1
ELS RECURSOS HÍDRICSÍNDEX             2
ELS RECURSOS HÍDRICSTEXT INTRODUCTORI En aquest treball el nostre grup s’ha encarregat d’abordar el tema de Els recursos ...
ELS RECURSOS HÍDRICSMAPA MENTAL DELS RECURSOS HÍDRICS                    4
ELS RECURSOS HÍDRICS         PROCEDÈNCIA   Aigues superficials             Aigues subterrànies  ...
ELS RECURSOS HÍDRICSALTRES RECURSOS           Funcionament                   dessalintzadora ...
ELS RECURSOS HÍDRICSELS USOS DE L’AIGUA             75% als regadius            agrícoles i la re...
ELS RECURSOS HÍDRICSBALANÇ HÍDRIC                     és una equació que ¿Què és el balanç hídric?  ...
ELS RECURSOS HÍDRICSEL BALANÇ HÍDRIC: MAPAEl mapa que representa el balançhídric de les conques hidrogràfiquesespanyoles, ...
ELS RECURSOS HÍDRICSLA POLÍTICA HIDRÀULICA  Llei de l’aigua 1985       Pla Hidrográfic Nacional de 2001      ...
ELS RECURSOS HÍDRICSPROGRAMA A.G.U.A.      Programa A.G.U.A. El Programa AGUA (Actuacions per a la Gestió i la Utili...
ELS RECURSOS HÍDRICSDEBAT: Transvasament del riu EbrePlans Hidrològics de Conques                   EBR...
ELS RECURSOS HÍDRICSARGUMENTS  CONTRAARGUMENTS                  13
ELS RECURSOS HÍDRICS                                               PRIMER P...
ELS RECURSOS HÍDRICS       Conca        Capacitat    Embalsada    Percentatge       Tajo    ...
ELS RECURSOS HÍDRICSMAPA DE COROPLETESAquest mapa representa mitjançant coropletes les dades de l’aiguaembassada de les co...
ELS RECURSOS HÍDRICS GLOSSARI Les aigües subterrànies: són part essencial del cicle hidrològic. Encara que el cicle és ú...
ELS RECURSOS HÍDRICSFI           18
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Els recursos hídrics

461 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els recursos hídrics

 1. 1. 1
 2. 2. ELS RECURSOS HÍDRICSÍNDEX 2
 3. 3. ELS RECURSOS HÍDRICSTEXT INTRODUCTORI En aquest treball el nostre grup s’ha encarregat d’abordar el tema de Els recursos hídrics on us explicarem la procedència i els usos de l’aigua, el balanç hídric, que és el mitjà pel qual podem deduir la suficiència o insuficiència d’aigua, la Política Hidràulica que engloba els plans hidrològics, el Programa Agua i el debat pel transvasament del riu Ebre. 3
 4. 4. ELS RECURSOS HÍDRICSMAPA MENTAL DELS RECURSOS HÍDRICS 4
 5. 5. ELS RECURSOS HÍDRICS PROCEDÈNCIA Aigues superficials Aigues subterrànies Altres recursosSegons el cicle climàtic laquantitat d’aigua varia. Fins la Llei d’Aigües del 1985 L’aportació d’aigua varia d’unes conques a altres. Reutilització Sobreexplotació d’aigüesLa disponibilitat es limitada dels aquïfers residuals ipels transvasaments. dessalinització 5
 6. 6. ELS RECURSOS HÍDRICSALTRES RECURSOS Funcionament dessalintzadora 1. Captació del mar 2. Pretactament i cloració 3. Filtració amb sorra 4. Filtres tancats 5. Filtració per osmosi interna 6. Tractament final 7. Aigua potable 6
 7. 7. ELS RECURSOS HÍDRICSELS USOS DE L’AIGUA 75% als regadius agrícoles i la resta al Consum agrícola Proveïment urbà proveïment de poblacions, indústries i serveis.Consum hidroeléctric Usos industrials Altres usos 7
 8. 8. ELS RECURSOS HÍDRICSBALANÇ HÍDRIC és una equació que ¿Què és el balanç hídric? es fa servir per descriure les entrades i sortides daigua dun sistema. El concepte de balanç hídric deriva del de balanç en comptabilitat, és a dir el dun equilibri entre tots els recursos hídrics que ingressen al sistema i els que en surten, en un interval de temps determinat. 8
 9. 9. ELS RECURSOS HÍDRICSEL BALANÇ HÍDRIC: MAPAEl mapa que representa el balançhídric de les conques hidrogràfiquesespanyoles, permet observar lesconques amb superàvits i amb dèficits.La disponibilitat de laigua variadepenent de les conques per ladesigual distribució del recurs, i lesvariacions són encara majors si esrelaciona la disponibilitat amb lademanda. Les majors demandes esconcentren al sudpeninsular, l’arxipèlag canari ibalear, en la costa mediterrània, i enalgunes comarques dAragó. Algunesd’aquestes zones coincideixen entindre un gran dinamisme econòmic idemogràfic i en ser una zona ambescassos recursos daigua. Les conqueshidrogràfiques atlàntiques tenensuperàvit,mentre que les mediterrànies tenen 9dèficit, exceptuant lEbre.
 10. 10. ELS RECURSOS HÍDRICSLA POLÍTICA HIDRÀULICA Llei de l’aigua 1985 Pla Hidrográfic Nacional de 2001 finalitat finalitat Pal·liar el dèficit de lEspanya Identificar els territoris seca, la millora i modernitzaciódeficitaris i els que tenen dels regadius, la construcció de superávit nous embassaments, el transvasament daigua de les conques excedentaries a les deficitàries, la depuració i el sanejament dels recursos hídrics 10
 11. 11. ELS RECURSOS HÍDRICSPROGRAMA A.G.U.A. Programa A.G.U.A. El Programa AGUA (Actuacions per a la Gestió i la Utilizació de l’Aigua) és unprograma que pretén la reorientació de la política de l’aigua a Espanya. Fes-hi click en “ABC” Programa A.G.U.A. per a veure l’opinió del diari 11
 12. 12. ELS RECURSOS HÍDRICSDEBAT: Transvasament del riu EbrePlans Hidrològics de Conques EBRE identificar Capçalera TAJO Territoris amb superàvit Corts Espanyoles Territoris deficitaris Per la proximitat aprovat Principals No consens Impacte visual opositors de la població Augment Aragó 1 innecessari de la demanda al·legaven 2 Impacte a Catalunya Possible desaparició l’equilibri del delta de l’Ebre ecològic 12
 13. 13. ELS RECURSOS HÍDRICSARGUMENTS CONTRAARGUMENTS 13
 14. 14. ELS RECURSOS HÍDRICS PRIMER PROVA PAU • Definir els problemes.4. D’acord amb les previsions fetes per al2012, elaboreu un breu INFORME sobre el SEGONproblema dels recursos hídrics a Espanya i • Descriure les possiblesindiqueu les possibles vies de solució que puguen solucions.tenir-se en compte. Recursos inferiors a les demandes en Millora de les alguns infraestructures territoris PROBLEMES Dessalinització d’aigua de mar Transvasaments SOLUCIONS No tots els Distribució recursos són irregular de de qualitat, a Major eficiència l’aigua en: Reutilització de causa de: al sistema de reg per a reduir les aigües la demanda residuals La La sobreexplo contamina d’aigua El temps L’espai tació ció 14
 15. 15. ELS RECURSOS HÍDRICS Conca Capacitat Embalsada Percentatge Tajo 11009 5352 16,76 Gudiana 8630 4400 13,78MAPA DE Duero Ebre Guadalquivir 7463 7403 7373 4553 5302 4927 14,25 16,60 15,43COROPLETES Norte Xúquer C. Atl. Andalusa 3655 3352 1878 3120 1138 1220 9,77 3,56 3,82 Segura 1129 364 1,14 C. Med. Andalusa 1041 567 1,78 Catalunya Interna 740 457 1,43 Galicia Costa 684 522 1,63 País Basc Intern 21 18 0,06 >1% >1< =4% >4<=8% >8<=12% >12<=16% 15
 16. 16. ELS RECURSOS HÍDRICSMAPA DE COROPLETESAquest mapa representa mitjançant coropletes les dades de l’aiguaembassada de les conques hidrogràfiques situades aEspanya, registrades el 5 de gener de 2010. A la llegenda s’observaque la conca que presenten menys de l’1%, representada amb elcolor blau més clar, està situada al País Basc. En segon lloc, trobemles conques que presenten entre l’1 i el 4%, representades amb unblau més fosc que l’anterior; entre elles trobem: la conca de GaliciaCosta, conca Catalunya Interna, la conca del Xúquer, la conca delSegura i la conca Costa Mediterrània Andalusa. En tercer lloc, alpercentatge situat entre el 4 i el 8, no trobem cap conca. En quartlloc, trobem la conca que presenta entre el 4 i el 8%, representadesamb el següent to de blau més obscur que l’anterior, entre les qualstrobem: la conca Norte. En definitiva, l’aigua dels transvasamentsno està ben repartida per tota Espanya. 16
 17. 17. ELS RECURSOS HÍDRICS GLOSSARI Les aigües subterrànies: són part essencial del cicle hidrològic. Encara que el cicle és únic i indivisible, els estudis es realitzen de forma independent a causa de les peculiaritats de les dues porcions, però sense oblidar les seves interconnexions, ja que en definitiva laigua és sempre la mateixa. Dessalinització: es refereix a qualsevol dels  Territoris deficitàris d’aigua: diferents procediments que lleven lexcés són aquells que precisen del de sals i altres minerals de laigua. trasvàs d’aigua per falta d’aquesta. Aigua residual: defineix un tipus d’aigüa que Són els territoris amb més està contaminada amb substàncies escassetat d’aigua. fecals i orina, procedents de deixalles orgàniques d’humans o animals.  Els transvasaments: Suposen Les aigües superficials: són aquelles quietes normalment la canalització daigua o corrents en la superficie del sòl. de la conca dun riu fins a una altra Discurreixen per la superfície de les terres conca suposadament "deficitària". emergides i que procedeixen de precipitcions de cada conca. 17
 18. 18. ELS RECURSOS HÍDRICSFI 18

×