Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DIVENDRES, 21 D’OCTUBRE DEL 2011 | Diari d’Igualada14 Director de Regió7: Marc Marcè i Casaponsa. Director adjunt: Xavier ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Entrevista albert riba diari d'igualada 21102010

507 views

Published on

Entrevista sobre emprenedoria que em van fer a el Diari Igualada el dia 21/10/2011

  • Be the first to comment

Entrevista albert riba diari d'igualada 21102010

  1. 1. DIVENDRES, 21 D’OCTUBRE DEL 2011 | Diari d’Igualada14 Director de Regió7: Marc Marcè i Casaponsa. Director adjunt: Xavier Domènech i Sala. Societat: Enric Badia. Comarques: David Bricollé. Fotografia: Salvador Redó. Redactors Diari d’Igualada: Francesc Vilaprinyó i Anna Suárez. Publicitat: Sandra Leal i Oliver Fernández. Empresa editora: Edicions Intercomarcals SA. Conseller delegat: Fèlix Noguera i Carrillo. Administració i distribució: Sandra Espinal. MANRESA: Sant Antoni M. Claret, 32. 08243 Manresa. Tel. 93 877 22 33. Fax 93 874 03 52. Entre 8 km2 Albert Riba IGUALADA: carrer Esquiladors, 23. 08700 Igualada. Tel. 93 803 07 55. Correu-e: anoia@regio7.cat; cescvilaprinyo@regio7.cat; asuarez@regio7.cat Imprimeix: Impressions Intercomarcals SA. D. L.: Edició Manresa, B-44983-78. ISSN: 1137-5655. Regió7 Digital: www.regio7.cat. Adreça electrònica: regio7@regio7.cat Expert en emprenedoria. Per a Riba, Steve Jobs i Vicenç Ferrer són igual d’emprenedors, van utilitzar el mateix Opinió mètode: idea nova, acció i producte (tecnològic o solidari) «L’emprenedor és QUE DIU QUE QUÈ?! PER GALDRIC aquell que trenca amb allò establert»  Riba assegura que l’emprenedor necessita infraestructures, però sobretot fer coses JORDI CUADRAS Riba acaba d’estrenar referendity.com, on plasma diverses reflexions P Una persona amb inquietuds és ENLLENGUA’T Jordi Cuadras un emprenedor? IGUALADA R Un emprenedor és l’inquiet que David Soler i Ortínez A VOL decideix fer un pas més. Per això cal FILÒLEG enllenguat@gmail.com D’OCELL P Un emprenedor neix o es fa? fomentar i no posar traves, perquè la R Un emprenedor és una persona gent inquieta s’atreveixi a fer coses. Enric Badia d’acció que pensa en cobrir una ne- Aquesta és la clau de l’èxit.COM NO TRENCAR PERIODISTA cessitats no cobertes d’una determi- P Potser els inquiets no fan el pasPROMESES enricbadia@regio7.cat nada manera. Pot ser que neixi en un entorn més procliu per fer-ho, i si no, per por al fracàs. R Un emprenedor ha d’experimen- necessitarà trencar més barreres per tar i fracassar. Fracassar no és dolent rometo estar sem- al bany en el mateix moment buscar-se les oportunitats. Ha de te- si analitzes el perquè, n’aprens i saps P pre al teu costat», em va dir, fa temps, en un matí qualse- que ho feia jo (m’allargava el paper higiènic); em passava les pàgines dels llibres; em seguia XARXA I SOLIDARITAT nir les idees i la capacitat per dur-les a terme: visió, passió, acció i solució. P S’ha d’estudiar? aixecar-te ràpid. Aquí, si fracasses, ets un fracassat. En canvi, als Estats Units, el primer que et pregunten és:vol. I us asseguro que al princi- a les reunions, als cafès amb R Sense coneixements tècnics l’em- en què has fracassat? I saben què haspi tenia la seva gràcia. Vull dir, amics d’infància i a les classes l nostre model de vida prenedor pot triomfar, però ho faria après.tenia el seu què veure-la comem seguia somrient a tot arreu,com no se separava de mi entre d’anglès; no podia suportar que ens separéssim just abans d’entrar als vestidors del gim- E es fonamenta en un joc de contribucions individuals per a un basant-se en la seva intuïció. La for- mació és primordial; cal un mètode, un ordre, un pla de negoci i mil his- P Si és qüestió d’actitud ens hem de conèixer molt com som? R Tothom s’hauria de fer una anàli-l’esquinçant llum cirurgiana nàs i, com a resultat, muntava bé col·lectiu. Si no un pacte, com tòries. No hi ha cap universitat d’em- si DAFO per saber les seves debilitatsdels fosforescents del super- una marranada escandalosa a mínim és una situació similar a prenedors, però sí carreres que donen i fortaleses, i apuntar-se-les. Ara bé,mercat, com m’acompanyava a que va fer que, per tal d’evitar un pacte entre ciutadans per fer una base de coneixements. Ara bé, hi ha molta gent a qui obrir la portacomprar el diari o a córrer al un drama exageradíssim, jo que, a canvi de les contribucions l’esperit caldria fomentar-lo des de de l’autore exió li fa respecte perquèllarg dels vespres d’estiu resse- m’acabés decidint a canviar- individuals, tinguem serveis l’escola. no sap què s’hi trobarà.guint el riu Anoia. I en un inici me i dutxar-me a casa. col·lectius. No podem parlar de P És més important l’actitud o la P Què cal fer amb les debilitats?era ben divertit veure com no La promesa que m’havia fet, pacte perquè no tots estaríem formació? R Aprendre’n. Un emprenedor volem deixava mai sol, com es po- complida al peu de la lletra, ha- d’acord a tenir els mateixos ser- R L’emprenedoria és la gestió de les ser bo i excel·lent amb el que fa,sava al llit en el mateix moment via esdevingut tan excessiva- veis que ara ens presta un ens de actituds i la formació ho comple- però ha d’estar obert a col·laborar i ro-en què jo m’hi endinsava, com ment certa que, malaurada- gestió al qual no tenim accés di- menta. És molt important viure les te- dejar-se de gent que cobreixi les se-dinàvem sempre en la mateixa ment per mi, havia perdut tot recte: el govern d’un estat. ves idees amb passió i acció, t’han de ves debilitats.taula, com sèiem en el sofà en instant de solitud. I ara, des- Enmig d’aquest situació conegu- fer tremolar. Una idea sense tot això P El bon emprenedor és el queel mateix instant (junts i alho- prés de més d’un any, exhaust da, convulsionada ara per la crisi no és res. Un emprenedor ha de sal- s’acaba fent ric?ra), com em perseguia ns al com em trobo, ja no sé gaire bé i per la protesta de qui no arriba tar endavant i sortir de l’armari. R L’himne dels emprenedors hauriadespatx i com s’asseia a la cadi- com enfocar la meva vida; em- a final de mes, apareix un siste- P Hi ha qui té por a treure l’em- de ser Ítaca; l’important és fer elra del costat de la meva taula. presonat, ara ja és ella qui par- ma de compravenda que beu de prenedor que porta dins? camí i ja hi arribaràs. L’emprenedorPerò aquella promesa, de tan la per mi, és ella qui rma els les idees més liberals i que fona- R I tant, ser emprenedor és trencar no és un il·luminat i, evidentment,enganxosa, va esdevenir, lenta- negocis importants en les re- menta la seva transacció en va- amb el que hi ha establert. Hi ha mol- pensa en els diners que necessita perment, un xiclet de sucre; tot va unions, és ella qui m’adminis- lors no econòmics. Neix l’alter- ta gent boníssima que segur que no sostenir el seu projecte, però la sevacomençar a anar massa lluny. tra la vida, és ella qui escriu nativa al comerç entès com fins coneixem perquè no han fet el pas, i obsessió és fer realitat aquella ideaAl cap d’un mes, ella ja entrava aquestes línies. ara. I em pregunto, qui paga l’I- per fer-ho no hi ha edat, en pots te- que té. El talent oreix de la passió, no VA de cada col que intercanvio? nir o . dels bene cis.

×