Successfully reported this slideshow.

El Punt Avui: entrevista sobre el llibre "Mamut o Sapiens"

0

Share

Loading in …3
×
1 of 1
1 of 1

More Related Content

More from Albert Riba Trullols

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

El Punt Avui: entrevista sobre el llibre "Mamut o Sapiens"

  1. 1. Per L’entrevista Albert Riba Ure Emprenedor i divulgador d’emprenedoria Comas “Em defineixo un 15% Sovint diuen que emprendre és l’única sortida a la crisi. No és ben bé així, és una eina més que permet sortir de la crisi, però mamut i un 85% ‹sapiens›” és molt dur. Tenim unes universi- tats que t’ensenyen coneixements, però emprendre no va d’això. Em- prendre va d’acció, de tenir una idea i convertir-la en un projecte. Acaba de publicar el llibre Mamut En el seu o sapiens. Deu inquietuds vitals per últim llibre I d’equivocar-se. adaptar-se i emprendre. Vostè què vincula Hi ha una massa crítica que em- és, un mamut o un sapiens? les “deu prèn, n’hi ha poca, però hi ha una Totes dues coses. Em defineixo un inquietuds gran quantitat de gent que té idees 15% mamut i un 85% sapiens. vitals” amb i no sap tirar-les endavant. Hi ha personatges qui diu que són factors inhibidors, Expliqui-ho. reals, entre jo en dic inquietuds; coses que no Per mi, emprendre és més que can- saps articular, que et paralitzen, els quals hi ha viar de feina. Emprendre és con- però quan en saps, corres. Per això vertir una idea que tens, un somni un refugiat reivindico les inquietuds, com ara o una bogeria, en realitat. El que bosnià, el la por, la por del risc, el fracàs... passa és que moltes vegades aques- pare prior de Amb aquesta inquietud, el fracàs, tes idees estan en un món comple- Montserrat i és com acabo el llibre. Quan fas al- tament oposat d’on et mous. Per ai- Jordi Pujol. guna cosa t’equivoques i n’aprens. xò dic que emprendre, més que Riba divulga ... ... ................. canviar de feina, és canviar d’en- emprenedoria Hi ha societats que ensenyen a 12 de març del 2013 Dimarts torn, que és molt difícil. Si ets una a la ràdio, a assumir el fracàs. persona amb una feina estable, un la premsa Que digui que s’ha de fracassar no bon sou i ho tens tot solucionat, i escrita, al seu vol dir que ensenyi a fracassar o dius que vols deixar l’empresa, blog... i fent que ensenyi a aprendre del fracàs. muntar un projecte nou i canviar de professor. Diuen que els nord-americans es- de feina, estàs a l’altre pol. Estem Ara està tan immersos en la cultura del fra- dient a molts emprenedors que em- arrencant càs i que al currículum has de po- prendre és muntar una empresa i Inpreneur, sar-hi dos o tres fracassos. Quan és fals, és més que això. una vaig a fer xerrades ho dic: “He creat consultoria una empresa, n’he deixat una altra, Parla molt d’entorn. que ajuda he tingut tants fracassos...” Ara, el Ara tenim un entorn que està cris- les grans problema és què has après d’aquest padíssim i d’aquí ve el títol del lli- fracàs i què has aplicat. Perquè el empreses a bre. En aquest entorn tan crispat, fracàs va directe a la jugular; una ser emprene- si estàs més o menys content, pots separació és un fracàs estrepitós, decidir dues coses: una, queixar-te dores i quan una empresa que fracassa, també, que tot va malament, que costa fa xerrades no va a l’autoestima. En el llibre expli- molt de canviar, buscar excuses i oblida parlar co una eina molt bàsica: com fer un al cap i a la fi no fer res, i et passa- dels seus currículum fracassional, com ana- rà com als mamuts: t’acabaràs ex- URE COMAS fracassos. litzar els teus fracassos. Hi ha una ❝ tingint perquè la força del medi és cosa pitjor que fracassar: frustrar- tan grossa que t’acaba abduint. I Com es provoca aquest canvi? se. I si tens ganes d’emprendre i no Girona: l’altra aposta és acceptar que no He tingut la sort que a casa sem- ho fas i apostes per ser mamut, ai- Santa Eugènia, 42. ets un sapiens sinó un mico que et pre m’han educat per fer el que xò t’acabarà explotant. Quan fas 17005 972 18 64 00 pots convertir en sapiens i que el vulgui o m’ho han deixat fer. Quan acció pots aprendre. principal avantatge que tens és fas realment el que t’agrada, el que Barcelona: una intel·ligència que t’ensenya a Sempre ho dic: et motiva, és quan surt el teu ta- Educar en el fracàs? C/Tàpies, 2. 08001 transformar el medi perquè les persones que lent, i llavors és quan ets més efi- Sempre ho dic: les persones que te- 93 227 66 00 aquest s’adapti a tu. Un emprene- tinguin fills, els cient. Les persones han de saber nen fills, els han d’educar en el fra- Número: 12765 dor ha de provocar aquests canvis identificar clarament què és el que càs. El que s’ha d’evitar és que el fill Dipòsit legal: d’entorn perquè sigui propens al han d’educar els agrada, en què són bones, en es frustri. És el que em van ense- GI-535-1978 Amb el suport: que vol fer i, a vegades, realment ha de crear entorns. en el fracàs què destaquen, i a partir d’aquí construir projectes. nyar a casa: “Vols fer una cosa? D’acord, treballa i intenta-ho.” ■ 117048-1067077® 109004-1066454w COMPREM PISOS VELLS 1 3 1 1 2 PER REHABILITAR 137277-1066986V 1 4 8 0 8 5 AL CENTRE 122454-1048415J DE GIRONA 4 3 7 0 0 6 Tel. 649 989 102 8

×