SlideShare a Scribd company logo

ICKV1-L2.pptx

V1: Interakcije zasnovane na zadatku – Radno okruženje CTTE: Instalacija i osnovne osobine

ICKV1-L2.pptx

1 of 10
2. Radno okruženje CTTE
2.1. - Preuzimanje, instaliranje i pokretanje 1/3
1. Preuzmite najnoviju verziju CTT okruženja sa njegove stranice za
preuzimanje koja se nalazi na adresi:
http://giove.isti.cnr.it/lab/research/CTTE/download
Pre preuzimanja je neophodno da se na istoj stranici registrujete (1.)
kako biste mogli da pokrenete preuzimanje.
2. Radno okruženje CTTE
2.1. - Preuzimanje, instaliranje i pokretanje 2/3
CTTE alat je zasnovan na Javi, tako da bi trebalo da instalirate
Java Runtime Environment ukoliko ga nemate da biste pokrenuli
CTTE.
2. Raspakujte preuzetu datoteku u direktorijum po želji (npr.
"ctte_home")
3. Pokrenite alat. Postoje dva moguća načina da to uradite:
• (Preko komandne linije) Otvorite ljusku, idite u direktorijum, a zatim
pokrenite sledeću komandu: java -jar "ctteCoop.jar"
• Ako koristite Windovs OS, možete dvaput da kliknete na datoteku
"run_win.bat"
2. Radno okruženje CTTE
2.1. - Preuzimanje, instaliranje i pokretanje 3/3
Formati u kojima može da se sačuva CTT model zadatka:
.ctt/.ctte
Ovo su podrazumevane ekstenzije za CTT modele zadataka. Jedina razlika je u
tome što se od verzije 2.0 nadalje .ctte koristi umesto .ctt ekstenzije
.cctt
Ove ekstenzija se koristi za kooperativne modele CTT zadataka, odnosno CTT
modele zadataka u kojima možete definisati različite uloge koje sarađuju. Ako niste
zainteresovani za modeliranje kolaborativne aplikacije (gde imate više od jedne
uloge/korisnika), trebalo bi da koristite CTT modele zadataka sa jednom ulogom (ili
jednim korisnikom).
.xml
Modeli zadataka sa jednom ulogom i kooperativni CTT modeli se mogu sačuvati
korišćenjem formata zasnovanog na XML-u, kako bi se poboljšala razmena sa
drugim uobičajeno korišćenim notacijama i formatima.
.jpg
Izaberite File| Save Tree As JPG za snimanje celog stabla ili File| Save SubTree As
JPG za snimanje podstabla čiji je koren trenutni zadatak kao slike formata JPG.
2. Radno okruženje
2.2. Izgled okruženja ConcurTaskTrees Environment (CTTE)
Meni zadataka
Meni operatora
Glavni meni
2. Radno okruženje
2.3. Glavni meni
New Kreiraj novi CTT model zadatka.
Open Otvori CTT model zadatka (sačuvan sa ekstenzijom datoteke .ctt/.ctte).
Open CTT as XML Otvori CTT model zadatka koji je sačuvan sa ekstenzijom datoteke „.xml“.
Save Sačuvaj trenutno učitani model CTT zadataka.
Save As Sačuvaj trenutno učitani model CTT zadataka sa drugim imenom ili ekstenzijom.
Save SubTree As „Sačuvaj podstablo kao“ - Kada želite da sačuvate odvojeno samo podstablo trenutnog modela
zadatka, koristite ovu funkciju. Prvo se izabere (neelementarni) zadatak koji predstavlja koren
podstabla koje se želi da sačuva, a zatim izabere opcija.
Save CTT As XML Sačuvaj trenutno učitani model CTT zadataka koristeći .xml ekstenziju.
Save Tree as JPG Sačuvaj trenutno učitani model CTT zadataka kao JPG sliku.
Save SubTree as JPG Sačuvaj podstablo trenutno učitanog modela CTT zadataka kao JPG sliku.
Print Štampaj trenutno učitani model CTT zadataka.
Print in Multiple Pages U slučaju da je specifikacija CTT zadatka velika, može da se štampa na više strana.
Quit Napusti alat.
2. Radno okruženje
2.3. Glavni meni
Undo Poništi poslednju radnju.
Redo Ponovi poslednju radnju.
Cut Selection Iseci izabrani zadatak. Kada izaberete zadatak u CTT stablu zadataka, ova funkcija će iseći
samo taj zadatak, a ne i povezano podstablo.
Cut Subtree Iseci podstablo, koje ima kao koren trenutno izabrani zadatak.
Copy Selection Kopiraj izabrano
Copy Subtree Kopiraj podstablo koje kao koren ima trenutno izabrani zadatak.
Paste Nalepi poslednji kopirani/isečeni izbor.
Delete Obriši trenutni izbor.
Find Kada veličina modela postane prevelika, omogućava da se brzo pronađe zadatka unutar
stabla.

More Related Content

More from AleksandarSpasic5 (20)

Interfejsni obrasci - Opsti-4-Korisnik.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-4-Korisnik.pdfInterfejsni obrasci - Opsti-4-Korisnik.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-4-Korisnik.pdf
 
Interfejsni obrasci - Opsti-3-Podaci.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-3-Podaci.pdfInterfejsni obrasci - Opsti-3-Podaci.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-3-Podaci.pdf
 
Interfejsni obrasci - Opsti-2-Navigacija.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-2-Navigacija.pdfInterfejsni obrasci - Opsti-2-Navigacija.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-2-Navigacija.pdf
 
Interfejsni obrasci - Opsti-1-Unos--.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-1-Unos--.pdfInterfejsni obrasci - Opsti-1-Unos--.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-1-Unos--.pdf
 
IT12-L1.pptx
IT12-L1.pptxIT12-L1.pptx
IT12-L1.pptx
 
IT12-L2.pptx
IT12-L2.pptxIT12-L2.pptx
IT12-L2.pptx
 
IT12-L3.pptx
IT12-L3.pptxIT12-L3.pptx
IT12-L3.pptx
 
IT12-L4.pptx
IT12-L4.pptxIT12-L4.pptx
IT12-L4.pptx
 
IT12-L5.pptx
IT12-L5.pptxIT12-L5.pptx
IT12-L5.pptx
 
IT12-L6.pptx
IT12-L6.pptxIT12-L6.pptx
IT12-L6.pptx
 
ICKV6-L1-3.pptx
ICKV6-L1-3.pptxICKV6-L1-3.pptx
ICKV6-L1-3.pptx
 
IT11-L1.pptx
IT11-L1.pptxIT11-L1.pptx
IT11-L1.pptx
 
IT11-L2.pptx
IT11-L2.pptxIT11-L2.pptx
IT11-L2.pptx
 
IT11-L3.pptx
IT11-L3.pptxIT11-L3.pptx
IT11-L3.pptx
 
IT10-L1.pptx
IT10-L1.pptxIT10-L1.pptx
IT10-L1.pptx
 
IT10-L2.pptx
IT10-L2.pptxIT10-L2.pptx
IT10-L2.pptx
 
IT10-L3.pptx
IT10-L3.pptxIT10-L3.pptx
IT10-L3.pptx
 
IT10-L4.pptx
IT10-L4.pptxIT10-L4.pptx
IT10-L4.pptx
 
IT10-L5.pptx
IT10-L5.pptxIT10-L5.pptx
IT10-L5.pptx
 
IT10-L6.pptx
IT10-L6.pptxIT10-L6.pptx
IT10-L6.pptx
 

ICKV1-L2.pptx

  • 1. 2. Radno okruženje CTTE 2.1. - Preuzimanje, instaliranje i pokretanje 1/3 1. Preuzmite najnoviju verziju CTT okruženja sa njegove stranice za preuzimanje koja se nalazi na adresi: http://giove.isti.cnr.it/lab/research/CTTE/download Pre preuzimanja je neophodno da se na istoj stranici registrujete (1.) kako biste mogli da pokrenete preuzimanje.
  • 2. 2. Radno okruženje CTTE 2.1. - Preuzimanje, instaliranje i pokretanje 2/3 CTTE alat je zasnovan na Javi, tako da bi trebalo da instalirate Java Runtime Environment ukoliko ga nemate da biste pokrenuli CTTE. 2. Raspakujte preuzetu datoteku u direktorijum po želji (npr. "ctte_home") 3. Pokrenite alat. Postoje dva moguća načina da to uradite: • (Preko komandne linije) Otvorite ljusku, idite u direktorijum, a zatim pokrenite sledeću komandu: java -jar "ctteCoop.jar" • Ako koristite Windovs OS, možete dvaput da kliknete na datoteku "run_win.bat"
  • 3. 2. Radno okruženje CTTE 2.1. - Preuzimanje, instaliranje i pokretanje 3/3 Formati u kojima može da se sačuva CTT model zadatka: .ctt/.ctte Ovo su podrazumevane ekstenzije za CTT modele zadataka. Jedina razlika je u tome što se od verzije 2.0 nadalje .ctte koristi umesto .ctt ekstenzije .cctt Ove ekstenzija se koristi za kooperativne modele CTT zadataka, odnosno CTT modele zadataka u kojima možete definisati različite uloge koje sarađuju. Ako niste zainteresovani za modeliranje kolaborativne aplikacije (gde imate više od jedne uloge/korisnika), trebalo bi da koristite CTT modele zadataka sa jednom ulogom (ili jednim korisnikom). .xml Modeli zadataka sa jednom ulogom i kooperativni CTT modeli se mogu sačuvati korišćenjem formata zasnovanog na XML-u, kako bi se poboljšala razmena sa drugim uobičajeno korišćenim notacijama i formatima. .jpg Izaberite File| Save Tree As JPG za snimanje celog stabla ili File| Save SubTree As JPG za snimanje podstabla čiji je koren trenutni zadatak kao slike formata JPG.
  • 4. 2. Radno okruženje 2.2. Izgled okruženja ConcurTaskTrees Environment (CTTE) Meni zadataka Meni operatora Glavni meni
  • 5. 2. Radno okruženje 2.3. Glavni meni New Kreiraj novi CTT model zadatka. Open Otvori CTT model zadatka (sačuvan sa ekstenzijom datoteke .ctt/.ctte). Open CTT as XML Otvori CTT model zadatka koji je sačuvan sa ekstenzijom datoteke „.xml“. Save Sačuvaj trenutno učitani model CTT zadataka. Save As Sačuvaj trenutno učitani model CTT zadataka sa drugim imenom ili ekstenzijom. Save SubTree As „Sačuvaj podstablo kao“ - Kada želite da sačuvate odvojeno samo podstablo trenutnog modela zadatka, koristite ovu funkciju. Prvo se izabere (neelementarni) zadatak koji predstavlja koren podstabla koje se želi da sačuva, a zatim izabere opcija. Save CTT As XML Sačuvaj trenutno učitani model CTT zadataka koristeći .xml ekstenziju. Save Tree as JPG Sačuvaj trenutno učitani model CTT zadataka kao JPG sliku. Save SubTree as JPG Sačuvaj podstablo trenutno učitanog modela CTT zadataka kao JPG sliku. Print Štampaj trenutno učitani model CTT zadataka. Print in Multiple Pages U slučaju da je specifikacija CTT zadatka velika, može da se štampa na više strana. Quit Napusti alat.
  • 6. 2. Radno okruženje 2.3. Glavni meni Undo Poništi poslednju radnju. Redo Ponovi poslednju radnju. Cut Selection Iseci izabrani zadatak. Kada izaberete zadatak u CTT stablu zadataka, ova funkcija će iseći samo taj zadatak, a ne i povezano podstablo. Cut Subtree Iseci podstablo, koje ima kao koren trenutno izabrani zadatak. Copy Selection Kopiraj izabrano Copy Subtree Kopiraj podstablo koje kao koren ima trenutno izabrani zadatak. Paste Nalepi poslednji kopirani/isečeni izbor. Delete Obriši trenutni izbor. Find Kada veličina modela postane prevelika, omogućava da se brzo pronađe zadatka unutar stabla.
  • 7. 2. Radno okruženje 2.3. Glavni meni Task Properties Uredi svojstva trenutno izabranog zadatka. Icon Representation Promeni skup ikona koje se koriste za predstavljanje CTT zadataka. Priority Tree Može se desiti da se različiti temporalni operatori mogu kombinovati zajedno na istom nivou zadatka. Task Model by Levels Omogućava da se vidi samo određeni broj nivoa zadataka u hijerarhiji stabla prikazanog trenutnog modela zadataka. Cooperative Mode Prebaci između kooperativnog režima (gde možete da se navede kooperativni model zadatka) i modela zadatka sa jednom ulogom. Fold/UnFold SubTree Omogućava zatvaranje/otvaranje određenog podstabla. Unfold all Omogućava da se otvori cela specifikacija modela zadatka.
  • 8. 2. Radno okruženje 2.3. Glavni meni Task Model Statistics Statističke informacije o modelu zadataka koji je trenutno otvoren u alatu.
  • 9. 2. Radno okruženje 2.3. Glavni meni Below (child) Uključi novi zadatak ispod trenutno izabranog zadatka. To the left (sibling) Uključi novi zadatak levo u odnosu na trenutno izabrani zadatak. Subtree from File Uključili podstablo izabrano iz datoteke da bude potomak trenutno izabranog zadatka. New Level Umetni novi nivo zadataka.
  • 10. 2. Radno okruženje 2.3. Glavni meni Model Filter CTTE može da definiše zadatke na više platformi, odnosno za svaki zadatak možete odrediti koje su to platforme na kojima takav zadatak treba da bude podržan. Stoga možete dobiti model zadatka u koji je uključeno više platformi. Ako želite da imate model zadataka koji se odnosi na jednu specifičnu platformu, možete filtrirati informacije povezane sa preostalim platformama. Informal to Formal Description Omogućava da lakše izgradite model zadatka počevši od neformalnog opisa razmatrane aplikacije. Check Model Structure Omogućava da proverite strukturu modela zadatka. Start Task Model Simulator Omogućava da pokrenete simulator modela zadatka, koji vam omogućava da interaktivno simulirate ponašanje modela zadatka, prema datoj specifikaciji. Reachability Analysis Omogućava da proverite svojstva dostupnosti unutar modela zadatka.