Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kata Kerja

11,396 views

Published on

Published in: Travel, Sports
  • Be the first to comment

Kata Kerja

  1. 1. TATABAHASA
  2. 3. Kata Kerja Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Transitif Kata kerja dapat didefinisikan sebagai perbuatan/perlakuan/keadaan melakukan sesuatu Kata Kerja Pasif
  3. 5. kata kerja yang mesti disertai oleh objek, iaitu kata nama untuk membentuk ayat yang lengkap. Kata kerja transitif aktif terdiri daripada kata kerja yang berawalan meN- , meN- …- i , mempeR- …- i , mempeR- , berapitan meN- …- kan , dan berapitan mempeR- …- an . Subjek Predikat Kata kerja transitif Objek <ul><li>Zaidi </li></ul><ul><li>Ah Meng </li></ul><ul><li>im </li></ul><ul><li>Mereka </li></ul>mengetuk merebus menunggang memuji pintu itu. telur. kuda. Zamani.
  4. 7. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan maknanya yang     lengkap Bentuk Kata Kerja Tak Transitif Asal Berawalan beR- Berawalan meN- Berawalan teR- Berapitan beR-…-an Berapitan beR- - celik cicir datang duduk gagal ingat jalan tidur beradu beredar berbaring bergurau berjuang bekerja berlari berjalan menginap melambung melawan melawat melompat memancar menangis menyala tercengang terduduk termenung terjatuh terlambat tersenyum tertidur terbaring berasakan berciciran berdekatan berjauhan berkeliaran berlainan berlampiran bermusuhan beratapkan beralaskan berlapikkan berbantalkan bermandikan berpandukan berdasarkan berbekalkan
  5. 9. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang berasal daripada kata kerja transitif tetapi yang tidak berawalan men-. Kata Kerja Pasif Pertama Kata Kerja Pasif Kedua Kata Kerja Pasif Ketiga berimbuhan ku- . Contohnya ; kuambil, kuperoleh, kududuki berimbuhan kau- Contohnya ; kauambil, kauberikan, kaududuki berimbuhan di-. Contohnya ; diambil, diberikan, diduduki
  6. 10. Setiap kumpulan dikehendaki mengambil perhatian terhadap video ini Sila catat dan senaraikan 15 kata kerja yang terdapat di dalam klip video ini Sediakan satu kertas kosong bagi setiap kumpulan.
  7. 11. <ul><li>Gariskan kata kerja yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah. Kemudian, nyatakan sama ada kata kerja itu kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif. </li></ul><ul><li>1) Encik Shaari mengasah parang-parang itu sehingga tajam. </li></ul><ul><li>2) Rohaimi selalu mandi di sungai itu dengan kawan-kawannya. </li></ul><ul><li>3) Puan Maria menyiram pokok-pokok bunga orkidnya pada waktu petang. </li></ul><ul><li>4) Azila sedang menidur adiknya di dalam buaian. </li></ul><ul><li>5) Zulkarnain mengisi borang permohonan untuk memasuki maktab itu dengan teliti.         </li></ul><ul><li>6) Penyanyi baru itu menyanyi dengan penuh semangat. </li></ul><ul><li>7) Murid-murid Tahun Enam Anggerik sedang berlatih di dewan sekolah. </li></ul><ul><li>8) Abang Azhar pergi ke bandar dengan menunggung motosikal. </li></ul><ul><li>9) Rosli terjatuh ke dalam longkang di hadapan rumahnya petang semalam. </li></ul><ul><li>10) Monyet itu memanjat pokok kelapa untuk mengambil buah kelapa muda. </li></ul>

×