Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tietoa akateemisten työllistymisestä, Aarresaari-verkoston aineistot

447 views

Published on

Yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkosto kerää valtakunnallista tietoa akateemisten työllistymisestä. Aineistoja on kolme:
maisterien uraseuranta, tohtorien uraseuranta ja sijoittumisseuranta.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tietoa akateemisten työllistymisestä, Aarresaari-verkoston aineistot

  1. 1. Tietoa akateemisten työllistymisestä Aarresaari-verkoston aineistot
  2. 2. Maisterien uraseuranta • Kerätty vuodesta 2005 lähtien. • Kerätään seuraavan kerran syksyllä 2016. Silloin mukana kaikki Suomen yliopistot.* • Kohderyhmä: 5 vuotta aiemmin valmistuneet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Tietojen ja taitojen kehittyminen yliopisto-opinnoissa ja niiden merkitys työssä. Suunnittelu-, kehitys- ja hallintotehtävissä työskentelevät. N=844 1 Oman alan teoreettinen osaaminen 2 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 3 Tiedonhankintataidot 4 Ongelmanratkaisutaidot 5 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 6 Neuvottelutaidot 7 Organisointi- ja koordinointitaidot 8 Esimiestaidot 9 Projektinhallintataidot 10 Lainsäädännön tuntemus 11 Taloussuunnittelu ja budjetointi 12 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 13 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 14 Suomen kielen viestintätaidot 15 Ruotsin kielen viestintätaidot 16 Englannin kielen viestintätaidot 17 Muiden kielten viestintätaidot 18 Esiintymistaito 19 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 20 Monikulttuurisissa ympäristöissä toimiminen * Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta. Lähde: Aarresaari-verkoston uraseuranta maistereille, 2014. 1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 20 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Tietojenjataitojenmerkitystyössä Tietojen ja taitojen kehittyminen yliopistossa 1 = Erittäin puutteellisesti … 6 = Erinomaisesti 1=Eilainkaantärkeä…6=Erittäintärkeä
  3. 3. Tohtorien uraseuranta 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% s. 2015s. 2013s. 2011s. 2009 Teknillistieteellinen Luonnontieteellinen Lääketieteellinen Humanistinen Kauppatieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Kasvatustieteellinen Terveystieteiden Maatalous-metsätieteellinen • Kohderyhmä: tohtorin tutkinnon suorittaneet 2-3 -vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. • Mukana 11 yliopistoa. • Kerättiin syksyllä 2015 viidettä kertaa. • Teemat 1. Tohtorikoulutus 2. Työmarkkinatilanne ja työllistymisen laatu 3. Osaaminen ja tohtorikoulutuksen kehittäminen Yrityksiin työllistyneiden tohtoreiden osuuksia eri aloilla Lähde: Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta, kaikki vastaajat. N =1452. Vaaka-akselilla kyselyn toteutusajankohta.
  4. 4. Sijoittumisseuranta • Kohderyhmä: edellisenä vuonna ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. • Viimeksi toteutettu syksyllä 2015. Mukana oli 5 yliopistoa ja 9 ammattikorkeakoulua. • Osa yliopistoista tuottaa kyselyiden tuloksista ainelaitoskohtaiset tai oppiaine-/pääainekohtaiset tulosraportit. 0 9 27 27 36 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Ei ole suorittanut/ osallistunut Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Paljon % Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi harjoittelu kotimaassa N=44 Lähde: Jyväskylän yliopiston sijoittumisseuranta, N =44.
  5. 5. Kaikki yliopistot mukana* Aarresaari on yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden verkosto. * Aarresaari-verkostoon kuuluvat kaikki yliopistot Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta. Taideyliopisto liittyi Aarresaari-verkostoon vuoden 2016 alussa.
  6. 6. Aarresaari.net Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelujen sivuille. #uraseurannat #aarresaariverkosto Uraseurantoja kehitetään yhteistyössä ESR-rahoitteisen LATUA-hankkeen kanssa. Uraseurannat.fi

×