Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Agata Szostkowska cv
Agata Szostkowska cv
Loading in …3
×
1 of 2

CV Alzbeta Takacsova Beeline

0

Share

Download to read offline

Som slovenská prekladateľka so špecializáciou právo, medicína a farmácia, zároveň registrovaná ako úradná prekladateľka. Moje preklady sú kvalitné, precízne a vyhotovené vždy včas.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

CV Alzbeta Takacsova Beeline

  1. 1. Mgr. Alžbeta Takácsová Úradná prekladateľka Členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov 578 Trnovec nad Váhom 925 71, Slovensko babetta007@gmail.com +421 915 206 975 Vzdelanie Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa, november 2015 Tlmočnícky ústav, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Odborná skúška prekladateľa, jún 2015 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Osvedčenie o ukončení vzdelávania Odborný preklad – Anglický jazyk, 2013 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Úspešné ukončenie magisterského stupňa v odbore Manažment riadenia kultúry a turizmu so zameraním na anglický a španielsky jazyk 2003-2009 Odborná štátna jazyková skúška z jazyka anglického, 2008 EUSA Univerzita turizmu Sevilla, Španielsko Výmennom študijný program, štúdium v anglickom a španielskom jazyku September 2008 – Február 2009 absolvovaný kurz Amadeus – rezervačný a faktúrovací program, 2009 Ďalšie vzdelanie Seminár anglickej právnej terminológie: Civilný proces I. a II., január a marec 2015 (Trans Iuris) Seminár anglickej právnej terminológie: Rodinné právo a matričné doklady, máj 2015 (Trans Iuris) Seminár anglickej právnej terminológie: Náhrada škody, október 2015 (Trans Iuris) Seminár anglickej právnej terminológie: Trestné právo I. a II., november 2015 a február 2016 (Trans Iuris) Pracovné skúsenosti Úradná prekladateľka so živnosťou od decembra 2015 Alžbeta Takácsová Beeline, Trnovec nad Váhom 578 Preklad právnych, všeobecných, technických textov a textov z oblasti medicíny, dokumentov EÚ, zmlúv. Prekladateľka, 2009 Andrea Dvorská Doriado, Liptovská Štiavnica 318, Ružomberok Preklad všeobecných, technických textov a textov z oblasti medicíny. Administratívny pracovník - supervízor rezervačného oddelenia, november 2010
  2. 2. BHP, a.s., Dvořákovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava Spracovanie individuálnych a skupinových rezervácií emailom, telefonicky do centrálneho rezervačného a faktúrovacieho systému (Opera) v päťhviezdičkovom hoteli Kempinski Hotel River Park Bratislava; komunikácia s hosťami, vypracovávanie ponúk, administratívne práce, dohliadanie na tím a spĺňanie cieľov, zameranie sa na potreby ubytovaných, poskytovanie informácií, spolupráca s ostatnými oddeleniami a ich vedúcimi zamestnancami. Rezervačný manažér, apríl 2009 – október 2010 MED Invest, s. r. o., Rajská 14, 811 01 Bratislava Všestranné riadenie firmy, každodenné organizovanie jej správneho chodu, vypracovávanie nákladových dokumentov, spracovanie individuálnych a skupinových rezervácií emailom, telefonicky do centrálneho rezervačného systému; komunikácia a stretnutia s hosťami, zameranie sa na potreby ubytovaných, poskytovanie informácií, manažovanie upratovania a opráv ubytovacích priestorov, administratívne práce, komunikácia s centrálou. Recepčná, 2007 The Lakes Court Hotel, Court Square, Carlisle, Cumbria CA1 1QY Spracovanie rezervácií do centrálneho systému, stretnutie sa s hosťami a ich ubytovanie, starostlivosť o zákazníka, administratívne práce, komunikácia s ostatnými oddeleniami. Učiteľka anglického jazyka, 2004 a 2005 Rain School, Pionierska 15, 927 01 Šaľa Vyučovanie anglického jazyka, deti od 7 do 12. Letné práce v Anglicku 2004, 2005, 2006 a 2007 Pracovala som v meste Windsor (2004, 2005), Glastonbury (2006, 2007) a Carlisle (2007) na rôznych pracovných pozíciách s hlavným cieľom získania dobrých komunikačných schopností v anglickom jazyku v kombinácii so skúsenosťami z oblasti pohostinstva a komunikácie so zákazníkmi. Schopnosti jazyky: maďarský – materský jazyk anglický – plynulý, na úrovni odborného prekladu španielsky – pokročilý nemčina – stredná znalosť CAT tools (prekladateľský softvér) SDL Trados Studio 2014 a Metatexis. Aplikácie Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint, Outlook; ďalej Adobe Acrobat, Olifant (konvertor). Rezervačný a faktúrovací softvér Opera. Fakturácia – základy. Schopnosť rýchlo sa prispôsobiť novým softvérovým balíkom, vynikajúca práca s internetom, vodičský preukaz skupiny B.

×