Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

комп’ютерні віруси та антивірусні програми

0 views

Published on

 • Be the first to comment

комп’ютерні віруси та антивірусні програми

 1. 1. Комп ’ ютерн і віруси та антивірусні програми. Обслуговування дисків
 2. 2. Комп ’ ютерн і віруси та антивірусні програми.
 3. 3. <ul><li>Комп ’ ютерний вірус – це спеціал ь но розроблена програма, здатна самостійно поширюватися, створювати власні копії, приєднувати їх до інших файлів з метою псування інформації, створюючи перешкоди в роботі комп ’ ютера. </li></ul>
 4. 4. Ознаки комп ’ ютерних вірусів <ul><li>Повільна робота комп ’ ютера. </li></ul><ul><li>Часті зависання та збої у роботі комп ’ ютера. </li></ul><ul><li>Неправильна робота програм, які до цього працювали коректно. </li></ul><ul><li>Змінення розмірів файлів. </li></ul><ul><li>Зникнення файлів та папок або збільшення кількості файлів на диску. </li></ul><ul><li>Зменшення обсягу вільної оперативної пам’яті. </li></ul><ul><li>Виведення на екран несподіваних повідомлень, малюнків, подання непередбачених звукових сигналів. </li></ul><ul><li>Неможливість завантаження операційної системи. </li></ul>
 5. 5. Комп ’ ютерні віруси можна поділити на декілька груп : Троянські віруси – це такі комп’ютерні програми, які вміють добре маскуватися під корисні програмні продукти.Вони здатні змінювати інформацію на дисках комп’ютера. Віруси –невидимки можуть виконувати будь-які шкідливі дії, властив і в і русам, але головною їх особливістю є те, що вони повністю або частково ховають свою присутність, перехоплюючи звертання до заражених об’єктів. Мережні віруси поширюються комп ’ ютерними мережами, шукають адреси інших комп ’ ютерів та розсилають ними свої копії.
 6. 6. А нтивірусні програми Для виявлення і лікування комп’ютера від вірусів створюють спеціальні антивірусні програми . Антивірусні програми можна поділити на декілька класів
 7. 7. Антивірусні програми-лікарі Антивірусні програми-лікарі - можуть знаходити та лікувати заражені файли, зн ищуючи в них віруси. До цього класу антивірусних програм належать Norton AntiVirus , Doctor Web , Антивірус Касперського.
 8. 8. Антивірусні вартові – це невеличкі програми, що постійно знаходяться в оперативній пам’яті комп’ютера та подають певний сигнал, коли натрапляють на комп’ютерний вірус, а вразі потреби лікують заражений файл. Антивірусні ревізори зап а м ’ ятовують початковий стан системних областей, файлів та папок. Одразу після завантаження операційної системи вони порівн юють зафіксовану сит у аці ю , з тією, що є на даний момент на комп ’ ютер і . Антивірусні сканери на вимогу користувача або за певним розкладом перевіряють комп ’ ютер, шукаючи ознаки зараження вірусом.
 9. 9. Правила, які треба знати та виконувати, щоб не наражатися на комп ’ ютерні віруси : <ul><li>У становити на комп ’ ютер сучасну антивірусну програму та оновлювати її. </li></ul><ul><li>Періодично п еревіряти диски комп ’ ютера на наявність вірус ів . </li></ul><ul><li>Не забувати робити копії цінної інформації на дискети чи компакт-диски . </li></ul><ul><li>Під час ро боти на інших комп ’ ютерах захищати дискети від запису , щоб віруси не змогли проникнути до них, а потім з ’ явитися на тво єму комп ’ ютер і . </li></ul><ul><li>Працюючи з електронною поштою, ніколи не відкрива й електронного листа, у в місті якого ти не впевнений чи не знаєш , хто тобі його надіслав. Файли-вкладення, що над ходять разом із листом , можуть містити комп ’ ютерні віруси.  </li></ul>
 10. 10. Перевір себе <ul><li>Що таке комп ’ ютерний вірус? Які види комп ’ ютерних вірусів ви знаєте? </li></ul><ul><li>За якими ознаками ознаками можна встановити, що комп ’ ютер заражений вірусом? </li></ul><ul><ul><li>Чи одразу після зараження проявляються ці ознаки? </li></ul></ul><ul><ul><li>Чи повинні одночасно проявлятися всі ознаки зараження? </li></ul></ul><ul><li>Які програми лікують комп ’ ютери в ід вірусів? На які класи їх можна поділити? </li></ul><ul><li>Які заходи б езпеки потрібно вживати, щоб уберегти комп ’ ютер від зараження вірусом? </li></ul>
 11. 11. Форматування дискет
 12. 12. <ul><li>Операція з підготовки дискет для запису інформації </li></ul><ul><li>називається форматуванням . </li></ul>Щоб відформатувати дискету, треба : 1. Установити дискету в дисковод та запустити застосунок Мій комп ’ ютер . Обрати піктограму Дисковод 3,5(А:) , клікнувши на ній правою клавішею миші. 2. У контекстному меню обрати пункт Форматувати . 3. У вікні меню Формат обрати потрібну ємність і файлову систему . Слід урахувати, що в цьому вікні всі потрібні налаштування встановлено заздалегідь. 4. За потреби можна вибрати швидке форматування (лише знищ ення інформації на диску) . 5. Натиснути кнопку Почати . 6. Завершивши процес форматування, комп ’ ютер повідомить вас про обсяг вільного місця на диску. Якщо дискета пошкоджена, ви зможете дізнатися обсяг пошкоджень.
 13. 13. Форматування дискет
 14. 14. Перевір себе 5. Для чого форматують диски? 6. З яких етапів складається форматування дискети? 7. Чим відрізняється повне та швидке форматування?
 15. 15. Архівування та розархівування файлів
 16. 16. Архіватори <ul><li>Архіватори – це спеціальні програми, які стискають дані для компактного їх зберігання. </li></ul><ul><li>Серед них найбільш відомі : ARJ , WinZip , WinRAR . </li></ul>
 17. 17. Ступінь стиснення <ul><li>Різні програми здатні стискати інформацію по-різному. </li></ul><ul><li>Ступінь стиснення залежить від : </li></ul><ul><li>1. Методу стиснення, що використовує програма. </li></ul><ul><li>2. Типу файлу, інформацію в якому стискають. </li></ul><ul><li>3. Конкретного використаного архіватора. </li></ul>
 18. 18. Архівування <ul><li>1.Натиснути правою клавішею миші значок файлу або папки, які хочемо додати до архіву. З контекстного меню обрати команду Додати до архіву . </li></ul>
 19. 19. Архівування <ul><li>2. У вікні архіватора, що з ’ явиться на екрані, у вкладці Загальні обрати назву архіву. </li></ul><ul><li>3. Зазначити, у якій папці має зберігатися архів. Для того, щоб визначити шлях до потрібної папки, використовуємо кнопку Перегляд . </li></ul><ul><li>4. Обрати програму-архіватор , за допомогою якої стискатимемо дані. Для цього у вікні Формат архіву встановити відповідний перемикач біля назви обраної програми. </li></ul><ul><li>5. У рядку вибору Методу стиснення обрати один із пропонованих варіантів. </li></ul><ul><li>6. Натиснути OK . </li></ul>
 20. 21. Для розархівування файлів потрібно: <ul><li>Викликати контекстне меню, натиснувши правою клавішею миші значок архіву. Обрати команду Видобути файли . </li></ul><ul><li>У вікні програми, яка розархівовує , у вкладці Загальні обрати папку для розпакованих файлів. </li></ul><ul><li>За замовчуванням режим оновлення та режим перезапису виставлено оптимально, але у разі потреби їх можна змінити, використовуючи перемикачі різних режимів. </li></ul><ul><li>Натиснути кнопку ОК . </li></ul>
 21. 22. Перевір себе <ul><li>8. Для чого потрібно стискати файли? Що таке архіватори ? </li></ul><ul><li>9. Які архіватори ви знаєте? </li></ul><ul><li>10. Від чого залежить ступінь стиснення файлів? </li></ul><ul><li>11. Назвіть основні етапи створювання архівів. </li></ul><ul><li>12. Як видобути файли з архіву? </li></ul>
 22. 23. Практична робота № 3 <ul><li>1. Перейдіть на диск D : . </li></ul><ul><li>2. Створіть дві власні папки, назвавши їх Приклад та Текстові документи . </li></ul><ul><li>3. Знайдіть на диску D : вашого комп ’ ютера кілька файлів із розширенням ppt та скопіюйте їх до папки Приклад . </li></ul><ul><li>4. Знайдіть на диску D : кілька файлів із розширенням doc та скопіюйте їх у папку Текстові документи . </li></ul><ul><li>5. Визначте, використовуючи контекстне меню, загальний розмір усіх файлів та папок Приклад та Текстові документи . Отримані числа запишіть у зошит . </li></ul>Робота з дисками. Архівування та розархівування файлів.
 23. 24. <ul><li>6. Створіть архіви папок Текстові документи та Приклад , розташуйте їх у папці Мої документи . </li></ul><ul><li>7. Виконайте звичайне та швидке форматування дискет. </li></ul><ul><li>8. Скопіюйте створені архіви на дискету. </li></ul><ul><li>9. Визначте розміри створених архівів. Отримані числа запишіть у зошит. Зробіть висновки. </li></ul><ul><li>10. Розпакуйте архіви у папку Тимчасова , яку попередньо створіть на диску D : вашого комп ’ ютера. Визначте обсяги відтвореної інформації. Отримані результати запишіть у зошит . </li></ul><ul><li>11. Чи змінився обсяг файлів після того, як їх помістили в архів та знову розпакували? Чи втратили ми якусь інформацію внаслідок її стиснення в архіві? Сформулюйте висновок та запишіть його у зошит. </li></ul><ul><li>12. Видаліть папки Приклад та Текстові документи . </li></ul><ul><li>13. Видаліть архіви, створені вами в папці Мої документи . </li></ul><ul><li>14. Видаліть папку Тимчасова разом із розпакованими в ній архівами. </li></ul>Практична робота № 3
 24. 25. Навчально - тренувальні завдання 1. Чи віриш ти, що : <ul><li>За допомогою арифмометра можна було множити восьмизначні числа на чотирьохзначні. </li></ul><ul><li>На логарифмічній лінійці точність розрахунків складала 3 знаки після коми. </li></ul><ul><li>У перших моделях персональних комп ’ ютерів був відсутній жорсткий диск. </li></ul><ul><li>В Англії є міста Вінчестер та Адаптер. </li></ul><ul><li>Засновник та бувший голова корпорації Майкрософт, Білл Гейтс не отримав вищої освіти. </li></ul>
 25. 26. <ul><li>Операційна система Windows дозволяє розміщати в одній папці файли з назвами приклад.doc та Приклад.doc. </li></ul><ul><li>Операційна система Windows дозволяє розміщати на одному диску два файли з повністю однаковими назвами. </li></ul><ul><li>Крім дискет, що мають діаметр 3,5 та 5,25 дюйма, раніше використовувалися дискети діаметром 8 дюймів. </li></ul><ul><li>Якщо вміст двох файлів об’єднати в один файл, то розмір файлу, що ми отримаємо, буде менший за суму розмірів початкових файлів. </li></ul><ul><li>Найстарішу операційну систему називають DOS. </li></ul>
 26. 27. 2. *Завдання від Петрика У Головного Комп’ютера, з яким ми познайомилися в музеї, було заготовлено завдання з метою перевірити математичні здібності відвідувачів. Проте невідомі комп’ютерні віруси попсували файл, у якому воно містилося. У файлі була таблиця 4х4, в кожній клітинці якої містилося ціле число. Однак вірус частину чисел замінив на букви. Зараз файл із таблицею виглядає так, як показано на малюнку. Комп’ютер пам’ятає, що числа в таблиці були записані такі, що їх суми в усіх рядках, у всіх стовпчиках і вздовж двох діагоналей були однакові. Поміркувавши кілька хвилин, я зміг замінити букви на відповідні числа так щоб було виконано умови, які пам’ятав Головний Комп’ютер. А ви змогли б допомогти врятувати файл від шкідливих комп’ютерних вірусів, відновивши таку важливу інформацію?
 27. 28. 3. *Завдання від Стасика У Музеї обчислювальної техніки, який ми відвідували, є досить незвичний кінотеатр. Для того щоб ніхто не заважав глядачам переглядати нові фільми, залу кінотеатру побудували певним чином. У першому ряду поставили лише 2 крісла для відвідувачів, у другому — 6, у третьому — 12, у четвертому — 20, і так далі. Загалом, виходить такий числовий ряд: 2; 6; 12; 20; 30; 42; 56… Скільки відвідувачів зможе переглянути навчальний фільм про історію розвитку обчислювальної техніки, сидячи в останньому, 42 ряді кінотеатру?
 28. 29. 4. **Завдання від Дуськи Мені дуже не сподобалося, що навіть в такий сучасний музей, який ми відвідали, можуть пробратися злючі комп’ютерні віруси. Тому я розробила власну систему захисту інформації в музеї. Зрозуміло, що найбільшу небезпеку віруси становлять для зали «Операційні системи» та для зали, у якій розташовано Головний Комп’ютер. Тому на двері до всіх цих зал ми разом із Петриком поставили найсучасніші електронні замки, які блокують двері та не дозволяють вірусам розгулювати залами музею. Але ввечері, коли настав час вирушати додому, ми повинні замкнути всі двері зал, аби не залишити вірусам жодного шансу пробратися до музею. Зрозуміло, що зовнішні двері музею, які на плані позначені цифрою 1, потрібно замкнути останніми. З якої зали музею ми повинні починати замикати двері та в якій послідовності рухатися далі, щоб замкнути всі двері?
 29. 30. 5.*Завдання від Робота Петрик та Дуся створили в нашому музеї електронну систему, що перешкоджала проникненню комп’ютерних вірусів. Тому ми змогли впіймати 9 різних вірусів. Для того щоб створити надійні анти вірусні програми потрібно доставити представників різних вірусів до програмістів. Але сьогодні неділя, отже, ці вередливі віруси мають провести ніч закритими в одній квадратній залі музею. Віруси всі різні, вони постійно сваряться та чубляться. Тому, щоб дочекатися до ранку та не втратити жодного вірусу, Головний Комп’ютер доручив мені, побудувавши у залі всього дві квадратні загородки, поділити кімнату на дев’ять частин, у кожній з яких ізолюватимемо один комп’ютерний вірус. Я досить швидко розв’язав поставлену задачу. А ви б змогли побудувати такий ізолятор?

×