SlideShare a Scribd company logo

ICK6-L4.pptx

P6: Projektovanje korisničkih interfejsa

1 of 2
6.4. Razvoj scenarija
Termin scenario se u računarstvu koristi da označi narativni opis interakcije
između različitih tipova korisnika (aktera) i računarskog sistema koji
najčešće uključuje i hardver i softver. Cilj scenarija je opis jednog načina
upotrebe sistema, koji je rezultat obavljanja nekog zadatka u
odgovarajućem vremenskom periodu.
Scenariji se često koriste u procesu razvoja sistema. Za njihov razvoj su
najčešće zaduženi eksperti za upotrebljivost i marketing u saradnji sa
korisnicima i razvojnim timom. Scenariji su pišu običnim jezikom, sa
minimumom tehničkih detalja, tako da mogu da ih podjednako razumeju sve
zainteresovane strane.
Scenariji upotrebe predstavljaju jednostavan način za preliminarno
opisivanje nekog novog sistema. Poseban značaj scenarijima se pridaje u
situacijama kada imamo potrebu da više korisnika mora da sarađuje, ili se
koristi više različitih uređaja, za obavljanje nekog zadataka. Prikladni su za
opis kako uobičajenih, tako i hitnih situacija, koje obavljaju i novi i iskusni
korisnici.
6.4. Razvoj scenarija
Pri kreiranju scenarija nije neophodno da se držimo samo stvarnih
događaja. Scenariji mogu biti i priča o zadacima, proizvodima i ostalim
subjektima.
Analizom evidentiranih scenarija se stvara preliminarna slika sistema koja
nam govori koje sve aktere imamo i u koje sve zadatke su uključeni. Za
formalno predstavljanje scenarija Rational Unified Process (RUP) predviđa
korišćenje slučajeva korišćenja (eng. use case). Opis slučaja korišćenja
sadrži informacije o akterima koji su uključeni, preduslovima i
posledicama, osnovnom, ali i alternativnim načinima za obavljanje
odgovarajućeg zadatka. Za pregled slučajeva korišćenja, aktera i njihovih
međusobnih veza Unified Modeling Language (UML) predviđa korišćenje
dijagrama slučajeva upotrebe. Koncept scenarija je prisutan i kod agilnog
razvoja softvera, tačnije Scrum-a kao njegove najpopularnije metodologije,
u formi „.korisničke priče“.

Recommended

More Related Content

More from AleksandarSpasic5 (20)

OIR3-L1.pptx
OIR3-L1.pptxOIR3-L1.pptx
OIR3-L1.pptx
 
OIR2-L3.pptx
OIR2-L3.pptxOIR2-L3.pptx
OIR2-L3.pptx
 
OIR2-L2.pptx
OIR2-L2.pptxOIR2-L2.pptx
OIR2-L2.pptx
 
OIR2-L1.pptx
OIR2-L1.pptxOIR2-L1.pptx
OIR2-L1.pptx
 
OIR-V1.pptx
OIR-V1.pptxOIR-V1.pptx
OIR-V1.pptx
 
OIR-P0.pptx
OIR-P0.pptxOIR-P0.pptx
OIR-P0.pptx
 
OIR1-L4.pptx
OIR1-L4.pptxOIR1-L4.pptx
OIR1-L4.pptx
 
OIR1-L3.pptx
OIR1-L3.pptxOIR1-L3.pptx
OIR1-L3.pptx
 
OIR1-L2.pptx
OIR1-L2.pptxOIR1-L2.pptx
OIR1-L2.pptx
 
OIR1-L1.pptx
OIR1-L1.pptxOIR1-L1.pptx
OIR1-L1.pptx
 
Interfejsni obrasci - Opsti-6-Ostali.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-6-Ostali.pdfInterfejsni obrasci - Opsti-6-Ostali.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-6-Ostali.pdf
 
Interfejsni obrasci - Opsti-5-Drustveni.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-5-Drustveni.pdfInterfejsni obrasci - Opsti-5-Drustveni.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-5-Drustveni.pdf
 
Interfejsni obrasci - Opsti-4-Korisnik.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-4-Korisnik.pdfInterfejsni obrasci - Opsti-4-Korisnik.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-4-Korisnik.pdf
 
Interfejsni obrasci - Opsti-3-Podaci.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-3-Podaci.pdfInterfejsni obrasci - Opsti-3-Podaci.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-3-Podaci.pdf
 
Interfejsni obrasci - Opsti-2-Navigacija.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-2-Navigacija.pdfInterfejsni obrasci - Opsti-2-Navigacija.pdf
Interfejsni obrasci - Opsti-2-Navigacija.pdf
 
IT12-L1.pptx
IT12-L1.pptxIT12-L1.pptx
IT12-L1.pptx
 
IT12-L2.pptx
IT12-L2.pptxIT12-L2.pptx
IT12-L2.pptx
 
IT12-L3.pptx
IT12-L3.pptxIT12-L3.pptx
IT12-L3.pptx
 
IT12-L4.pptx
IT12-L4.pptxIT12-L4.pptx
IT12-L4.pptx
 
IT12-L5.pptx
IT12-L5.pptxIT12-L5.pptx
IT12-L5.pptx
 

ICK6-L4.pptx

  • 1. 6.4. Razvoj scenarija Termin scenario se u računarstvu koristi da označi narativni opis interakcije između različitih tipova korisnika (aktera) i računarskog sistema koji najčešće uključuje i hardver i softver. Cilj scenarija je opis jednog načina upotrebe sistema, koji je rezultat obavljanja nekog zadatka u odgovarajućem vremenskom periodu. Scenariji se često koriste u procesu razvoja sistema. Za njihov razvoj su najčešće zaduženi eksperti za upotrebljivost i marketing u saradnji sa korisnicima i razvojnim timom. Scenariji su pišu običnim jezikom, sa minimumom tehničkih detalja, tako da mogu da ih podjednako razumeju sve zainteresovane strane. Scenariji upotrebe predstavljaju jednostavan način za preliminarno opisivanje nekog novog sistema. Poseban značaj scenarijima se pridaje u situacijama kada imamo potrebu da više korisnika mora da sarađuje, ili se koristi više različitih uređaja, za obavljanje nekog zadataka. Prikladni su za opis kako uobičajenih, tako i hitnih situacija, koje obavljaju i novi i iskusni korisnici.
  • 2. 6.4. Razvoj scenarija Pri kreiranju scenarija nije neophodno da se držimo samo stvarnih događaja. Scenariji mogu biti i priča o zadacima, proizvodima i ostalim subjektima. Analizom evidentiranih scenarija se stvara preliminarna slika sistema koja nam govori koje sve aktere imamo i u koje sve zadatke su uključeni. Za formalno predstavljanje scenarija Rational Unified Process (RUP) predviđa korišćenje slučajeva korišćenja (eng. use case). Opis slučaja korišćenja sadrži informacije o akterima koji su uključeni, preduslovima i posledicama, osnovnom, ali i alternativnim načinima za obavljanje odgovarajućeg zadatka. Za pregled slučajeva korišćenja, aktera i njihovih međusobnih veza Unified Modeling Language (UML) predviđa korišćenje dijagrama slučajeva upotrebe. Koncept scenarija je prisutan i kod agilnog razvoja softvera, tačnije Scrum-a kao njegove najpopularnije metodologije, u formi „.korisničke priče“.