Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Una radiografia a la campanya de Mitt Romney

309 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Una radiografia a la campanya de Mitt Romney

 1. 1. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 Mitt  Romney                                                                                                                                    Font:  www.mittromney.com                                                                                             #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   1   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
 2. 2. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 5  claus  sobre  les  opcions  republicanes  darribar  a  la  Casa  Blanca       La  campanya  de  Mitt  Romney,  ex-­‐Governador  de  Massachusetts,  sha  assegurat  la  majoria  de  delegats,   escollits   en   primàries,   que   a   la   Convenció   de   Tampa   (FL)   -­‐un   dels   swing   states-­‐   de   finals   dagost   el   proclamarà  candidat  de  facto  republicà  per  a  les  eleccions  del  proper  6  de  novembre.     Un  any  després  danunciar  a  New  Hampshire  el  segon  intent  de  campanya  presidencial;  liderant  la  cursa   electoral  des  de  linici;  havent  superat  8  contendents  i  26  debats  públics  a  Romney  li  arriba  el  moment   de  construir  la  narrativa  alternativa  i  creïble  al  president  Obama.     Els  eixos  sobre  els  que  bastir  la  seva  essència  passen  per:         1.  Centre  vs  Extrem       Està  en  condicions  de  disputar-­‐li  el  centre  polític  i  electoral  a  Obama?     Està  en  disposició  de  convèncer  el  votant  més  mitologitzat,  més  conservador  i  més  tea  party?     Karl  Rove  respondria  afirmativament  a  les  dues  preguntes.  No  és  una  qüestió  dopció  -­‐o  una  o  a  l’altra;   sinó  de  win-­‐win:  és  possible  disputar-­‐li  el  centre  i  assegurar  el  vot  republicà  més  emocional.   De  veritat?  Es  possible  quadrar  aquest  cercle?         Sembla  que  aquesta  és  lopció  preferent  amb  la  que  treballa  lequip  del  presidenciable  republicà.       Descartada  l’escenificació  de  la  pipa  de  la  pau  i  duna  abraçada  amb  Sarah  Palin  -­‐la  distància,  les  ferides   i  les  acusacions  duntrue  conservative  han  portat  la  relació  entre  ambdós  líders  a  un  punt  sense  retorn-­‐   més  encara  després  que  lex  Governadora  dAlaska  hagués  endorsat  públicament  a  Newt   Gingrich,  i  hagi   tingut  paraules  de  lloança  cap  a  Rick   Santorum  i  Ron   Paul;  Romney  ha  flirtejat  amb  personatges  de  la   talla   de   Ted   Nugent   que   fan   bandera   del   discurs   de   lodi   i   el   patriotisme   radical;   i   ha   comparegut   públicament  amb  Donald  Trump  ressuscitant  la  causa  birther  que  nega  al  president  Obama  legitimitat  i   els  drets  de  ciutadania,  acusant-­‐lo  de  no  haver  nascut  als  Estats  Units.     De  moment  el  candidat  Romney,  marca  distancies  però  la  foto  final  amb  aquestes  icones  socials  pretén   acostar  el  presidenciable  a  sectors  amb  molta  capacitat  dorganització,  de  fer  soroll  i  dinfluència.  Serà   suficient?       -­‐   En   política   exterior   el   posicionament   de   Romney   passa   per   mostrar   la   tradicional   rigidesa   i   musculatura   republicana:   ma   dura   contra   Iran   i   Corea   del   Nord;   posar   a   la   llista   denemics   la   megalomania  russa  i  lansietat  de  poder  de  Vladimir  Putin;  i  vol  contraposar  la  "complaença"  àrab  de  la   Casa   Blanca,   que   dona   lesquena   a   laliat   tradicional   Israel   i   fins   i   tot   encoratja   al   primer   ministre   Netanyahu   a   ser   més   intransigent.   "Retallar   despesa   federal   si,   però   no   en   qüestions   de   seguretat   nacional  i  defensa"  apel·∙lant  al  patriotisme.     #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   2   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
 3. 3. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 -­‐  En  economia  -­‐la  issue  central  daquestes  eleccions-­‐  els  esforços  dels  candidats  se  centrarà  en  la  -­‐cada   cop   menys   nombrosa-­‐   classe   mitjana.   Lequip   Romney   ataca:   "Obama   no   està   preparat,   no   te   experiència  al  sector  privat  i  assenyala  les  receptes  del  president  com  a  responsables  de  la  situació  de   fragilitat  econòmica  dels  ciutadans".  En  canvi  Romney  ha  creat  llocs  de  treball,  ha  generat  riquesa  i  sap   el  curs  que  necessita  leconomia:  més  lliure  accés  per  als  mercats  i  reducció  dimpostos.     És  la  direcció  que  la  campanya  de  Romney  necessita  per  guanyar?  Provablement  no.     Quins   és   lautèntic   Romney   i   quins   son   els   seus   àmbits   i   valors   forts?   No   hi   ha   una   construcció   del   lideratge  que  pugui  respondre  aquestes  preguntes     És   suficient   voler   ser   lantítesi   dObama   per   construir   lessència   amb   la   que   shan   de   quedar   els   ciutadans?  Perquè  només  la  campanya  negativa?         Lequip  Romney  encara  no  ha  trobat  el  motto  i  lessència  de  la  campanya.  És  un  líder  acarismàtic,  poc   passional.  I  els  flirtejos  amb  la  versió  més  populista  de  la  base  republicana  no  li  atorga  credibilitat.         2.  Completar  el  ticket:  la  vicepresidència     Una   de   les   eines   amb   més   capacitat   mobilitzadora   que   tindrà   la   campanya   de   Romney   per   ajudar   a   construir  el  seu  líder  serà  la  persona  que  acompanyarà  el  Governador  al  ticket  republicà.  Va  passar  el   2008.  Unes  bases  republicanes  adormides  van  despertar  entusiasmades  amb  el  nomenament  de  Sarah   Palin   com   a   candidata   a   vice-­‐presidenta.   Allà   on   anava   atreia   multituds.   Avui   dia   continua   alimentant   el   seu   públic   amb   intervencions   magistrals   carregades   de   populisme   que   connecta   molt   bé   amb   el   gran   espectador.                                                           Quatre   anys   més   tard   la   campanya   republicana   podria   buscar   un   momentum   similar.   Romney   és   de   Massachusetts.   Per   molts   republicans,   un   bressol   de   liberals   elitistes.   No   connecta   amb   la   base   religiosa   #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   3   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
 4. 4. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 tradicional   del   partit.   Durant   el   seu   mandat   va   centrar-­‐se   fins   a   lextrem   de   ser   inspirador   de   la   reforma   sanitària  del  president  Obama.     Es   busca   un   revulsiu,   que   faci   enlairar   la   campanya   republicana,  que   aporti   consistència   al   cap   de   cartell   i  que  a  més  posi  els  demòcrates  a  la  defensiva.       Avui   lopció   llatina-­‐hispana   del   jove   Senador   Marco   Rubio   (FL)   sembla   desactivada   amb   el   darrer   moviment  del  president  Obama:  lordre  al  Homeland  Security  Departament  aturant  lexpulsió  de  joves   llatins  immigrants.  Si  els  demòcrates  se  sentien  molt  còmodes  amb  la  proximitat  de  la  comunitat  llatina  i   hispana,  aquest  moviment  tàctic  suposa  un  torpede  en  les  esperances  republicanes.       Però  continuen  sonant  amb  força  els  noms  de  Chris   Christie,  el  Governador  de  Nova  Jersey,  la  seva  fama   de  contundent,  oratòria  popular  i  molt  durar,  daconseguir  resultats  i  ser  una  persona  amb  unes  dots  de   lideratge  a  prova  de  totes  les  crisis  i  ben  considerada  per  lestablishment  republicà.     No   es   descarten   noms   que   podrien   suposar   una   injecció   de   confiança   i   moral   importants   en   la   base   tradicional   i   religiosa   del   GOP   com   el   cas   de   Rick  Santorum  -­‐amb   un   deute   de   $2   milions   de   dòlars   de   la   seva   campanya-­‐,     un   dels   pocs   referents   capaç   daglutinar   el   vot   tea   party,   amb   una   solidesa   enorme   entre   els   votants   religiosos   i   amb   uns   valors   que   alhora   allunyarien   el   partit   republicà   del   centre   polític   i   el  situaria  altre  cop  als  extrems.  En  una  situació  similar  es  troba  el  pre-­‐candidat  Tim   Pawlenty,  una  de   les   icones   conservadores   i   més   religioses   del   partit   republicà,   que   va   abandonar   la   cursa   presidencial,   lagost  de  lany  passat.     O  el  cas  del  Congressista  texà  Ron  Paul,  que  ha  estat  capaç  de  contagiar  la  il·∙lusió  i  lesperança  entre  els   votants  més  joves,  amb  el  seu  discurs  llibertari.  Atenció  als  moviments  de  la  campanya  del  Dr.  Paul,  que   volen   amplificar   la   seva   influència,   no   només   de   cara   a   la   convenció   republicana,   sinó   mirant   al   futur.   Malgrat  la  seva  edat,  el  futur  del  partit  passarà  per  les  mans  del  Congressista  i  del  seu  fill  Rand,  Senador   per  Kentucky.     Sempre   hi   haurà   espai   per   a   la   sorpresa   i   figures   no   consolidades   a   escala   nacional:   per   exemple   el   Senador  Robert  Portman  dOhio  -­‐un  altre  dels  swing  states.     Completar  el  ticket  presidencial  és  un  gest  clar  i  contundent  que  explica  lestratègia  que  hi  ha  darrera   daquesta  decisió.       3.  Idees  vs  atac       Campanya   en   positiu   o   en   negatiu?   Poesia   o   prosa?   En   funció   de   lopció   que   tria   cada   equip   de   campanya   sabem   lestat   emocional   dels   diversos   equips:   qui   se   sent   líder,   guanyador   i   és   capaç   dimposar  el  ritme  i  qui  va  a  remolc  i  en  mode  defensiu         Entenent   els   matisos   i   que   la   dinàmica   electoral   propicia   el   context   ideal   per   a   la   batussa,   com   demostren   els   espots   electorals   i   la   video-­‐política   de   les   dues   campanyes,   més   enllà   del   soroll   hi   ha   elements  diferenciadors  sobre  el  posicionament  i  on  posen  els  accents  els  diferents  equips.   #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   4   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
 5. 5. communication,  strategy  &  leadership  architects                                   En   el   cas   del   president   Obama,   lanunci   primer   davançar   cap   al   reconeixement   del   matrimoni   homosexual;   més  el  gest  contundent  a  la  comunitat  llatina  i  hispana   daturar  les  deportacions  de  joves   hispans,  posen  sobre  la  taula  una  campanya  didees  i  valors.  No  seran  els  únics,  en  venen  més.                                                                                     Portada  de  Newsweek       En   el   cas   de   la   campanya   de   lex-­‐governador   Romney   la   construcció   del   seu   frame   passa   per   adoptar   un   to   molt   bel·∙ligerant   i   acusador   i   molt   poc   propositiu.   A   dia   davui   la   campanya   republicana   ha   de   fer   encara   públics   els   "esperats"   plans   econòmic,   educatiu,   sobre   immigració   i   denergia.   Lobjectiu   és   desgastar   i   fer   caure   ladversari.   Tots   els   esforços   queden   centrats   en   aquest   objectiu:   prescindint   de   definir  el  candidat  Romney  en  les  issues  més  importants.     La   campanya   dObama   lidera,   només   li   deixa   espai   a   la   campanya   republicana   per   reaccionar   -­‐ normalment   a   la   defensiva-­‐   i   defuig   la   cacera   personal   i   sallunya   dexplotar   el   fet   religiós   mormó   de   Romney.   En   canvi   la   campanya   republicana   sentreté   amb   els   focs   dartifici   sobre   la   legitimitat   del   president,  si  va  néixer  o  no  en  territori  nord-­‐americà.  Al  final  tot  és  qüestió  destil.     #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   5   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
 6. 6. communication,  strategy  &  leadership  architects                                   4.  Targets  socidemogràfics  i  swing  states       Si  observem  en  detall  els  key  demographic  groups  que  decidiran  aquestes  eleccions:       -­‐  Dones:  al  2008  un  56%  de  Dones  van  votar  Obama  mentres  que  un  43  ho  va  fer  per  McCain;     les   Dones   van   superar   el   Homes   votants   en   10   Milions   de   vots.   El   66%   de   les   157   millions   de     Dones  nord-­‐americanes  estan  registrades  per  votar,  dacord  al  Cens  dels  Estats  Units.         El   control   de   la   natalitat   i   els   drets   reproductius   i   sobretot   el   model   familiar,   que   simbolitzen     Ann   Romney  o  Karen   Santorum,  que  es  van  quedar  a  casa  a  cuidar  els  respectius  fills  i  filles,  i  la     igualtat  de  salaris  seran  al  centre  de  la  batalla  electoral.       El   biaix   religiós   daquests   issues   farà   que   ambdues   campanyes   satrinxerin   en   els     posicionaments   tradicionals   respectius   i   recorrin   als   mites   habituals.   Un   approach   per   a   un     tracte  més  just  per  a  les  Dones  i  apel·∙lar  a  la  seva  llibertat  i  independència  econòmica  pot  fer     que  aquest  camp  els  demòcrates  en  surtin  reforçats.       -­‐   Homes   blancs:   és   la   gran   reserva   de   vots   tradicional   republicana.   És   aquí   on   la   campanya     republicana   juga   en   condicions   més   favorables.   Malgrat   aquesta   preeminència,   aquest   grup     social   cada   cop   és   menor   i   la   tendència   és   que   en   el   futur   sigui   cada   cop   menys   important.     Aquest   és   un   dels   forats   negres   de   la   campanya   dObama.   Per   molts   esforços   que   vulgui   fer,     sempre  perdrà.         -­‐   Llatins/hispans:   Marco   Rubio   era   una   de   les   icones   republicanes   per   a   tota   una   generació     llatina  que  exemplificava  lascensor  social  nord-­‐americà  funciona  i  que  el  GOP  no  és  hostil  a  la     comunitat  hispana,  malgrat  algunes  veus  significades  del  partit  i  iniciatives  que  penalitzaven  els     immigrants  sense  papers.       Malgrat   això   Sonia   Sotomayor,   entre   altres   càrrecs   de   ladministració,   fou   la   primera   llatina     nomenada   per   al   Tribunal   Suprem   pel   president   Obama,   la   pressió   de   la   comunitat   llatina     organitzada  a  lentorn  del  National   Council   of   La   Raza,  ha  donat  el  seu  fruit  amb  lanunci  del     president   daturar   les   deportacions   dels   joves   llatins   sense   papers.   Aquest   gest   és   un     #gamechanger  que  farà  que  la  comunitat  llatina  sacosti  encara  més  als  Demòcrates.       -­‐   Suburbans:   un   segment   demogràfic   cada   cop   més   nombrós   en   la   geografia   nord-­‐americana     dençà   dels   80s;   cada   cop   més   articulat   i   molt   heterogeni.   Fugen   dels   extrems   i   se   senten     còmodes  en  el  centre  i  en  la  moderació  social:  el  discurs  en  favor  de  les  noves  formes   i  unitats     familiars,  lextensió  de  les  llibertats  i  els  drets  civils,  la  diversitat  cultural  son  molt  ben  acollits.         En  aquest  escenari  la  campanya  republicana  pateix  molt  per  connectar  amb  lelectorat.       -­‐  Milennials:  malgrat  que  el  discurs  del  canvi  i  lesperança  de  la  campanya  dObama  al  2008  va     acostar   aquest   grup   als   demòcrates,   la   realitat   del   govern   i   el   moment   econòmic   de   fragilitat     fan  que  avui  dia  siguin  menys  favorables  a  escoltar  el  president.     #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   6   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
 7. 7. communication,  strategy  &  leadership  architects                                   Però  una  campanya  excessivament  conservadora  del  Partit  Republicà,  tornaria  a  situar  aquest     sector  demogràfic  en  una  posició  de  partida  més  favorable  als  demòcrates.  Els  darrers  mesos     daquesta  campanya  sobretot  en  termes  econòmics  i  conceptes  com  lesforç,  la  meritocràcia  i     lenterprenedoria  seran  claus  per  acostar-­‐se  a  les  preferències  dels  milennials.       -­‐  Religiosos:  malgrat  que  Romney  no  inspira  aquests  sectors,  les  idees  dObama  son  percebudes     com   una   agressió.   En   funció   dels   compromisos   i   la   persona   que   acompanyi   Romney   al   ticket     presidencial,  farà  que  aquesta  minoria  molt  ben  organitzada  sactivi  i  simpliqui  en  la  campanya     o  bé  es  quedi  a  casa.         -­‐   La   Classe  Mitjana:  ningú   pot   plantejar-­‐se   guanyar   unes   eleccions   sense   el   seu   suport.   Tornarà     a  ser  decisiva  altre  cop.  Els  missatges  i  els  plans  econòmics,  de  confiança  i  de  recuperació  seran     fonamentals  per  convèncer  aquests  votants.         Ara  bé,  aquest  sector  demogràfic  i  econòmic  està  en  regressió.  Cada  cop  és  menor.  Cada  cop  hi     ha   més   persones   fora   della.   Ben   aviat   algú   shaurà   de   plantejar   que   deixar   orfes   aquestes   veus     és  una  errada  de  conseqüències  important.  Qui  sadreçarà  i  qui  ofereix  credibilitat  a  aquestes     persones?       Tenint  en  compte  aquests  cleavages  socials,  i  la  seva  distribució  en  els  diferents  districtes  electorals  i  en   els  estats,  trobarem  algunes  de  les  claus  sobre  qui  sacabarà  imposant  el  6  de  novembre.     No   hi   ha   cap   enquesta   que   a   dia   davui   contempli   una   victòria   republicana.   Hi   ha   desacord   en   fixar   la   distancia  que  separa  Obama  de  Romney.           Font:  www.nytimes.com     Pel   que   fa   als   swing   states:   totes   les   enquestes   assenyalen   que   els   estats   on   es   jugarà   la   presidència   seran  Colorado,   Florida,   Iowa   i   Ohio.  Les  propostes,  el  discurs  i  lactitud  dels  candidats  seran  decisius  en   el  resultat  final.     #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   7   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
 8. 8. communication,  strategy  &  leadership  architects                                   5.  La  campanya  digital       El  fundraising  de  les  campanyes  electorals  és  la  clau  de  volta  de  larquitectura  de  qualsevol  campanya   electoral  als  Estats  Units:  sense  diners  no  hi  ha  equip,  no  hi  ha  enquestes  ni  investigació,  no  hi  ha  espai   per  als  espots  electorals  i  els  anuncis  a  la  TV,  tampoc  per  les  eines  digitals,  ni  per  als  professionals.  Els   partits  i  candidats  fan  de  la  recaptació  i  les  donacions  el  seu  leit  motive.     PACs   i   superPACS  (amb  menys  exigència  de  transparència,  retre  comptes  públicament  a  les  autoritats   sobre  límits  de  donació  i  els  i  les  donants)  son  el  motor  de  les  campanyes.    Durant  el  primer  trimestres   de   2012   la   Campanya   de   Romney   i   el   RNC   han   recaptat   107   milions   dUSD$   (on   prevalen   les   grans   donacions  milionàries).  Mentre  que  el  president  Obama  i  el  DNC  han  recaptat  durant  el  mateix  període   de   temps   127   milions.   Durant   el   mes   de   maig   la   campanya   Romeny-­‐GOP   va   recaptar   77   milions   de   dòlars,  mentre  que  la  dObama-­‐DNC  61  milions  de  dòlars.     Però   això   no   acaba   aquí   la   Comissió   Electoral   Federal   (FEC)   ha   autoritzat   als   partits   a   estendre   la   recaptació  de  fons  per  a  la  campanya  electoral  a  través  d’aplicacions  de  missatges  de  text  en  dispositius   de  telefonia  mòbil.  El  40%  dels  nord-­‐americans  disposen  de  telèfons  intel·∙ligents.     Consideracions   ètiques   a   banda,   aquests   diners   recaptats   serveixen,   per   exemple,   per   dotar   la   campanya  dels  darrers  avenços  tecnològics  per  facilitar  el  contacte  i  la  relació  amb  lelectorat.  Un  bon   termèmetre  sobre  la  voluntat  de  las  campanyes  amb  la  innovació  el  trobem  a  la  campanya  digital.     Mentre  la  campanya  de  Romney  ho  fiarà  tot  a  la  TV  tradicional  -­‐es  calcula  que  destinarà  uns  950  millons   d€  en  anuncis  de  TV-­‐  que  continua  sent  leina  amb  més  capacitat  dinfluència  i  damplificar  el  missatge  i   els  espots  electorals,  veiem  una  campanya  digital  republicana  molt  semblant  a  la  del  2008,  el  mateix  ús  i   molt  poques  novetats.                                                                                             Mentre  que  la  campanya  dObama  ha  assimilat  que  la  campanya  digital  no  ha  de  ser  només  una  cadira   més  del  war-­‐room:  sinó  que  tota  la  campanya  ja  és  digital,  es  pensa,  es  dissenya  i  es  viu  en  digital:     #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   8   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
 9. 9. communication,  strategy  &  leadership  architects                                   -­‐  Investigació  en  eines  de  micro  i  nano  targeting  per  adaptar  missatges  útils,  eficaços  i  decisius     que   els   votants   rebran   al   seu   correu   electrònic   com   el   poder   de   la   informació   i   de   les     estadístiques;       -­‐  foment  dels  donants  on-­‐line  i  simplificació  al  màxim  de  tot  el  procediment;       -­‐  anuncis  digitals  intel·∙ligents;       -­‐   directors   regionals   de   campanya   digital   a   tots   els   estats   i   nivells:   la   campanya   passa   a     convertir-­‐se  en  micro-­‐campanyes  que  conformen  el  soroll  i  els  moviments  digitals.         La   diferència   entre   ambdues   campanyes   és   notable,   els   resultats   segurament   també.   No   només   a   efectes   de   la   campanya   del   6   de   novembre.   Sinó   de   cara   al   futur.   Les   bases   de   dades   son   autèntics   tresors  i  camins  cap  a  la  victòria  del  futur.         Conclusió                                                                                       Font:  www.mittromney.com     Mitt   Romney:  un  líder  que  encara  no  sha  definit;  que  es  construeix  per  oposició;  acarismàtic;  que  no   emociona  ni  motiva  a  les  bases  pròpies  del  partit;  en  negatiu;  sense  portar  la  iniciativa  i  anant  a  remolc   del  front  runner;  que  encara  ha  de  trobar  la  seva  història  i  ha  de  mostrar  qui  és  realment  ...     Això  no  vol  dir  que  lelecció  estigui  decidida  i  que  el  resultat  serà  un  determinat.  NO.  El  resultat  serà  més   ajustat   del   que   podem   imaginar.   Però   el   candidat   republicà   podria   plantejar-­‐se   guanyar   si   passés   a   lacció  i  no  es  limités  només  a  recollir  i  fomentar  el  desencant  amb  el  president  Obama.     Si  no  canvien  les  coordenades  Obama   pot   perdre   les   eleccions,  de  moment  Romney  sembla  no  voler-­‐les   guanyar.       @aleixcuberes  és  soci  i  consultor  d@ingenia_pro     #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   9   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      

×