Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Een onderzoek naar hoe de motivatie te vergroten
voor het lezen van fictie ter bevordering van het
leesbegrip van vmbo-lee...
Onderzoek wijst uit dat…
• 24% van de vmbo-leerlingen uit de basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg hebben moeite
met het ...
De vmbo leerling en lezen
• Geringe leessnelheid:
langzaam en
onnauwkeurig
• Niveau technisch lezen
is laag
• Gebruiken de...
De rol van vrijetijdslezen
• Vrij lezen heeft een positief effect op de ontwikkeling
van begrijpend lezen, spelling, gramm...
Goed fictieonderwijs?
• Betrekkend, krachtig:
activerend, betekenisvol
en krachtig, sociaal
• Binnen- en buitenschools
lez...
Motivatie
• Leerlingen van het vmbo zijn niet alleen
zwakke(re) lezers, ze zijn meestal ook minder
gemotiveerd dan andere ...
Conclusie
Vrijetijdslezen speelt een rol in de taalontwikkeling van leerlingen.
Basisschoolleerlingen, middelbare scholier...
Discussie
Negatieve spiraal: Wanneer kinderen
moeite hebben met lezen ervaren zij
waarschijnlijk minder leesplezier. Dit
v...
Motivatie vergoten door….
• Betere aansluiting tussen binnen- en
buitenschoolse lezen
• Ruim en passend aanbod: gevarieerd...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PP Lezen is leuk

637 views

Published on

meesterstuk1021509

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PP Lezen is leuk

 1. 1. Een onderzoek naar hoe de motivatie te vergroten voor het lezen van fictie ter bevordering van het leesbegrip van vmbo-leerlingen
 2. 2. Onderzoek wijst uit dat… • 24% van de vmbo-leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg hebben moeite met het zelfstandig lezen van teksten • zwakke lezers, 14,3 % van de 15-jarigen is niet in staat is om eenvoudige teksten te lezen • meer dan 50% van de leerlingen op het vmbo is laaggeletterd (Hacquebord e.a, 2004) (Van Welt, 2012)
 3. 3. De vmbo leerling en lezen • Geringe leessnelheid: langzaam en onnauwkeurig • Niveau technisch lezen is laag • Gebruiken de context niet (compenseren) • Geringe woordenschat • Laag vertrouwen in het • Ontbreken motivatie en betrokkenheid • Lezen niet vanuit plezier of interesses • Voelen zich niet prettig op school (Venooy, 2012)
 4. 4. De rol van vrijetijdslezen • Vrij lezen heeft een positief effect op de ontwikkeling van begrijpend lezen, spelling, grammatica en woordenschat (Broekhof, 2013) • Leerlingen die fictie en/of tijdschriften lezen in hun vrije tijd scoren gemiddeld hoger op alle taal- en leesmaten dan scholieren zonder deze leeservaringen (Mol & Bus, 2011) • Vrij lezen is een vorm van incidentele woordenschatstimulering, je leert nieuwe woorden terwijl je leest over een interessant onderwerp (Broekhof, 2013) • Leerlingen die ongeveer een kwartier per dag lezen kunnen hun woordenschat uitbreiden met 1000 nieuwe woorden per (Glopper e.a. , 2000)
 5. 5. Goed fictieonderwijs? • Betrekkend, krachtig: activerend, betekenisvol en krachtig, sociaal • Binnen- en buitenschools lezen dichter bij elkaar • Lezer en boek centraal • Keuzevrijheid! • Hulp bij kiezen van een passend boek. (Bolt, 2004)
 6. 6. Motivatie • Leerlingen van het vmbo zijn niet alleen zwakke(re) lezers, ze zijn meestal ook minder gemotiveerd dan andere leerlingen (Tellegen & Lampe, 2000) • De zelfdeterminatietheorie: competentie, relatie en autonomie (Schuit e.a, 2011) Hoe de motivatie vergroten voor het lezen van fictie/ vrijetijdslezen om de ontwikkeling van tekstbegrip te stimuleren?
 7. 7. Conclusie Vrijetijdslezen speelt een rol in de taalontwikkeling van leerlingen. Basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en studenten die in hun vrije tijd lezen, zijn taalvaardiger, lezen beter en zijn zelfs wat intelligenter en succesvoller op school dan hun minder vaak lezende leeftijdgenoten (Mol & Bus, 2011) Kinderen die plezier beleven aan het lezen van boeken zullen vaker lezen. Dit draagt er aan bij dat hun taal- en leesvaardigheden worden vergroot en het lezen van boeken sneller tot een succeservaring maakt. Deze succeservaringen zijn belangrijk wanneer het gaat om de motivatie voor het lezen van fictie in de vrije tijd. Deze ervaringen zullen hen motiveren om te blijven lezen en hun taal- en leesvaardigheden blijven uitbreiden, ook als externe dwang (zoals van ouders en leerkrachten) om te lezen afneemt.
 8. 8. Discussie Negatieve spiraal: Wanneer kinderen moeite hebben met lezen ervaren zij waarschijnlijk minder leesplezier. Dit verkleint de kans dat zij buiten schooltijd ervoor kiezen om een boek te lezen, zeker als de druk om te lezen afneemt Rol van de docent: Kwalitatief goed fictieonderwijs betekent loslaten van het traditionele lesgeven. Motivatie van hun leerlingen versterken door effectief in te spelen op het vervullen van drie – universeel geldende – menselijke basisbehoeften bij hun leerlingen: de behoefte aan autonomie, de behoefte aan competentie, vermogen, handelingsbe kwaamheid en de behoefte aan verbondenheid, relatie.
 9. 9. Motivatie vergoten door…. • Betere aansluiting tussen binnen- en buitenschoolse lezen • Ruim en passend aanbod: gevarieerd lezen • Keuzevrijheid: fictiewerken/ opdrachten • Woordenschatuitbreiding: ruimte voor vrij lezen • Kwaliteit van de docent: zelfvertrouwen, inzetten van instructiemogelijkheden • Samenwerkend, activerend en sociaal leren • Goed taalbeleid: leesvaardigheid en leesplezier • Samenwerking bibliotheek/ mediatheek

×