Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TimTul - eina de comunicació

452 views

Published on

Recorregut per l'Administrador i diverses funcionalitats del software

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TimTul - eina de comunicació

 1. 1. TimTul,  eina  de  comunicació   Recorregut  per  l’administrador       Març  2016  
 2. 2. Eina  de  comunicació  per  la  captació  i  fidelització  
 3. 3. Recorregut  per  l’Administrador:  Menú   Panell  de  Control  (dades  d’interacció  dels  usuaris)   Eina  d’events   Base  de  dades  amb  filtres  per  segmentar  usuaris   Edició  fàcil  i  ràpida  del  interJcie  web   Sistema  de  NewsleNer  conectat  a  Base  de   dades     Repositori  de  Documents  i  Fotos  
 4. 4. Segmentació  dels  usuaris   Bases  de  dades  i  CRM  
 5. 5. Perfil  i  formulari  
 6. 6. Seguiment  de  tota  la  informació  d’interacció  dels  usuaris  a  la  web   Panell  de  control  
 7. 7. Recol·∙lecció  de  feedback  ràpid  i  fàcil  dels  usuaris  
 8. 8. Eina  d’events,  reunions  i  tot  Spus  d’actes   Sistema  d’events:  inscripció  i  registre  d’assistència  en  l’acte  
 9. 9. Edició  ràpida  i  fàcil  de  l’interJcie  web  
 10. 10. Edició  de  NewsleNer  fàcil  i  ràpid  
 11. 11. ButlleU  amb  dades  d’obertura   NewsleNer  segmentat  i  amb  dades  de  cada  campanya  
 12. 12. Repositori  de  documents  i  fotos   Tots  els  documents  visibles  en  funció  dels  permisos  de  cada  usuari  
 13. 13. Contacte:   Alejandro  Rodríguez-­‐Acosta   Desenvolupament  de  Negoci   630872201     TimTul  Technologies   C/  de  la  Llacuna  162  mód.119  (Bcn  AcSva)   08018  Barcelona  

×