Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Composició- introducció

1,527 views

Published on

Introducció a la composició per a secundària

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Composició- introducció

  1. 1. La composicióComposar és organitzar els elements visualssobre un pla o sobre l’espai amb unesintensions expressives concretes.
  2. 2. Què aprendrem?• La relació entre les formes: el format i els esquemes compositius• El centre d’interès i la direcció de la mirada• La relació de figura i fons en la composició• El pes visual i l’equilibri• El ritme en la composició
  3. 3. Què és compondre?• És un procés organitzatiu amb el qual s’ordenen els elements visuals (punts, línies i plans) del llenguatge visual i plàstic per crear un efecte contret (ordre i unitat o desordre i dispersió)
  4. 4. • A la imatge de l’esquerra pots veure elements en desordre, barrejats.• En aquesta imatge, en canvi, els mateixos elements s’han agrupat formant línies verticals i horitzontals. D’aquesta manera transmetem sensació d’ordre i equilibri.
  5. 5. Relació entre formes• Els processos de composició son passos previs molt importants en la realització de qualsevol obra.
  6. 6. Fragua de Vulcano , 1630, Diego de Velázquez
  7. 7. • La especial cura en la distribució dels elements compositius sestén a altres àmbits de la representació visual com son la ornamentació i el mobiliari urbà, el disseny arquitectònic, el tèxtil, el disseny gràfic o la fotografia, el cine, les arts escèniques o el disseny culinari. Ilse Bing, 1931, Hombres sentados en las escaleras del Sena

×