Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#Electolab 27s - Recull dels articles -complerts i extended- publicats pel Diari ARA durant la campanya electoral del 27s.

245 views

Published on

#Electolab 27s - Recull dels articles -complerts i extended- publicats pel Diari ARA durant la campanya electoral del 27s.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

#Electolab 27s - Recull dels articles -complerts i extended- publicats pel Diari ARA durant la campanya electoral del 27s.

 1. 1. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! En!una!ocasió,!durant!la!Guerra!Civil!Nord5Americana,!el!president!Lincoln!va!fer!un! discurs!en!el!que!es!referia!amb!simpatia!als!esclavistes!del!Sud.!En!acabar!una!senyora! gran! es! va! posar! dreta! i! enutjada! va! reprovar5li! al! president! que! es! "referís! amablement!als!enemics!quan!en!el!que!hauria!d'estar!concentrat!és!en!destruir6los".! Lincoln! va! respondre:! "Distingida! Senyora,! no! destrueixo! els! meus! enemics! quan! els! faig! amics! meus?"! Aquesta! actitud! serà! una! de! les! claus! essencials! de! la! campanya! electoral.! ! Afrontarem! les! eleccions! amb! més! participació! de! la! nostra! història;! on! el! gruix! d'electors!indecisos!serà!el!més!important!mai!vist!abans;!on!l'elecció!del!sentit!del!vot! a!darrera!hora!i!en!l'últim!minut!serà!el!més!nombrós!que!mai!haguem!analitzat;!on! l'elector!urbà!i!metropolità,!jove!i!més!gran,!amb!el!marc!de!referència!espanyol,!serà! l'objectiu! més! desitjat! per! les! diferents! candidatures;! on! el! soroll,! la! pressió,! el! dramatisme!i!la!recerca!d'impactes!es!multiplicaran!per!infinit!en!la!jungla!camí!del! 27s.! ! En! aquest! context,! els! enfadats! de! sempre,! els! del! NO,! els! de! les! amenaces! i! les! desqualificacions,!son!forts!en!el!discurs!de!la!força,!la!imposició,!la!confrontació!i!la! divisió.! Son! els! mateixos! que! des! de! sempre! han! defensat! dues! comunitats! de! persones!diferents,!separades!per!raó!de!procedència,!de!llengua!o!ideologia;!i!els!que! avui! acusen! de! dividir! 5als! altres5,! aquells! que! es! creuen! en! possessió! de! la! veritat! absoluta!i!assenyalen!amb!el!dit!acusador!entre!bons!i!dolents.!! ! A!l'altra!banda!hi!ha!els!que!volen!ser!deixebles!del!president!Lincoln,!els!del!somriure!i! l'esperança!inclusiva;!aquells!que!no!veuen!amenaces!en!les!persones!que!dubten!i! que!son!crítiques;!sinó!que!respecten,!entenen!i!es!posen!en!la!pell!dels!altres,!i!que!al! mateix!temps!estan!disposats!a!allargar5los!la!ma,!a!ajudar5los,!a!sumar5la!seva!veu!i!a! abraçar5los!amb!tot!l'afecte!i!la!tendresa.!El!27s!guanyarà!qui!vegi!amics!allà!on!altres! només!veuen!enemics.! !! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingenia5pro.com.! ! #electolabARA27s! ! 1.!Apunt!per!a!la!campanya!de!la!nostra!vida!!
 2. 2. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! Quan! el! president! Bush! pare! (41)! rebia! una! trucada! de! la! seva! Mare,! la! resposta! habitual!era!de!certa!incomoditat!i!frustració:!"Ja!ho!sé,!ja!ho!sé...!Mare:!tens!tota!la! raó!".!"George,!un!altre!cop!tornes!a!parlar!només!de!tu!".!El!president!visiblement! irritat! reunia! el! seu! equip! més! proper! i! els! demanava! que! a! partir! d'aquell! instant! deixessin!de!pressionarElo!amb!l’obsessió!qu!sempre!parlés!d'ell!i!en!!clau!de!"jo;jo;jo".! (Aquest!bon!propòsit!només!durava!unes!2E3!setmanes,!fins!que!la!Mare!tornava!a! despenjar!el!telèfon...!Què!faríem!sense!les!Mares,!oi?)!! ! La! precaució! o! "pudor"! per! l'exhibicionisme! dels! candidats! gairebé! ha! desaparegut.! Avui!l'exhibicionisme!ocupa!podi!d'honor!en!els!codis!culturals!de!la!societat!digital.! Per!altra!banda,!aquesta!obstinació!malaltissa!de!vendre,!només!vendre!i!res!més!que! vendre,! dels! assessors! de! màrqueting! i! equips! que! acompanyen! els! candidats,! s'ha! multiplicat! exponencialment! per! la! frivolitat! i! la! estupidesa! de! voler! comparar! candidats!!electorals!amb!rentadores!o!perfums!de!luxe.! ! Aquesta!campanya!no!serà!només!un!quasiEplebiscit:!podrem!triar!a!més!a!més,!entre! aquells!candidats!que!només!parlen!sobre!ells!mateixos!i!busquen!el!culte!a!la!seva! persona! i! el! lluïment! personal,! i! els! que! situïn! el! protagonisme! en! els! altres:! en! les! persones;!escollirem!entre!els!candidats!que!només!es!presenten!perquè!altres!perdin! i!aquells!que,!a!més!de!guanyar,!voler!fer!alguna!cosa!encara!més!important;!o!entre! els! candidats! que! només! buscaran! el! confort! i! la! comoditat! dels! mítings! on! els! respectius!seguidors!els!garanteixen!que!els!aplaudiran!amb!entusiasme,!o!aquells!que! abraçaran! la! incertesa! i! aniran! a! buscar,! cara! a! cara,! persones! indecises! a! peu! de! carrer,!sense!càmeres!i!de!forma!espontània!(els!telèfons!intelWligents!de!les!persones! anònimes!i!les!xarxes!socials!ja!s'encarregaran!de!visibilitzarEho).!! ! Tindrem!la!possibilitat!de!donar!la!nostra!confiança!aquells!candidats!que!viuen!de!la! queixa!permanent,!o!aquells!que!volen!superar!la!queixa!i!construir!en!base!a!fets!reals! i! tangibles! en! positiu;! i! sobretot! també! una! elecció! entre! els! candidats! que! menystenen!i!ridiculitzen!els!adversaris!o!aquells!que!fan!del!respecte!i!la!dignitat!de! les!persones!l'ADN!de!la!seva!manera!d'entendre!el!servei!públic:! ! #electolabARA27s! ! 2.!Molt!més!que!un!quasi8referèndum!!
 3. 3. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! (McCain!E!Obama,!https://www.youtube.com/watch?v=llef8ZRTWQo)! ! Com! el! Senador! Republicà! per! Arizona! John! McCain! va! fer! durant! la! campanya! presidencial!nordEamericana!de!2008.! ! ! I!tu,!a!qui!estàs!pensant!votar?! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingeniaEpro.com.! !
 4. 4. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! 1.!Suma:!! ! #! que! sigui! una! candidatura! àmplia,! pluralista! i! inclusiva;! la! incorporació! de! personalitats! independents! de! trajectòria! reconegudes! les! respectives! disciplines,! encara! li! dona! més! recorregut;! voluntat! de! superar! les! tradicionals! fronteres! partidistes!i!ideològiques;!! #!el!"començar!de!nou,!des!de!zero"!es!molt!poderós!conceptual!i!comunicativament,! més!ambiciós!i!coratjós!que!simplement!"canviar";! #! el! sobiranisme! civil! s'ha! construït! una! gran! reputació! en! les! manifestacions! històriques!dels!darrers!anys!per!l'11!de!Setembre:!les!imatges!que!han!donat!la!volta! al! món! son! les! riuades! de! persones,! cap! aldaraull! ni! cap! incident! i! els! somriures! anònims!de!centenars!de!milers!de!persones;!! #!l'ànima!Romeva:!capaç!de!construir!ponts!i!entendre’s!amb!els!que!pensen!diferent;!! el! candidat! amb! una! formació! i! una! trajectòria! professional! quantitativa! i! qualitativament!amb!molta!força;!a!més!és!el!candidat!que!parla!més!llengües!(anglès,! francès,!italià!i!serbo#croat);!! #! la! icona! de! la! candidatura! i! que! es! visualitza! en! tots! els! actes:! la! pinya! que! suma! esforços,!el!"tots!per!un,!i!l'un!per!tots";!! #!les!actituds!vitals!i!els!excessos!verbals!putinescos!dels!líders!espanyols!durant!les! properes!setmanes,!que!mobilitzarà!el!vot!resposta.! ! ! 2.!Resta:!! ! #!darrera!la!voluntat,!l'ànima!inclusiva!i!les!cares!que!superen!els!partits,!hi!ha!la!cuina!i! els!aparells!dels!partits,!refugi!dels!que!han!manat!sempre!i!espais!#molt!sovint#!de! finestres! tancades;! aquesta! realitat! pot! restar! potencialitat! a! l'autenticitat! de! la! campanya;! #electolabARA27s! ! 3.!"Junts!pel!Sí",!solta!el!microscopi!!
 5. 5. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " #!la!desconfiança!mútua!#entre!CDC!i!ERC#!que!fins!fa!unes!setmanes!regnava!el!factor! emocional!entre!els!respectius!líders!i!equips;!s'ha!hagut!de!recosir!actituds!de!forma! forçada! i! urgent;! com! en! el! 9N! i! en! els! moments! futurs! de! materialitzar! la! "desconnexió"! la! divisió,! la! confrontació! i! la! desconfiança! abocaran! a! escenaris! de! fragilitat!i!inestabilitat,!si!no!es!cusen!i!es!preveuen!els!mecanismes!de!resistència!a!les! pors!i!les!envestides;! #!donar!per!bona!la!sensació!que!el!sobiranisme!ha!tocat!el!seu!sostre!de!vidre;!això! reforça! el! marc! i! les! temptacions! de! sortir! a! fer! una! campanya! conservadora! i! a! la! defensiva! per! #només#! mantenir! mobilitzat! l'electoral! convençut! (renunciant! a! convèncer,!seduir!a!les!persones!que!dubten!i!no!veuen!clar!la!resposta!sobiranista);! #!resta!crediblitat!el!debat!#esteril#!de!"majoria!en!escons!o!en!vots";! #!les!retallades:!tot!i!que!CDC!és!dels!pocs!partits!europeus!que!les!retallades!#encara#! no!els!han!fet!perdre!el!govern;! ! ! 3.!Multiplicaria:!! ! #!sortir!amb!el!convenciment!que!no!s'ha!tocat!sostre,!i!que!el!sobiranisme!civil!encara! pot!crèixer!i!dedicar#se!a!fons!i!buidar#se!les!setmanes!que!queden!en!els!indecisos,!els! que!dubten!i!els!que!no!ho!veuen!clar;!la!millor!mostra!que!"van!a!per!totes",!seria!que! els!líders!de!la!candidatura!concentressin!el!90%!dels!seus!esforços!a!parlar!cara!a!cara! amb!les!persones!indecises,!les!que!dubten!i!les!que!tenen!por;! #! ! el! recorregut! ilXlusionant! de! la! candidatura! de! cara! a! les! eleccions! espanyoles! de! desembre!(en!un!escenari!on,!excepte!en!l'escenari!la!große!coalizionen!PP#PSOE,!es! necessitaran! més! de! dos! partits! per! formar! coalicions! de! govern! amb! una! mínima! estabilitat:! la! "Via! Claver"! podria! ser! decisiva! per! decantar! majories! i! coalicions! de! govern!a!l'Estat);! !! ! 4.!Divideix!(talons'd'Aquil.les):!! ! #!Com!el!PP,!l'ADN!del!model!relacional!de!CDC!i!el!seu!entorn!és!complicat:!2005,!"o! rectifica!les!acusacions!del!3%!o!no!hi!haurà!Estatut";!!2015,!"o!soc!el!president!o!no!hi! haurà!eleccions";!deixant!la!porta!oberta!a!que!es!torni!a!repetir!en!qualsevol!moment;! quan! als! teus! companys! de! viatge! no! els! convences! ni! els! sedueixes! sinó! que! els! sotmets! des! de! la! posició! de! força! i! la! imposició,! estàs! construint! sobre! el! buit! i! generes!desconfiança!i!hostilitat,!que!en!qualsevol!moment!et!poden!tornar!(efecte! boomerang);! #! es! dona! per! fet! un! resultat! positiu! i! es! parla! de! govern,! com! si! les! eleccions! s'haguessin!guanyat:!això!s'assembla!a!l'ànima!Mourinho;!
 6. 6. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 3" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " #!les!ombres!i!les!sospites!de!corrupció!de!CDC:!s'ha!encaixat!el!cop!del!darrer!episodi;! però!com!és!més!que!previsible!i!possible!que!nous!cops!d'efecte!similars!arribin;!si!no! hi!ha!una!resposta!contundent!i!no!es!construeix!un!cordó!sanitari!suficient!que!aïlli!la! candidatura! de! les! rèpliques! de! possibles! tsunamis! que! vindran,! de! cara! als! no! convençuts!i!indecisos:!desgasta,!espanta!i!allunya;! #!les!actituds!puristes,!excloents!i!uniformistes!quan!s’identifica!el!moviment!del!"Sí!se! puede"!com!els!adversaris";! #!l'excés!d'estelades!i!simbolisme!patriòtic!que!només!alimenta!els!convençuts;! #! la! diferència! carismàtica! abismal! entre! els! caps! de! llista! per! Barcelona,! Girona! i! Tarragona,!amb!el!de!Lleida!(tota!una!declaració!d'intencions...).! ! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingenia#pro.com.!
 7. 7. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! 1.!Suma:!! ! #!Podemos!representa!el!pluralisme!d'estat!i!suposa!una!evolució!sense!precedents!en! la! cultura! política! espanyola! #i! alhora! posa! de! manifest! els! complexes,! les! pors! i! el! tacticisme!del!PSOE!i!el!PSC!i#!quan!parla!de:!l'Estat!en!termes!de!"nació!de!nacions";! utilitza!les!diverses!llengües!de!l'Estat!en!els!seus!actes!públics;!defensa!sense!matisos! un!referèndum!legal!i!vinculant!a!Catalunya!sobre!la!independència;!i!a!més,!això!ho!fa! també!un!jove!de!30!i!pocs!anys,!doctor!en!ciències!polítiques,!nascut!a!Madrid!i!que! parla!i!entén!el!català.!Aquestes!actituds!de!respecte!agraden!a!Catalunya.!! ! ! 2.!Resta:!! ! #!L'actitud!aspra,!enfadada,!molt!dogmàtico#ortodoxa!i!a!la!defensiva!que!destilSla!el! seu!líder!Lluís!Rabell;!quan!paradoxalment,!Joan!Herrera!fa!#la!setmana!passada!a!la! Diputació! permanent! del! Parlament#! la! seva! millor! #i! darrera#! intervenció! parlamentària!al!apartar!el!ressentiment!i!l'arrogància.!Rabell!hi!és!a!temps!! #!els!posicionaments!públics!ens!remeten!al!marc!de!la!"veritat!absoluta";!un!tret!molt! característic!de!l'ADN!discursiu!d'ICV;!costa!d'entendre!que!després!del!PP!i!Cs,!la!gent! d'Iniciativa! siguin! els! que! carreguin! contra! les! CUP! sempre! que! poden! i! amb! una! contundència!inusual,!i!pot!generar!una!distància!emocional!amb!els!possibles!votants;! #! El! candidat! Rabell! és! molt! poc! conegut! més! enllà! de! Barcelona;! i! els! candidats! territorials!tenen!molt!poca!notorietat,!sense!perfils!propis!i!sense!autonomia!en!la! imatge!construïda;!! #!Excés!de!càrrega!negativa!en!els!missatges!#atac!frontal#,!espai!minúscul!per!a!les! propostes!en!positiu;! #!Volen!copiar!la!fórmula!#d'èxit#!de!"Barcelona!en!comú"!malgrat!no!tenir!un!lideratge! tant!carismàtic!com!el!de!Ada!Colau;!ni!haver!incorporat!sensibilitats!i!persones!que! puguin!ampliar!el!perímetre!sócio#electoral;!i!els!aparells!dels!partits!son!la!columna! vertebral!de!CSQEP:!la!jerarquia!i!l'aparell!s'imposa!a!l'horitzontalitat!inclusiva!del!24! de!maig;! #electolabARA27s! 4.!"Catalunya,!sí!que!es!pot",!! sota!el!microscopi!
 8. 8. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! 3.!Multiplicaria:! ! !#!si!fossin!la!porta!d'entrada!a!la!política!d'aquelles!persones!que!no!participen!de!la! vida! pública! per! desengany! o! per! desconfiança;! però! legítimament! han! optat! per! esdevenir!allò!que!en!algun!moment!van!representar!el!PSOE!i!el!PSC;! #!canviar!la!hostilitat!dels!missatges!per!una!actitud!més!humil;!si!la!càrrega!negativa! l'equilibressin!amb!un!component!humà!afectuós!i!de!tendresa;!per!què!ens!consta! tant!imaginar#nos!que!els!dirigents!d'ICV!o!CSQESP!rient#se!d'ells!mateixos?!Es!prenen! massa!seriosament?! ! ! 4.!Allunya:! ! #!el!dogmatisme!i!l'ortodòxia!de!les!actituds!i!posicionaments;!també!de!les!formes,!de! les!paraules!i!les!imatges:!la!contundència!de!les!paraules:!"xoriços,!energumen,!nen!de! casa! bona"! #que! busquen! directament! el! cos! a! cos! amb! Mas#! afavoreixen! que! els! propis! aplaudeixin! però! construeix! distància! emocional! amb! les! persones! que! es! podrien!plantejar!votar#los;! #!si!el!moviment!d'Ada!Colau!estava!pensat!en!clau!més!horitzontal!i!de!baix!a!dalt,!a! CSQEP!les!jerarquies!i!el!control!dels!aparells!dels!partits!que!hi!ha!al!darrera!son!molt! més!evidents;!! #!fiar!l'element!insígnia!del!programa!electoral!a!un!canvi!de!majories!al!Congrés!i!a!la! Moncloa!és!un!acte!de!fe!que!tindria!més!credibilitat,!si!l'experiència!de!l'Estatut!de! 2006!#amb!una!majoria!d'esquerres!a!Catalunya!i!Espanya#!no!hagués!succeït.! ! ! #Coda! Final:! sectors! sobiranistes! #de! la! "puresa"! més! intransigent! i! excloent#! assenyalen! CSQEP! com! adversaris.! Aquesta! estratègia! d'assenyalar#los! com! a! "culpables"!no!és!la!millor!eina!que!te!el!sobiranisme!per!construir!ponts,!confiança!i! seducció!amb!els!actors!que!te!més!a!prop!#més!enllà!de!les!elits#!i!que!poden!ser! decisius!ajudant!a!superar!els!90!diputats!i!fer!encara!més!fort!i!totalment!irreversible! el!procés!polític.!!Aquest!suma!és!precisament,!la!que!els!!campions!"dels!tancs"!volen! impedir.! ! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingenia#pro.com.!
 9. 9. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! ! 1.!Suma:!! ! #! Muscle,! valor,! pluralitat! i! transversalitat! al! sobiranisme;! n'engrandeix! l'espai! ideològic.! #!El!discurs!#claríssim#!romàntic!de!la!utopia!política,!en!un!ecosistema!dominat!pel! realisme!econòmic!dels!més!forts!i!el!"capitalisme!d'amiguets";! #! L'exemplaritat! dels! seus! diputats:! auto#limitar#se! sous! i! mandats;! la! posició! més! contundent!contra!la!corrupció;! #!!El!seu!candidat,!Antonio!Baños:!extern!orgànicament,!empàtic,!un!proto#tipus!de! candidat!que!trenca!amb!els!estereotips!i!els!prejudicis!durs!#estètics!i!culturals#!que! acompanyen!la!militància!de!l'esquerra!independentista;! !#!La!seva!feina!de!formiga,!quasi#invisible,!a!la!zona!metropolitana!de!Barcelona;! #! La! manera! de! relacionar#se! amb! la! resta! de! partits! és! de! mans! obertes,! suma! i! colLlaboració;! #! Ha! fet! una! maduració! històrica! sense! precedents,! des! del! resistencialisme! municipalista! de! només! fa! uns! anys,! a! una! presència! institucional! al! Parlament! destacada!que!els!ha!permès!trencar!tabús!i!utilitzar!com!altaveu;! ! ! 2.!Resta:!! ! #! Perdre! l'experiència! acumulada! pels! 3! diputats! anteriors! i! el! buit! que! deixa.! en! termes! de! lideratge,! l'ànima! Fernàndez:! humilitat,! assertivitat,! dignitat! del! discurs,! donar!veu!als!sense!veu,!exemplaritat.!És!un!dels!diputats!que!genera!més!empatia! transversal!més!enllà!de!les!seves!sigles!(excepte!PP,!C's!i!Iniciativa);!és!un!actiu!que!es! trobarà!a!faltar!en!la!primera!línia!i!en!la!punta!de!llança!per!què!les!CUP!ampliïn!el!seu! perímetre!sòcio#electoral;! #!l'ànima!ressistencialista!de!l'organització;!la!necessitat!de!marcar!perfil!propi!i!matisar! de!manera!permanent!enfront!els!altres!partits.!Portes!en!dins!s’entén!perfectament! #electolabARA27s! 5.!La!"CUP!8!Crida!Constituent",!sota!el! microscopi!
 10. 10. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " en!la!pròpia!intra#cultura!de!l’organització;!portes!en!fora,!aquesta!actitud!"rondinaire"! no!facilita!desarmar!l'ecosistema!de!certa!desconfiança;! #!les!referències!culturals!i!els!discursos!teòrics!dels!grans!pensadors!marxistes!son!un! marc!on!els!discursos!de!les!CUP!es!troben!com!a!casa;!ara!bé!si!a!més!de!defensar! conceptes! com! els! de! la! "transformació! social",! li! donem! significat! tangible,! les! persones!del!carrer!ens!poden!entendre!millor.! ! ! 3.!Multiplicaria:! ! !#!que!la!CUP!es!percebés!com!una!alternativa!real!més!nítida,!més!útil!i!més!humana!i! empàtica!a!CSQESP!i!a!Podem;!aquest!és!el!seu!terreny!natural!i!on!tenen!les!millors! condicions! per! créixer! social,! electoral! i! afectivament;! és! positiu! que! no! entrin! a! menystenir#los!com!fa!algun!sector!del!sobiranisme!més!excloent,!però!son!alternativa! i!ho!han!de!poder!demostrar!a!ulls!dels!electors;! #!aquesta!alternativa!es!visualitzaria!perfectament!si!les!CUP!portessin!a!Varaufakis!a! fer!campanya!amb!Antoni!Baños!i!a!conèixer!millor!la!realitat!catalana;! ! ! 4.!Divideix:! ! #!la!voluntat!de!donar!cobertura,!ser!altaveus!i!prescriptors!del!món!Batasuna!en!el! procés!polític!de!Catalunya;!els!situa!encara!més!en!els!extrems;!és!carnassa!estèril! perquè!els!enfadats,!els!del!no,!els!que!amenacen!amb!els!tancs,!carreguin!encara!més! contra! el! procés! i! l'estereotipin! encara! més;! una! actitud! més! prudent,! amb! independència!dels!lligams!personals!i!afectius,!sumarien!actius!i!els!ajudaria.! ! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingenia#pro.com.!
 11. 11. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! ! Era!el!partit!que!gairebé!ho!era!tot!a!Catalunya:!va!substituir!el!seus!adversaris!eterns!a! la! Generalitat;! manaven! a! les! principals! ciutats! del! país;! i! el! PSOE! feia! un! nou! interinatge!a!La!Moncloa.!En!un!moment!determinat!les!veus!plurals!necessàries!Ecom! ara!s'anomena!l’existència!de!posicions!diferents!dins!el!PSOE!sobre!CatalunyaE!van!ser! assenyalades!i!van!ser!convidades!a!abandonar!el!PSC,!entre!ells!la!seva!màxima!figura! institucional:!el!president!Maragall.!Dels!50!diputats!al!1999!avui!al!PSC!li!queden!20!i! la! caiguda! no! sembla! intuir! un! canvi! de! tendència! a! l'horitzó.! Ara! bé,! el! "nosaltres! tenim!la!solució"!i!sinó!"frustració"!ha!esdevingut!el!mantra.!! ! ! 1.!Suma:!! ! E! L'actitud! de! Miquel! Iceta! posantEse! el! barret! de! capità,! quan! el! vaixell! s'enfonsa.! Quan! el! més! fàcil! era! mirar! cap! a! una! altra! banda! i! continuar! resguardat! al! sottogoverno!i!dirigint!la!cuina!del!partit,!ha!fet!gest!valent.!Estratega!i!comunicador! nat,!charming!personal,!sobrevivent!!–sempre!hi!ésE:!aparellEjerarquia!i!estructura!de! partit.!! ! E! L'actiu! més! valuós! del! que! disposa! avui! el! PSC! és! l'aparença! EimatgeE! de! Pedro! Sánchez,! que! sembla! consolidarEse! més! enllà! de! les! fragilitats,! mancances! i! dubtes! interns!Efins!i!tot!de!l'aparell!que!el!va!asseure!a!la!secretaria!generalE!i!externs.! ! 2.!Resta:!! ! E!Iceta,!una!de!les!ments!més!brillants!i!privilegiades!de!la!política!catalana,!porta!31! anys!cuinant!i!influint!en!la!vida!interna!de!partit,!primer!des!de!La!Moncloa!i!el!Grup! Parlamentari! Socialista! al! Congrés;! després! des! del! PSC,! els! Governs! d'esquerres! a! Catalunya!i!del!Grup!Parlamentari!del!PSC.!31!anys!dedicats!a!la!vida!pública!ostentant!! càrrecs!públics.!El!seu!marge!i!capacitat!per!oferir!renovació!és!limitat.!Mentre!altres! formacions!incorporen!talent!extern!i!cares!inclusives!per!oxigenarEse,!el!PSC!s’enroca.! #electolabARA27s! 6.!El!PSC,!sota!el!microscopi!
 12. 12. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! E! El! posicionament! estratègic! del! PSC! era! històricament! el! d’afavorir,! convèncer! i! estirar!el!PSOE!perquè!tingués!més!coratge!en!termes!federals!i!menys!temptacions! uniformitzadores.!Raventós...!Els!germans!Maragall!també!ho!van!intentar:!van!acollir! un! desconegut! Zapatero! i! van! ajudarElo! a! arribar! a! Ferraz! i! a! la! Moncloa! amb! una! concepció!federalitzant!de!l'estat.!! ! Avui!no!seria!injust!assenyalar!que!el!PSOE!és!qui!ha!influït!en!el!PSC!perquè!acabés! renunciant!a!un!projecte!propi:!no,!al!dret!a!decidir,!a!una!consulta!i!a!un!finançament! especial!per!Catalunya.!Fins!i!tot!el!candidat!del!PSOE!tindrà!un!espai!rellevant!i!inusual! en!les!imatges,!espots!i!cartells!electorals!del!PSC.!Tot!i!això!el!PSOE!encara!no!es!refia! del!posicionament!d’Iceta!i!pressiona!per!més!renúncies!que!no!entorpeixin!l’esperat! retorn!a!Moncloa.! ! Després!del!lideratge!de!Pere!Navarro,!mai!abans!votar!PSC!s’havia!assemblat!tant!a! votar! PSOE.! Fins! i! tot! hi! ha! qui! defensa! que! no! hi! ha! diferències.! Els! matisos,! les! sensibilitats!i!els!valors!diferencials!que!aportava!el!PSC!al!PSOE!s’han!anat!perdent!pel! camí.! ! "Jo! em! sento! catalanista",! cridava! Sánchez! a! Tarragona.! Pot! ser! seria! oportú! preguntarEli! si! es! referia! al! catalanisme! de! les! renúncies! o! al! del! president! Maragall?! ! ! 3.!Multiplicaria:! ! E!Que!un!candidat!es!mostri!tal!i!com!és!amb!independència!de!si!hi!ha!càmeres!o! micròfons!al!davant!o!no,!si!s'està!en!campanya!electoral!o!no,!és!una!bona!mesura!de! l'autenticitat! del! lideratge.! En! el! cas! d'Iceta! i! la! passió! amb! que! pren! l'escenari! i! es! deixa!anar!ballant.!No!ens!imaginem!Iceta,!pels!passos!perduts!del!Parlament!recreant! l'escena! del! Primer! Ministre! britànic! a! la! pelelícula! "Love,! actually".! L'episodi! no! superarà!la!categoria!d'anècdota.! Iceta!vol!contagiar!la!seva!actitud!vital!i!moral!de!victòria,!portes!endins!i!portes!en! fora! Emalgrat! que! el! partit! s'enfronti! als! seus! pitjor! resultats! electorals! de! la! seva! història.! De! la! mateixa! manera,! és! provable! que! el! públic! d'edat! avançada! Euna! constant!en!els!mítings!del!PSCE!no!acabi!d'entendre!els!motius!de!la!gatzara,!i!que!tot! plegat! no! ajudi! a! que! la! política! recuperi! prestigi! i! reputació.! O! en! clau! de! teoria! comunicativa,!Iceta!potser!només!tracta!d'omplir!els!espais!buits!ElíquidsE!abans!que! els! adversaris! ho! facin,! i! evitar! així! que! es! parlin! d'altres! elements! potser! més! rellevants.!! !!
 13. 13. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 3" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " La! coherència! ha! de! ser! encara! més,! un! actiu! rellevant! i! un! argument! perquè! els! candidats!es!guanyin!la!confiança!de!les!persones.!! ! ! E!Abans!era!el!president!Maragall!qui!posava!valor!polític!i!liderava!la!construcció!d’un! pol!compartit!d'acció!política!amb!els!territoris!de!l'antiga!Corona!d'Aragó.!Ara!Iceta! sembla!haver!recuperat!la!utilitat!de!la!idea!–que!en!un!passat!veia!amb!altres!ullsE!i! aposta! per! teixir! complicitats! amb! la! presidenta! Balear,! Armengol! i! el! president! Valencià! Puig,! per! equilibrar! forces! de! cara! al! debat! de! l’abast! federal! que! el! PSOE! haurà!d’anar!concretant.!Iceta!ha!presumit!d’aquestes!visites!i!ha!tret!pit,!encara!que! no!oblida!que!hi!va!com!a!convidat!de!pedra.!Mentre!els!seus!interlocutors!!coElideren! als!Palaus!de!la!plaça!Manises!i!el!Consolat!de!Mar!respectivament!Egràcies!a!l’ajut!de! Podem/Compromís/MésE! Iceta! només! aspira! a! ser! acompanyant! de! l’oposició.! Però! entre!C’s!i!PP!no!tindrà!fàcil!allò!que!recomanava!Tony!Blair!a!les!oposicions:!“keep!it! simple!and!coherent”.!! ! Iceta! proposa! de! manera! proEactiva! governs! d’esquerres,! però! les! esquerres! ja! no! miren!endarrere!cap!a!l’estació!on!es!va!quedar!fa!molt!temps!el!PSC,!quan!era!una! força! central! a! la! política! catalana! i! el! pal! de! paller! de! l’esquerra;! sinó! que! miren! endavant.! Els! elements! que! van! fer! possible! aquella! etapa! son:! projecte! propi,!! generositat!i!utilitat.! ! ! 4.!Divideix:! ! E! Si! l'episodi! de! l'Estatut! del! 2006! no! hagués! existit,! avui! la! resposta! federal! tindria! credibilitat.!Iceta,!però!no!oblida!que!el!PSC!va!acabar!votant!al!Parlament!un!projecte! d'Estatut!que!als!seus!ulls!era!excessivament!ambiciós;!i!fou!ell!qui!es!va!oferir!al!PSOE! per!"rebaixar6lo"!Een!la!intimitat!dels!despatxosE!mentre!Guerra!ho!feia!públicament!i! no!es!va!asseure!al!costat!català!de!la!taula!quan!s’estava!apunt!de!compartir!la!gestió! de!l’Aeroport;!no!ha!oblidat!tampoc!que!fou!el!primer!que!va!assenyalar!la!porta!de! sortida!de!Palau!Ei!del!PartitE!a!Pasqual!Maragall.!L'objectiu!era!!salvar!els!mobles!del! PSOE,!aconseguit.!Avui!és!exactament!el!mateix:!“Salvar!al!soldat!Sánchez”.!Per!tant!la! credibilitat!federal!encara!s'ha!de!demostrar!i!més!encara!quan!no!hi!ha!una!demanda! social!espanyola!per!un!estat!federal!i!hi!ha!dubtes!seriosos!que!les!relacions!PSCEPSOE! siguin!“de!caire”!federal.! ! E! El! consens! que! proposa! Iceta! per! a! la! reforma! constitucional! passa! per! un! marc! multilateral,!sense!preEcondicions;!que!la!reforma!sigui!beneïda!pels!barons!territorials! del!PSOE!,!i!també!pel!PP.!En!aquest!terreny!de!joc!la!posició!catalana!tornaria!a!ser! minoritària!i!només!podria!renunciar!en!ares!d’un!hipotètic!consens!a!l’espanyola.!
 14. 14. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 4" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! E!La!autoEcomplaença!d'Iceta!quan!l'ex!primer!ministre!espanyol,!compara!el!procés! amb! el! nazisme! i! el! feixisme,! agradarà! molt! als! seus! representants! de! Societat! Civil! Catalana,!però!allunya!el!PSC!de!la!centralitat!i!el!sentit!comú.! !! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingeniaEpro.com.!
 15. 15. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! ! L'estructura!i!la!jerarquia!dels!partits!estatals,!estableix!que!les!franquícies!territorials! deuen! la! seva! existència! als! interessos! de! la! matriu.! Quan! els! objectius! no! es! compleixen!i!a!més!es!resta!i!es!compromet!"l'interès!general",!es!posa!en!marxa!la! maquinària!de!substitució!per!obrir!una!nova!etapa.!És!el!moment!de!les!decepcions,! sortir!per!la!porta!discreta!Ci!obedientC!del!darrera!i!agrair!els!serveis!prestats!fora!dels! ulls!públics.! ! El!partit!més!mascle!i!que!controla!l'estat,!aspira!el!27s!a!no!ser!residual!a!Catalunya.! Sacrifiquen!Catalunya!per!guanyar!àmpliament!a!l'Estat.!Per!això!després,!de!fer!sortir! d'escena!la!presidenta!Cque!atrapada!pel!seu!zel!i!actituds!havia!esdevingut!un!llastC,! han!coronat!el!guerrer!com!el!millor!successor!i!l'antídot!per!assegurar!que!la!bandera! de!l'essencialisme!sigui!superat!pel!centre!polític!de!laboratori.! ! ! 1.!Suma:!! ! C!Son!l'actor!més!poderós!de!la!dialèctica!del!conflicte:!encarnen!el!Leviatan,!el!Goliath,! Albiol!és!el!nou!"delegat!del!govern!de!l’estat"!de!facto:!el!sentinella,!te!tota!la!força!de! l'estat! al! darrera,! totes! les! eines! Cnomés! així! s’entén! que! quan! el! PP! presenta! la! reforma!del!Tribunal!Constitucional,!el!candidat!Albiol!sigui!el!protagonista!i!el!centre! d'atenció!informativa;!i!tots!els!mitjans!a!la!seva!disposició.!! ! C! García! Albiol,! avalat! pel! seu! full! de! serveis:! gestió! agressiva! del! conflicte! i! la! comunicació! Ccom! tots! els! seus! predecessors! i! presidents! del! Partit! Popular! a! Catalunya;! guanyant! les! eleccions! municipals! del! 24! de! maig,! millorant! resultats;! contundència! del! missatge! i! ambivalència! calculada;! la! seva! alçada! i! la! seva! veu! profunda!el!fan!més!atractiu!a!ulls!dels!espectadors!i!s'imposen!als!interlocutors;!el!seu! medi!natural!és!el!de!la!confrontació!Ccara!a!caraC,!és!aquí!on!se!sent!i!és!més!fort.! !! #electolabARA27s! 7.!El!PPC,!sota!el!microscopi!
 16. 16. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " C!Si!la!"recuperació!econòmica"!havia!de!ser!el!mantra!de!les!eleccions!del!24!de!maig,! la!garantia!de!la!unitat!de!l'Estat!serà!el!millor!actiu!dels!conservadors!a!les!generals!de! desembre.! !! ! 2.!Resta:!! ! C! Els! contraris! al! sobiranisme! comencen! el! partit! amb! desavantatge! de! manera! conscient,! volguda! i! de! manera! premeditada:! han! deixat! el! somriure,! el! discurs! de! l'esperança! i! els! anhels! als! adversaris.! Han! preferit! protegirCse! en! el! marc! de! la! imposició!reforçant:!la!narrativa!de!la!por,!frontista,!de!la!força,!les!amenaces!i!l'odi;! les! imatges! i! el! posat! d'enuig;! una! posició! a! la! contra,! en! negatiu,! reactiva! i! a! la! defensiva.!A!l'adversari!només!se'l!pot!vèncer!amb!actituds!hostils;!on!convivència!és! igual!a!imposició.! !! C!Manca!d'un!model!alternatiu,!en!positiu,!que!pugui!convèncer,!i!alhora!que!tingui!un! alt! component! atractiu,! seductor! i! que! sigui! convincent.! No! hi! ha! espai! per! a! la! dialèctica;!només!l'adhesió!abnegada!a!la!certesa!dels!seus!absoluts:!"Catalunya!no!pot! marxar".!No!hi!ha!arguments,!ni!dades,!ni!xifres,!tampoc!exemples!i!molt!menys!la! seva!constatació.! ! C! La! presència! multiplicada! dels! barons! regionals! i! la! seva! desfilada! permanent! per! Catalunya! reforça! la! imatge! del! partit! a! l'Estat,! però! el! fragilitza! de! portes! endins:! "necessiten!ajut,!ells!sols!no!poden".! ! ! ! 3.!Multiplicaria:! ! C! Un! ADN,! una! cultura! política! i! un! model! relacional! amb! el! seu! entorn! i! la! resta! d'actors!menys!conflictiu!i!no!basat!en!els!codis!de!la!imposició,!la!submissió!i!la!força.! Abandonar!el!discurs!frontista!de!la!por,!el!càstig!i!les!amenaces!i!CnomésC!parlar,!ja! seria!un!pas!significatiu.! ! C!Que!el!PPC!aspirés!a!un!projecte!autònom!del!PPC,!que!incorpores!mirada!pròpia!i! valors! afegits! i! accents! diferencials:! el! PP! de! Gènova,! sap! que! hi! ha! unes! línies! vermelles! que! el! PP! Basc! no! permetrà! trepitjar;! el! mateix! que! passa! amb! el! PP! d'Andalusia;!en!canvi!al!PP!de!Catalunya!només!se!li!permet!l'obediència!i!l'adhesió! sense! matisos.! El! PPC! només! és! altaveu! i! rèplica! de! les! decisions! que! es! prenen! a! Madrid.!La!coronació!d'Albiol!seria!el!darrer!exemple.! !
 17. 17. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 3" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " Quan! el! Ministre! Margallo! es! refereix! i! admet! el! diàleg! Ci! fins! i! tot! esbossa! alguna! propostaC,!el!PPC,!en!condicions!normals!hauria!de!ser!el!seu!aliat!natural,!hauria!de! sortir!entusiasta!i!recollirCles!en!nom!propi!per!jugar!al!centre!de!la!pista!i!no!quedarCse! en!un!extrem!i!de!cara!a!la!paret,!enfadat.! ! ! 4.!Divideix:! ! C!!Les!actituds!hostils!del!PP!en!tot!el!procés!estatutari!de!2006:!recollida!de!més!de!4! milions! de! signatures! en! contra;! recorrent! al! Tribunal! Constitucional! aspectes! de! l'Estatut!català!però!animant!a!que!altres!autonomies!incorporessin!preceptes!idèntics;! atacar!el!PSOE!equiparant!Estatut!i!independència;!les!falques!de!ràdio!en!la!campanya! andalusa! en! relació! a! la! llengua! catalana;! se! sumen! a! la! reputació! històrica! bunqueritzada! dels! conservadors! amb! les! reformes! institucionals.! El! seu! hàbitat! natural!és!el!veto!i!el!bloqueig!permanent!i!ho!hi!ha!alternativa!sòlida!a!l'estat!que!sigui! capaç!de!superarClos.! ! C! Ser! els! campions! i! guanyar! per! golejada! en! el! marc! de! l'antipatia,! l'hostilitat! i! el! victimisme! és! construir! els! murs! d'aïllament! afectiu,! emocional! i! de! confiança! i! finalment!perdre:!"sol,!castigat!i!de!cara!a!la!paret".!Albert!Einstein!sostenia:!"allà!on!hi! ha!amor,!no!hi!cap!la!imposició".! ! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingeniaCpro.com.!
 18. 18. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! ! Temps!era!temps,!quan!durant!la!legislatura!passada,!la!IXa!4!del!2010!al!20124!C's! competia!amb!Solidaritat!per!ser!l'enfant!terrible!de!la!mala!educació!al!Parlament!de! Catalunya.! La! "nova! política"! del! moment! prenia! cos! i! fluïa! l'ADN! respectuós,! conciliador!i!assertiu!de!l'ilIlustre!Jordi!Cañas.!Eren!els!temps!de!denunciar!la!conxorxa! dels!mitjans!públics!catalans!i!les!escoles!per!"adoctrinar"!i!inocular!el!virus!!de!l'odi!a! Espanya!a!les!generacions!més!joves;!llavors!tocava!esbombar!la!"persecució"!catalana! del!castellà;!també!!era!comú!denominador!el!clàssic!les!ambaixades!"sospitoses";!i!no! podia!faltar!la!conspiració!del!"règim"!oficialista!per!"silenciar"!el!partit!d'Albert!Rivera! als!mitjans!públics.! ! La!línia!més!dura,!l'estratègia!de!la!tensió!permanent!i!la!gestió!agressiva!del!conflicte! i!la!comunicació!4apresa!de!l'escola!del!PP!i!fins!i!to!fent4li!competència!deslleial4!eren! als! marcadors! de! navegació! fixats! al! pilot! automàtic! del! GPS! per! assegurar! el! creixement!del!partit.!El!salt!a!la!política!estatal!encara!era!un!somni.!Però!el!present!! hiper4accelerat! que! vivim! ha! convertit! aquell! miratge! a! l'horitzó! en! una! realitat! tangible! que! ha! portat! a! C's! a! fer! de! la! seva! darrera! actualització,! una! refundació! important.!! ! ! 1.!Suma:!! ! 4!La!moderació!4temporal!i!tàcticista?4!de!les!actituds,!el!llenguatge!i!les!imatges.!La! reputació!de!C's!era!fàcilment!identificable!en!les!sessions!parlamentàries!de!control!al! Govern:!cap!somriure,!l'ànima!més!hostil,!provocadora!i!mal!educada.!Avui!el!tarannà! ha! fet! un! gir! de! 180! graus:! la! imatge! dolça,! tímida! i! evocadora! de! la! candidata! Arrimadas;!evitant!les!aspreses!i!l'hostilitat;!es!recupera!en!campanya!el!català!a!la! majoria!de!les!intervencions!davant!els!mitjans;!als!cartells!electorals!es!somriu!com! mai!i!els!espots!electorals!volen!imitar!l'univers!més!humà!d'Aaron!Sorkin.!! ! #electolabARA27s! 8.!C's,!sota!el!microscopi!
 19. 19. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " L'objectiu! és! no! entorpir! ni! distorsionar! el! salt! a! l'estat! d'Albert! Rivera! i! ajudar! a! consolidar! una! imatge! moderna,! càndidament! neutra! i! absolutament! maquillada! de! moderació.!Aquesta!estratègia!de!laboratori!s'allargarà!4almenys4!fins!a!la!nit!electoral! de!l'estat!al!desembre.! ! 4!Aconsegueixen!marcar!distància!amb!l'estil!sorollós!d'Albiol.!Mentre!aquest!va!a!pels! electors!durs!i!nostàlgics;!Arrimadas!pretén!superar!l'etapa!resistencialista!del!partit!i! d'aquest! tipus! de! votants,! per! ampliar! el! perímetre! tot! festejants! a! votants! metropolitans!del!PSOE,!als!més!moderats!de!CiU!i!als!més!"assenyats"!que!Duran!i! Lleida.! ! ! 2.!Resta:!! ! 4! moviment! 4de! la! vella! escola4! inspirat! i! dissenyat! de! dalt! a! baix,! on! les! elits,! la! jerarquia!i!el!personalisme!esdevenen!valors!absoluts.!Tot!es!basa!en!la!imatge!i!en!els! platós!de!TV.!L'aparença!d'obertura!i!modernitat!és!només!un!miratge:!s'omplen!la! boca! de! primàries,! però! resulta! que! no! son! primàries! obertes,! sinó! bloquejades! i! selectives:!aquelles!que!reserven!els!primers!llocs!per!als!que!manen.! ! 4!Aquest!canvi!d'actituds!vitals!4dels!hard1liners!de!Jordi!Cañas!a!les!formes!endolcides!i! suaus!d'Arrimadas4!pot!ser!percebut!com!una!evolució!poc!autèntica!i!natural,!fins!i!tot! com!a!oportunista,!artificial!i!de!laboratori!4i!amb!data!de!caducitat.! ! 4!Més!enllà!dels!platós!de!TV!hi!ha!poca!ànima,!poca!substància,!poc!recorregut!i!poca! profunditat:!només!una!equidistància!estudiada!i!calculada.!Cal!reconèixer!que!en!el! context!de!la!societat!espantada!on!vivim,!és!el!camp!abonat!perquè!en!termes!polítics! i! electorals! sigui! irrellevant! els! valors,! les! idees,! els! programes! electorals,! l'estil! de! lideratge!o!els!compromisos!públics:!amb!una!bona!telègenia,!és!suficient!per!crear!un! referent!social.! ! 4!La!jerarquia!personalista,!situa!un!repte!important!a!C's:!el!moment!en!què!Rivera,! instalIlat!a!Madrid!i!concentrat!al!seu!prota4EGO4nisme,!cedeixi!tot!l'espai!i!les!regnes!a! Arrimadas!i!aquesta!s'hagi!de!guanyar!el!respecte,!la!reputació!i!el!lideratge!del!grup! parlamentari!caminant!sola,!sense!convertir4se!en!una!actora!secundària.! ! ! ! 3.!Multiplicaria:! ! 4!Preparar4se!i!reforçar4se!ideològica,!organitzativa!i!emocionalment!per!quan!l'onada! de! la! moda! C's! baixi! el! seu! grau! d'intensitat;! quan! els! despatxos! oficials! deixin! de!
 20. 20. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 3" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " trucar/ajudar/finançar;! quan! els! facilitadors! deixin! d'atendre! trucades;! quan! les! TVs! deixin! de! mostrar! interès! en! reservar! aparicions! dels! seus! líders...! Aquesta! situació! arribarà,!com!arriba!a!tots!els!partits!polítics.!! ! Avui!C's!és!tot!i!no!és!res:!ambivalència!calculada!i!equidistància!de!laboratori!4"ni!de! dretes,! ni! d'esquerres",! "ni! federalistes! ni! immobilistes",! "ni! centralistes! ni! descentralitzadors"...! C's! ! ha! de! decidir! que! vol! ser;! quin! és! el! model! ideològic,! econòmic!o!institucional!que!defensa;!quines!son!les!seves!posicions!i!els!seus!valors! identificadors...!La!indefinició!calculada!està!molt!bé!quan!els!vents!bufen!a!favor,!però! els!vents!poden!canviar!i!sense!la!solidesa!ideològica,!estratègica!i!organitzacional!el! cas!UPyD!pot!tornar!a!passar.! !! ! 4.!Divideix:! ! 4!!"Quan!tornen!els!Cañas!i!companyia!a!la!primera!línia!i!a!marcar!perfil?"!L'ànima! original!i!autèntica!de!C's,!la!més!hostil!i!més!dura!4ara!guardada!al!congelador4!pot! aparèixer! i! comprometre! la! moderació! dolça! amb! la! que! s'ha! maquillat! el! partit.! El! passat!divendres!un!dels!seus!ideòlegs!relacionava!la!Diada!de!la!Meridiana!amb!ETA.! Aquesta!sortida!del!guió!va!despertar!les!alarmes!del!partit!d'Albert!Rivera.!Aquesta! ànima! dura! i! contundent! existeix! i! malda! per! recuperar! espai! públic! i! el! seu! estat! natural.!La!"domesticació!està!sent!dura"!i!l'exili!a!BrusselIles!no!es!paeix!bé.! ! 4! C's! és! un! estat! d'ànim! i! una! moda! promogut! per! les! TV! com! un! telepredicador! i! esponsortizat! pels! grans! poders! financers! i! econòmics! de! l'estat! com! a! resposta! al! neguit!que!van!provocar!als!despatxos!influents,!Pablo!Iglesias!i!Podem.!Els!d'Iglesias! mimen,!alimenten!i!fan!protagonistes!a!les!bases;!mentre!que!a!C's!tot!és!suflé!artificial! i!culte!a!la!personalitat.!No!hi!ha!partit,!cos!ideològic,!ni!quadres!al!darrera,!i!per!molt! maquillatge,!això!es!correspon!als!manuals!vells!i!a!la!vella!política.! ! ! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingenia4pro.com.!
 21. 21. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! ! El!president!Eisenhower,!explicava!al!seu!net!allò!que!li!deia!el!seu!entrenador!de!boxa! a!l'acadèmia!militar!de!West!Point:!"Si!no!pots!somriure!quan!t'alces!després!que!t'han! tombat!al!ring,!mai!podràs!guanyar!a!l'oponent".!L'expressió!es!feia!extensible!a!les! connotacions!del!camp!de!batalla!real.!Si!ho!extrapolem!a!la!campanya!electoral!del! 27s:!! ! G!Ana!Pastor!Gel!seu!ego!de!superestrella!de!l’Olimp!dels!millors!periodistes!del!món,! només!segons!ella,!i!el!seu!estil!vanitós!i!acomplexatG!permet!que!els!seus!prejudicis! passin!per!davant!de!l'ètica!professional!al!justificar!que!les!TVs!privades!silenciïn!o!! minoritzin,!la!presència,!l'espai!i!la!veu!que!no!s'ajusta!al!seu!interès!general.!També! quan!no!permet!al!president!Mas!que!pugui!contrastar!oportunitats!del!nou!estat!Gen! canvi!si!les!amenacesG,!perquè!segons!ella!es!tracta!de!propaganda...!es!produeix!una! reacció!compartida!d'enuig,!d'incredulitat!i!de!queixa.! ! G! Quan! Raül! Romeva! es! presenta! a! Madrid! amb! la! ma! estesa! i! actitud! pedagògica,! alguns! periodistes! i! directius! dels! sectors! empresarials! de! l'establishment! l'estigmatitzen!amb!acusacions!de!traïció!i!li!assenyalen!la!porta!de!les!conseqüències! penals!...!a!la!reacció!compartida!d'enuig,!d'incredulitat!i!de!queixa,!se!li!afegeix!la!de!la! tristesa.! ! G! Quan! la! Junta! Electoral! Central,! vol! intervenir,! com! fan! els! partits! polítics,! en! la! manera! com! informen! els! mitjans! públics! en! campanya! electoral! i! defensa! afavorir! opcions!polítiques!que!no!presenten!una!alternativa!millor!com!a!fet!noticiable!a!la! Meridiana! plena....! torna! a! produirGse! altre! cop! una! reacció! compartida! d'enuig,! d'incredulitat!i!de!queixa.! ! G!Quan!a!les!TVs!públiques!de!l'estat!s'informa,!es!debat!i!es!tertulieja!sobre!el!procés! polític! que! es! viu! a! Catalunya! amb! prejudicis! ideològics,! amb! una! mirada! estigmatitzada!i!excloent!a!les!veus!de!la!"minoria!discrepant"...!i!encara!no!hi!ha!cap! JEC!que!proposi!compensar!les!veus!catalanes!minoritzades!i!silenciades!Gcom!la!CUPG #electolabARA27s! 9.!Superar!la!queixa!
 22. 22. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ...!es!comprensible!que!torni!a!aparèixer!la!reacció!compartida!d'enuig,!d'incredulitat!i! de!queixa.!! ! G! Quan! les! TVs! privades! de! l'estat! proposen! als! espectadors,! els! dissabtes! a! la! nit,! analitzar! la! realitat! política! mitjançant! els! codis! de! la! teleescombreria! Gcrits,! insults,! espectacle,! zero! capacitat! argumental! i! capacitat! de! contrast! negativa,! i! de! manera! sistemàtica! una! part! significativa! d'aquests! debats! queda! exclosa...! és! comprensible! que!a!la!reacció!d'enuig,!d'incredulitat!i!de!queixa,!se!li!afegeixi!l'esgotament.! ! Som!uns!experts!olímpics!de!la!queixa.!El!conseller!Vila,!malgrat!cuidar!fins!a!l'extrem! el! factor! humà! i! personal! amb! la! ministra! Pastor,! només! pot! queixarGse! davant! la! caiguda! permanent! del! sistema,! o! de! les! incidències! a! que! cada! dia! s'exposen! els! 350.000!usuaris!de!rodalies.!!! ! Els!equips!de!futbol!que!es!queixen!dels!àrbitres,!de!les!lesions,!de!l'estat!de!la!gespa,! de!la!contundència!dels!rivals,!de!la!mala!sort...!acostumen!a!ser!equips!mediocres,! que! no! saben! perdre! i! emocionalment! petits.! La! queixa! només! juga! a! la! contra,! reforça!el!marc!de!fragilitat,!identifica!la!part!més!feble!de!la!dialèctica!i!resulta!ser! una!gesticulació!absurda!i!estèril.!! ! Al!procés!de!construcció!del!nou!país,!li!hem!de!sumar!el!de!l'emancipació!cultural!i!la! superació!mental!de!l'actitud!de!queixa:!ens!ho!mereixem,!la!nostra!autoestima!ens! ho!agrairà!i!viurem!més!feliços.!Canviem!la!queixa!per!alguna!resposta!tangible,!per! encara! un! somriure! més! digne,! per! un! compromís! concret,! amb! més! generositat,! humilitat! i! compassió;! més! complicitat! entre! nosaltres:!serà!la!primera!constatació! que!el!sobiranisme!estarà!guanyant!l'adversari,!com!deia!Eisenhower.! ! ! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingeniaGpro.com.!
 23. 23. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! "La!majoria!de!polítics!fem!allò!que!és!més!fàcil,!parlar!amb!persones!que!pensen!com! nosaltres.!La!gran!diferència!resideix!en!aquells!que!intentem!comunicar>nos!amb!les! persones!que!no!pensen!com!nosaltres",!la!reflexió!és!de!Bernie!Sanders,!Senador!3 independent3!de!l'estat!de!Vermont,!de!73!anys!d'edat!que!està!eclipsant!les!primàries! demòcrates!a!les!eleccions!presidencials!nord3americanes!de!2016.! ! La!mirada!és!molt!interessant!perquè!exemplifica!al!màxim!l'actitud!de!3gairebé3!tots! els!partits,!alhora!de!pensar!i!dissenyar!les!imatges!de!la!campanya!electoral.!Adopten! la!comoditat!conservadora!de!"jugar!a!casa"!on!s'asseguren!un!públic!i!aplaudiments! entusiastes! i! l'excusa! perquè! els! mitjans! de! comunicació! recullin! els! respectisu! missatges.!Es!tractar!de!aïllar,!protegir!i!no!exposar!els!candidats!corrent!els!mínims! riscos!possibles.!! ! Aquesta! és! una! praxis! que! trobem! a! banda! i! banda! de! l'espectre! ideològic! de! la! campanya!electoral!del!27s.!Fa!uns!dies!Toni!Comín!3ho!exemplificava!a!la!perfecció3! adreçant3se! a! les! persones! que! l'escoltaven:! "...! vosaltres! que! us! trobeu! amb! els! indecissos,!expliqueu>los...".!! ! Aquí!identifiquem!un!dels!talons!d'AquilWles!de!les!campanyes!electoral:!es!tracta!d'una! campanya!pensada!bàsicament!per!als!convençuts,!malgrat!saber!que!la!campanya!la! decidiran!les!persones!que!dubten!o!que!tenen!por.!La!pregunta!del!milió!que!tota! campanya!hauria!de!respondre!és:!"què!suposarà!i!com!m'afectarà!la!independència!a! mi?".!Però!les!campanyes!es!conformen!amb!actes!generalistes!on!els!líders!puguin! lluir.! ! La!indústria!de!les!campanyes!electorals!es!basa!en!la!segmentació.!El!cens!electoral!de! les!circumscripcions!està!conformat!per!diferents!segments!socio3demogràfics:!joves,! dones,! homes! i! persones! grans;! que! viuen! en! zones! rurals! o! urbanes;! amb! una! procedència,! una! llengua! i! una! religió! determinades;! i! amb! unes! circumstàncies! econòmiques!concretes:!treballen,!son!aturats,!emprenedors,!empresaris...!! ! #electolabARA27s! 10.!Una!campanya!molt!conservadora!(I)!!
 24. 24. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " Les! eleccions! les! guanya! aquella! candidatura! que! és! capaç! de! teixir! la! coalició! de! segments!socials,!econòmics!i!demogràfics!més!nombrosa!sota!el!seu!paraigües.!Cada! campanya!electoral!està!formada!per!múltiples!sub3campanyes:!cadascuna!adreçada! als!respectius!segments!electorals!i!amb!els!seus!propis!esdeveniments!3joves,!dones,! urbans,! comunitat! llatina,! emprenedors,! jubilats,! mestresses! de! casa,! aturats,! treballadors! en! actiu..! 3,! amb! els! respectius! missatges! i! compromisos! públics.! Això! afavoreix!el!contacte!directe!entre!candidats!i!persones;!on!els!candidats!han!d'estar! ben! preparats! per! afrontar! preguntes! incòmodes,! veus! discrepants! i! per! adquirir! compromisos!públics!al!respecte.!Micro3política!al!detall,!visca!! ! Aquesta! seria! la! fòrmula! òptima! per! respondre! amb! èxit! els! dubtes,! les! pors! i! les! necessitats!personalitzades!que!suposa!fer!una!campanya!com!la!que!estem!vivint!de! cara!al!27s.!Entre!altres!situacions!evitaríem!la!resposta!del!professor!3brillant3!Germà! Bel,! quan! en! un! debat! electoral! la! setmana! passada,! responia! a! la! pregunta! "com! afectaria!la!independència!a!les!persones!del!carrer?",!amb!la!resposta:!"està!penjat!a! la!nostra!web!de!manera!molt!claral".! ! Aquest!seria!un!canvi!de!qualitat!extraordinari.!Acabaríem!amb!la!facilitat!dels!mitings! on! només! està! convocada! les! persones! que! pensen! com! nosaltres,! on! es! tracta! de! cridar,!fer!molt!soroll,!ridiculitzar!i!menystenint!els!oponents.!! ! Tots!els!discursos!de!la!Via!Lliure!van!oblidar!demanar!ajut!i!mobilitzar!a!l'acció!als! assistents:!"Necessitem!el!vostre!ajut!!Ajudeu3nos!a!fer!arribar!el!missatge!encara!més! lluny.! Busqueu! un! indecís,! escolteu3lo! i! compreneu3lo;! proposeu3li! els! millors! arguments!per!votar3nos!el!27s,!i!si!tot!i!així,!no!el!convenceu,!crideu3nos!que!vindrem! a!ajudar3vos".!Per!tant!una!crida!a!l'acció!i!a!acompanyar!a!totes!les!persones!que!es! puguin.!! ! El!senador!Sanders!reblava!el!clau:!"reconeguem!els!àmbits!on!discrepem,!alhora!que! respectuosament!suggereixo!que!hi!ha!altres!aspectes,!que!potser,!només!potser,!no! discrepem! i,! potser,! només! potser,! podem! intentar! treballar! conjuntament! per! resoldre3les.".!! ! Aquest!petit!gest,!aquesta!micro3complicitat!anònima,!allunyada!de!les!càmeres!i!els! mitjans,!serà!decisiu,!marcarà!la!diferència!i!farà!decantar!l'elecció!cap!a!un!resultat!o! cop!a!un!altre.!Qui!vol!guanyar!el!27s?! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingenia3pro.com.!
 25. 25. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! ! "El!futur!no!és!un!regal,!és!un!èxit",!Robert!F.!Kennedy.!Futur,!també!és!guanyar.!I!en! l'article!d'ahir!defensàvem!que!la!campanya!electoral!del!27s!té!molt!de!conservadora! Cmalgrat!les!apelDlacions!públiques!al!moment,!les!majories!i!les!eines!excepcionals.! Conservadora,! perquè! CgairebéC! totes! les! campanyes! estan! buscant! la! comoditat! de! jugar!a!casa,!entre!aplaudiments!dels!convençuts,!malgrat!que!el!vot!decisiu!correspon! a!les!persones!que!encara!avui!dubten,!tenen!por!Csusceptibles!d'acceptar!el!discurs!de! les!amenaces.!Aquestes!persones!no!es!troben!als!mítings!dels!partits.!Son!al!carrer! anònim,! sense! càmeres.! I! els! líders! públics! de! les! campanyes! encara! ni! els! estant! escoltant!ni!els!busquen.! ! Doncs!bé,!l'èxit!de!les!campanyes!electorals!guanyadores!es!basa!en!la!segmentació!de! l'electorat.!Segur!que!us!sonen!noms!com:!"Dones!amb!Hillary",!"Llatins!amb!Obama",! "AfroCAmericans! per! Bill! Clinton",! "Club! d'empresaris! per! George! W.! Bush"! o! "Universitaris! per! Howard! Dean".! Les! campanyes! electorals! busquen! el! suport! de! diferents!grups!socials,!demogràfics,!religiosos,!culturals,!econòmics...!i!promouen!la! creació! de! subCcampanyes! internes! adreçades! específicament! a! cada! grup.! La! campanya!que!pugui!cohesionar!una!coalició!més!inclusiva!d'aquests!diferents!grups! socials,!és!la!sempre!guanya.! ! Si! traslladem! aquest! model! a! la! campanya! electoral! del! 27s! comprovem! l'absència! d'aquest!marc!estratègic.!Ni!els!del!"SI",!ni!els!del!"NO",!ni!els!del!"Ja!ho!veurem"!s'hi! senten! concernits.! Articular! grups! d'interlocució! amb! Joves,! Dones,! Jubilats,! Emprenedors,!Aturats,!Mestresses!de!Casa,!Comunitats!Llatines,!Romaneses,!...!amb! els! respectius! missatges,! pedagogia! i! compromisos! públics! afavoriria! que! les! campanyes! sortíssim! de! les! respectives! "coves"! de! la! comoditat.! Facilitarien! que! el! temps!dels!candidats!Cel!bé!i!l'actiu!més!escàs!de!qualsevol!campanyaC!fos!optimitzat! per! trobarCse! cara! a! cara! amb! la! indecisió,! amb! la! por! i! els! dubtes! de! les! persones! anònimes! i! silencioses! que! seran! decisives.! Això! permetria! afrontar! preguntes! incòmodes! i! proposar! respostes! inclusives! de! confiança;! fer! pedagogia! i! exposar! els! #electolabARA27s! 11.!Una!campanya!molt!conservadora!(i!2)!!
 26. 26. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " escenaris;!donar!certeses,!crear!complicitats!malgrat!les!discrepàncies!i!explorar!altres! àmbits!on!pugui!haver!coincidència!i!acord.!! ! Com! defensava! el! senador! Sanders:! "reconeguem! honestament! els! àmbits! on! discrepem,!alhora!que!respectuosament!explorem!altres!aspectes!sobre!els!que!potser,! només! potser,! no! discrepem! i,! potser,! només! potser,! podem! intentar! treballar! conjuntament! per! resoldre'ls".! Aquest! és! l'art! de! la! microCpolítica! al! detall.! Aquesta! manera!de!fer!campanya!no!seria!conservadora,!sinó!valenta,!arriscada!i!disposada!a! deixarCse!la!pell.!El!27s!es!tractava!de!guanyar!o!de!fer!alguna!cosa!més?! ! ! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingeniaCpro.com.!
 27. 27. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! Minuts!abans!de!comparèixer!davant!el!món!i!anunciar!els!acords!de!pau!entre!Israel!i! Palestina,!al!Jardí!de!Roses!de!la!Casa!Blanca!un!dia!de!tardor!de!1995,!tot!era!apunt! per! viure! una! jornada! històrica,! quan! el! president! Clinton! va! sentir! Eun! altre! copE! enrenou!entre!les!dues!parts!que!reunides!al!despatx!del!cap!de!gabinet!del!president,! estaven!enllestint!els!darrers!detalls.!El!motiu!era!que!entre!els!mapes!que!estaven! signant,!una!carretera!cap!a!Jericó!que!envoltava!un!monument!cristià,!era!reclamada! per! Arafat,! mentre! Rabin! defensava! que! era! seva.! "Folks,! trobeu! una! solució! ja!! La! premsa!ens!espera!i!en!breus!minuts!signem!l'acord!de!pau!",!exclamà!Clinton.!Després! de!minuts!de!discussió,!Yitzhak!Rabin,!el!primer!ministre!Israelià,!va!reconèixer!que!la! carretera!pertanyia!als!Palestins.!"I!ara!què!fem?",!demanà!Clinton.!"Signem!els!mapes,! cap!problema!".!"Ets!conscient!que!si!signes!els!mapes,!a!ulls!del!dret!internacional,!la! carretera!correspondrà!a!Israel?",!inquirí!el!president!nordEamericà.!Arafat,!amb!tota!la! solemnitat! digué! somrient:! "la# paraula# d'en# Rabin# és# més# valuosa# que# qualsevol# contracte#signat".!Rabin!va!complir!la!seva!paraula!i!li!cedí!la!carretera.!La!confiança,! aquell!bé!tant!necessari!i!tant!escàs!en!la!vida!pública.!! ! A!mesura!que!s'acosta!al!27s,!es!multipliquen!els!missatges!de!la!por.!Cada!cop!son! més! contundents! E! desesperats?E,! dramàtics! i! busquen! cops! d'efecte! poderosos.! En! l’esprint!final!de!campanya!incrementaran!la!seva!potència!i!dramatisme:!els!amics!del! club! dels! tancs;! el! govern! espanyol! "agerrido"! pidolant! declaracions! de! líders! internacionals;! l'amenaça! d'expulsió! de! la! UE;! mitjans! de! comunicació! que! editorialitzen!informació!de!manera!sectària;!les!amenaces!a!treballadors!d'empreses;! l'amenaça!bancària,!la!dels!pagesos!i!la!PAC...!!! ! La!narrativa!del!tsunami!"catastròfic"!de!la!por,!l'amenaça,!l'odi!i!el!càstig!encara!agafa! més! aparença! de! fortalesa! i! credibilitat! quan! tots! els! aparells! de! l'estat! hi! estan! al! darrera!alineats.!El!seu!objectiu!és!el!de!la!intimidació,!E,!el!de!l'extorsió!emocional,!el! posar!la!por!al!cos!als!sectors!més!vulnerables!i!fràgils!!com!la!gent!gran,!i!espantar!les! persones!que!dubten!i!indecises.!! ! #electolabARA27s! 12.!La!figura!protectora!
 28. 28. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " I!és!en!aquests!moments!quan!el!sobiranisme!necessita!una!figura!protectora:!que!en! aquest! context! d'amenaces! i! soroll! eixordador,! generi! i! construeixi! certeses,! confiança,!calma!i!seguretat.!Es!tractaria!d'una!figura!que!generés!empatia!i!consens;! a! qui! se! li! reconegués! credibilitat,! respecte! i! autoritat.! Una! figura! que! digués! "No! patiu,!tot!anirà!bé,!ens!en!sortirem"!i!ens!fes!sentir!protegits:!un!lideratge!moral.! ! La!cancellera!Merkel!jugava,!juga!Eamb!la!crisi!dels!refugiats!siriansE!i!jugarà!el!marc!die! mutti! ! "la! mare! protectora"! de! tots! els! alemanys! davant! un! món! ple! d'incerteses;! Hillary!Clinton!es!vol!erigir!com!la!"padrina!protectora"!de!les!classes!mitjanes!nordE americanes!Etant!castigades!els!darrers!anys.!El!sobiranisme!troba!a!faltar!una!figura! com!aquesta!en!plena!ascencsió!al!cim!del!27s.!Una!figura!com!la!de!l'exEpresident! Pujol,!a!qui!la!gent!gran!Eamb!independència!de!la!seva!afinat!ideologòicaE!apreciava,! valorava!i!escoltava!molt!l'exEpresident!Eavui!però!és!una!persona!tacada!i!radioactiva;! una!figura!dolça!i!inclusiva,!amb!ànima!de!David!Fernàndez;!una!persona!reconeguda! per!!la!seva!exemplaritat!en!els!àmbits!diplomàtics!i!internacionals.!! ! No!descartem!però!que!aquest!"xantatge"!de!la!imposició!a!cara!descoberta!produeixi! l'efecte! contrari:! que! creixi! encara! més! ! la! distància! afectiva! entre! les! parts;! que! aquelles!persones!que!encara!val`liden!el!famós!encaix!federal!o!tercera!via,!arribin!a!la! conclusió!que!amb!els!"abusadors",!no!hi!ha!res!a!federar.!Que!no!sigui!tot!plegat,!que! en! comptes! d'actuar! des! del! marc! de! la! fortalesa,! l'estat! i! els! enfadats! del! NO! ho! estiguin!fent!des!del!marc!del!pànic!i!la!desesperació.!La!història!ens!demostra!que!qui! és! fort! sedueix,! qui! se! sent! feble! amenaça! acomplexat.!L'escriptora!i!activista!civil! Alice!Walker!ho!definia!així:!"la!manera!més!comuna!que!les!persones!es!donen!per! vençudes,!és!pensar!que!no!tenen!cap!força".!! ! ! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingeniaEpro.com.!
 29. 29. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! A! l'antiga! Grècia! l'! "agon"! era! la! disputa! dialèctica! argumentada,! sobre! mirades! contraposades!d'un!mateix!esdeveniment,!que!tenia!lloc!davant!un!professor,!un!jutge! o!un!cor.!D'aquí!que!el!"protAGOnista"!era!la!persona!que!intervenia!en!primer!lloc!o! que!"AntíGONA"!s'hagués!de!defensar!del!càstig!a!que!la!volia!sotmetre!el!seu!oncle! Creó.!Avui,!als!debats!electorals,!els!continuen!anomenant!debats,!però!en!realitat!no! ho!son:!! ! ! G!no!n'hi!ha!un!debat!real,!només!es!tracta!de!monòlegs!Ga!cop!de!titulars!de! ! laboratori!i!memoritzatsG!que!queden!interromputs!per!l'estil!poc!o!gens!educat! ! o!per!l'estratègia!deliberada!de!les!persones!que!hi!participen;!! ! ! G! hi! ha! un! objectiu! únic:! sotmetre,! menystenir! i! ridiculitzar! als! adversaris,! ! imposantGlos!actituds,!missatges!i!narratives!com!si!es!tractés!de!la!selva!on! ! l'únic! codi! cultural! és! la! llei! del! més! fort.! Fent! ostentació! de! la! manca! de! ! respecte! pels! adversaris,! però! sobretot! per! les! persones! i! també! per! ells! ! mateixos;!! ! ! G! es! tracta! només! d'un! altre! espectacle! televisiu:! cada! cop! costa! trobar! més! ! diferències! entre! aquests! debats! i! els! programes! de! TV! insígnia! de! la! tele8 ! porqueria:!aparença,!testosterona,!crits,!soroll,!"jo1jo1jo",!"i!tu!més!",!"jo!la!tinc! ! més!gran!",!"t'interrompo!quan!parles!sense!cap!mirament!però!quan!parli!jo! ! no!m'interrompis".!Els!grans!absents!del!debats!son!l'honestedat,!la!generositat! ! i!l'exemplaritat,!expulsant!de!l'espai!públic!la!reflexió!i!la!deliberació.! ! ! Espanta!la!imatge!d'uns!nens!petits!mirantGse!el!debat!i!"aprenent"!com!es!relacionen! els!"líders"!entre!ells!per!com!ho!han!de!fer!ells!demà!en!la!pròpia!esfera!vital!i!pública.! En!definitiva,!quan!la!política!deixa!de!ser!un!model!sobre!el!que!inspirarGse!i!esdevé! un!antiGmodel!per!a!les!persones!al!carrer.!Si!l'objectiu!és!que!cada!cop!les!persones! s'allunyin!més!de!la!política!i!aquesta!cada!cop!tingui!menys!reputació,!aquest!és!el! format!ideal.! #electolabARA27s! 13.!Uns!altres!debats!electorals!! 8més!dignes8!son!possibles!!
 30. 30. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " 4! dels! 7! participants! els! podem! considerar! "outsiders":! els! partits! els! situen! al! cap! davant! perquè! incorporen! uns! valors! i! tenen! una! reputació! de! les! que! careixen! els! partits!i!els!lideratges!polítics!"molt!exposats":!volen!representar!un!actiu!civil!i!cívic.! Però! quan! els! outsiders! entren! al! plató! de! TV! es! transformen! Gamb! excepció! de! l'Antonio! BañosG! en! robots! "de! guerra"! i! drones! de! la! destrucció.! Fan! igual! que! les! dones! en! política:! en! comptes! de! construir! un! model! relacional! propi! i! diferent,! es! deixen!arrossegar!pel!model!de!mascle!més!fort!que!han!imposat!a!la!vida!pública.! Candidats,!sigueu!com!sou!darrera!la!càmera.!Voler!ser!qui!no!sou!és!un!mal!consell.! !! ! Mentre! Albiol! i! Arrimadas! se! senten! còmodes! i! forts! sent! els! Donald! Trump! de! la! campanya! catalana;! Romeva! es! deixa! arraconar,! només! juga! a! la! defensiva,! rígid,! enfadat,!interromput,!no!encarna!la!revolta!dels!somriures!que!vol!encapçalar;!Iceta! aspira!a!seduir!el!seny!amb!una!telegènia!neutra!que!no!crei!arestes;!Rabell!capa!cop! supera! més! les! rigideses! pròpies! i! es! deixa! anar! més;! mentre! Baños! es! posa! la! normalitat! de! l'armilla! de! la! noGpolítica,! excel[leix! en! els! codis! de! la! comunicació,! gaudeix!i!sedueix.! ! Hi!ha!una!altra!manera!de!fer!les!coses!de!la!que!Sí!ens!podem!sentir!més!orgullós.!Si! volem!debats!de!veritat:!desobeïm!els!blocs!electorals;!facilitem!tots!els!cara!a!cara! possibles!entre!candidats!perquè!les!persones!ho!tinguin!més!fàcil!per!ferGse!el!seu! criteri;!siguem!generosos!amb!les!persones!electores!i!pensem!en!elles!Gno!amb!els! periodistesG! i! facilitem! que! els! candidats! puguin! arriscar! davant! 30! persones! G indecises,!crítics!i!abstencionistesG!que!interpel[lin!directament!als!candidats!allò!que! els!preocupa,!no!tinguem!por!de!l'espontaneïtat!G!que!donaria!vivesa!i!vida!als!debats! totalment!guionitzatsG!ni!de!les!preguntes!més!dures!perquè!representen,!a!ulls!dels! espectadors,!la!millor!de!les!oportunitat!per!conèixer!les!dots!d'escolta,!gestió!de!la! tensió,!lideratge,!estil,!actituds!i!preparació!de!tots!els!candidats.!Es!tracta!de!canviar! els!codis!de!la!força!i!la!imposició!pels!de!la!intelOligència!i!la!seducció.!Cuidem!amb! respecte,! dignitat! i! protAGOnisme! les! persones! electores;! no! com! ara! que! les! hem! condemnat!!a!ser!consumidores!passives!d'un!espectacle!indigne.!! ! ! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingeniaGpro.com.!
 31. 31. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! Joe!Klein,!una!de!les!ments!més!brillants!del!periodisme!polític!nord6americà!6TIME6! dels!90s,!menystenia!el!president!Clinton!i!la!generació!de!polítics!que!encarnava,!al! assenyalar!el!"frau"!que!suposaven!els!polítics!que!guiaven!la!seva!navegació!política! en!funció!de!la!brúixola!de!les!enquestes!6líders!que!pregunten!a!la!gent!allò!que!vol! respondre!2per!prendre!decisions.!Es!preguntava,!"on!son!els!líders!de!veritat?".! ! "Les! enquestes! no! ens! diuen! què! pensen! les! persones;! volen! esdevenir! allò! que! les! persones!haurien(de(pensar",!defensa!el!professor!i!antropòleg!Manuel!Delgado.!Ras!i! curt.! Es! pot! dir! més! alt,! però! no! menys! clar,! concís! i! contundent.! Aquesta! voluntat! d'influir!6molt!de!la!cultura!política!de!l'Estat,!Catalunya!inclosa6!escapa!a!l'àmbit!de!la! ciència!de!les!enquestes!i!del!món!acadèmic.!! ! Mentre!al!món!anglosaxó!les!enquestes!tenen!prestigi!ja!quela!indústria!és!la!primera! interessada!en!mantenir!la!seva!credibilitat!i!professionalitat!6la!interpretació!sectària!i! partidista! la! deixen! per! a! altres! actors;! aquí! els! mitjans! de! comunicació! busquen! empreses!afins!que!els!vesteixin!enquestes!que!expliquin!com!els!agradaria!als!mitjans! que!fos!aquesta!realitat.! ! Les!enquestes!han!esdevingut!un!element!sagrat!de!veneració,!un!dogma!i!la!veritat! absoluta! sense! matisos.! Tant! és! que! hi! hagi! elements! importants! d'incertesa! que! qüestionin!la!seva!validesa!6a!la!primavera!vam!proposar!identificar6ne!alguns,!! (http://www.ara.cat/premium/politica/Anatomia6duna6enquesta6elements6 dincertesa_0_1355264632.html).! ! Les!enquestes!publicades!només!descriuen!una!foto!fixa!6parcial?6!del!passat,!i!volen! influir!en!les!persones!generant6ne!expectatives.!Al!mateix!temps!però!es!demostren! incapaces!d'assenyalar!o!predir!el!futur.!I!menys!encara!en!el!cas!del!procés!electoral!i! la! campanya! excepcional! del! 27s.! Avui,! encara! aque! algú! en! parli,! no! hi! ha! dades! objectives!per!saber!si!el!vot!determinant!es!mourà!per!la!por!o!per!l'esperança;!si!la! #electolabARA27s! 14.!Contra!la!"dicturadura"!de!les!enquestes!
 32. 32. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " simpatia! pel! guanyador! 6bandwagon6! o! el! que! va! perdent! 6underdog6! seran! incentivaran!el!vot.!Fins!al!darrer!moment!caldrà!guanyar6se!tots!els!vots,!un!a!un.! ! A! més! a! més,! les! enquestes! publicades! els! darrers! dies! han! provocat! que! en! certs! despatxos!oficials!es!respiri!auto6complaença!davant!els!resultat!anunciats,!donant!per! feta!la!victòria!6abans!d'hora.!Si!algú!volgués!desmobilitzar!el!vot!sobiranista!publicaria! cada!dia!enquestes!que!assenyalin!majories!importants...!Per!tot!això,!sempre,!contra! la!"dictadura"!de!les!enquestes!! ! Coda!final:!Ja!no!es!publicaran!més!enquestes!a!la!premsa!de!l'estat6!sempre!quedarà! Andorra6! tot! i! que! els! actors! més! influents! 6campanyes! electorals,! bancs,! mitjans,! sectors!estratègics..6!continuaran!fent6ne!i!rebent!els!resultats.! ! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingenia6pro.com.! ! ! !
 33. 33. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! Les! imatges! de! batusses! parlamentàries! son! recurrents:! del! Japó! a! Corea! del! Sud,! passant!per!Hong!Kong!o!Taiwan!fins!al!Nepal;!o!de!Turquia,!Ucraïna!i!fins!i!tot!Itàlia;! per!no!oblidar!Bolívia,!Perú!o!Argentina.!! ! A! casa! nostra,! de! moment,! no! arribem! a! aquests! extrems! tot! i! que! també! tenim! episodis! d'aquells! de! vergonya! aliena:! les! imatges! de! García! Albiol! responent! amb! agressivitat!un!moment!de!tensió!en!un!acte!de!partit!on!l'estrella!convidada!era!Ángel! Acebes! al! 2006! (enllaç! https://www.youtube.com/watch?v=HeVaz4R5Dvo);! Pere! Navarro,!simulant!una!agressió!en!la!prèvia!de!la!campanya!electoral!europea!de!2014! (enllaç?! https://www.youtube.com/watch?v=rGObeCewcNc);! l'agressivitat! verbal! de! Jordi!Cañas!al!Parlament!(enllaç!https://www.youtube.com/watch?v=nkn3ZVCeixc);!! l'agressió! d'un! activista! de! la! PAH! a! l'acte! de! Rajoy! a! Barcelona! per! a! les! eleccions! municipals! del! 24m! (enllaç?! https://www.youtube.com/watch?v=Npbex5GSNMo);! o! l'actitud!de!la!candidata!Arrimadas!en!els!debats!electorals!sent!molt!poc!educada!amb! ella!mateixa,!els!espectadors!i!els!seus!adversaris.! ! Aquest!tipus!de!reaccions!son!la!resposta!de!la!por!een!alguns!casos!instintiva,!en!altres! molt! estudiada,! però! en! ambdós! casos! amb! ostentació! públicae! davant! d'elements,! situacions! o! realitats! que! es! perceben! com! una! amenaça,! una! perill,! un! atac! o! la! necessitat!de!fugir!i!desaparèixer.! ! No!entrarem!a!valorar!perquè!aquests!episodis!sempre!es!produeixen!en!els!mateixos! partits!i!què!passaria!i!com!s'utilitzaria!política!i!mediàticament!si!aquests!actituds!les! protagonitzés! algú! altre.! Tampoc! no! toca! avui! analitzar! la! perversió! del! llenguatge:! "mentre!Albiol!és!valiente,!David!Fernández!és!la!Batasuna!catalana".!! ! Per!sort!la!nostra!cultura!política,!amb!tots!els!defectes!que!te!ei!en!te!moltse!encara!no! hem!arribat!a!segons!quins!extrems.!A!més!a!més,!les!persones!electores!van!decidir! amb!el!seu!vot!enviar!un!missatge,!el!dia!de!les!eleccions!municipals!i!autonòmiques! del! 24! de! maig,! a! Rosa! Díez,! Cospedal,! Camacho,! Fabra,! Bauzà,! Barcina,! Aguirre,! SánchezeCamacho,!Monago,!FernandezeDíaz!Jr.,!Maroto,!eel!mateixe!Albiol,!Barberà!o! #electolabARA27s! 15.!Acollir,!comprendre!i!estimar!la!por!!
 34. 34. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " Rudi! entre! d'altres:! "les! vostres! actituds! no! ens! agraden;! viviu! enfadats! de! manera! permanent,! no! somrieu! mai;! us! preneu! massa! seriosament;! patiu! un! excés! de! prepotència! i! supèrbia;! allunyeu! l'afecte! entre! les! persones;! no! sou! infalAlibles;! no! sempre! teniu! la! raó;! no! sou! humils;! no! acolliu! la! diferència,! l'expulseu;! la! força,! la! imposició! i! el! càstig! son! el! vostre! únic! llenguatge"...! Tot! i! això! hi! ha! qui! continua! capficat!en!aquests!formes!i!actituds,!ja!que!creu!que!li!reportarà!vots!eDuran!i!Lleida! inclòs.!! ! Acollir,!comprendre!i!estimar!la!por,!d'aquells!que!es!refugien!amb!el!discurs!etnicista,! de!l'odi!i!l'amenaça,!per!desarmarela!podria!ser!el!gest!intelpligent!i!definitiu!de!cara!al! 27s!i!sobretot!més!enllà.!Hi!ha!persones!que!se!senten!amenaçades!per!tot!el!que!està! passat!a!Catalunya.!Si!en!comptes!d'estigmatitzar!aquestes!persones!que!tenen!por!e com!fan!ells!davant!la!diferència!i!els!diferentse!desarméssim!la!seva!por,!no!només!el! 27s!es!guanyarien!més!que!unes!eleccions,!sinó!que!faríem!aquest!ADN!inclusiu!propi! d'aquesta!terra!encara!molt!més!fort!i!transversal.!Fereho!en!campanya!electoral!és!! gairebé!una!utopia,!tot!i!que!seria!el!cop!d'efecte!de!la!campanya.!Però!cosir!espais!de! complicitat!més!enllà!del!diumenge!i!de!baix!a!dalt!serà!més!que!necessari!en!el!futur.! El!nou!país,!encara!que!arribem!al!55!%!ha!de!seduir!el!45!%!restant.! ! Així!quan!algun!candidat!interrompi!i!no!deixi!parlar!als!seus!adversaris!en!un!debat,! regalemeli! una! abraçada! en! directe;! quan! s'anunciïn! més! calamitats,! plagues! i! disbarats,!és!el!millor!moment!per!demostrar!la!millor!amabilitat,!afecte!i!estimació;! quan!uns!activistes!de!la!PAH!vagin!a!un!míting!del!PP!els!somriures!faran!més!efecte! que! els! crits.! És! el! que! feien! Mandela! o! Desmond! Tutu,! entre! d'altres.! Es! tracta! d'estimar! per! què! la! por! i! l'amenaça! desapareguin.! Deia! la! Mare! Teresa:! "La! Pau! comença!amb!un!somriure".!! ! ! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingeniaepro.com!
 35. 35. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! ! ! ! Dues!portades!icòniques!de!The!Economist,!la!primera!7la!de!l'equerra7!per!visualitzar! el!declivi,!la!crisi!econòmica!i!el!patiment!social!de!l'estat;!la!segona!7la!de!la!dreta7!la! de!l'enlairament!i!!la!recuperació!dels!indicadors!econòmics!de!l'estat,!el!ressorgir.!Si! avui!proposéssim!a!l'influent!setmanari!econòmic!que!tornés!a!fer!una!altra!portada! sobre!l'estat,!no!sabem!quina!imatge!escollirien!quan:! ! ! 7!el!primer!ministre!Rajoy!7és!poc!humil!i7!treu!pit!presumint!de!ser!qui!"lidera! ! el!creixement!econòmic!a!la!UE":!només!l'interessa!mirar!la!foto!fixa,!i!no!la! ! tendència!que!explica!que!el!seu!creixement!d'avui!era!el!creixement!dels!altres! ! fa!només!uns!anys;! ! ! 7!un!estat!que!presumeix!de!fortalesa,!però!que!ha!de!recórrer!a!altres!estats! ! més! poderosos! per! demanar7los! ajuda! 7i! autoestima7! per! afers! de! caràcter! ! intern;! que! viu! com! una! victòria! les! declaracions! d'actors! tercers! sobre! ! eleccions!internes;!! ! ! 7!un!estat!que!ja!no!és!un!actor!influent!en!política!exterior!7on!és!la!diplomàcia! ! espanyola!en!la!qüestió!de!Cuba,!quan!acostumava!a!ser!l'interlocutor!entre! #electolabARA27s! 16.!Un!estat,!que!malgrat!l'orgull,!te!por!!
 36. 36. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! l'illa!i!la!UE?;!el!ministre!de!Guindos!traient!pit!però!perdent!la!votació!per!a!la! ! presidència! de! l'Eurogrup;! la! mobilització! d'efectius! i! pressió! diplomàtiques! ! amb! actituds! hostils! quan! els! parlaments! danès! o! belga! es! debat! la! qüestió! ! catalana;!un!servei!exterior!que!censura!presentacions!de!llibres!a!l’estranger!7i! ! fa! el! ridícul;! la! darrera! apelRlació! desesperada! a! les! colònies! o! un! primer! ! ministres!que!no!sap!que!el!dret!a!la!ciutadania!europea!és!un!dret!fonamental.! ! ! 7!un!estat!que!no!és!capaç!d'afrontar!un!debat!serè!intern!en!clau!de!diàleg! ! sobre!demandes!democràtiques!i!pacífiques!que!li!fa!un!part!substancial!de!la! ! seva!població;!però!en!canvi!amenaça!amb!la!represàlia!dels!tancs,!reforma!el! ! Tribunal!Constitucional!7el!guardià!suprem!de!les!essències!de!la!pàtria!i!la!seva! ! reforma!exprés,!!o!prega!a!Déu!per!un!corralito!financer.! ! ! Tot!i!això,!l'Estat!continua!sent!l'actor!més!fort!i!ho!te!gairebé!tot!al!seu!favor:!té!la! maquinària!comunicativa!més!potent,!treballant!al!seu!servei!sense!descans;!disposa! de! tots! els! recursos! i! les! institucions! de! l'estat,! ! així! com! també! l'IBEX735! i! les! institucions!financeres,!fins!i!tot!l’església.!! ! Però!tot!i!això!segueixen!tenint!!por,!cada!cop!més.!I!l'arrogància!congènita!de!la!seva! cultura!política!no!ajuda.!Avui!el!model!d'estat!de!l'Espanya!política!està!més!en!crisi! que! mai.! I! allò! preocupant! és! l'absència! d'alternativa! i! de! models! de! projecte! ilRlusionants! compartits! a! l'horitzó.! Qui! vol! convèncer,! seduir! i! enamorar! amb! amenaces,!la!por!i!el!càstig?!Qui!es!vol!federar!amb!qui!et!menysté?!Fins!i!tot!Iceta!i! Duran,! sucumbeixen! i! s'acullen! a! la! narrativa! més! dura! sota! la! premissa! de! 7les! possibles7!realitats!i!per!garantir!la!millor!informació!de!les!persones:!obvien!que!hi!ha! una! possibilitat! sensata! i! de! sentit! comú! on! no! perdi! cap! de! les! parts.! Obvien! deliberadament! l'escenari! de! l'entesa! on! tothom! hi! pot! guanyar.! La! seva! opció! és! també!el!model!de!vencedors!i!vençuts.! ! Segur!que!The!Economist!ens!sorprendria!amb!la!nova!portada!sobre!aquesta!Espanya:! un!estat!que!malgrat!l'orgull,!se!sent!fràgil,!i!identificaria!la!baula!més!dèbil!de!l'estat! com!la!del!propi!primer!ministre!Rajoy!i!el!seu!lideratge!públic.!! ! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingenia7pro.com!
 37. 37. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! En!unes!hores!acaben!les!gesticulacions,!les!paraules,!els!sons!i!les!imatges!exagerades! i!postisses!que!ens!han!acompanyat!durant!les!darreres!setmanes.!Això!explicaria!la! percepció! que! des! de! les! campanyes! <i! les! respectives! ments! pensants<! sovint! no! consideren!adultes!les!persones!a!qui!es!dirigeixen.!! ! Llàstima! que! aquesta! "treva"! d'excessos! <i! encara! més! aparences<! i! descompressió! només!sigui!per!unes!hores!!i!diumenge!a!la!nit!ja!hi!tornarem!a!ser!per!visualitzar!si!la! nova!etapa!que!comença,!tornarà!a!estar!enrocada!només!en!les!paraules!de!matrix!o! si!ja!ha!arribat!l'hora!de!passar!als!fets!i!a!la!realitat.! ! Quedaran!enrere!aquelles!afirmacions!tant!solemnes!com!buides!i!líquides:!"vamos!a! callarlos!de!una!vez!por!todas...";!"vamos!a!ganar!al!separatismo...";!"le!vamos!a!dar! látigo!a!Mas...";!"...!jo!estimo!Catalunya!i!els!catalans...";!"yo!soy!catalanista...";!per!no! parlar! de! la! tristesa! de! l'espectacle! de! les! banderes! al! balcó! de! l'Ajuntament! de! Barcelona.! ! Aquest!repòs!actitudinal!no!només!és!desitjat!pels!candidats,!els!equips!respectius!i!els! professionals!de!la!informació!que!els!han!anat!seguint!<!que!exhaustos!ja!tenen!ganes! de! tornar! a! casa,! fer! abraçades! i! rebre'n! de! la! seva! gent! que! els! ha! trobat! a! faltar! aquests! dies! d'intensitat<! sinó! també! per! les! persones! a! qui! s'han! adreçat! les! campanyes.! ! Mentre!uns!estaran!pendents!de!les!darreres!imatges!<ben!farcides!rep!de!persones!i! banderes<! i! missatges! <pomposos! i! sonors<;! altres! portaran! de! fora! grans! noms! d'estatura! <que! no! d'alçada<! reconeixent! així! que! ells! mateixos! no! son! capaços! d'encomanar! confiança! i! entusiasme.! Serà! el! moment! de! preguntar<se! si! tot! aquest! espectacle,! el! soroll,! les! fotos! dels! candidats,! els! cartells! amb! els! eslògans,! els! pancartes,!les!tanques!publicitàries!i!fins!i!tot!la!propaganda!electoral!que!s'envia!per! correu! postal! a! les! cases...! ha! servit! d'alguna! cosa.! I! el! més! rellevant,! aquesta! campanya!ha!estat!a!prop!d'aquella!gent!que!dubta,!que!no!ho!veu!clar!i!que!te!por?! ! #electolabARA27s! 17.!Ha!estat!la!campanya!de!la!nostra!vida?!
 38. 38. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " Ahir!aquesta!piulada!ens!suggeria!la!resposta:! ! ! ! ! ! Han! estat! les! campanyes! on! se! les! necessitava?! Han! buscat! la! complicitat! de! les! persones! que! dubten! i! tenen! por?! Han! estat! útils?! Les! crides! emocionals! a! la! desobediència!civil!<que!allunya!i!espanta!indecisos<!han!estat!estratègiques!o!només! fruit!de!la!temperatura!emocional?! ! A!partir!de!diumenge!podrem!confirmar!si!la!campanya!ha!estat!pensada!més!en!clau! d'espectacularitat,! de! grans! titulars,! imatges! i! de! reforç! dels! lideratges,! o! bé! si! la! diferència!s'hauria!marcat!a!nivell!micro,!a!nivell!personal,!on!el!lideratge!s'havia!de! guanyar!a!pols!la!credibilitat.!Serà!moment!de!fer!balanç!si!la!campanya!ha!estat!tant! excepcional!com!el!moment!que!s'ens!ha!explicitat.!Ha!estat!la!campanya!de!la!nostra! vida!o!hem!fet!el!de!sempre?! ! ! ! ! @aleixcuberes!és!consultor!de!Comunicació!Pública! i!fundador!i!director!d'www.ingenia<pro.com!

×