1. zagadnienia organizacyjno prawne ochrony przeciwpożarowej

4,156 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,156
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
104
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1. zagadnienia organizacyjno prawne ochrony przeciwpożarowej

 1. 1. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DLA OSÓB WYZNACZONYCH DO ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW
 2. 2. <ul><li>ZAGADNIENIA </li></ul><ul><li>ORGANIZACYJNO-PRAWNE </li></ul><ul><li>OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ </li></ul>
 3. 3. SYSTEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PODSTAWY PRAWNE Ustawy stanowiące podstawę prawną funkcjonującego obecnie systemu ochrony przeciwpożarowej. Podstawę prawną funkcjonującego obecnie systemu ochrony przeciwpożarowej stanowią dwie ustawy uchwalone przez Sejm RP w dniu 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) O Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 4. 4. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) <ul><li>Zgodnie z tą ustawą ochrona przeciwpożarowa działa przez: </li></ul><ul><ul><li>zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, </li></ul></ul><ul><ul><li>zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, </li></ul></ul><ul><ul><li>prowadzenie działań ratowniczych </li></ul></ul>ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 5. 5. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) <ul><li>Do zadań Państwowej Straży Pożarnej należy m.in.: </li></ul><ul><li>Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; </li></ul><ul><li>Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; </li></ul><ul><li>Wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze; </li></ul><ul><li>Kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności; </li></ul>ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 6. 6. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) Do zadań Państwowej Straży Pożarnej należy m.in.: 5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych 6. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności, 7. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych, 8. współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów, ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 7. 7. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu jest obowiązkiem osoby fizycznej, osoby prawnej, organizacji lub instytucji korzystającej ze środowiska, budynku lub terenu. Podmioty te, wraz z właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem budynku, obiektu lub terenu, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych
 8. 8. Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ramach tego działania ochrona przeciwpożarowa zapewnia siły i środki niezbędne do zwalczania wymienionych zagrożeń. W tym zakresie prowadzona jest działalność kadrowa, szkoleniowa, logistyczna, itd.
 9. 9. Prowadzenie działań ratowniczych OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zadaniem ochrony przeciwpożarowej jest również prowadzenie działań ratowniczych. Przez ,,działania ratownicze” rozumie się każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 10. 10. ZADANIA KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W celu właściwej realizacji tych zadań związanych z ochroną przeciwpożarową zorganizowany został krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
 11. 11. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: <ul><ul><li>Walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ratownictwo techniczne </li></ul></ul><ul><ul><li>Ratownictwo chemiczne </li></ul></ul><ul><ul><li>Ratownictwo ekologiczne </li></ul></ul><ul><ul><li>Ratownictwo medyczne </li></ul></ul><ul><ul><li>Współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) oraz systemem powiadamiania ratunkowego. </li></ul></ul>KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY
 12. 12. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA <ul><li>Jednostkami organizacyjnymi PSP są: </li></ul><ul><li>Komenda Główna </li></ul><ul><li>Komendy wojewódzkie </li></ul><ul><li>Komendy powiatowe </li></ul><ul><li>Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły, </li></ul><ul><li>Jednostki badawczo-rozwojowe </li></ul><ul><li>Centralne Muzeum Pożarnictwa </li></ul>
 13. 13. Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa wykonują: Wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego PSP, jako kierownika straży wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie Komendant powiatowy (miejski) PSP Komendant wojewódzki PSP wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje określone w ustawach. PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

×