? 3. Czy rytm komór jest regularny czy nieregularny? 4. Czy zespoły QRS są wąskie czy szerokie? 5. Czy jest obecna aktywność przedsionków? 6. Jaka istnieje zależność pomiędzy aktywnością przedsionków i komór?
 9. 9. Asystolia Brak elektrycznej aktywności komór (QRS); Bardzo rzadko idealna linia prosta (najczęściej spowodowana błędem podłączenia elektrod lub awarią sprzętu).
 10. 10. Asystolia  Może występować aktywność elektryczna przedsionków (załamki P);  Asystolię należy różnicować niskonapięciowym migotaniem komór ( w przypadku wątpliwości postępowanie jak w asystolii).
 11. 11. Migotanie komór  Nieskoordynowana aktywność elektryczna - zapis zupełnie nieregularny;  Brak rozpoznawalnych zespołów QRS;  Zmienna częstotliwość i amplituda.
 12. 12. Migotanie komór  Wysoko i niskonapięciowe;  Uwaga na artefakty: • Ruch; • Interferencja elektryczna.
 13. 13. Torsade de pointes  Wielokształtny częstoskurcz komorowy;  „Regularność w nieregularności”;  Zmienna częstotliwość i amplituda - okresowo się powtarzająca.
 14. 14. Częstość zespołów QRS  Standardowa szybkość przesuwu papieru 25mm/sek. (300 dużych kartek = minuta);  300/ilość dużych kratek między kolejnymi zespołami QRS = częstość;  1500/ilość małych kratek = częstość.
 15. 15. Częstość zespołów QRS Normy: • Prawidłowa 60-100 /min. • Bradykardia < 60 /min. • Tachykardia > 100 /min.
 16. 16. Regularność rytmu Rytm miarowy: • Różnice czasy pomiędzy zespołami QRS nie przekraczają 0,16 sek. (4 małe kratki); • Uwaga na niemiarowość oddechową (do 40 r.ż.);  Rytm niemiarowy: • Całkowita niemiarowość - czasy pomiędzy odstępami RR są zawsze inne; • Rytm regularny z wstawką nieregularności; • Czy jest powtarzalność w zmienności miedzy odstępami RR.
 17. 17. Szerokość zespołów QRS Wąskie zespoły QRS: • Powstają powyżej rozdwojenia pęczka Hisa; • < 0,12 s (< 3 małych kwadratów).
 18. 18. Szerokość zespołów QRS Szerokie QRS: • Powstają w ośrodkach bodźcotwórczych mięśnia komór; • Są wynikiem zaburzeń przewodnictwa w obrębie komór;  > 0.12 sek.
 19. 19. Aktywność elektryczna przedsionków Załamek P; Najlepiej widoczny w odprowadzeniu II (oraz V1); Częstość, miarowość, morfologia; Fala trzepotania (F) i migotania (f); Przy szybkich rytmach aktywność elektryczną przedsionków można lepiej uwidocznić zwalniając akcję serca.
 20. 20. Aktywność elektryczna przedsionków Załamek P; Fala f; Fala F;
 21. 21. Aktywność przedsionków a komór Ilość załamków P odpowiada ilości załamków QRS: • Odstęp PQ (norma 0,12 – 0,20 sek); Ilość załamków P jest większa od ilości zespołów QRS: • Fala F (trzepotanie przedsionków); • Fala f (migotanie przedsionków); • Bloki przedsionkowo – komorowe II oraz IIIO.
 22. 22. Bloki II i IIIO
 23. 23. Rytm zatokowy Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS 60 – 100/min miarowy poprzedza każdy QRS, identyczny 0,12 – 0,20 sek. ˂ 0,12 sek.
 24. 24. Bradykardia zatokowa Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS ˂ 60 /min miarowy poprzedza każdy QRS, identyczny 0,12 – 0,20 sek. ˂ 0,12 sek.
 25. 25. Tachykardia zatokowa Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS ˃100 /min miarowy poprzedza każdy QRS, identyczny 0,12 – 0,20 sek. ˂ 0,12 sek.
 26. 26. Zahamowanie zatokowe Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS jak rytmy zatokowe wypadnięte pobudzenie poprzedza każdy QRS, identyczny 0,12 – 0,20 sek. ˂ 0,12 sek.
 27. 27. Niemiarowość zatokowa Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS jak rytmy zatokowe nieregularny poprzedza każdy QRS, identyczny 0,12 – 0,20 sek. ˂ 0,12 sek.
 28. 28. Blok przedsionkowo-komorowy IO Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS jak rytmy zatokowe miarowy poprzedza każdy QRS, identyczny ˃ 0,20 sek. ˂ 0,12 sek.
 29. 29. Blok przedsionkowo-komorowy IIO typ 1 Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS niezdefiniowana niemiarowy obecny, rytm załamków P miarowy zmienny, stopniowo ulegający wydłużeniu. zazwyczaj ˂ 0,12 sek. wypadanie zespołu
 30. 30. Blok przedsionkowo-komorowy IIO typ 2 Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS niezdefiniowana miarowy lub niemiarowy obecny, rytm załamków P miarowy stały gdy P poprzedza QRS. zazwyczaj 0,1 - 0,12 sek.
 31. 31. Blok przedsionkowo-komorowy IIIO Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS niezdefiniowana zazwyczaj miarowy, QRS niezależne od P obecny, rytm załamków P miarowy zmienny. zazwyczaj ˃ 0,12 sek.
 32. 32. Zespół preekscytacji Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS niezdefiniowana miarowy, poprzedza każdy QRS, identyczny ˂0,12 sek. ˃ 0,10 sek. fala delta
 33. 33. Częstoskurcz przedsionkowy Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS pomiędzy 140 a 250/min miarowy, przed każdym zespołem QRS, może być nieprawidłowy ˂ 0,20 sek. ˂ 0,12 sek.
 34. 34. Rytm węzłowy Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS pomiędzy 40 a 60/min miarowy, ujemny, nieobecny lub po zespole QRS ˂ 0,12 sek.
 35. 35. Rytm węzłowy przyspieszony Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS pomiędzy 60 a 100/min miarowy, ujemny, nieobecny lub po zespole QRS ˂ 0,12 sek.
 36. 36. Migotanie przedsionków Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS przedsionki 300 – 650/min, komory znacznie wolniej niemiarowy całkowicie fala f brak ˂ 0,12 sek.
 37. 37. Migotanie przedsionków Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS przedsionki 300 – 650/min, komory znacznie wolniej niemiarowy całkowicie fala f brak ˂ 0,12 sek.
 38. 38. Trzepotanie przedsionków Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS przedsionki 220 – 300/min, komory znacznie wolniej niemiarowy, przy stałym bloku miarowy fala F brak ˂ 0,12 sek.
 39. 39. Trzepotanie przedsionków Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS przedsionki 220 – 300/min, komory znacznie wolniej niemiarowy, przy stałym bloku miarowy fala F brak ˂ 0,12 sek.
 40. 40. Częstoskurcz z szerokimi QRS Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS powyżej 140/min miarowy, niekiedy widoczny, może być nieprawidłowy brak ˃ 0,12 sek.
 41. 41. Częstoskurcz nadkomorowy Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS 140 - 250/min miarowy, niekiedy widoczny, może być nieprawidłowy brak ˂ 0,12 sek.
 42. 42. Zespół umierającego serca Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS wolna niezdefiniowa ny niekiedy widoczny brak ekstremalnie szeroka
 43. 43. Bigeminia przedsionkowa Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS niezdefiniowana podstawowy miarowy, co drugi skurcz dodatkowy w rytmie podstawowym prawidłowy 0,12 ˂ 0,20 sek. w rytmie podstawowym ˂ 0,12 sek.
 44. 44. Bigeminia komorowa Częstość pracy serca Rytm Załamek P Odstęp PQ Szerokość QRS niezdefiniowana podstawowy miarowy, co drugi skurcz dodatkowy w rytmie podstawowym prawidłowy 0,12 ˂ 0,20 sek. w rytmie podstawowym ˂ 0,12 sek. w rytmie podstawowym, ˃ 0,12 w dodatkowych
 45. 45. Stymulacja  Przedsionkowa  Komorowa  Dwujamowa
 46. 46. Błędy przy monitorowaniu Interferencja prądu zmiennego; Ruch lub drżenia mięśniowe; Luźna elektroda; Nieprawidłowo podłączone elektrody.
 47. 47. 12 - odprowadzeniowe EKG
 48. 48. Uniesienie ST Punkt J + 0,04 sek. Poziom PQ (QT)Uniesienie
 49. 49. Obniżki odcinka ST
 50. 50. Zmiany morfologii załamka T
 51. 51. Obecność patologicznego załamka Q
 52. 52. Fizjologia Zdrowy mężczyzna lat 35:  Spoczynek;  Sen.
 53. 53. Fizjologia  Zdenerwowanie;  Wysiłek fizyczny.
 54. 54. RBBB  QRS ˃ 120msek.  Morfologia rSR’;  Dominujący R w V1;  Ujemne T w V1-3;  Poszerzone i głębokie S w V6.
 55. 55. LBBB  QRS ˃ 120msek.  Morfologia QS lub rS V1;  Morfologia RsR' w odprowadzeniu I i V6 z przeciwstawnym wychyleniem załamka T oraz brakiem załamka Q.
 56. 56. Pytania ?

×