Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curs docencia 1era sessio

398 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Curs docencia 1era sessio

 1. 1. Curs d’actualització en Docència De Medicina de FamíliaD’Atenció Familiar i Comunitària 3,4 crèdits Page 1
 2. 2. Objectius del cursCompartir:la Unitat Docent La metodologia docent.El programa de Les persones: tutors,l’especialitat residents, col·laboradors, estructura La passió per la docència Page 2
 3. 3. Page 3
 4. 4. Page 4
 5. 5. Page 5
 6. 6. Page 6
 7. 7. Objectius de futurSer escollits entre els primers centres de medicina de família en l’examen MIR.Per això cal ser coneguts en l’àmbit universitari: Establir al·liances amb les universitats. Fer conèixer als estudiants la medicina de família i les EBAs.Ser visibles entre els centres docents que promouen la recerca.Participació a congressosPublicacions.Factor d’impactePromoció de tesis doctorals.Referents en l’autogestióParticipació en formació de pre i postgrau coma referents en Models deGestióDifusió de resultats clínics, econòmics, benchmarking en diferents àmbitsMercat de treballFer conèixer les sortides professionals i la trajectòria científicadels metges formats en la nostra unitat docent: xarxes socials, pàgina web. Page 7
 8. 8. De 7 a 12 presentacionsPage 8
 9. 9. vis en la comissió de docència i d’avaluació - Dr. Josep Anton Montiel Dacosta, tutor de lHospital de la Santa Creu i Sant Pau. - Dra. Maria Viñolas Tolosa, tutora de lHospital General de Vic. - Dr. Mariano de la Figuera von Wichmann, coordinador docent de lEAP Sardenya. - Dr. Roger Codinachs Alsina, coordinador docent de lEAP El Remei. - Dra. Gemma Férriz Villanueva, coordinadora docent de lEAP Sagrada Família. - Dra. Sílvia Zamora Mestre, coordinadora docent de lEAP Dreta de lEixample. - Dra. Àngels Ballarín Casany, representant de la Comunitat Autònoma - Sra. Judit Vila, coordinadora de la subcomissió d’Infermeria Comunitària - Sra. Araceli Bergillos Muñoz, secretària de la Unitat Docent dACEBA - Dr. Albert Casasa Plana. Cap d’estudis Participació activa dels tutors en l’avaluació anual Page 9
 10. 10. - Unitat Docent Multiprofessional Unitat Docent d’Atenció Familiar i Comunitària- MIR de Medicina de Familia i Comunitària- EIR o IIR d’Infermeria Familiar i Comunitària- Rotacions de MIRs de Pediatria, Salut pública i Farmacologia, M.Interna- Rotacions Rurals- Rotacions d’Autogestió- Estudiants Page 10
 11. 11. Rotacions per conèixer l’autogestió Page 11
 12. 12. Residents Agost 2012 R1 R2 R3 R4 Total EAP El 1 1 1 1 4 Remei EAP 1 2 3 Sagrada Família EAP 2 2 2 1 7 Sardenya EAP 0 0 0 0 0 Dreta de l’Eixample Actius el mes d’Agost de 2012 : 14 Page 12
 13. 13. Residents Octubre 2012 R1 R2 R3 R4 Total EAP El 1 0 1 1 3 Remei EAP 0 2 2 Sagrada Família EAP 2 2 2 1 7 Sardenya EAP Dreta 0 0 0 0 0 de l’Eixample Actius a Octubre de 2012: 12 Page 13
 14. 14. Page 14
 15. 15. Abandonaments i no abandonamentsper centre Page 15
 16. 16. Abandonaments i no abandonamentsper any Page 16
 17. 17. Nous Residents Acreditades Ofertades Acreditades Ofertades 2012 2013 2013EAP El 2 1 2 1RemeiEAP 2 1 3 1SagradaFamíliaEAP 4 2 4 2SardenyaEAP Dreta 0 0 2 1del’Eixample Places acreditades/ofertades Page 17
 18. 18. Visió MIR R1 R2 R3 R4 Total EAP El 2 2 2 2 8 Remei EAP 3 3 3 3 12 Sagrada Família EAP 4 4 4 4 16 Sardenya EAP 2 2 2 2 8 Dreta de l’Eixample MIR TOTAL màxim: 44 Page 18
 19. 19. Visió INFERMERIA: IIR R1 R2 Total EAP El 1 1 2 Remei EAP 2 2 4 Sagrada IIR TOTAL: 18 Família EAP 4 4 8 Sardenya EAP 2 2 4 Dreta de l’Eixample Page 19
 20. 20. Previsió maig 2013 R1 MIR R2 MIR R3 R4 Total EAP El 1 0 0 1 2 Remei EAP 1 0 2 0 3 Sagrada Família EAP 2 2 2 2 8 Sardenya EAP 1 0 0 0 1 Dreta de l’Eixample Residents actius maig 2013: 14 Page 20
 21. 21. Previsió maig 2014 R1 MIR R1 IIR R2 MIR R3 R4 TotalEAP El 1 1 1 0 0 3RemeiEAP 1 2 1 0 2 6SagradaFamíliaEAP 2 2 2 2 2 10SardenyaEAP 1 2 1 0 0 4Dreta del’Eixample Residents actius maig 2013: 23 Page 21
 22. 22. Unitat Docent Virtual Page 22
 23. 23. Unitat Docent Virtual Page 23
 24. 24. Udaceba.cat - Canvi de paradigma - De WEB informativa a web comunitària - Tota l’activitat registrada en la WEB - El que no hi surt, no existeix - Espai personal per tutors i residents - Útil per l’avaluació i el Portafoli. - Capacitat de Newletters Page 24
 25. 25. ceba.cates més visitades (agost 2012) 1. Rotació Rural- Centres rurals 868 2. Presentació – Objectius 522 3. Notícies 485 4. Guia del Resident 465 5. Centre Docents 443 6. MIR Convocatòria actual 343 Page 25
 26. 26. Udaceba.cats Residents (agost 2012) Page 26
 27. 27. Udaceba.catÚs Tutors (agost 2012) Page 27
 28. 28. Udaceba.catPortafoli Page 28
 29. 29. Udaceba.catPortafoli Page 29
 30. 30. Udaceba.catEspai del Tutor Page 30
 31. 31. Udaceba.catEspai del Tutor Page 31
 32. 32. UDACEBA al diaButlletí cientific Page 32
 33. 33. Alertes SMS Page 33
 34. 34. Page 34
 35. 35. Webs de Docència, quines visiteu?Identificació: iestutorClau: 1111 Page 35
 36. 36. Webs de Docència, quines visiteu?doctutor.es Page 36
 37. 37. Webs de Docència Page 37
 38. 38. Metodologia Docent iestutor 1111 Page 38
 39. 39. «Casos clínics» Cas 1 El nostre primer Resident. Primer dia. Anuncia que ell volia fer neurologia. Ha optat per medicina de família per poder tornar a presentar-se. Cas 2 R1, primera rotació al cap. Primera setmana. Arriba 15 minuts tard cada dia. A la consulta “juga” amb el mòbil durant les visites. Cas 3 Sessió dactivitats formatives. Es planteja repassar els protocols dactuació del centre datenció primària. Actuació davant de lAcne. Se li suggereix al nostre resident que ho faci ell. Resposta: “Això es poc interessant, és una xorradeta, no ho veuré mai. No puc fer la guia de MPOC?” Què ha de fer el Tutor? Page 39
 40. 40. Què significa ser tutor? Page 40
 41. 41. Avaluació SumativaValoració Formativa Page 41
 42. 42. Avaluació SumativaÉs aquella avaluació que es porta a terme en acabar un procés, de maneraque es certifica si shan assolit els objectius daprenentatge fixats.Empra instruments que es basen en qualificacions objectives; es tracta decomparar el nivell de laprenent amb el desitjable o amb la resta del grup.A diferència de lavaluació formativa, enaquest model predominen els exàmens,treballs finals o exposicions amb una notanumèrica. Page 42
 43. 43. Valoració FormativaObjectiu: és un procés continu d’anàlisi per promoure canvis per obtenirmilloraAl contrari del que succeeix amb els objectius, els mètodes podenser compartits per ambdues estratègies, bé de forma idèntica oamb petits canvis de contingut. Page 43
 44. 44. Valoració de les Unitats Docents avaluació sumativa Primer Model formativa i de Medicina de família de Catalunyaa les unitats docents de Catalunya Page 44
 45. 45. Saura Llamas J, Tomás Aguirre F. Instrumentos de evaluación y su correlación en la Pirámide de Milller.septiembre 11, 2012. Bol. docTUtor educ. méd. En:http://www.doctutor.es/2012/09/11/instrumentos-de-evaluacion-clasificacion-de-acuerdo-a-piramide-de-milller/ Page 45
 46. 46. Saura Llamas J, Tomás Aguirre F. Instrumentos de evaluación y su correlación en la Pirámide de Milller.septiembre 11, 2012. Bol. docTUtor educ. méd. Page 46
 47. 47. Page 47
 48. 48. Page 48
 49. 49. Lista de comprobación estructurada (Check lists)Portafolio .Memoria (de actividades) del Residente. Cuaderno de aprendizajeRecopilación documentada de tareas y actividades asistenciales realizadasVideograbación de casos reales y feed back.Encuestas de satisfacción a pacientesAuto auditorías de informes elaborados por el Residente (Self Audit)Incidentes críticos. Con informe de reflexión Page 49
 50. 50. Què se nha fet de les APC?(sessions d´Ànalisi del Progrés Competencial) Era un intent de plasmar en la pràctica docent formativa diverses metologies: La videogravació El malalt simulat El laboratori dhabilitats L Observació Estructurada de la Pràctica Clínica Self Audit Feedback tutor resident Page 50
 51. 51. Què se nha fet de les APC? (sessions d´Ànalis del Progrés Competencial)Anàlisi del ProgrésCompetencial APCLa videogravacióEl malalt simulatEl laboratori dhabilitatsL ObservacióEstructurada de laPràctica ClínicaSelf AuditFeedback tutor resident Page 51
 52. 52. «Casos clínics» Cas 4 El resident arriba de R3 a la consulta. Primeres visites compartides amb el seu tutor: “Pacient de 72 sense antecedents previs, amb bronquitis aguda. Li recepta Levofloxacino”. Cas 5 El resident explica que no aguanta més les guàrdies de lHospital. No tenen tutors a mà i els adjunts que hi ha el maltracten Cas 6 El resident vol fer una rotació externa a Cuba on “si que tenen una atenció comunitària i metges de família de veritat” Cas 7 El nostre resident ens pregunta si pot fer el doctorat durant la residència Cas 8 El Resident vol apuntar-se a un curs dhomeopatia i pregunta si li pot pagar la unitat docent. Page 52
 53. 53. Feed backtutor-residentJack Ende, 1983(JAMA 1983;250:777-781)Randol Barker 1996 Page 53
 54. 54. Feed backtutor-residentQuè és? Una reunió amb el resident on s’analitza com s’està desenvolupant algun aspecte del seu aprenentatge, de manera que es puguin fer les modificacions necessàries i així acostar-se més a l’objectiu final que és la Competència Professional. Page 54
 55. 55. Feed backtutor-residentCom es fa? 2 tipus de feed-back: • El continu, espontani, després d’ncidents concrets: és el més practicat. • El «formal»: reunions periòdiques, pactades, temes concrets. Page 55
 56. 56. Feed backtutor-residentPerquè es fa? Sense el feedback els errors no es corregeixen, els aspectesJack Ende positius no es reforcen i la competència clínica s¡aconsegueix de forma empírica o no s’aconsegueix Page 56
 57. 57. Feed backtutor-residentQuan s’ha de Oficialment cada tres mesosfer? (4 a l’any) Sempre que ho vulgui el resident Sempre que ho consideri convenient el tutor Page 57
 58. 58. Feed backtutor-residentMètode S’ha d’explicitar que és formatiu, no avaluatiu. S’acorda prèviament: • Dia, • Temps de durada • Tema a tractar Page 58
 59. 59. Feed backtutor-residentMètode. Punts Forts: habilitats ben desenvolupades pel residentEstructura Punts a millorar: els que s’allunyen dels objectius fixats. Suggeriments o propostes: per corregir el spunts a millorar Page 59
 60. 60. Feed backtutor-residentMètode. Seguir el mètode centrat en qui aprèn: - El resident analitza i treu conclusions. - El tutor ajuda i supervisa. Page 60
 61. 61. Llenguatge avaluatiu Llenguatge no avaluatiuNormatiu: «és adequat» o «és inadequat» Descriptiu: «vaig veure que et vas posar una mica nerviós quan...»Conté judicis de valor «bon metge» Sense judicis de valor «tractar persones«resident desastrós» conflictives és difícil»Comparatiu: «vas més endarrerit que els Amb empatia «jo també he passat peraltres» situacions com aquesta»Provoca en el reident reaccions de El llenguatge formatiu estimula el residentsatisfacció o de defensa a reflexionar i generar idees per millorar Page 61
 62. 62. Feed back constructiuPositiu o negatiu Page 62
 63. 63. Educació Mèdica i evidènciaMesh: medical education: 119615 articlesLimit: Randomized controlled trial: 1621Limit: Meta-Analysis: 63 Page 63
 64. 64. Audit and feedback: effects on professionalpractice and healthcare outcomes. • Generalment es tradueixen en millores petites però potencialment importants en la pràctica professional. • Lefectivitat de lauditoria i la retroalimentació sembla dependre del compliment previ del professional (baix) i de com es proporciona la informació. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jun 13;6:CD000259. Audit and feedback: effects on professional practice and healthcare outcomes. Ivers N, Jamtvedt G, Flottorp S, Young JM, Odgaard-Jensen J, French SD, OBrien MA, Johansen M, Grimshaw J, Oxman AD Page 64
 65. 65. Algunos datos basadosen la evidenciaEl Feedback Docente o una forma • Los estudiantes y residentes quieren recibirde mitigar el efecto Pigmalión feedback. Un 95% piensa que es importante para ellos (Jackson et al, 2002) y el recibirlo creen queBol. docTUtor educ. méd. enero 3, es un signo de calidad docente (Torre et al 2003).2012. Roger Ruiz Moral • Sin embargo lo que normalmente reciben es un feedback inespecífico y breve (del tipo “muy bien”, “de acuerdo”) cuando no negativo (“esto no me gusta”, “no deberías haberle mandado a este paciente esto”) (Jackson et al, 2002). Page 65
 66. 66. Algunos datos basadosen la evidencia • Las razones por las que posiblemente los tutores denEl Feedback Docente o una forma solo un feedback mínimo o no lo den en absolutode mitigar el efecto Pigmalión (Dobbie y Tysinger, 2005) son: • La ausencia de habilidades para hacerlo par falta de entrenamiento,Bol. docTUtor educ. méd. enero 3,2012. Roger Ruiz Moral • El temor de ofender o molestar al alumno o a que la relación con él se vea afectada, • El de mantener la autoestima del residente, • El temor a que el alumno muestre resistencia o defensa al recibir críticas y esto no se sepa manejar adecuadamente dando lugar a opiniones que se arrastran a partir de entonces en la relación. SegúnKing(1999) • Las dos preocupaciones más importantes de los tutores son como hacer que los residentes se motiven y como ofrecerles feedback de manera constructiva. Page 66
 67. 67. El feedback es una herramienta eficaz y específica paracapacitar a las personas, porque si se haceadecuadamente ayuda a:•comprender sus fortalezas y debilidades y las áreas quedeberían cambiar.•conocer los progresos que efectuan en relación a susmetas personales.•comprender que el tutor se toma interés en lo que ellosestán haciendo.•ver nuevas perspectivas de sus problemas ypreocupaciones.• ver su trabajo en el contexto de su equipo u organización.•El feed back “capacitador” contribuye a la auto-concienciación de las personas. Page 67
 68. 68. Decàleg para ferfeedback constructiu:1- Ser clar sobre el que vols dir: evita reaccions emocionals.2- Començar amb el positiu: si cal millorar alguna cosa, les persones necessiten saber onestan els seus punts forts, i després on cal esforçar-se més. A més, si queda clar que esreconeixen i valoren els punts positius, moltes persones accepten amb més facilitat actuarsobre els negatius.3- Ser específic: tant si el feedback és positiu o negatiu.4- Centrar-se en el comportament, no en la persona: en donar feedback hi ha el perill dedescriure el que ens agrada o desagrada daquesta persona.5- Referir-se només al comportament a canviar: el feedback que esmenta aspectes dunapersona sobre els que ella no té control és molt desmoralitzador. A més, cal recordar que lespersones som incapaços denfrontar-nos a més dun o dos punts negatius a la vegada. Per tant,no fem una llista numerada de punts negatius!. Page 68
 69. 69. Decàleg para ferfeedback constructiu:6- Oferir alternatives.7- Ser descriptiu més que avaluatiu.8- Personalitzar el feedback: que no sembli que el teu feedback és una conclusió universal, sinóque la personalitzis: "Jo crec ..." o "Des del meu punt de vista ...".9- Deixar al resident alguna elecció: Fes el feedback duna manera que el resident senti que potdecidir com actuar, que les correccions són la seva responsabilitat.10- Sempre amb molt de respecte i amabilitat. Això costa molt poc Page 69
 70. 70. Por qué estudio Medicina? Page 70
 71. 71. Punts clau- udaceba.cat: si no hi ets no EXISTEIXES- Avaluació sumativa i formativa.- Feedback tutor-resident Page 71

×