Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla jove, 2018- 2022

620 views

Published on

Fotografia social de l'estat a 2017 de la joventut al Prat de Llobregat, a través de dades de diferents fonts estadístiques.

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pla jove, 2018- 2022

  1. 1. El Pla Local de Joventut (PLJ) és el document estratègic que definirà les polítiques adreçades a la població d’entre 12 i 30 anys del Prat del Llobregat. El repte de redactar el nou PLJ, que tindrà vigència entre el 2018 i el 2022, s’inicia amb un procés de diagnosi i anàlisi de l’estat de la població jove del Prat, amb la voluntat de continuar desplegant les polítiques de joventut al municipi, i procedir a la seva actualització d’acord a la realitat actual. A continuació, es detallen algunes dades estadístiques d'interès pel projecte.
  2. 2. EVOLUCIÓ ÍNDEX POBLACIÓ JUVENIL I JOVE DEL PRAT DE LLOBREGAT (DE 12 A 34 ANYS) Enguany al Prat del Llobregat hi ha més de 25.600 persones joves (12-34 anys) que representen el 26% dels pratencs i les pratenques. Un de cada quatre habitants del Prat és jove. La proporció de persones joves al llarg dels últims anys ha disminuït considerablement, una tendència general, que s’observa al conjunt del Baix Llobregat i de Catalunya. Elaboració de Fundació Ferrer i Guardia a partir de dades de l’DESCAT
  3. 3. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ JOVE DE NACIONALITAT ESTRANGERA Un 18% de les persones joves són nascudes a l’estranger, mentre que un 13% tenen nacionalitat estrangera. L’evolució de les persones joves amb nacionalitat estrangera ha experimentat canvis al llarg dels últims anys. Entre el 2000 i el 2009, s’observa un increment ininterromput de la proporció de joves d’origen estranger, mentre que a partir del 2009 comença a disminuir aquesta proporció, una caiguda que accentuada en els darrers anys. Des del 2015 s’ha experimentat un lleuger repunt, que caldrà veure si es consolida al llarg dels pròxims anys. Elaboració de Fundació Ferrer i Guardia a partir de dades de l’DESCAT
  4. 4. POBLACIÓ JOVE SEGONS NIVELL D’INSTRUCCIÓ. COMPARATIVA 2011 La proporció de joves amb estudis de segon grau s’ubica en un 75%, mentre que la resta de la província de Barcelona i Catalunya es troba entre el 64% i el 65%. En el cas dels estudis universitaris, els estudiants a la ciutat són el 16%, mentre que a la Província de Barcelona són el 26% i a Catalunya el 25%. Elaboració de Fundació Ferrer i Guardia a partir de dades de l’DESCAT
  5. 5. TAXA D’ATUR REGISTRAR. POBLACIÓ D’ENTRE 16 I 24 ANYS Segons les dades de l’atur registrat, la desocupació entre el jovent d’entre 16 i 24 anys creix entre el 2008 i el 2009, per després seguir una tendència irregular, tot i que en línies generals es redueix progressivament fins al 2017. La tendència es força similar entre els joves de 25 a 34, encara que aquests sempre obtenen una proporció més baixa. Elaboració de Fundació Ferrer i Guardia a partir de dades del Programa Hermes, Diputació de Barcelona

×