Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autonapul

423 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Autonapul

 1. 1. MottoVcelku vzato, v užívání spočívá více bohatství, než vevlastnictví. Aristoteles„Sharing is clean, crisp, urbane, postmodern; owningis dull, selfish, timid, backward.“ New York Times(Sdílení je čisté, svěží, elegantní, postmoderní; vlastnictví je těžkopádné, sobecké,ne-smělé, zpátečnické.)
 2. 2. Co je car-sharing● vozový park vlastní a provozuje firma, společnost, družstvo, veřejně prospěšná společnost, mohou jej využívat členové/zákazníci systému.● Náklady a potíže s koupí, vlastnictvím a údržbou vozidla nese organizátor systému (CSO).
 3. 3. Co je car-sharing● rezervace předem (telefonem, internetem, sms)● vyzvednutí – použití – vrácení vozu● (měsíční) vyúčtování – faktura● vozy jsou k dispozici 24h denně● rezervace, vyzvednutí a vrácení vozu je samoobslužné● účtuje se skutečně ujetá vzdálenost (+) doba použití● uživatelé jsou (často) členy organizace● pojištění a náklady na palivo jsou zahrnuty v poplatcích
 4. 4. Výhody car-sharingu● Ekonomické: úspora pro členy/zákazníky (do 10 tis. km), úspora parkovacích míst● Společenské: stoupá využití jiných způsobů dopravy (MHD, kolo, bus, vlak, …)● Environmentální: snížení počtu aut, lepší využití aut, úspora prostoru, snížení spotřeby paliv a emisí, novější vozidla
 5. 5. Nevýhody car-sharingu● Horší dostupnost auta● Mizí statusotvorná role auta● Nevhodné do řídce osídlených oblastí
 6. 6. Car-sharing dnes● Stovky měst, desítky států, statisíce uživatelů● Německo, Švýcarsko, Velká Británie, USA, Itálie ...● Různé podoby: profesionální firmy, družstva, sdružení, neformální kluby, apod.
 7. 7. Autonapůl● Od roku 2003, Křtiny●● formální pravidla (občanské sdružení – družstvo)● klíčky a auta se předávají osobně● internetová rezervace
 8. 8. Autonapůl● 70+ členů, 12 aut+vozík● Brno + Liberec● každé čtvrtletí vyúčtování
 9. 9. AUTONAPŮL
 10. 10. AUTONAPŮL
 11. 11. Děkuji za pozornost!www.autonapul.org

×