Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TUGASAN  : 1)   PEMBENTANGAN       2)  PENULISAN ILMIAHTAJUK : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KA...
PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DAN TEKNIKAL        ( AT 31 )   Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak        ...
ISI KANDUNGANPERKARA                          MUKA/SURAT1.0     PENGENALAN          ...
1.0  PENGENALAN   Istilah Pendidikan awal kanak-kanak meliputi umur yang mana dalamlingkungan 0-4 tahun dan telah diwu...
oleh kanak-kanak. Pengetahuan sains membolehkan mereka memahamifenomena yang terdapat di sekeliling mereka.   Sebagai ...
2.0 DEFINISI SAINS AWAL    Umumnya, Sains boleh didefinisikan sebagai ilmu yang boleh menerangdan memahami sifat alam....
Menurut Johnston (1996), kanak-kanak pada umumnya bersifat ingin tahuatau inkuisitif. Kenyataan ini dibuktikan melalui soa...
• Memberi peluang kepada kanak-kanak mengkaji perhubungan kesan dan  akibat•  Membantu kanak-kanak menguasai kemahiran ...
3.0  DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KANAK-   KANAK   Menurut Isaac Asimov (1994), Sains ialah cara kita b...
“Kenapa?”. Tingkah laku ini adalah suatu proses siasatan saintifik. Pengalamanini  akan  menggalakkan  kanak-kanak  s...
kecerdasan dengan mencadangkan bahawa penyelidik-penyelidik dapat belajarmengikut kemampuan perkembangan intelek yang dial...
4.0  KURIKULUM PERMATA4.1  Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman   Dunia Persekitaran Peringka...
pengalaman-pengalaman baru yang dialami. Contohnya bayi yang berumur 2bulan sudah mempunyai skima menghisap, lama-kelamaan...
terjadi apabila mereka menolak pinggan ke tepi meja. Melalui ‘uji kaji-uji kaji’ inibayi mula memperoleh satu konsep bahaw...
Sifat ingin tahu akan menjuruskan minat kanak-kanak supaya mencubadan mengeksperimenkan. Semakin banyak mereka mempelajari...
tertentu.          b. Menggunakan barang    memperkenalkan beberapa jenis                maina...
mencuba dan meneroka seperti mengeluarkan barang daripada almari atau laci,suka menyusun, membina dan memecah dan membina ...
kain ataupun di belakang penjaga. Pada peringkat ini, bayi hanya terikat kepadatempat yang tersorok. Contohnya, seorang ba...
Kurikulum Pendidikan Sains Awal           Kanak-Kanak Bagi Umur 7 Hingga 12 Bulan.OBJEKTIF PEMBELAJARAN     ...
b. Memperkenalkan       yang lembut atau boneka               kepelbagai bauan yang    yang berwar...
Menurut Rohani Abdullah (2004), pada peringkat usia 12 hingga 18bulan, Kanak-kanak ini merupakan peringkat permulaan ekspe...
Tetapi dalam usia antara 22 hingga 24 bulan, kanak-kanak akanmenghadapi pengalaman fizikal yang dilalui telah membantu men...
Fokus Modul Umur 1-2 Tahun    Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagimeningkatkan  lagi   keb...
OBJEKTIF PEMBELAJARAN          KAEDAH        CADANGAN AKTIVITI1. Meningkatkan deria melihat  a.   Memb...
Pada tempoh usia ini, Kebanyakan Ibu bapa mempengaruhi kanak-kanakmelalui arahan, ulasan, dan soalan dengan mengambil kira...
peristiwa yang lalu. Mereka juga mampu berfokus pada pemprosesaninformation dalaman dan meningkatkan keupayaan untuk mengi...
•  Merasai   perbezaan   melalui   sentuhan    dan   merangsang         perkembangan afektif dan e...
bau, bentuk dan tekstur.                               • Sediakan permulaan objek      ...
daya kreativiti dan        seperti gunting, peti ais    orang dewasa. Biar mereka menguatkan otot-otot     ...
Pada   umur 3 hingga 4 tahun, kanak-kanak telah berkeinginaanmempunyai kuasa membuat keputusan yang berkaitan dengan akt...
penggunaan teknlogi dalam kehidupan. Intervensi yang dijalankan adalah untukmencapai perkara-perkara berikut :  1. Mening...
memasukkan tangan ke dalam                                 karung tersebut meneka dan   ...
mengimbangi tangan dan jari    dengan pengalaman dan meningkatkan         langsung.             ...
• Ajar kanak-kanak menggunakan                               alat permainan.        ...
Menurut Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004) dalam “Sikap &keyakinan guru-guru prasekolah dalam pengajaran s...
Keberkesanan perlaksanaan kurikulum ini banyak bergantung kepadapendidik yang berada di dalam kelas. Para pendidik diharap...
individu akan memperlihatkan tingkah laku dimana dia percaya hasil kerjanyaakan dihargai. Sebalikya individu tersebut tida...
pembelajaran. Ia juga menekankan pemupukan sikap positif terhadap Sains.Tambahan pula sejak kebelakangan ini, matapelajara...
langsung kanak-kanak dapat menghubungkaitkan sains yang dipelajari denganpengalaman harian mereka.5.0 KAJIAN LEPAS BERKAIT...
Antara kajian-kajian lepas yang banyak menyentuh tentang pembelajaransains awal kanak-kanak ialah dapat dilihat melalui ka...
mengaitkan tentang teori John Dewey (1859-1952) yang memperkenalkan tigaperingkat aktiviti pembelajaran dalam perkembangan...
Cabe Trundle (2009) “Young children are motivated to explore the world aroundthem, and early science experiences can capit...
systematic instructional framework, a standards-based curriculum, and highquality teacher resources. This program also eff...
tersebut. “Stress in early childhood can be either growth-promoting or seriouslydamaging”. (Jack P. Shonkoff et. al. 2007)...
7.0 KESIMPULAN  Secara keseluruhannya, pengalaman sains awal membuka jalan dan  menjadi asas pembinaan kemahiran dan kec...
bahan disekeliling mereka yang mana aktiviti sains akan membantu kanak-  kanak dalam aspek ini.  Pendidik perlu memain...
Edward Chittenden, Jacqueline Jones (1999), Dialogue on Early Childhood   Science,   Mathematics, and Technology Educ...
Lockhart,R.S dan Craik,F.I.M (1990), Level of processing : A retrospective   commentar on a framework for memory reseac...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tugasan kumpulan 4 pendidikan sains awal kanak-kanak

39,305 views

Published on

Published in: Sports, Education

Tugasan kumpulan 4 pendidikan sains awal kanak-kanak

 1. 1. TUGASAN : 1) PEMBENTANGAN 2) PENULISAN ILMIAHTAJUK : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAKNAMA : 1) CHRISTOPHER ANAK BARAT 2) NOVIE ADILAH SONDIG 3) TAI CHEN HIUNG 4) NORHAFIZAH BT MANAN 5) HISHAM JAIMIEFAKULTI : SENI DAN MUZIKJABATAN : PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONALTEMPAT : DEWAN TAMAN BERNAM 1SEMAKAN : ENCIK KAMARUL AZMAN BIN ABD.SALAM 1
 2. 2. PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DAN TEKNIKAL ( AT 31 ) Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (SHV 4193) Kumpulan 4 Tajuk : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK Tugasan berkumpulan Disediakan oleh: Nama No.matrikChristopher anak barat D20071029848Novie adilah sondig D20071029835Tai chen hiung D20071029859Norhafizah bt Manan D20071029846Hisham Jaimie D20071029876Nama Pensyarah : EN. KAMARUL AZMAN B. ABD. SALAM 2
 3. 3. ISI KANDUNGANPERKARA MUKA/SURAT1.0 PENGENALAN 42.0 DEFINISI SAINS AWAL 63.0 DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL 94.0 KURIKULUM PERMATA 12 4.1 Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman Dunia Persekitaran Peringkat perkembangan Kanak-kanak (Pra-Sains) 12 4.2 Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan. 12 4.3 Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan 16 4.4 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun 21 4.5 Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun 25 4.6 Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun 295.0 KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN SAINS AWAL KANAK-KANAK. 346.0 KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN SAINS AWAL KANAK-KANAK. 387.0 KESIMPULAN 45RUJUKAN dan BIBLIOGRAFI 3
 4. 4. 1.0 PENGENALAN Istilah Pendidikan awal kanak-kanak meliputi umur yang mana dalamlingkungan 0-4 tahun dan telah diwujudkan seawal tahun 2006 serta telahdimasukkan dalam akta Pendidikan 1996 mengikut peraturan-peratuarankurikulum kebangsaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PelajaranMalaysia. Menurut Vyogtsky (1984), penerapan pendidikan awal sainsseharusnya dimulakan pada peringkat lebih awal lagi. Hal ini adalah berkaitandengan pendapat yang dikemukakan oleh Harlan & Jelly (1989) mengatakanbahawa matlamat pendidikan sains awal kanak-kanak dapat membentuk danmemupuk perkembangan dalam aspek pengetahuan dan kemahiran. Satu dasar telah ditetapkan dengan menyediakan kurikulum bagiPendidikan awal kanak-kanak yang dikenali sebagai Kurikulum Permata.Kurikulum permata dirancang dengan mangambil kira semua aspekperkembangan jasmani, rohani, mental dan emosi dan ia adalah berfokuskepada pembinaan kualiti individu kanak-kanak berumur 0-4 tahun. PenetapanSains bagi kanak-kanak bermula dengan apabila mereka sedar mereka dapatbelajar berhubung alam kehidupan mereka melalui tindakan dan perlakuansendiri, seperti menuip belon ataupun buih sabun dan menambah blok binaanyang membuat binaan asas tidak stabil. Peluang-peluang mempelajari sains terdapat di pelbagai tempat dankeadaan contohnya, di dapur, di kawasan sekolah, di tepi kolam dan laut, dimuzium, di zoo dan juga di tempat permainan yang disediakan. kitamenggunakan ilmu sains bagi menjawab pelbagai soalan yang dikemukakan 4
 5. 5. oleh kanak-kanak. Pengetahuan sains membolehkan mereka memahamifenomena yang terdapat di sekeliling mereka. Sebagai bidang ilmu, sains membekalkan rangka konsep bagimembolehkan kanak-kanak memahami alam sekeliling. Ilmu pengetahuan sainsini menjadi lebih bermakna apabila kanak-kanak dibantu menghubungkan faktadan konsep, serta mengaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sediaada. Proses ini membolehkan mereka memahami situasi dan maklumat baru.Pendedahan awal kanak-kanak ke atas sains adalah penting bagiperkembangan konsep-konsep saintifik serta perkembangan intelek yang lain. 5
 6. 6. 2.0 DEFINISI SAINS AWAL Umumnya, Sains boleh didefinisikan sebagai ilmu yang boleh menerangdan memahami sifat alam. Bidang sains mengandungi tiga aspek iaitu kognitif,konatif dan afektif. Menurut Joseph Abruscato (2000), sains adalah proses yangmelibatkan kemahiran intelek dan manipulatif bagi mendapatkan maklumatberhubung alam semula jadi. Dengan kata lain,sains adalah pengetahuan yangdiperolehi melalui aplikasi proses saintifik. Pengetahuan, kemahiran dan nilaiyang diperoleh melalui pengalaman sains seharusnya dapat membantu kanak-kanak memahami dan mencorakkan alam sekeliling. Oleh itu, pendedahan awaldalam sains penting bagi membolehkan kanak-kanak membina rasatanggunjawab dan prihatin serta rasa hormat pada alam sekitar. Interaksi positifyang dialami secara terus membantu peningkatan kanak-kanak dalampembelajaran dan memperbaiki kualiti kehidupan dalam jangka masa panjang. Merujuk kepada pendidikan sains awal, ia menfokuskan dengan perkembangan deria/ sensori dan pemahaman dunia persekitaran. Bidang pembelajaran ini lebih dikenali sebagai pra-sains. Definisi Sains awal adalah subjektif iaitu sains adalah sesuatu yang dilakukan oleh kanak-kanak setiap hari apabila mereka bertanyakan soalan, memerhati serangga, membuat ketulan ais, menunggang basikal, mengasah pensel ataupun memasang lampu. Dengan kata lain, sains adalah sesuatu yang berkaitan dengan persekitaran yang mana ia akan mewujudkan perasaan ingin tahu kanak- kanak untuk meransang perkembangan kognitif dan deria mereka. 6
 7. 7. Menurut Johnston (1996), kanak-kanak pada umumnya bersifat ingin tahuatau inkuisitif. Kenyataan ini dibuktikan melalui soalan-soalan yang kerap kaliditanya dengan tujuan mendapatkan penjelasan dan kefahaman berhubungsesuatu yang menarik perhatian mereka. Soalan-soalan ini biasanyaberkaitan dengan perkara yang dialami oleh kanak-kanak. Melalui proses ini,kanak-kanak akan cuba membina pengertian dan kefahaman berhubungdengan fonomena yang dialami.Proses Pendidikan Sains awal kanak-kanak pada peringkat awalmenekankan konsep pembelajaran aktif. Justeru, aktiviti-aktiviti yangdirancang adalah bercorak Hands-on yang mana ia dapat melibatkan kanak-kanak secara aktif melalui interaksi dengan bahan-bahan pembelajaran.Kanak-kanak belajar memahami sesuatu konsep dengan baik daripadapemerhatian, sentuhan, rasa dan manipulasi bahan bagi membinakefahaman saintifik.Pengetahuan sains awal yang diterapkan kepada kanak-kanak bermatlamatmemberi pendekatan hands-on dalam pengajaran sains dengan memberiruang dan peluang kanak-kanak membina kefahaman sendiri denganbantuan guru. Harlan & Rivkin (1996), antara tujuan pendidikan sains adalah:• Membantu meningkatkan perkembangan bahasa dan kemahiran kanak- kanak. 7
 8. 8. • Memberi peluang kepada kanak-kanak mengkaji perhubungan kesan dan akibat• Membantu kanak-kanak menguasai kemahiran berfikir secara kreatif, kritis, analitis dan sisitematik dalam membuat penakulan.• Membantu kanak-kanak membina dan menghayati sikap dan nilai murni. 8
 9. 9. 3.0 DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KANAK- KANAK Menurut Isaac Asimov (1994), Sains ialah cara kita berfikir dan melihatdunia persekitaran kita. Sains adalah suatu proses eksperimen yang berterusandan mencuba jawapan terhadap kejadian dan tidak balas yang berlaku di dalampersekitaran. Hasil keputusan kajian sentiasa berubah dan tidak tertumpukepada satu jawapan sahaja. Keterbukaan berfikir ini perlu diterapkan kepadasetiap kanak-kanak melalui pengajaran dan pembelajaran pendidikan sains awalkanak-kanak. Pengalaman sains dapat membantu kanak-kanak mengenali danmemahami persekitarannya. Secara semula jadi kanak-kanak mempunyai sifatingin tahu yang tinggi. Maka mereka perlu diberikan peluang, galakan dan masabagi memenuhi keperluan mindanya. Bagi memenuhi keperluan tersebut kanak-kanak harus dibimbing dengan kaedah saintifik bagi menggalakkan merekamenyelesaikan masalah (Nani Menon & Rohani Abdullah, 2003). Umumnya, kanak-kanak cenderung mengetahui fakta berkaitan fenomenaalam semula jadi, cuaca, haiwan, proses tumbesaran, manusia dan benda dipersekitarannya. Setiap tingkah laku mereka adalah suatu proses eksperimenyang berlaku secara spontan setiap hari. Apabila mereka tersentuh objek, makaakan timbul beberapa soalan seperti “Apa ini?”, “Bagaimana ia berfungsi?”, 9
 10. 10. “Kenapa?”. Tingkah laku ini adalah suatu proses siasatan saintifik. Pengalamanini akan menggalakkan kanak-kanak supaya mahir berfikir, menyoal,menyelesaikan masalah, membuat rumusan dan membina pengetahuan yangberasaskan pengalaman saintifik. Brewer, 1995 mengatakan bahawa sains adalah semua yang wujud disekitar kita, tidak kira dimana kita berada. Pada kanak-kanak pra sains adalahpekara yang mereka hairan, rasa takjub, serta ingin tahu dan terokai. Sainsadalah pemikiran dan perbuatan dan ia berlaku seiring. Sains adalah suatuproses memerhati, berfikir dan membuat perkaitan antara satu tindakan dankesan atau kejadian dan peristiwa. Ia juga adalah sesuatu yang bolehmenimbulkan rasa ingin tahu, minat dan proses penyelesaian masalah (NaniMenon & Rohani Abdullah, 2003). Dalam pendidikan awal kanak-kanak, proses sains adalah suatupembelajaran yang dapat menggalakkan kanak-kanak memperoleh pengetahuanfakta sains, menggalakkkan minat ingin tahu, meneroka persekitaran, meramal,memerhati, menjalankan uji kaji dan membuat infrensi. Apabila kanak-kanakterlibat dalam aktiviti pembelajaran seperti meneroka dan mencuba-cuba, secaratidak langsung mereka akan terlibat dalam proses berfikir dan mendapatmaklumat secara saintifik. Proses pengajaran dan pembelajaran bagi pendidikan sains awal kanak-kanak sebaiknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebolehan dankemampuan kanak-kanak. Menurut Jean Piaget dalam teori perkembangankognitif mengemukakan idea tentang pembentukan konsep kanak-kanak dan 10
 11. 11. kecerdasan dengan mencadangkan bahawa penyelidik-penyelidik dapat belajarmengikut kemampuan perkembangan intelek yang dialami oleh kanak-kanakdengan berterusan. Pemerhatian beliau terhadap kanak-kanak secaraberterusan termasuk pemeriksaan terhadap kesilapan anak-anak sendiri, makabeliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yangmendasari pemikiran kanak-kanak. Menurut Piaget, sistem-sistem ini adalah berbeza-beza daripada sistemlogikal yang digunakan oleh orang dewasa. Untuk memahami perkembangan,sistem-sistem ini seharusnya diidentifikasi dan dibahagi mengikut cirri-ciri yangtersendiri. Piaget percaya fungsi kecerdasan adalah untuk membantumenyesuaikan diri (adaptasi) adalah berdasarkan perkembangan kognitif yangdilihat bersama-sama dengan respon kompleks yang dialami terhadappersekitaran. Dengan meningkatnya pembelajaran dan kematangan kanak-kanak, kedua-dua kecerdasan dan manifestasinya menjadi berbeza-beza(Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur, 2008). 11
 12. 12. 4.0 KURIKULUM PERMATA4.1 Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman Dunia Persekitaran Peringkat perkembangan Kanak-kanak (Pra- Sains) Dalam isi kandungan Kurikulum Permata, bidang sains awal terdapatdalam bidang pembelajaran yang keempat iaitu bidang yang melibatkanpembelajaran perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaranperingkat perkembangan kanak-kanak dalam lingkungan 0 hingga 4 tahun.Berikut merupakan perincian setiap peringkat umur dalam lingkungan tersebutserta fokus yang diberi penekanan berkaitan dengan pengajaran danpembelajaran dalam bidang ini.4.2 Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan. Menurut Piaget, pada peringkat umur 0 hingga 6 bulan ini pemahamanbayi tentang dunia ini berasaskan pada pergerakan spontan yang tidakdipleajari seperti menghisap, memegang dan melihat. Piaget memanggil corak-corak gerakan spontan ini sebagai skima-skima dalaman dan skima ini sentiasaberubah. Walaubagaimanapun, bayi dapat menyesuaikannya kepada 12
 13. 13. pengalaman-pengalaman baru yang dialami. Contohnya bayi yang berumur 2bulan sudah mempunyai skima menghisap, lama-kelamaan dia akan belajarbahawa skima untuk menghisap puting botol susu berbeza dengan menghisapputting susu ibunya atau menghisap jari. Melalui cara ini, proses perkembangankognitif berlaku kerana kanak-kanak mulai sedar bahawa penghisapan-penghisapan ini berbeza-beza dari segi cara dan gaya ( Jas Laile SuzanaJaafar, 1996). Menjelang usia 3 bulan, bayi sudah boleh mengangkat kepalanya apabiladitiarapkan serta mencapai benda yang dihulurkan kepadanya. Bayi juga sudahboleh memusingkan badannya dengan sendiri. Menjelang usia 4 bulan, bayisudah mengenali tangan dan kakinya serta akan menghisap dan bermaindengannya. Pada usia 4 hingga 6 bulan, bayi semakin mahir mengawal kepaladan bahagian dada ketika meniarap. Di penghujung umur 6 bulan, bayi lebihmatang dari segi emosinya dan dia akan mula menunjukkan emosi yangpelbagai dalam situasi yang berbeza. Bayi akan mula menunjukkan rasaterujanya dengan mengenjut badannya ke atas dan ke bawah dan seronok biladiagah. Bayi juga akan menangis apabila keperluaannya tidak dipenuhi. Bentuk pemikiran bayi adalah berdasarkan pada aktiviti sensori danmotor. Aktiviti sensori ialah pengalaman-pengalaman yang dikesan melalui limaderia manakala aktiviti motor diperolehi hasil gerak balas fizikal terhadap objekiaitu pengalaman semasa bermain atau merasa objek berkenaan. Padaperingkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 bulan ini sibuk mencarisatu perhubungan antara tingkah laku mereka dan akibat-akibat yang akan 13
 14. 14. terjadi apabila mereka menolak pinggan ke tepi meja. Melalui ‘uji kaji-uji kaji’ inibayi mula memperoleh satu konsep bahawa diri mereka adalah satu identityyang berbeza dengan objek-objek lain serta belajar tentang karakteristik-karakteristik objek dan bagaimana ia berkaitan dengan satu sama dengan lain(Aminah Ayob et al. 2008). Fokus Modul Umur 0 hingga 6 bulan Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga6 bulan dalam pra sains ini ialah memberi ransangan yang banyak supayakanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri dan mengenali objek dipersekitarannya melalui pancaindera. Intervensi yang dijalankan adalah untukmemastikan kebolehan melihat persekitaran dan pergerakan dengan perpekstifyang berbeza. Selain itu juga, ingin memupuk kemahiran menghubungkansesuatu objek dengan aktiviti tertentu. Disamping itu ingin meningkatkan derialihat dan menanam perasaan ingin tahu. (Aminah Ayob et al. 2008). Menurut Piaget, kanak-kanak mula mengenali dunia melalui deria merekapada peringkat kanak-kanak. Melalui uji kaji yang dilakukan secara menghidu,merasa, memegang, mengetuk, menolak dan melihat kesan tindakannya ke atassesuatu objek, kanak-kanak mempelajari ciri-ciri objek yang timbul tenggelam didalam air, melantun apabila dilambung, berkecai apabila jatuh dan sebagainya.Pada peringkat pra operasi (umur prasekolah), mereka akan membinapengetahuan mengenai nama dan ciri-ciri objek dalam persekitaran mereka yangakan digunakan bagi aktiviti olahan peringkat seterusnya. 14
 15. 15. Sifat ingin tahu akan menjuruskan minat kanak-kanak supaya mencubadan mengeksperimenkan. Semakin banyak mereka mempelajari sains. PusatPerkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan sudah berusaha kearah itudi mana pembelajaran awalan sains dalam komponen perkembangan kognitif. Iniadalah suatu titik tolak yang amat penting bagi memulakan pembelajaran sainsdan penerapan pemikiran saintifik dan peringkat awal lagi (Nani Menon & RohaniAbdullah, 2003). Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 0 Hingga 6 Bulan. Objektif Pembelajaran Kaedah Cadangan Aktiviti1. Kebolehan melihat a. Meletakkan bayi pada • Baringkan bayi di atas katil bayi, persekitaran dan posisi yang berbeza-beza. baring dengan sokongan bantal, pergerakan dengan letak di kerusi atau kerusi bayi b. Menayangkan kepada bayi perspektif yang berbeza. dalam kereta. mainan pelbagai bentuk dan warna yang menarik. • Menggantung permainan di atas katil bayi untuk meransang daya tumpuan. • Menggunakan gim kanak-kanak untuk bayi bermain sendirian.2. Membezakan warna dan • Bermain dengan bayi dengan objek. memanggilnya dari lokasi yang berbeza. • Permainan yang menggunakkan pertembungan mata. • Berkomunikasi dengan bayi semasa menakapnya.3.Memupuk kemahiran a. Mengagah bayi dari • Membawa bayi bersinar-sinar menghubungkan sesuatu pelbagai posisi. melihat persekitaran sambil objek dengan aktiviti bercakap-cakap dengannya dan 15
 16. 16. tertentu. b. Menggunakan barang memperkenalkan beberapa jenis mainan yang mempunyai benda hidup seperti daun pokok, pelbagai fungsi. bunga, serangga.4.Meningkatkan deria lihat a. Mendukung bayi dalam dan menanam perasaan keadaan vertikal, ingin tahu. menghadap ke depan atau ke belakang. 4.3 Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan Menurut Piaget, pada umur bayi 7 hingga 12 bulan dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. Pada tahap perkembangan ini, perkembangan bayi sudah dikatakan sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan yang berlaku. Contohnya, apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan, ia akan berbunyi. (Aminah Ayob et al. 2008). Pada umur 7 hingga 12 bulan, bayi sudah dapat menyusun dan mencantum skema asas untuk menghasilkan skema yang lebih rumit. Hasil daripada kemahiran ini, dua jenis perubahan intelektual berlaku pada peringkat perkembangan ini iaitu tindak balas bayi menjadi lebih terkawal dan bermatlamat. Selain itu juga, kekalan objek iaitu memahami bahawa objek terus wujud walaupun tidak kelihatan. ( Rohani Abdullah, 2004). Selain itu, pada umur antara 7 hingga 12 bulan bayi mula melibatkan diri dalam tingkahlaku yang bermatlamat dan mereka boleh menjangkakan peristiwa secara lebih berkesan. Mereka amat gemar melakukan aktiviti 16
 17. 17. mencuba dan meneroka seperti mengeluarkan barang daripada almari atau laci,suka menyusun, membina dan memecah dan membina semula. Mereka jugamula memahami kemungkinan terdapat barang di bawah atau belakangsesuatu. Semua aktiviti dilakukan secara meneroka melalui penggunaan semuaderia termasuk deria rasa. Mereka amat suka meneroka dengan menyentuhsemua barang dalam persekitarannya. (Aminah Ayob et al. 2008). Fokus Modul Umur 7 hingga 12 bulan Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga12 bulan dalam pra sains ini ialah member ransangan yang banyak supayakanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri, mengenali objek,membezakan pelbagai objek dan bunyi serta mengenali diri sendiri. Intervensiyang dijalankan adalah untuk memastikan kebolehan membezakan pelbagaibunyi dan meningkatkan deria pendengaran. Selain itu, membezakan warnadan objek yang berlainan dan membezakan bauan yang pelbagai danmeningkatkan kepekaan deria bau. Akhir sekali, dapat mengenali danmenamakan anggota badan serta membezakan sesuatu objek. (Aminah Ayobet al. 2008). Pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga 12 bulan bayimula memahami ciri ‘kekalan’ pada objek yang terdapat di sekitarnya. Misalnya,mereka faham ibu ataupun alat permainan kegemarannya wujud walaupun tiadadi depannya ketika itu. Kemahiran pergerakan yang meningkat dan pemahamancirri kekalan objek membolehkan bayi mencari benda yang tersorok di bawah 17
 18. 18. kain ataupun di belakang penjaga. Pada peringkat ini, bayi hanya terikat kepadatempat yang tersorok. Contohnya, seorang bayi berusia 9 bulan, beliau sudahpandai mencari bola yang tersorok di belakang abangnya. Akan tetapi, apabilaabangnya menggerakkan bola itu ke tempat lain, bayi tersebut tetap mencaribola di belakang abangnya. Walau bagaimanapun keupayaan mereka mencari objek ayang hilangbagi bayi berumur 10 bulan adalah terhad. Mereka akan mencarinya padatempat yang sama sehingga menjumpai objek tersebut. Dia sudah dapatmemahami objek itu masih wujud walaupun dia tidak melihatnya. Bayi sudahberupaya memperoleh satu perwakilan mental pada objek yang hilang denganmewakilkan apa yang dilihatnya lalu disimpan di dalam mental. Peningkatankebolehan memahami konsep kekalan objek dan pengawalan koordinasi badanbayi membantu mereka mengambil bahagian secara langsung dalampermainan cikucak. Bayi juga menujukkan tingkah laku yang bermatlamat dan dapatmenjangkakan peristiwa dengan lebih berkesan, misalnya ibunya akan wujudsetiap kali mereka menjerit ataupun menangis. Jadi, apabila mereka inginmendapat perhatian ibu, mereka dapat menggunakan strategi menjerit ataupunmenangis. Pada hujung peringkat kecil ini, bayi berkebolehan mengawal bahasadengan menggunakan dua perkataan seperti “papa” ataupun “mama”.Panggilan ini mengembirakan ibu bapa, yang akan terus memberi galakkankepada bayi supaya dapat memahami maksud perkataan itu. (Rohani Abdullah,2004). 18
 19. 19. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 7 Hingga 12 Bulan.OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI 1. Kebolehan a. Bercakap dengan bayi • Memanggil nama bayi membezakan pelbagai dengan intonasi yang b. Memperkenalkan pelbagai dan meningkatkan berbeza. bunyi dari sumber yang kepekaan deria berlainan. • Mainkan rentak muzik pendengaran. atau alunan nasyid yang berlaian setiap hari. • Mengetuk objek berbeza yang akan menghasilkan bunyi yang berbeza di hadapan. • Mencari bunyi: contoh dapatkan alat muzik atau kotak muzik, bunyikan dan sembunyikan. Tanya bayi “bunyi apa tu? Dari mana datangnya bunyi tu?” mula mencari bunyi tersebut bersama bayi dengan cara merangkak bersama-sama. Ucap tahniah pada bayi apabila menjumpai mainan tersebut. 2. Membezakan warna a. Menggalakkan bayi • Bermain dengan objek dan objek yang bermain dengan objek yang berbeza bentuk dan berlainan. yang berlaian bentuk dan warna (alat mainan warna yang berlainan. mobil). • Bermain barang mainan 19
 20. 20. b. Memperkenalkan yang lembut atau boneka kepelbagai bauan yang yang berwarna terang dan berbeza. berbeza. • Menggunakan boneka dalam bercerita atau memoerdengarkan lagu ‘incy wincy’. • ‘Spider’ menggunakan labah-labah. 3.Membezakan bauan yang • Letakkan bauan yang pelbagai dan berbeza dalam helaian meningkatkan kain/tisu, bungkuskan kepekaan deria bau. dengan pembalut yang berbeza warna dan hayun dan tayangkan di depan bayi. 3. Mengenali dan a. Membacakan buku dengan • Menujukkan buku menamankan anggota meletakkan bayi di atas bergambar berwarna badan, membezakan pangkuan bayi. (tanpa tulisan) dan sesuatu objek. membaca bersama-sama. • Tunjukkan buku cerita yang hanya ada gambar atau lukisan, dan reka cerita sendiri. Cari peluang untuk bunyikan bunyi yang biasa pada pendengaran kanak- kanak.4.4 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun 20
 21. 21. Menurut Rohani Abdullah (2004), pada peringkat usia 12 hingga 18bulan, Kanak-kanak ini merupakan peringkat permulaan eksperimen menarik bagiseorang sanitis kecil. Keadaan kanak-kanak ini akan cuba menyesuaikan danmengubahsuaikan pelbagai skema yang terbentuk dengan lebih kreatif sertamenunjukkan tingkah laku cuba-jaya dalam langkah mereka menyelesaikancabaran yang ditimbul dalam aktiviti bermain. Kanak-kanak pada usia ini jugacuba mencantumkan dan mengkoordinasikan pelbagai skema bagimenyelesaikan masalah yang semakin kompleks ketika mereka menghadapinya.Bukan itu saja, kanak-kanak ini juga memahaman terhadap kekekalan objeksemakin meningkat dan tumpuan kepada penguasaan bahasa jugamempengaruhi minat bayi bagi menunjukkan sesuatu dengan jari untukmenanyakan atau meminta sesuatu yang mereka tiada. Menjelang usia 18 bulan, dalam Teori Perkembangan Kognitif JeanPiaget menyatakan bahawa usia ini merupakan akhir tahap sensori motor, dimana kanak-kanak pada usia ini mula menunjukkan tanda-tanda representasipemikiran, iaitu representasi dalaman terhadap rangsangan luaran. Oleh itu,kanak-kanak akan mula memikirkan tentang orang dan benda tetapi tidaksemestinya dapat memperspesikan pada ketika itu. (Suppiah Nachiappenet al.2008). Pada usia ini juga, kanak-kanak ini akan mengalami perkembangankemahiran motor halus dan juga berupaya untuk memegang objek kecil denganibu jari dan jari telunjuk dalam aktiviti harian mereka seperti menekan tombol danmemutarkan suis yang mereka gemar untuk melakukannya. 21
 22. 22. Tetapi dalam usia antara 22 hingga 24 bulan, kanak-kanak akanmenghadapi pengalaman fizikal yang dilalui telah membantu mengembangkankemahiran kognitifnya. Contohnya, kanak-kanak ini boleh mengetahui untukmenggunakan permainan dengan cara yang betul dan dikaitkan dengan peristiwabagi membezakan apa yang telah dilihat dan dipelajari oleh mereka. Oleh itu,kanak-kanak ini akan menggunakan kemahiran yang ada untuk mengalamisendiri agar membolehkan kanak-kanak ini memanipulasikan objek-objek iniuntuk melihat apa yang akan berlaku seterusnya dan mengulangi aksi yangsama(Aminah Ayob et al. 2008). Pada peringkat ini, kanak-kanak ini masih dalam jangka masapemerhatian yang semakin bertambah, mereka akan dapat mengingat lebihbanyak perkara. Walau pun pada peringkat umur ini kanak-kanak itu belummenguasai lambang bahasa bagi menamakan benda dan kejadiaan di sekelilingi,namun demikian mereka terpaksa bergantung kepada bukti-bukti mentah atauobjek-objek yang wujud bagi memahami sesuatu perkara. Oleh itu, kanak-kanakpada tahap ini perlu mengembangkan kebolehan derianya untuk membezakanpelbagai bunyi dan pelbagai bauan yang dapat dikesani oleh deria bau mereka.Sementara itu, kanak-kanak meningkatkan deria melihat iaitu kemahiranpenumpuan mereka dalam masa yang sama untuk agar dapat membezakanwarna dan objek-objek yang telah mereka lihat samaada dengan membacakanbuku bergambar kepada mereka sambil memangku anak tatih di atas riba(Rohani Abdullah, 2004). 22
 23. 23. Fokus Modul Umur 1-2 Tahun Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagimeningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak menyesuaikan diri denganpersekitaran melalui penggunaan deria serta meningkatkan kemahiranpenumpuan dan kemahiran berbahasa kanak-kanak. Intervensi yang dijalankanadalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 1. Meningkatkan deria melihat dan menyentuh. 2. Meningkatkan kemahiran penumpuan dan kemahiran bahasa. 3. Menggalakkan perkembangan kelima-lima deria 23
 24. 24. OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI1. Meningkatkan deria melihat a. Membacakan buku • Gunakan buku cerita bergambar dan menyentuh bergambar sambil memangku yang besar dan berwarna warni anak tatih di atas riba serta mempunyai tekstur yang berbeza dan biarkan kanak- kanak membolak-balik muka surat.2. Meningkatkan kemahiran a. Bermain dengan • Hide and seek biarkan kanak- penumpuan dan kemahiran permainan berfungsi ada dan kanak melihat pengasuh bahasa hilang. bersembunyi dahulu sehingga mereka memahami permainan.3. Menggalakkan a. Menyeidakan pelbagai • Sediakan buah-buahan seperti perkembangan kelima-lima bahan yang membolehkan oren, jambu merah dan hijau, deria kanak-kanak melihat, dan anggur. menyentuh, • Galakkan mereka melihat, mendengar,menghidu, dan merasa. menyentuh tekstur kulit, menghidu dan meras buahan b. Memperdengarkan tersebut. pelbagai bunyi dari persekitaran • Bawa mereka keluar dan biarkan mereka mendengar pelbagai bunyi yang berlainan yang mempunyai maksud dalam kehidupan mereka contoh dengan bunyi burung, siren ambulans, tangisan kanak-kanak lain dan sebagainya. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 1 Hingga tahun.4.5 Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun 24
 25. 25. Pada tempoh usia ini, Kebanyakan Ibu bapa mempengaruhi kanak-kanakmelalui arahan, ulasan, dan soalan dengan mengambil kira kebolehanpemahaman bahasa anak (Damon, 1988). Oleh itu, kanak-kanak di peringkatawal usia ini akan cuba memperoleh bahasa dengan memanjangkan maknatertentu yang mungkin boleh difahami ataupun tidak. Tetapi biasanya kanak-kanak ini akan menghabiskan sebahagian besar masanya denganmengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai persekitaran tanpadisedari. Hal ini kerana persekitaran komunikasi amat penting dalammenggalakkan keupayaan berfikir secara logikal dan kreatif. Oleh itu, ibu bapasentiasa digalakkan menggunakan isu-isu perbincangan tentang sebab-musabahdalam perbincangan keluarga agar dapat mewujudkan komunikasi yang positifdan merapatkan hubungan rapat dengan kanak-kanaknya. Menurut teori Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak berlakuperubahan besar dari segi perkembangan kognitif apabila ia mula bolehmenggunakan skema yang berasaskan penggunaan bahasa dan bentuk-bentukperwakilan simbolik yang lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yangmudah. kanak-kanak ini menggunakan simbol dalam pemikiran mereka.contohnya, seorang kanak-kanak mungkin mennganggap sebatang penyapusebagai kuda . ( Jas Laile Suzana Jaafar, 1996). Berdasarkan teori piaget, pada peringkat praoperasi, kanak-kanak masihmenggunakan bahasa yang mudah sperti tanda-tanda,lambang-lambang, objekdan perkataan. Mereka mampu mengendalikan dunia secara simbolik atauperwakilan objek ketika menyelesaikan masalah dan mengingat kembali 25
 26. 26. peristiwa yang lalu. Mereka juga mampu berfokus pada pemprosesaninformation dalaman dan meningkatkan keupayaan untuk mengingatkan semulainformasi. Oleh itu, kanak-kanak adalah sesuai dengan meningkatkan danmemantapkan kemahiran-mahiran meneliti terhadapa sesuatu benda denganperkembangan deria dan perkembangan bahasa mereka serta deria sentuh agardapat merangsang perkembangan afektif dan emosi mereka pada peringkatawal, tetapi juga secara tidak langsung dapat membantu meningkatkankemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. (Craik dan Lockhart,1972; Lockhartdan Craik, 1990). Fokus Modul Umur 2 hingga 3 Tahun Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagimeningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan, membuatpenelitian, meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikirkemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepadapenggunaan teknologi dalam kehidupan. Intervensi yang dijalankan adalah untukmencapai perkara-perkara berikut : 1. Meningkatkan kemahiran meneliti sesuatu menggunakan deria. • Meningkatkan deria sentuhan, dengar dan bau serta memantapkan perkembangan bahasa. 26
 27. 27. • Merasai perbezaan melalui sentuhan dan merangsang perkembangan afektif dan emosi. 2. Menguasai bahasa dan menggalakkan penguasaan ilmu. 3. Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. 4. Menyedari dan mula memahami tentang kegunaan teknologi dalam kehidupan seharian di samping meningkatkan daya kreativiti dan menguatkan otot-otot tangan. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 2 Hingga 3 Tahun OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI1. Peningkatan kemahiran a.Menydiakan aktiviti • Letakkan objek yang meneliti sesuatu benda merangsang penggunaan berkainan di dalam kotak mengguanakan deria deria untuk mengenali suruh mereka mencari objek sesuatu benda. yang dikehendaki tanpaii. Meningkatkan deria melihat ke dalam kotak. sentuhan, dengar dan bau serta mematapkan • Menutup mata kanak-kanak perkembangan bahasa. dan biarkan mereka merasa dan menamakan objekiii. Merasai perbezaaan melalui dengan mata yang tertutup. sentuhan dan merangsang perkembangan afektif dan • Pelbagai jenis objek yang emosi. digunakan yang boleh dikenali berdasarkan bunyi, 27
 28. 28. bau, bentuk dan tekstur. • Sediakan permulaan objek yang berbeza teksturseperti kasar, licin, lembut dan lain- lain sambil memeperkenalkan perkataana-perkataan baru tersebut. • Berjalan di atas permukaan yang berbeza seperti rata dan tidak rata.1. Menguasai bahasa dan a.Mendedahkan kanak-kanak • Bercerita bersama kanak- menggalakkan penguasaan kepada pelbagai cara untuk kanak. ilmu. menguasai bahasa dan • Menyanyi. menambahkan ilmu • Berlakon.2. Meningkatkan kemahiran a. Gunakan peluang yang • Memperkenalkan kepada berfikir dan kemahiran ada untuk melibatkan anak tatih pelbagai benda intelektual. kanak-kanak dalam aktiviti dan makanan serta berfikir. fungsinya. • Memerhati benda-benda hidup di sekitar. Sebagai contoh : mengenai ‘ pokok tomato kita ni berbuah sangat lebah dan pokoknya juga tinggi. Agaknya apa yang boleh kita lakukan untuk mengekalkan kelebatan buah pokok ini’ ?3. Menyedari dan mula 4. Mendedahkan kepada • Sediakan gunting kanak- memahami tentang anak tatih barangan kanak dan suruh mereka kegunaan teknpologi dalam berteknologi yang mengunting bentuk dan kehidupan seharian digunakan dalam objek yang berlainan tetapi disamping meningkatkan kehidupan seharian mesti dengan pengawasan 28
 29. 29. daya kreativiti dan seperti gunting, peti ais orang dewasa. Biar mereka menguatkan otot-otot basikal dan sebagainya. guntung bentuk yang tangan. diingini oleh mereka. • Membuka peti ais, mengenalkan barangan di dalamnya sambil menerangkan fungsinya ‘menyejukkan’ beri peluang anak tatih bermain dengan basikal atau trisikal sambil pengasuh menerangkan fungsi ‘kayuh’4.6 Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun Mengikut Teori Psikososial Erikson, kanak-kanak ini akan mula berupayamenerokai persekitaran dan mencipta aktiviti sendiri. Mereka mempunyaipersekitaran fizikal yang lebih luas dan bebas bergerak. Perkembangan bahasaberkembang dengan cepat, mereka dapat menyoal, memahami jawapan dandapat membayangkan berbagai-bagai kemungkinan. Dalam tahap usia inimereka akan memperolehi insiatif iaitu hasil positif dalam tahap ini, tetapisebaliknya jika kanak-kanak pada tahap ini dihalang daripada melaksanakankehendak dan rancangan aktivitinya oleh ibubapa, maka ia akanmemperkembangkan rasa bersalah yang akan membawa kepada perasaan takutdan kurang tegas dalam sesuatu perkara yang mereka kakukan (Jas LaileSuzana Jaafar,2002). 29
 30. 30. Pada umur 3 hingga 4 tahun, kanak-kanak telah berkeinginaanmempunyai kuasa membuat keputusan yang berkaitan dengan aktiviti seharian.Mereka berusaha menunjukan dan membuktikan mereka boleh membuatsesuatu yang diingini dengan kebolehan dan daya usaha mereka sendiri tanpabantuan orang lain. Pada masa yang sama kanak-kanak dalam lingkungan umurini akan berasa malu apabila tidak diberi kuasa yang perlu ada pada mereka.Mereka tidak sahaja malu kepada diri sendiri tetapi juga malu kepada individuyang berberada di sekeliling mereka.hal ini kerana mereka bimbang dan maluapabila mereka melakukan sesusutu perkara dipandang salah di depan oranglain (Aminah Ayob et al. 2008). Pada tahap usia ini juga kanak-kanak mula menggunakan bahasa untukmenyatakan sesuatu. Perkembangan daya ingatan dan imaginasi semakinmeningkat. Mereka mula faham konsep masa lepas dan masa sekarang danmasa hadapan. Sebagai contohnya mereka akan cuba membuat bentuk bulatan,empat segi dan meniru gaya orang dewasa menulis.begitu juga, kanak-kanak iniboleh mengenali dan sekurang-kurangnya enam warna, susun angka mudah ikuturutan dan nama anggota badan. Fokus Modul Umur 3 hingga 4 TahunFokus modul ialah memberikan rangsangan yang banyak bagi meningkatkan lagikebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan, membuat penelitian,meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikir dankemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepada 30
 31. 31. penggunaan teknlogi dalam kehidupan. Intervensi yang dijalankan adalah untukmencapai perkara-perkara berikut : 1. Meningkatkan deria rasa, sentuhan, bau dari pelbagai objek yang berbeza bentuk dan menamakannya. 2. Mempertingkatkan kemahiran deria, menumpukan perhatian objek yang berbeza bentuk dan menamakannya. 3. Mempertingkatkan kemahiran deria rasa dari pelbagai rasa, bentuk dan warna. 4. Mengawal neurologi jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata. 5. Meningkatkan kemahiran mengimbangkan tangan dan jari dan meningkatkan kemahiran gabungan pelbagai rasa, bentuk dan warna. 6. Meningkatkan kemahiran berfikir secara analogi dan deduktif, membuat pengamatan dan analisis. 7. Memahami kemahiran penggunaan, mahir dan kaitan objek/situasi dengan rutin harian. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 3 Hingga 4 tahun. OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI1. Meningkatkan deria rasa, a. Memperdengar dan • Letakkan di dalam karung kecil sentuhan, bau dari sentuhan, memperkenalkan pelbagai objek-objek yang berbeza rupa, bau dari pelbagai objek yang objek yang berbeza untuk dan bentuk seperti kunci, sikat, berbeza bentuk dan bunyi yang berbeza tin dan lain-lain. menamakannya • Minta kanak-kanak 31
 32. 32. memasukkan tangan ke dalam karung tersebut meneka dan menamakan objek berdasarkan tekstur, bentuk, bau tanpa melihatnya.2. Mempertingkatkan a. Memberikan peluang kanak- • Ajak kanak-kanak meneroka kemahiran deria, kanak menerokai melalui dan mendengar setiap bunyi menumpukan perhatian dan pengalaman langsung. yang dihasilkan. Agar lebih pengamatan. menarik, dalam keadaan mata tertutup teka bunyi apa yang dihasilkan atau bunyi yang tidak terdengar. • Meneka bunyi objek yang hilang boleh mempertingkatkan daya kemahiran deria dan mefokus.3. Mempertingkatkan a. Bermain pasir/ air • Sediakan bekas diisi dengan air kemahiran deria rasa dari atau pasir yang berlainan. pelbagai tekstur dan suhu Warna/ tekstur. yang berlainan. • Biarkan kanak-kanak bermain dengan selesa mengikut kehendak mereka. Boleh sediakan bekas yang berbagai bentuk untuk memberikan peluang kepada kanak-kanak menerokainya.4. Mengawal neurologi jari dan a. Menjahit. • Sediakan tali sederhana halus daya fokus koordinasi dan objek yang berlubang tangan dan mata. ditengahnya untuk dimasukkan tali ditengahnya. • Ajar kanak-kanak memasukkan tali ke dalam lubang objek dengan perlahan, jelas dan berulang-ulang.5. Meningkatkan kemahiran a. Mendedahkan kanak-kanak 1. Memasak dan merasa : 32
 33. 33. mengimbangi tangan dan jari dengan pengalaman dan meningkatkan langsung. a. Ajar dan ajak kanak- kemahiran gabungan kanak memasak dan pelbagai rasa, bentuk dan menyediakan masakan ringkas warna. atau minuman yang pelbagai rasa. b. Ajak mereka merasa makanan/ minuman yang mereka sediakan. c. Berbual dengan kanak- kanak tentang perbezaan rasa, tekstur bentuk dan warna bahan masakan/ minuman.6. Meningkatkan kemahiran a. Menyediakan persekitarann • Sediakan replika/ permainan berfikir secara analogi dan yang menggalakkan binatang yang menarik secara analogi dan deduktif, pemikiran analogi, deduktif, dihadapan kanak-kanak (Mini membuat pengalaman dan dan membuat pengalaman World Play Materials ). analisis. dan analisis sifat bahan. • Lebih menarik jika disediakan b. Mengasingkan replika papan imaginasi bertemakan binatang/ benda mengikut safari. kumpulan. • Minta kanak-kanak asingkan c. Belajar menggunakan bahan antara replika binatang-binatang yang ada untuk itu di atas papan imasginasi menyelesaikan masalah dan safari contohnya, binatang buas belajar mencuba dengan (dalam hutan), ikan (dalam menggunakan strategi yang sungai/laut), burung (atas sedia ada. pokok). d. Bermain lego, tanah liat dan • Berbual dengan kanak-kanak puzzle. untuk menggalakkan e. Bereksperimen dengan air. penggunaan bahasa dan perkataan yang sesuai semasa pengasingan dibuat. 33
 34. 34. • Ajar kanak-kanak menggunakan alat permainan. • Tunjuk contoh hasil kerja diikuti dengan galakkan dan pujian yang selari dengan pencapaian hasil kerja. • Galakkan pembinaan daya kreatif dengan memberi satu permasaalahan. • Galaka pembinaan daya kreatif dengan memberi satu permasaalahan. • Sediakan permainan pelbagai jenis tekstur dan material yang boleh direndamkan dalam bekas yang berisi air. Anak patung, ikan, span, tali, bekas plastik dan lain-lain.7. Memahami kemahiran a. Melabel objek/situasi • Ajak kanak-kanak membantu pengunaan, makna dan melabekan objek atau situasi kaitan objek/ situasi dengan tertentu di dalam kelas atau rutin harian. sekitar sekolah. Contohnya tinggi, rendah, besar, kecil meja, kerusi, bunga, bulat, panjang dan lain-lain. • Sambil melabel, ajak mereka berbual tentang objek atau situasi tersebut, reka cerita fantasi untuk lebih menarik.5.0 KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN SAINS AWAL KANAK- KANAK 34
 35. 35. Menurut Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004) dalam “Sikap &keyakinan guru-guru prasekolah dalam pengajaran sains awal” , terdapat enamkomponen pembelajaran dalam kurikulum prasekolah yang dilaksanakan secarabersepadu. Salah satu daripadanya ialah perkembangan kognitif. Komponenperkembangan kognitif mengandungi konsep-konsep awal sains dan bertujuanuntuk mengembangkan kemahiran kognitif dan memupuk sikap positif terhadapsains. Antara objektif komponen perkembangan kognitif ialah bagi membolehkankanak-kanak meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran proses sains,memperkembangkan sikap ingin tahu dan suka menyiasat. Tambahan pula,dapat memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalamkehidupan seharian. Kemahiran kognitif terdiri daripada pengelasan, konsepruang, proses sains dan penyelesaian masalah. Kemahiran proses sainsmembolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan bahan dan fenomena alam sertamemupuk sikap ingin tahu dan suka menyiasat. Membuat permerhatian ataupencerapan adalah kemahiran paling asas dalam proses sains. Kemahiran proses yang lain ialah seperti berkomunikasi, membuatinferens dan membentuk hipotesis. Kefahaman konsep asas serta penguasaankemahiran proses diperolehi melalui interaksi dan penglibatan kanak-kanakdalam aktiviti-aktiviti seperti bermain dengan blok, air dan pasir serta bahan-bahan manipulatif dan aktiviti-aktiviti seperti bernyanyi, berlakon dan mendengaratau menonton cerita kanak-kanak. 35
 36. 36. Keberkesanan perlaksanaan kurikulum ini banyak bergantung kepadapendidik yang berada di dalam kelas. Para pendidik diharapkan faham,menghayati serta mampu melaksnakan kurikulum seperti yang dihasratkan.Mereka perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan, kemahiran serta sikapyang bersesuaian dengan subjek yang diajar. Dapatan-dapatan kajianmenunjukkan konsepsi, sikap serta kepercayaan guru tentang sains seringmempengaruhi keputusan dan tindakan dalam proses pengajaran dalam sainsawal kanak-kanak. Sikap ialah tindakbalas tingkah laku yang didorong oleh pemikiran(mentality) yang diterjemahkan dalam bentuk tindakan seorang individu. Sikapdianggap salah satu elemen penting yang mempengaruhi pemikiran dantindakan seseorang khususnya dalam pendidikan. Dapatan-dapatan kajianmenunjukkan peranan guru adalah penting dalam usaha memupuk danmenanam sikap yang sesuai terhadap sains. Kajian turut menunjukkan sikapguru yang negatif atau neutral terhadap sains akan dapat dirasai dan menjadiikutan murid-murid(Gabel & Rubba,1997). Selain sikap, kepercayaan serta nilaiyang dihayati guru turut mempengaruhi corak Pengajaran dan meniggalkan kesan terhadap pembelajaran, kepuasan dankeseronokan serta perkembangan kanak-kanak. Kepercayaan berkait rapatdengan tingkah laku dari aspek fobia dan jangkaan-pencapaian kendiri. Bandura(1986) menyatakan pendapat dua jenis jangkaan sebagai daya kognitif utamayang memandu tingkah-laku. Jenis jangkaan pertama dikenali sebagai jangkaanhasil kerja(outcome expetancy) dan berkait dengan ‘hasil kerja’. Umumnya, 36
 37. 37. individu akan memperlihatkan tingkah laku dimana dia percaya hasil kerjanyaakan dihargai. Sebalikya individu tersebut tidak menunjukkan tingkah laku yangsama jika hasil kerja tersebut dilihat tidak memberi ‘keuntungan’ kepadanya. Jenis jangkaan kedua ialah efikasi-kendiri merujuk kepada kemampuanseseorang untuk melakukan sesuatu tingkah laku dengan jayanya. Efikasi-kendiri mempengaruhi pilihan tingkah laku yang perlu dibuat, usaha danketabahan jika berlaku rintangan terhadap pencapaian prestasi tingkah laku tadi.Efikasi-kendiri juga mempengaruhi kecekapan dalam mempamerkan tingkahlaku tersebut. Menurut Bandura (1986), kita membina jangkaan-jangkaan(expectancy) secara umum tentang kemungkinan-kemungkinan berdasarkanpengalaman hidup dan kepercayaan secara khusus tentang keyakinan ankeupayaan kita untuk menangani sesuatu tugasan tau keadaan. Menurut Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006) dalam “Perisian pengajaranberbentukan komputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenalhaiwan”, kanak-kanak yang berumur 2 hingga 6 tahun merupakan golonganyang perlu dibentuk sebelum menjalani proses pengajaran dan pembelajaran(P&P) yang lebih tinggi. Disebabkan inilah pembangun memilih projek untukmembangunkan perisian bagi kanak-kanak pra-sekolah kerana pada peringkatini, minda kanak-kanak semakin berkembang dan mudah bagi mereka untukmempelajari sesuatu yang baru. Dengan ini, perkembangan kognitif pelajardapat diperkukuhkan dari awal sebelum menjalani pendidikan di sekolah rendah.Komponen Perkembangan Kognitif menjadi fokus utama dalam pendidikan awalkanak-kanak kerana keupayaan kognitif mempengaruhi semua aktiviti 37
 38. 38. pembelajaran. Ia juga menekankan pemupukan sikap positif terhadap Sains.Tambahan pula sejak kebelakangan ini, matapelajaran Sains adalah begitupenting kerana pihak kerajaan Malaysia ingin mengorak langkah ke arahkemajuan sains dan teknologi untuk menapai status negara maju pada tahun2020. Menurut Lumpe & Staver (1995), pelajar hilang minat terhadapsesuatupembelajaran adalah disebabkan oleh pelbagai faktor dan antaranya adalahbahan pembelajaran tidak menarik organisasi isi kandungan tidak sistematik,persekitaran pembelajaran yang kurang memuaskan dan pendekatanpengajaran yang statik. Kesemua faktor-faktor ini menyumbang kepada keciciranpelajar dalam mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, penggunaan elemen-elemen multimedia seperti teks,grafik, audio, video dan animasi bagi tujuan proses pengajaran danpembelajaran adalah lebih efektif dan menarik minat pelajar. Seterusnya, prosespengajaran dan pembelajaran ( P&P) Sains di peringkat prasekolah memerlukanguru yang berperanan penting meransangkan pemikiran aktif dan kreatif kanak-kanak. Guru-guru perlu merangka persekitaran pembelajaran dan memahamitahap kebolehan kanak-kanak supaya sesuai dengan topik dan aktiviti sains. Dr .Bustam Kamri, Pensyarah Pendidikan Pra-Sekolah Institut Bahasa MelayuMalaysia berkata, guru boleh bermula dengan aktiviti ‘sains harian ’iaituperbezaan tentang kandungan apa yang telah dipelajari. Sains di peringkat pra-sekolah katanya, adalah dunia sebenar dan pengalaman harian. Ini secara tidak 38
 39. 39. langsung kanak-kanak dapat menghubungkaitkan sains yang dipelajari denganpengalaman harian mereka.5.0 KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN SAINS AWAL Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakanparadigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalammelahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Secaraumumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran danpembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai.Dalam bentuknya yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkaninsan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkankemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam konteks kanak-kanak,pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan berkembangserentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yangmempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran dan dengan “ilmu” ataukemahiran yang diperolehi ia akan mengaplikasikannya dalam konteks yangpelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagaipersediaan untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Dalam menjana pendidikan, pembelajaran awal adalah sangat pentinguntuk kanak-kanak. Selaras dengan itu, pembelajaran sains awal banyakdikaitkan dan dilihat melalui kajian-kajian lepas yang dilaksanakan oleh banyakindividu dan pihak didalam memperkasakan lagi bahawa pendidikan danpembelajaran kanak-kanak diperingkat awal adalah sangat penting. 39
 40. 40. Antara kajian-kajian lepas yang banyak menyentuh tentang pembelajaransains awal kanak-kanak ialah dapat dilihat melalui kajian Edward Chittenden danJacqueline Jones (1999) yang menyatakan “Dialogue on Early ChildhoodScience, Mathematics, and Technology Education/First Experiences in Science,Mathematics and Technology” yang menyebut; “in active science programs,children make choices, voice opinions, and perform various investigations. Insuch settings, children might demonstrate their interests, understandings, andemerging skills through their conversations; their questions; their actions; and thework they produce, such as constructions, drawings, or writings”(Bredekamp danRosegrant (1995) di dalam Edward Chittenden dan Jaqueline Jones (1999) ).Melalui keterangan tersebut dapat diperhatikan bahawa kanak-kanak akanmembuat pelbagai spekulasi terhadap apa yang mereka dapat perhatikan sepertimembuat andaian pilihan, dan akan memperkatakan pendapat mereka melaluiperkara-perkara yang menarik dan baharu bagi mereka. Setelah itu, kanak-kanak akan mempraktikkan perkara tersebut dengan cara mereka yangtersendiri. Dalam pada itu, adalah sangat penting menjana pemikiran kanak-kanak dengan membuat komunikasi dengan mereka dan membiarkan merekaberkomunikasi, memberi contoh perlakuan dan membawa mereka menerokakepada sesuatu yang ‘aneh’ iaitu sesuatu yang baharu bagi mereka. Dapat dilihat juga pelbagai kajian terhadap pembelajaran sains awalkanak-kanak melalui kajian yang dibuat oleh Mark K. M Quillan et. al. (2007)didalam “A Guide to Early Childhood Program Development”. Kajian ini turut 40
 41. 41. mengaitkan tentang teori John Dewey (1859-1952) yang memperkenalkan tigaperingkat aktiviti pembelajaran dalam perkembangan kanak-kanak, iaitu: - Memperkembangkan sensori keupayaan dan koordinasi fizikal - Menggunakan bahan yang mendorong dan membina sesuatu yang menarik, dan; - Menerokai idea baru.Melalui tiga peringkat aktiviti yang diperkenalkan tersebut, kanak-kanak harusdibentuk dengan keupayaan sensori (keupayaan pancaindera) dan fizikal agardapat mempergiatkan diri didalam meneroka pelbagai ilmu baru dan dapatmenjana pemikiran dengan lebih baik untuk mengaplikasikan apa yang merekadapati dari pengamatan terhadap setiap bahan yang digunakan didalam sesipembelajaran mereka diperingkat awal tersebut. “His contributions can bewitnessed in early childhood settings which focus on providing direct experiencewith materials and peers, and encouraging the pursuit of individual interests andquestions.” (Mark K. M Quillan et. al. 2007). Kanak-kanak adalah sangat aktifdan sangat sentiasa bersedia untuk menerokai dunia baru, maka melaluipelbagai pembelajaran ianya dapat membantu perkembangan sifat kendiri,pergaulan dan perkembangan intelektual kanak-kanak tersebut. Kajian-kajian lain yang dapat diperhatikan didalam mengaitkanpembelajaran sains awal kanak-kanak ialah yang dibuat oleh Kathy CabeTrundle (2009) dalam jurnalnya “Teaching Science During the Early ChildhoodYears”. Beliau turut menerangkan tentang kepentingan dan kesan pembelajaransains diperingkat awal kanak-kanak. Menurut French (2004) di dalam Kathy 41
 42. 42. Cabe Trundle (2009) “Young children are motivated to explore the world aroundthem, and early science experiences can capitalize on this inclination”.Sehubungan dengan itu, pembelajaran sains awal di peringkat kanak-kanakadalah satu pengalaman yang akan membentuk kanak-kanak tersebut kepadasesuatu bidang yang yang digemarinya. Kanak-kanak akan lebih cenderunguntuk bergiat terus dalam sesuatu bidang yang akan memberi banyak faedahkepadanya didalam menganjak kedewasaan. Maka dengan itu, kecenderungankanak-kanak dalam sesuatu bidang tidak sepatutnya dihalang dengan kehendakatau keinginan ibu bapanya sahaja, tetapi melihat kepada bidang yang diminatioleh kanak-kanak tersebut. Galakan dan dorongan harus diberikan agar tidakmemberi sebarang bentuk tekanan yang membuatkan kanak-kanak hilangarahnya, yang membawa kepada kesan negatif seperti tekanan dankemurungan. “Supporting children as they develop scientific thinking during theearly childhood years can lead children to easily transfer their thinking skills toother academic domains which may support their academic achievement andtheir sense of self-efficacy” Kuhn & Pearsall (2000); Kuhn & Schauble, & Garcia-Milla (1992), di dalam Kathy Cabe Trundle. 2009). Merujuk kepada kenyataantersebut, memberi sokongan akan membantu meningkatkan pemikiran yangsaintifik kanak-kanak dan seterusnya memberi kesan terhadap keupayaanakademik yang berkeupayaan tinggi di kalangan kanak-kanak itu sendiri. Kanak-kanak akan lebih berdaya saing dan mampu menghadapi dunia ini dengan lebihberdaya maju dengan pelbagai kelebihan. “Young children need quality scienceexperiences during their early childhood years. Science and Literacy provides a 42
 43. 43. systematic instructional framework, a standards-based curriculum, and highquality teacher resources. This program also effectively integrates text,illustrations, and diagrams into inquiry-based instruction” (Kathy Cabe Trundle.2009) “The basic architecture of the brain is constructed through an ongoingprocess that begins before birth and continues into adulthood” (Jack P. Shonkoffet. al. 2007). Dapat diperhatikan juga kajian berkenaan dengan pembelajaransains awal kanak-kanak melalui Jack P. Shonkoff et. al. (2007) melalui jurnalmereka yang bertajuk “The Science of Early Childhood Development”. Kajian inimengutamakan pembelajaran sains awal kanak-kanak yang bermula dari awal(sebelum lahir) sehingga dewasa, menurut mereka pembelajaran ini adalahberterusan dan berhubung rapat dengan pembentukan perkembangankeupayaan minda kanak-kanak tersebut. Selain itu, kajian ini banyakmemperkatakan tentang keupayaan kanak-kanak menerima sesuatu benda baru(pembelajaran) yang kadang-kadang membawa kepada tekanan yang serius, iniberikutan bebanan pelbagai pembelajaran yang sukar diikuti dan diterima olehkanak-kanak. Menurut Jack P. Shonkoff et. al. (2007), “Toxic stress in earlychildhood is associated with persistent effects on the nervous system and stresshormone systems that can damage developing brain architecture and lead tolifelong problems in learning, behavior, and both physical and mental health”.Penekenan terhadap pembelajaran yang sukar diterima oleh kanak-kanak akanmemberi impak yang tidak memberi keuntungan kepada kanak-kanak itu sendiri,ianya akan membawa kepada pelbagai kesan negatif semasa pembelajaran 43
 44. 44. tersebut. “Stress in early childhood can be either growth-promoting or seriouslydamaging”. (Jack P. Shonkoff et. al. 2007). Membentuk kanak-kanak adalahberdasarkan kecenderungannya dari usia awal, ini lebih efektif daripadamembentuknya di usia dewasa, kerana diusia awal, kanak-kanak lebih terdedahdengan “sensitive periods” yang membawa mereka berfikir dengan lebih fokusdan kelibat mereka akan lebih cenderung dengan perkara-perkara yang merekatertarik secara semula jadi. Merujuk kepada “sensitive periods”, ianya muladiperkatakan didalam Model Montessori (1870-1952) didalam kajiannya terhadapperkembangan awal kanak-kanak. Menurutnya “sensitive periods” merupakansatu tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatukemahiran. Dalam pada itu, setiap kemahiran yang dikuasai kanak-kanak itumerupakan kemahiran-kemahiran yang berdasarkan kecenderungannya dirinyasendiri. Kesimpulannya, terdapat pelbagai kajian lepas yang memperkatakantentang pembelajaran sains awal kanak-kanak. Walaubagaimanapun, fokusmereka adalah terarah kepada membantu dan menerangkan keperluan kanak-kanak didalam menjalani tempoh awal mereka dengan lebih efektif dan mampubergerak di tempoh dewasa mereka dengan lebih berkeyakinan dan mampumelihat hala tuju mereka. Kajian-kajian ini hakikatnya masih tidak lari denganteori-teori dan model-model yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh awal dalambidang perkembangan manusia dan kanak-kanak. “Getting things right the firsttime is more efficient and ultimately more effective than trying to fix them later”(Jack P. Shonkoff et. al. 2007). 44
 45. 45. 7.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya, pengalaman sains awal membuka jalan dan menjadi asas pembinaan kemahiran dan kecekapan dalam sanis pada masa hadapan. Hal ini adalah penting bagi pendidik untuk menyediakan peluang dan persekitaran yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dan meneroka alat fizikal mereka. Kanak-kanak perlu didedahkan dengan bahan- bahan dan persekitaran yang dapat meransang naluri ingin tahu mereka. semakin banyak penerokaan yang dilakukan sama ada dengan mendengar, melihat, sentuhan, rasa dan bau, maka semakin meningkat minat dan keinginan mereka mencari penjelasan di samping memperkembangkan bahasa. Perkataan biasanya didahului dengan gambaran mental yang dibentuk melalui pengalaman kanak-kanak itu berinteraksi dengan bahan- 45
 46. 46. bahan disekeliling mereka yang mana aktiviti sains akan membantu kanak- kanak dalam aspek ini. Pendidik perlu memainkan Peranan yang penting dalam membantu kanak- kanak menguasai kemahiran saintifik serta konsep-konsep sains dengan menyediakan persekitaran dan peluang-peluang yang membolehkan kanak- kanak meneroka alam sekeliling, membuat ramalan melalui eksperimen ringkas apabila sesuai dan membuat rumusan. selain itu, pendidik perlu berinteraksi dengan kanak-kanak dan membimbing mereka membuat penemuan pengetahuan yang diinginkan melalui aktiviti penerokaan dan penyiasatan itu. Secara tidak lansung, Interaksi antara mereka akan membantu kanak-kanak tersebut membina kefahaman dan menguasai konsep-konsep.RUJUKAN dan BIBLIOGRAFIAminah Ayob, Mastura Badrzis, Rohani Abdullah, Azizah Lebai Nordin &Mahani Razali. 2008. Kurikulum Permata : panduan Pendidikan Awal Kanak- kanak 0-4 Tahun. Tanjong malim. Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara .Abruscato, J. (2000). Teaching children science: A discovery approach (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon. CURRICULUM 507 229Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-HallCraik,F.I.M dan Lockhart,R.S. (1972), Level of processing : A framework for memory research. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11 : 671-684.Damon, W., 1977. The Social World of Child. San Francisco : Jossey-Bass. 46
 47. 47. Edward Chittenden, Jacqueline Jones (1999), Dialogue on Early Childhood Science, Mathematics, and Technology Education/First Experiences in Science, Mathematics and Technology. American Association for the Advancement of Science (AAAS). Diperolehi dari http://public.doe.k12.ga.us/DMGetDocument.aspx/Dialogue on Early Childhood Science.pdf pada 26 Februari 2010.Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006). Perisian pengajaran berbentukan komputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenal haiwan, 5&6.Universiti Teknologi Malaysia. Diperolehi daripada http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/FARRAHWAHILD AAP010074D2006TTP.pdfGabel, D.Rubba P. (1979).Attitude change of elementry teachers according to the curriculum studied during workshop participation and their role as model science teachers. Journal of Research in Science Teaching, 16, 19-24.Harlan & Jelly (1989). Technology for children. Sydney: Prentice Hall Australia. FISHER CURRICULUM 372.358044 3. FISHER CURRICULUM also has 1st ed. 607 88Harlan, J. D. & Rivkin, M. S. (1996). Science experiences for the early childhood years: An integrated approach (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Merrill Curriculum 507 375Johnston, J. (1996). Early explorations in science. Buckingham, UK: Open University Press. CURRICULUM 507 437Jack P. Shonkoff et. al. (2007), The Science of Early Childhood Development. National Scientific Council on the Developing Child, Center on the Developing Child at Harvard University. Diperolehi dari http://www.speaker.gov/pdf/Shonkoff.pdf. pada 26 Februari 2010.Jas Laile Suzana Jaafar. 1996. Psikologi Kanak-Kanak Dan Remaja. Ampang, Selangor. Dewan Bahasa dan Pustaka.Kathy Cabe Trundle (2009), Teaching Science During the Early Childhood Years. The Ohio State University. Diperolehi dari www.ngsp.com/Portals/0/.../SCL22-0429A_AM_Trundle.pdf. pada 26 Februari 2010.Lumpe, A.T. & Staver, J.R. 1995. Peer collaboration and concept development. Journal of Research in Science Teaching. 32(1) : 71-98. 47
 48. 48. Lockhart,R.S dan Craik,F.I.M (1990), Level of processing : A retrospective commentar on a framework for memory reseacrh. Canadian Journal of Psychology, 44, 87-112.Mark K. M Quillan et. al. (2007), A Guide to Early Childhood Program Development. State Board of Education. Diperolehi dari http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/PDF/DEPS/Early/early_childhood_guide. pdf. pada 26 Februari 2010.Nani Menon & Rohani Abdullah. 2003. Panduan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah. Bentong, Pahang. PTS Publication & Distributor Sdn.Bhd.Rohani Abdullah. 2004. Bayi Cerdik. Bentong, Pahang. Publication & Distributor Sdn.Bhd.Surayah Zaidon & Haslinda Md. Ali. 2008. Pendidikan Prasekolah. Shah Alam. Selangor Darul Ehsan.Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur. 2008. Psikologi Pendidikan. Shah Alam, Selangor. Oxford fajar Sdn.Bhd.Vyogtsky (1984). Science for children (2nd ed.). Sydney: Prentice Hall Australia. FISHER CURRICULUM 372.3044 1Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004). Sikap & keyakinan guru- guru prasekolah dalam pengajaran sains awal, 156 & 159.Universiti Sains Malaysia. 48

×