Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Celrè 84

736 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El Celrè 84

 1. 1. El Celrè [84] revista d’informació del municipi de Quart JULIOL 2014 AJUNTAMENTDEQUART INCLOU EL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR PÀGINES CENTRALS!!! INCLOU EL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR PÀGINES CENTRALS!!!
 2. 2. [Índex] [03] Editorial [04] L’Ajuntament informa [08] Viu Quart! [11] Educació [16] Entitats [19] Comerç local [20] Esports [23] Cultura [26] L’entrevista [28] Natura i Medi Ambient [30] Espai pels sentits Solidaritat Buscant la paraula Solidaritat al diccionari, m’he topat amb la següent definició: “Relació de fraternitat, de companyonia, de recíproc sosteniment, que lliga els diversos mem- bres d’una comunitat, col·lectivitat, en el sentiment de pertinença a un mateix grup i en la consciència d’uns interessos comuns.” He triat compartir aquesta definició amb vos- altres perquè és la que millor em pot ajudar a il·lus- trar “l’apunt” d’aquest Celrè d’estiu que teniu entre les mans. Moltes són les persones i associacions del po- ble que treballen sota el paraigua de la solidaritat, oferint la seva ajuda a la comunitat des del compro- mís i la responsabilitat. I a totes aquestes persones i associacions vull agrair la seva labor, no només com a regidora d’aquest ens municipal sinó també com a ciutadana. La seva tasca es fa en silenci, anònima- ment, però deixa petjada tant en aquelles persones que la reben com en les que la donen: no deixa in- diferent! No deixa indiferent que els nens i nenes de les escoles de Quart participessin en una cursa solidà- ria el dia de la Pau per recollir diners que de ma- nera solidària es van donar a Solidariquart perquè aquesta, alhora, els invertís en projectes solidaris; i no deixa indiferent que, gràcies a les famílies, amics i professors d’aquestes nenes i d’aquests nens, la recollida d’aquests diners hagi estat possible i la quantitat obtinguda, notable. I, vés per on, que part d’aquests diners, Soli- dariquart els hagi invertit en la compra de llibres de diferents temàtiques que han estat donats a la Sala de lectura Miquel Pairolí de Quart; una apor- tació solidària molt més que noble que dóna una embranzida a l’educació, als valors i que retorna als nens i nenes del nostre poble, a les seves famílies i a la comunitat en general, en forma de llibres. I no deixa indiferent, que moltes entitats del poble esmerceu esforços en la recollida de produc- tes pel banc d’aliments o que molts de vosaltres doneu sang, assistiu a sopars solidaris o que sim- plement tingueu un gest solidari que deixa petjada. Mònica González Trapero Regidora de cultura, cooperació i societat de la informació Ajuntament de Quart L’APUNT
 3. 3. Edita AJUNTAMENTDEQUART Plaça de laVila, 2 17242 Quarrt Tel. 972 46 91 71 elcelrè@quart.cat Equip de El Celrè Amadeu Breva Gemma Prats Jaime Sánchez Joan de Domingo JoanVicens LauraVall-llosera Lluís Lloret Mateu Ciurana Mònica González Santi Puerto Fotografia de la coberta Anna Omelchenko Disseny original Laura Ensesa/info@clam.cat Maquetació Laura Ensesa Impressió Impremta Pagès Amb el suport de Dipòsit Legal GI943_1986 EDITORIAL [3] Acaben les escoles i comença l’estiu i la calor. Els nens i nenes de Quart tenen a partir d’ara molt temps d’esbarjo i lleure que hauran d’ocupar amb casals, piscina, camps de treball... Ja ho tenim tot preparat, amb una oferta molt variada de casals per a tots els gustos i colors, amb més de 30 nens i nenes inscrits al camp de treball que organitza l’ajuntament i amb la piscina municipal ober- ta ja, fins la tornada de l’escola i que aquest any esperem la gaudiu més que mai amb l’aigua salada. Al mateix temps comencen les diferents festes majors del municipi. El tret de sor- tida l’ha donat Habitatges Barceló per Sant Joan, i llavors venen Quart, Palol d’Onyar, Sant Mateu i La Creueta. És bonic de veure com cada nucli de població del Municipi de Quart reté i manté amb el pas dels anys aquestes festes que els donen un signe d’iden- titat propi. Per molts anys durin! Pel que fa a les inversions municipals, aquest agost comença la rehabilitació dels vestidors del camp de futbol i el mes de setembre ha de finalitzar el tancament d’una part del porxo del Museu de laTerrissa per tal de fer tallers de torn per a diferents edats. Aquesta proposta, dirigida per l’associació de Terrissers de Quart creiem que pot tenir molt d’èxit per l’atractiu que desperta l’activitat i al mateix temps per continuar amb la difusió de la nostra cultura i la nostra singularitat arreu. De les altres inversions en parlarem en el proper Celrè. Per últim, convidar-vos a gaudir del proper 11 de setembre i 9 de novembre, tan trascendentals per al nostre país amb el gran civisme que sempre ha caracteritzat el nostre municipi però també amb la intensitat i l’alegria de poder viure uns dies únics de la història de Catalunya. Bones festes majors! Lluís Lloret Alcalde de Quart
 4. 4. [4] L’AJUNTAMENT INFORMA Tancat per reformes! Aquestes obres consisteixen en la reforma integral d’aquest equipament, actualment molt deteriorat. El cost de les obres és de 216.000€ i es finança, en un 80%, a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). Finalment, la darrera actuació prevista per principis de tardor es refereix al tancament del pati exterior del Museu de la Terrissa, per dotar aquest equipament d’un espai polivalent on poder-hi de- senvolupar activitats i tallers, tant per adults com per a grups escolars durant qualsevol època de l’any. El cost aproximat d’aquesta actuació serà de 24.000€, finançat íntegrament per recursos propis de l’Ajuntament. n Text: Regidoria d’Urbanisme / Fotos: Regi- doria d’Urbanisme i Laura Ensesa La novetat principal d’aquest estiu, com ja varem anunciar al passat exemplar de “El Celrè” ha es- tat la salinització de la piscina municipal. Aquesta actuació ha tingut un cost aproximat de 20.000€ i suposarà una substancial disminució de costos de manteniment i de consum de productes químics. A banda d’aquest avantatge de tipus econòmic, el fet de no haver de manipular el clor directament redueix els riscos d’accidents i ens assegura que la concentració de clor a l’aigua mai serà excessiva. D’aquesta manera posem fi a les olors de clor, a les irritacions de la pell i ulls i als cabells fets malbé. A banda d’aquesta important inversió, aquest estiu es preveuen tres actuacions urbanístiques rellevants. La primera d’elles, consisteix en la rehabilita- ció de la coberta del pavelló municipal. Des de la finalització de les obres, com ja hem explicat algu- nes vegades, el pavelló municipal ha tingut proble- mes de condensació que generaven goteres sobre el parquet. Després d’uns mesos de negociacions, l’empresa adjudicatària de l’obra (Sinorma, SL) serà l’encarregada de fer les actuacions d’arranjament. Aquestes obres es portaran a terme entre el 21 de Juliol i el 31 d’Agost, amb un cost total de 34.000€ que seran costejats, a parts iguals, pels arquitectes encarregats del projecte i per l’empresa adjudicatà- ria de l’obra. La segona inversió es realitzarà als vestidors del Camp de Futbol Municipal Gaudenci Sallés.
 5. 5. L’AJUNTAMENT INFORMA [5] Quart, juntament amb Cassà de la Selva, La Bisbal i Llagostera és un dels primers municipis Gironins que s’ha sumat al projecte Gavarres – Natura Lo- cal, que va ser presentat el passat 30 de maig a la finca Can Vilallonga de Cassà de la Selva. Durant l’acte, on hi van assistir els represen- tants locals dels municipis de les Gavarres, repre- sentants del teixit empresarial local i ciutadans, es va fer una demostració de com funciona aquesta aplicació mòbil a través d’una ruta al voltant dels aqüeductes de Can Vilallonga. Elprojecte“Gavarres–NaturaLocal” Aquesta iniciativa neix d’una col·laboració entre el Consorci de les Gavarres i l’empresa Natura Local per implantar rutes autoguiades d’interpretació del medi natural i cultural del massís de les Gavarres a través d’una aplicació mòbil i d’una plataforma web. A través d’aquesta eina es treballa activament per posar en valor el massís de les Gavarres i es fo- menta un turisme actiu i de natura, sostenible i de qualitat, alhora que es desenvolupen les economi- es locals del territori, tot creant una oferta comple- mentària al turisme de platja per les èpoques de primavera, tardor i hivern. Aquesta aplicació, que es pot descarregar gra- tuïtament a la web www.naturalocal.net, compta ja amb una vuitantena de rutes circulars d’uns 8 km de recorregut mig, pensades per fer a peu o en bi- cicleta i assequibles per a tots els públics. En total, La solvència econòmica de l’Ajuntament de Quart va quedar reflectida aquest mes passat a la premsa gironina on s’analitzava l’endeutament dels ajuntaments de la província de Girona i el nostre municipi en sortia molt ben parat doncs erem el poble menys endeutat de més de 3.000 habitants i cada quartenc/a“devia“ cent i pocs euros de mitja- na si es volia cancelar la totalitat del deute. I de mo- Gavarres - Natura Local Sobre l’endeutament de Quart doncs, s’abasten uns 160 km dels municipis de Cas- sà de la Selva, La Bisbal, Llagostera i Quart. Elscontingutsqueesdonenaconèixeralllargde cada ruta s’especifiquen mitjançant textos i imatges, de manera que ens ajuden a interpretar el patrimoni natural, cultural, històric i paisatgístic que es recorre. Implementació futura En aquesta primera fase de desenvolupament s’hi afegiran, a finals d’any, els municipis de Celrà, Juià, Madremanya, Sant Martí Vell i Palamós. D’aquesta manera, l’objectiu a llarg termini és que els més de 20 municipis de les Gavarres formin part d’aquesta xarxa, que ha de permetre en un futur proper, di- versificant l’oferta de productes abordant rutes de més d’un dia, activitats per a públics específics, etc. n Text: Regidoria de Medi Ambient ment si podem volem continuar així: no demanar cap més préstec a menys que no sigui estrictament necessari. Tenim caixa per afrontar els pagaments i estem al dia en el que fa a pagament a proveidors. El que està clar és que la nostra política econò- mica ha de ser que els ingressos corrents han d’es- tar equilibrats amb les despeses corrents. n Text: Regidoria d’Hisenda
 6. 6. L’AJUNTAMENT INFORMA[6]L’AJUNTAMENT INFORMA [6] L’excursió al Castell de Sant Ferran de Figueres va ésser d’allò més interessant. Una visita guiada per la història del castell, una estona a peu i l’al- tre en jeep, van fer que fos una excursió apta per a tothom i gens cansada. Després de la visita vam fer un bon dinar amb ball i cap a Quart. En to- tal érem unes 150 persones repartides en 3 autobusos, fet que demostra cada any la bona acollida que té entre la gent gran del municipi aquesta excursio. Als qui encara no heu vingut mai us convi- dem a provar-ho l’any que ve! n Text i fotos: Regidoria de Festes i Gent Gran Excursió Homenatge a la Gent Gran de Quart
 7. 7. Aquesta simpàtica i vital zamorana va ve- nir ja fa anys a Catalunya buscant feina. Aquí ha creat una família i des de fa gaire- bé 9 anys està vinculada a aquest centre de l’Ajuntament de Quart que dóna servei, principalment, als veïns ubicats als Habi- tatges Barceló. La Mariana és llicenciada en Pedagogia i Diplomada en Educació Social. Es va formar a la prestigiosa Universidad Pontíficia de Salamanca.   Quin va ser l’encàrrec de l’Ajuntament? L’Ajuntament vol donar resposta a les necessi- tats d’aquesta part de població que queda aillada del municipi amb manca de serveis. Per això s’ha fet el projecte socioeducatiu del barri. Partint d’aquí,  elaboro i poso en marxa aquest projecte, vetllant pel bon funcionament del centre.   QuinesactivitatsfeualCentreSocioeducatiu? Des del Centre s’ofereix un espai d’atenció a la infància i adolescència (on es realitza una tas- ca educativa i de prevenció des de la vessant de l’Educació Social), tallers d’adults (orientat a la in- tegració d’immigrants amb classes d’alfabetització i activitats socials i culturals) i diferents serveis a la comunitat: suport a les gestions de l’Associa- ció de Veïns,  tallers de salut,  gastronòmics, taller d’estratègies per l’estalvi,  préstec de llibres, servei d’internet, ... Tota aquesta tasca s’ha de fer amb un tracte humà, motivacional i d’acompanyament a nivell personal, familiar i comunitari. Doneu servei només a Habitatges Barceló? No, les portes també són obertes a aquelles famílies empadronades a Quart que per raons valo- rades necessiten aquest recurs.   Feu tasques de Serveis Socials? Dins l’organigrama de l’Ajuntament de Quart, la meva  companya i jo estem situades dins de la Regidoria de Serveis Socials. La nostra tasca implica coordinar-nos i fer un treball en xarxa  amb el Ser- vei Bàsic d’Atenció Social, amb les escoles i amb la família. Es tracta d’un recolzament  mutu. Com valores  l’educació? Una correcta educació és fonamental  pel crei- xement personal. L’educació es considera el motor del canvi social. I la institució educativa primordial de la persona és la família. Des de la família  s’adqui- reixen els valors, la cultura, els límits, la seguretat emocional...Tenint en compte això, els pares han de predicar amb l’exemple: s’educa amb i sense parau- les. Si des del nucli familiar s’ajuda a ser responsa- ble, indirectament també s’està ajudant a l’educació acadèmica dels fills/es. I des del centre es col·labora amb aquest rol clau de la família. En aquest número d’El Celrè, hem conegut més el Centre Socieducatiu d’Habitatges Barceló i la seva responsable, que dedica moltes hores a les ciutadanes i ciutadans del barri. Moltes gràcies.   n Text: Mateu Ciurana / Foto: Santi Puerto TREBALLANT PEL POBLE [7] Mariana Alonso [Responsable del Centre Socioeducatiu d’Habitatges Barceló]
 8. 8. VIU QUART![8] XXIV Fira Mercat de la Terrissa Catalana de Quart Els dies 17 i 18 de maig es va celebrar la vint-i-qua- trena edició de la Fira Mercat de la Terrissa Catalana de Quart. Amb una participació d’una quarantena de terrissers i artesans d’arreu de Catalunya. Enguany la mostra presentava dues novetats importants. Per una banda es van convidar a les quatre zones declarades d’Interès Artesanal de Catalunya: Breda, La Bisbal d’Empordà, Miravet i Verdú, els quals van mostrar en diferents estands la seva pro- ducció de terrissa i la seva gastronomia. I per l’altra banda, es va utilitzar el “quartum”, una moneda interna de la fira que servia per incen- tivar les compres a les diferents parades d’artesania.
 9. 9. La mostra fou inaugurada pel Sr. Miquel Ro- dríguez, gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya, amb l’assis- tència de responsables de la Diputació de Girona, Consell Comarcal del Gironès i Alcaldes de munici- pis propers i municipis convidats. Pel que fa a les activitats paral·leles a la Fira, va- ren tornar a tenir molt bona acceptació, sobretot les visites guiades al Museu de la Terrissa de Quart i els tallers de torn. Cal destacar la novetat de les visites que es realitzaren als obradors de Quart, explicades i guiades pel mateixos terrissers. nText:JoanVicens/Fotos: Jordi S. Carrera
 10. 10. El passat diumenge 8 de juny, grans i petits vam gaudir d’una calorosa però molt divertida tar- da de circ a la pista poliesportiva de Palol d’Onyar on vam poder provar de primera mà els materials amb els quals treballen els especialistes del circ. Ens ho vam passar d’allò més bé! n Text i fotos: Regidoria de Cultura Circ al carrer!
 11. 11. EDUCACIÓ [11] A la Llar estem a punt d’acomiadar un curs per do- nar la benvinguda al proper. Molts dels nens conti- nuaran a la Llar, d’altres començaran una nova eta- pa i també n’hi haurà que començaran per primer cop la seva estada a la Baldufa. Mentrestant, aquí hem dut a terme diferents activitats: hem manipulat el fang aprofitant que es celebrava la Fira de la Terrissa, els més petits han experimentat amb farina, hem anat a la granja-es- cola La Perdiu on hem vist de ben aprop diferents aus, ponis, xais, porcs i cabretes. De cabretes també n’hem tingut a la llar: un avi ens en va portar dos i, durant tot un matí, les vam poder tocar i observar. A més, hem tingut conills, hàmsters, cucs de seda i cap-grossos que ens han portat les famílies. És interessant, educatiu, motiu de reflexió i d’aprenentatge per a les educadores de la llar veure com els nens/es de la Baldufa duen a terme les ac- tivitats: les seves emocions, les maneres particulars i diverses de reaccionar davant diferents estímuls, la manera com interioritzen allò que descobreixen, la relació que estableixen amb els seus companys i amb les educadores. És tot això, i moltes altres co- ses, que ens fa gaudir de la feina que realitzem. S´acosta l´estiu i les Festes Majors Anar de colònies amb els grans també és una experiència que ens omple; establir una relació durant tres dies amb aquells nens amb els que has viscut el dia a dia al llarg del curs és quelcom enri- quidor pels nens/es i educadores. La celebració de la festa de final de curs és motiu de compartir, de relació amb les familíes, de trobar-nos tots plegats ara que ja estem més a gust a la llar, que ja s’han esvaït aquelles pors, dubtes i angoixes que tenen les famílies durant les prime- res setmanes de que el seu fill/a comenci a la Llar. Aquest any hem comptat amb l’actuació d´en Jordi Tonietti, una manera ben rodona d´acomiadar-nos d´aquest curs 2013-2014. Ara ens espera un mes de juliol amb activitats més lúdiques, adients a l’època de l’any en què ens trobem. Només ens queda acomiadar-nos d’aquells nens/es que marxen de la llar, desitjant que la nova etapa que comencen els vagi d’allò més bé i que el seu pas per la llar els serveixi per superar amb èxit aquest nou repte. Un any més des de la Llar d´Infants “La Baldu- fa“ us volem desitjar una BONA FESTA MAJOR!! n Text i foto: Llar d’infants La Baldufa de Quart
 12. 12. [12] EDUCACIÓ Adéu escola... hola institut! Colònies al Pou del Glaç Escola Santa Margarida Quan queda poc més d’un mes per acabar el curs, tenim una barreja de sentiments inexplicables que, fins ara, no havíem sentit mai: per una banda alegria, emoció… per anar a “l’insti”, per l’altra, una miqueta denostàlgiaitristesaendeixarenrerelanostraescola. Per a nosaltres això representarà un gran can- vi: ens haurem d’aixecar més aviat, anirem amb au- tobús, tindrem les tardes lliures, dinarem molt més tard, potser hi haurà més deures... Creiem que tot això ens farà ser més grans, doncs ens caldrà ser més responsables i autònoms. Els alumnes de 4t vam anar de colònies al Pou del Glaç, a la Bisbal de l’Empordà. Primer ens van expli- car les normes de la casa i després quines activitats faríem. Una era el camp d’aventura, una altra la ne- vera dels rebesavis i també els jocs de nit. En els jocs de nit hi havia uns bandolers que ens espantaven i nosaltres els espantàvem amb els globus de colors. I al camp d’aventura havíem de fer escalada, passarperunspontsdecordesitirar-nosperlatirolina. Van ser unes colònies genials! n Text: Gerard Hoath i Marina Sances de 4t / Fotos: Escola Santa Margarida de Quart Segurament, els primers dies, tots els nens i ne- nes de la nostra classe anirem junts a tot arreu, però de mica en mica anirem fent noves amistats i cadas- cú de nosaltres anirà ampliant el seu cercle d’amics. Gairebé tots hem fet tota la primària a l’escola Santa Margarida, on hi hem viscut moments emocio- nants i d’altres, no tan divertits. Anar a l’institut representa deixar enrere una etapa de la nostra vida per començar-ne una altra igual o més plena d’emocions. A partir d’aquest mes de setembre passarem de ser els més grans de l’escola, a ser els més petits de l’institut. Quan érem petits, miràvem els companys que ja anaven a l’institut com pujaven al bus; els vèiem tan grans! I d’aquí poc ja ens tocarà a nosaltres. Aquests darrers dies procurarem gaudir al màxim per endur-nos les millors experiències a l’institut. Serà un canvi molt important per a tots, hi haurà tantes coses que canviaran! n Text i foto: Alumnes de 6è de l’Escola Santa Margarida
 13. 13. EDUCACIÓ [13] El 9d4t i l’Ajuntament: junts per una escola definitiva! Quart, a 17 de juny del 2014. L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola (AFA) 9d4t ha considerat sempre que una de les nostres prioritats és que les nostres filles i els nostres fills gaudeixin i estudiïn en unes instal·lacions dignes i definitives, que finalit- zin amb la provisionalitat que provoca el fet d’estar allotjats en barracons. Alhora, un altre dels nostres objectius és aconseguir que els nostres fills i les nostres fi- lles puguin si més no, acabar la secundària en el nostre poble. És per això que en els darrers mesos hem incrementat i accelerat les gestions per tal que tots plegats ho puguem aconseguir. Hem dit sempre i així es va recordar en les darreres Assemblees Generals, que des de l’AFA considerem vital que Escola, Ajun- tament i AFA anem plegats i agafats de la mà en l’assoliment dels nostres objectius. És per això que el passat 3 de juny, l’Escola 9d4t i l’AFA vam mantenir una re- unió amb l’Ajuntament del poble, per tal de consensuar una estratègia comuna que ens permeti d’una vegada per totes, aconseguir una escola definitiva. A tal efecte, des de l’AFA 9d4t vo- lem agrair en primer lloc la comprensió que el Consistori ha mostrat a les nos- tres legítimes demandes. I en segon lloc volem agrair la implicació que des d’un primer moment se’ns ha mostrat. No se’ns escapa que les nostres demandes no són fàcils d’assolir. Però no per ser difícils les deixa- rem de demanar. Sabem que el camí que encetem serà llarg, però no per això ens resignarem a cami- nar-lo. Per tant, des de l’AFA 9d4t estem disposats a fer aquest camí tots plegats. Escola i AFA Cal per tant que tots units persistim en l’assoli- ment dels nostres objectius perquè tots som cons- cients que la seva consecució és beneficiosa per als nostres infants, és beneficiosa per a les nostres famí- lies i en definitiva és beneficiosa per al nostre poble. n Text: Junta de l’Associació de Famílies de l’Escola 9d4t
 14. 14. [14] EDUCACIÓ Els dies 17 i 18 de maig, els alumnes de 3r d’ESO del poble de Quart van muntar una parada a la Fira de la Terrissa d’aquesta població. L’objectiu era recap- tar diners per al viatge de 4t d’ESO. Es feien pagar tres euros i podies anar als infla- bles i fer les activitats que van muntar els alumnes i les famílies, com ara trencar olles, tombar bitlles, pescar ànecs, fer punteria i pintar globus. Amb els tres euros que pagaves, podies estar-t’hi tot el dia; per no haver de tornar a pagar, et marcaven la mà amb un segell. També pintaven cares i ungles al preu d’un euro. Les mares s’encarregaven de vendre coques, patates, sucs i crispetes. Amb l’ajuda de tots van aconseguir un gran èxit amb aquesta activitat. Dels tres euros que es feien pagar, l’Ajuntament se’n quedava dos i els alumnes de Quart un, ja que l’Ajuntament els havia deixat els inflables. Al final es van aconseguir 35€ per cada alumne que hi va par- ticipar. Gràcies a tots els que vau fer possible aques- ta empresa i us animem a seguir col·laborant en les properes activitats que durem a terme els dies 18 i 19 de juliol durant la Festa Major de Quart. n Text: Helena Condom, Paula Cañizares i Carla Pérez / Fotos: Jordi S. Carrera Continuem recaptant diners per al viatge del curs vinent
 15. 15. EDUCACIÓ [15] 20 de juny de 2014, últim dia d’escola…. Els nens ja estan esberats, cansats, amb poques ganes de treballar…. i els mestres decideixen fer la cloenda amb la festa de l’Escuma (subvencionada per l’AMPA), tothom s’ho passa d’alló més bé!! I per acabar el dia, l’AMPA organitza la botifar- rada, una festa de fa molts anys i amb molt d’èxit i on tothom hi participa. BON ESTIU n Text i fotos: AMPA CEIP Santa Margarida de Quart XVIII Fira del Col·leccionisme Festa Major 2014 Dissabte 12 i Diumenge 13 de Juliol Al Local Social • EXPOSICIÓ DE COL·LECCIONISME Més de 100 mostres de col·leccionisme popular Horari de visita: Matí de 10.00 h a 14.00 h Tarda de 17.00 h a les 21.00 h Visita comentada: La tarda del diumenge els expositors comentaran les seves col·leccions Diumenge 13 de juliol A més de l’exposició Al davant del Local Social • FIRA / MERCAT DE COL·LECCIONISME Compra, venda i intercanvi de tot tipus de col·leccionisme •TROBADAD’INTERCANVIDEPLAQUESDECAVA Al gimnàs de l’Escola Santa Margarida Horari de la fira/mercat i trobada: De les 10.00 h a les 14.00 • DEMOSTRACIÓ DE CAMIONS TELEDIRIGITS A l’exterior del Local Social (Escales 1/14 i 1/16) A càrrec de Colomers R.C. Horari de la demostració: De les 10.00 h a les 17.00 h Informació i reserva de taules: Tel. 629831595 – 650845128 · e-mail: narcis@capside.com Organitza: Amics del Col·leccionisme de Quart Col·laboren: AJUNTAMENT DE QUART El TROC (Butlletí de col·leccionisme) www.eltroc.org Els nens ja estan esberats, cansats, amb poques ganes de treballar…. i els mestres decideixen fer la cloenda amb la festa de l’Escuma (subvencionada per l’Ampa), tothom s’ho passa d’alló més bé!! I per acabar el dia, l’AMPA organitza la botifar- rada, una festa de fa molts anys i amb molt d’èxit i on tothom hi participa. BON ESTIU! n Text i fotos: AMPA CEIP Santa Margarida de Quart
 16. 16. ENTITATS[16] Associació Excursionista Quart (AEQuart) associació excursionista Quart Aquestes són les sortides que hem fet aquest darrer trimestre: – La Ruta de l’Exili (La Vajol) i Castell de Sant Ferran – La ruta dels molins d’aigua (Les Gavarres – Calonge) – Sortida Nocturna a Santa Maria de Cadins – Revetlla de Sant Joan al Refugi de Can Batista (Sant Mateu de Montnegre) – Sortida de fi de temporada al Costabona L’Associació Excursionista Quart desitja a tots els quartencs i quartenques una molt bona Festa Major i us convida a participar a la Marxa Popular del dia 13 de Juliol. n Text i fotos: AEQuart En acabar el mes de juny, hem posat punt i final a la temporada de ball quinzenal, que al llarg de molts divendres ha fet gaudir i ha agermanat a moltes persones, no només covilatans nostres, sinó també a gent vinguda d’altres pobles. És la nostra voluntat continuar aquesta activitat, que s’iniciarà de nou el divendres 12 de setembre, donant així inici a un nou cicle de la llar. També estem pensant en organitzar una sorti- da dominical, del matí al vespre, mentre el dia enca- ra sigui llarg i no comenci el fred. Després sobre la marxa i a partir de les propostes que anem rebent, veurem quins projectes poden ser més interessants. Coincidint amb la Festa Major, era tradicional or- ganitzar un concurs de joc de botifarra. Enguany no Bon estiu! es podrà fer, per raons alienes a la nostra voluntat, tot i això esperem que pugueu participar en el conjunt d’activitats que es realitzaran aquest dies de festa. Durant les vacances del bar, la Llar de Jubilats i Pensionistes romandrà tancada del 9 al 24 d’agost, ambdós inclosos. Volem des d’aquest espai desitjar a tots els quar- tencs, un bon estiu i una molt feliç Festa Major! n Text: Junta de la Llar de Jubilats i Pensionistes de Quart / Fotos: El Celrè
 17. 17. [17] ENTITATS ACTIVITAT FRENÈTICA QUAN ARRIBA L’ESTIU Ja s’ha acabat un nou curs, les hores d’estudi, de tre- ball i de dormir poc deixen pas al moment de gaudir d’unes bones vacances! Hi ha qui prepara un viatge ambelsamics,quiaprofitaperdescansarvoralaplatja o a la muntanya, però d’altres el destinen a treballar. I l’estiu, a Quart és un bon moment per treballar. La gran quantitat de campus i casals d’estiu permeten quemoltsjovesqueesdediquenalmóndellleurepu- guin tenir una feina a tocar de casa i compartir l’estiu amb els infants i joves que participen de les activitats. I n’hi ha de tot tipus. Que vols fer esport?Tens on triar: bàsquet, futbol, patinatge, rítmica... Que prefereixes les arts plàstiques? L’ArtQdèmia t’ofereix un casal ar- tístic.... I si cap d’aquests et convenç,tens el casal mu- nicipal. L’estiu no para a Quart!!! CAMP DE TREBALL Cada estiu es sumen més i més joves a participar del camp de treball de Quart. Queda lluny aquell estiu del 2010 on va anar d’un pèl que no es fes el camp de tre- ball per falta de joves inscrits, i aquest any hem hagut de deixar algun jove sense plaça perquè ja havíem cobert totes les inscripcions! Això és un bon senyal, i mirarem de que el proper any ningú es quedi fora! Pelsquinohosàpiguen,elcampdetreballésun casal per joves on es combinen les activitats de lleure i oci amb d’altres de caire social i de voluntariat. Es treballa de valent però alhora s’ho passen bé i a més, aquest any se’n van d’acampada 4 dies a l’Alt Empor- dà...segur que l’any vinent us hi voldreu apuntar! n Text: PIJ - Estació Jove de Quart TANCAT PER VACANCES DE L’11 AL 31 D’AGOST HORARI D’ESTIU de l’estació jove Del 23 de juny al 8 d’agost i de l’1 al 10 de setembre Cada matí de 9.00 a 14.00 h Les tardes de dimarts i dijous de 16.00 a 19.00 h Tallers musicalsMés informació i inscripcions: www.emg.cat d’estiu Per a nens i nenes Taller musical d’estiu a Celrà d’entre 4 i 12 anys amb ganes de jugar i fer activitats amb rerefons musical · Gaudeix de la pràctica musical en grup. · Aprèn amb els altres i dels altres. · Crea música per ser interpretada en grup. Director: Euken Imanol Ledesma, professortitular de l’Escola de Música del Gironès (EMG) i director de l’Escola de Guitarres del Gironès. Activitats · Construcció instrumental a partir de material de reciclatge. · Pràctica musical amb instruments convencionals i fets amb material reciclat. ·Tallers vocals i instrumentals de cançons tradicionals catalanes. ·Tallers de titelles. · Contes musicals amb els titelles construïts. Horari: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia. Lloc: Aula de l’EMG a Celrà (centre cultural La Fàbrica). Dates i preus: A.Taller complet: Del 30 de juny al 18 de juliol (140 €) B.Taller 1a i 2a setmana: Del 30 de juny a l'11 de juliol (100 €) C.Taller 2a i 3a setmana: Del 7 al 18 de juliol (100 €)
 18. 18. [18] ENTITATS ENCETEM UNA NOVA ETAPA Ens dirigim a vosaltres per comunicar-vos que hi ha un canvi d’etapa per l’associació Joventut de Palol d’Onyar. Una primera etapa que començava el 28 de maig de 2008. Si volíem gaudir d’un local on po- der reunir-nos sense passar ni fred ni calor, havíem de constituir-nos com associació, amb tota la seva burocràcia. En el seu moment ho vam veure difícil, però ara ens sentim orgullosos de poder traspassar l’associació a una altra generació, amb ganes de reunir-se i amb ganes de fer coses pel poble, i no deixar perdre la feina que hem fet. Ara, a més de disposar d’una associació ja constituïda i registrada amb els seus estatuts, gau- diran d’una taula ping-pong de l’antiga associació de tennis taula de Palol, ordinadors amb connexió a Internet i impressora, un projector amb la Playsta- tion 3 i diversos jocs, dos sofàs, una part habilitada per poder berenar i un futbolí cedit per un veí. Des del 2008 fins el 2013, en Jordi, l’Isaac i en David volem agrair a tots aquells joves que ens van ajudar en les diverses activitats realitzades: les sorprenents gimcanes nocturnes, les baixades de carretons, la nit jove, el concurs de solos, les quines de Nadal, els diferents jocs infantils, els diferents tor- neigs de futbol i bàsquet, i la caminada popular que va tenir més participació de l’esperada. I fer un espe- cial agraïment a Amadeu Breva, tècnic de Joventut de Quart, amb qui sempre hem pogut comptar en tots els assumptes importants, gestions i problemes. Ha arribat un punt que les diferents projecci- ons personals ens han obligat a plantejar si havíem de continuar, plegar o traspassar l’associació. Sor- tosament, us podem comunicar que el passat 15 d’abril de 2014 vam renovar la junta. Tenim el plaer de dir-vos que ells han decidit, després d’un parell de reunions, agafar les regnes i engegar una nova etapa. Ells són: Rut Pera (presidenta), Samuel Lado (tresorer), Genís Ibanco i Paula Sánchez (secretaris) i Marc Benac i Santos Domínguez (vocals). Els desit- gem molta sort! n Text i foto: Joventut de Palol d’Onyar Joventut de Palol d’Onyar Celebrem novament la Festa Major. Algú s’atreviria a dir quantes en deu fer des de la primera? Es perden en el temps. Però el que sí podem afirmar, sense por a equivocar-nos, és que de sempre aquesta ha estat lligada al nom de la santa màrtir de Pisídia, Margari- da, la perla del Paradís. En dóna testimoni la nostra església multicentenària lligada a aquest nom. Mar- garida dóna testimoni a casa nostra d’un culte molt antic, d’una veneració antiquíssima. Em refereixo a l’herència cristiana que ha afaiçonat el nostre Poble. En els nostres dies s’ha desvetllat amb força el redes- cobrir les tradicions, convençuts que un poble sense arrels és un arbre mort. Però, honradament, caldria recuperar-les totes. En aquests sentit, l’Ofici solemne de Santa Margarida era de sempre l’acte més impor- tant i concorregut de la Festa Major. Peratoteslespersonesinteressades,laparròquiaorga- nitzaperalsdiesdel8al10desetembred’enguanyuna peregrinació al Santuari de Lourdes. Les persones inte- ressades es poden dirigir a MN. Pere (rectoria 972 46 90 Peregrinació parroquial a Lourdes 83).Elpreufinaldependràdelnombredepersonesque siguem,jaqueelpreudel’autocaresredistribuiràentre tots. Ara bé, per fer la reserva de les habitacions cal que us hi apunteu com més aviat millor. Parròquia L’ofici de Festa Major n Textos: Mn. Pere Bellvert i Morente, rector de les parròquies de Quart, Sant Mateu de Montnegre, Sant martí del Castellar i Sant Cristòfol de Llambilles
 19. 19. COMERÇ LOCAL [19] Es compleixen ara 50 anys del moment en què el gironí Francesc Meléndez i la quartenca Maria Ser- ra varen obrir la seva benzinera a Quart, a peu de carretera. Han passat els anys i han passat milers i milers de cotxes i motos i centenars de milers de li- tres de carburant. Avui, l’Estació de Servei de Quart és una moderna instal·lació, abanderada de Repsol. La segona generació, formada per l’Enric Me- léndez i la Dolors Geronés varen ampliar el negoci familiar amb una emblemàtica empresa: Expocam- ping. Un negoci relacionat amb les caravanes, avui essencialment autocaravanes, ubicat en front de la benzinera. En aquest mig segle l’establiment ha sofert dues grans modificacions, per a adaptar-la als nous temps: el 1985 i el 2004. Actualment la tercera generació Meléndez porta el pes de la gestió de l’empresa familiar. La Mariona a l’estació de servei i la Marta al de les ca- ravanes. Francesc Meléndez ens explica que una es- tació de servei, per la seva pròpia activitat té una clientela passavolant més que no pas fidelitzada, però que sí que tenen clients de fa molts anys. Tot posant carburant han tingut moltes vivències, han servit a innombrables celebritats, se n’han vist de tots colors, han vist el pas a l’autoservei –encara que alguns clients encara demanen que se’ls posi la Estació de Servei Quart i Expocamping benzina– i al sistema de pre-pagament que alguns clients no veuen amb simpatia. I moments especi- alment complicats, com la darrera gran nevada que vàrem patir. L’estació de servei no s’ha mogut de lloc, però durant aquests 50 anys les carreteres que l’envolten han canviat, perjudicant d’alguna manera la ubica- ció del negoci. Amb una revifalla del món de les autocarava- nes i unes instal·lacions modèliques auguren una bona continuïtat a aquesta emblemàtica empresa quartenca. n Text: Mateu Ciurana / Fotos: Mariona Meléndez
 20. 20. [20] ESPORTS negats d’aigua, fet que dificultava el pas del joves pilots, però tot i això, van superar les dificultats i fi- nalitzaven la cursa gairebé 80 participants. Els Pilots de Peu a Baix van demostrar estar a molt bon nivell, i cal destacar la participació dels pilots locals Lluis Rigau, Jesús Polvillo, Ivan Polvillo, David Polvillo, de Quart, així com pilots gironins i barcelonins com Guillem Oliver, Marc Segovia, Jan Segovia, Aleix Garcia, Dani Cuadrado, que debuta- ven en l’especialitat de l’Enduro i que van demos- trar les seves qualitats. Va ser en definitiva una festa de la moto de ‘fora carretera’on des dels més menuts (50 cc) fins als veterans amb les clàssiques, varen donar color i gran nivell esportiu a la prova. Des de la Federació Catalana de Motociclisme, es va agrair l’esforç realitzat per Peu a Baix, per tirar endavant la única prova d’Enduro Infantil a la pro- víncia de Girona. El passat diumenge 27 d’abril, Quart va acollir el Cam- pionat de Catalunya d’Enduro Infantil. D’aquesta ma- nera l’Enduret del Gironès, queda consolidat a terres gironines com la fórmula de l’esport base de l’enduro. Gràcies al suport de l’Ajuntament de Quart, el Consell Comarcal del Gironès, el Consell Català de l’Esport, la Diputació de Girona, el Departament de Medi Ambient, Seguretat Viària de Girona i la Fede- ració Catalana de Motociclisme, Peu a Baix Motors- port Club Girona portava a terme aquesta cita a la província de Girona. Amb la col·laboració dels veïns, Mossos d’Es- quadra, les empreses col·laboradores i tot l’equip de Peu a Baix, els pilots participants van gaudir d’un exigent recorregut de 25 km per les rodalies del municipi gironí. Les pluges dels últims dies i la calorosa jorna- da del diumenge, va fer que la cursa, es pogués dis- putar en les millors condicions per aquesta discipli- na. És cert que alguns punts del terreny van quedar La llavor de l’Enduro torna a les comarques gironines de la mà de PEU A BAIX Gran èxit a tots nivells del V Enduret del Gironès disputat a QUART- PALOL D’ONYAR Organitzar aquest V Enduret del Gironès ha resultat molt complicat i dur, però l’èxit de la prova ha superat totes les nostres expectatives” Joan de las Heras
 21. 21. FESTES MAJORS DEL MUNICIPI DEQuart2014 L’Ajuntament de Quart i les entitats municipals us desitgem molt bones Festes Majors!
 22. 22. Quart Divendres 4 juliol 22h. Festival EMERGENT Acció (Música), Hugo (Hugo Inés) (Gestual), Accidents Polipoètics (Poesia), Joan Rovira (Música), Carme Pla (Narracions), Sanjosex (Música), David Julià (Foto-sketch). Plaça de la Vila Dissabte 12 juliol Matí de 10 a 14h. i tarda de 17 a 21h. EXPOSICIÓ DE COL·LECCIONISME (Més de 100 mostres de col·leccionisme popular) Local Social de Quart 16 a 20:30h. III FESTIVAL ESPORTIU DE FESTA MAJOR 16 a 17:30h. Funky. 17:30 a 19h. Patinatge. 19 a 20:30h. Rítmica. Organitzat per: Associació Esportiva Rítmica Quart Zona Funky Quart Club Esportiu Skating Quart-Patí Pavelló municipal. Entrada Gratuïta Diumenge 13 juliol 8h. XXXI MARXA POPULAR (inscripcions 7.30h.) Hi haurà un record i esmorzar pels participants. Col·labora Associació Excursionista de Quart. Preu 8€. Aparcament pavelló municipal. Matí de 10 a 14h i tarda de 17 a 21h EXPOSICIÓ DE COL·LECCIONISME (Més de 100 mostres de col·leccionisme popular) Local Social de Quart FIRA-MERCAT DE COL·LECCIONISME Compra, venda i intercanvi de tot tipus de col·leccionisme: Calendaris, còmics, discos, taps de corona, postals, punts de llibre,... Local Social de Quart 10 a 14h. TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA Presentació i venda de dos ampolles de cava amb noves plaques (tirada limitada). Local Social de Quart 10 a 17h. DEMOSTRACIÓ DE CAMIONS TELEDIRIGITS. Camions a escales 1/14 i 1/16 a càrrec de COLOMERS R.C. Davant del Museu de la Terrissa Divendres 18 juliol 8h. MISSA DE STA. JUSTA I RUFINA Patrona dels terrissers Església Santa Margarida de Quart 17 a 20h. PORTES OBERTES MUSEU DE LA TERRISSA DE QUART Visites guiades de la mà de l’Associació de Terrissers de Quart. TARDA DEL FIRAIRE Puja a les atraccions per 1€ 21h. SOPAR POPULAR MENÚ ADULT-14€ Entremesos: enciam, tomata, pastanaga, ceba, pernil, formatge, fuet, botifarra, bitxo, bròquil i olives. Rostit pollastre, costelló i botifarra. Gelat. Pa, aigua, vi, cava i cafè MENÚ INFANTIL -8€ Macarrons i pollastre Gelat. Aparcament de la Plaça de la Vila 23h. Ball amb Pep i Mª Jose 1h. Discomòbil Nou Só (la mateixa que per Quartnestoltes) Venda de tiquets a l’Ajuntament fins l’11 de juliol Dissabte 19 juliol III BICICLETADA POPULAR DE QUART 8:30h. Inscripcions. Sortida a les 9h. Preu 2€. Hi haurà un record i esmorzar pels assistents. Organitza: Associació Quart de Volta. Local Social 10 a 14h. i de 16 a 18h. ATRACCIONS AL PATI DE L’ESCOLA SANTA MARGARIDA Rampa lliscant d’aigua, tobogan amb aigua, rampa gran pirata, Buggs Bunny. Preu tot el dia: 3€ (Amb la col·laboració de l’Associació “Amb ulls de dona”) 16h. CONCURS DE BOTIFARRA Inscripcions al Bar Gi-Gi. Preu: 8€ Organitza: Bar Gi-Gi.
 23. 23. 15h. XII CONCURS DE PETANCA Inscripcions a les 15h. Inici concurs 15:30h. Sorteig, forma de joc duplets. Premis: dos primers (1 pernil), dos segons (1 espatlla), dos tercers i quarts (lots). Preu: 5€ Pista de petanca de Quart 18h. PARTIT SOLTERS CONTRA CASATS Camp de fútbol Gaudenci Sallés (Quart) 18:30h. TALLERS INFANTILS Plaça de la Vila Organitza: ArtQdemia 19h. PARTIT VETERANS U.E. QUART Organitza Unió Esportiva Quart Camp de fútbol Gaudenci Sallés (Quart) 23:30h. BALL AMB HOTEL COCHAMBRE Aparcament de la Plaça de la Vila Diumenge 20 juliol 10h. MISSA AMB OFICI Amb l’Orquestra Foment del Montgrí i la Coral Sta. Margarida de Quart i Llambilles. Església Santa Margarida de Quart. 10:45h. BALL DE 3 SARDANES Aparcament Església Santa Margarida de Quart. De 10 a 16h. ATRACCIONS AL PATI DE L’ESCOLA SANTA MARGARIDA Rampa lliscant d’aigua, tobogan amb aigua, rampa gran pirata, Buggs Bunny. Preu tot el dia: 3€ (Amb la col·laboració de l’Associació “Amb ulls de dona”) 17h. FESTA DE L’ESCUMA Pati Escola Santa Margarida 17h. RAL·LI SCALEXTRIC PER A MENORS DE 12 ANYS Gric 19:30h. CONCERT I BALL A CÀRREC DE L’ORQUESTRA COSTA BRAVA Exhibició de ball del club de ball esportiu EL DOLL Preu: 5€ Plaça de la Vila Palol d’onyar Dilluns 28 juliol 18h. TORNEIG DE PETANCA INFANTIL LOCAL 19h. TORNEIG DE PETANCA FEMENÍ LOCAL 20h. TORNEIG DE PETANCA MASCULÍ LOCAL Pista Poliesportiva de Palol Dimarts 29 juliol 19h. FUTBOL INFANTIL 20h. FUTBOL CASATS CONTRA SOLTERS Camp de futbol Gaudenci Sallés (Quart) Dimecres 30 juliol 19h. SORTIDA AMB BICICLETA FINS A LLAMBILLES A la tornada jocs a la pista poliesportiva de Palol Dijous 31 juliol 19:30h. GIMCANA INFANTIL 23h. GRAN GIMCANA NOCTURNA Sortida: Pista Poliesportiva de Palol Divendres 1 Agost 22h. BOTIFARRADA POPULAR Venda de tiquets al Bar Màlaga-Preu 7€. 23h. Ball amenitzat per Discomòbil Nou Só (Mateixa que per Quartnestoltes). Dissabte 2 Agost 12h. FESTA DE L’ESCUMA Carpa de la Festa Major 17:30h. CASTELLS INFLABLES D’AIGUA+TALLERS INFANTILS+BERENAR. Preu 3€. Carpa de la Festa Major 23h. Ball amenitzat per Discomòbil Nou Só (Mateixa que per Quartnestoltes). Diumenge 3 Agost 9h. VIII CONCENTRACIÓ DE VEHICLES CLÀSSICS. 10:30h. XOCOLATADA POPULAR. 13h. CONCURS DE CUINA: Tapes i/o “Montaditos“ 19h. TARDA D’EXHIBICIONS. La comissió de festes de Palol d’Onyar es reserva el dret de modificar o anul·lar qualsevol activitat programada durant la realització de la Festa Major. Organitza: Comissió de Festes, Associació Clàssics Palol d’Onyar, Ajuntament de Quart.
 24. 24. Dissabte 2 agost 17h. MISSA DE FESTA MAJOR Posteriorment BERENAR SOPAR MENÚ: Amanida, pa amb tomata i embotits, coca i fruits secs. Tot seguit ball amb discomòbil. Preu: 10€ Dissabte 9 Agost 21h. SOPAR TROBADA d’Amics de la Creueta Adults: 18€ - Infants: 12€ A partir de mitjanit BALL amb el Grup Sol. Diumenge 10 Agost 12:15h. MISSA a l’Església de Sant Sadurní de Palol d’Onyar. 13h. SARDANES davant l’Església. St. Mateu de montnegre La Creueta Com cada inici d’estiu comencen les festes majors del nostre municipi. La primera d’elles és la que comença coincidint amb la revetlla de St. Joan. Desde l’Ajuntament agraïm molt a tota l’Associació de Veins que de manera desinteressada però amb moltes ganes i il·lusió fan possible cada any la gran festa del seu barri. Ajuntament de Quart Habitatges Barcelo ,
 25. 25. ESPORTS [21] El passat dissabte 21 de juny, al llarg de tot el dia, el Club Esportiu Skate-Pati Quart va tenir l’honor de poder organitzar el Preliminar Provincial dels grups A, B, C i D al pavelló municipal d’esports de Quart. Ja els darrers 3 anys de fundació del club, s’ha- via intentat aconseguir organitzar una competició d’aquest ordre i magnitud. Però per raons de calenda- ri i ocupació d’espai, fins el passat juny no havia estat possible. Però, finalment, s’ha pogut dur a terme amb un enorme èxit i un fort ressó en el món del patinatge provincial, doncs l’espai del pavelló, realment vistós, i l’excel·lent organització per part del club, tant des de la directiva, com del nombrós quantitat de pares i ma- res que col·laboren entusiastament en tot, van fer que fos una jornada triomfant a molts nivells. Un total de 155 patinadors i patinadores, com- presos entre els 5 i 12 anys, van poder participar en aquesta competició, procedents de clubs de tota la província (Llers, Lloret, Maçanet, Platja d’Aro, Perela- da, Porqueres, Quart, Sarrià, Sils, Llagostera, la Jon- quera, St.Feliu de Guíxols, Girona, GEiEG, Fornells, Figueres, Sta. Coloma de Farners, Sta Cristina d’Aro, Cornellà, Celrà, Caldes, Breda, Bescanó, Arbúcies i Anglès) fent les delícies de les famílies, aficionats i representants federatius de patinatge i autoritats. La preparació d’aquest campionat preliminar provincial per part del nostre club va ser molt en- certada. Tant al 1r, 2n i 3r classificat de cada catego- ria, diferenciats en femení i masculí, se’ls va atorgar una copa; a més, a tots els i les esportistes se’ls va fer entrega de medalla i d’un clavell la qual cosa va fer que tot plegat fes molt de goig. A més de la bona valoració feta des de tots els àmbits d’aquesta jornada, va constatar-se la bona sa- lut i el saber fer del nostre club de patinatge, ja que l’AinhoaSanchezvaalçar-seambel1rllocenelgrupC de la categoria femení d’aquest Preliminar Provincial de Patí. Moltes felicitats i a seguir lluitant. Enhorabona a tots, pares i mares del club es- pecialment, que sou els qui, amb esforç i dedicació desinteressada, feu possible que Quart es vagi fent lloc amb fermesa en l’esport del Patinatge. Moltes gràcies a tots i a totes. Enhorabona! n Text: Regidoria d’Esports / Fotos: Club Skating Quart-Patí Competició preliminar provincial de patinatge celebrada a Quart Peu a Baix Motorsport Club Girona s’emporta novament una gran experiència de l’organització d’aquesta prova i vol donar continuïtat a aquesta iniciativa, tot i esperant seguir comptant amb la col· laboració de les institucions per promoure l’esport de formació i base a la nostra comarca. Podeu consultar les classificacions a https:// fedemoto.info/ImgNoticia/19/2014/04/Quart.pdf I si voleu veure més fotografies de la prova: https://www.flickr.com/photos/federaci- ocatalanamotociclisme/14046945525/in/set- 72157644335959776 n Text: Regidoria d’Esports / Fotos: Peu a Baix Motorsport Club Girona
 26. 26. ESPORTS [22] Un cop més, gràcies a tots i totes per l’èxit del Trailwalker. Tothom ens ha tornat a felicitar i hi ha hagut molts comentaris de“cada cop ho feu millor” i era difícil, perquè l’any passat ja va anar molt bé. En qualsevol cas, és gràcies al vostre suport durant tants mesos. Suport institucional i personal, doncs molts de vosaltres us hi dediqueu en cos i ànima. Traslladeu, si us plau, als vostres municipis i sobretot als vostres voluntaris i voluntàries el nostre més gran agraïment. Sentiu-vos plenament prota- gonistes dels èxits del Trailwalker: – Recaptació provisional total: més de 700.000 euros – 357 equips inscrits – 1.356 corredors que van prendre la sortida OXFAM Trailwalker – Arribada del primer equip: 9h 46‘06“ Cap incidència greu. Fotos, vídeos i comentaris entusiastes a https:// www.facebook.com/OxfamIntermonTrailwalker n Text: Intermón OXFAM Fi de temporada 2013-2014 Donem per finalitzada la temporada 2013- 14. Gràcies: jugadors, entrenadors, familiars, col·laboradors, seguidors! Aquest any a més dels projectes esportius, hem estat immersos en actes solidaris, que ens han permès ensenyar que som un club amb interessos socials:“Quina Solidària en la Marató TV3”, “Postulació de l’Associació Catalana Contra el Càncer”, I Calendari Solidari Esport Gironí. No sem- pre tot el que es fa es veu, però sí que s’agraeix quan pares, jugadors i gent del poble s’apropa i et dóna paraules d’ànim, s’esforça a participar i a buscar solu- cions als problemes que van sorgint. CB Quart vol seguir treballant per ser un club va- lorat dins de la província de Girona en formació, man- tenir la imatge d’un club de poble, on es fomenten els valors de l’esport per sobre dels resultats. Els resultats ja arriben per si sols, com ha passat en els equips sèni- ors, Lliga EBA, sots campió lliga catalana, 4t classificat en la seva estrena en la categoria i la seva lluita en els “Play Offs”. Els jugadors de 2a Catalana Masculí, pujant a1aiSotscampionsdelasevacategoria.Ivalorarmolt positivament el 8è lloc de la 3a Femení. Amunt Quart! S’han acabat els partits. Però CB Quart segueix oferintbàsquetidiversió!Del23dejunyal’11dejuliol en el III Campus. Sense oblidar que ja estem organit- zant la pretemporada per anar tot el Club, al “Stage” del Collell (del 5 al 7 setembre), una bona manera de donar el tret de sortida, per la temporada 2014-15! Bon estiu i bona festa major! https://www.facebook.com/ClubBasquetQuart n Text i foto: CB Quart
 27. 27. MUSEU DE LA TERRISSA [23] Durant la XXIV Fira Mercat de laTerrissa Catalana vam tenir la visita del grup d’Urban Sketchers Girona els quals van dibuixar diferents racons del Museu. Els Urban Sketchers són un col·lectiu d’artistes a tot el món que dibuixa les ciutats on viuen i els llocs on viatgen. I els de Girona ho fan per les nos- tres comarques. Des d’aquí els hi donem les gràcies per tot. Po- deu visitar el seu blog: http://gironaurbansketchers. blogspot.com.es/ n Text: Joan Vicens / Fotos: Girona Urban Sketchers El grup d’Urban Sketchers Girona a la XXIV Fira Mercat de la Terrissa Catalana de Quart Programa INDIKA Pels propers cursos escolars 2014-15 i 2015-16 les activitats educatives del Museu de la Terrissa de Quart estaran subvencionades pel Programa Peda- gògic i Divulgatiu INDIKA de la Diputació de Girona. Aquest programa vol impulsar les ofertes edu- catives dels equipaments museístics de les nostres comarques així com fer-les més assequibles als cen- tres educatius. n Text i foto: Joan Vicens
 28. 28. MUSEU [24] III Congreso de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica Des del passat mes de maig es pot visitar al Museu de la Terrissa de Quart l’exposició temporal “Cerá- mica tradicional y creativa en las ciudades alfareras españolas”. Una mostra itinerant organitzada per l’Asociación Española de Ciudades de la Cerámica on es poden veure peces de terrissa fabricades a més de 30 municipis espanyols, membres d’aques- ta associació, amb les seves característiques i expli- cacions. n Text i foto: Joan Vicens Exposició temporal “Cerámica tradicional y creativa en las ciudades alfareras españolas” El municipi de Quart i el Museu de la Terrissa de Quart participen al III Congreso de la Asociación Es- pañola de Ciudades de la Cerámica a Arroyo de la Luz, Càceres Amb el títol de la Innovación en cerámica artesanal: evolucionar para seguir siendo útiles a la sociedad, ha tingut lloc el tercer Congrés que organitza l’Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, AeCC, els dies 4, 5 i 6 de juliol al municipi de Arroyo de la Luz, Càceres. En aquest cas, el Museu de la Terrissa de Quart presentà una comunicació basada en les exportaci- ons artesanals de terrissa. Aquesta mateixa trobada va servir per celebrar l’Assemblea anual de l’Associació així com la reunió del seu Comitè Permanent, on es va designar la Se- cretaria de l’AeCC al municipi de Quart. n Text: Joan Vicens
 29. 29. MUSEU [25] Els terrissers fem un ofici ben artesanal. Treballem amb elements naturals com són l’aigua, la terra, i el foc, elements primaris reconeguts com l’origen de les coses pels clàssics grecs. És el treball acurat de les mans que permet la barreja d’aquests elements i els converteix en formes convencionals. La tècnica manual creativa al servei de l’elabora- ció de peces i objectes que tenen un sentit pràctic (olles, cassoles, rajols, teules). Una definició tan sen- zilla ha anat convertint-se en el nostre ofici, un dels oficis tradicionals més arrelats al llarg de la història i de la nostra geografia. Ens sentim orgullosos i hereus de portar aquests adjectius sobre la nostra activitat, artesà, tradicional, i al mateix temps d’haver-los mantin- guts al llarg de la nostra història, malgrat els aven- ços tècnics que hi ha hagut contínuament en el nostre entorn. Resistir no ha estat fàcil. Un dels reconeixements més importants, més emocionants que podem rebre els terrissers i l’acti- vitat que realitzem, és LA CARTA DE MESTRE ARTE- SÀ, que reconeix el nostre ofici amb els valors que abans esmentàvem. Els terrissers que tenim aquest reconeixement som en Josep Mestres i en Jaume Marcó, i ens sentim orgullosos de tenir-lo. Per això enguany, la mateixa Associació de Terrissaires Artesans de Quart hem promogut que al rajoler Joan Quintana Puigdevall se li atorgui aquesta titulació. D’aquesta manera Ar- tesania de Catalunya, en reconeixement a la trajectò- ria, al prestigi, i a l’aportació que ha fet a la seva feina de rajoler, li ha atorgat, el dia 7 de juliol LA CARTA DE MESTRE ARTESÀ, acte que se celebrà al Palau de la Generalitat amb la formalitat que es mereix l’ocasió. La tradició rajolera de la família Quintana es re- munta a vuit generacions de rajolers. Tres generaci- ons amb cognom Puig i cinc amb cognom Quintana. ActualmentenJoanQuintanaPuigdevallestàal capdavant del negoci. En Joan va començar en l’ofici als 13 anys i va aprendre del seu pare Joan Quintana Vidal i de dos treballadors que hi havia l’any 1967, l’AgustíTorra Mercader i en Josep Carbó Bosch. Porta gairebé 50 anys en l’ofici al llarg dels quals ha anat treballant de forma artesana i tradicional. El negoci familiar amb el pas dels anys ha anat evolucionant en molts aspectes però sempre res- pectant el procés d’elaboració 100% manual de les seves toves i rajoles. Als inicis d’en Joan Quintana Puigdevall, s’ana- va a arrencar la terra a pic i pala, quan ara s’utilitza maquinària expressa per aquest ús. Ara s’utilitza un molí per triturar la terra i deixar-la en pols ben fina, quan abans no es feia. Per fer la barreja d’aigua amb pols de l’argila es feia a mà i ara s’utilitza una paste- ra. Abans tot el material es feia a terra i a l’intempè- rie, quan ara es fa de peu i sota cobert, en estructu- res mòbils amb carretes elevadores per la seva fàcil manipulació. Abans la cocció es feia de manera que tota l’estona hi havia d’haver una persona tirant llenya al forn des del principi al final (feixos, retalls, palets trencats, sobres d’empreses que treballen la fusta...) i en canvi ara es fa a través d’un muntatge per poder cremar biomassa, sense que una persona estigui tota l’estona vigilant dia i nit. El material continua essent el mateix però millorant la qualitat i el procés sense canviar en l’essència. Ja ho veieu 47 anys d’història mantenint l’ofici d’artesà i amb tèc- nica tradicional es mereixen aquest reconeixement que defineix una gran persona que ha volgut mantenir una ac- tivitat ancestral en un món cada ve- gada més altament tecnificat. n Text Associació de Terrissaires Artesans de Quart / Fotos: Jordi S. Carrera i Laura Ensesa Joan Quintana Puigdevall rep la Carta de Mestre Artesà
 30. 30. [26] L’ENTREVISTA Joan Ferrer Santaló Joan, em podeu fer cinc cèntims dels vostres orígens? Vaig néixer a Girona. Allà hi vaig créixer i hi vaig cursar els estudis de batxillerat –vaig ser alum- ne de la primera promoció d’estudis nocturns de Batxiller! Després vaig fer Peritatge Mercantil, que més o menys seria el que ara en dieu Econòmiques. Vostè va treballar a la Cambra de Comerç de Girona, no? Hi tenia algun càrrec? Sí. Hi vaig estar uns 20 anys. Ara t’hauria de mi- rar ben bé quants, però molts anys hi vaig estar. Era el Vice-secretari, com si diguéssim el‘jefe d’oficina’. Va ser a la Cambra de Comerç on va iniciar-se en la llengua anglesa? Podríem dir que sí. Vaig ser alumne del primer curs d’anglès organitzat i patrocinat per la Cam- bra de Comerç que impartia el senyor Josep Surís i Soler. Després vaig veure que no hi havia centres a Girona on fessin cursos d’idiomes i vaig moure’m per engegar el que ara és l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona. Tinc el carnet del centre número 00001. He acabat essent traductor jurat i donant clas- ses d’anglès a molts quartencs i quartenques, gràci- es a aquests estudis. A part de treballar a la Cambra de Comerç, també ha fet de periodista turístic per a la revista Editur. Com li va sorgir aquesta feina? Un dia estava en una trobada, i vaig conèixer la gent de la revista Editur. Ells anaven convidats a fires on tot funcionava en anglès. Després d’algu- na xerrada em van preguntar si m’agradaria viatjar a canvi de fer alguns articles sobre els països que visités. Evidentment em va interessar. Aquest tracte m’ha permès viatjar per tota Europa, Filipines, Mos- cou, Argentina, Barbados, Perú, Illes Caiman i una pila de llocs més. De gairebé tots els llocs tinc, com a mínim, una postal amb un recull d’opinions. Viatjar pel món també m’ha permès crear la meva col·lecció de tasses. En tinc 354. Totes ben di- verses i algunes de molt originals. Em sembla que sempre ha estat un home amb molta iniciativa, i em consta que a Quart també ha participat activament en moltes de les activitats que s’hi han dut a terme. Ens en pot explicar alguna? Doncs mira, vaig ser el primer membre de l’As- sociació de la Llar de Jubilats. Jo tinc el carnet nú- mero 1 i la meva dona el número 2. També he estat un dels impulsors de la Fira de laTerrissa que coneixem ara. Inicialment només es feia un concurs d’obres de terrissa que s’exposa- ven i se’n feia el repartiment de premis durant la Festa Major. Vaig fer un escrit dins el programa de la Festa Major de l’any 1987, on proposava crear un En Joan Ferrer Santaló (Girona, 6 de gener de 1931) és veí de Quart des de 1981. Llavors tenia 50 anys i un llarg bagatge d’experiències acumulades a l’esquena. Bagatge que des de la seva arribada a Quart no ha deixat d’ampliar fent propostes i tirant endavant iniciatives que molts quartencs hem compartit.
 31. 31. L’ENTREVISTA [27] ‘Mercat de la terrissa’a Quart. Uns anys més tard, va ser una realitat. Una altra proposta que vaig fer va ser la de crear el pàrquing caravanista que hi ha actualment a tocar de l’Ajuntament. Diversos comerços del municipi s’hi van adherir amb la visió que aquesta podia ser una iniciativa que aportés moviment comercial al poble. També he fet alguna col·laboració amb escrits a la revista El Celrè. Però segurament, aquí a Quart, qui més qui menys em coneix per donar classes d’anglès. Hi va haver força temps en què a Quart no hi havia aca- dèmies d’anglès i jo vaig fer aquest servei a molta mainada del poble. Com a mínim compto uns 40 alumnes que ara ja són grans. Fins i tot quan algun cop marxava de viatge, escrivia postals als meus alumnes per tal que les tra- duïssin com a deures mentre jo era fora. Amb el temps, en comptes de fer classe a la mainada se’m va proposar fer un curs d’anglès per a adults. El vaig fer durant uns anys. Va anar molt bé i alguns en van aprendre força. I ara que ja fa un temps que estàs jubilat, com passes el temps? Ara la principal ocu- pació són els néts. Els por- to a l’escola i els vaig a recollir, els guardem algunes estones... vaja, el que habitu- alment fem els avis.També fem alguna de les excur- sions de la Llar de Jubilats, i col·laboro en tot allò que se’m demana i em ve de gust. En Joan Ferrer, també ha estat durant molt temps col·laborador del Diari de Girona, i autor del ‘Diccionari Pràctic de Comerç Exterior Català-Anglès Anglès-Català’(1982), publicat per la Cambra de Co- merç, Indústria i Navegació de Girona. Moltes gràcies Joan, per haver-nos rebut i posat al descobert una part de les teves vivències. n Text i fotos: Laura Ensesa Dues fotografies d’un dels viatges que va fer en Joan per a la revista Editur. Aquesta vegada viatjava en un trencagel! En Joan m’ensenya la seva col·lecció de tasses. La que ampliem està feta de fusta!
 32. 32. NATURA I MEDI AMBIENT[28] darrers anys. Mitjançant l’acceptació del propietari del camp i a través d’emprenedors que, gratuïta- ment, adequaran el terreny deixant-lo net, el tre- ballaran i en recolliran ferratge d’ús ramader s’està aconseguint. També, en diversos indrets catalans s’ha pro- mogut en els darrers anys l’ús d’animals de pastura, com ara les vaques d’Albera o cabres, per mantenir el sotabosc en millors condicions. A Quart tenim al- gun propietari que empra aquest mètode per man- tenir més neta la seva finca. La recuperació dels camps promoguda s’ha iniciat a la vall del Celrè, un paratge molt recoma- nable per aquells a qui els agradi passejar. La moti- vació ha estat que, el conjunt de camps que conté, permetria que els bombers tinguessin una franja de seguretat en cas que quedessin envoltats per les flames. A més, en ser una vall humida, és una zona ideal per atacar i extingir el foc. És doncs una acció amb un alt valor afegit: al propietari no li suposa cap cost recuperar el terreny, hi ha oportunitat de negoci per qui explota el camp i s’aconsegueix allò que tant demanen els bombers: que es pugui circular per tot arreu i amb diferents punts de seguretat. Si sou propietaris d’algun camp no treballat i voleu posar-los a disposició, contacteu amb l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Quart. n Tex: Regidoria de Medi Ambient Recuperació dels Camps de conreu Antigament, repartit al llarg i ample de les Gavarres, la gent que vivia en els masos s’ocupava de treba- llar més la terra que no pas actualment. En moltes parts entre boscos de les Gavarres s’explotaven les parcel·les per fer-hi diferents tipus de conreu. Tal cosa, indirectament, facilitava que quedessin zones de protecció en cas d’incendis forestals; zones se- gures on resguardar-se’n. Darrerament, des de l’Ajuntament de Quart hem promogut la recu- peració de bona part dels camps perduts els
 33. 33. Dades facilitades per: Observatori Narcís Gibert ngvquart@hotmail.com Tel. 650 84 51 28 MeteoQuart Pluviometria a Quart en litres per m2 ABRIL MAIG JUNY 2014 39 82 19 2013 72 64 47 2012 43 33 37 2011 42 52 33 2010 21 114 15 2009 112 79 8 2008 64 106 101 2007 129 62 25 2006 1 22 0 2005 22 55 36 2004 148 130 37 2003 42 36 6 2002 172 172 66 2001 12 75 12 2000 64 16 66 Un any més, activem l’alerta del Mosquit tigre al Municipi de Quart, és per aixó que desde la Regidoria se salut volem donar als veins de Quart unes recomanacions que desde el programa de vigilància del Mosquit tigre ens fan. n Tex: Regidoria de Salut La forma més senzilla, efectiva i econòmica de combatre’l és no deixar-lo criar, per això cal EVITAR aquestes ACUMULACIONS D’AIGUA: – ELIMINAR els objectes que puguin acumular aigua o buidar-la setmanalment: gerros, cen- drers, abeuradors... – TAPAR hermèticament, amb tapa o tela mos- quitera, els dipòsits d’aigua per regar. – POSAR sota cobert barques, carretons o re- molcs, o bé, posar-los cap per avall o tapar- los amb una lona. – POSAR peixos vermells que es mejaran les larves dels mosquits en basses ornamentals i fonts del jardí. – NETEJAR anualment de fulles les canaleres de teulats i terrasses. – BUIDAR l’aigua o tractar-la amb un producte larvicida d’embornals i desaigües. Per a qualsevol aclariment podeu trucar: Telf. 972 451 231/ info@mosquitigregirona.cat
 34. 34. ESPAI PELS SENTITS[30] La dona sense ulls Rosa Font Onada Edicions Rosa Font i Massot. Nascu- da a Sant Pere Pescador (Alt Empordà) l’any 1957, viu ac- tualment a Girona, on exer- ceix com a professora de Llengua i Literatura catalanes en un institut. És autora de reculls de poemes, novel·les i articles. “La dona sense ulls”, un relat que ficcionalitza la vida de la pintora surrealista Ángeles Santos Torroella (Portbou, 1911 – Madrid, 2013), que ha estat distin- guit amb el Premi Ciutat de Palma de Narrativa. Any 1929. Una noia de disset anys, Eugènia Duran, mira el món amb ulls esbatanats i el pinta tal com el veu, una figura cúbica que emmarca tots els uni- versos: el dels vius, el dels morts i el dels qui encara han de néixer. Mar de tots. Viatge li- teraripelCapdeCreus Carles-Jordi Guardiola Col·lecció Josep Pla Diputació de Girona És l’immens “Roc Votiu”, aquest penyal que clava les seves urpes en el mar“de tots”, el mar que l’abraça i el besa, la gent que l’habita o l’ha habitat, els vents quel’agiten,elspeixosquehineden,elcorallilahumil pagellida, tot plegat el motiu d’aquest Viatge literari pel Cap de Creus. Un Viatge per un univers singular que els més de quaranta autors triats s’encarreguen d’explicar i descriure. Una aproximació al paisatge i als llocs del Cap de Creus, de la mà dels escriptors que els han contemplat i viscut. Que, en vers o en prosa, els han escrit i descrit. Anem tancant les portes a la por Brams Quimera Records, 2014 Tal com ja ens tenen acostumats, Brams donen una importància cabdal a la simbiosi entre el que diu la lletra i com ho diu la música, fent-se mili- tants un cop més de causes col·lectives en lloc de buidar-se sentimentalment. Brams va apostar fa molts anys per la recerca de la complicitat amb el públic a partir dels sentiments que interconnec- ten les persones. A ‘Anem tancant les portes a la por’ mantenen aquesta idea. En aquest moment, en què la velocitat de les realitats col·lectives fa que sigui molt difícil fer una fotografia que no surti moguda o caducada, presenten dotze idees en dotze cançons per fer pensar, ni que sigui un instant, ni que sigui en el moment d’oci musical. Essencials i rareses Lax’n’Busto RGB Suports, 2014 Lax’n’Busto ha publicat un disc doble molt especial. Per una banda, fruit de la necessitat de plasmar les seves cançons més Essenci- als en un sol disc, actualitzant tots els seus grans èxits a l’actualitat, amb la formació actual i recuperant el millor esperit de la banda. Per altra banda, el segon disc, Rareses, ofereix una mena de calaix de sastre, precisament de totes aquelles cançons, o versions o adaptacions, que havien quedat guardades, o que no havientingutunasortida“oficial”iunadifusió.Amésa més, a Rareses s’inclouen tres cançons totalment inè- dites, que mai s’han enregistrat ni difós per cap mitjà. n Text: Mateu Ciurana Llibres Música
 35. 35. ESPAI PELS SENTITS [31] Literatura de proximitat Xevi Sala Ens contemplen els ulls d’estudiants d’ESO, que són els millors que un escriptor pot tenir com a públic perquè són ulls que tenen moltes lectures per endavant. Ens trobem a Can Gruart, centre cultural de Vilablareix –el poble veí a on els pares de Quart enviem els nostres fills quan els arriba l’hora d’estudiar a l’institut– convocats pel professor David Guixeras. Un professor també és el millor organitzador d’actes que es pot tenir perquè, amb la seva implicació, tens garantit que almenys els seus alumnes vindran a fer-te de públic. Per a un es- criptor que ve a parlar del seu llibre, una sala buida és com un foli en blanc, o sigui el pitjor enemic. Guixeras ens ha engrescat a participar en aquesta taula rodona a quatre escriptors gironins amb novel·les recents al mercat: Martí Gironell (autor d’”El Primer heroi”, publicada per Ediciones B), , la Mar Bosch (autora de“Bedlam”, editada per Editorial Empúries), l’Oriol Ponsatí, (autor de “Totes les estacions de França, editada també per Editorial Empúries), la Mercè Saurina (autora de “Rèquiem per a contrabaix”, editada per Pagès editors) i un servidor (autor d’”En la pell d’un mort”, editada per Columna). En David ens anima a parlar de la nostra biblioteca personal, dels llibres que ens han marcat, dels que considerem indispensables i recomanables i, després d’una primera ronda d’intervencions, tots quatre posem de manifest que no hi ha cap llibre que ho sigui, d’indispensable, i que la millor biblioteca personal se l’ha de confeccionar cadascú prescindint precisament de les recomanacions dels altres. En Martí parla de primeres lectures en format de còmic i treu ferro a la teòricament imprescindible vocació lectora de tots els escriptors. Ell va començar a llegir tard, admet, i bé que ara se’l rifen les editorials. Mercè Saurina reivindica les lectures agosarades, perquè la gosadia és una qualitat lligada a l’adolescència. En un sentit similar s’expressa l’Oriol, que a la gosadia hi afegeix la irreverència i fa una apologia desinhibida i saludable de la literatura eròtica. Fins i tot el venerat Manuel de Pedrolo, lectura obligada per a legions d’alumnes que a secundària havíem de llegir l’apreciable “Mecanoscrit del segon origen”, fins i tot ell, recorda, va fer incursions en l’erotisme literari. La nostra primera biblioteca, hi afegeixo jo, sovint porta el nom dels nostres germans grans, que són els qui ens deixen els primers llibres i ens encomanen les primeres predileccions. Al capdavall, hi estem tots d’acord, a l’hora de triar què llegim ens hem de guiar pel nostre instint i no avergonyir-nos si ens sentim atrets per autors i per obres que no responen al cànon establert o als para- dors beneïts per la crítica o per la moda. La Mar Bosch diu una cosa que aplaudeixo: “Tots els llibres tenen alguna cosa amagada que pot despertar el teu interès, encara que a vegades et costi de trobar o a vegades ho trobis en les planes més insospitades. A mi, per exemple, darrerament m’agrada reivindicar la lectura de la Bíblia perquè cada vegada s’assembla més a Walking Deed, de tan sanguinària que és, gairebé gore”. En qualsevol cas, la literatura alimenta el cervell i, tal com passa amb els aliments, sempre és millor decan- tar-se pel quilòmetre zero. La literatura de proximitat, és a dir, d’autors que també són els nostres veïns, que podem veure passar pel carrer, que podem anar a escoltar quan presenten els seus treballs, sempre és la més estimulant. Pel que fa a la capacitat de trobar les ganes i les idees que ens empenyen a escriure obres que després compartirem amb els lectors que tinguin l’amabilitat de llegir-les, hi ha una fórmula màgica apuntada pel recentment Gabriel Garcia Márquez. “Dec la meitat de la meva producció literària a la inspi- ració2, dèia Màrquez ,“ i l’altra meitat, a l’observació.” El filòsof francès Michele de Montaigne considerava, d’altra banda, que la literatura va inevitablement associada al moviment. “Sense moure’m”, reconeixia, “no sé què escriure”. Avui els alumnes d’ESO s’han mogut per venir-nos a escoltar, que és un primer pas per acabar-nos llegint. Mentrestant, nosaltres, els escriptors, tenim la sort de poder gaudir de l’entorn natural i accessible de pobles com el de Quart, que ens posa en safata de plata la possibilitat de passejar mentre ens inspirem, seguint, com deia Espriu, l’ombra viatjera d’un núvol.
 36. 36. Ajuntament de Quart Tel. 972 46 91 71 www.quart.cat ajuntament@quart.cat Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.00 h a 14.30 h i els dimecres de 18.00 h a 21.00 h Museu de la Terrissa Tel. 972 46 93 70 www.museuterrissa.cat firadelaterrissa@quart.cat Horari: dissabtes de 10.30 h a 14.00 h i de 16.30 h a 20.00 h; diumenges i festius de 10.00 h a 15.00 h Local Social - Sala de Lectura Tel. 972 46 90 73 www.quart.cat ajuntament@quart.cat Horari: de dilluns a divendres de 17.00 h a 20.00 h PIJ - Estació Jove Tel. 972 46 94 51 www.quartjoventut.blogspot.com joventut@quart.cat Horari: de dilluns a divendres de 16.30 h a 20.30 h i els dimarts i dijous de 10.00 h a 13.00 h Ràdio Quart FM Tel. 972 46 87 81 www.quart.cat radio@quart.cat Escola Santa Margarida Tel. 972 46 93 81 www.xtec.cat/ceipstamargarida b7002922@xtec.cat Escola 9d4t Tel. 972 46 83 44 www.blocs.xtec.cat/escolanovadequart b7002942@xtec.cat Llar d’infants La Baldufa Tel. 972 46 81 17 www.wix.com/baldufaquart/llar-infants baldufa.quart@gmail.com INS Vilablareix Tel. 972 40 60 05 http://insvilablareix.cat iesdevilablareix@xtec.cat Escola de Música del Gironès Tel. 972 21 32 62 emg@girones.cat Pavelló poliesportiu Tel. 972 46 87 11 Horari: de dilluns a divendres de 17.00 h a 21.00 h CAP Tel. 972 18 90 45 www.ias.cat Parròquia Tel.972469083(Quart)·972211863(Palold’Onyar) 12 i 13 juliol Fira del col·leccionisme 13 juliol Marxa Popular 18 juliol Festa local de Quart 18, 19 i 20 juliol Festa major de Quart 1, 2 i 3 agost Festa major de Palol d’Onyar 2 agost Festa major de St. Mateu del Montnegre 9 i 10 agost Festa Major de la Creueta 11 setembre Diada de Catalunya I també... Mercat setmanal de Quart Tots els diumenges al matí Borsa de treball municipal Fes-nos arribar el teu currículum a l’Estació Jove, a les oficines municipals o via mail a joventut@quart.cat Urgències 112 Incidènciesaiguaillummunicipals 972 202 078 AGENDA[32] L’equip d’El Celrè us desitja que passeu molt bon estiu!

×