Advertisement

More Related Content

More from Ajuntament del Prat de Llobregat (20)

Advertisement

Inici del curs escolar 2017 2018

 1. Inici del curs escolar 2017-2018 Regidoria d’Educació Àrea d’Igualtat i Drets Socials Octubre 2017
 2. Inici del curs escolar 2017-18 1. Oferta educativa a la ciutat. Curs 2017-2018 3 2. Escoles Bressol 5 3. Centres d’Educació Infantil i Primària 7 4. Centres d’Educació Secundària Obligatòria 9 5. Evolució del nombre d’alumnes 10 6. Centres de Batxillerat 14 7. Centres de Formació Professional 15 8. Programes de Formació i Inserció8. Programes de Formació i Inserció 16 9. Formació de persones adultes 17 10. Escola Oficial d’Idiomes 18 11. Escola Municipal de Música 19 12. Actuacions en equipaments educatius 20 13. Pressupost de la regidoria d’Educació 22 14. Aportacions municipals en ajuts socials en l’àmbit educatiu 23 15. Projectes curs 2017-2018 25 2
 3. 1.Oferta educativa ala ciutat. Curs 2017-2018 Places ofertes per nivells i titularitat Nombre % Nombre % Bressol 586 67,4% 284 32,6% 870 Infantil-Primària 5.067 84,9% 900 15,1% 5.967 ESO 1.941 80,2% 480 19,8% 2.421 Batxillerat 665 100% - 665 Cicles FP 1.530 100% - 1.530 IFE1 12 100% - 12 PFI i CAS2 81 100% - 81 Nivells Total Pública Privada 3 1 IFE: Itineraris formatius específics 2 PFI i CAS: Programes de Formació i Inserció i Curs d’Accés a Grau Superior Data: 15/09/2017 PFI i CAS2 81 100% - 81 Formació d'Adults 842 100% - 842 EO Idiomes 960 100% - 960 EM Música 1.405 100% - 1.405 Total 13.089 88,7% 1.664 11,3% 14.753
 4. 1.Oferta educativa ala ciutat. Curs 2017-2018 Oferta educativa segons obligatorietat Oferta educativa segons tipus estudis Ensenyament obligatori (Primària i ESO) 43,9% No obligatòria (Bressol, Infantil, Batx. FP, PFI, Adults, EOI i EMM) 56,1% 1.530 665 2.421 5.967 870 Cicles FP Batxillerat ESO Infantil-Primària Bressol 4 1.405 960 842 81 12 1.530 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 EM Música EO Idiomes Formació d'Adults PFI i CAS IFE Cicles FP
 5. 2.Escoles Bressol Oferta disponible i alumnat matriculat Places Matri- culats Vacants Places Matri- culats Vacants Places Matri- culats Vacants Places Matri- culats Vacants Places Matri- culats Vacants Dumbo 7 7 0 30 30 0 38 32 6 0 75 69 6 El Cabusset 8 5 3 39 38 1 60 55 5 20 19 1 127 117 10 La Blaveta 8 6 2 52 39 13 80 56 24 20 17 3 160 118 42 La Granota 8 6 2 39 39 0 60 58 2 20 20 0 127 123 4 Sol Solet 8 6 2 39 39 0 50 45 5 0 97 90 7 Total Públiques 39 30 9 199 185 14 288 246 42 60 56 4 586 517 69 TOTAL NOM Públiques GRUP 0 ANYS GRUP 1 ANY (Només matins) GRUP 2 ANYS (Complet) 5 Data: 15/09/2017 Total places EB pública 586 67,4% 517 70,2% 69 51,5% Total Places EB privada 284 32,6% 219 29,8% 65 48,5% 870 100% 736 100% 134 100% Vacants TOTALS Places Matrícules El Jardinet 8 8 0 13 13 0 20 20 0 0 41 41 0 Kitty 0 0 0 13 13 0 20 17 3 0 33 30 3 L'Estel 8 0 8 26 10 16 20 20 0 0 54 30 24 Nins 8 1 7 13 11 2 20 18 2 0 41 30 11 Una miqueta de joc 8 2 6 13 10 3 20 10 10 0 41 22 19 Vailet 8 6 2 26 24 2 40 36 4 0 74 66 8 Total Privades 40 17 23 104 81 23 140 121 19 0 0 0 284 219 65 79 47 32 303 266 37 428 367 61 60 56 4 870 736 134 Privades TOTALS
 6. 2.Escoles Bressol Evolució de les places vacants i les noves sol·licituds a les escoles bressol 200 300 400 500 600 700 Places vacants disponibles Noves sol·licitudsCurs Places vacants disponibles Noves sol·licituds Diferència sol·licituds - vacants % sol·licituds no ateses 2006/07 231 408 177 43,4% 2007/08 197 448 251 56,0% 2008/09 214 424 210 49,5% 2009/10 340 532 192 36,1% 2010/11 443 618 175 28,3% 2011/12 368 553 217 39,2% 2012/13 392 524 132 25,2% 2013/14 371 402 63 15,7% 6 0 100 200 Data: 15/09/2017 2013/14 371 402 63 15,7% 2014/15 358 382 60 15,7% 2015/16 360 310 -50 -16,1% 2016/17 360 338 -22 -6,5% 2017/18 373 337 -36 -10,7%
 7. 3.Centres d’Educació Infantil iPrimària Nombre d’aules i alumnat matriculat en Educació Infantil Aules Alumnes Aules Alumnes Aules Alumnes Aules Alumnes % ocupació Escola Charles Darwin 2 49 2 50 2 52 6 151 101% Escola H. Josep Tarradellas 3 75 2 50 2 54 7 179 102% Escola Jacint Verdaguer 2 50 2 50 2 50 6 150 100% Escola Joan Maragall 1 24 1 25 1 25 3 74 99% Escola Sant Jaume 2 49 3 75 2 50 7 174 99% Escola Jaume Balmes 2 22 2 25 2 47 6 94 64% Escola del Parc 2 51 2 50 2 50 6 151 101% Escola Galileo Galilei 2 50 2 50 2 53 6 153 102% Total Públics P3 P4 Centres P5 7 Data: 15/09/2017 Total places EI pública 1.610 84,3% 1.540 83,6% Total Places EI concertada 300 15,7% 302 16,4% TOTALS 1.910 100% 1.842 100% Places Matrícules Escola Galileo Galilei 2 50 2 50 2 53 6 153 102% Escola Bernat Metge 1 25 1 25 1 26 3 76 101% Escola Pepa Colomer 2 50 2 45 2 50 6 145 97% Escola Ramon Llull 2 50 2 50 2 50 6 150 100% Institut Escola del Prat 1 14 1 12 1 17 3 43 62% Total Públiques 22 509 22 507 21 524 65 1.540 95% La Seda de Barcelona 1 25 1 25 1 27 3 77 103% Nostra Senyora del Mar 1 19 1 25 1 27 3 71 95% Mare de Déu del Carme 2 50 2 50 2 54 6 154 103% Total Concertades 4 94 4 100 4 108 12 302 101% 26 603 26 607 25 632 77 1.842 96% Concertats TOTALS Públics
 8. 3.Centres d’Educació Infantil iPrimària Nombre d’aules i alumnat matriculat en Educació Primària Aules Alumn. Aules Alumn. Aules Alumn. Aules Alumn. Aules Alumn. Aules Alumn. Aules Alumn. % ocupació Escola Charles Darwin 3 80 3 76 2 51 2 51 3 76 2 50 15 384 102% Escola H. Josep Tarradellas 2 50 2 52 3 75 3 76 2 50 2 53 14 356 102% Escola Jacint Verdaguer 2 53 2 51 3 75 2 51 2 50 2 50 13 330 102% Escola Joan Maragall 1 26 2 47 1 25 2 49 1 26 1 25 8 198 99% Escola Sant Jaume 2 53 3 76 2 50 2 49 2 50 2 50 13 328 101% Escola Jaume Balmes 2 51 2 43 2 39 2 30 2 30 2 33 12 226 75% Escola del Parc 2 50 2 54 2 50 3 75 2 50 2 50 13 329 101% Total2n 3r 4t 5è 6è Centres Públics 1r 8 Data: 15/09/2017 Total places EP pública 3.457 85,2% 3.342 84,0% Total Places EP concertada 600 14,8% 638 16,0% TOTALS 4.057 100% 3.980 100% Places Matrícules Escola del Parc 2 50 2 54 2 50 3 75 2 50 2 50 13 329 101% Escola Galileo Galilei 2 53 2 52 2 50 3 72 2 50 2 51 13 328 101% Escola Bernat Metge 1 25 1 26 1 25 1 26 1 25 2 50 7 177 101% Escola Pepa Colomer 2 49 2 51 2 47 2 47 2 49 2 42 12 285 95% Escola Ramon Llull 2 50 2 53 2 52 3 69 2 49 2 50 13 323 99% Institut Escola del Prat 1 13 1 13 1 12 1 14 1 14 1 12 6 78 57% Total Públiques 22 553 24 594 23 551 26 609 22 519 22 516 139 3.342 96% La Seda de Barcelona 1 25 1 27 1 30 1 26 1 27 1 27 6 162 108% Nostra Senyora del Mar 1 26 1 27 1 28 1 29 1 25 1 25 6 160 107% Mare de Déu del Carme 2 54 2 55 2 54 2 51 2 51 2 51 12 316 105% Total Concertades 4 105 4 109 4 112 4 106 4 103 4 103 24 638 106% 26 658 28 703 27 663 30 715 26 622 26 619 163 3.980 98% PúblicsConcertats TOTALS
 9. 4.Centres d’Educació Secundària Obligatòria Nombre d’aules i alumnat matriculat Aules Alumn. Aules Alumn. Aules Alumn. Aules Alumn. Places Alumn. % ocupació Institut Estany de la Ricarda 4 123 3 95 3 90 3 92 390 400 103% Institut Salvador Dalí 4 125 4 128 4 130 4 115 480 498 104% Institut Ribera Baixa 5 137 4 121 4 120 4 118 510 496 97% Institut Baldiri Guilera 4 110 4 132 4 118 4 110 480 470 98% Institut Escola del Prat 1 16 1 20 1 24 1 18 108 78 72% Total Públiques 18 511 16 496 16 482 16 453 1968 1942 99% La Seda de Barcelona 1 32 1 30 1 32 1 33 120 127 106% Total PúblicsConcertats Centres 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 9 Data: 15/09/2017 Total places EP pública 1.968 80,4% 1.942 79,8% Total Places EP concertada 480 19,6% 493 20,2% TOTALS 2.448 100% 2.435 100% Places Matrícules La Seda de Barcelona 1 32 1 30 1 32 1 33 120 127 106% Nostra Senyora del Mar 1 33 1 34 1 30 1 31 120 128 107% Mare de Déu del Carme 2 60 2 60 2 60 2 58 240 238 99% Total Concertades 4 125 4 124 4 122 4 122 480 493 103% 22 636 20 620 20 604 20 575 2448 2435 99% Concertats TOTALS
 10. 5.Evolució del nombre d’alumnes Estudiants matriculats per curs en relació a la població del Prat (P3 – 4rt ESO) 654 759 759 654 640 634 632 703 715700 800 Població del Prat per edat Matrícules per curs 10 La diferència entre la població empadronada i els estudiants al Prat es manté estable des de P3 fins 6è de primària. A partir dels últims curs d’ESO la diferència es va accentuant. Els grups de 1r a 4rt de Primària són els més nombrosos de tota l’escolarització obligatòria. 603 636 620 604 575 500 600 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5e 6e ESO1 ESO2 ESO3 ESO4
 11. 5.Evolució del nombre d’alumnes Ensenyaments de 3 a 16 anys. Curs 2011-12 a curs 2017-2018. Data: 15/09/2017 Cicles 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 Diferència 2011-12 / 2017-18 Infantil (P3-P5) 1.925 1.888 1.941 1.872 1.999 1.891 1.842 -4,31% Primària 3.499 3.460 3.504 3.738 3.857 3.938 3.980 13,75% ESO 1.910 1.994 2.121 2.155 2.370 2.355 2.425 26,96% Total 7.334 7.342 7.566 7.527 8.226 8.184 8.247 12,45% 11 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 Infantil (P3-P5) Primària ESO
 12. 5.Evolució del nombre d’alumnes Alumnat d’inici d’etapa. P3 Incorporacions a P3 Grups Places Ocupades % Pública 22 541 509 94,1% Concertada 4 100 94 94,0% Total 26 641 603 94,1% Incorporacions a P3 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 Diferència 2013/14 - 2017/18 Oferta 675 650 625 650 641 -5,0% Matriculats 642 615 637 595 603 -6,1% Ocupació 95,1% 94,6% 101,9% 91,5% 94,1% 12 Data: 15/09/2017 675 650 625 650 641642 615 637 595 603 580 605 630 655 680 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 Oferta Matriculats 541 100 509 94 0 100 200 300 400 500 600 Pública Concertada Places Ocupades Ocupació 95,1% 94,6% 101,9% 91,5% 94,1%
 13. 5.Evolució del nombre d’alumnes Alumnat d’inici d’etapa. 1er d’ESO Incorporacions a 1r ESO Grups Places Ocupades % Pública 18 532 511 96,1% Concertada 4 120 125 104,2% Total 22 652 636 97,5% Incorporacions a 1r ESO 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 Diferència 2013/14 - 2017/18 Oferta 600 600 600 600 652 8,7% Matriculats 584 573 611 616 636 8,9% Ocupació 97,3% 95,5% 101,8% 102,7% 97,5% 13 Data: 15/09/2017 600 600 600 600 652 584 573 611 616 636 560 585 610 635 660 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 Oferta Matriculats 532 120 511 125 0 100 200 300 400 500 600 Pública Concertada Places Ocupades Ocupació 97,3% 95,5% 101,8% 102,7% 97,5%
 14. 6.Centres de Batxillerat Nombre d’aules i alumnat matriculat Data: 15/09/2017 Aules Alumnes Aules Alumnes Aules Alumnes Institut Estany de la Ricarda 2 70 2 70 4 140 Institut Salvador Dalí 3 106 3 86 6 192 Institut Ribera Baixa 2 49 1 27 3 76 Institut Baldiri Guilera 3 99 3 77 6 176 TOTALS 10 324 9 260 19 584 Total Centres 1r Batx 2n Batx 14 Alumnes Curs 2014-2015 552 Curs 2015-2016 528 Curs 2016-2017 551 Curs 2017-2018 584 Diferència 17-18 / 14-15 5,8% Evolució de l’alumnat matriculat 552 528 551 584 500 550 600 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Matrícules
 15. 7.Centres de Formació Professional Institut Grau Nom del cicle formatiu Grups 1r Grups 2n Total oferta Matriculats % ocupació Electromecànica de vehicles automòbils 2 2 120 93 78% Electromecànica de vehicles (avions motor de pistó) 1 1 60 50 83% Electromecànica de maquinària 1 1 60 31 52% Instal·lacions elèctriques i automàtiques 1 1 60 31 52% Instal·lacions frigorífiques i de climatització 1 1 60 29 48% Manteniment aeromecànic 1 1 60 57 95% Manteniment d'aviònica - 1 30 28 93% Automatització i robòtica industrial 1 1 60 59 98% Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids 1 1 60 57 95% 9 10 570 435 76% Conducció d'act. fisicoesportives en el medi natural 2 - 60 71 118% Activitats Comercials 1 1 60 43 72% Gestió administrativa 1 1 60 49 82% CFGM Illa de Banyols CFGS Total 15 Data: 15/09/2017 Grups 1r Grups 2n Total oferta Matriculats % ocupació Total Cicles Formatius Grau Mitjà 17 12 870 722 83,0% Total Cicles Formatius Grau Superior 10 12 660 549 83,2% Tipus de Graus Cures auxiliars d’infermeria 2 - 60 102 170% Jardineria i floristeria 1 1 60 33 55% Producció agroecològica 1 1 60 35 58% Sistemes microinformàtics i xarxes 2 1 90 115 128% Perruqueria i cosmètica capil·lar 1 1 60 40 67% Animació d’activitats físiques i esportives 2 2 120 120 100% Administració i finances 1 1 60 42 70% Paisatgisme i medi rural 1 1 60 32 53% Comerç internacional 1 1 60 40 67% Transport i logística 1 1 60 67 112% Administració de sistemes informàtics en la xarxa 1 1 60 40 67% Desenvolupament d’aplicacions web i mòbils - 1 30 7 23% IFE Itinerari formatiu específic - - 12 6 50% 18 14 972 842 87% 27 24 1.542 1.277 83%TOTALS Les Salines Total CFGM CFGS
 16. 8.Programes de Formació i Inserció Oferta disponible i alumnat matriculat1 1 Manquen les 18 places del Curs d’Accés al Grau Superior Data: 15/09/2017 Institut Programa Oferta Matriculats Vacants Índex d'ocupació Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració 15 15 0 100% Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 16 16 0 100% Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles 16 16 0 100% Les Salines Auxiliar de jardineria: vivers i jardins 16 16 0 100% 63 63 0 100%TOTALS Illa de Banyols 16
 17. 9.Formació de PersonesAdultes Oferta disponible i alumnat matriculat Etapa Tema - Nivell Grups Oferta Matriculats Vacants Índex d'ocupació Llengua castellana 1 2 50 44 6 88% Llengua castellana 2 2 50 27 23 54% Llengua castellana 3 1 25 13 12 52% Llengua catalana 1 1 50 25 25 50% Llengua catalana 2 1 25 18 7 72% Anglès 1 2 50 36 14 72% Anglès 2 2 50 51 -1 102% Anglès 3 2 50 44 6 88% Francès 1 1 25 24 1 96% LCAS LCAT LESTIAN 17 Data: 15/09/2017 Francès 1 1 25 24 1 96% Francès 2 1 25 19 6 76% Francès 3 1 25 15 10 60% U25A Curs de PPAU per a majors de 25 anys (Part comuna) 1 35 26 9 74% CFGS Preparació per a les proves accés a CFGS (P. comuna) 2 105 64 41 61% CFGM Preparació per a les proves accés a CFGM 1 35 8 27 23% Primer nivell 2 34 19 15 56% Segon nivell 2 34 15 19 44% Tercer nivell 2 34 16 18 47% Nivell 1 1 35 23 12 66% Nivell 2 3 105 62 43 59% 30 842 549 293 65% FPA - GES LOE TOTALS LESTEIFR FPA - CFI
 18. 10. Escola Oficial d’Idiomes Oferta disponible i alumnat matriculat Alemany 13,2% Anglès 71,0% Alumnes matriculats peridiomes Idioma Cicle Places Matriculats Vacants Índex d'ocupació Primer 60 47 13 78% Segon 60 33 27 55% Tercer 30 28 2 93% Primer 60 46 14 77% Segon 60 24 36 40% Tercer 30 25 5 83% Quart 30 19 11 63% Cinquè 30 16 14 53% ALEMANY FRANCÈS 18 Data: 15/09/2017 Francès 15,8% Cinquè 30 16 14 53% Primer 60 65 -5 108% Segon 120 124 -4 103% Tercer 150 155 -5 103% Quart 150 132 18 88% Cinquè 90 77 13 86% C1 30 30 0 100% 960 821 139 86%TOTALS ANGLÈS
 19. 11. Escola Municipal de Música Programes Entreinstruments Joan Maragall 75 Programes de llarga durada Alumnes en continuitat 521 Alumnat CURS 2017-2018 Matrículats Programes de llarga durada 675 Programes Entreinstruments 550 Altres programes 180 Total 1.405 Altres programes Musicoteràpia i inclusió social 55 Alumnes matriculats en els diferents programes 19 Joan Maragall 75 Jacint Verdaguer 175 Sant Jaume 100 Pepa Colomer 200 Total 550 Alumnes en continuitat 521 Places noves ofertades 154 Música en família (0-3 anys) 61 Inicial (4-7 anys) 39 Bàsic (infants) 28 Bàsic (joves) 13 Bàsic (adults) 13 TOTAL MATRICULATS 675 LLISTA D'ESPERA 81 Musicoteràpia i inclusió social 55 Tallers de curta durada 75 Casals d'estiu 50 Total 180 Data: 15/09/2017
 20. 12.Actuacions en equipaments educatius ESCOLA TASCA Pressupost amb IVA inclòs E. Charles Darwin Caldera 64.797,38 € Mesures estalvi energètic Inversions 2017 804.542,12 € Mesures estalvi energètic 179.775,08 € Intervencions en manteniment 304.547,14 € Intervencions en projectes urbans 320.219,90 € 20 E. Charles Darwin Caldera 64.797,38 € Caldera 48.667,24 € Enllumenat 18.415,00 € E. Jacint Verdaguer Enllumenat 17.765,46 € EPA Terra Baixa Enllumenat 13.130,00 € E. Joan Maragall Enllumenat 21.724,30 € 179.775,08 € E. Galileo Galilei TOTAL
 21. 12.Actuacions en equipaments educatius ESCOLA TASCA Pressupost Substitució mirall psicom. 2.524,48 € Reparació defic. Façana 43.391,63 € Pintura interior i exterior 60.266,70 € Col·locació bancs pati Substitució piques infantil 4.755,30 € Arranjaments accés 6.292,00 € Subm. I instal·lac. Panells 1.548,80 € Tanca fusta joguina adapt. 3.237,96 € Planxer formigó 22.882,49 € Escola Jacint Verdaguer Escola del Parc Can Rigol Intervencions en manteniment Intervencions en projectes urbans ESCOLA TASCA Pressupost E. Charles Darwin Aïllament acústic en menjador 7.282,87 € E. Galileo Galilei Aïllament acústic en menjador 17.207,84 € Sòcol en tanca exterior 4388,23 Aïllament acústic en menjador 5.710,91 € E. Jacint Verdaguer Aïllament acústic en menjador 5.376,51 € E. Ramón Llull 21 Planxer formigó 22.882,49 € Escola Sant Jaume Subm.i instal·lac. mosquiteres 1.410,86 € Subst.coberta metàl·lica 57.081,40 € Construcc. I instal·lació canal 12.961,45 € Barana infantil 1.427,80 € Porta antipànic cuina i rampa accés pati Escola Joan Maragall Embarnissar fustes exteriors 21.591,00 € Sol solet Sanejament sauló pati 18.003,49 € Escoles Bressol Subm. i instal·lac. Ventiladors 20.116,18 € 15 centres educatius Revisió i actualitza. Sist. Alarm 27.055,60 € Total 304.547,14 € Escola Galileo Institut Escola E. Pepa Colomer Actuació en paviment edifici inf 10.363,23 € Substitució fusteria alumini (Control solar) 263.956,79 € Aïllament acústic en menjador 2.398,68 € E. Sant Jaume Aïllament acústic en menjador 6.441,64 € E. H. Josep Tarradellas Aïllament acústic en menjador 2.838,82 € CEE Can Rigol Aïllament acústic en menjador 3.963,72 € Escola del Parc Aïllament acústic en menjador 5.042,12 € 330.583,13 € E. Bernat Metge TOTAL
 22. 13. Pressupost de laregidoria d’Educació 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Increment 2011-17 Educació 5.705.633 5.792.471 6.106.191 6.124.731 6.196.323 6.275.564 6.632.208 16,2% Pressupost Municipal 79.296.566 76.075.476 78.528.104 80.930.268 80.687.684 86.674.393 89.012.136 12,3% % sobre total 7,2% 7,6% 7,8% 7,6% 7,7% 7,2% 7,5% 7.000.000 Evolució del pressupost de la regidoria d'Educació 2011-2017 Data: 15/09/2017 22 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 23. 14.Aportacions municipals en ajuts socials en l’àmbit educatiu Curs 2017/18 Import Ajuts a infants Import Ajuts a infants Import Ajuts a infants % Padró Pressupost 4 Menjador Escolar 156.991 € 233 190.213 € 261 216.402 € 277 3,0% 191.745 € Suport Infància (escolars) nd nd 5.588 € 121 9.275 € 102 1,1% 6.000 € Activitats Socioeducatives 45.254 € 215 49.329 € 181 49.894 € 186 2,0% 54.616 € Act. Socioeducatives d'Estiu 77.483 € 249 85.475 € 293 75.598 € 260 2,8% 85.000 € Beques Bressol 1 130.055 € 81 93.227 € 78 122.140 € 73 2,8% 140.000 € Total 409.782 € 423.832 € 473.307 € 477.361 € Curs 2017/18 AJUTS POBLACIÓ ATESA PER SERVEIS SOCIALS Curs 2014/15 Curs 2015/16 AJUTS EN Curs 2014/15 Curs 2015/16 Curs 2016/17 Curs 2016/17 23 Data: 15/09/2017 1 Beques bressol curs 2015/16: la disminució correspon a l'aplicació de la tarifació social a les bressols ja durant tot el curs 3 El projecte de Llibres de text te un caràcter universal en els alumnes de primària i ESO. 2 S'indica el nombre de família amb reducció de quota 4 Les xifres del curs 2017-2018 corresponen a les quantitats pressupostades. Import Ajuts a infants Import Ajuts a infants Import Ajuts a infants % Padró Pressupost 4 Tarifació Social 2 108.680 € 165 123.610 € 207 89.855 € 158 6,0% 133.000 € Activitats d'estiu 24.564 € 240 43.160 € 546 51.340 € 642 6,9% 54.140 € Estudis superiors nd nd 12.400 € 51 21.000 € 87 0,9% 20.600 € Ll. de text i mat. escolar 3 76.824 € 126 50.000 € 1.377 93.102 € 1.015 15,8% 95.000 € Activitats Extraescolars 33.999 € 64 117.209 € 599 106.492 € 711 7,6% 119.480 € Total 244.067 € 346.379 € 361.789 € 422.220 € TOTALS 653.849 € 770.211 € 835.096 € 899.581 € AJUTS EN CONVOCATÒRIA PÚBLICA
 24. 14.Aportacions municipals en ajuts socials en l’àmbit educatiu Evolució dels ajuts a la població atesa per Serveis Socials 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 Menjador Escolar Beques Bressol Act. Socioeducatives d'Estiu Activitats Socioeducatives Suport Infància (escolars) 653.849 € 770.211 € 835.096 € 899.581 € 800.000 € 1.000.000 € Evolució anual 24 Ajuts en convocatòria pública 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 0 € 25.000 € 50.000 € 75.000 € 100.000 € 125.000 € 150.000 € 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 Tarifació Social Activitats Extraescolars Ll. de text i mat. Escolar Activitats d'estiu Estudis superiors 653.849 € 0 € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
 25. 15. Projectes curs 2017-2018 1. Planificació i escolarització • Oficina Municipal d’escolarització • Taula de Planificació 2. Educació, Comunitat i territori • Catàleg d’activitats educatives ElPratEduca • El Prat s'obre al món. L'anglès és la clau • Projecte Lecxit • Projecte SORELL • Projecte Entrecordes, Entrevents i Entretradis • Projectes d’Aprenentatge i Servei (ApS) • Subvenció a AMPA • Subvenció a projectes pedagògics • Subvenció de llibres i material escolar • Pla Educatiu d’Entorn ( PEEP i PEESC) 5. Foment de la participació Educació, ciutat i famílies • PRATfamílies. Formació i suport educatiu a mares, pares i famílies • Projecte de suport a les AMPA (dinamització, formació i assessorament) • Subvenció projectes educatius d’AMPA • Impuls i coordinació de la participació de famílies als òrgans de participació Foment de la participació infantil • El Prat ciutat dels infants: Consell dels infants i Tallers de participació a les escoles 6. Impuls i suport a l'Educació Postobligatòria • Projecte Bassa per post-Obligatoria 25 • Pla Educatiu d’Entorn ( PEEP i PEESC) • Ús socials dels centres educatius • Consell Escolar Municipal • Coordinació de la representació als Consells Escolars de Centre 3. Inclusió, Equitat i igualtat d’Oportunitats • Projecte d’activitats extraescolars i d’estiu • Projecte de suport a l'èxit escolar • Projecte BASSA (obligatòria) • Xarxa de maltractament infantil • Pla Local d’absentisme • Ajuts econòmics d’equitat per afavorir la igualtat d’oportunitats (Beques d'extraescolars i d’estiu). • Comissions de Transició escola-treball 4.Projecte educatiu comú de les Escoles bressol municipals • Projecte educatiu comú de les Escoles bressol municipals • Engegar la creació d’Espais familiars i de criança. • Crear espais de discussió i reflexió entre les educadores de l’etapa 0-6 • Projecte Bassa per post-Obligatoria • Projecte Passarel·la • Programes de Garantia Juvenil • Projecte de Transició escola-treball • Programes de Formacio i Inserció • Consell de la FP • Xarxa d’Orientació professional i acadèmica • Assessoria d'Orientació acadèmica 7. Manteniment, consergeria i logística • Coordinació del manteniment dels centres educatius • Desenvolupament del Reglament del personal de consergeria • Ajust de la resposta de manteniment i serveis a les necessitats dels centres. • Renovació del mobiliari/elements lúdics-educatius als patis escolars.
Advertisement