Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tavoitteidensa
mukaisella työuralla
Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015,
vuosina 2012–2013 valmistuneet
Juha Sain...
Aarresaari.net/uraseuranta
Sivuilta tietoa aineistoista ja
linkit yliopistojen ura- ja
rekrytointipalvelujen sivuille.
Jaa...
Kaikki yliopistot mukana*
Aarresaari on yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden verkosto.
* Tohtoriuraseurannassa oli ...
Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta
• Toteutetaan joka toinen vuosi.
• Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkin...
Syksyllä 2015 kyselyyn vastasi
1604
2012-2013
väitellyttä tohtoria
48%
kaikista Suomen
yliopistoista ko. vuosina
valmistun...
Koulutus kannattaa, mutta
tohtorien työllistyminen on
muuttunut haasteellisemmaksi.
Työvoima (työlliset + työttömät) 15-64-vuotiaat 2002 – 2014
13690
24617
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2002 2...
Työttömien osuudet työvoimasta 2003 – 2015 (15-64-vuotiaat)
2,3%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2...
Työttömyyden kesto 1/2013–1/2016
Tilanne
tammikuun
lopussa
vuosittain
Lähde: Työ- ja
elinkeino-
ministeriö.
Akava
Alempi k...
Työttömien osuudet työvoimasta 2003 – 2015, %
8,9
12,5
4,5
7,0
4,3
6,8
2,7
4,7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2003 2004 2...
Tohtorit työllistyvät yhä
vähän yrityksiin.
Mille sektorille tohtorit työllistyvät?
Tilanne 2-3 vuotta
valmistumisesta
Yliopisto Yksityinen
yritys
Valtio Kunta 3 .sek...
Yrityksiin työllistyneiden osuuksia
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
s. 2015s. 2013s. 2011s. 2009
Teknillistietee...
Tohtorit ovat sijoittuneet aiempaa
useammin tehtäviin, jotka liittyvät
heidän väitöskirjansa teemaan tai
aiheeseen.
Samall...
Pääasiallinen työtehtävä
Tilanne 2-3 vuotta
valmistumisesta
1 2 3 4 5 6 7
Total
2012-2013
tohtoroituneet
41,5 12,3 2,4 7,2...
Liittyykö nykyinen työ väitöskirjan
teemaan tai aiheeseen?
12-13
tohtoroituneet
10-11
tohtoroituneet
08-09
tohtoroituneet
...
Tavoitteidensa mukaisella työuralla / arvio
työn vaativuustasosta suhteessa
koulutukseen
12-13
tohtoroituneet
Työ vastaa
h...
Tavoitteidensa mukaisella työuralla / onko
tohtorin tutkinto ollut vaatimuksena nyk.
työhön
12-13 tohtoroituneet
Kyllä, pä...
Osaamisnäkökulma
tohtorikoulutuksessa
Tyytyväisyys tohtorin tutkintoon, kaikki vastaajat (keskiarvo)
N 1565 1564 1550 1559...
5,3 5,3 4,91 4,8
3,88 3,61
0
1
2
3
4
5
6
Substanssiosaamisen
tarve nykyisessä
työssä
Vuorovaikutustaitojen
tarve nykyisess...
0
32
6
16
65
41
78
60
6
4
16
20
6
86
4
19
146
91
175
66
7
4
44
18
19
97
31
27
149
89
208
76
40
9
88
35
77
157
78
59
228
11...
5,43
4,99
4,92
4,92
4,86
4,68
4,49
4,19
4,16
4,13
3,99
3,84
3,54
3,52
3,50
3,25
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
Akateem...
Tohtorinkoulutuksen kehittäminen
osaamisnäkökulmasta
• Tohtorien työn kannalta keskeisiä osaamisalueita ovat kaikilla työn...
Kehittämisideoita ja
olemassa olevia hyviä
käytänteitä
Perustuvat tohtoriuraseurannan
avovastauksiin.
Tohtorikoulutukselle selkeät
osaamistavoitteet
• Tohtorikoulutuksen tuottama osaamisen hahmottaminen ja sanoittaminen
ovat...
• Uraseurantakyselyn vastaajat pitivät urasuunnittelun kehittymistä keskimäärin
yhtä tärkeänä kuin opetustaitojen tai tiet...
• Tohtorikoulutusta järjestävän yksikön ja väitöskirjan ohjaajan tai ohjaajien
verkostot ja yhteistyösuhteet ovat keskeisi...
• Väitöskirjatutkimuksella olisi hyvä olla kaksi ohjaajaa tai ohjausryhmä, joka
osaltaan tukisi tohtorikoulutuksen ja väit...
• Tohtoriuraseurannan vastaajista moni nosti esiin toiveen siitä, että
tohtorikoulutukseen kuuluisi jakso, joka tehtäisiin...
Kiitos!
Aarresaari.net/uraseuranta
Sivuilta kaikki materiaalit ja linkit yliopistojen
ura- ja rekrytointipalvelujen sivuil...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tavoitteidensa mukaisella työuralla, Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015

999 views

Published on

Aarresaari-verkoston 2015 keräämän tohtoriuraseurannan tuloksia. Kyselyssä oli mukana oli 12 yliopistoa. Kohderyhmä 2012-2013 valmistuneet.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tavoitteidensa mukaisella työuralla, Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015

 1. 1. Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012–2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver
 2. 2. Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelujen sivuille. Jaa, keskustele #uraseurannat #aarresaariverkosto Laajempi raportti tohtoriuraseurannan tuloksista julkaistaan 1.6.2016 osoitteessa aarresaari.net/uraseurannat.
 3. 3. Kaikki yliopistot mukana* Aarresaari on yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden verkosto. * Tohtoriuraseurannassa oli syksyllä 2015 mukana 12 yliopistoa. Aarresaari-verkostoon kuuluvat kaikki yliopistot Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta. Taideyliopisto liittyi Aarresaari-verkostoon vuoden 2016 alussa.
 4. 4. Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta • Toteutetaan joka toinen vuosi. • Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon suorittaneet. • Tilastoaineistoa vuosina 2004-2013 tohtoroituneista. • Lähes kaikki yliopistot ovat olleet mukana koko ajan. • Kyselyjen vastausprosentit ovat vaihdelleet yliopistoittain 30 ja 86 välillä. Vastausprosentteja 5704-05 tohtoroituneet 5206-07 tohtoroituneet 4908-09 tohtoroituneet 4710-11 tohtoroituneet 4912-13 tohtoroituneet
 5. 5. Syksyllä 2015 kyselyyn vastasi 1604 2012-2013 väitellyttä tohtoria 48% kaikista Suomen yliopistoista ko. vuosina valmistuneista.
 6. 6. Koulutus kannattaa, mutta tohtorien työllistyminen on muuttunut haasteellisemmaksi.
 7. 7. Työvoima (työlliset + työttömät) 15-64-vuotiaat 2002 – 2014 13690 24617 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Diplomi-insinööri Ekonomi, ylempi kk Filosofian maist.(hum.) Kasvatustieteiden maist. Filosofian maist. (luonnont.ala) Valtiot./yhteiskuntatiet. maist. Tohtori Lääkäri Oikeustieteen kand. Lastentarhanopettaja Agronomi, maa- ja metsät. maist. Teologian koulutus (yl. korkeakoul.tutk.) Lähde: Tilastokeskus. Työssäkäyntitilasto. Akava.
 8. 8. Työttömien osuudet työvoimasta 2003 – 2015 (15-64-vuotiaat) 2,3% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Filosofian maist.(hum.) Filosofian maist. (luonnont.ala) Valtiot./yhteiskuntatiet. maist. Ekonomi, ylempi kk Teologian koulutus (yl. korkeakoul.tutk.) Agronomi, maa- ja metsät. maist. Diplomi-insinööri Tohtori Kasvatustieteiden maist. Oikeustieteen kand. Lastentarhanopettaja Lääkäri 4,2% 0,7% 3% 3,8% 5,3% 5,4% 6,3% 6,5% 7,9% 9,0% 1,7% 3,6% Tilanne v. 2015 (12 kk keskiarvo) Lähde: Tilastokeskus. Työssäkäyntitilasto. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto. 12kk keskiarvo työttömien työhakijoiden määrästä. Akava.
 9. 9. Työttömyyden kesto 1/2013–1/2016 Tilanne tammikuun lopussa vuosittain Lähde: Työ- ja elinkeino- ministeriö. Akava Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Muut kuin korkeakoulutetut 42 37 34 32 37 33 29 26 36 34 27 24 38 33 30 27 22 22 22 21 22 20 19 17 19 18 17 15 22 21 21 20 17 18 20 19 19 21 22 21 17 20 20 20 15 16 18 18 19 23 25 29 21 27 30 35 27 29 37 41 25 29 30 35 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 % 0–12 vkoa 13–26 vkoa 27–52 vkoa Yli vuoden
 10. 10. Työttömien osuudet työvoimasta 2003 – 2015, % 8,9 12,5 4,5 7,0 4,3 6,8 2,7 4,7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kaikki työttömät Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkija-aste *Laskelmassa työttömien työnhakijoiden määrää tarkasteluvuonna verrataan kyseisen koulutusasteen tutkinnon suorittaneen työvoiman kokonaismäärään edellisvuoden lopussa. Työttömien määränä käytetään vuosikeskiarvoa, joka on laskettu työministeriön työnvälitystilaston kuukausitiedoista. Mukana ei lomautettuja. Työvoiman määrä perustuu Tilastokeskuksen koulutusrekisterin tietoihin. Tutkija-aste: tohtori ja lisensiaatti Lähde: Tilastokeskus. Työssäkäyntitilasto. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto. 12kk keskiarvo työttömien työhakijoiden määrästä. Akava.
 11. 11. Tohtorit työllistyvät yhä vähän yrityksiin.
 12. 12. Mille sektorille tohtorit työllistyvät? Tilanne 2-3 vuotta valmistumisesta Yliopisto Yksityinen yritys Valtio Kunta 3 .sektori* Yhteensä 2012-2013 tohtoroituneet 39,0 24,9 7,7 18,7 7,7 98 2010-2011 tohtoroituneet 42,1 22,3 10,1 17,4 5,9 97,8 2008-2009 tohtoroituneet 36,0 21,8 12,4 19,4 6,7 96,3 2006-2007 tohtoroituneet 36,7 22,7 12,7 19,8 6,2 98,1 *järjestö, säätiö tai vastaava, itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai yhteisö
 13. 13. Yrityksiin työllistyneiden osuuksia 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% s. 2015s. 2013s. 2011s. 2009 Teknillistieteellinen Luonnontieteellinen Lääketieteellinen Humanistinen Kauppatieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Kasvatustieteellinen Terveystieteiden Maatalous-metsätieteellinen
 14. 14. Tohtorit ovat sijoittuneet aiempaa useammin tehtäviin, jotka liittyvät heidän väitöskirjansa teemaan tai aiheeseen. Samalla myös yhä useampi tohtori kokee olevansa täysin tavoitteidensa mukaisella työuralla.
 15. 15. Pääasiallinen työtehtävä Tilanne 2-3 vuotta valmistumisesta 1 2 3 4 5 6 7 Total 2012-2013 tohtoroituneet 41,5 12,3 2,4 7,2 4,2 12,6 11,9 92,1 2010-2011 tohtoroituneet 43,6 13,9 3,6 6,6 3,3 10,1 11,4 92,5 2008-2009 tohtoroituneet 42,5 13,4 3,3 7,4 3,5 12,3 11,0 93,4 2006-2007 tohtoroituneet 39,7 14,7 3,2 8,9 3,8 10,5 11,2 92,0 1 = Tutkimus 4 = Johto- ja esimiestehtävät 6 = Asiakastyö/potilastyö 2 = Opetus tai kasvatus 5 = Konsultointi tai koulutus 7 = Suunnittelu- ja kehitystehtävät 3 = Hallintotehtävät
 16. 16. Liittyykö nykyinen työ väitöskirjan teemaan tai aiheeseen? 12-13 tohtoroituneet 10-11 tohtoroituneet 08-09 tohtoroituneet 06-07 tohtoroituneet Kyllä, kokonaan 29 % 22 % 19 % 18 % Kyllä, osittain 49 % 54 % 55 % 55 % Ei 22 % 25 % 27 % 27 %
 17. 17. Tavoitteidensa mukaisella työuralla / arvio työn vaativuustasosta suhteessa koulutukseen 12-13 tohtoroituneet Työ vastaa hyvin koulutustasoa Työn vaativuustaso on koulutustasoa hieman alhaisempi Työn vaativuustaso on koulutustasoa selvästi alhaisempi Ei osaa sanoa Kyllä, kokonaan 85 % 11 % 2 % 2 % Kyllä, osittain 65 % 23 % 9 % 3 % Ei 40 % 26 % 33 % 2 % Ei osaa sanoa 55 % 23 % 10 % 13 %
 18. 18. Tavoitteidensa mukaisella työuralla / onko tohtorin tutkinto ollut vaatimuksena nyk. työhön 12-13 tohtoroituneet Kyllä, pätevyys- vaatimuksena Kyllä, mutta ei pätevyys- vaatimuksena Ei Ei osaa sanoa Kyllä, kokonaan 45 % 12 % 34 % 10 % Kyllä, osittain 38 % 13 % 41 % 8 % Ei 25 % 13 % 57 % 5 % Ei osaa sanoa 39 % 7 % 46 % 8 %
 19. 19. Osaamisnäkökulma tohtorikoulutuksessa Tyytyväisyys tohtorin tutkintoon, kaikki vastaajat (keskiarvo) N 1565 1564 1550 1559 1559 keskihajonta 1,203 1,204 1,218 1,339 1,296 4,53 4,32 4,25 4 3,89 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Tutkimusalaan liittyvä sisällöllinen osaaminen Metodologiaan ja tutkimusmenetelmiin liittyvä osaaminen Asiantuntijuus Tutkimusetiikka Tieteellisen viestinnän taidot Opinnoissa keskityttiin riittävästi seuraaviin osa- alueisiin Vastausasteikko: 1 täysin eri mieltä – 6 täysin samaa mieltä
 20. 20. 5,3 5,3 4,91 4,8 3,88 3,61 0 1 2 3 4 5 6 Substanssiosaamisen tarve nykyisessä työssä Vuorovaikutustaitojen tarve nykyisessä työssä Tutkimusosaamisen tarve nykyisessä työssä Organisointiosaamisen tarve nykyisessä työssä Opetusosaamisen tarve nykyisessä työssä Johtamisen ja hallinto- osaamisen tarve nykyisessä työssä Mitä osaamista tohtorit tarvitsevat työssään? kaikki vastaajat, keskiarvo N 1468 1475 1477 1470 1473 1471 keskihajonta 1,063 0,934 1,369 1,27 1,558 1,486 Vastausasteikko: 1 ei lainkaan – 6 erittäin paljon
 21. 21. 0 32 6 16 65 41 78 60 6 4 16 20 6 86 4 19 146 91 175 66 7 4 44 18 19 97 31 27 149 89 208 76 40 9 88 35 77 157 78 59 228 117 264 109 140 33 183 77 166 94 243 131 176 65 162 92 314 122 288 157 702 38 601 250 201 102 78 100 460 333 347 194 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % T: Tutkimusosaamisen tarve nykyisessä työssä E: Tutkimusosaamisen tarve nykyisessä työssä T: Substanssiosaamisen tarve nykyisessä työssä E: Substanssiosaamisen tarve nykyisessä työssä T: Opetusosaamisen tarve nykyisessä työssä E: Opetusosaamisen tarve nykyisessä työssä T: Johtamisen ja hallinto-osaamisen tarve nykyisessä työssä E. Johtamisen ja hallinto-osaamisen tarve nykyisessä työssä T: Vuorovaikutustaitojen tarve nykyisessä työssä E. Vuorovaikutustaitojen tarve nykyisessä työssä T: Organisointiosaamisen tarve nykyisessä työssä E. Organisointiosaamisen tarve nykyisessä työssä Arvioi kuinka paljon tarvitset työssäsi seuraavia osaamisalueita? (T, työhön kuulu tutkimusta, E, työhön ei kuulu tutkimusta), kaikki vastaajat, vastausten jakauma Ei lainkaan 2 3 4 5 Erittäin paljon Tutkimustyötä tekevillä korostuu tutkimusosaamisen tarpeen lisäksi substanssi-osaamisen ja opetusosaamisen merkitys. Vastaajilla, joiden työhön ei kuulu tutkimusta, korostuu vuorovaikutustaitojen ja johtamisosaamis- ja hallinto-osaamisen merkitys. Se kuuluuko tohtorin työtehtäviin tutkimus vai ei, on tärkeämpi osaamistarpeisiin vaikuttava tekijä kuin se, millä työnantajasektorilla vastaaja työskentelee.
 22. 22. 5,43 4,99 4,92 4,92 4,86 4,68 4,49 4,19 4,16 4,13 3,99 3,84 3,54 3,52 3,50 3,25 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Akateeminen kirjoittaminen Esiintymistaidot Kansainväliset kontaktit Rahoituksen hakeminen Vuorovaikutustaidot Projektiosaaminen Tieteellisten tulosten popularisointi Tieto- ja viestintäteknologiset taidot Opetustaidot Urasuunnittelu Johtamistaitodot Tutkimustulosten kaupallistaminen Työnhakuvalmennus IPR-osaaminen (immateriaalioikeudet) Liiketoimintaosaaminen Yrittäjyys Mitä osa-alueita tohtorikoulutuksessa tulisi huomioida? Kaikki vastaajat, keskiarvo Vastausasteikko: 1 ei lainkaan – 6 erittäin paljon
 23. 23. Tohtorinkoulutuksen kehittäminen osaamisnäkökulmasta • Tohtorien työn kannalta keskeisiä osaamisalueita ovat kaikilla työnantajasektoreilla substanssiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen ja organisointitaidot. • Tutkimusosaaminen on erittäin tärkeää kaikille niille, joihin työhön kuuluu tutkimus, mikä on selkeä enemmistö tohtoreista. • Opetusosaamisen kehittämiseen tulisi olla mahdollisuuksia tohtorikoulutuksen aikana, sillä sen merkitys yliopistossa ja kuntasektorilla (ml. Ammattikorkeakoulut) työskenteleville tohtoreille on keskeinen. • Tohtorikoulutuksessa tulee yleisesti panostaa akateemiseen kirjoittamiseen, esiintymistaitoihin, kansainvälisten kontaktien kehittymiseen, rahoituksen hakemisen osaamiseen, projektiosaamiseen, tieteellisten taitojen popularisointiin, tieto- ja viestintäteknologisten taitojen ja urasuunnittelutaitojen kehittymiseen. • Mikäli tohtorien työllistymistä yksityiselle sektorille ja yrittäjiksi halutaan lisätä, on liiketoimintaosaamisen, IPR-osaamisen, tutkimustulosten kaupallistamisosaamisen ja yrittäjyyden kehittämiseen oltava mahdollisuus tohtorikoulutuksen aikana.
 24. 24. Kehittämisideoita ja olemassa olevia hyviä käytänteitä Perustuvat tohtoriuraseurannan avovastauksiin.
 25. 25. Tohtorikoulutukselle selkeät osaamistavoitteet • Tohtorikoulutuksen tuottama osaamisen hahmottaminen ja sanoittaminen ovat keskeisiä sekä tohtorin urasuunnittelun että työnhaun kannalta. • Silloin kun tohtorikoulutuksella on selkeät osaamistavoitteet, kaikkien osapuolten (tohtorikoulutettava, väitöskirjan ohjaaja(t) ja potentiaaliset tulevat työnantajat) on helpompi hahmottaa tohtorin osaamista. • Tohtorikoulutukseen liittyvät kurssit ja ohjaus sekä opetus-, hallinto-, kehitys- ja tutkimustehtävät tulee nähdä kokonaisuutena, jotka kehittävät tohtorikoulutettavan osaamista. • Väitöskirjan ohjaajan tai ohjaajien tuki tohtorikoulutettavan laaja-alaisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymiselle on tärkeää. 1
 26. 26. • Uraseurantakyselyn vastaajat pitivät urasuunnittelun kehittymistä keskimäärin yhtä tärkeänä kuin opetustaitojen tai tieto- ja viestintäteknologian taitojen kehittymistä. Tukea urasuunnitteluun ja työnhakuun toivottiin myös kyselyn avovastauksissa. • Urasuunnittelun tuen muotoja mainittiin useita. Väitöskirjan ohjaajan tuen lisäksi mainittiin erilaiset urasuunnittelua tai työelämävalmiuksia kehittävät kurssit ja mentorointi, alumnitoiminta sekä messut, seminaarit ja vapaamuotoiset kohtaamiset potentiaalisten tulevien työnantajien kanssa. • Tutkijakouluilla ja tohtoriohjelmilla tulisi olla selkeät tohtorien urasuunnittelua tukevat toimintatavat, jossa yhdistyvät väitöskirjan ohjaus, yhteistyö yliopistojen urapalveluiden/työelämäpalveluiden kanssa, mentorointi, alumniyhteistyö ja sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö.. 2Urasuunnittelun systemaattinen tukeminen tohtorikoulutuksen aikana
 27. 27. • Tohtorikoulutusta järjestävän yksikön ja väitöskirjan ohjaajan tai ohjaajien verkostot ja yhteistyösuhteet ovat keskeisiä tohtorikoulutettavan verkostojen kehittymisen ja erilaisten yhteistyöprojektien syntymisen kannalta. • Jokaisella tohtorikoulutusta järjestävällä yksiköllä tulisi olla selkeä ja tohtorikoulutettavien tiedossa oleva strategia siitä, miten tohtorikoulutettavat pääsevät osaksi yksikön verkostoja ja käynnissä olevia yhteistyöprojekteja. • Julkisella tutkimus- ja kehitysrahoituksella näyttäisi olevan keskeinen rooli yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyön kehittymiselle. Uraseurantakyselyssä mainintoja sai etenkin Tekes-rahoitus Tohtorikoulutuksen järjestäjän ja väitöskirjaohjaajan verkostot osaksi tohtorikoulutusta 3
 28. 28. • Väitöskirjatutkimuksella olisi hyvä olla kaksi ohjaajaa tai ohjausryhmä, joka osaltaan tukisi tohtorikoulutuksen ja väitöskirjatutkimuksen linkittymistä tohtorikoulutettavan tulevan uran kannalta keskeisiin organisaatiohiin, verkostoihin ja potentiaalisiin tuleviin työnantajiin. • Uraseurantakyselyn vastausten perusteella kokemukset kahden ohjaajan mallista ja väitöskirjatutkimuksen ohjausryhmästä ovat olleet hyviä. • Tohtorikoulutettavat ovat hyötyneet siitä, kun he ovat aktiivisesti hakeutuneet tutkimusaiheensa ja tohtorikoulutuksensa osaamistavoitteiden kannalta keskeisiin yhteistyöverkostoihin, seminaareihin ja konferensseihin, Suomessa ja ulkomailla. Tohtorikoulutettavan väitöskirjatutkimuksen verkostojen vahvistaminen4
 29. 29. • Tohtoriuraseurannan vastaajista moni nosti esiin toiveen siitä, että tohtorikoulutukseen kuuluisi jakso, joka tehtäisiin oman yliopiston ulkopuolella. Jakson aikana voitaisiin tehdä väitöskirjatutkimusta tai muita tutkimus- ja kehittämistehtäviä. • Uraseurantaan vastanneilla oli positiivisia kokemuksia esimerkiksi osin tai kokonaan yrityksissä tehdyistä väitöskirjatutkimuksista. • Jakso tuo tohtorikoulutukseen mahdollisuuden kehittää osaamista erityyppisessä työympäristössä ja mahdollisesti myös erilaisissa tehtävissä kuin yliopistossa tapahtuvassa tohtorikoulutuksessa. • Jakson kohde tulisi valita tarkkaan väitöskirjatutkimuksen ja tohtorikoulutettavien uratavoitteiden perusteella. Se voisi olla toisessa yliopistossa, tutkimuslaitoksessa, yrityksessä, julkisella tai kolmannella sektorilla – Suomessa tai ulkomailla. 5 Oman yliopiston ulkopuolella tehtävä jakso osaksi tohtorikoulutusta
 30. 30. Kiitos! Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta kaikki materiaalit ja linkit yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelujen sivuille #uraseurannat #aarresaariverkosto Uraseurantoja kehitetään yhteistyössä ESR-rahoitteisen LATUA-hankkeen kanssa.

×