Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cooperants Internacionals en la Societat de la Informació

816 views

Published on

Informe i trabajo realizado para la UOC sobre las tic i la cooperación. Posteriormente me sirvió de base para otros proyectos

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Cooperants Internacionals en la Societat de la Informació

 1. 1. Cooperants Internacionals en les societats de la informació ... internet! © Albert Riba (Jove Cambra Igualada) – Igualada – 3 de juny de 2001.
 2. 2. Índex Definició Conceptes 1.- Cooperació internacional abans de internet 2.- Internet i l’impacte de les noves tecnologies en general 3.- Concepte de Teletreball 4.- Concepte de formació internet o e-learning Re-definició amb internet 5.- Cooperació internacional utilitzant eines proposades 6.- Impacte físic en el lloc o país en fase inicial 7.- Impacte online en tornant de la fase inicial 8.- Campus de la Solidaritat Impactes 9.- En costos econòmics 10.- Llei de la regla de la cadena 11.- Enllaç tecnologia solidaritat 12.- Millores socials per als cooperants o entitats col· laboradores Cas pràctic 13.- Formació Solidaria per Travnik (Bosnia) © Albert Riba (Jove Cambra Igualada) – Igualada – 3 de juny de 2001.
 3. 3. Definició Conceptes ................................. 1. Cooperació internacional abans de internet Els moviments de cooperació internacional varen començar fa molts anys, ja amagat en plenes guerres i destruccions ocasionades per motius polítics o, més últimament per catàstrofes medi-ambientals. Implicar-se en un projecte de cooperació internacional requereix un nivell de requisits indispensables que van dur a la professionalització d’una gran part dels membres participants, i els que no ho eren, els obligava a mantenir una estada relativament llarga difícil de compaginar amb les obligacions professionals. S’ha arribat un moment en que la cooperació té aquestes dues traves, temps i professionalització. Això ha provocat que moltes persones a las que els hauria agradat participar no hagin pogut! Un cop realitzada la tasca, la majoria d’ells han tornat als seus respectius llocs, i tot el seu meritori esforç no ha pogut evolucionar més com ho hauria fet si la estada fos per 10 anys! En resum: 1. Professionalització necessària però que genera barrera 2. Problemes d’estada en el marc d’actuació 3. Dificultat en la continuïtat per part d’un mateix membre Intentarem demostrar com les noves tecnologies ens permeten millorar i superar algunes de les traves esmentades anteriorment. 2.Internet i l’impacte de les noves tecnologies Com de tots és ben sabut qui ha estat beneficiari o víctima de les noves tecnologies, són unes eines que permeten obtenir unes millores avantatges i funcions que anteriorment, els nostre avis, pares i fins i tot nosaltres no hauríem imaginat. Internet és un mitjà que permet treballar, estudiar, comprar ... en resum, viure d’una manera diferent a la actual, però sempre a base d’inversions importants r ealitzades en investigació i desenvolupament sempre econòmic. Per descomptat que tota la evolució té que anar lligada de la econòmica, però no podem caure en l’error d’apartar la tecnologia e internet dels més necessitats!!!!! Quan es parla de les noves tecnologies es diu que les distancies entre els dos móns cada cop es fan i seran més grans, i som conscients que es molt difícil lluitar contra això, però hem de tenir present que si que podem fer molt per obtenir unes millores en els mes febles. Aquest és el repte de la tecnologia ... apropar-la a tothom!!! © Albert Riba (Jove Cambra Igualada) – Igualada – 3 de juny de 2001.
 4. 4. 3.Concepte de teletreball Les dues grans avantatges del Teletreball són poder disposar d’un temps i lloc per estar a escollir pel propi treballador, però sempre, tenint en ment l’assoliment dels objectius de la feina o del projecte. El Teletreball permet a un treballador realitzat les seves tasques des de casa seva, des d’un centre de Teletreball, o fins, i tot viatjant per qualsevol lloc del planeta. Aquest concepte sempre s’ha aplic at a les tasques professionals, o a un treballador altament qualificat, doncs, per norma general, requereix un alt grau de responsabilitat i constància per part del propi treballador. En resum, el Teletreball ens permet crear estructures i organitzacions totalment dinàmiques, àgils i mòbils, però mantenint sempre, i fins i tot millorant en alguns casos, la qualitat i la professionalitat. Aquest concepte de Teletreball obre noves formes de treballar, estudiar i viure, que ben optimitzades, permeten obtenir moltes avantatges ja sigui en aspectes del mercat laboral o del mon de la cooperació. 4.Concepte de formació internet o e-learning L’ensenyament tradicional ha implicat sempre assistir a unes aules on un professor exposava un conjunt de temes, i l’alumne escoltava les classes, i a casa ampliava i estudiava els apunts i feia els treballs recomanats pels tutors. És a dir, l’ensenyament és presencial però els treball no! Internet, tal com hem dit anteriorment, és un mitjà que permet operar i fer es l coses d’una manera totalment diferent, i disposar d’espai i temps, és a dir, estudiar on es vulgui i quan es vulgui o pugui!! Amb aquestes eines i per solventar aquesta necessitat ha sorgit lo que anomenen e-learning, que ens permet fins i tot realitzar les classes des del lloc on nosaltres desitgem, és a dir, facilitat total per l’estudi. Tot i així, hem de tenir present que aquestes metodologies faciliten tot aquest procés, per a vegades és molt important també el contacte directe amb l’alumne o persona amb que ens veurem!! © Albert Riba (Jove Cambra Igualada) – Igualada – 3 de juny de 2001.
 5. 5. Re-definició amb internet .......................... 5. Cooperació internacional utilitzant internet Em comenten en el punt 1 que la cooperació internacional ha assolit un grau de professionalització molt necessari però perjudicial en segons quins punts. Les tecnologies internet ens permeten plantejar noves formes de fer-ho. Com: 1. Estades més curtes: gràcies a internet i segons quins projectes de cooperació, podem fer estades més curtes presencial al lloc d ’actuació, però posteriorment seguir-les executant des del país de residència a través d’un campus virtual o web! 2. Professionalització: la informàtica i internet obren un marc de cooperació nou i per explotar, en el que una persona per exemple de Barcelona que domini els entorns informàtics és quasi obligatori, però, aquests mateixa formació ubicada a Bosnia (per exemple) és un gran professional!!! 3. Dificultat continuïtat: per norma general els cooperants que han fet estades més llargues en un marc d’actuació, al cap de poc temps, perd el contacte degut a l’espai!!! ... gràcies a internet l’efecte continuïtat és molt més possible, factible i fàcil. A més, un camp de treball realitzat o basat en tecnologies informàtiques és més fàcilment exportable a altres llocs. Un cop llegit els punts anteriors, de ben segur que més d’un creu que pot ser cooperant internacional, i molts dels que desitjaven ser-ho, ara se’ls obre una nova oportunitat per ajudar. 6. Impacte físic en el lloc o país inicial Sempre és d molt importància saber l’estat o l’impacte polític o medi-ambiental en e que ens trobarem en un camp de treball o de cooperació. Per norma general són lloc destruïts o molt pobres on els recursos són molt escassos! Hem de tenir present que per utilitzar la tecnologia en aquests camps, bé és necessari certs condicionants físics en el país, però per superar-los existeixen moltes tecnologies que es poden utilitzar .... per exemple! Si no tenen connexió a internet amb línia telefònica es pot estudiar la opció amb sistemes d’antenes similars amb sistemes radio!!! Som conscients que el punt d’impacte físic és el que dificulta més el paper de manteniment del cooperant entre països, però això s’està investigant i es trobarà!! © Albert Riba (Jove Cambra Igualada) – Igualada – 3 de juny de 2001.
 6. 6. 7. Impacte on line en tornant de la fase inicial Un cop realitzada l’estada, més curta o llarga, gràcies com hem dit a internet, la figura del cooperant pren encara més força perquè: 1. Seguiment impacte: pot seguir realitzant tasques de suport sense tenir que assumir el risc laboral o familiar 2. Seguiment social: creiem que el fet d’estar seguint durant un temps llarg i sense fi aquest paper, fa que l’entorn del cooperant s’apropi a aquestes feines, ho senti com a seu, i de ben segur, en un percentatge elevat, s’impliqui mes! 3. Motivació continuïtat: el fet de veure que la teva tasca està ben feta i segueix un camí definit per un grup de gent, fa que s’obtingui un grau de continuïtat vers un projecte 4. Cooperant = Teletreball: Internet ens ha permès explotar cap al món de la solidaritat el Teletreball i els seus condicionants, bons i dolents, i obtenir així un grau d’apropament entre els dos móns. En aquest punt és quan la gent comença a veure i observar que realment la cooperació és un terme al abast de molta més gent, i que gràcies a internet, lo que tenim i lo que podrem fer .... molta més gent podrà ajudar als més desemparats o necessitats! 8. Campus de la Solidaritat Internet per definició és una xarxa de xarxes d’ordinadors inter-conectats ... creiem que ha d’existir una ... internet de la solidaritat ... Han d’existir tants campus de la solidaritat com grup, àmbit o tipus d’actuació i agrupar-los en un mateix entorn, ja que d’aquesta manera podrem obtenir i crear unes tecnologies, coneixements, projectes comuns que podrem posar a l’abast de tothom i així, demostrar realment que el: ‘Cooperant internacional en les societats de la informació ... existeix!’ Fa temps vaig proposar realitzar aquest estudi ja que creia que seria profitós a la llarga ... i ara, havent passat ja uns mesos, la Uoc crea el www.campusforpeace.com ... un dels campus de internet o el campus de tots ... els temps ho dirà!!! El que és molt clar és que ha d’existir un entorn solidari i tecnològic que permeti apropar .... el món desenvolupat econòmicament però no solidàriament, al món subdesenvolupat econòmicament i necessitat solidàriament. © Albert Riba (Jove Cambra Igualada) – Igualada – 3 de juny de 2001.
 7. 7. Impactes ............................................. 9. Costos econòmics Sempre es diu que internet i la tecnologia és cara d’adquisició i manteniment però hem de tenir present de cara als costos econòmics: 1.Tecnologia endarrerida: l’aplicació de informàtic i tecnologia per facilitar al cooperant, té que ser i és desfasada en el món desenvolupat però, ens els països on es va a cooperar es de la última!! 2.Cost adquisició: al ser més antiga o descatalogada el seu cost és molt petit del que en un primer instant podem pensar, a més, molta gent s’ofereix a cedir els equips antics que tenen!! 3.Cost telecomunicacions: aquest punt és el mes problemàtic en aquests països, però existeixen sistemes de radio package que permeten una comunicació molt més lenta però també molt més econòmica. Pensem que a vegades si podem trobar comunicació més ràpida però el seu cost és in-assumible. 10. Llei regla de la cadena Per norma general el complicat d’un projecte o concepte nou com pot ser la cooperació internacional sota les noves tecnologies, cal que un grup de gent ho comenci a moure i a fer-ne soroll !! ... un cop fet i establert és quan s’inicia la llei! Per nosaltres aquesta llei és la que indici que quan una cosa es comença a moure es quan tothom s’apunta !! Ens agradaria ser part de l’inici d’aquest fil que permetés que molta més gent s’apuntes al carro de la solidaritat, i que trobes un entorn que li facilites l’entrada a aquesta opció de cooperació. Des de Igualada estem preparant un programa de formació informàtica a Bosnia i volem establir bases i practicar sobre la cooperació a través de l s noves tecnologies, y e quan acabem la primera fase, ho posarem a l’abast de qui ho desitgi per tal de ser la punta de llança!!! © Albert Riba (Jove Cambra Igualada) – Igualada – 3 de juny de 2001.
 8. 8. 11. Enllaç tecnologia i solidaritat Ens agradi o no, l’enllaç entre tecnologia i solidaritat és molt poca cosa, a més, la gent encara ho percep com a molt difícil o impossible!! Hem de tenir present que la introducció i facilitació de la compatibilitat entre noves tecnologies i la solidaritat son l’únic camí per intentar una expansió important del fet de la cooperació similar a les economies d’escala de la economia capitalista. Tots plegats dintre la nostra ment hem de fer un esforç per intentar assimilar que es mes fàcil del que ens pensem!!!! El motiu d’aquest estudi-treball realitzat és per facilitar-lo a tota aquella gent que cregui o necessiti unes pautes de com fer-ho, com iniciar-ho ... etc. Si aconseguim aplicar la tecnologia als cooperant d’una manera important, posteriorment i darrera seu vindran projectes tecnològics vers els món mes necessitat, i d’aquesta manera estarem fent passes per apropar els dos móns, i sinó es poden apropar molt, com a mínim haurem aconseguit una millora dels que estan pitjor! 12. Millores socials dels cooperants i entitats Tots estem convençuts i diem que la cooperació esta destinada als més necessitats, però hem de tenir present que a part d’ells, la gent que ajuda i s’implica en aquest projecte obté unes noves experiències que de ben segur el serviran. Aquestes persones són les que formen les entitats o grups de gent que podran arrancar nous camps, nous destins, nous fronts on poder anar a ajudar per a millorar a la gent que realment ho necessita. Tots, ja siguin persones o entitats que ja esta operant en camps de la solidaritat, o els nous per venir, han de tenir clar que s’ha de mirar d’apropar la figura de la tecnologia via ... Cooperant internacional en les societats de la informació ... tot lo altre vindrà!! © Albert Riba (Jove Cambra Igualada) – Igualada – 3 de juny de 2001.
 9. 9. Cas pràctic ............................................. 13. Formació Solidaria per Travnik Com a resum final del treball voldria comentar que actualment estem duent a terme un programa de solidaritat relacionat amb l’ensenyament de informàtica en un casal de nens a Travnik (Bosnia) Estem preparant tota la metodologia, manuals, problemàtiques existents possibles i per tal de fer front a un projecte d’aquesta envergadura amb unes garanties molt important, volem utilitzar les noves tecnologies com a: 1. Entorn de treball 2. Formar als futurs formadors 3. Crear l’entorn virtual necessari 4. Potenciar la cooperació internacional via internet Dins d’aquest programa he desenvolupat i investigat tot lo relacionat amb en món relacionat amb les noves tecnologies i solidaritat, però vull deixar ben clar: 1. Aquest treball son unes bases e idees que crec necessàries 2. De ben segur, en tornant de Bosnia canviaran!! 3. espero serveixi per a mes gent i que participin en aquest àmbit En tornant a finals de mes juliol agafarem tot lo obtingut durant l’estada, lo filmat, fotografiat, filmat ... i anirem a posar-ho a internet , amb el desig de que més gent s’animi a cooperar via internet © Albert Riba (Jove Cambra Igualada) – Igualada – 3 de juny de 2001.

×