SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
DIVENDRES
              8 de febrer de 2013                                                             D E L’A N O IA
              4 paraules amb...                    Albert Riba
                                                                              CON
                                                                                 FIDE
Jaume Singla.-            que tenim a prop ens condici-                       molta sortida. Només cal que              NCIA
Seguir l’activitat professional    ona per mal. Una altra opció és                      mirem projectes que ajuden als
                                                                                        L
d’Albert Riba és difícil i fàcil al  ser optimistes, arriscats, lluita-                     músics a editar discos, a actors
mateix temps. Difícil perquè fa    dors... i creure que podem influir                     a obres de teatre o a empre-     L’increment de les despeses a
moltes coses i contínuament      en el nostre entorn perquè sigui                      nedors per projectes socials.     l’administració pública està
està innovant. I és fàcil perquè   positiu.                                  Però compte!. Si vols que el     comportant enormes proble-
moltes de les seves activitats    A qui està dirigit el llibre?.                       projecte sigui un èxit, cal actuar  mes en algun ajuntament de la
les podem seguir a través dels    El llibre està dedicat a tota                                          comarca, i al Consell Comarcal.
                                                         com qualsevol empresa, oferint
                                                                            La crisi econòmica que sacseja
mitjans de comunicació i/o de     aquella persona que té un repte,                      quelcom de valor. Micromece-
                                                                            les empreses privades també
la xarxa d’internet.         sigui el que sigui, i que neces-                      natge no és una donació.       afecta de ple la “res publica”,
Aquesta setmana l’Albert Riba     sita gestionar aquest canvi. Un                      El coneixement s’atresora o      especialment quan les previsi-
presenta el llibre Mamut o      fet important és que aquestes                       es comparteix?            ons d’ingressos en els ajunta-
Sapiens, prologat per Ramon      persones abans d’activar-se,                        Per mi el coneixement s’ha de     ments no han acabat essent les
Costa, on explica la seva visió    necessiten saber gestionar les                       compartir sempre perquè el      que els polítics pensaven -en
de l’emprenedoria i el lideratge   seves inquietuds humanes: la                        mèrit no és tenir coneixement     alguns llocs ni inflant, per exem-
amb un llenguatge planer i des-    por, el risc, el fracàs...                         sinó saber-ne crear de nou. Per    ple, la partida de multes fins
carnat. Penso que és un llibre    Vostè és emprenedor i ana-      no podrem fer res, segur que     això sempre deixo que gravin     a límits exagerats- o, en el cas
molt recomanable per la seva     litza el lideratge. Ho pot expli-  no tindrem res. El mercat està    les meves ponències, com-       del Consell, les taxes o els diners
claretat i oportunitat.        car de forma entenedora?.      molt dur però davant d’això      parteixo les seccions de ràdio,    procedents de la Generalitat
Què és Mamut o Sapiens?.       Sempre analitzo l’emprene-                         escric en blogs i ara el llibre. En  costen molt d’arribar, i el “coixí”
                                      hem de pensar com millorar,
                                                                            ja no dóna per més...
Mamut o Sapiens és un llibre     doria des d’una vessant molt     com adaptar-nos. Pot ser que     la societat actual la síndrome
                                                                            De les 34 administracions locals
que reflecteix tot el meu ideari   humana i com bé dius, d’una     al final un projecte concret, no   de Golum (es miooo!) ja no      de la comarca -33 ajuntaments i
del que és l’emprenedoria i      vessant de lideratge, però “lide-  tingui sentit, llavors cal valentia  té sentit. Albert Einstein deia    el Consell- almenys en tres casos
com les persones ens podem      ratge personal”. Som nosaltres    per començar de nou.         que l’única manera de lide-      està pràcticament decidit que hi
adaptar als canvis, siguin de     que ens hem de treure les cas-    Saber dir que no a un projecte    rar és amb l’exemple. Si dic a    haurà un Expedient de Regula-
feina, de parella o qualsevol     tanyes del foc i com diu aque-    que estàs emprenent també és     la ràdio que s’ha d’arriscar, si   ció d’Ocupació (ERO) aquest any
repte personal. És un conjunt     lla frase que tots hem sentit    bo. Recordo quan fa sis anys     formo emprenedors dient-los      2013. Està clar que si no hi ha
de reflexions viscudes, contin-    de petits: “Si vols peix, t’has   vaig tancar la meva primera      que comencin de zero quan no     ingressos, no es poden mantenir
guts dels meus seminaris, de     de mullar el cul”. Per saber fer-  empresa o com quan fa dos       siguin feliços i escric un llibre   plantilles inflades procedents
les més de 100 seccions de      ho, cal això, saber gestionar    anys em vaig començar a des-     motivant a la gent... si vull ser   de l’època de vaques grasses, a
ràdio, dels més de 500 posts...    les inquietuds que fa que ens    vincular de la segona empresa     creïble, quan no estic content    costa sempre dels penitents con-
i tot acompanyat d’eines fàcils    parem i no fem res. Saber-ho     que vam crear amb uns com-      en un lloc, he d’actuar i comen-   tribuents que prou feina tenen a
d’aplicar. El millor i el més                                                             salvar-se ells mateixos... El que ja
                   gestionar farà que et moguis.    panys de La Salle... És dur,     çar de nou.
                                                                            estem veient que passa en altres
important és que la metàfora     Els bancs estan molt tancats     però cal fer-ho per començar     Per què el títol Mamut o Sapi-
                                                                            ajuntaments del país -fa uns dies
del llibre reflecteix les actituds.  i encara més per als joves      de nou, nous reptes, més con-     ens?                 amb un expedient a Cambrils,
Podem queixar-nos, dir que tot    Al llibre dic que si creiem que   tents, amb més iŀlusió.        Perquè crec que exemplifica      per exemple- molt aviat tocarà
és una merda, creure que res     tot és dur, que el banc no ens    Té futur el micromecenatge?.     clarament que el Sapiens és      de ple a l’Anoia.
ens sortirà i acceptar que tot el   finançarà o que per ser jove     El micromecenatge està tenint     qui sobreviu i es transforma.

More Related Content

What's hot

20120713 la veu de l'anoia
20120713 la veu de l'anoia20120713 la veu de l'anoia
20120713 la veu de l'anoiainPreneur
 
Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"
Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"
Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"Mamut o Sapiens
 
Breu Guia Laboral d'Autodefensa per a Precàries (Valencià)
Breu Guia Laboral d'Autodefensa per a Precàries (Valencià)Breu Guia Laboral d'Autodefensa per a Precàries (Valencià)
Breu Guia Laboral d'Autodefensa per a Precàries (Valencià)CGTPV
 
Entrevista Oleguer assemblea aturats
Entrevista Oleguer assemblea aturatsEntrevista Oleguer assemblea aturats
Entrevista Oleguer assemblea aturatsMohamedPsucViu
 
Petit manual per a sobreviure en una Administració moderna
Petit manual per a sobreviure en una Administració modernaPetit manual per a sobreviure en una Administració moderna
Petit manual per a sobreviure en una Administració modernaXavier Lasauca i Cisa
 
NúMero 61
NúMero 61NúMero 61
NúMero 61agulla
 
Revista Cubelles Cooperació Num 5 Tardor 2009
Revista Cubelles Cooperació Num 5 Tardor 2009Revista Cubelles Cooperació Num 5 Tardor 2009
Revista Cubelles Cooperació Num 5 Tardor 2009VideoPressMedia
 

What's hot (7)

20120713 la veu de l'anoia
20120713 la veu de l'anoia20120713 la veu de l'anoia
20120713 la veu de l'anoia
 
Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"
Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"
Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"
 
Breu Guia Laboral d'Autodefensa per a Precàries (Valencià)
Breu Guia Laboral d'Autodefensa per a Precàries (Valencià)Breu Guia Laboral d'Autodefensa per a Precàries (Valencià)
Breu Guia Laboral d'Autodefensa per a Precàries (Valencià)
 
Entrevista Oleguer assemblea aturats
Entrevista Oleguer assemblea aturatsEntrevista Oleguer assemblea aturats
Entrevista Oleguer assemblea aturats
 
Petit manual per a sobreviure en una Administració moderna
Petit manual per a sobreviure en una Administració modernaPetit manual per a sobreviure en una Administració moderna
Petit manual per a sobreviure en una Administració moderna
 
NúMero 61
NúMero 61NúMero 61
NúMero 61
 
Revista Cubelles Cooperació Num 5 Tardor 2009
Revista Cubelles Cooperació Num 5 Tardor 2009Revista Cubelles Cooperació Num 5 Tardor 2009
Revista Cubelles Cooperació Num 5 Tardor 2009
 

Viewers also liked

Campos de Predicación
Campos de PredicaciónCampos de Predicación
Campos de Predicaciónuniversitarios
 
5 steps to selling your property in new york english
5 steps to selling your property in new york english5 steps to selling your property in new york english
5 steps to selling your property in new york englishNew York Casas
 
Intrax Entrepreneur Seminar & Internship Booklet
Intrax Entrepreneur Seminar & Internship Booklet Intrax Entrepreneur Seminar & Internship Booklet
Intrax Entrepreneur Seminar & Internship Booklet EntrepreneurJPN
 
DreamTeam Промоушен на декабрь 2014
DreamTeam Промоушен на декабрь 2014DreamTeam Промоушен на декабрь 2014
DreamTeam Промоушен на декабрь 2014DreamTeamBiz
 
Expansión 2014-05 Abril 16ª Columna “Mejor aflorar que aforar”
Expansión 2014-05 Abril 16ª Columna “Mejor aflorar que aforar”Expansión 2014-05 Abril 16ª Columna “Mejor aflorar que aforar”
Expansión 2014-05 Abril 16ª Columna “Mejor aflorar que aforar”Albert Riba Trullols
 
Pruebas, valoración de las. en el juicio contencioso administrativo federal
Pruebas, valoración de las. en el juicio contencioso administrativo federalPruebas, valoración de las. en el juicio contencioso administrativo federal
Pruebas, valoración de las. en el juicio contencioso administrativo federalEX ARTHUR MEXICO
 
Il crowdfunding su Eticarim.it
Il crowdfunding su Eticarim.itIl crowdfunding su Eticarim.it
Il crowdfunding su Eticarim.itBanca Carim
 
curriculum vitae
curriculum vitaecurriculum vitae
curriculum vitaeSourav Roy
 

Viewers also liked (14)

Campos de Predicación
Campos de PredicaciónCampos de Predicación
Campos de Predicación
 
5 steps to selling your property in new york english
5 steps to selling your property in new york english5 steps to selling your property in new york english
5 steps to selling your property in new york english
 
Intrax Entrepreneur Seminar & Internship Booklet
Intrax Entrepreneur Seminar & Internship Booklet Intrax Entrepreneur Seminar & Internship Booklet
Intrax Entrepreneur Seminar & Internship Booklet
 
DreamTeam Промоушен на декабрь 2014
DreamTeam Промоушен на декабрь 2014DreamTeam Промоушен на декабрь 2014
DreamTeam Промоушен на декабрь 2014
 
Expansión 2014-05 Abril 16ª Columna “Mejor aflorar que aforar”
Expansión 2014-05 Abril 16ª Columna “Mejor aflorar que aforar”Expansión 2014-05 Abril 16ª Columna “Mejor aflorar que aforar”
Expansión 2014-05 Abril 16ª Columna “Mejor aflorar que aforar”
 
Bills New Resume
Bills New ResumeBills New Resume
Bills New Resume
 
Pruebas, valoración de las. en el juicio contencioso administrativo federal
Pruebas, valoración de las. en el juicio contencioso administrativo federalPruebas, valoración de las. en el juicio contencioso administrativo federal
Pruebas, valoración de las. en el juicio contencioso administrativo federal
 
World of warcraft
World of warcraftWorld of warcraft
World of warcraft
 
4.1
4.14.1
4.1
 
Il crowdfunding su Eticarim.it
Il crowdfunding su Eticarim.itIl crowdfunding su Eticarim.it
Il crowdfunding su Eticarim.it
 
Endorsements
EndorsementsEndorsements
Endorsements
 
NationalSocietyofCollegiateScholars
NationalSocietyofCollegiateScholarsNationalSocietyofCollegiateScholars
NationalSocietyofCollegiateScholars
 
Eltibiz banjarmasin
Eltibiz banjarmasinEltibiz banjarmasin
Eltibiz banjarmasin
 
curriculum vitae
curriculum vitaecurriculum vitae
curriculum vitae
 

Similar to La Veu de l'Anoia - Entrevista i presentació del llibre

Entrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzo
Entrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzoEntrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzo
Entrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzoMamut o Sapiens
 
Entrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febrero
Entrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febreroEntrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febrero
Entrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febreroMamut o Sapiens
 
Tebmàtica número 14
Tebmàtica número 14Tebmàtica número 14
Tebmàtica número 14Pepa Muñoz
 
Tebmàtica número 14
Tebmàtica número 14Tebmàtica número 14
Tebmàtica número 14Pepa Muñoz
 
Acc10 mamut o-sapiens-comdespertarlaculturaemprenedora
Acc10 mamut o-sapiens-comdespertarlaculturaemprenedoraAcc10 mamut o-sapiens-comdespertarlaculturaemprenedora
Acc10 mamut o-sapiens-comdespertarlaculturaemprenedorainPreneur
 
La sortdelfracas
La sortdelfracasLa sortdelfracas
La sortdelfracasinPreneur
 
Pd T 27
Pd T 27Pd T 27
Pd T 27agulla
 
Manual x sobreviure adm moderna
Manual x sobreviure adm modernaManual x sobreviure adm moderna
Manual x sobreviure adm modernaJordi Graells
 
XVIII Fòrum Primavera - Irene Borràs: Reptes i oportunitats finançament assoc...
XVIII Fòrum Primavera - Irene Borràs: Reptes i oportunitats finançament assoc...XVIII Fòrum Primavera - Irene Borràs: Reptes i oportunitats finançament assoc...
XVIII Fòrum Primavera - Irene Borràs: Reptes i oportunitats finançament assoc...tjussana
 
Emprenedoria i innovació a l´escola. albert garcia pujadas
Emprenedoria i innovació a l´escola. albert garcia pujadasEmprenedoria i innovació a l´escola. albert garcia pujadas
Emprenedoria i innovació a l´escola. albert garcia pujadasAlbert Garcia Pujadas
 
2012 06-16 l'econòmic el punt avui
2012 06-16 l'econòmic el punt avui2012 06-16 l'econòmic el punt avui
2012 06-16 l'econòmic el punt avuiinPreneur
 
Entrevista de Albert Riba en el "Diari d'Igualada" - 15 de febrero
Entrevista de Albert Riba en el "Diari d'Igualada" - 15 de febreroEntrevista de Albert Riba en el "Diari d'Igualada" - 15 de febrero
Entrevista de Albert Riba en el "Diari d'Igualada" - 15 de febreroMamut o Sapiens
 
La sort del fracàs a càrrec d'Albert Riba
La sort del fracàs a càrrec d'Albert RibaLa sort del fracàs a càrrec d'Albert Riba
La sort del fracàs a càrrec d'Albert RibaDigital Granollers
 

Similar to La Veu de l'Anoia - Entrevista i presentació del llibre (20)

Entrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzo
Entrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzoEntrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzo
Entrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzo
 
Entrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febrero
Entrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febreroEntrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febrero
Entrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febrero
 
Tebmàtica número 14
Tebmàtica número 14Tebmàtica número 14
Tebmàtica número 14
 
Tebmàtica número 14
Tebmàtica número 14Tebmàtica número 14
Tebmàtica número 14
 
In Somni
In SomniIn Somni
In Somni
 
Revista 21x27v8
Revista 21x27v8Revista 21x27v8
Revista 21x27v8
 
Acc10 mamut o-sapiens-comdespertarlaculturaemprenedora
Acc10 mamut o-sapiens-comdespertarlaculturaemprenedoraAcc10 mamut o-sapiens-comdespertarlaculturaemprenedora
Acc10 mamut o-sapiens-comdespertarlaculturaemprenedora
 
Pd T 27
Pd T 27Pd T 27
Pd T 27
 
La sortdelfracas
La sortdelfracasLa sortdelfracas
La sortdelfracas
 
Pd T 27
Pd T 27Pd T 27
Pd T 27
 
Pd t 27
Pd t 27Pd t 27
Pd t 27
 
Manual x sobreviure adm moderna
Manual x sobreviure adm modernaManual x sobreviure adm moderna
Manual x sobreviure adm moderna
 
PdT 37 octubre 2010
PdT 37 octubre 2010PdT 37 octubre 2010
PdT 37 octubre 2010
 
XVIII Fòrum Primavera - Irene Borràs: Reptes i oportunitats finançament assoc...
XVIII Fòrum Primavera - Irene Borràs: Reptes i oportunitats finançament assoc...XVIII Fòrum Primavera - Irene Borràs: Reptes i oportunitats finançament assoc...
XVIII Fòrum Primavera - Irene Borràs: Reptes i oportunitats finançament assoc...
 
Presentació Albert Riba
Presentació Albert RibaPresentació Albert Riba
Presentació Albert Riba
 
25a sessió web: "Emprendre a l'Administració"
25a sessió web: "Emprendre a l'Administració"25a sessió web: "Emprendre a l'Administració"
25a sessió web: "Emprendre a l'Administració"
 
Emprenedoria i innovació a l´escola. albert garcia pujadas
Emprenedoria i innovació a l´escola. albert garcia pujadasEmprenedoria i innovació a l´escola. albert garcia pujadas
Emprenedoria i innovació a l´escola. albert garcia pujadas
 
2012 06-16 l'econòmic el punt avui
2012 06-16 l'econòmic el punt avui2012 06-16 l'econòmic el punt avui
2012 06-16 l'econòmic el punt avui
 
Entrevista de Albert Riba en el "Diari d'Igualada" - 15 de febrero
Entrevista de Albert Riba en el "Diari d'Igualada" - 15 de febreroEntrevista de Albert Riba en el "Diari d'Igualada" - 15 de febrero
Entrevista de Albert Riba en el "Diari d'Igualada" - 15 de febrero
 
La sort del fracàs a càrrec d'Albert Riba
La sort del fracàs a càrrec d'Albert RibaLa sort del fracàs a càrrec d'Albert Riba
La sort del fracàs a càrrec d'Albert Riba
 

More from Albert Riba Trullols

2024-Recopilatorio-Expansión.pdf
2024-Recopilatorio-Expansión.pdf2024-Recopilatorio-Expansión.pdf
2024-Recopilatorio-Expansión.pdfAlbert Riba Trullols
 
Expansión 2018 Junio 57a El vendedor como CEO
Expansión 2018 Junio 57a El vendedor como CEOExpansión 2018 Junio 57a El vendedor como CEO
Expansión 2018 Junio 57a El vendedor como CEOAlbert Riba Trullols
 
Expansión 2018 Abril 55a People Analytics
Expansión 2018 Abril 55a People AnalyticsExpansión 2018 Abril 55a People Analytics
Expansión 2018 Abril 55a People AnalyticsAlbert Riba Trullols
 
Expansión 2018 Marzo 54a La cultura del detalle
Expansión 2018 Marzo 54a La cultura del detalleExpansión 2018 Marzo 54a La cultura del detalle
Expansión 2018 Marzo 54a La cultura del detalleAlbert Riba Trullols
 
Expansión 2018 Enero 52a La seriedad
Expansión 2018 Enero 52a La seriedadExpansión 2018 Enero 52a La seriedad
Expansión 2018 Enero 52a La seriedadAlbert Riba Trullols
 
Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017)
Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017)Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017)
Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017)Albert Riba Trullols
 
Expansión 2017 Noviembre 51a - Por favor. ¡ética!
Expansión 2017 Noviembre 51a - Por favor. ¡ética!Expansión 2017 Noviembre 51a - Por favor. ¡ética!
Expansión 2017 Noviembre 51a - Por favor. ¡ética!Albert Riba Trullols
 
III Congreso Nacional de Formación y Orientación Laboral 10-11 de Noviembre d...
III Congreso Nacional de Formación y Orientación Laboral 10-11 de Noviembre d...III Congreso Nacional de Formación y Orientación Laboral 10-11 de Noviembre d...
III Congreso Nacional de Formación y Orientación Laboral 10-11 de Noviembre d...Albert Riba Trullols
 
Expansión 2017 Octubre 50a - Glocalización
Expansión 2017 Octubre 50a - GlocalizaciónExpansión 2017 Octubre 50a - Glocalización
Expansión 2017 Octubre 50a - GlocalizaciónAlbert Riba Trullols
 
Expansión 2017 Setiembre 49a - Start Up y empresas
Expansión 2017 Setiembre 49a - Start Up y empresasExpansión 2017 Setiembre 49a - Start Up y empresas
Expansión 2017 Setiembre 49a - Start Up y empresasAlbert Riba Trullols
 
Expansión 2017 Junio 48a - La pretemporada
Expansión 2017 Junio 48a - La pretemporadaExpansión 2017 Junio 48a - La pretemporada
Expansión 2017 Junio 48a - La pretemporadaAlbert Riba Trullols
 
Expansión 2017 Mayo 47a - Responsabilidad social corporativa
Expansión 2017 Mayo 47a - Responsabilidad social corporativaExpansión 2017 Mayo 47a - Responsabilidad social corporativa
Expansión 2017 Mayo 47a - Responsabilidad social corporativaAlbert Riba Trullols
 
Expansión 2017 Abril 46a - Capitalismo consciente
Expansión 2017 Abril 46a - Capitalismo conscienteExpansión 2017 Abril 46a - Capitalismo consciente
Expansión 2017 Abril 46a - Capitalismo conscienteAlbert Riba Trullols
 
Expansión 2017 Marzo 44a - La agilidad personal
Expansión 2017 Marzo 44a - La agilidad personalExpansión 2017 Marzo 44a - La agilidad personal
Expansión 2017 Marzo 44a - La agilidad personalAlbert Riba Trullols
 
Expansión 2017 Febrero 43a - 4YFN el parque infantil del MWC
Expansión 2017 Febrero 43a - 4YFN el parque infantil del MWCExpansión 2017 Febrero 43a - 4YFN el parque infantil del MWC
Expansión 2017 Febrero 43a - 4YFN el parque infantil del MWCAlbert Riba Trullols
 
Expansión 2017 Enero 43a - La coherencia
Expansión 2017 Enero 43a - La coherenciaExpansión 2017 Enero 43a - La coherencia
Expansión 2017 Enero 43a - La coherenciaAlbert Riba Trullols
 
Expansión 2016 Diciembre 42a - El poder del reto
Expansión 2016 Diciembre 42a - El poder del retoExpansión 2016 Diciembre 42a - El poder del reto
Expansión 2016 Diciembre 42a - El poder del retoAlbert Riba Trullols
 
Expansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresariales
Expansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresarialesExpansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresariales
Expansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresarialesAlbert Riba Trullols
 
Expansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídoto
Expansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídotoExpansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídoto
Expansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídotoAlbert Riba Trullols
 
Expansión 2016 Setiembre 39a - Transformación directiva
Expansión 2016 Setiembre 39a - Transformación directivaExpansión 2016 Setiembre 39a - Transformación directiva
Expansión 2016 Setiembre 39a - Transformación directivaAlbert Riba Trullols
 

More from Albert Riba Trullols (20)

2024-Recopilatorio-Expansión.pdf
2024-Recopilatorio-Expansión.pdf2024-Recopilatorio-Expansión.pdf
2024-Recopilatorio-Expansión.pdf
 
Expansión 2018 Junio 57a El vendedor como CEO
Expansión 2018 Junio 57a El vendedor como CEOExpansión 2018 Junio 57a El vendedor como CEO
Expansión 2018 Junio 57a El vendedor como CEO
 
Expansión 2018 Abril 55a People Analytics
Expansión 2018 Abril 55a People AnalyticsExpansión 2018 Abril 55a People Analytics
Expansión 2018 Abril 55a People Analytics
 
Expansión 2018 Marzo 54a La cultura del detalle
Expansión 2018 Marzo 54a La cultura del detalleExpansión 2018 Marzo 54a La cultura del detalle
Expansión 2018 Marzo 54a La cultura del detalle
 
Expansión 2018 Enero 52a La seriedad
Expansión 2018 Enero 52a La seriedadExpansión 2018 Enero 52a La seriedad
Expansión 2018 Enero 52a La seriedad
 
Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017)
Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017)Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017)
Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017)
 
Expansión 2017 Noviembre 51a - Por favor. ¡ética!
Expansión 2017 Noviembre 51a - Por favor. ¡ética!Expansión 2017 Noviembre 51a - Por favor. ¡ética!
Expansión 2017 Noviembre 51a - Por favor. ¡ética!
 
III Congreso Nacional de Formación y Orientación Laboral 10-11 de Noviembre d...
III Congreso Nacional de Formación y Orientación Laboral 10-11 de Noviembre d...III Congreso Nacional de Formación y Orientación Laboral 10-11 de Noviembre d...
III Congreso Nacional de Formación y Orientación Laboral 10-11 de Noviembre d...
 
Expansión 2017 Octubre 50a - Glocalización
Expansión 2017 Octubre 50a - GlocalizaciónExpansión 2017 Octubre 50a - Glocalización
Expansión 2017 Octubre 50a - Glocalización
 
Expansión 2017 Setiembre 49a - Start Up y empresas
Expansión 2017 Setiembre 49a - Start Up y empresasExpansión 2017 Setiembre 49a - Start Up y empresas
Expansión 2017 Setiembre 49a - Start Up y empresas
 
Expansión 2017 Junio 48a - La pretemporada
Expansión 2017 Junio 48a - La pretemporadaExpansión 2017 Junio 48a - La pretemporada
Expansión 2017 Junio 48a - La pretemporada
 
Expansión 2017 Mayo 47a - Responsabilidad social corporativa
Expansión 2017 Mayo 47a - Responsabilidad social corporativaExpansión 2017 Mayo 47a - Responsabilidad social corporativa
Expansión 2017 Mayo 47a - Responsabilidad social corporativa
 
Expansión 2017 Abril 46a - Capitalismo consciente
Expansión 2017 Abril 46a - Capitalismo conscienteExpansión 2017 Abril 46a - Capitalismo consciente
Expansión 2017 Abril 46a - Capitalismo consciente
 
Expansión 2017 Marzo 44a - La agilidad personal
Expansión 2017 Marzo 44a - La agilidad personalExpansión 2017 Marzo 44a - La agilidad personal
Expansión 2017 Marzo 44a - La agilidad personal
 
Expansión 2017 Febrero 43a - 4YFN el parque infantil del MWC
Expansión 2017 Febrero 43a - 4YFN el parque infantil del MWCExpansión 2017 Febrero 43a - 4YFN el parque infantil del MWC
Expansión 2017 Febrero 43a - 4YFN el parque infantil del MWC
 
Expansión 2017 Enero 43a - La coherencia
Expansión 2017 Enero 43a - La coherenciaExpansión 2017 Enero 43a - La coherencia
Expansión 2017 Enero 43a - La coherencia
 
Expansión 2016 Diciembre 42a - El poder del reto
Expansión 2016 Diciembre 42a - El poder del retoExpansión 2016 Diciembre 42a - El poder del reto
Expansión 2016 Diciembre 42a - El poder del reto
 
Expansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresariales
Expansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresarialesExpansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresariales
Expansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresariales
 
Expansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídoto
Expansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídotoExpansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídoto
Expansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídoto
 
Expansión 2016 Setiembre 39a - Transformación directiva
Expansión 2016 Setiembre 39a - Transformación directivaExpansión 2016 Setiembre 39a - Transformación directiva
Expansión 2016 Setiembre 39a - Transformación directiva
 

La Veu de l'Anoia - Entrevista i presentació del llibre

 • 1. DIVENDRES 8 de febrer de 2013 D E L’A N O IA 4 paraules amb... Albert Riba CON FIDE Jaume Singla.- que tenim a prop ens condici- molta sortida. Només cal que NCIA Seguir l’activitat professional ona per mal. Una altra opció és mirem projectes que ajuden als L d’Albert Riba és difícil i fàcil al ser optimistes, arriscats, lluita- músics a editar discos, a actors mateix temps. Difícil perquè fa dors... i creure que podem influir a obres de teatre o a empre- L’increment de les despeses a moltes coses i contínuament en el nostre entorn perquè sigui nedors per projectes socials. l’administració pública està està innovant. I és fàcil perquè positiu. Però compte!. Si vols que el comportant enormes proble- moltes de les seves activitats A qui està dirigit el llibre?. projecte sigui un èxit, cal actuar mes en algun ajuntament de la les podem seguir a través dels El llibre està dedicat a tota comarca, i al Consell Comarcal. com qualsevol empresa, oferint La crisi econòmica que sacseja mitjans de comunicació i/o de aquella persona que té un repte, quelcom de valor. Micromece- les empreses privades també la xarxa d’internet. sigui el que sigui, i que neces- natge no és una donació. afecta de ple la “res publica”, Aquesta setmana l’Albert Riba sita gestionar aquest canvi. Un El coneixement s’atresora o especialment quan les previsi- presenta el llibre Mamut o fet important és que aquestes es comparteix? ons d’ingressos en els ajunta- Sapiens, prologat per Ramon persones abans d’activar-se, Per mi el coneixement s’ha de ments no han acabat essent les Costa, on explica la seva visió necessiten saber gestionar les compartir sempre perquè el que els polítics pensaven -en de l’emprenedoria i el lideratge seves inquietuds humanes: la mèrit no és tenir coneixement alguns llocs ni inflant, per exem- amb un llenguatge planer i des- por, el risc, el fracàs... sinó saber-ne crear de nou. Per ple, la partida de multes fins carnat. Penso que és un llibre Vostè és emprenedor i ana- no podrem fer res, segur que això sempre deixo que gravin a límits exagerats- o, en el cas molt recomanable per la seva litza el lideratge. Ho pot expli- no tindrem res. El mercat està les meves ponències, com- del Consell, les taxes o els diners claretat i oportunitat. car de forma entenedora?. molt dur però davant d’això parteixo les seccions de ràdio, procedents de la Generalitat Què és Mamut o Sapiens?. Sempre analitzo l’emprene- escric en blogs i ara el llibre. En costen molt d’arribar, i el “coixí” hem de pensar com millorar, ja no dóna per més... Mamut o Sapiens és un llibre doria des d’una vessant molt com adaptar-nos. Pot ser que la societat actual la síndrome De les 34 administracions locals que reflecteix tot el meu ideari humana i com bé dius, d’una al final un projecte concret, no de Golum (es miooo!) ja no de la comarca -33 ajuntaments i del que és l’emprenedoria i vessant de lideratge, però “lide- tingui sentit, llavors cal valentia té sentit. Albert Einstein deia el Consell- almenys en tres casos com les persones ens podem ratge personal”. Som nosaltres per començar de nou. que l’única manera de lide- està pràcticament decidit que hi adaptar als canvis, siguin de que ens hem de treure les cas- Saber dir que no a un projecte rar és amb l’exemple. Si dic a haurà un Expedient de Regula- feina, de parella o qualsevol tanyes del foc i com diu aque- que estàs emprenent també és la ràdio que s’ha d’arriscar, si ció d’Ocupació (ERO) aquest any repte personal. És un conjunt lla frase que tots hem sentit bo. Recordo quan fa sis anys formo emprenedors dient-los 2013. Està clar que si no hi ha de reflexions viscudes, contin- de petits: “Si vols peix, t’has vaig tancar la meva primera que comencin de zero quan no ingressos, no es poden mantenir guts dels meus seminaris, de de mullar el cul”. Per saber fer- empresa o com quan fa dos siguin feliços i escric un llibre plantilles inflades procedents les més de 100 seccions de ho, cal això, saber gestionar anys em vaig començar a des- motivant a la gent... si vull ser de l’època de vaques grasses, a ràdio, dels més de 500 posts... les inquietuds que fa que ens vincular de la segona empresa creïble, quan no estic content costa sempre dels penitents con- i tot acompanyat d’eines fàcils parem i no fem res. Saber-ho que vam crear amb uns com- en un lloc, he d’actuar i comen- tribuents que prou feina tenen a d’aplicar. El millor i el més salvar-se ells mateixos... El que ja gestionar farà que et moguis. panys de La Salle... És dur, çar de nou. estem veient que passa en altres important és que la metàfora Els bancs estan molt tancats però cal fer-ho per començar Per què el títol Mamut o Sapi- ajuntaments del país -fa uns dies del llibre reflecteix les actituds. i encara més per als joves de nou, nous reptes, més con- ens? amb un expedient a Cambrils, Podem queixar-nos, dir que tot Al llibre dic que si creiem que tents, amb més iŀlusió. Perquè crec que exemplifica per exemple- molt aviat tocarà és una merda, creure que res tot és dur, que el banc no ens Té futur el micromecenatge?. clarament que el Sapiens és de ple a l’Anoia. ens sortirà i acceptar que tot el finançarà o que per ser jove El micromecenatge està tenint qui sobreviu i es transforma.