Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eväitä hyvän työuran rakentamiseen, Aarresaari-verkoston maisteriuraseuranta 2016

1,897 views

Published on

Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurannan tuloksia. 2016 toteutetussa kyselyssä selvitettiin vuonna 2011 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhaopettajan tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Mukana kyselyssä olivat kaikki yliopistot, Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta.

Published in: Education
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ So make sure to check it out!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Eväitä hyvän työuran rakentamiseen, Aarresaari-verkoston maisteriuraseuranta 2016

 1. 1. Eväitä hyvän työuran rakentamiseen Aarresaari-verkoston maisteriuraseuranta 2016 Juha Sainio
 2. 2. Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit yliopistojen työelämä- ja urapalvelujen sivuille. Jaa, keskustele #uraseurannat #aarresaariverkosto Laajempi tilastokatsaus maisteriuraseurannan tuloksista löytyy osoitteesta aarresaari.net/uraseurannat.
 3. 3. Kaikki yliopistot mukana* Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto. * Aarresaari-verkostoon kuuluvat kaikki yliopistot Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta.
 4. 4. Aarresaari-verkoston maisteriuraseuranta • Kohderyhmänä viisi vuotta aiemmin ylemmän tai ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. • Tilastoaineistoa vuosina 2000-2005 valmistuneista sekä vuosina 2007, 2009 ja 2011 valmistuneista. • Lähes kaikki yliopistot ovat olleet mukana koko ajan. • Kyselyjen vastausprosentit ovat vaihdelleet yliopistoittain 29 ja 57 välillä. Vastausprosentteja 472005 valmistuneet 452007 valmistuneet 412009 valmistuneet 382011 valmistuneet
 5. 5. Syksyllä 2016 kyselyyn vastasi 4936 2011 valmistunutta 28% antoi vastauksensa paperilomakkeella.
 6. 6. “Iso kuva”
 7. 7. Työvoima ja työlliset 1960 – 2015, 1 000 hlöä 1 700 1 900 2 100 2 300 2 500 2 700 2 900 Työvoima Työlliset Lähde: Tilastokeskus: historiasarjat, työvoimatutkimus
 8. 8. -25 0 25 50 75 100 125 150 175 Työttömien määrän muutos (y-y) 1/1989 - 10/2016, % Kaikki Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkija-koulutus
 9. 9. 12,5 7,0 6,8 5,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Työttömien osuus työvoimasta eri koulutusasteilla 2003 - 2016, % Kaikki työttömät Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkija-aste Lähde: Tilastokeskus, TEM:n työnvälitystilasto; työttömät työnhakijat, ei lomautettuja lomautettuja. Työvoiman määrä perustuu Tilastokeskuksen koulutusrekisterin tietoihin. Akava Tutkija-aste: tohtori ja lisensiaatti *Laskelmassa työttömien työnhakijoiden määrää tarkasteluvuonna verrataan kyseisen koulutusasteen tutkinnon suorittaneen työvoiman kokonaismäärään edellisvuoden lopussa. Työttömien määränä käytetään vuosikeskiarvoa, joka on laskettu työministeriön työnvälitystilaston kuukausitiedoista. Mukana ei lomautettuja. Työvoiman määrä perustuu Tilastokeskuksen koulutusrekisterin tietoihin.
 10. 10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Työttömien osuus työvoimasta akavalaisilla koulutusaloilla, % Taideaineet (yl. korkeak.tutk.) Ekonomi, alempi korkeak. Humanististen tieteiden kand. Luonnontieteiden kand. Filosofian maist. (hum.) Filosofian maist. (luonn.) Teologia (yl. korkeak.tutk.) Insinööri (ml. rak.arkkit.) Valtiot., yhteisk. ja hallintot. m. Ekonomi, ylempi korkeak. Tradenomi Agronomi, maa- ja metsät. m. Diplomi-insinööri Arkkitehti Sosionomi, sosiaalialan AMK Tohtori Kasvatustieteiden maist. Farmaseutti Oikeustieteen kand./maist. Lastentarhanopettaja Hammaslääkäri Lääkäri Lähde: Tilastokeskus. Työssäkäyntitilasto. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto. 12kk keskiarvo työttömien työhakijoiden määrästä. Akava.
 11. 11. Laadullinen työllistyminen
 12. 12. Pystyykö hyödyntämään oppimiaan tietoja ja taitoja työssään (%). 59 61 53 37 35 41 4 5 6 0 10 20 30 40 50 60 70 2012 2014 2016 Hyödynsin jatkuvasti Jonkin verran/osittain En voinut hyödyntää juuri lainkaan
 13. 13. Pystyykö hyödyntämään oppimaansa kyselyhetken työssä syksyllä 2016 Keskiarvon mukaan paras yliopisto kullakin alalla Eläinlääketieteellinen Hammaslääketieteellinen OY/TY Oikeustieteellinen LY Lääketieteellinen HY Psykologian HY Terveystieteiden OY Kasvatustieteellinen JY Taidealat TaideYO Kauppatieteellinen ISY Teknillistieteellinen OY Luonnontieteellinen ÅA Humanistinen TaY Maatalous-metsätieteellinen HY Teologian ISY Yhteiskuntatieteellinen JY Liikuntatieteellinen Farmasian HY Farmasia alempi ÅA Kasvatustiede alempi HY 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Eläinlääketieteellinen (N = 20) Hammaslääketieteellinen (N = 32) Oikeustieteellinen (N = 165) Lääketieteellinen (N = 158) Psykologian (N = 86) Terveystieteiden (N = 170) Kasvatustieteellinen (N = 486) Taidealat (N = 155) Kauppatieteellinen (N = 527) Teknillistieteellinen (N = 742) Luonnontieteellinen (N = 517) Humanistinen (N = 668) Maatalous-metsätieteellinen (N = 86) Teologian (N = 79) Yhteiskuntatieteellinen (N = 556) Liikuntatieteellinen (N = 44) Farmasian (N = 31) Farmasia alempi (N = 92) Kasvatustiede alempi (N = 100) Kaikki alat (N = 4714) En voinut hyödyntää juuri lainkaan Jonkin verran/osittain Hyödynsin jatkuvasti
 14. 14. Vastaako työn vaativuustaso koulutustasoa (%) 71 74 70 12 11 12 3 3 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2012 2014 2016 Työ on koulutukseeni nähden vaativampaa Työ vastaa hyvin koulutustasoani Työn vaativuustaso on koulutustasoani osittain alhaisempi Työn vaativuustaso on koulutustasoani selvästi alhaisempi
 15. 15. Vastaako kyselyhetken työ syksyllä 2016 vaativuustasoltaan koulutustasoa Keskiarvon mukaan paras yliopisto kullakin alalla Eläinlääketieteellinen Lääketieteellinen * Psykologian * Oikeustieteellinen * Hammaslääketieteellinen * Kasvatustieteellinen ISY Teknillistieteellinen ÅA Taidealat AYO Terveystieteiden TY Maatalous-metsätieteellinen HY Kauppatieteellinen AYO Yhteiskuntatieteellinen ISY Liikuntatieteellinen Luonnontieteellinen TaY Humanistinen ÅA Teologian HY Farmasian HY Farmasia alempi ÅA Kasvatustiede alempi ISY * Lähes kaikki tai kaikki vastaajat koulutustasoaan vastaavassa työssä. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Eläinlääketieteellinen (N = 20) Lääketieteellinen (N = 158) Psykologian (N = 85) Oikeustieteellinen (N = 166) Hammaslääketieteellinen (N = 32) Kasvatustieteellinen (N =481) Teknillistieteellinen (N = 736) Taidealat (N = 149) Terveystieteiden (N = 170) Maatalous-metsätieteellinen (N = 85) Kauppatieteellinen (N = 522) Yhteiskuntatieteellinen (N = 550) Liikuntatieteellinen (N = 42) Luonnontieteellinen (N = 511) Humanistinen (N = 650) Teologian (N = 78) Farmasian (N = 30) Farmasia alempi (N = 88) Kasvatustiede alempi (N = 98) Kaikki alat (N = 4651) Työn vaativuustaso on koulutustasoani selvästi alhaisempi Työn vaativuustaso on koulutustasoani osittain alhaisempi Työ vastaa hyvin koulutustasoani Työ on koulutukseeni nähden vaativampaa
 16. 16. Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta (%). 63 63 61 32 31 33 6 6 5 0 10 20 30 40 50 60 70 2012 2014 2016 Tyytyväinen Ei selkeää kantaa Tyytymätön
 17. 17. Tyytyväisyys v. 2011 suoritettuun tutkintoon työuran kannalta Keskiarvon mukaan paras yliopisto kullakin alalla Lääketieteellinen ISY Hammaslääketieteellinen OY Psykologian TY Oikeustieteellinen LY Farmasian HY Terveystieteiden TY Teknillistieteellinen AYO Kauppatieteellinen ISY Kasvatustieteellinen ÅA Taidealat TaY Eläinlääketieteellinen Yhteiskuntatieteellinen VY Luonnontieteellinen JY Teologian ISY Humanistinen ÅA Liikuntatieteellinen Maatalous-metsätieteellinen HY Farmasia alempi ÅA Kasvatustiede alempi ÅA 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lääketieteellinen (N = 158) Hammaslääketieteellinen (N = 31) Psykologian (N = 87) Oikeustieteellinen (N = 168) Farmasian (N = 31) Terveystieteiden (N = 173) Teknillistieteellinen (N = 757) Kauppatieteellinen (N =541) Kasvatustieteellinen (N = 512) Taidealat (N = 162) Eläinlääketieteellinen (N = 21) Yhteiskuntatieteellinen (N = 581) Luonnontieteellinen (N = 560) Teologian (N = 82) Humanistinen (N = 714) Liikuntatieteellinen (N = 48) Maatalous-metsätieteellinen (N = 91) Farmasia alempi (N = 94) Kasvatustiede alempi (N = 103) Kaikki yo:t (N = 4914) Erittäin tyytymätön Tyytymätön Hieman tyytymätön Melko tyytyväinen Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen
 18. 18. Koulutus antanut riittävät valmiudet työelämään Paras yliopisto kullakin alalla Hammaslääketieteellinen OY Lääketieteellinen ISY Terveystieteiden TY Psykologian HY Farmasian HY Teknillistieteellinen OY Kauppatieteellinen LTY Taidealat TaY Eläinlääketieteellinen Kasvatustieteellinen OY Liikuntatieteellinen Maatalous-metsätieteellinen ISY Oikeustieteellinen LY Luonnontieteellinen ÅA Yhteiskuntatieteellinen VY Humanistinen ÅA Teologian ISY/HY Farmasia alempi HY Kasvatustiede alempi JY 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hammaslääketieteellinen (N = 31) Lääketieteellinen (N = 157) Terveystieteiden (N = 173) Psykologian (N = 85) Farmasian (N = 31) Teknillistieteellinen (N = 755) Kauppatieteellinen (N = 538) Taidealat (N = 160) Eläinlääketieteellinen (N = 21) Kasvatustieteellinen (N = 511) Liikuntatieteellinen (N = 48) Maatalous-metsätieteellinen (N = 90) Oikeustieteellinen (N = 168) Luonnontieteellinen (N = 559) Yhteiskuntatieteellinen (N = 579) Humanistinen (N = 709) Teologian (N = 82) Farmasia alempi (N = 93) Kasvatustiede alempi (N = 101) Kaikki alat (N = 4891) Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
 19. 19. Miten montaa rahoitusmalli-indikaattoriksi ehdotetuista taidoista yliopisto-opiskelu on kehittänyt paljon tai erittäin paljon. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Farmasian (N = 31) Psykologian (N = 83) Yhteiskuntatieteellinen (N = 550) Teknillistieteellinen (N = 721) Eläinlääketieteellinen (N = 21) Terveystieteiden (N = 168) Humanistinen (N = 682) Teologian (N = 79) Maatalous-metsätieteellinen (N = 85) Hammaslääketieteellinen (N = 30) Oikeustieteellinen (N = 162) Taidealat (N = 155) Luonnontieteellinen (N = 531) Kauppatieteellinen (N = 518) Kasvatustieteellinen (N = 494) Liikuntatieteellinen (N = 46) Lääketieteellinen (N = 152) Farmasia alempi (N = 90) Kasvatustiede alempi (N = 100) Kaikki alat (N = 4698) Ei kehittänyt mitään taitoa paljon Kehitti 1-3 taitoa paljon Kehitti 4-5 taitoa paljon
 20. 20. Akateemisten työuran alku
 21. 21. Työuran alun kokonaiskuva Yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä valmistumisesta lähtien. 42 % Useita eri työnantajia, määräaikaisuuksia tai toimeksiantoja tai työskentelyä apurahalla. Ei juuri katkoksia. 33 % Vaihtuvia työnantajia ja tehtäviä, joiden välissä katkoksia, opiskelua tai työttömyysjaksoja. 13 % Työttömyyttä, jota satunnaiset määräaikaisuudet, harjoittelut sekä keikka- tai freelancertyöt pilkkovat. 2 % Pääasiassa työvoiman ulkopuolella: esim. opiskelua ja/tai vanhempainvapaata valtaosan ajasta. 2 % Jokin muu 8 %
 22. 22. Työuran alun kokonaiskuva koulutusaloittain. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Terveystieteiden Hammaslääketieteellinen Teknillistieteellinen Kauppatieteellinen Farmasian Kasvatustieteellinen Oikeustieteellinen Eläinlääketieteellinen Teologian Maatalous-metsätieteellinen Luonnontieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Psykologian Humanistinen Liikuntatieteellinen Taidealat Lääketieteellinen Farmasia alempi Kasvatustiede alempi Kaikki alat Yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä vamistumisesta lähtien. Useita eri työnantajia, määräaikaisuuksia tai toimeksiantoja tai työskentelyä apurahalla. Ei juuri katkoksia. Vaihtuvia työnantajia ja tehtäviä, joiden välissä katkoksia, opiskelua tai työttömyysjaksoja. Työttömyyttä, jota satunnaiset määräaikaisuudet, harjoittelut sekä keikka- tai freelancertyöt pilkkovat. Pääasiassa työvoiman ulkopuolella: esim. opiskelua ja/tai vanhempainvapaata valtaosan ajasta. Jokin muu
 23. 23. Kyselyhetken työsuhteen luonne N Osuus Vakituinen kokopäivätyö 2987 67 % Määräaikainen kokopäivätyö 869 19 % Osa-aikatyö 157 4 % Useita rinnakkaisia työsuhteita 55 1 % Itsenäinen yrittäjä, ammatinharjoittaja tai freelancer 129 3 % Työskentely apurahalla 82 2 % Perhevapaa työsuhteesta 180 4 % Työssä olevat 4377
 24. 24. Työllistymiseen vaikuttavat tekijät ja koulutuksen antamat eväät
 25. 25. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet työllistymiseen? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyky kertoa omasta osaamisesta Muu työkokemus Tutkinnon aineyhdistelmä Kontaktit/suhdeverkostot Harjoittelu Muut opinnot tai koulutukset Kansainvälinen kokemus Järjestötyö tai harrastukset Aktiivisuus ja profiloituminen sosiaalisessa mediassa Muu tekijä Tärkeä tai erittäin tärkeä Jonkin verran merkitystä tai melko tärkeä Ei lainkaan tärkeä tai vain vähän merkitystä Vaihtoehto ei koske minua
 26. 26. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hammaslääketieteellinen (N =31) Lääketieteellinen (N =158) Terveystieteiden (N = 173) Farmasian (N = 31) Eläinlääketieteellinen (N = 21) Psykologian (N = 86) Kasvatustieteellinen (N = 510) Taidealat (N = 161) Liikuntatieteellinen (N = 48) Kauppatieteellinen (N = 536) Teologian (N = 82) Teknillistieteellinen (N = 749) Luonnontieteellinen (N = 560) Humanistinen (N = 707) Yhteiskuntatieteellinen (N = 576) Oikeustieteellinen (N = 167) Maatalous-metsätieteellinen (N = 91) Kasvatustiede alempi (N = 103) Farmasia alempi (N = 94) Kaikki alat (N = 4884) Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Opintojen osaamistavoitteet tuotiin selkeästi esiin.
 27. 27. Hyvät eväät työuran rakentamiseen Pedagogiikassa tasapaino: tiedot & taidot Kontakti työelämään Mm. harjoittelu, projektikurssit, opinnäytetyöyhteistyö, alumnitoiminta, opintojen aikainen työskentely Kyky tunnistaa, sanoittaa osaamista, hahmottaa erilaisia työ/ura- mahdollisuuksia (urataitojen kehitys  ohjaus, uraohjaus) Osaamisperusteinen koulutus
 28. 28. Kiitos! Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta kaikki materiaalit ja linkit yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelujen sivuille #uraseurannat #aarresaariverkosto Uraseurantoja kehitetään yhteistyössä ESR-rahoitteisen LATUA-hankkeen kanssa.

×