Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lip dub

791 views

Published on

Published in: Technology, Design
  • Be the first to comment

Lip dub

  1. 1. LIP DUBLIP DUB Que es una lipdub?Que es una lipdub? Una lip dub es unUna lip dub es un vídeo que sincronitza el moviment dels llavisvídeo que sincronitza el moviment dels llavis amb la música.amb la música. La persona que porta la càmera va gravant iLa persona que porta la càmera va gravant i no es pot tallar la gravació fins que la músicano es pot tallar la gravació fins que la música s'acaba.s'acaba. httphttp://://www.youtube.comwww.youtube.com//watch?vwatch?v== EeGDRSWB46wEeGDRSWB46w
  2. 2. Com es fa una lipdubCom es fa una lipdub Per fer una lipdub es necessita moltaPer fer una lipdub es necessita molta organització.organització. El primer que hem de fer és parlar ambEl primer que hem de fer és parlar amb l’ajuntament. Si ens deixa fer-ho, farem unl’ajuntament. Si ens deixa fer-ho, farem un pregó convocant a la gent del poble perpregó convocant a la gent del poble per fer una reunió.fer una reunió. Quan sapiguem la gent que vindrà ensQuan sapiguem la gent que vindrà ens podrem orientar millor.podrem orientar millor.
  3. 3. NosaltresNosaltres Nosaltres som l’equip organitzador.Nosaltres som l’equip organitzador. Cadascú tindrà una funció.Cadascú tindrà una funció. Necessitarem:un professional de ball, unNecessitarem:un professional de ball, un càmera, disfresses, un patrocinador icàmera, disfresses, un patrocinador i material divers.material divers. Tot això durarà fins a fi de curs, que seràTot això durarà fins a fi de curs, que serà quan es gravarà.quan es gravarà.
  4. 4. Què aconseguirem?Què aconseguirem? Treball en equip.Treball en equip. Aprendre a organitzar-nos.Aprendre a organitzar-nos. A ser responsables.A ser responsables. Fer publicitat del poble.Fer publicitat del poble.  Donar a conèixer a l’escola.Donar a conèixer a l’escola. Involucrar el poble i l'escola.Involucrar el poble i l'escola.

×