Jornada d'intercanvi d'experiències COMLIN Juny 2012

476 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jornada d'intercanvi d'experiències COMLIN Juny 2012

 1. 1. TRACTAMENT INTEGRAL DE LLENGÜES DRA.ESTHER PERTUSA PROFESSORA UNIVERSITAT DE BARCELONA
 2. 2. Llengua oral Lectura Escriptura Comprendr eExpressar COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
 3. 3. QUÉ ENTENEM PER COMPETÈNCIACOMUNICATIVA? Suposa saber interaccionar oralment (conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb lús dels llenguatges audiovisuals, tot fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació, amb gestió de diverses llengües, i amb lús de les eines matemàtiques (operacions fonamentals, eines aritmètiques i geomètriques o útils estadístics).
 4. 4.  Aprendre a comunicar vol dir saber expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees. És fonamental lhabilitat dinteractuar de manera adequada en contextos socials i culturals diversos. En la comunicació sinterpreta de forma significativa la informació que es rep i, fent servir els processos cognitius adequats, es desenvolupa la capacitat per generar informació amb noves idees, saber-les combinar amb daltres, i avaluar la informació rebuda més enllà del seu significat. Aprendre a comunicar també és saber utilitzar diferents llenguatges i tecnologies de la informació i la comunicació. Aquestes tecnologies condicionen la comunicació i, per tant, modifiquen la manera de veure el món i de relacionar-se, canviant alhora els hàbits en les relacions comunicatives personals, laborals i socials
 5. 5. EL MARC DE REFERÈNCIA EUROPEU (MECR)PLANTEJA UNES QUESTIONS COM PUNT DE PARTIDA QUE SÓNLES MATEIXES QUE HAN DE PLANTEJAR-SE ALS CENTRES:-UNA CONCEPCIÓ DE L’ ENSENYAMENT I EVALUACIÓ DE LESLLENGUES COINCIDENT AMB UN ENFOC COMUNICATIU IFUNCIONAL- I UNA VISIÓ CONSTRUCTIVISTA DE L’ APRENENTATGE.
 6. 6. PUNT DE PARTIDA ENFOCAMENT COMUNICATIU / ENFOCAMENTCOMPETENCIAL a) CONCEPTE MULTILINGÜISME / PLURILINGÜISMEL’enfocament plurilingüe posa l’accent en el fet que (…) l’individu no manté les llengües icultures en compartiments mentals separats estrictament, sinó que desenvolupa unacompetència comunicativa a la qual contribueix tot el coneixement i l’experiència lingüística ien la qual les llengües s’interrelacionen i interactuen. En situacions diverses, una personapot recòrrer amb flexibilitat a parts diferents d’aquesta competència per aconseguir unacomunicació reeixida amb un interlocutor concret. ( MERC)..
 7. 7. b) CONCEPTE DE LLENGUA/ES Són eines de comunicació i de representació. Instrument de mediació PSICOLINGÜÍSTICA SOCIOLINGÜÍSTICA LES LLENGÜES LLENGUATGE COM A S’ADQUIREIXEN EN PRODUCTE SOCIAL INTERACCIÓ ( negociació de significats) ASPECTES CONTEXTUALS COMUNS A TOTESCOMPETÈNCIA SUBJACENT PRAGMÀTICA LINGÜÍSTICA DEL TEXT ANÀLISI DEL LLENGUATGE ÚS DEL LLENGUATGE PARAULA-FRASE-TEXT SITUACIÓ DE COMUNICACIÓ TEXT COM A UNITAT DE COMUNICACIÓ
 8. 8. EL NOU MODEL DE TRACTAMENT DE LLENGÜESElaboració d’ un currículo integrat per totesles llengües, materna o extrangeres i per totesles etapes i modalitats educatives que permeti POTENCIACIÓ DE ADQUIRIRDESENVOLUPAM LA COMPETÈNCIA AUTONOMIA EN ENT DE LA DE LA LLENGUA RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA ORAL EN REFLEXIÓ PLURILINGÜE / CONTINGUTS LINGÚÍSTICAPLURICULTTURAL LINGÜÍSTICS I NO METALLENGUATG LINGÜÍSTICS E
 9. 9. QUÈ IMPLICA ?• Integració de llengua a les classes de contingut (CLIC- AICLE) Ús del contingut per aprendre llengua Potenciació de les habilitats cognitives d’aprenentatge
 10. 10. EXEMPLE: competència plurilingüe: Connectors logico-semàntics: contrastius (Jarque 2006) Ll. de signes Castellà Catalàoposició PERO pero, en cambio, sin però, en canvi, embargo, ahora bien; malgrat aixòsubstitu- REVÉS, sino, en lugar/vez de, por sinó, al contrarició MEJOR el contrario, antes bien, en comptes de, contrariamente; en lloc derestricció EXCEPTO, excepto si, a no ser que... excepte si… MENOS, SÓLOconcessió BUENO, de todos modos, sea como fos com fos, en SER,IGUAL sea, en cualquier caso, a qualsevol cas, , AUNQUE pesar de, no obstante, con malgrat tot, todo, aun así, después de amb tot… todo, así y todo, con todo (y con eso)
 11. 11. EXEMPLE:POTENCIAR LLENGUATGE ORAL Exercici de planificació de l’escrit Com a eina de comunicació Elaboració d’un resum a partir de i de representació mental paraules clau d’un text 1r: Subratllaran dades, informacions i/o Estructura el pensament paraules rellevants (LECTURA) Introdueix lèxic, estructures, 2n: Deixaran en el mínim de paraules el pensament… tema del que tracta el text (ESCRIPTURA) Aprenentatge en sí mateix. 3r: Muntaran un joc de cartes o fitxes de És una de les llengües de dòmino amb les paraules difícils o més l’escola importants ( LÊXIC ORAL) 4t: Amb les paraules del primer pas, faran un resum breu del text (ESCRPTURA) o (LLENGUA ORAL)
 12. 12. EXEMPLE: POTENCIAR LES ACTIVITATS METALINGÜÍSTIQUES
 13. 13. Reptes per al professoratSota quins supòsits ha de treballar de formacoordinada? CONCEPTE FOMENT DE LA HOLÍSTIC DE CONSCIÈNCIA LLENGUA LINGÜÍSTICA El text com a Tipusunitat de treball Integrada TIPOLOGIES I No integrada GÈNERES TEXTUALS
 14. 14. Tipus d’activitats de consciència lingüística: NOINTEGRADA Mitjançant activitats ‘extra’ o ‘paral·leles’ a les activitats d’aula. PROBLEMA: Les activitats no integrades no desenvolupen els graus més elevats de consciència lingüística (van Lier, 2004). Nivells de consciència L’itinerari formatiu ha d’anar del nivell cognitiu al metacognitiu. TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
 15. 15. Tipus d’activitats de consciència lingüística:INTEGRADA -Integració d’activitats de transferència interlingüística, intralingüística i d’anàlisi contrastiva en les mateixes tasques comunicatives -Programació integrada a través de projectes interlingüístics FAMILIA DE TASQUES
 16. 16. Com es concreta a la pràctica?LA PROPOSTA METODOLÒGICA DIDÀCTICA PROJECTE DE COMUNICACIÓ SÓN ACTIVITATS COORDINADES ORIENTADES A UNA FINALITAT Integra diferents Implica cooperació Proposa situacions continguts i els entre professors de Implica de la vida real organitza de diferents avaluació real manera coherent especialitats
 17. 17. El text unitat de comunicació Gèneres textuals…no són simples estils d’ús del llenguatge, sinó que són processos socials governats per regles i orientats a objectius. Es a dir, són maneres de realitzar activitats conjuntament per a les quals les comunitats tenen els seus propis conjunts de regles bàsiques ( Jim Martin)
 18. 18. El gènere com a activitat (Bajtin) Dinamisme. Els gèneres són formes que es desenvolupen com a resposta a situacions recurrents i serveixen per estabilitzar l’experiència i donar-li coherència i significat. Situacionalitat. El nostre coneixement dels gèneres deriva de i està inserit en la nostra participació en activats comunicatives en la nostra vida diària i professional. És a traves d’ells que aprenem a participar socialment. Les convencions i normes que els caracteritzen són reflex de la comunitat a la que pertanyen. Naixem i creixem en aquests entorns socioculturals. El text crea una realitat lingüística i una realitat psicològica (Leontiev)
 19. 19. Exemple TIPOLOGIES TEXTUALS GÉNERE TEXTUAL TText informatiu Folletó Programa Programa descriptiu turístic de festes d’un curs GÉNERE TEXTUAL PrescripcióText instructiu Recepte de Instrucció d’un d’un cuina videojoc medicament AVALUACIÓ- MACROTAREA: NOTÍCIA
 20. 20. Proposta de seqüència • ELABORAR UNA GUIA TURÍSTICA PER OBJECTIU UNS ESTRANGERS . • Reflexió:Què és una guia de viatge?, queTREBALL INDIVIDUAL hi ha? Quina és la funció? Per qui serà? • Es fa a la pissarra un esquema POSADA EN COMÚ orientador FUNCIONS QUINS RECURSOSTREBALL COL.LECTIU COMUNICATIVES PODEM UTILITZAR? ) Donar consells Vigilem a les hores de sol Descriure edificis, Sembla… ; és…; igual paisatges que… Descriure itineraris Gastronomia
 21. 21. • Facilitar o buscar guies de viatges • Explicar cada un alguna cosa que conegui del TREBALL EN GRUPS barri, zona, seguint un esquema • Fer una llista de vocabulari bàsic per estrangers….. • Correcció col.lectiva: en relació a estructura, lèxic,PRESENTACIÓ DEL GUIÓ expressions.. DE TREBALL A LA • Completar la nostra guia a partir dels altres grups CLASSE • Elaborar el text a partir d’altres documents (guies, TREBALL EN GRUPS folletons, diccionaris..) EXPOSICIÓ ORAL Avaluació per part dels companys i la mestra d’aspectes D’ALGÚN LLOC com claretat, lògica, ordre, descripcions correctes… D’INTERÈS
 22. 22. Per tant,Permet establirrelacions: interllengüesi intrallenguai ambàrees no lingüístiques Llenguatge oral català-castellà Àrees no Llenguatge escrit: lingüístiques: medi lectura i escriptura natural i social, català, castellà educació física Llengua estrangera
 23. 23. SEQÜÈNCIA DIDÀCTIVA TEXT TEXT TEXT nou Recepció El text Treball de lèxic Revisió Representació de textos com a MorfosintàxiBase d’orientació Lectura / font de Pauta escolta recursos Catàleg d’interrogació Activitats de consciència lingüística
 24. 24. Conclusions -1 L’objectiu del tractament integrat de llengües és l’elaboració d’una única programació de les diferents llengües que s’imparteixen al centre escolar a partir d’objectius i metodologies comuns, criteris d’avaluació compartits i continguts d’aprenentatge repartits entre les llengües, de manera que els alumnes rentabilitzin els seus aprenentatges lingüístics i desenvolupin al màxim la seva competència plurilingüe. El Portfoli és una proposta didàctica del Consell dEuropa que, seguint les orientacions del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, proposa que cada europeu disposi dun document personal en què sinclogui informació sobre les llengües i les cultures que coneix (destreses, coneixements, certificats, experiències viscudes, etc.) a fi de potenciar el plurilingüisme, el respecte a la diversitat o la mobilitat interna en el context europeu.
 25. 25. Conclusions-2 Importància de considerar els diferents nivells de llengua de forma integral (Llengua oral- llengua escrita) Treballar amb la idea d’aspectes subjacents a todes les llengües ( català-castellà-anglès) Aprofitar qualsevol contingut per treballar llengua, no només les classes de llengua  elements comuns  elements específics Aprofitar els gèneres textuals com a unitats de significat per incloure diferents continguts.
 26. 26. Referències bibliogràfiques Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: enseñanza, aprendizaje y evaluación. Disponible en http://cvc.cervantes.es/obref/marco/ Noguerol,A. (2004). Ensenyar llengua en una societat multilingüe . Rosa Sensat i UAB. Perspectiva escolar,n.290 de desembre de 2004, pàg. 4-15. Pascual Granell,V. (2006). El tractament de les llengües en un model deducació plurilingüe per al sistema educatiu valencià. València: Generalitat Valenciana - Conselleria de Cultura, Educació i Esport. (Suport a lensenyament en valencià; 15). ISBN 84-482- 41444 Ruiz,T. (2008). El Tratamiento integrado de lenguas. Construir una programasción conjunta. Textos, n.47, pàg.46-59 Ruiz,T. (2010). Lengua castellana y literatura. Investigación, innovación y buenas pràcticas. Ed. Graó. Van Lier,L. (2003). La segunda lengua: conocimiento, reflexión e

×