Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Guia de xarxes socials de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
GUIA DE LES
XARXES SOCIALS
DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
2 / 132
GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT
Guia de les xarxes socials
de l’Ajuntament del Prat de Llobreg...
ÍNDEX 3 /132
GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT
1. INTRODUCCIÓ
Objectius de la Guia
Objectius de l’estrat...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 122 Ad

Guia de xarxes socials de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Download to read offline

Una eina de suport per a totes aquelles persones que participen activament en la gestió de la presència digital i en la dinamització de l’activitat de l’Ajuntament del Prat de Llobregat a les xarxes socials.
S'hi inclouen tot tipus de canals oficials de l’organització: canals propis de les àrees temàtiques, canals de projectes, canals d’equipaments...
En aquest document es defineixen els procediments per a l’obertura de nous comptes, els criteris per a la gestió i dinamització dels espais digitals, els procediments de planificació editorial, publicació i edició de continguts, així com els protocols i pautes per a una correcta gestió de comentaris en els diferents canals.

Una eina de suport per a totes aquelles persones que participen activament en la gestió de la presència digital i en la dinamització de l’activitat de l’Ajuntament del Prat de Llobregat a les xarxes socials.
S'hi inclouen tot tipus de canals oficials de l’organització: canals propis de les àrees temàtiques, canals de projectes, canals d’equipaments...
En aquest document es defineixen els procediments per a l’obertura de nous comptes, els criteris per a la gestió i dinamització dels espais digitals, els procediments de planificació editorial, publicació i edició de continguts, així com els protocols i pautes per a una correcta gestió de comentaris en els diferents canals.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Guia de xarxes socials de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (20)

More from Ajuntament del Prat de Llobregat (20)

Advertisement

Guia de xarxes socials de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

 1. 1. GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
 2. 2. 2 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT Guia de les xarxes socials de l’Ajuntament del Prat de Llobregat Primera edició: Octubre 2015 Ajuntament del Prat de Llobregat La Guia és un document obert. Millorem-la col·laborativament: xarxessocials@elprat.cat facebook.com/ajuntamentdelprat twitter.com/ajelprat Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció, sempre que se’n citi el titular dels drets (Ajuntament del Prat de Llobregat). vLa llicència completa es pot consultar a creativecommons.org/licenses/ by/3.0/es/legalcode.ca
 3. 3. ÍNDEX 3 /132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 1. INTRODUCCIÓ Objectius de la Guia Objectius de l’estratègia digital de l’Ajuntament del Prat de Llobregat L’organització Principis de la presència en xarxes socials de l’Ajuntament del Prat 2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA DE LES XARXES SOCIALS DEL PRAT Estructura i tipologia de les xarxes socials per àrea temàtica 3. PROTOCOL PER SOL·LICITAR UNA NOVA INICIATIVA DIGITAL Procés d’activació Gestió d’usuaris i contrasenyes 4. PLA DE DIFUSIÓ DELS NOUS CANALS 5. NORMES DE PARTICIPACIÓ A LES XARXES SOCIALS 6. RECOMANACIONS PER A LA DINAMITZACIÓ DELS CANALS SOCIALS Emissors de contingut Línies editorials Recomanacions de difusió entre els canals propis de l’Ajuntament Publicació de continguts Etiqueta de cada canal social 06 06 07 09 09 11 11 12 12 13 14 15 16 16 16 16 17 18 19 19 19 19 20 21 23 23 23 23 25 25 26 27 33 36 36 Recomanacions per a la difusió d’un esdeveniment Abans de l’acte Durant l’acte Després de l’acte Gestió de comentaris Recomanacions d’ús per al personal de l'Ajuntament del Prat 7. CRITERIS LINGÜÍSTICS Registre Llengua Llenguatge inclusiu 8. DRETS D’AUTORIA Àmbit d'aplicació d'aquest document Esquema de les situacions en què ens podem trobar en la publicació digital de documentació Publicació a la web municipal o a una plataforma o xarxa social municipal de documentació elaborada per personal de l' ajuntament Publicació a la web municipal o a una plataforma o xarxa social municipal de documentació elaborada per terceres persones 9. FACEBOOK Descripció de la plataforma ÍNDEX
 4. 4. ÍNDEX 4 /132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT Tipologies d’espais La pàgina com a solució corporativa Estructura Procés d’alta Creació de pàgines Gestió d’usuaris Rols de pàgina Fusió de pàgines Publicació de contingut Periodicitat Gestió de comentaris 10. TWITTER Descripció de la plataforma Procés d’alta Creació d’un compte a Twitter Publicació de contingut Periodicitat Estructura del tuit Enllaços Etiquetes Retuits (RT i MT) Continguts i gestió de comentaris Tipus de continguts Gestió de comentaris 11. YOUTUBE Descripció de la plataforma Estructura Procés d’alta Procés operatiu per crear el canal de YouTube de l’Ajuntament del Prat Publicació de contingut Com publicar un vídeo Etiquetes Com etiquetar un vídeo Com editar un vídeo existent a YouTube Live streaming Mètode de vinculació de canals Gestió de comentaris 12. FLICKR Descripció de la plataforma Estructura Criteris de qualitat Procés d’alta Creació d’un compte a Flickr Publicació de contingut Com publicar contingut 36 37 37 37 38 39 39 39 40 40 41 42 42 42 42 44 44 44 44 45 45 46 46 46 48 48 48 48 49 49 49 51 51 51 51 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55
 5. 5. ÍNDEX 5 /132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT Etiquetes Personalització de les imatges de portada Àlbums compartits Descàrrega d’imatges Gestió de comentaris 13. INSTAGRAM Descripció de la plataforma Procés d'alta 14. ISSUU Descripció de la plataforma Estructura Procés d’alta Publicació de contingut 15. SLIDESHARE Descripció de la plataforma Estructura 16. SOUNDCLOUD Descripció de la plataforma Estructura Procés d’alta Publicació de contingut 17. GOOGLE+ Descripció de la plataforma Procés d’alta 18. BLOG Descripció de la plataforma Estructura Procés d’alta Publicació de contingut Gestió de comentaris 19. ANALÍTICA I MESURA DE L’ACTIVITAT DE LES XARXES SOCIALS 20. EINA PER FACILITAR LA GESTIÓ DEL CANAL TWITTER 21. TERMINOLOGIA BÀSICA DE LES XARXES SOCIALS 22. REFERÈNCIES ANNEX 1: INVENTARI DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT Inventari de canals per àrea temàtica ANNEX 2: FORMULARI DE SOL·LICITUD D’UNA NOVA INICIATIVA DIGITAL ANNEX 3: ESTRUCTURA DE LES XARXES SOCIALS REPOSITORI Flickr YouTube Slideshare Issuu SoundCloud ANNEX 4: TEXT PER A LA SOL·LICITUD DEL TRACTAMENT D’IMATGES ANNEX 5: IMATGE CORPORATIVA 55 56 56 56 57 58 58 59 60 60 60 60 60 62 62 62 63 63 63 63 64 65 65 65 66 66 66 66 67 68 69 71 72 83 84 84 96 97 97 99 101 102 103 104 106
 6. 6. 6 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 1. INTRODUCCIÓ 1. INTRODUCCIÓ La present guia vol esdevenir un document de referència i una eina de suport per a totes aquelles persones que participen activament en la gestió de la presència digital i en la dinamització de l’activitat de l’Ajuntament del Prat de Llobregat a les xarxes socials. S'hi inclouen tot tipus de canals oficials de l’organització: canals propis de les àrees temàtiques, canals de projectes, canals d’equipaments... En aquest document es defineixen els procediments per a l’obertura de nous comptes, els criteris per a la gestió i dinamització dels espais digitals, els procediments de planificació editorial, publicació i edició de continguts, així com els protocols i pautes per a una correcta gestió de comentaris en els diferents canals. Es tracta del llibre d’estil digital que marca el full de ruta per a totes les iniciatives de l’Ajuntament a la xarxa. Aquest document pretén ajudar totes les persones que dinamitzin canals a tenir clars els criteris i procediments per a la posada en marxa, gestió i manteniment dels espais digitals. Alhora, aquesta guia pretén posar les bases per garantir un creixement estructurat que permeti una evolució òptima de la presència digital. Aquesta guia no està pensada com un producte tancat, sinó que es treballa amb vocació d’anar-la actualitzant en funció tant de l’evolució que els canals socials experimentin, com de les novetats i tendències que es vagin detectant en l’àmbit dels mitjans digitals. Objectius de la guia
 7. 7. 7 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 1. INTRODUCCIÓ L’estratègia digital parteix de la definició de quatre grans eixos i setze reptes que es presenten a continuació: Repte 1: Integrar la Cultura Digital com a element natural de la vida ciutadana. Repte 2: Construir una presència digital amb visió estratègica. Repte 3: Determinar en quins àmbits és necessari desenvolupar presència digital pròpia i en quins és més eficient impulsar el lideratge de la ciutadania. Repte 4: Aprofitar les bones pràctiques internes com a aprenentatge cap a la resta de l’organització. Repte 5: Reforçar la marca i els actius de la ciutat a través de la presència digital. Repte 6: Incrementar l’impacte de la sensibilització al voltant de temes estratègics. Repte 7: Potenciar l’ús dels serveis que es presten a la ciutadania digitalment. Repte 8: Ampliar els serveis que es presten al teixit empresarial. Repte 9: Reconèixer la xarxa com un espai de relació continuada amb la ciutadania. Repte 10: Desenvolupar un coneixement integrat i transversal de la ciutadania. Repte 11: Definir la tipologia de canals digitals òptims per a cada necessitat. Repte 12: Apostar pels usos mòbils. Repte 13: Definir rols, funcions i mecanismes de coordinació. Objectius de l’estratègia digital de l’Ajuntament del Prat de llobregat Eix 1: el Prat com a ciutat digital Eix 2: el servei i la vinculació amb la ciutadania Eix 3: l’ecosistema digital Eix 4: el model de gestió i l’organització
 8. 8. 8 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 1. INTRODUCCIÓ Repte 14: Definir procediments per a l’obertura i la gestió dels espais digitals. Repte 15: Articular un pla de formació estratègica en cultura i habilitats digitals. Repte 16: Avançar cap a un model quantificable, amb mètriques i indicadors clars. Fruit d’aquests reptes, l’Ajuntament del Prat ha creat un ecosistema digital que evoluciona d’una lògica departamental a una lògica d’usuari, pensada per les diferents àrees i departaments amb una visió transversal al voltant dels temes d’interès per a la ciutadania. En aquest sentit, la presència digital de l’organització es planteja de la forma següent: • Presència corporativa: relativa al govern, l’administració local i la ciutat. • Presència temàtica: amb vocació d’establir relació amb les persones a través d’àrees temàtiques transversals. Presència corporativa • El Prat: Govern, Administració i Ciutat. Presència temàtica • El Prat Cultura. • El Prat Turisme i Territori. • El Prat Urbà: Habitatge, Paisatge Urbà i Energia. • El Prat Empresa, Comerç i Ocupació. • El Prat amb les Persones: Ciutadania, Serveis Socials, Salut Pública, Joventut i Pla d'Actuació Sant Cosme. • El Prat Educació. • El Prat Esports. • El Prat Digital.
 9. 9. 9 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 1. INTRODUCCIÓ L’evolució de la lògica departamental a la lògica transversal, basada en els interessos i necessitats de la ciutadania, requereix definir uns rols en l'organització que garanteixin la implantació de l’estratègia digital i al mateix temps facilitin la coordinació entre diversos departaments. Aquests rols són els següents: • Equip responsable de la direcció de l’Estratègia Digital - Es responsabilitza del compliment del pla d’acció global definit. • Responsables d’Àrea Temàtica - Coordinen la gestió de l’ecosistema de canals d’una determinada àrea temàtica: línies editorials, contingut, etc. - Coordinen els responsables de cada un dels canals específics que s’inclouen en la seva àrea temàtica. • Responsables de Canal - Són les persones encarregades de publicar continguts i gestionar els comentaris en els seus espais: web, blog o xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.) • Responsables de Contingut - S’encarreguen de crear i buscar els continguts al voltant dels projectes que coordinen i proporcionar-los als responsables de canal perquè els publiqui. • Oferir un servei públic: La presència en xarxes socials pretén ampliar i facilitar l’accés als serveis de l’Ajuntament complementant els altres canals d’atenció ciutadana (atenció telefònica, presencial...), proporcionar informació i respostes d’utilitat, de forma àgil i transparent, tant per a necessitats particulars com d’interès general, i mostrar una actitud d’escolta i ajuda a la ciutadania en tot el que sigui possible. • Fomentar la col·laboració: Disposar d’espais de relació continuada amb la ciutadania, fomentar la seva participació i implicació al voltant d’eixos temàtics rellevants per a l’usuari. • Incentivar l’eix econòmic: Disposar de nous espais per reforçar la vinculació amb el teixit empresarial i per estimular la promoció econòmica. • Potenciar la vinculació amb la ciutat: Disposar de noves vies per reforçar els actius de la ciutat i el sentiment de pertinença de la ciutadania. l’Organització Principis de la presència en xarxes socials de l’Ajuntament del Prat
 10. 10. 10 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 1. INTRODUCCIÓ • Compartir coneixement: amb un nou enfocament de la propietat intel·lectual, que permeti que ciutadania, empreses i altres organitzacions generin riquesa amb els continguts que elabora l’Administració. • Obertura i transparència: cal mostrar tal com és l'organització, amb naturalitat i amb voluntat de servei.
 11. 11. 11 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA DE LES XARXES SOCIALS DEL PRAT La presència digital de l’Ajuntament del Prat de Llobregat s’estructura al voltant de les àrees temàtiques llistades anteriorment i conté dos tipus de xarxes socials diferenciades: • Xarxes Relacionals: es tracta de xarxes la finalitat de les quals és establir relacions entre la ciutadania i l’Ajuntament del Prat. Facebook, Twitter o Instagram en són alguns exemples. • Repositoris de contingut: són espais pensats per “emmagatzemar” continguts de manera organitzada amb l’objectiu que puguin ser difosos a través de les xarxes relacionals. Els repositoris de continguts són: • Arxiu fotogràfic: Flickr. • Arxiu audiovisual: YouTube. • Arxiu sonor : SoundCloud. • Presentacions o documents: Slideshare. • Llibres o catàlegs: Issuu. Estructura i tipologia de les xarxes socials per àrea temàtica 2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA DE LES XAR- XES SOCIALS DEL PRAT
 12. 12. 12 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 3. PROTOCOL PER SOL·LICITAR UNA NOVA INICIATIVA DIGITAL L’objectiu d’aquest protocol és establir unes pautes comunes a l’hora de crear un nou compte o perfil a les xarxes socials, un espai web o blog, o impulsar accions d’estratègia digital en nom de l’Ajuntament del Prat de Llobregat o d’organismes dependents d’aquesta administració. D’aquesta manera, cada àrea, departament o servei municipal que vulgui crear nous canals o endegar noves accions digitals haurà de seguir el protocol que es descriu tot seguit. Abans d’iniciar una nova iniciativa digital caldrà valorar i reflexionar entorn a un seguit d’elements: • Objectius i públics de la iniciativa. • Canals digitals necessaris per assolir els objectius i arribar als públics definits. • Línies editorials: el conjunt de temàtiques i eixos de contingut que es publicaran en cada un dels canals. • Temporalitat del canal: definició com a canal puntual (en cas de campanyes...) o amb vocació de permanència . • Recursos necessaris per poder gestionar els canals i mantenir-los. Qualsevol persona de l’organització que vulgui posar en marxa una iniciativa digital ha de posar-se en contacte amb el responsable de l’Àrea Temàtica per consensuar la proposta. Un cop validat, el responsable temàtic haurà de seguir el passos següents: 1. Omplir el formulari d’una nova iniciativa digital disponible a l’AUPAC (plantilles internes comuns - Sitic - Sol·licitud d'una nova iniciativa digital). I seguir el procediment de validació i signatures. 2. La sol·licitud s'enviarà al seu cap perquè la validi. 3. Un cop feta la validació, el formulari s’enviarà al Departament de Comunicació, que també validarà la proposta i n'encarregarà la imatge corporativa. Procés d’activació 3. PROTOCOL PER SOL·LICITAR UNA NOVA INICIATIVA DIGITAL
 13. 13. 13 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 3. PROTOCOL PER SOL·LICITAR UNA NOVA INICIATIVA DIGITAL 4. La petició passarà després al Departament SITIC perquè la validi i gestioni els requeriments tecnològics. 5. El responsable temàtic rebrà la confirmació de la nova iniciativa digital, les dades d’usuari pertinents per poder obrir els nous canals necessaris i la imatge corporativa corresponent. 6. Per acabar, la persona o persones designades com responsables d’aquests nous canals activaran el registre a aquests espais amb les dades d’accés.
 14. 14. 14 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 4. PLA DE DIFUSIÓ DELS NOUS CANALS Posteriorment a la creació d’un nou canal social, és necessari donar-lo a conèixer utilitzant els canals i mitjans ja disponibles. Les accions que es poden dur a terme són: • Afegir la icona corresponent a la secció del web municipal destinada a llistar totes les xarxes socials de l’Ajuntament del Prat. •Comunicar-ho als altres responsables temàtics, perquè els altres comptes municipals segueixin aquest nou espai. • Comunicar-ho via altres canals socials de la mateixa àrea temàtica, en el cas que el tema sigui compartit. • Publicar la notícia a la secció web de l’àrea temàtica. • Afegir la icona corresponent a la secció web de l’àrea temàtica destinada a llistar les seves xarxes socials. • Penjar-ho a la intranet municipal. • Enviar la informació als mitjans municipals. 4. PLA DE DIFUSIÓ DELS NOUS CANALS
 15. 15. 15 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 5. NORMES DE PARTICIPACIÓ A LES XARXES SOCIALS Cal tenir en compte que per a la bona comunicació, en totes les eines socials de l’Ajuntament del Prat s’estableixen unes normes mínimes de participació, de manera que es pugui dur a terme una conversa respectuosa, tolerant i fructífera amb la ciutadania. Els comentaris han de seguir els següents requisits: 1. Que siguin pertinents, és a dir, que no s’allunyin del tema tractat. 2. Que mantinguin el respecte i el clima de concòrdia, i no ofenguin ni atemptin contra la dignitat d’altres persones. 3. Que no continguin dades de caràcter personal ni informació publicitària. L’Ajuntament només es responsabilitza dels continguts que emet a través dels seus canals. Els responsables dels perfils es reserven el dret de no publicar o esborrar qualsevol aportació que no observi aquestes indicacions mínimes. 5. NORMES DE PARTICIPACIÓ A LES XARXES SOCIALS
 16. 16. 16 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 6. RECOMANACIONS PER A LA DINAMITZACIÓ DELS CANALS SOCIALS A continuació es detallen algunes recomanacions per a la dinamització dels canals socials de l’Ajuntament del Prat. Els responsables de canals han de tenir en compte que actuen i comuniquen en representació de l’Ajuntament del Prat i, per tant, han d’usar un to correcte seguint els criteris definits en la secció d’usos lingüístics d’aquesta mateixa guia. Tot i que, en general la veu sigui la de la institució, a vegades pot ser interessant incorporar-hi veus externes d’experts en alguna temàtica concreta que emetin algun contingut rellevant. En aquests casos, es recomana indicar-ho en la mateixa comunicació. Són les temàtiques al voltant de les quals s'organitza el discurs de cadascun dels canals socials. En general, aquestes temàtiques han de complir els requisits següents: • Tenir vocació de continuïtat en el temps. • Tenir correspondència amb els interessos del públic objectiu. • Anar dirigides als segments de públic de major valor. • Correspondre’s amb els objectius de l’àrea o del projecte. Els canals de l’Ajuntament han de treballar de forma integrada per estimular entre ells la difusió dels seus continguts propis, fomentant que el contingut que es publiqui en un canal sigui difós i/o complementat a través de la resta, sempre que sigui adient. Com a regla general, la generació de contingut naixerà en una plataforma web o blog, espais que permeten el desenvolupament de contingut en format més extens i amb més profunditat, mentre que les xarxes socials s’utilitzaran per impulsar-ne la difusió. En aquest 6. RECOMANACIONS PER A LA DINAMITZACIÓ DELS CANALS SOCIALS Emissors de contingut Línies editorials Recomanacions de difusió entre els canals propis de l’Ajuntament
 17. 17. 17 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 6. RECOMANACIONS PER A LA DINAMITZACIÓ DELS CANALS SOCIALS sentit, totes les publicacions del web o dels blogs es podran difondre via enllaç a la resta de xarxes socials amb l’objectiu de generar trànsit cap a l’espai originari. Quan en els canals repositoris (Youtube, Flickr, Slideshare, Issuu o Souncloud) es disposi de material relacionat amb el contingut publicat, s'hi podrà incloure un enllaç per facilitar que l’usuari pugui ampliar la informació. Per difondre el contingut hi ha diverses eines, com per exemple, els hashtags. Tot i que abans només n'hi havia a Twitter, avui en dia, per la seva efectivitat, poden aplicar-se a totes les xarxes socials. En primer lloc, abans de fer una publicació s’haurà de determinar quins són els hashtags més adequats. Es recomana que en les publicacions s’inclogui el nom de l’àrea temàtica (ex: #elpratesports), el col·lectiu a qui es dirigeix (ex: #infants) o les activitats que cobreix la informació (ex: #festamajor). Les etiquetes bàsiques són: #elprat #elprattematica #col·lectiu #projecte #activitat Aquests mecanismes poden ajudar a identificar contingut d’àrees temàtiques o projectes en canals de les xarxes socials (com ara a Twitter, Instagram, Flickr, Slideshare, etc...) i ajudar a difondre’l en altres espais de l’Ajuntament que comparteixen una temàtica similar. El nivell d’activitat i la freqüència de publicació de continguts és diferent segons la xarxa o el canal social que utilitzem. Les particularitats pròpies de cadascuna es detallen en els apartats corresponents. Els continguts susceptibles de ser publicats es poden categoritzar segons qui els genera en: • Continguts propis: són els generats per les àrees temàtiques, projectes o d’altres iniciatives digitals. • Continguts aliens: són aquells generats per tercers que estan relacionats amb la temàtica o activitats de l’àrea i que poden ser d’interès per al públic objectiu. És recomanable, en la mesura que es pugui, recopilar fonts d’informació de tercers que permetin proveir de contingut els canals més enllà del que es generi de forma pròpia. Publicació de continguts
 18. 18. 18 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 6. RECOMANACIONS PER A LA DINAMITZACIÓ DELS CANALS SOCIALS El contingut també es pot classificar en: • Institucional: informar d’un servei, activitat o de l'organització mateixa. • D’utilitat: informar sobre com es pot obtenir o realitzar un servei, tràmit o procediment amb l’administració. • Emocional: cercar la vinculació amb l’usuari apel·lant a les seves emocions o a l’afinitat al voltant d’uns interessos determinats. Habitualment, els usuaris mostren més predisposició a interactuar quan es publiquen continguts emocionals o d’utilitat, tant si són propis com de tercers. Caldrà establir quin és el punt d’equilibri entre contingut propi i aliè, i determinar els percentatges de distribució de continguts segons la seva tipologia i els resultats que ofereixi. Cada xarxa o canal social té les seves pròpies regles de joc (és el que en l’argot tècnic es coneix com Netiquette), però hi ha certes recomanacions que solen ser d’aplicació general i que convé que els responsables dels canals tinguin en compte a l’hora d’actuar a la xarxa. • Mostrar en tot moment voluntat per conèixer els interessos i les inquietuds de la ciutadania, així com demostrar empatia per aquells temes o situacions que generen incertesa. • Mostrar disposició a ajudar i col·laborar, i oferir respostes i alternatives. • Tenir la vocació de resoldre conflictes i adoptar una actitud conciliadora que serveixi per resoldre les situacions que es plantegin. • Difondre missatges amb criteri i rigor: publicar en nom de l’Ajuntament comporta ser extremadament rigorós i metòdic amb els continguts i comentaris que s’emetin a través dels canals. Per aconseguir-ho i minimitzar, així, la possibilitat d’error en la publicació de continguts, és important utilitzar sempre les mateixes pautes de comportament i gestió dels canals. • Ser prudent: mostrar una actitud de prudència davant d’actituds provocadores o davant de situacions a les quals no se sap com respondre. Etiqueta de cada canal social
 19. 19. 19 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 6. RECOMANACIONS PER A LA DINAMITZACIÓ DELS CANALS SOCIALS • Usar un estil que atrapi l’atenció i ajudi a difondre els missatges per aconseguir fer arribar els continguts al major nombre de persones possible. La difusió de cada esdeveniment ha de comptar amb tres fases: abans, durant i després de l’acte. En primer lloc s’ha de fer una convocatòria. Es tracta del moment més important, ja que s’han de generar expectatives a través de totes les eines amb què es pugui comptar. Es recomana comunicar l’esdeveniment per mitjà dels canals més apropiats segons el tipus d’acte i crear una etiqueta amb què es pugui identificar i seguir l’acte. Es podrà seguir cada esdeveniment amb les etiquetes que es creïn en cada ocasió. Es crearan també llistes de Twitter amb els inscrits a cada esdeveniment i, eventualment, es podrà crear un compte oficial per a l’acte en qüestió. A través dels comptes de Twitter de cada àrea temàtica, projecte o iniciativa digital que estigui implicada en un determinat esdeveniment, s’anirà publicant informació útil per als participants, com el programa, els ponents, els principals titulars, etc. Tanmateix, quan un esdeveniment presenti l’ocasió, es podrà gravar i difondre posteriorment o al mateix moment a través d'streaming. També es podran realitzar reportatges fotogràfics, que s’emmagatzemaran en el canal Flickr i es difondran a través dels canals socials que més s’adeqüin a aquestes necessitats, com ara Twitter o Facebook. S’han d’identificar els continguts que l'acte ha generat i analitzar els possibles formats i canals de publicació i difusió, per triar els més idonis. El web municipal pot ser l’espai que actuï com a contenidor d’aquests continguts, tenint en compte que en el cas del contingut audiovisual hi ha les xarxes socials repositori de fotografies, vídeo, so i documents. Per acabar, hi ha algunes eines que permeten crear una recopilació de les publicacions més destacades en les xarxes socials sobre un esdeveniment, com per exemple Storify o Seejay1. Recomanacions per a la difusió d’un esdeveniment Abans de l’acte Durant l’acte Després de l’acte 1 https://storify.com http://www.seejay.co
 20. 20. 20 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 6. RECOMANACIONS PER A LA DINAMITZACIÓ DELS CANALS SOCIALS Les xarxes socials són plataformes obertes a la participació de la ciutadania. Amb la vocació d’oferir les respostes més adequades a les necessitats o inquietuds exposades en aquests espais, el responsable del canal desenvoluparà una tasca d’escolta activa i d’atenció continuada que permeti als usuaris i a les usuàries sentir-se atesos. El primer principi bàsic en aquesta gestió dels comentaris és demostrar respecte per qualsevol opinió manifestada, sempre que aquesta no sigui despectiva ni ofensiva. Els comentaris que requereixin una resposta han de ser atesos pel responsable de canal amb la major agilitat possible dins el mateix espai on s’han produït, i amb una aportació de valor sòlida i contundent. Es recomana donar les gràcies per la participació i donar la resposta adequada a la pregunta o comentari. En cas que el responsable de canal no disposi de prou informació per construir aquesta resposta, ho posarà en coneixement del responsable d’àrea temàtica o amb el seu cap de departament, qui ho gestionarà de la manera que consideri més adequada i buscarà la font d’informació més òptima en cada cas. La gestió de comentaris ha de tenir en compte la casuística següent: • Preguntes, dubtes i sol·licituds referents a un cas particular: s’han d'atendre al mateix espai de les xarxes socials, ja que la resposta pot resoldre el mateix dubte a altres ciutadans o ciutadanes. Només en els casos en què l’usuari necessiti més informació o sigui una qüestió de caire més privat es farà per altres vies: es contactarà de manera directa amb l’usuari/usuària, sempre que es disposi de dades de contacte (correu electrònic) o sempre que la plataforma ho permeti (a través de missatges privats), per donar-li una resposta personalitzada. • Preguntes, dubtes i sol·licituds d’interès general: es contestaran públicament en obert dins del mateix espai on s’han produït. • Opinions positives, agraïments i felicitacions: l’Ajuntament donarà les gràcies públicament en l’espai on s’hagin produït. • Propostes i suggeriments espontanis: s’agrairà la participació públicament en el canal en què s’hagin publicat i es comunicarà que es tindrà en compte la seva aportació. Les propostes o suggeriments seran comunicades al departament corresponent. Gestió de comentaris
 21. 21. 21 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 6. RECOMANACIONS PER A LA DINAMITZACIÓ DELS CANALS SOCIALS • Aportacions a alguna pregunta o repte proposat per l’Ajuntament: s’agrairà la participació públicament en el canal en què s’hagi publicat i s’explicarà com es processarà aquella aportació segons el projecte de què es tracti. • Crítiques i queixes: el responsable de canal les traslladarà al responsable d’àrea temàtica i al seu cap, amb la vocació de construir, si el comentari ho requereix, una resposta constructiva. En cas que sigui necessari demanar més informació al ciutadà o a la ciutadana sobre el cas exposat, se li proporcionarà una adreça de correu electrònic perquè hi pugui enviar la informació. Si la crítica o queixa conté errors, es proporcionarà informació objectiva que permeti argumentar la resposta de forma satisfactòria. • Trols o missatges que tenen com a finalitat provocar reaccions negatives: cal analitzar cas per cas la conveniència o no de respondre-hi, i/o valorar-ne l'eliminació si són ofensius o despectius. En aquests casos, s’intentarà contrastar la veracitat dels comentaris o fets exposats. Aquests comentaris es podran eliminar en algunes plataformes en cas que no siguin respectuosos i/o incloguin dades que vulnerin la protecció de dades i la privacitat de les persones o continguin informació publicitària. • Ser imparcial. Tenir present que hi tenen cabuda totes les sensibilitats. • Mostrar transparència en els missatges. • Actuar amb prudència. És millor respondre tard però acuradament. • Escoltar abans d’actuar. Buscar informació i veure com reacciona la comunitat. • Utilitzar un to proper. • Adaptar el missatge a la xarxa social que s’utilitza. Tenir en compte les característiques i normes del canal (netiquette). • Utilitzar la correcta imatge corporativa de l’Ajuntament del Prat. • Moderar els continguts ofensius. Eliminar els que no respecten les normes de la plataforma o de la pàgina i no alimentar els trols. Recomanacions d’ús per al personal de l'Ajuntament quan s’emet contingut en els canals socials en nom de l’Ajuntament del Prat
 22. 22. 22 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 6. RECOMANACIONS PER A LA DINAMITZACIÓ DELS CANALS SOCIALS • Buscar sinergies entre els canals de l’Ajuntament per arribar al màxim d’audiència possible. • Les opinions que s’emetin en qualsevol perfil social propi són de caire personal i en cap cas extrapolables a l’organització. • Es recomana informar de qualsevol bona pràctica o iniciativa a la xarxa que pugui ser interessant que l’Ajuntament conegui i reculli. Recomanacions d’ús per al personal de l'Ajuntament quan s’emet contingut en nom propi
 23. 23. 23 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 7. CRITERIS LINGÜÍSTICS En general, en escriure les entrades a un blog, al Twitter i al Facebook, cal mantenir un to formal però proper i fresc, d’acord amb la immediatesa i el diàleg que permeten aquestes eines. En el cas que sigui necessari dirigir-se als usuaris o a les usuàries (preguntes, invitacions, etc.), cal utilitzar la primera persona del plural. Ex.: Encara som a temps d’inscriure’ns a la 20a cursa... Cal utilitzar un to neutre i publicar informacions sense implicació subjectiva. Les publicacions s'han de redactar majoritàriament en català, però també es poden publicar en castellà i anglès en funció dels continguts que s'hi tractin. El model de llengua ha de ser formal, concís, clar i neutral, és a dir, amb absència d’usos discriminatoris, llenguatge no sexista, etc. Els hashtags, avatars i elements gràfics han de ser preferentment en català, per fer visible l’idioma i no obstaculitzar la comprensió del missatge. En relació amb les publicacions compartides, es respectarà la llengua original en què han estat escrits els continguts. De la mateixa manera, es donarà resposta als comentaris, en cas que sigui necessari, en la mateixa llengua en què es formulin. D’acord amb el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, l'Ajuntament ha de fer un ús no sexista del llenguatge que eviti l'expressió de concepcions sexistes de la realitat i els usos androcèntrics i amb estereotips de gènere, i han de promoure un llenguatge respectuós amb les dones, amb les minories i amb totes les persones en general en l'atenció personal i en tota la documentació escrita, gràfica i audiovisual. Els poders públics han de formar el personal en l'ús respectuós i inclusiu de la llengua. Cal evitar, i no contribuir a la difusió de continguts sexistes que justifiquin o banalitzin la violència contra les dones o incitin a practicar-la. 7. CRITERIS LINGÜÍSTICS Registre Llengua Llenguatge inclusiu
 24. 24. 24 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 7. CRITERIS LINGÜÍSTICS Defugir estereotips sexistes sobre les funcions que exerceixen dones i homes en els diferents àmbits i, especialment, en els continguts destinats a la població infantil i juvenil. Mostrar la diversitat d'orígens i les realitats culturals que hi ha al Prat. L’Ajuntament recomana la lectura de l'article 25. Mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació pag. 7 i 14 de la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes. L'Ajuntament té una àgil i breu guia que posem a disposició de tothom de forma electrònica i paper. http://www.elprat.cat/archivos/4-7332-Document_annex/ guianosexista.pdf
 25. 25. 25 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 8. DRETS D’AUTORIA 8. DRETS D’AUTORIA I. Àmbit d’aplicació d’aquest document Aquest document té com a objecte intentar clarificar quines són les obligacions, derivades de la normativa vigent, que el personal de l’Ajuntament hauria d’observar en aquells casos en què calgui publicar documentació en format digital (a la web municipal, a blocs, xarxes socials, etc.) quan aquesta documentació pugui estar protegida per drets d’autor (propietat intel·lectual) i/o afectar la protecció de dades personals. Les observacions que es formulen en aquest document també hauran de ser tingudes en compte quan es tracti de publicar aquesta documentació en suport paper. La documentació (fotografies, articles de revista, llibres, mapes, etc.) podrà estar afectada per drets d’autor quan hagi estat elaborada per terceres persones1. (!) En el cas que contractistes, concessionaris o entitats que col·laboren amb l’Ajuntament, prèvia l’autorització corres ponent, publiquessin documentació o informació a la pàgina web municipal i altres plataformes digitals, estaran obligats a respectar igualment el contingut d’aquest document. En aquest cas, s’haurà d’instrumentar en el corresponent con tracte o conveni administratiu aquesta obligació i s’hauran d’incloure les garanties necessàries per assegurar-nos que coneixen el contingut d’aquest document. Aquest document no serà d’aplicació a aquells supòsits de publicació de documentació administrativa en exercici del que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del procediment administratiu de Catalunya. Ens referim als documents que constitueixen activitat administrativa pròpiament dita, per exemple, decrets, acords de la Junta de Govern Local, acords plenaris i la documentació annexa a aquests actes (plànols, etc.) 1 D’acord amb l’article 10 de la Llei de propietat intel·lectual són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades a través de qualsevol mitjà o suport, com ara llibres, fulletons, impresos, discursos, conferències, composicions musicals obres de pintura, projectes, plànols, maquetes, gràfics, mapares, obres fotogràfiques, etc.
 26. 26. 26 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 8. DRETS D’AUTORIA 1) Publicació a la web municipal o a una plataforma o xarxa social municipal de documentació elaborada per personal de l’ Ajuntament 1.1. Drets d’autor a) Regla general: possibilitat de reutilització per tercers de la documentació que elabori l’Ajuntament. b) Regles específiques i excepcionals: supòsits en què interessi protegir determinada documentació munici pal de la seva reutilització per tercers. Dues possibilitats: - Reservar tots els drets (Copyright) - Reservar només alguns drets (Copyleft. Creative Commons) 1.2. Dret a la protecció de dades a) Amb caràcter general: cal donar informació preci sa a l’inte ressat sobre la finalitat de la recollida de les seves dades, de la seva inclusió en un fitxer, dels drets arco. Necessitat d’obtenir el consentiment ex prés del titular de les dades. b) Captació d’imatges al carrer o en espais públics. - Si es tracta de persones públiques: no cal consen timent si la captació es fa en actes públiques per raó de la professió o activitat que desenvolupa la persona. - Si es tracta de persones no públiques: cal consentiment. c) Captació d’imatges de menors: cal consentiment de les persones afectades si són majors de 14 anys o dels seus representants legals si són menors. Si es fa en el centre educatiu cal, a més, autorització del director. II. Esquema de les situacions en què ens podem trobar en la publicació digital de documentació
 27. 27. 27 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 8. DRETS D’AUTORIA 2) Publicació a la web municipal o a una plataforma o xarxa social municipal de documentació elaborada per terceres persones. 2.1. Drets d’autor a) Publicació d’un document: cal veure el nivell de protecció que l’autor ha donat al document (tots els drets reservats o Creative Commons). En cas de dubte, demanar-li el consentiment. b) Publicació d’una fotografia: cal veure el nivell de protecció del document. En cas de dubte, demanar el consentiment de l’autor. 2.2. Dret a la protecció de dades Complir les recomanacions establertes en el punt 1.2. Evitar inclusió d’enllaços a pàgines web que no compleixin la normativa de protecció de dades. Aquest esquema es desenvolupa en les pàgines següents. 1) Drets d’autor 2 En aquest cas, l’autor serà l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Podem distingir les situacions següents: a) Regla general: reutilització de la documentació que elabori l’Ajuntament. D’acord amb el que estableix la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, així com la Llei 19/2013, de 9 de desembre, d‘accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, en principi, els documents de les Administracions Públiques seran reu- tilitzables. Per tant, l’Ajuntament ha de permetre la reutilització de la documentació que elabori. Això significa que l’Ajuntament permetrà la reproducció, la distribució i la comunicació pública de la seva docu- mentació i la seva transformació per fer obres derivades, a no ser que específicament per a algun cas concret es vulgui protegir l’obra. III. Publicació a la web municipal o a una plataforma o xarxa social municipal de documentació elaborada per personal de l' ajuntament 2 D’acord amb l’article 10 de la Llei de propietat intel·lectual són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades a través de qualsevol mitjà o suport, com ara llibres, fulletons, impresos, discursos, conferències, composicions musicals obres de pintura, projectes, plànols, maquetes, gràfics, mapares, obres fotogràfiques, etc.
 28. 28. 28 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 8. DRETS D’AUTORIA Imaginem el supòsit que l’Ajuntament elabora una guia sobre el pollastre de la raça Prat o un àlbum fotogràfic del Delta del Llobregat i es decideix publicar-los a la web institucional. D’acord amb el que hem exposat, l’únic que caldria és fer constar en la pàgina on es publiqui aquesta informació, les condicions en que qualsevol persona externa a l’Ajuntament podrà reutilitzar-la. A continuació incloem el tipus de paràgraf que es podria fer servir per protegir la guia sobre el pollastre de la raça Prat o l’àlbum fotogràfic del Delta, o qualsevol altra documentació similar: “Aquest document és propietat de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Es permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data de l’última actualització i que no es desnaturalitzi la informació”. b) Regles específiques i excepcionals: supòsits en què per raons que hauran de ser convenientment justificades interes- si protegir determinada documentació municipal de la seva reutilització per tercers. Aquesta possibilitat ha de ser clarament excepcional. Ens referim a supòsits de documentació elaborada per l’Ajuntament però que per raons determinades no es vulgui permetre la seva reutilització o per- metre-la amb determinades condicions. Podríem distingir dos supòsits: • Protecció absoluta. Tots els drets reservats. En aquest cas, és aconsellable formalitzar el dipòsit correspo nent en el Registre de propietat intel·lectual. • Protecció relativa. Alguns drets reservats. Per a aquests supòsits poden ser útils les llicències Creative Com- mons: http://es.creativecommons.org/licencia/ La utilització d’aquestes llicències permetrà protegir el contingut d’allò publicat i assegurar que un tercer no se n’apropiï il·legítimament. L’aplicació d’aquestes llicències requereix el següent: Triar la llicència que millor s’adapti a allò que necessitem protegir. Hi ha sis tipus diferents de llicències:
 29. 29. 29 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 8. DRETS D’AUTORIA • Reconeixement (by) • Reconeixement-NoComercial (by-nc) • Reconeixement-NoComercial-Compartir igual (by-nc-sa) • Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd) • Reconeixement-CompartirIgual (by-sa) • Reconeixement-SenseObraDerivada (by-nd) Per conèixer el contingut d’aquestes llicències, podeu accedir al link: http://es.creativecommons.org/licencia/ Recomanem, amb caràcter general, l’ús de la llicència Reconeixe- ment-CompartirIgual, que permet a tercers fer ús de la informació, manipular-la sempre que després es permeti també ser utilitzada i manipulada, i obtenir rendiments econòmics. L’única obligació que tindrien és identificar la font d’on l’han obtingut, és a dir, l’Ajuntament. Això no obstant, quan es tracti d’informació que s’hagi de publicar a flickr, a youtube o a qualsevol altra xarxa on apareguin imatges i fotografies de ciutadans, la llicència recomanable és la llicència Reco- neixement-NoComercial-SenseObraDerivada. En cas que s’apliqui la Llicència Reconeixement-CompartirIgual. El text que hauríeu de posar en el peu del document que es tracti seria el següent: AVÍS LEGAL. Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixe- ment-CompartirIgual (by-sa) 3.0 de Creative Commons. Es permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que es citi al titular dels drets (Ajuntament del Prat de Llobregat). Si es transforma aquesta obra per generar una de nova, s’haurà de distribuir amb una llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar en: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ legalcode.ca (NOTA.- Per tal que aparegui el símbol de la llicència Creative Com- mons en el vostre document, clicant sobre el qual s’hauria de poder accedir al codi legal i resum de la llicència, cal que copieu el següent codi html. També podeu anar directament a la pàgina web de Creative Commons i treure-ho d’allà)
 30. 30. 30 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 8. DRETS D’AUTORIA <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/ by-sa/3.0/es/”><img alt=”Licencia de Creative Commons” style=”- border-width:0” src=”https://i.creativecommons.org/l/by-sa/3.0/ es/88x31.png” /></a><br />Este obra está bajo una <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/”>licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España</a> En cas que s’apliqui la Llicència Reconeixement-NoComercial-SenseO- braDerivada. El text que hauríeu de fer servir seria el següent: AVÍS LEGAL. Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixe- ment-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd) 3.0 de Creative Commons. Es permet la copia, distribució i comunicació pública de l’obra sempre que es citi al titular dels drets (Ajuntament del Prat de Llobregat). No es permet la seva transformació per crear obres deri- vades ni el seu ús comercial. La llicència completa es pot consultar en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca (NOTA.- Per tal que aparegui el símbol de la llicència Creative Com- mons en el vostre document, clicant sobre el qual s’hauria de poder accedir al codi legal i resum de la llicència, cal que copieu el següent codi html. També podeu anar directament a la pàgina web de Creative Commons i treure-ho d’allà) <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc- nd/3.0/es/”><img alt=”Licencia de Creative Commons” style=”bor- der-width:0” src=”https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/ es/88x31.png” /></a><br />Este obra está bajo una <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/”>li- cencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObra- Derivada 3.0 España</a> En cas que tingueu dubtes o vulgueu fer ús d’una altra llicència, us recomanem que contacteu amb el Departament de Secretaria general (castro@elprat.cat).
 31. 31. 31 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 8. DRETS D’AUTORIA 2. Dret a la protecció de dades Amb caràcter general. Si els textos o documents que es publiquen contenen dades perso- nals de terceres persones, per publicar aquesta documentació caldrà haver obtingut el consentiment previ d’aquestes persones. Continuem amb l’exemple assenyalat en l’apartat anterior: l’elaboració d’un llibre sobre el pollastre de la raça Prat o un àlbum fotogràfic del delta del Llobregat. En aquest cas, segurament apareixerà informació relativa a persones identificables. Caldrà doncs, que aquestes perso- nes hagin donat el seu consentiment perquè la informació relativa a les mateixes sigui publicada. Per que aquest consentiment sigui vàlid, ha de reunir una sèrie de característiques: • Al ciutadà se li ha d’informar sobre la finalitat de la recollida de les seves dades personals i aquesta informació ha de ser suficientment precisa i detallada. Per exemple, si la recollida de dades es va fer pensant en publicar un llibre i també en publicar-lo a la web institucional, el consentiment s’haurà d’haver recollit per a aquestes dues finalitats. • Se li ha d’informar igualment que les seves dades s’inclouran en el fitxer corresponent, propietat de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i que podrà fer ús dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el titular del fitxer (drets arco). • El consentiment haurà de ser exprés, és a dir, l’Ajuntament ha de tenir manera de demostrar que aquest consentiment existeix. Per tant, no serveix que es presti verbalment. Ha de quedar documentat per escrit. Tota aquesta informació ja està actualment disponible en la intranet de l’Ajuntament: veure el capítol 3 del Manual de Seguretat per a la protecció de dades de caràcter personal. Captació d’imatges al carrer o en espais públics. Podrà succeir que per a la realització de la documentació que vulguem publicar, s’hagin fet fotografies d’espais públics i, per tant, existeixi el risc de captar la imatge de terceres persones. A continuació distingirem els supòsits següents: a) Que es capti la imatge de persones públiques (per raó de la seva
 32. 32. 32 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 8. DRETS D’AUTORIA professió o càrrec) i això es faci en un acte públic o en un lloc obert al públic. Exemple: captació de la imatge d’un actor o un periodista o escriptor reconeguts que imparteixen una conferència per al públic en general o fan un pregó. En aquest cas no caldrà demanar consentiment a la persona per reproduir les seves imatges. Ara bé, si la captació té lloc en un espai privat o en un acte privat, sí serà necessari obtenir el seu consenti- ment per poder publicar-la encara que es tracti d’una persona pública. I, en cas de dubte, es recomanable demanar el consentiment. b) Que es tracti de persones no públiques. Com a regla general, la captació d’imatges o la realització de fotogra- fies al carrer o als espais públics en general haurà d’evitar la captació de primers plans d’imatges de persones ja que en aquest cas, caldria demanar el consentiment a les persones afectades. Imaginem, seguint amb l’exemple anterior, el supòsit d’una persona no pública que imparteix una conferència oberta al públic en general. En aquest cas, per publicar les seves imatges a la web municipal o a la revista municipal caldria demanar-li prèviament el seu consentiment. En el cas que es prenguin fotografies, si permeten visualitzar perso- nes però no són primers plans sinó que el que s’enfoca és un objecte o un paisatge i les persones apareixen en un segon pla de forma que difícilment podrien ser identificables o apareixen formant part d’un grup de persones indefinides que no són l’objectiu de la imatge, no caldria demanar el consentiment. Tampoc caldria el consentiment si es tractés d’imatges d’una ma- nifestació o concentració i existís un interès informatiu i d’interès públic, sempre que les imatges de les persones apareguessin com a accessòries; en canvi, no podria publicar-se informació d’una manifes- tació en la que aparegués un primer pla d’alguns dels manifestants. Per fer-ho, llavors caldria demanar el seu consentiment. Si les fotografies es pretenen captar en el curs d’una celebració o esdeveniment públic, en un espai tancat o privat i després se’n vol fer difusió, la millor opció és fer omplir un formulari als assistents sol·lici- tant-los la corresponent autorització. * Veure annex
 33. 33. 33 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 8. DRETS D’AUTORIA Publicació de dades de menors Abans de publicar a qualsevol pàgina web o a qualsevol revista o butlletí, imatges d’alumnes o de menors en general, on aquests siguin clarament identificables, caldrà tenir en compte el següent: • La captació de qualsevol imatge dins del centre educatiu requereix l’autorització prèvia del director del centre. • Si les imatges identifiquen o permeten identificar el menor, caldrà obtenir el consentiment exprés de les persones afec tades o els representants legals. Si es tracta d’un menor de 14 anys, caldrà demanar el consentiment dels pares o tutors legals. Si es tracta d’un major de 14 anys, serà suficient el consentiment del menor. • En la sol·licitud del consentiment s’haurà d’informar clarament de quina és la finalitat de la captació de la imatge. • En cap cas es podran sol·licitar del menor, dades que permetin obtenir informació de la resta de membres del grup familiar. 1. Drets d’autor Distingirem dues possibilitats: a) Que es vulgui publicar documentació o informació amb autor identificable. Pot donar-se la situació que en la pàgina web de l’Ajuntament es vul- gui incloure una fotografia, un document o diversa informació elabo- rada per una persona aliena a l’organització. Pel simple fet que es tracti d’una obra creada per una persona ja està automàticament protegida pels drets d’autor. Però, a més, pot donar-se la circumstància que l’obra en qüestió estigui inscrita en el Registre de Propietat Intel·lectual amb la qual cosa quedaria demos- trat a tots els efectes que l’obra és propietat d’aquesta persona. Si nosaltres l’utilitzéssim sense el seu consentiment, incorreríem en responsabilitat. Tenint en compte, doncs, que qualsevol obra està protegida per drets d’autor, haurem d’intentar esbrinar si aquesta protecció ens permet IV. Publicació a la web municipal o a una plataforma o xarxa social municipal de documentació elaborada per terceres persones
 34. 34. 34 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 8. DRETS D’AUTORIA utilitzar-la d’alguna manera. Per exemple, podria ser que l’autor l’hagués protegit amb una llicència de Creative Commons. Hauríem, doncs, de veure quin tipus de llicència és. Això es pot saber mirant en l’última pàgina del document que és on normalment consten els símbols corresponents. Dit això en termes generals, distingirem ara les situacions següents: • Publicació d’un document d’un tercer En primer lloc, caldrà veure si aquest document està protegit per alguna llicència Creative Commons i, si és així, respectar els seus termes. Si únicament apareix la imatge © acompanyada del nom de l’autor, sense cap més llegenda, això normalment voldrà dir que estan reservats tots els drets. No es podrà publicar el document sense el consentiment de l’autor. En cas de dubte, es recomana sempre demanar el consentiment i, en tot cas, citar el nom de l’autor (si haguessin transcorregut 70 anys des de la realització de l’obra, no caldria el consentiment). • Publicació d’una fotografia. A la vegada, caldrà diferenciar: Si es tracta d’una obra fotogràfica. S’entén com a tal la foto- grafia que té consideració d’obra original amb valor gràfic o creatiu (ho seria una fotografia de Robert Capa, per exem- ple). Si estigués protegida per una llicència Creative Commons caldrà respectar els seus termes. Si apareix la imatge © acompanyada del nom de l’autor, sense cap més llegenda, això normalment voldrà dir que estan reservats tots els drets. No es podrà publicar la fotografia sense el consentiment de l’autor o de qui tingui els drets d’explotació. Si no podem saber quins drets concrets estan reservats, caldrà demanar el consentiment de l’autor (si han transcorre- guts 70 anys des de la realització de la fotografia, no caldria aquest consentiment). Si ens donés el consentiment, evidentment, caldrà citar el nom de l’autor en qualsevol reproducció de l’obra.
 35. 35. 35 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 8. DRETS D’AUTORIA Si es tracta d’una mera fotografia. S’entén com a tal la fotogra- fia realitzada sense valor gràfic o creatiu, que consisteix en una mera reproducció o instantània d’esdeveniments d’escassa rellevància. En aquests casos, no cal citar el nom de l’autor però sí se li ha de demanar consentiment, és a dir, haurem de demanar-li que ens cedeixi el dret de comunicació pública de la fotografia (si haguessin transcorregut 25 anys des de la realització de la fotografia, no caldria aquest consentiment). b) Que es vulgui publicar documentació o informació sense autor conegut o fàcilment identificable Podria donar-se la situació que, per exemple, en una xarxa social mu- nicipal s’inclogués informació provinent de fonts no identificables. Per a aquests casos, es recomanable introduir el text següent: “L’Ajuntament del Prat de Llobregat no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes”. 2. Dret a la protecció de dades Si es tracta de documentació elaborada per tercers que conté dades de caràcter personal, l’autor estaria obligat a complir la normativa en matèria de protecció de dades personals. En qualsevol cas, la cita, per part de l’Ajuntament, de la font de la qual s’ha obtingut la informació podria no ser suficient perquè l’Ajun- tament estigués exonerat de responsabilitat si resultés que l’autor no hagués respectat la referida normativa. Per això, sempre que reproduïm a la pàgina web municipal o en qualsevol mitjà amb suport paper, dades que permetin identificar a persones, i sigui possible, haurem de tenir en compte les recomanacions que figuren en l’apartat III.2 d’aquesta guia. Cal evitar, en tot cas, la inclusió d’enllaços a pàgines web que no com- pleixin amb la normativa de protecció de dades.
 36. 36. 36 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 9. FACEBOOK Facebook és el paradigma de xarxa social, ha esdevingut la xarxa social generalista més popular i que més interaccions permet entre els seus membres. La dinàmica de Facebook consisteix a agrupar-se i relacionar-se per mitjà d’un espai personal propi. Aquest espai de cada usuari/ usuària és el seu perfil, que es compon d'un "mur" on es visualitzen les actualitzacions que l'usuari/usuària fa, i les interaccions amb altres usuaris/usuàries. Hi ha tant perfils individuals, com perfils d’organitzacions, marques o productes. Tipologies de pàgines: Funcions dels perfils personals: • Respondre a la pregunta plantejada: "Què estàs pensant?" i compartir-ho amb el tipus d'amics que es desitgi escollint la privacitat dels continguts. • Incloure enllaços. • Afegir una foto i etiquetar les persones que hi apareixen perquè la foto o la informació aparegui en els seus murs. És a dir, quan etiquetes fas referència a aquesta persona. • Fer una pregunta perquè els amics la responguin. • Assistir a esdeveniments. • Geolocalitzar-se, dir on ets en un moment concret. • Mantenir converses privades mitjançant el xat o els missatges. • Utilitzar diferents aplicacions com jocs, invitacions, regals. Grups. Es construeixen al voltant d'un tema concret i els seus membres debaten o intercanvien informació. 9. FACEBOOK Descripció de la plataforma Tipologies d'espais
 37. 37. 37 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 9. FACEBOOK Pàgines de comunitat. Donen suport a comunitats existents o són les pàgines no oficials que es construeixen al voltant de les empreses i organitzacions. Les pàgines corporatives (fanpage) són la solució recomanada per establir relació amb la ciutadania per a cada àrea temàtica o projecte de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Les pàgines estan orientades a l’ús professional i disposen d’eines per poder monitorar l’activitat al seu espai: disposen d'estadístiques completes dels usuaris/usuàries amb informació sobre edat, sexe, llengua, país, activitat; a més de la procedència i si és o no de pagament. Es poden programar les actualitzacions definint la data i hora de publicació, i coordinar-les amb publicacions en temps real o respostes als comentaris a la pàgina. També es pot donar a conèixer la pàgina amb publicitat, tant de la pàgina en si mateixa com de publicacions que siguin interessants, a més de poder enviar trànsit cap a espais externs a la plataforma com la pàgina web de l'organització. A través de les pàgines de Facebook, l’Ajuntament podrà explicar què fa en una determinada àrea temàtica, en un projecte o en d’altres iniciatives digitals, escoltar els comentaris, les propostes i les iniciatives dels ciutadans En general, cada àrea temàtica pot disposar d’una pàgina de Facebook. Les àrees temàtiques que no tinguin pàgina usaran l’espai de facebook global de l’Ajuntament del Prat. Qualsevol altra projecte o iniciativa que ho requereixi també pot sol·licitar l’obertura d’un compte d’aquesta xarxa social. Per activar el canal, el primer que cal fer és seguir el Protocol per sol·licitar l’activació d’un canal social, explicat a l’apartat 3 d’aquest document. Quan es rebi l’autorització es podrà crear la pàgina seguint les passes que s’indiquen a continuació. La pàgina com a solució corporativa Estructura Procés d’alta
 38. 38. 38 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 9. FACEBOOK 1. Escollir el tipus de pàgina. Per crear la pàgina Facebook, primer de tot caldrà anar a www. facebook.com/pages i fer clic sobre el botó "Crear una pàgina". S’accedirà a una pantalla on s’haurà de triar la categoria de la pàgina, seleccionant l’opció d’organització o institució. 2. Omplir les dades. Un cop s’hagi triat la categoria, s’hauran d'introduir les dades corresponents al projecte, iniciativa digital o àrea temàtica. Es tracta de la informació bàsica de la pàgina que apareixerà a l’apartat informació general. Els apartats a emplenar són: • Nom: nom de l’àrea temàtica, projecte o iniciativa digital + Ajuntament del Prat (Ex: El Prat Esports. Ajuntament del Prat de Llobregat) • Imatge de l’avatar: logotip, ha de seguir les normes del Manual d’imatge corporativa i el proporciona el Departament de Comunicació • Web de referència: espai web de referència. • Descripció: descripció breu de l’activitat. • Situació geogràfica: el Prat de Llobregat. • Imatge de capçalera: s’escollirà una imatge de capçalera que identifiqui el contingut de la pàgina. 3. Crear una URL específica L'administrador de la pàgina haurà de crear una URL de Facebook que faci referència al projecte o iniciativa digital concreta, www. facebook.com/nomespecific. Per a això, haurà d'accedir a la pàgina d'usuari, triar el nom d'usuari del menú i escriure el nom que ha d’aparèixer com a adreça URL, si està disponible. Si no està disponible, el canviarà fins a trobar-ne un d’adient que ho estigui. És important destacar que aquest canvi només es pot fer una vegada. El nom incorporarà El Prat al capdavant. Ex. elpratcultura / elprateducacio Creació de pàgines
 39. 39. 39 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 9. FACEBOOK Les pàgines es gestionaran de manera independent. El responsable del canal Facebook serà el responsable màxim de la pàgina. A més del responsable de canal, s'afegirà al responsable de comunicació. No hi ha un límit d'administradors per a la pàgina i se’n poden afegir de nous des de la pestanya "Rols de pàgina". Només un administrador pot nomenar un altre administrador. Per poder ser administrador d’una pàgina cal ser “fan”. Es recomana que el nombre d’administradors sigui el menor possible, excepte en el cas que el responsable del projecte o iniciativa digital ho consideri oportú. A més del rol d’administració, la plataforma ens permet crear altres tipus de rols, associats a la publicació de continguts, la gestió d’anuncis o l’anàlisi de les dades estadístiques de la pàgina. Es possible fusionar fins a sis pàgines si tenen el mateix administrador, el mateix contingut i un nom semblant. Si, per exemple, hi ha contingut d'“Esports al Prat” i “El Prat Esports” en dues pàgines diferents, Facebook permet fusionar-les i transferir els ”m'agrada” i els “check-ins” a una de sola. La pàgina a la qual es transfereixen aquests ”m'agrada” no perd cap tipus de contingut, però les altres sí. No és possible fusionar pàgines si el contingut és de dues temàtiques completament diferents, per exemple “El Prat Esports” i “El Prat Esdeveniments”. Si les pàgines tenen associats llocs físics, les adreces postals han de ser idèntiques. Procés per fusionar pàgines. El procés que s’ha de seguir és el següent: • Fer clic a "Configuració" a la part superior de la pàgina que es vol conservar. • Seleccionar "Fusionar pàgines" i fer clic a "Fusionar les pàgines duplicades". • Fer clic a la casella que hi ha al costat de la pàgina que es vol fusionar, per marcar-la. Gestió d’usuaris Rols de pàgina Fusió de pàgines
 40. 40. 40 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 9. FACEBOOK • Fer clic a "Fusionar pàgines" i seguir les instruccions de la pantalla. Aquest és un procés molt crític que no es pot desfer. S’ha de tenir en compte que les pàgines des d’on es transfereixen els ”m'agrada” perdran els continguts següents: • Nom d'usuari • Fotos • Publicacions Es mantindran: • M’agrada • Opinions • Qualificacions • Visites La pàgina que es desitgi conservar no es modificarà; únicament s'hi afegiran els “m'agrada” i les opinions, qualificacions i visites provinents de les altres pàgines. La pàgina que no es conservi s'eliminarà de Facebook i la fusió no es podrà desfer. Si no apareix l'opció per fusionar les pàgines, significa que les pàgines no es poden fusionar. El contingut que es publiqui ha de ser coherent amb les línies editorials identificades per a cadascuna de les àrees temàtiques, projectes o iniciatives digitals de l’Ajuntament. El nombre màxim de publicacions diàries serà de tres o quatre, excepte quan es produeixin situacions o activitats que justifiquin un major nombre d’actualitzacions. Caldrà valorar els moments de publicació, és a dir, es monitorarà la repercussió de les publicacions i s’escolliran les hores del dia i els dies de la setmana més oportuns per a la publicació i difusió de les entrades. Es proposa que cada dinamitzador del canal valori quins són aquests moments de major difusió a partir del coneixement adquirit en la gestió de l’espai. L’objectiu és aconseguir la màxima Publicació de contingut Periodicitat
 41. 41. 41 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 9. FACEBOOK difusió i abast per tal que la informació sigui útil al major nombre de persones possible. La gestió de comentaris a Facebook ha de seguir els criteris descrits a l’apartat general de Gestió de comentaris. En aquesta plataforma és important respondre corporativament, és a dir, en nom de la pàgina i no del perfil d’administrador. Gestió de comentaris
 42. 42. 42 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 10. TWITTER Twitter és una plataforma de micromissatgeria que permet publicar missatges de text curts (fins a 140 caràcters) i conversar amb els altres usuaris per mitjà de navegadors web o a través de clients d'escriptori i de telefonia mòbil. La conversa és oberta a Internet (encara que es poden protegir les converses d'un compte perquè només les puguin veure els seus seguidors) i s’hi construeixen xarxes socials a partir del seguiment dels usuaris que ens interessin. És una eina idònia per comunicar nous serveis i informacions diverses (d’agenda, emergències, noves publicacions...), i per retransmetre esdeveniments, però també és una eina per dialogar i col·laborar. En aquest sentit, els perfils de Twitter de l’Ajuntament del Prat han d’afavorir la conversa i interaccionar amb els usuaris. Els tres eixos sobre els quals les organitzacions desenvolupen la seva activitat a Twitter són: • Informatius (difusió): emeten missatges de manera unidireccional per informar les persones que s’hi hagin subscrit. • Relacionals (comunicació): mantenen converses i creen relacions amb persones de la Xarxa. • Assistencials (atenció ciutadana): el seu pes recau més en l’atenció de preguntes i dubtes que puguin tenir els seguidors. Per activar el canal el primer que cal fer és seguir el Protocol per sol·licitar l’activació d’un canal social, explicat a l’apartat 3 d’aquest document. Quan es rebi l’autorització es crearà la pàgina seguint les passes que s’indiquen a continuació. 1.Crear un compte. Per crear un compte a Twitter s’ha d'accedir a http://twitter.com i fer clic sobre la secció "Ets nou a Twitter? Registra-t'hi". 10. TWITTER Descripció de la plataforma Procés d’alta Creació d’un compte a twitter
 43. 43. 43 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 10. TWITTER 2. Omplir les dades Com a nom, s'ha de posar el de l'àrea temàtica, projecte o iniciativa digital corresponent. Un cop omplertes les dades, s'ha de prémer el botó "Registra't a Twitter" i ja es disposa d’un nou compte a Twitter. El primer que caldrà fer és acabar de configurar el perfil de l’àrea a Twitter. El perfil és com una targeta de presentació; per tant, es recomana seguir els criteris següents a l’hora d’obrir un compte: • Identificació: sempre que sigui possible, s’escriurà @ i el nom de l’àrea temàtica, projecte o iniciativa, tot junt i sense accents. Per exemple, @elpraturba. En el cas que el perfil ja estigui ocupat, com és el cas de @elpratesports, es recomana afegir-hi un guió baix entre el Prat i el nom de l’àrea, projecte o iniciativa digital en concret. Per exemple: @elprat_esports. • Nom del compte: nom de l’àrea, projecte o esdeveniment + Ajuntament del Prat. • Imatge de l’avatar: logotip, ha de seguir les normes del Manual d’imatge corporativa i el proporciona el Departament de Comunicació. • Web de referència: espai web concret o apartat a la plana web de l’Ajuntament. • Bio: descripció breu de la iniciativa digital. • Localització: el Prat de Llobregat. • Imatge de capçalera: s’escollirà una imatge de capçalera d'acord amb el contingut de l'espai.
 44. 44. 44 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 10. TWITTER El contingut que es publiqui ha de ser coherent amb les línies editorials identificades per a cadascuna de les àrees temàtiques, projectes o iniciatives digitals de l’Ajuntament. El nombre màxim recomanat de publicacions diàries serà de tres o quatre, excepte quan es produeixin situacions o activitats que justifiquin un major nombre d’actualitzacions. Com que la llargada del tuit és únicament de 140 caràcters, s’ha d’optimitzar el missatge perquè sigui entenedor i posi a disposició dels seguidors i seguidores tota la informació que es vol transmetre. Com a estructura dels tuit es proposa: Text + enllaç escurçat + #etiqueta El contingut a Twitter ha de ser informació real, concisa, contrastada i rellevant per al seguidor. Per aquesta raó, es recomana afegir al tuit un enllaç on es pugui ampliar aquesta informació. Si s’està fent el seguiment d’una retransmissió d’actes en directe no caldrà, però si és un acte o esdeveniment que es retransmet pel canal de YouTube (en streaming), sí que caldrà facilitar l’enllaç del canal. Si es vol anomenar una persona, es farà mitjançant el seu usuari a Twitter i si no disposa d’un compte, caldrà posar el nom i els cognoms. Si la informació no és original, es recomana citar la font amb el seu usuari i declarar-ho abans posant “via”. Les etiquetes o hashtags poden aparèixer en qualsevol posició dins de la publicació. Es recomana incloure-les dins del contingut, incorporant-les en el text. Se'n poden posar tantes com es cregui convenient. La capacitat d’interconnexió d’Internet emana de l’ús d’enllaços. La riquesa de Twitter prové de la capacitat de comunicar a través de titulars i d'ampliar la informació mitjançant enllaços. Es recomana fer ús de fonts fiables, com poden ser organismes oficials, mitjans, estudis... i evitar, com a norma general, mencionar blogs i espais personals. En qualsevol cas, convé sempre contrastar el contingut de qualsevol font d’informació abans de publicar-lo en un canal oficial com pot ser qualsevol des de l’Ajuntament. Estructura del tuit Enllaços Periodicitat Publicació de contingut
 45. 45. 45 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 10. TWITTER Com que els enllaços ocupen molt d'espai, habitualment s’utilitzen escurçadors d’enllaços (com bit. ly). Cal tenir present que en fer-ho, es redueix el nombre de caràcters però també es perd en fiabilitat, ja que l’usuari no veu el lloc on anirà en fer clic. D’altra banda, els escurçadors ens solen proporcionar informació sobre la quantitat de clics i l’abast dels enllaços que s’han compartit. Hootsuite fa servir el seu propi escurçador d’URL, ow.ly, que és un dels que ens proporciona aquesta informació. L’etiqueta o hashtag és una paraula que serveix per classificar el nostre tuit o agrupar-lo dins d'una sèrie de tuits. Les etiquetes ens permeten veure tots els tuits que tracten sobre un determinat tema. Serveixen per aglutinar informació sota un “paraigua” senzill de cerca i classificació. Per seguir un #hashtag només cal fer-hi clic al damunt. El seguiment d’una etiqueta és un indicador de la seva viralitat. "Trending Topic" o TT és la tendència en el moment, els temes més rellevants i amb un abast més ampli. L’etiqueta bàsica que ha de tenir un tuit des d’un canal de l’Ajuntament és: #elprat. S'hi pot afegir l’àrea temàtica (ex: #elpratcultura) i a continuació l’etiqueta en concret del projecte (ex: #teatre #viulestiualprat #festamajor) Un retuit es la còpia d'un tuit d'un altre usuari o usuària que es considera interessant i es vol difondre entre els seguidors propis. És el mecanisme que permet que es propaguin els missatges per Internet. Quan s’edita un retuit es recomana posar MT enlloc d'RT, així se sap que l'autor inicial va escriure el tuit d'una altra manera i que el tuit no se cita al peu de la lletra. Per norma general, s’aconsella escriure'l amb el format següent: RT + @nomdelperfilretuitejat + text + enllaç escurçat + #etiqueta RT@ElPratCultura: Totes les novetats i participants de l'Aparador, petit mercat d'autoedició, art i artesania 2014. http://goo.gl/i9e2GS #fmelprat #elprat Etiquetes Retuits (RT i MT)
 46. 46. 46 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 10. TWITTER Es recomana intercalar retuits automàtics i manuals afegint-hi informació de valor o comentaris. No es recomana retuitejar automàticament a través d’una paraula clau o d’una font que no sigui verificada. Hi ha dues etiquetes que poden ajudar a difondre i facilitar la compartició de publicacions. Aquestes etiquetes són: #elprat i aquesta mateixa etiqueta seguida de l’àrea temàtica concreta, ex. #elpratcultura. Twitter és adient com a: • Canal de notícies d’interès corporatiu (actes, notes de premsa convocatòries públiques de processos de selecció, novetats al web...). • Canal de difusió de contingut temàtic. • Canal de notícies de darrera hora (incidents, emergències o notificacions de canvis d’última hora). • Canal de difusió d’un esdeveniment en directe (retransmissió d’actes i streaming). • Canal de conversa amb el seguidors. A Twitter, com a Facebook, es poden programar publicacions. Aquesta és una manera d’agilitzar la càrrega de feina. No s’aconsella programar totes les publicacions perquè el resultat pot ser la deshumanització dels missatges, però sí que es poden programar tuits referents a agenda, diaris oficials i tenir sempre una línia de comunicació oberta per respondre els dubtes i les consultes dels seguidors. En el capítol Eina per facilitar la gestió del canal Twitter es detalla l’eina adient per a aquesta tasca (Hootsuite). Els perfils de Twitter no compten amb espai per a comentaris, sinó que les converses s’articulen al voltant d’un sistema de mencions (@usuari) que permet agrupar missatges publicats al perfil de cada usuari/usuària actiu/activa en una determinada conversa. Això suposa que és molt important fer un seguiment continuat de l’apartat Tipus de continguts Continguts i gestió de comentaris Gestió de comentaris
 47. 47. 47 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 10. TWITTER Mencions de cada compte de Twitter per poder identificar tots els comentaris al voltant de l’Ajuntament i aplicar els criteris de gestió de comentaris descrits a l’apartat general sobre gestió de comentaris d’aquest document. Hi ha de dues maneres de gestionar comentaris a Twitter: a) Formulació de preguntes, dubtes i sol·licituds. Les que siguin d'un àmbit més particular es poden respondre amb un missatge directe. b) Crítiques: en el cas de situacions de crítica oberta positiva, l’opció més adequada és contestar públicament amb la finalitat de mostrar que es dóna resposta a les opinions dels usuaris. Si la crítica és negativa, caldrà estudiar amb profunditat la queixa i donar-hi resposta de forma constructiva. En els casos en què calgui donar més informació, es pot remetre l'interlocutor a una bústia de correu electrònic.
 48. 48. 48 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 11. YOUTUBE YouTube és una plataforma que permet que els usuaris i les usuàries publiquin, vegin i comparteixin vídeos propis. És idoni per difondre material audiovisual informatiu o didàctic sobre l'activitat de l'Ajuntament. Els comptes són gratuïts i per pujar-hi un vídeo únicament cal obrir un compte. Automàticament es crea un canal que contindrà els vídeos que hi pugi l'autor, informarà sobre la seva identitat o avatar, edat, país i la data de creació de la cadena. En el seu canal, el propietari pot etiquetar els vídeos, crear llistes de reproducció i compartir-los en altres xarxes socials, fins i tot pot incloure'ls en el seu propi blog, web... Altres usuaris i usuàries es poden subscriure al canal i rebre'n les actualitzacions si es produeixen, també poden dir si els agraden els vídeos i marcar-los com a favorits. En general, el canal de Youtube està pensat com a xarxa repositori i no es dinamitzaran els comentaris, a menys que el tipus de projecte o requereixi. Les àrees temàtiques, projectes o iniciatives digitals de l’Ajuntament que disposin de prou contingut audiovisual i recursos per a la gestió del canal disposaran d’un canal propi; els que no en tinguin suficients penjaran els continguts al canal general de l’Ajuntament del Prat. En l’Annex 4: Estructura de les xarxes socials repositori es detalla l’estructura d’aquesta plataforma. Per activar el canal el primer que cal fer és seguir el Protocol per sol·licitar l’activació d’una iniciativa digital. Quan es rebi l’autorització de creació d'un nou canal es farà seguint les passes que s’indiquen a continuació. 11. YOUTUBE Descripció de la plataforma Estructura Procés d’alta
 49. 49. 49 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 11. YOUTUBE Procés operatiu per crear un canal de YouTube Com publicar un vídeo Publicació de contingut En aquells projectes que es disposi de prou contingut i recursos per gestionar un canal propi caldrà seguir els passos següents: 1. Accedir a YouTube. 2. Anar a la pestanya “Tots els meus canals”. 3. Escollir l'opció “Crear un canal nou”. 4. Omplir els camps corresponents amb la informació sol·licitada. 5. Vincular el canal de YouTube creat amb el global de l’Ajuntament del Prat i subscriure-s'hi. Quan s'hagi de publicar un video en la llista de distribució pròpia d'Àrea Temàtica del canal Ajuntament es comunicarà al responsable temàtic i al departament de comunicació. Quan s'hagi de publicar un video en un canal propi es recomana pujar vídeos a YouTube des de l’ordinador de sobretaula. 1. Fer clic al botó "Pujar vídeo", situat a la part superior de la pàgina. 2. Abans de començar a pujar-lo, es pot triar la configuració de privacitat. En el cas de l’Ajuntament, els vídeos han de ser públics. 3. Seleccionar el vídeo que es desitgi pujar des de l’ordinador. 4. Mentre es puja el vídeo, se'n pot editar la informació: a. En la secció d’informació bàsica: i. Títol: nom identificador del vídeo. Ex: Festa Major del Prat de Llobregat 2014. ii. Descripció: breu descripció del vídeo per dotar-lo de context, incloure-hi el nom del productor/a en el cas que s’hagi encarregat a un tercer aliè a l’Ajuntament del Prat i la peça de música utilitzada. iii. Etiquetes: almenys cal afegir-hi les etiquetes següents: el Prat, el Prat de Llobregat, nom de l’àrea temàtica i tema al voltant de l’esdeveniment. Ex: Festa Major, Estiu, Concert, etc. (Vegeu la secció Etiquetes per tenir-ne més detall.)
 50. 50. 50 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 11. YOUTUBE iv. Miniatures del vídeo: un cop el vídeo estigui pujat a YouTube, la plataforma mostra diverses caràtules que es poden usar com a imatge de portada, se'n pot escollir una entre les que es mostren. v. Visibilitat: permet seleccionar si es desitja que el vídeo sigui públic, privat o ocult. En principi, es recomana que els vídeos pujats es mostrin com a públics. vi. Llista de reproducció: el vídeo s’ha d'afegir dins de la llista de reproducció adient. b. Secció d’informació avançada: i. En aquesta secció es poden configurar diversos aspectes del vídeo, dels quals en destaquen els següents: 1. Comentaris: el canal YouTube està pensat en general com a repositori, no com a xarxa relacional, excepte en els casos que sigui necessari. 2. Llicència: en general es publicarà sota la llicència By- NC-SA (Reconeixement / Compartir igual / No comercial) 3. Categoria: cal seleccionar la categoria més adient en funció de la temàtica del vídeo. 5. Cal fer clic a "Publica" per acabar de pujar un vídeo públic a YouTube. Si es configurés el vídeo com a privat o ocult, cal fer clic a "Fet" per acabar de pujar-lo; o a "Compartir", per compartir-lo de forma privada. Si no es fa clic a "Publica", ningú no el podrà veure. Es podrà publicar més tard amb el gestor de vídeos. 6. Abans de publicar el vídeo cal treure la pestanyeta de publicar a Google Plus. 7. Quan s’acaba de pujar el vídeo, s’envia un correu per avisar que ja s’ha pujat i s’ha processat. Si es prefereix no rebre aquest tipus de notificacions, es pot desactivar l'opció en la configuració del correu.
 51. 51. 51 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 11. YOUTUBE Etiquetes Com etiquetar un vídeo Com editar un vídeo existent a YouTube Les etiquetes són paraules clau usades per descriure un vídeo a YouTube. S’aconsella almenys etiquetar-los amb les etiquetes següents: • El Prat • El Prat de Llobregat • Nom de l’àrea temàtica • Nom del projecte o del sector • Equipament • Tema al voltant de l’esdeveniment. Ex: Festa Major, Estiu, Concert, etc. Si es considera oportú, els vídeos podran comptar amb etiquetes complementàries, com públics a qui es dirigeixen, interessos que cobreixen, etc. Quan es puja un vídeo a YouTube apareix un camp de text que permet escriure les etiquetes. S’han de separar les etiquetes entre comes. Es recomana etiquetar el vídeo quan es carrega. D'aquesta manera estarà disponible per als usuaris i les usuàries que busquen aquest tipus de vídeos tan aviat com es processi. Sempre és possible revisar i editar les etiquetes més endavant si s’hi introdueixen millores. Si no es van introduir etiquetes quan es va pujar el vídeo o si es desitja afegir-ne més, es recomana obrir el vídeo i fer clic al botó "Edita detall del vídeo" a la part superior de la pàgina. Les etiquetes es poden editar en un camp de text sota de la pantalla del reproductor de vídeo. Per concloure, s’ha de fer clic al botó "Desa els canvis". Es pot habilitar la funció per retransmetre esdeveniments en directe a la plataforma de YouTube sempre que el canal no hagi rebut cap avís o penalització anterior. 1. S’ha d’accedir a la pàgina de funcions del compte. Live streaming
 52. 52. 52 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 11. YOUTUBE 2. Quan s‘hagi activat el canal per als esdeveniments en directe, es veurà l'opció "Esdeveniments en directe" al Gestor de vídeos. Com crear un esdeveniment en directe 1. Fer clic a “Esdeveniments en directe” a l’apartat Gestor d'esdeveniments. 2. Omplir les dades: - Títol: títol del vídeo - Descripció: breu descripció de l’activitat i de l’àrea a què pertany. - Etiquetes: etiqueta de l’àrea - Identificació de l’esdeveniment: s’aconsella fer una descripció clara i específica, proporcionar dades que permetin reconèixer el vídeo i incloure'l a la categoria adequada. 3. Gestionar l’esdeveniment: - Inici i finalització: l'hora d'inici determina el compte enrere en el reproductor abans que comenci l'esdeveniment. - Configuració de privacitat: en el canal corporatiu, en els resultats de cerca només hi poden aparèixer els esdeveniments públics. Per als esdeveniments de prova es recomana triar l'opció Ocult o Privat. - Categoria: s'ha de seleccionar la categoria més adequada per al contingut. - Tipus: hi ha l’opció "Ràpid" (hangouts en directe) per emetre en directe un esdeveniment de hangout amb una webcam, però se'n desaconsella l'ús. - Seleccionar l’opció "Personalitzat" (Més opcions de codificació) per emetre en directe un esdeveniment de YouTube amb codificadors i controls personalitzats. - Comentaris i respostes: aquesta opció no es permet, per fomentar la conversa en altres xarxes. - Enregistrament: no es poden capturar esdeveniments de més de vuit hores. Es recomana que sempre es gravi en un arxiu local. Cal tenir en compte que a l'editor de vídeo de
 53. 53. 53 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 11. YOUTUBE YouTube només es poden editar vídeos de dues hores o menys. En cas que, sigui necessari retransmetre actes d’una durada superior, caldrà preveure fer-ho en diverses parts. - DVR: permet als usuaris/usuàries posar en pausa i rebobinar l’esdeveniment. El DVR mostrarà les darreres quatre hores de vídeo. - Retard de l'emissió: el retard de l'emissió (opcions de 30 i 60 segons al menú desplegable) és el retard que hi ha entre l'emissió, que es veu en el reproductor de vista prèvia de la Sala de control en directe, i la que veuran els espectadors a la pàgina de visualització de YouTube. - Programació in-vídeo: si es marca la casella "Programació in-vídeo", l’esdeveniment apareixerà destacat en tots els vídeos del canal quan s'emeti en directe i es configurarà com a públic. Per vincular els canals ja existents al compte general que es crearà, els passos a seguir són els següents: 1. Anar a la pàgina de "Mi canal", que és a dalt a l’esquerra, sota el logotip de YouTube. 2. Un cop a "Mi Canal", a baix a la dreta, hi ha l’opció “Otros canales”. 3. Un cop allà, s’ha de clicar "Editar" i afegir els canals que es desitgin, o a través del nom del canal o de la URL directament. El nombre màxim de canals que es poden vincular són 16. En general, el canal de Youtube està pensat com a xarxa repositori i no es dinamitzaran els comentaris, excepte en el cas que el tipus de projecte o requereixi. Mètode de vinculació de canals Gestió de comentaris
 54. 54. 54 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 12. FLICKR Flickr és una plataforma de gestió fotogràfica que presenta diverses opcions d'organització i categorització de les imatges. A cada fotografia emmagatzemada se li poden afegir etiquetes que en faciliten la cerca. La capacitat d’emmagatzematge de Flickr és d’un terabyte, un espai suficient per guardar mig milió de fotos amb una resolució de 6 megapíxels. La popularitat de Flickr es deu fonamentalment a la seva capacitat per administrar imatges mitjançant eines que permeten a l'autor etiquetar les seves fotografies i explorar i comentar les imatges d'altres usuaris i usuàries. La plataforma Flickr s’usarà com a repositori d’imatges de l’Ajuntament del Prat i, per tant, en aquest cas, no es planteja com un espai de relació. L’estructura d’aquesta xarxa social repositori consisteix a tenir un compte de Flickr global de l’Ajuntament del Prat. Aquells projectes o iniciatives digitals que disposin de prou contingut i recursos podran tenir un compte fora del del compte global. En L’annex 4 es pot consultar l’Estrcutura de les xarxes socials repositori on es detalla l’estructura d’aquesta plataforma. S’aconsella pujar fotografies amb una mesura d’almenys 1.024 x 768 píxels i la plataforma mateixa ja crea diverses imatges amb resolucions més baixes que s’adaptin a cada dispositiu. En el moment que se seleccionin les imatges d’un àlbum es recomana prioritzar la qualitat i la diversitat de les fotografies per davant de la quantitat. Això significa que caldrà fer una selecció prèvia per evitar imatges duplicades, borroses o desenfocades, intentar escollir aquelles imatges en què es preservi la dignitat de la persona, especialment en persones amb alguna dificultat. Així doncs, caldrà assegurar-se que no hi aparegui gent amb males cares o males postures, que presentin taques visibles, etc. Addicionalment, en el cas que hi surtin infants, es recomana evitar mostrar primers plans. 12. FLICKR Descripció de la plataforma Estructura Criteris de qualitat
 55. 55. 55 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 12. FLICKR 1. Crear un compte. Per la creació d'un compte de Flickr cal seguir el "Protocol per sol·licitar una nova iniciativa digital". (capítol 3 d'aquesta guia) 2. Omplir les dades. Per publicar contingut a flickr cal anar a l’opció Pujar fotografies. A continuació seleccionarem les fotografies que es vol carregar. A continuació s’omplirà la informació següent. • Títol: nom identificador de la fotografia. Ex: VII Jornada Tothom Educa • Descripció: Nom de l’acte + Data + Equipament o lloc + Nom del fotògraf que ha realitzat la fotografia. • Drets d’autoria: en general es publicarà sota la llicència By –NC- SA (Reconeixement / Compartir Igual / No comercial) • Àlbum: un cop s’han omplert les dades es crearà un àlbum on carregarem les fotografies. També es poden carregar a àlbums ja creats. • Descripció de l’àlbum: afegim el títol i a la descripció cal posar: Lloc + Data + Qui organitza (si és una entitat aliena a l’Ajuntament) Un cop l’àlbum està creat cal carregar-lo a la col·lecció corresponent. La creació i gestió d’àlbums i col·leccions es troben a l’apartat: Tu / Organitzar / Àlbums i Col·leccions Les etiquetes són paraules clau utilitzades per descriure una imatge a Flickr. És important etiquetar cadascuna de les imatges per optimitzar-ne les cerques amb informació respecte de la temàtica a què pertany el contingut. Publicació de contingut Com publicar contingut Etiquetes Procés d’alta Creació d’un compte a flickr
 56. 56. 56 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 12. FLICKR S’aconsella, almenys etiquetar-les amb els conceptes següents: • El Prat. • El Prat de Llobregat. • Nom de l’àrea temàtica. • Tema al voltant de l’esdeveniment. Ex: Festa Major, Estiu, Concert, etc. Si es considera oportú, les imatges podran comptar amb etiquetes complementàries, com públics a qui es dirigeixen, interessos que cobreixen, equipament on es fa l’acte, etc. La plataforma Flickr permet personalitzar tant la imatge de portada d’un àlbum com d’una col·lecció. En el cas de l’àlbum, s’accedeix a la secció "Àlbums i Col·leccions" i se selecciona l’àlbum que es desitja personalitzar. Un cop a dins de l’àlbum, es mostra el conjunt de fotografies que conté i en aquesta pantalla es pot arrossegar qualsevol fotografia sobre la imatge de portada. Fent clic a "Guardar", l’àlbum apareixerà amb la nova fotografia de portada. En el cas d’una col·lecció, Flickr crea una imatge resultat d’un mosaic de petites fotografies dels diferents àlbums. Si es vol modificar es pot accedir a la secció Àlbums i Col·leccions i fer clic sobre “Editar el mosaic de la col·lecció” Flickr permet compartir els àlbums que s’estimi necessari amb persones determinades; per fer-ho, només cal enviar-los l’enllaç corresponent. Si es necessita descarregar imatges es pot fer des de l’opció Descarregar. Flickr crea un carpeta zip de l’àlbum. Personalització de les imatges de portada Àlbums compartits Descarregar imatges
 57. 57. 57 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 12. FLICKR La funció per comentar les fotos a Flickr no es tindrà en compte. Les imatges més rellevants s'inclouran o es compartiran en diferents espais de la xarxa, com poden ser el web municipal, el blog d’un projecte, un canal de Facebook o Twitter i es fomentarà la conversa en aquests espais. Gestió de comentaris 3 https://chrome.google.com/webstore/ detail/downflickr-flickr-downloa/idiemcij hbenngdhkdiipmpkafnkbkeg
 58. 58. 58 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 13. INSTAGRAM Instagram és una aplicació per a iPhone o Android que permet fer fotografies i minivídeos, modificar-los afegint-hifiltres, i compartir- los. Es recomana utilitzar Iconosquare com a aplicació d’escriptori per gestionar l’aplicació amb agilitat, tot i que també hi ha aplicacions web com Latergram.me que permeten pujar i programar fotografies des de l’ordinador. En aquesta xarxa també s’usa el hashtag com un vincle de cerca. D’aquesta manera s’organitza el contingut i és possible fer el seguiment de temes en concret a partir de les paraules clau. Un dels usos del hashtag és reconèixer i etiquetar un esdeveniment, un moviment, una activitat, etc. Amb això, qualsevol persona interessada en aquest tema o esdeveniment pot accedir de forma ràpida a totes les fotos publicades a Instagram. És una bona manera de promocionar l’activitat en qüestió i, per tant, de generar conversa al seu voltant. Es recomana la creació de hashtags curts, fàcils d’escriure i recordar, i que identifiquin clarament el concepte a promoure. Les etiquetes o hashtags complementen les descripcions de les fotos i serveixen també per descobrir nous comptes o adquirir audiència. El hashtag pot escriure’s a la descripció o als comentaris de la foto. Tant es recomana utilitzar etiquetes que la ciutadania del Prat pugui reconèixer fàcilment, com etiquetes més genèriques per tal que la fotografia pugui arribar a un públic més ampli. Si es desitja trobar etiquetes populars, es pot usar l’eina http://tagstagram.com/ Es recomana utilitzar un màxim de quatre o cinc hashtags en una mateixa fotografia. La menció a Instagram va precedida de @, i és la forma d’etiquetar o dirigir-se a una persona. La menció es pot fer a la descripció de la foto (seria una etiqueta) o en els comentaris (es faria referència a la persona en concret). Quan es fa una menció a algú a Instagram, l’aplicació avisa la persona enviant-li una notificació al seu perfil. La notificació és una manera perquè aquesta persona vegi el comentari on s’ha fet la menció i visiti el nostre perfil. 13. INSTAGRAM Descripció de la plataforma
 59. 59. 59 / 132 GUIA DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT 13. INSTAGRAM Tal com s’ha comentat abans, l’aplicació http://iconosquare.com permet gestionar dels seguidors. Des del feed es poden veure les actualitzacions de tots els contactes amb l’avantatge de poder veure diverses publicacions en la mateixa pantalla (opció que no permet el mòbil). Aquesta aplicació també ofereix un apartat d’estadístiques. A overview hi ha una visió general de l’evolució del compte d’Instagram, likes rebuts, seguidors, etc. Es pot comprovar l’activitat quant a suma o pèrdua de seguidors en els darrers set dies. També hi ha els percentatges que serveixen com a indicador de la influència entre els seguidors, amb el percentatge de seguidors que fan like, que deixen comentaris o el percentatge de likes que es reben de persones que no ens segueixen. A Rolling Month Analysis, es pot veure el grau de vinculació (engagement) en el darrer mes, les fotos ordenades per ordre d'influència, la quantitat de comentaris, etc. I un rànquing amb les persones que han interactuat més amb les fotografies. A l’apartat Optimization, s’indica quina és la millor hora per publicar per tal de tenir més impacte en la comunitat. També permet saber quins filtres i quins hashtags funcionen millor. Per obrir un compte d'Instagram cal seguir el "Protocol per sol·licitar una nova iniciativa digital (capítol 3 d'aquesta guia). Procés d'alta

×