Successfully reported this slideshow.

Konsepto sa wika ng mga dalubhasa

13,895 views

Published on

  • Be the first to comment

Konsepto sa wika ng mga dalubhasa

  1. 1. Konsepto sa Wika ng mga Dalubhasa • Ang wika ay isang masistemang balangkas ng mga sinasalitang tunog na isinasaayos sa paraang arbitraryo at nagsisilbing daan sa pagtupad ng tungkulin ng pagpapabatid – Henry Gleason • Ang paggamit ng wika ay nakasalalay sa karanasan ng taong gumagamit nito – Ronald Wardhaugh • Nakasalalay ang wika sa mga karanasang natatangi sa isang nilalang - Hudson • Binubuo ang wika ng mga payak na salitang nalilikha bunga ng pagtugon ng indibidwal sa kanyang kapaligiran – Benjamine Lee worf • Ang kahusayan sa pagtalima sa tunog ng kapaligiran ang nakapagpapahusay sa kasanayan sa wika – Noam Chonsky Pangunahin at Universal na Katangian ng Wika 1. Ang wika ay masistemang balangkas 2. Ang wika ay binubuo ng makahulugan at makabuluhang tunog 3. Ang wika ay pinipili ay isinasaayos 4. Ang wika ay arbitraryo 5. Ang wika ay ginagamit 6. Ang wika ay nakabatay sa kultura 7. Ang wika ay nagbabago. Dinamiko Kahalagahan ng Wika 1. Instrumento sa Komunikasyon 2. Tagapagtala ng mga mahahalagang pangyayari at impormasyon sa lipunan, kultura at kasaysayan 3. Tagapagpalaganap ng mga karunungan at katotohanan 4. Nagsisilbing instrumento sa pagbubuklod ng bansa 5. Naitataas ang antas ng malikhaing pag-iisip
  2. 2. Tungkulin ng Wika 1. Instrumental – tungkulin sa pagtugon sa mga pangangailangan 2. Regulatory – Nagkokontrol at gumagabay sa mga kilos at asal 3. Informative –Bilang daluyan ng impormasyon 4. Heuristic – Kagamitan sa pagtuklas at pagharap ng mga tala, imposmasyon at datos 5. Interactionary – tagapagtatag ng mga ugnayan at samahang sosyal 6. Imaginative – sa mga paglalahad ng mga paraan ng pagpapahayag ng nilalaman ng haraya o imahinasyon 7. Personal – lunsaran ng pagpapabatid ng sariling damdamin, opinyon at ideya. Mga Palagay Ukol sa Pinagmulan ng Wika 1. Teoryang Ding-dong – ipinalalagay nito na kinatawan ng isang ispesipikong tunog ang mga bagay sa kapaligiran. 2. Teoryang Bow-wow – ipinalalagay nito na ang mga uno na nililikha ng mga bagay sa kapaligiran ay ginagaya ng tao at siyang pinangalanan 3. Teoryang Tata – ay maihahalintulad sa paraan ng pagsasabi ng mga Pranses sa “goodbye” o paalam. Pinibigyan diin nito na ang pagkumpas o paggalaw ng kamay na sasabayan ng paglagitik ng dila bilang paraan ng pagsasalita. 4. Teoryang Pooh-Pooh – itinataguyod nito na ang anumang sambitlang ng mga nilalang bunga ng mga emosyan ay natutumbasan ng mga pagpapakahulugan sapagkat ang mga ito ay sariling likha niya. 5. Teyoryang Ta-ta – Ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalauna’y magsalita
  3. 3. Antas ng Wika Formal. 1. Pambansa – Ito ang mga salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat pangwika/pambalarila sa lahat ng mga paaralan. 2. Pampanitikan o Panretorika – Ito naman ang mga salitang gamit ng mga manunulat sa kanilang mga akdang pampanitikan. Informal. 1. Lalawiganin – Ito ang mga vokabularyong dayalektal. 2. Kolokyal – Ito’y mga pang araw araw na salita na ginagamit sa mga pagkakataong informal.

×