El Punt Avui: entrevista sobre el llibre "Mamut o Sapiens"

Albert Riba Trullols
Albert Riba Trullols#ShakingMinds & #SapiensMindset . Autor 'Mamut o Sapiens'​ 'La parálisis que activa' y 'Tropa Sapiens' at Empresa Activa

Entrevista sobre el primer llibre "Mamut o Sapiens"

Per
L’entrevista
Albert Riba
                                                                     Ure
                      Emprenedor i divulgador d’emprenedoria                           Comas

 “Em defineixo un 15%
                                                                Sovint diuen que emprendre és
                                                                l’única sortida a la crisi.
                                                                No és ben bé així, és una eina més
                                                                que permet sortir de la crisi, però


 mamut i un 85% ‹sapiens›”
                                                                és molt dur. Tenim unes universi-
                                                                tats que t’ensenyen coneixements,
                                                                però emprendre no va d’això. Em-
                                                                prendre va d’acció, de tenir una
                                                                idea i convertir-la en un projecte.
 Acaba de publicar el llibre Mamut                                     En el seu
 o sapiens. Deu inquietuds vitals per                                   últim llibre    I d’equivocar-se.
 adaptar-se i emprendre. Vostè què                                     vincula       Hi ha una massa crítica que em-
 és, un mamut o un sapiens?                                        les “deu      prèn, n’hi ha poca, però hi ha una
 Totes dues coses. Em defineixo un                                     inquietuds     gran quantitat de gent que té idees
 15% mamut i un 85% sapiens.                                        vitals” amb     i no sap tirar-les endavant. Hi ha
                                                      personatges     qui diu que són factors inhibidors,
 Expliqui-ho.                                               reals, entre    jo en dic inquietuds; coses que no
 Per mi, emprendre és més que can-                                               saps articular, que et paralitzen,
                                                      els quals hi ha
 viar de feina. Emprendre és con-                                               però quan en saps, corres. Per això
 vertir una idea que tens, un somni
                                                      un refugiat     reivindico les inquietuds, com ara
 o una bogeria, en realitat. El que                                    bosnià, el     la por, la por del risc, el fracàs...
 passa és que moltes vegades aques-                                    pare prior de    Amb aquesta inquietud, el fracàs,
 tes idees estan en un món comple-                                     Montserrat i    és com acabo el llibre. Quan fas al-
 tament oposat d’on et mous. Per ai-                                    Jordi Pujol.    guna cosa t’equivoques i n’aprens.
 xò dic que emprendre, més que                                       Riba divulga                           ... ... .................

 canviar de feina, és canviar d’en-                                    emprenedoria    Hi ha societats que ensenyen a
                                                                                               12 de març del 2013
                                                                                         Dimarts
 torn, que és molt difícil. Si ets una                                   a la ràdio, a    assumir el fracàs.
 persona amb una feina estable, un                                     la premsa      Que digui que s’ha de fracassar no
 bon sou i ho tens tot solucionat, i                                    escrita, al seu   vol dir que ensenyi a fracassar o
 dius que vols deixar l’empresa,                                      blog... i fent   que ensenyi a aprendre del fracàs.
 muntar un projecte nou i canviar                                     de professor.    Diuen que els nord-americans es-
 de feina, estàs a l’altre pol. Estem                                   Ara està      tan immersos en la cultura del fra-
 dient a molts emprenedors que em-                                     arrencant      càs i que al currículum has de po-
 prendre és muntar una empresa i                                      Inpreneur,     sar-hi dos o tres fracassos. Quan
 és fals, és més que això.                                         una         vaig a fer xerrades ho dic: “He creat
                                                      consultoria     una empresa, n’he deixat una altra,
 Parla molt d’entorn.                                           que ajuda      he tingut tants fracassos...” Ara, el
 Ara tenim un entorn que està cris-                                    les grans      problema és què has après d’aquest
 padíssim i d’aquí ve el títol del lli-                                            fracàs i què has aplicat. Perquè el
                                                      empreses a
 bre. En aquest entorn tan crispat,                                              fracàs va directe a la jugular; una
                                                      ser emprene-
 si estàs més o menys content, pots                                              separació és un fracàs estrepitós,
 decidir dues coses: una, queixar-te                                    dores i quan    una empresa que fracassa, també,
 que tot va malament, que costa                                      fa xerrades no   va a l’autoestima. En el llibre expli-
 molt de canviar, buscar excuses i                                     oblida parlar    co una eina molt bàsica: com fer un
 al cap i a la fi no fer res, i et passa-                                 dels seus      currículum fracassional, com ana-
 rà com als mamuts: t’acabaràs ex-                               URE COMAS  fracassos.     litzar els teus fracassos. Hi ha una
                      ❝
 tingint perquè la força del medi és                                              cosa pitjor que fracassar: frustrar-
 tan grossa que t’acaba abduint. I                           Com es provoca aquest canvi?      se. I si tens ganes d’emprendre i no    Girona:
 l’altra aposta és acceptar que no                           He tingut la sort que a casa sem-    ho fas i apostes per ser mamut, ai-    Santa Eugènia, 42.
 ets un sapiens sinó un mico que et                          pre m’han educat per fer el que     xò t’acabarà explotant. Quan fas      17005
                                                                                     972 18 64 00
 pots convertir en sapiens i que el                          vulgui o m’ho han deixat fer. Quan   acció pots aprendre.
 principal avantatge que tens és                            fas realment el que t’agrada, el que                        Barcelona:
 una intel·ligència que t’ensenya a
                      Sempre ho dic:               et motiva, és quan surt el teu ta-   Educar en el fracàs?
                                                                                     C/Tàpies, 2.
                                                                                     08001
 transformar el medi perquè         les persones que              lent, i llavors és quan ets més efi-  Sempre ho dic: les persones que te-    93 227 66 00
 aquest s’adapti a tu. Un emprene-     tinguin fills, els             cient. Les persones han de saber    nen fills, els han d’educar en el fra-   Número: 12765
 dor ha de provocar aquests canvis                           identificar clarament què és el que   càs. El que s’ha d’evitar és que el fill  Dipòsit legal:

 d’entorn perquè sigui propens al      han d’educar                els agrada, en què són bones, en    es frustri. És el que em van ense-
                                                                                     GI-535-1978

                                                                                     Amb el suport:
 que vol fer i, a vegades, realment
 ha de crear entorns.
                      en el fracàs                què destaquen, i a partir d’aquí
                                            construir projectes.
                                                                nyar a casa: “Vols fer una cosa?
                                                                D’acord, treballa i intenta-ho.” ■
                                                                           117048-1067077®
                                   109004-1066454w
                                                               COMPREM
                                                               PISOS VELLS
                                                                                                                   1 3 1 1 2
                                                               PER REHABILITAR
                          137277-1066986V
                                                                                                                         1 4 8 0 8 5
                                                                AL CENTRE
                                                                                                          122454-1048415J
                                                                DE GIRONA
                                                                                                                         4 3 7 0 0 6
                                                               Tel. 649 989 102
                                                                                                                         8

Recommended

l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 5 by
l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 5l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 5
l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 5Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs
260 views4 slides
Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic" by
Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"
Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"Mamut o Sapiens
274 views1 slide
Entrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febrero by
Entrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febreroEntrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febrero
Entrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febreroMamut o Sapiens
156 views1 slide
La Veu de l'Anoia - Entrevista i presentació del llibre by
La Veu de l'Anoia - Entrevista i presentació del llibreLa Veu de l'Anoia - Entrevista i presentació del llibre
La Veu de l'Anoia - Entrevista i presentació del llibreAlbert Riba Trullols
380 views1 slide
Guia gestio coneixement by
Guia gestio coneixementGuia gestio coneixement
Guia gestio coneixementCesc Alcaraz
671 views44 slides
Redes sociales by
Redes socialesRedes sociales
Redes socialesJaredsantiago
251 views11 slides

More Related Content

Viewers also liked

Baocaothuctapketoanvonbangtien 121016230120-phpapp01 by
Baocaothuctapketoanvonbangtien 121016230120-phpapp01Baocaothuctapketoanvonbangtien 121016230120-phpapp01
Baocaothuctapketoanvonbangtien 121016230120-phpapp01khanhkhanh01
270 views66 slides
Redes sociales by
Redes socialesRedes sociales
Redes socialesJabiito Valdez
203 views10 slides
Expansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídoto by
Expansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídotoExpansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídoto
Expansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídotoAlbert Riba Trullols
337 views1 slide
Expansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresariales by
Expansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresarialesExpansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresariales
Expansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresarialesAlbert Riba Trullols
1.6K views1 slide
Expansión 2016 Diciembre 42a - El poder del reto by
Expansión 2016 Diciembre 42a - El poder del retoExpansión 2016 Diciembre 42a - El poder del reto
Expansión 2016 Diciembre 42a - El poder del retoAlbert Riba Trullols
295 views1 slide
Study habits of third year industrial design students by
Study habits of third year industrial design studentsStudy habits of third year industrial design students
Study habits of third year industrial design studentsMalen Cata
1.2K views58 slides

Viewers also liked(7)

Baocaothuctapketoanvonbangtien 121016230120-phpapp01 by khanhkhanh01
Baocaothuctapketoanvonbangtien 121016230120-phpapp01Baocaothuctapketoanvonbangtien 121016230120-phpapp01
Baocaothuctapketoanvonbangtien 121016230120-phpapp01
khanhkhanh01270 views
Expansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídoto by Albert Riba Trullols
Expansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídotoExpansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídoto
Expansión 2016 Octubre 40a - Estrategia como antídoto
Expansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresariales by Albert Riba Trullols
Expansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresarialesExpansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresariales
Expansión 2016 Noviembre 41a - Agrupaciones empresariales
Study habits of third year industrial design students by Malen Cata
Study habits of third year industrial design studentsStudy habits of third year industrial design students
Study habits of third year industrial design students
Malen Cata1.2K views

More from Albert Riba Trullols

2024-Recopilatorio-Expansión.pdf by
2024-Recopilatorio-Expansión.pdf2024-Recopilatorio-Expansión.pdf
2024-Recopilatorio-Expansión.pdfAlbert Riba Trullols
68 views98 slides
Expansión 2018 Junio 57a El vendedor como CEO by
Expansión 2018 Junio 57a El vendedor como CEOExpansión 2018 Junio 57a El vendedor como CEO
Expansión 2018 Junio 57a El vendedor como CEOAlbert Riba Trullols
643 views1 slide
Expansión 2018 Abril 55a People Analytics by
Expansión 2018 Abril 55a People AnalyticsExpansión 2018 Abril 55a People Analytics
Expansión 2018 Abril 55a People AnalyticsAlbert Riba Trullols
460 views1 slide
Expansión 2018 Marzo 54a La cultura del detalle by
Expansión 2018 Marzo 54a La cultura del detalleExpansión 2018 Marzo 54a La cultura del detalle
Expansión 2018 Marzo 54a La cultura del detalleAlbert Riba Trullols
464 views1 slide
Expansión 2018 Enero 52a La seriedad by
Expansión 2018 Enero 52a La seriedadExpansión 2018 Enero 52a La seriedad
Expansión 2018 Enero 52a La seriedadAlbert Riba Trullols
245 views1 slide
Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017) by
Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017)Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017)
Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017)Albert Riba Trullols
545 views54 slides

More from Albert Riba Trullols(20)

Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017) by Albert Riba Trullols
Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017)Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017)
Las 51 columnas de opinión en Expansión (Setiembre 2012-Noviembre 2017)
Expansión 2017 Noviembre 51a - Por favor. ¡ética! by Albert Riba Trullols
Expansión 2017 Noviembre 51a - Por favor. ¡ética!Expansión 2017 Noviembre 51a - Por favor. ¡ética!
Expansión 2017 Noviembre 51a - Por favor. ¡ética!
III Congreso Nacional de Formación y Orientación Laboral 10-11 de Noviembre d... by Albert Riba Trullols
III Congreso Nacional de Formación y Orientación Laboral 10-11 de Noviembre d...III Congreso Nacional de Formación y Orientación Laboral 10-11 de Noviembre d...
III Congreso Nacional de Formación y Orientación Laboral 10-11 de Noviembre d...
Expansión 2017 Mayo 47a - Responsabilidad social corporativa by Albert Riba Trullols
Expansión 2017 Mayo 47a - Responsabilidad social corporativaExpansión 2017 Mayo 47a - Responsabilidad social corporativa
Expansión 2017 Mayo 47a - Responsabilidad social corporativa
Expansión 2017 Febrero 43a - 4YFN el parque infantil del MWC by Albert Riba Trullols
Expansión 2017 Febrero 43a - 4YFN el parque infantil del MWCExpansión 2017 Febrero 43a - 4YFN el parque infantil del MWC
Expansión 2017 Febrero 43a - 4YFN el parque infantil del MWC
Expansión 2016 Setiembre 39a - Transformación directiva by Albert Riba Trullols
Expansión 2016 Setiembre 39a - Transformación directivaExpansión 2016 Setiembre 39a - Transformación directiva
Expansión 2016 Setiembre 39a - Transformación directiva
Expansión 2016 Marzo 35ª "Negociaciones en Twitter" by Albert Riba Trullols
Expansión 2016 Marzo 35ª "Negociaciones en Twitter" Expansión 2016 Marzo 35ª "Negociaciones en Twitter"
Expansión 2016 Marzo 35ª "Negociaciones en Twitter"

El Punt Avui: entrevista sobre el llibre "Mamut o Sapiens"

 • 1. Per L’entrevista Albert Riba Ure Emprenedor i divulgador d’emprenedoria Comas “Em defineixo un 15% Sovint diuen que emprendre és l’única sortida a la crisi. No és ben bé així, és una eina més que permet sortir de la crisi, però mamut i un 85% ‹sapiens›” és molt dur. Tenim unes universi- tats que t’ensenyen coneixements, però emprendre no va d’això. Em- prendre va d’acció, de tenir una idea i convertir-la en un projecte. Acaba de publicar el llibre Mamut En el seu o sapiens. Deu inquietuds vitals per últim llibre I d’equivocar-se. adaptar-se i emprendre. Vostè què vincula Hi ha una massa crítica que em- és, un mamut o un sapiens? les “deu prèn, n’hi ha poca, però hi ha una Totes dues coses. Em defineixo un inquietuds gran quantitat de gent que té idees 15% mamut i un 85% sapiens. vitals” amb i no sap tirar-les endavant. Hi ha personatges qui diu que són factors inhibidors, Expliqui-ho. reals, entre jo en dic inquietuds; coses que no Per mi, emprendre és més que can- saps articular, que et paralitzen, els quals hi ha viar de feina. Emprendre és con- però quan en saps, corres. Per això vertir una idea que tens, un somni un refugiat reivindico les inquietuds, com ara o una bogeria, en realitat. El que bosnià, el la por, la por del risc, el fracàs... passa és que moltes vegades aques- pare prior de Amb aquesta inquietud, el fracàs, tes idees estan en un món comple- Montserrat i és com acabo el llibre. Quan fas al- tament oposat d’on et mous. Per ai- Jordi Pujol. guna cosa t’equivoques i n’aprens. xò dic que emprendre, més que Riba divulga ... ... ................. canviar de feina, és canviar d’en- emprenedoria Hi ha societats que ensenyen a 12 de març del 2013 Dimarts torn, que és molt difícil. Si ets una a la ràdio, a assumir el fracàs. persona amb una feina estable, un la premsa Que digui que s’ha de fracassar no bon sou i ho tens tot solucionat, i escrita, al seu vol dir que ensenyi a fracassar o dius que vols deixar l’empresa, blog... i fent que ensenyi a aprendre del fracàs. muntar un projecte nou i canviar de professor. Diuen que els nord-americans es- de feina, estàs a l’altre pol. Estem Ara està tan immersos en la cultura del fra- dient a molts emprenedors que em- arrencant càs i que al currículum has de po- prendre és muntar una empresa i Inpreneur, sar-hi dos o tres fracassos. Quan és fals, és més que això. una vaig a fer xerrades ho dic: “He creat consultoria una empresa, n’he deixat una altra, Parla molt d’entorn. que ajuda he tingut tants fracassos...” Ara, el Ara tenim un entorn que està cris- les grans problema és què has après d’aquest padíssim i d’aquí ve el títol del lli- fracàs i què has aplicat. Perquè el empreses a bre. En aquest entorn tan crispat, fracàs va directe a la jugular; una ser emprene- si estàs més o menys content, pots separació és un fracàs estrepitós, decidir dues coses: una, queixar-te dores i quan una empresa que fracassa, també, que tot va malament, que costa fa xerrades no va a l’autoestima. En el llibre expli- molt de canviar, buscar excuses i oblida parlar co una eina molt bàsica: com fer un al cap i a la fi no fer res, i et passa- dels seus currículum fracassional, com ana- rà com als mamuts: t’acabaràs ex- URE COMAS fracassos. litzar els teus fracassos. Hi ha una ❝ tingint perquè la força del medi és cosa pitjor que fracassar: frustrar- tan grossa que t’acaba abduint. I Com es provoca aquest canvi? se. I si tens ganes d’emprendre i no Girona: l’altra aposta és acceptar que no He tingut la sort que a casa sem- ho fas i apostes per ser mamut, ai- Santa Eugènia, 42. ets un sapiens sinó un mico que et pre m’han educat per fer el que xò t’acabarà explotant. Quan fas 17005 972 18 64 00 pots convertir en sapiens i que el vulgui o m’ho han deixat fer. Quan acció pots aprendre. principal avantatge que tens és fas realment el que t’agrada, el que Barcelona: una intel·ligència que t’ensenya a Sempre ho dic: et motiva, és quan surt el teu ta- Educar en el fracàs? C/Tàpies, 2. 08001 transformar el medi perquè les persones que lent, i llavors és quan ets més efi- Sempre ho dic: les persones que te- 93 227 66 00 aquest s’adapti a tu. Un emprene- tinguin fills, els cient. Les persones han de saber nen fills, els han d’educar en el fra- Número: 12765 dor ha de provocar aquests canvis identificar clarament què és el que càs. El que s’ha d’evitar és que el fill Dipòsit legal: d’entorn perquè sigui propens al han d’educar els agrada, en què són bones, en es frustri. És el que em van ense- GI-535-1978 Amb el suport: que vol fer i, a vegades, realment ha de crear entorns. en el fracàs què destaquen, i a partir d’aquí construir projectes. nyar a casa: “Vols fer una cosa? D’acord, treballa i intenta-ho.” ■ 117048-1067077® 109004-1066454w COMPREM PISOS VELLS 1 3 1 1 2 PER REHABILITAR 137277-1066986V 1 4 8 0 8 5 AL CENTRE 122454-1048415J DE GIRONA 4 3 7 0 0 6 Tel. 649 989 102 8