Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pleasantness And Age Judgments Evoked By Synthesized Hungarian [ɔ], [ɛ] and [aː] Sounds

524 views

Published on

SZINTETIZÁLT [ɔ], [ɛ] ÉS [aː] hangok által keltett benyomások és életkorbecslések vizsgálata
Gocsál, Á. (2016): Szintetizált [ɔ], [ɛ] és [aː] hangok által keltett benyomások és életkorbecslések vizsgálata. Beszédkutatás.24. 103-138.

Published in: Science
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Pleasantness And Age Judgments Evoked By Synthesized Hungarian [ɔ], [ɛ] and [aː] Sounds

  1. 1. SZINTETIZÁLT [Ɔ], [Ɛ] ÉS [aː] HANGOK ÁLTAL KELTETT BENYOMÁSOK ÉS ÉLETKORBECSLÉSEK VIZSGÁLATA PLEASANTNESS AND AGE JUDGMENTS EVOKED BY SYNTHESIZED HUNGARIAN [Ɔ], [Ɛ] AND [aː] SOUNDS Gocsál Ákos Hivatkozás és szöveg / reference and full text: (Hungarian) Gocsál, Á. (2016): Szintetizált [ɔ], [ɛ] és [aː] hangok által keltett benyomások és életkorbecslések vizsgálata. Beszédkutatás.24. 103- 138.
  2. 2. KUTATÁSI KÉRDÉSEK RESEARCH QUESTIONS • 1. A kellemes vagy kellemetlen benyomás kialakulásában van-e szerepe annak, hogy egy adott magánhangzót milyen formánsokkal realizált a beszélő? Do different formant structures of the same vowel evoke different pleasantness judgments? • 2. Ugyanazon magánhangzó különböző formánsokkal realizált változatait hallva különböző életkorúnak gondolja-e a hallgató a beszélőt? • Do different formant structures of the same vowel evoke different age judgments in the listeners?
  3. 3. KUTATÁS RESEARCH • Akusztikai ingerek / acoustic stimuli: • A három magánhangzó 5-5 változatát állítottuk elő, mindegyik esetben egy középső, illetve négy „szélsőséges” realizációt, férfi és női változatban is. Five versions of the three vowels were synthesized, one central and four extreme realisations, both male and female versions were created.
  4. 4. KUTATÁS RESEARCH • A kísérleti személyeknek 5-fokú skálán kellett megjelölniük, mennyire tartják kellemesnek vagy kellemetlennek az hallott hangot. • Using 5-point Likert-scales, subject were asked to indicate their impressions (pleasant-unpleasant) of the sound they have heard. • A kísérleti személyeknek azt is fel kellett jegyezniük, hogy a hallott hang alapján a beszélőt fiatalnak, középkorúnak vagy idősnek gondolják-e. • Subjects also recorded if they thought the speaker was young, middle- aged or old.
  5. 5. EREDMÉNYEK RESULTS • Ugyanazon magánhangzó különböző változatai nem váltottak ki szignifikánsan eltérő kellemesség-benyomást. • Az összes kísérletben csak egyetlen szignifikáns eltérés adódott. • Different versions of the same vowel do not evoke pleasantness judgments that differe significantly. • Only one significant difference was found in all experiments.
  6. 6. EREDMÉNYEK RESULTS • Egyértelmű eredmény nem adódott az életkorbecslésre, de a férfi ejtésű magánhangzóknál tendenciaszerűen az F1 szerepe mutatkozott (mélyebb F1 – idősebb férfi), a női ejtésű magánhangzókat jellemzően fiatal beszélőnek tulajdonították. • No general conclustions can be drawn, however, there was a tendency that lower F1 resulted in an impression of an older speaker (male versions), while female vowels were dominantly attributed to a young speaker.

×