Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kohet dhe instrumente te ndryshem

1,832 views

Published on

Muzika është pjesë e formimit kulturor dhe nevojë e përhershme e njeriut.
Ajo komunikon në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe kreative me tërë qenien e tij duke ia formuar mjedisin tingëllor.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kohet dhe instrumente te ndryshem

  1. 1. Projekt:Kohet dhe instrumente te ndryshem Lenda:Edukate Muzikore HYRJE Muzika është pjesë e formimit kulturor dhe nevojë e përhershme e njeriut. Ajo komunikon në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe kreative me tërë qenien e tij duke ia formuar mjedisin tingëllor. Nisur nga roli i muzikes në jetën e njeriut dhe ndikimit që ka në të, del dhe rëndësia e formimit edukativ-muzikor. Punoi:Aldrin Pashku
  2. 2. Vlerat e notave Në këngët që i këndojmë dhe i luajmë, melodia është e shkruar me nota të ndryshme, sipas lartësisë dhe kohëzgjatjes. Vlera e notës e përcakton kohëzgjatjen e tingullit.

×