Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Celrè 85

568 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El Celrè 85

 1. 1. revista d’informació del municipi de Quart El Celrè AJUNTAMENTDEQUART OCTUBRE 2014 [85]
 2. 2. [Índex] [03] Editorial [04] L’Ajuntament informa [08] Viu Quart! [10] Educació [15] Entitats [23] Comerç local [24] Esports [26] Cultura [28] L’entrevista [29] Natura i Medi Ambient [30] Salut [ 31] Espai pels sentits L’APUNT El carrer Modeguer El carrer Modeguer és un dels més amples i llargs de Quart. Comença –o acaba– davant mateix del “Mu-seu de la Terrissa” i arriba fins a la carretera que porta a Sant Feliu de Guíxols i Platja d’Aro, al davant mateix d’on ara hi ha la fleca i confiteria “Un Quart de Dolç”. Nosaltres hi vivim des de ja fa més de 33 anys. Això vol dir que fou abans que es connectés la línia de telèfons als veïns, i com que no hi havia mòbils com ara –que en l’actualitat em sembla una exageració– quan volíem o bé necessitàvem parlar amb algú d’un altre lloc, havíem d’anar a la que podríem dir-ne la cabina telefònica. Allà havíem de demanar una con-ferència i esperar una estoneta fins que era possible la conexió, tant si era d’una altra població com si era d’un altre país, i sempre t’havies d’esperar un quartet ben bé ... si tenies sort. Això, tota la mainada que avui passa per davant de casa, s’ho ha perdut. Ara tots i totes van –com a mínim– amb un telèfon mòbil a les mans... i sempre poden telefonar allà on vulguin. Actualment la majoria de persones que habi-tem el Carrer Modeguer ja som grans, perquè aquell va ser el primer carrer on vam anar a viure els qui ve-níem d’una altra població o de la Creueta. Però això sí, ja fa més d’una trentena d’anys que hi vivim. Precisament, ara fa poc que un veí que sempre havia viscut per aquesta zona ens va deixar i s’endu-gué tot el que ell havia sofert a la Batalla de l’Ebre, en la qual ell hi participà cap al final, formant part de la que en digueren la “Quinta del Biberó”; una colla de joves mal equipats i encara amb menys instrucció mi-litar. Aquests últims anys, en Ramón Soy ho explicava a tothom qui volgués escoltar-lo. Jo era un d’ells per-què allà també va morir-hi un familiar nostre al qual van portar amb només 17 o 18 anys. Tot i que es feren algunes pesquisses, van ser del tot infructuoses per obtenir-ne més informació. n Text: Joan Ferrer Santaló
 3. 3. EDITORIAL [3] Edita AJUNTAMENTDEQUART Plaça de la Vila, 2 17242 Quarrt Tel. 972 46 91 71 elcelrè@quart.cat Equip de El Celrè Amadeu Breva Gemma Prats Jaime Sánchez Joan de Domingo Joan Vicens Laura Vall-llosera Lluís Lloret Mateu Ciurana Mònica González Santi Puerto Fotografia de la coberta Santi Puerto Disseny original Laura Ensesa/info@clam.cat Maquetació Laura Ensesa Impressió Impremta Pagès Amb el suport de Dipòsit Legal GI943_1986 Benvolguts veïns/es A nivell municipal, si tot va bé tindrem ja acabada, a finals d’aquest mes, la remodelació dels vestidors del camp de futbol, un equipament municipal que es-tava ja molt malmès per l’ús i els anys i que s’havia con-vertit en la inversió prioritària del 2014 per adequar-la a la normativa actual tant a nivell constructiu com d’higiene i salut. Al mateix temps i per endreçar la zona esportiva de la multitud de ve-hicles que hi conflueixen, sobretot el cap de setmana, l’equip de govern està estudiant la possibilitat de convertir la zona de la petanca del costat del local social en un pàrking tou per a vehicles. Volem d’aquesta manera treure els cotxes que aparquen als carrers circumdants el cap de setmana i afavorir la vialitat del sector. Ara també és l’època de preparar els pressupostos del 2015 que mi-rarem de donar-vos al detall en el proper Celrè, però ja avancem que se-guirem en la mateixa línea de contenció que d’altres anys, prioritzant les necessitats dels quartencs en el dia a dia i reduint tota despesa que sigui innecessària. I ara ens ve el 9N! Tot apunta a que podrem votar en aquestes dates i des de la Generalitat se’ns ha demanat a tots els ajuntaments que no tenen institut, la cessió d’un edifici públic (només un) a tal efecte. L’ajuntament de Quart ha cedit el local social de Quart. Malhauradament, els habitants de La Creueta, Vivendes Barceló i Palol d’Onyar, que tenien la seu electoral de sempre al local social de Palol, ara hauran de venir a Quart, si volen votar. Qüestions de logística i organització han fet que a cada poble es pugui es-collir només un local electoral. Per últim dir-vos que els Reis Mags de l’Orient aquest any volen sor-prendre a tots els nens i nenes de Quart i s’esperen canvis importants. Val-drà la pena que els vingueu a veure!! Que acabeu de passar bé l’any! Lluís Lloret Alcalde de Quart
 4. 4. [4] L’AJUNTAMENT INFORMA Un estiu de reformes municipals Com ja vàrem informar a l’edició passada d’“El Celrè”, l’estiu 2014 ha estat especialment actiu pel que fa a l’execució d’un conjunt d’obres en instal·lacions municipals. El conjunt d’aquestes actuacions ha suposat un cost de XXX.XXX€ dels quals un XX% ha estat finançat per l’Ajuntament de Quart. Obra Finançament propi Finançament aliè Cost total Salinització i millores Piscina Municipal 24.000 € 0,00 € 24.000 € Coberta pavelló i línia de vida 5.000,00 € 18.000 € 23.000 € Vestidors Camp de Futbol Gaudenci Sallés 79.000,00 € 110.000,00 € 189.000,00 € Tancaments pati exterior Museu Terrissa 24.000 € 0,00 € 24.000 € Total 132.000,00 € 128.000,00 € 260.000,00 € Salinització de la piscina Tot i que la temporada estiuenca no ens ha acom-panyat massa amb bon temps i calor, els dies que hem pogut gaudir d’aquestes instal·lacions ho hem fet amb aigua “salada”. La salinització de la piscina ha consistit en la instal·lació d’un dispositiu al sistema de filtrat (un clorador salí) que aprofita l’aigua salada per gene-rar el clor, que es dissol immediatament a l’aigua i la desinfecta. Si bé el cost de la instal·lació d’aquest sistema és relativament alt, és una inversió que su-posa un estalvi a llarg termini pel conjunt d’avantat-ges que aquest mètode suposa: • Ecològiques. Es tracta d’un cicle totalment ecològic i respectuós amb la naturalesa, doncs l’hipoclorit que es genera, quan es descompon, es torna a convertir en sal. • Econòmiques. Estalvi de diners en el man-teniment i en els productes químics. Com ja sabem, si bé l’aigua s’evapora, la sal no. Per tant, la única pèrdua de sal és la que es pro-dueix quan entrem i sortim de la piscina, per la qual cosa, quan posem més aigua a la pis-cina, la quantitat de sal que s’haurà d’afegir és mínima. • En salut. En no haver de manipular el clor di-rectament, es redueixen els riscos. A més, el mateix sistema ens assegura que la concentra-ció de clor en aigua mai serà excessiva: adéu als ulls i la pell irritada i als cabells fets malbé.
 5. 5. L’AJUNTAMENT INFORMA [5] Rehabilitació de la coberta del pavelló L’actuació, que es va portar a terme durant el mes d’agost, ha consistit en la col·locació d’una capa im-permeabilitzadora sota la xapa de la coberta per so-lucionar els problemes de condensació d’aigua que afectaven l’edifici i que provocaven goteres a la pista. Reforma vestidors camp de futbol Gaudenci Sallés La reforma integral d’aquesta instal·lació ha estat finançada, en un 80%, pel Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC) i ha suposat una millora substancial en un equipament que fou construït fa més de 30 anys. Tancament de la terrassa exterior del Museu de la Terrissa El tancament d’aquesta terrassa amb grans fines-trals d’alumini permetrà dotar a aquest equipament, d’un espai extra polivalent per desenvolupar-hi ac-tivitats i tallers, per adults i infants, relacionats amb el món de la terrissa, a qualsevol època de l’any i pels quals l’Ajuntament de Quart compta amb la col·laboració de l’Associació de Terrissaires Artesans de Quart. n Text: Regidoria d’Hisenda i Regidoria d’Urbanisme / Fo-tos: Ajuntament de Quart Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple Des del 1994, la Fundació Esclerosi Múltiple convi-da a tota la societat a “mullar-se” en el sentit literal de la paraula, llençant-se a l’aigua de la piscina més propera per col·laborar en la lluita contra aquesta malaltia neurodegenerativa. A Catalunya, aquest esdeveniment s’ha consolidat com el segon acte de solidaritat més multitudinari. n Text: Regidoria d’Esports / Fotos: Ajuntament de Quart
 6. 6. [L’6AJ]UNTALM’AENJUT NTAMENT INFORMA INFORMA [6] Campanya de Nadal La línia de subvencions de la Diputació de Girona destinada a activitats de promoció econòmica dels municipis de la província, l’hem encaminat, aquest any, a un projecte per a la reactivació de l’associació de comerciants i empresaris del municipi de Quart. Per portar a terme aquest projecte comp-tarem amb l’assessorament d’una consultoria Socio-política que, a través d’un treball compartit amb comerciants, empresaris i altres agents del sector socioeconòmic del municipi, generarà pro-postes, actuacions, compromisos i sinèrgies per a la dinamització comercial i empresarial del municipi. Aquest procés de treball es portarà a terme en dues grans fases. La primera, un taller de di-agnosi (a mitjans d’octubre) on es realitzarà una reflexió compartida per obtenir un diagnòstic de la situació actual de Quart en matèria de promo-ció econòmica en aspectes relacionals (relació entre els comerciants i relació entre comerciants i ajuntament) i de promoció del municipi (comer-cial, industrial i ocupacional). La segona fase, el taller de propostes d’acció (a mitjans de no-vembre) ens servirà per, a partir de la informació de la primera fase, definir estratègies d’actuació que han d’esdevenir un full de ruta que guiï la reactivació de l’Associació de Comerciants i Em-presaris de Quart així com el desenvolupament d’actuacions de promoció econòmica i desenvo-lupament local. n Text: Regidoria de Promoció Econòmica Com ja ve essent habitual, en acostar-se les da-tes nadalenques, l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Quart posarà en marxa la III Campanya Comercial de Nadal. Una activitat que vol contribuir a donar un aire més festiu a aquestes dates. Durant la campanya, en tots els establiments adherits hi podreu trobar una bústia on, per cada compra, hi dipositareu una butlleta amb les vostres dades personals (nom i telèfon de contacte). Els pre-mis als quals podeu optar són d’allò més variats: xecs de compra a la fleca, al supermercat o a l’estanc, pa-neres de fruites i verdures, lots d’embotits, tallat de cabells, tractaments d’estètica i/o spa, productes per les vostres mascotes, esmorzars i menús, etc. Us animem a tots a participar-hi i aprofitem, des d’aquestes línies, per agrair als comerciants de Quart la seva col·laboració. Data d’inici de la campanya: 8 de desembre Data de finalització de la campanya: 19 de desembre Data dels sorteigs: 20 de desembre n Text: Regidoria de Promoció Econòmica Reactivem l’associació de comerciants V Aniversari Mercat
 7. 7. L’Amadeu Breva Teixidó va néixer a Barcelo-na l’any 1981. Va fer la carrera d’història, però mai no ha exercit com a historiador ni profes-sor. Viu en parella i és pare d’un fill, en Jan. De ben jove vaig començar a relacionar-me amb te-mes d’associacionisme i activitats juvenils i em vaig fer monitor. Va ser un camí per a professionalitzar-me. Sempre has treballat amb joves? Sí. De monitor vaig anar passant a organitza-dor i em vaig vincular professionalment amb les institucions. Primer a Barcelona, amb activitats en el lleure i quan la família es va traslladar a les comar-ques de Girona, als Serveis de Joventut de la Gene-ralitat i després al Consell Comarcal del Gironès, abans de formar part de l’equip humà de l’Ajunta-ment de Quart. Com vas començar a treballar per Quart? El 2008, des del Consell Comarcal mateix. L’Ajuntament de Quart hi tenia un conveni i vaig venir cap aquí. Llavors l’any 2009 es va reinaugurar l’Estació com a equipament per als joves del poble i ja m’hi vaig quedar. Hi estic molt a gust. TREBALLANT PEL POBLE [7] Amadeu Breva [Tècnic de joventut de Quart] El que abans era una estació de tren ara és un local per a joves. Sí, té moltes funcions. És un punt d’informació i un lloc de trobada, vol ser un lloc de referència per als joves del municipi. Tenim obert les tardes dels dilluns, dimarts i dijous de 4 a 8 i els dimarts, dime-cres i divendres al matí de 9 a 13. Quants joves hi ha al municipi? Primer hem de definir, o millor dir, delimitar el que entenem per joves. Oficialment podem con-siderar joves a tots els veïns de 16 fins a 29 anys. Però el més habitual i amb qui realment treballem són els joves a partir de 12 anys. La franja dels que més usen l’estació són els de 12 a 17. A Quart hi viuen més de 500 joves entre els 16 i els 29 anys, però si parlem dels més joves arribem aproxima-dament als 600. Quins serveis feu? A més de ser un punt de trobada, cosa molt important, com a lloc de reunió on poden trobar jocs, usar els ordinadors o navegar per Internet, aquí hi tenim un Punt d’Informació Juvenil que està coordinat amb una xarxa de punts de tot Catalunya. Podem donar informació i assessorament en temes laborals, d’estudis i habitatge. I si cal, els derivem a altres serveis. També organitzem moltes activitats, però la major part del temps no volem que sigui amb ac-tivitats dirigides. És molt important que aquí s’hi sentin bé, que hi estiguin a gust. Alguns venen a fer treballs de recerca i preparen les seves presentaci-ons amb el projector que tenim. Doncs, ja ho sabeu joves! n Text: Mateu Ciurana / Foto: Santi Puerto
 8. 8. [8] VIU QUART! Les nostres Festes Majors
 9. 9. Esmorzar popular Com cada any el 15 d'agost es va fer la sortida a l’ermita de Santa Maria. Primer es va fer la missa i després es va passar a l’esmorzar que es va organitzar entre tots. Nota d’agraïment El passat dia 25 d’agost va morir el meu germà Miquel. Durant el llarg procés de la malaltia va estar sempre atès per personal mèdic i sanitari que en tot moment li van procu-rar les atencions que necessitava. També els amics i companys li van fer costat. A ell, a la família i a mi mateix, que també he disposat de la comprensió, el suport i la col·laboració necessària per poder-lo cuidar. Per això vull donar les gràcies públicament i manifestar, una vegada més, el meu sincer agraïment a tots els que ens heu ajudat i acompanyat. Amics de Quart, moltes gràcies. Enric Cabarrocas Bosch Els Reis Mags Estigues ben atent! Aquest any, uns nous Reis Mags d’Orient arriben a Quart! I el diumenge 28 de desembre, entre les 11h i les 13h, porta la teva carta al Patge Reial al Mercat Municipal. “Vols viure-ho de primera mà? Envia un correu electrònic a ajuntament@quart.cat amb el teu nom, edat i telèfon de contacte i junts farem que Ses Majestats tinguin el millor record del nostre poble!”
 10. 10. [10] EDUCACIÓ Llar d’Infants ‘La Baldufa’ taula de llum... un gran descobriment! Encara que a la llar d´infants “La Baldufa”, en cur-sos anteriors ja havíem experimentat amb la llum i l´ombra, tant amb el joc amb llanternes com obser-vant l´ombra amb les moreres del pati, amb el sol que entra per les finestres de l´aula o amb la llum ultraviolada, aquest curs ens vam proposar poder disposar d´una petita sala dedicada a taller de llum i d´una TAULA DE LLUM. Gràcies a l´Ajuntament i a la destresa de la Bri-gada, que ens l´ha construït, ja la tenim a la Llar. La TAULA DE LLUM és una taula amb un vidre translúcid a la part de dalt i una llum a l’interior, on totes les coses que hi posem al damunt es poden veure d´una manera molt diferent, com si fossin màgiques i dóna als nens i nenes l’oportunitat de treballar la llum i totes les seves propietats, donant-los així l’oportunitat de fer un munt d´activitats relacionades amb la llum, les for-mes, els colors i el desenvolupament de tots els sentits i la imaginació... Com podeu veure, la taula de llum serà un recurs fantàstic per poder afavorir la creativitat i la descoberta amb els nens i nenes de La Baldufa. n Text i foto: Llar d’infants La Baldufa de Quart
 11. 11. EDUCACIÓ [11] Escola El primer divendres d’escola Hola som els nens i nenes de Cicle Superior i us vo-lem explicar què va passar a l’Escola 9d4t el primer divendres de curs. Per començar la tarda, vàrem fer l’“Umbral” per donar la benvinguda als nens que feien P5 i ara fan 1r. L’“Umbral” és un túnel que es fa amb el cos; els nens passen per sota i al final de l’“Umbral”els espe-ra la seva mestra. Quan tots els nens varen acabar de passar per sota l’“Umbral” vàrem anar a fer jocs. Podies triar entre el “tochito”, futbol invertit, futbol xinès, lladres i policies, bàsquet, el cementiri, l’ara-nya, el “bote bote” o la corda. Els nens i nenes de 1r s’ho varen passar molt bé!! Que grans que s’han fet!! n Text: Olga Comas, Maria Ferrer i Martina Pérez [alumnes de 5è] / Foto: Escola 9d4t La nova aula de 5è Hola, som els nens i nenes de cicle superior. Aquest any els mestres han comprat moltes coses noves per la nova classe de 5è: materials, tauletes, tambo-rets, ordinadors, taules, pissarres blanques, taqui-lles, cadires i armaris. Estem molt contents!! També han arribat varis mestres nous. Cada cop hi ha més nens, l’ escola es fa més gran i el pati més petit!! n Text: Franc Villacampa i Xevi Jiménez [alumnes de 5è] / Foto: Escola 9d4t
 12. 12. EDUCACIÓ 25 anys de l’escola Santa Margarida [12] Escola Santa Margarida Enguany, ens disposem a celebrar el 25è aniversari de funcionament de l’escola Santa Margarida. Propera-ment, el divendres 14 de novembre, se celebrarà l’ac-te d’inauguració amb la participació de les autoritats d’Ensenyament, locals, pares, mestres, i exalumnes. Des del 1989, quan ens vam traslladar a l’edifici nou, fins el 2014, l’escola s’ha fet gran. De 4 mestres als inicis, hem passat als 19 actuals més les monito-res de menjador, i extraescolars que també interac-tuen en el centre. L’escola amb tota aquesta trajectòria ha viscut un procés de creixement i canvis, tant amb infra-estructures com en aspectes pedagògics i d’orga-nització. Tots, necessaris pels canvis socials del mo-ment, l’evolució del temps, i per l’augment constant d’alumnes que el mateix edifici en algunes èpoques no podia absorbir. Hi ha hagut moltes persones, que hi heu esmer-çat esforços i il·lusió per tal què tot això es produís d’una manera gradual, sense fissures: mestres que us heu sabut adaptar a les mancances de l’edifici i a les innovacions pedagògiques que la societat i el mateix context us demanava; pares i AMPES que ens heu acompanyat i, que des de l’ombra, i en compro-mís, heu endegat projectes de millora per tal de que tots els alumnes tinguessin el seu espai a l’escola i tot funcionés. Exalumnes, amb vosaltres, hem omplert les aules de colors, i segur que, amb tot, hem passat els millors moments. A tots, volem homenatjar. Creiem, doncs, que ara és el moment de fer una pausa i gaudir del treball fet, fer memòria, i repassar el camí recorregut. Aquesta és la millor manera per saber on som i preparar-nos pels reptes del futur. Així doncs, us demanem que vulgueu gaudir amb les ac-tivitats que s’aniran succeint al llarg del curs, i una vegada més, col·laborar venint a les aules a explicar les vostres anècdotes, i records de l’escola d’abans. n Text: Imma Marquès Clotas [Directo-ra de l’escola Santa Margarida de Quart / Fotos: Escola Santa Margarida de Quart
 13. 13. EDUCACIÓ [13] La primera promoció de l’Institut de Vilablareix es gradua l’escenari per lliurar-los les orles i rebre, al mateix temps, uns detalls amb els quals els seus alumnes els van voler obsequiar. Abans de marxar, però, calia immortalitzar el moment amb una imatge, robar-li al temps aquell instant. Cap dels assistents, des del pati de buta-ques, volia perdre l’ocasió de capturar aquell mo-ment, de prendre la millor instantània d’aquells nois i noies somrients que estaven arribant al final d’una etapa important en les seves vides. Es van fer fotografies dels estudiants agrupats per pobles i tot l’alumnat de Quart se’n va fer una amb Lluís Lloret, alcalde del municipi. Després de la festa, però, quedava la part fi-nal d’aquesta etapa acadèmica que ja es tancava: els exàmens finals i la prova de les PAU. Tots els alumnes que es varen presentar a la convocatòria de juny de les Proves d’Accés a la Universitat la van superar, per la qual cosa els donem l’enhorabona. I ara... el futur. Alguns començaran els seus es-tudis universitaris mentre d’ altres es decanten per Cicles Formatius de Grau Superior o altres vies. A tots ells, els desitgem la millor de les sorts i espe-rem que portin sempre al seu cor un gran record del nostre institut. n Text: Mònica Hernàndez [Professora de l’INS Vilablareix] / Fotos: INS Vilablareix Tot allò que comença té un final... almenys això di-uen. I enguany, la primera promoció d’estudiants, que ja fa sis anys va inaugurar l’Institut de Vilabla-reix, ha acabat els seus estudis de secundària. El passat 24 de maig, la Sitja de Fornells de la Sel-va va acollir un acte de graduació a on van assistir, amb les seves millors gales, un total de 41 alumnes de 2n de batxillerat, acompanyats de familiars, amics i professors, que no ens vam voler perdre l’esdeveniment. La presentació de l’acte va anar a càrrec de la primera tinent d’alcalde de Fornells, Ester Rafel, que va donar la benvinguda a l’auditori tot remarcant el fet de tractar-se dels primers estudiants en finalitzar una promoció completa al centre. Durant la cerimònia, no van faltar els moments emotius. Gràcies a una presentació fotogràfica pro-jectada a l’escenari del teatre, els nois i noies de 2n de batxillerat van poder rememorar el seu pas per l’institut: els companys, les classes, les sortides, les activitats i les experiències viscudes des de 1r d’ESO fins a aquella mateixa nit. El director del centre edu-catiu, Miquel Font, va voler insistir en el fet que du-rant aquesta etapa, a més de tots els coneixements acadèmics que han adquirit, han après valors i han viscut moments que els han fet créixer com a perso-nes i que de ben segur no oblidaran mai. Entre discursos, lectures i alguna llagrimeta, va arribar el moment en què els tutors van pujar a
 14. 14. EDUCACIÓ [14] AFA La Junta de l’AFA del 9d4t volem dedicar aquest es-pai a agrair a la Junta de l’AMPA del Santa Margari-da la seva col·laboració en fer possible que enguany hi hagi una extraescolar comuna entre les dues es-coles de Quart. Fins ara, hi havia extraescolars com-partides, com funky o bàsquet, però sempre realit-zades fora de les escoles. En el darrer curs, la Junta de l’AFA del 9d4t es va posar com a objectiu aconseguir poder compar-tir les extraescolars realitzades dins de cada escola. Ens vam reunir amb l’altra afa per tractar-ho i ràpida-ment vam coincidir en els avantatges que això com-portava per ambdues bandes. Era la possibilitat de sumar esforços i poder incorporar extraescolars que ja estaven organitzades i que funcionaven amb èxit en l’altra escola, i alhora fer possible que algunes ac-tivitats que cada any quedaven desestimades per no tenir un mínim de mainada tiressin endavant. Però sobretot, el que ens motivava més de tot era poder aconseguir que els nens i nenes d’una escola i de l’altra poguessin fer junts el màxim d’ac-tivitats. Ja que, malgrat els mètodes educatius són diferents, creiem que no hem d’estar separats sinó units, cadascú seguint la seva metodologia però fent possible que ens ajudem, que col·laborem, i en definitiva fer el millor pels nostres fills i filles que és ensenyar-los i demostrar-los que amb respecte és fàcil conviure i compartir. En nom doncs de tots els membres de la Junta de l’AFA de l’escola 9d4t us donem les gràcies per confiar en nosaltres i fer-ho possible. Aquest any farem junts Multiesport a l’escola Santa Margarida i estem convençuts que serà un èxit i que podrem compartir molt més en el futur. n Text: Sílvia Planella i Oriol [Coordinadora Multiesport AFA 9d4t] AMPA Escola Santa Margarida Ja ha arribat el dia, gràcies a Déu!!!! Diem tots els pares, avis i fins i tot algun nen. Des de l’AMPA Santa Margarida us volem do-nar la benvinguda aquest curs 2014 – 2015. Aprofitem per convidar-vos a participar-hi i aportar les vostres idees, sempre que volgueu, d’aquesta manera treballem conjuntament pels nostres fills. Habitualment ens reunim el primer dimecres de cada mes. Contacteu amb nosaltres, us esperem!! ampaquart@gmail.com n Text i fotos: AMPA Escola Santa Margarida de Quart
 15. 15. ENTITATS [15] CAMP DE TREBALL 2014 El passat mes de juliol, 33 joves quartencs van realitzar la quarta edició del camp de treball d’estiu, una proposta lúdico-formativa on els joves com-binen el lleure i l’oci amb tasques de voluntariat de cares al poble. Aquest estiu s’ha fet una molt bona feina i po-dem dir que tenim joves implicats amb el poble. Aquest estiu els joves van estar pintant una sala que disposa l’ajuntament per a guardar els aliments que es recullen en les campanyes solidàries. També van realitzar l’inventari de tots els aliments que hi havia i també van preparar lots d’aliments per re-partir entre les famílies que ho necessiten. Una altra feina que van realitzar, va ser la nete-ja de la riera del Celrè. Els joves es van dividir en 3 grups i es van repartir diferents trams de la riera. Cal dir que van deixar la riera ben neta de plàstics i tot tipus de deixalles....els joves acabaven cansats però satisfets de la feina feta i explicaven les anècdotes de les coses que havien trobat: un casc de moto, una persiana, una petita estàtua, ... Una altra activitat que van fer, va ser la de conèixer una entitat del poble. Aquest cop van ser els companys de Solidariquart els que van venir a fer una xerrada debat. Va ser una bona experiència i des d’aquí volem tornar a agrair la presència d’en Carles i la Isabel per fer possible l’activitat! I què més? Doncs moltes activitats lúdiques, com excursions, jocs esportius, guerres d’aigua, taller de per-cussió i malabars i sobretot piscina, molta piscina! TREBALLANT PEL POBLE! Es consoliden els projectes que permeten que els jo-ves de Quart puguin introduir-se en el mercat laboral i treballar durant uns mesos. Aquest estiu hem tingut 3 joves que han donat suport a la brigada municipal i 1 jove a l’Ajuntament. Els treballadors de la piscina també eren joves de Quart i més de la meitat dels mo-nitors del casal d’estiu també han estat joves de Quart. 10 ANYS DEL BUS FIRES DE GIRONA Aquest any estem de celebració i és que una de les activitats que més esperen els joves de Quart arri-ba a la 10ª edició, el Bus Nit a Fires de Girona. Cada any, per barraques et donem la possibilitat d’anar a Girona a meitat de preu. Només has de passar a recollir el bitllet per l’estació Jove de Quart i pagar a meitat de preu el cost del trajecte! A partir del 20 d’octubre. n Text i fotos: Amadeu Breva [Estació Jove]
 16. 16. ENTITATS [16] Associació de Veïns del carrer Raval L’Associació de Veïns del carrer Raval de Quart van or-ganitzar un any més el sopar de la festa major del barri. Hi van assistir 187 persones, entre veïns, i ex-veïns, familiars i amics. També es va comptar amb una representació de l’Ajuntament, encapça-lada per l’alcalde, Lluís Lloret i de l’Associació de Terrissers de Quart. El carrer del Raval era un dels carrers del municipi que tenia més terrissers! Per això es deia, el raval dels terrissers. El sopar de veïns va comptar, com ja és tradi-cional els darrers anys, amb un grup de música de ball. Aquest any va repetir el grup Kalimba i la vet-llada es va allargar fins ben entrada la matinada. n Text i foto: Associació de Veïns del carrer Raval Veïns de Sant Mateu i Montnegre El Dissabte 30 d’agost es va celebrar, com els darrers anys, la trobada de veïns de Sant Mateu i Montne-gre. Es va fer una caminada sortint des de la Granja Serra Negra passant per la Vall del Celrè, el Molí d’en Rigau i les Roques del Sant Pare per acabar agafant la direcció a Llambilles, passant pel Mas Vila fins ar-ribar al punt on es va celebrar el sopar: al Restau-rant l’Hostal de Llambilles. n Text i foto: veïns de Sant Mateu de Montnegre
 17. 17. ENTITATS [17] Joan Martos Ara fa nou anys em vaig jubilar i evidentment, vaig començar a tenir molt temps lliure. La meva veïna, la Loreto, em va comentar que podria dedicar-ne una part a fer manualitats. Durant un temps em va estar ensenyant diferents tècniques. Posant-les en pràctica i experimentant pel meu compte, poc a poc em vaig anar aficionant. Més tard, des de la llar de jubilats, es van co-mençar a organitzar uns cursos de manualitats, als quals em vaig apuntar i així fins avui. Durant aquest temps aprofitant la Fira de la Terrissa de Quart, he Nova activitat lúdico-cultural a Quart Antoni Mussons, veí de Quart, ha donat al municipi el conjunt de fotografies digitals dels seus viatges al volant del món, a més d’altre material obtingut a partir d’Internet. Tot pot ser consultat per qualsevol persona a la sala de lectura Miquel Pairolí en els ter-mes que té establerts l’Ajuntament de Quart. A més, es realitzaran conferències, obertes a tothom, sobre els viatges que l’Antoni ha realitzat, pogut exposar (juntament amb els altres com-panys) alguns treballs. Per a mi ha estat una gran descoberta que re-comano a tothom que ho pugui provar. n Text: Joan Martos / Foto: El Celrè amb la projecció del material visual corresponent. La periodicitat d’aquestes xerrades dependrà de la seva acceptació. Per començar, el dia 11 de novembre a les 20 hores es realitzarà la primera conferència sobre l’Antàrtida. Hi esteu tots convidats. Animeu-vos-hi! n Text: Junta de la Llar de Jubilats i Pensionistes de Quart Un any més, l’Associació GRUP GRACAL organitza el 2n CAMÍ DEL TERROR, el 8 de novembre al bosc de les Brugueres (zona esportiva) de Quart. De les 20 h a les 22h podreu gaudir pel preu simbòlic d’1€ d’una estona molt terrorífica. Els visitants aniran en grup amb un sol lot, així serà molt més emocionant. I darrera d’ells sempre hi anirà algú de l’organització per controlar el grup. Aquest any volem molts més personatges ama-gats pel bosc, per això demanem a tots aquells que vulguin participar tant a disfressats com a organitza-dors que es posin en contacte amb nosaltres trucant al 687 453 344 o enviant un mail a: gracal.pallaso@ gmail.com. Us garantim un dia molt divertit. Anima’t i participa amb nosaltres, tan divertit és fer el camí com participar-hi. n Text: Grup GRACAL CAMÍ DEL TERROR A QUART DISSABTE 8 DE NOVEMBRE DE LES 20 h A LES 22 h PREU ENTRADA: 1 € LLOC: BOSC DE LES BRUGUERES (ZONA ESPORTIVA) Associació Grup GRACAL
 18. 18. ENTITATS [18] Associació Excursionista Quart associació excursionista Quart L’Associació Excursionista Quart, un any més, té el gust de presentar-vos les sortides previstes per aquesta temporada 2014-2015. Totes les excursions que es detallen a continuació tenen el seu punt de sortida al Local Social de Quart, a les 7:30h. En el su-posat cas de variacions en aquest horari, s’informarà específicament via correu electrònic i pàgina web. Esperem que siguin del vostre gust i, pels que encara no ens acompanyeu, que us engresquin prou per venir-nos a conèixer. (*) La junta de l’Associació es reserva el dret a modificar aquest calendari. n Text: AEQuart DATA SORTIDA (*) 28/09/2014 Santuari dels Àngels (Dinar Arrossada) 19/10/2014 Coll de Bracons – serra Curull – La Grevolosa – Coll de Bracons 15/11/2014 Castanyada (Sopar al Refugi de Can Batista) 30/11/2014 Granollers de Rocacorba – Rocacorba – Puig Sou – Sant Nicolau – Granollers de Rocacorba 21/12/2014 Portada del Pessebre (Cim del Montigalar) i Esmorzar (Roques del Mal Pas) 24/12/2014 Missa del Gall a Sant Mateu de Montnegre i xocolatada 25/01/2015 Les Planes – Gorgs de Sta. Margarida – Roure Gros – El Far – Can Puig – Les Planes 07/02/2015 Calçotada (Dinar al Refugi de Can Batista) 22/02/2015 Costa del Baix Empordà – Torroella – Gola del Ter 29/03/2015 Hostalets d’en Bas – Grau de la Portallera – Hostalets d’en Bas 18/04/2015 Sortida Nocturna (Sant Daniel – Castell de Sant Miquel) 26/04/2015 Gavarres – Cova d’en Daina – Font Josepa – Puig d’Arques – Coll Matxo Mort 31/05/2015 El Taga (per Ogassa) 20/06/2015 Revetlla de Sant Joan (Refugi de Can Batista) 28/06/2015 Sortida Especial del Dia del Soci 05/09/2015 Sardinada (Refugi de Can Batista) Oncolliga ja té representació a Quart Fa poc, un grup de persones volíem posar en funcio-nament l’ONCOLLIGA al poble amb dues intencions clares, d’una banda intentar col·laborar amb la seu de Girona per aportar la nostra petita tasca; i per l’altra, donar a conèixer la feina que està fent l’associació en vistes a poder ajudar els malalts que ho necessitin. A vegades sembla que la solidaritat exigeix un grau d’heroïcitat i això és un greu error. Normalment és un petit gest, la companyia, el recolzament i el poder orientar a una persona perquè pugui trobar el suport que necessita. S’ha demostrat amb escreix a la primera crida que el grup ha fet entre els nostres conciutadans. Mai ens hauríem pensat de trobar tan bona acollida en el primer acte que es programava en el nostre poble. És emocionant sentir l’escalfor humà tan propera. Per tot això, moltes gràcies! La increïble resposta en el sopar de la revetlla de Sant Pere, ens esperona a pensar que podem fer altres coses. Volem transmetre el nostre agraïment a totes les persones que desinteressadament van col·labo-rar bé oferint la seva feina personal o amb les dona-cions que alguns particulars i empreses van fer per-què la festa es fes realitat, així com els animadors que van realitzar una gran tasca i a l’Ajuntament que va cedir les instal·lacions i les persones que van treballar generosament i que van ser essencials a l’hora d’organitzar la logística. Creiem que va ser una vetllada d’agermana-ment en la qual tots vam passar molt bons moments. Una vegada més, gràcies a tots. n Text: Grup ONCOLLIGA Quart
 19. 19. ENTITATS [19] Els passats 3 i 4 de maig, el Grup Teatral Q-art i Acció! va estrenar, al Local Social de Quart, l’obra de Neil Simon, “Rumors”. Una comèdia plena de mentides, especulacions, nervis, crits, sarcasme, hi-pocresia i sentit de l’humor Associació de Clàssics de Palol El passat 03 d’Agost dins el marc de la festa major de Palol d’Onyar, l’Associació de Clàssics de Palol va portar a terme la VIII Concentració de vehicles Clàs-sics. Hi van assistir prop d’un centenar de vehicles entre motos i cotxes. Aquest any el trofeu d’ “el ve-hicle més antic”, va ser un Buick de l’any 1927 amb les rodes de fusta, i un trofeu extraordinari, com a vehicle petit i simpàtic, ha estat el del BMW XZ, més conegut com a ISETTA. Els participants van poder gaudir d’un esmorzar, sortejos de lots lliurats per diferents establiments i empreses del municipi de Quart i trofeus per aquells vehicles que per algún motiu els feien especials. Des de l’Associació de Clàssics volem agrair l’as-sistència de tots el participants, els col·laboradors d’obsequis, l’ajut de l’Ajuntament de Quart i la Comis-sió de Festes de Palol i molt especialment a aquells amics i socis que ens van permetre tirar endavant aquest esdeveniment un any més. A tots, moltes grà-cies. n Text Associació de Clàssics de Palol / Fotos: Aleix Maeso Zapata Associació Teatral Q-art i acció! que ens va fer passar una estona d’allò més entre-tinguda tant al públic com als que érem dalt de l’escenari. Encara que hagi finalitzat aquesta producció, el grup no des-cansa. Per una banda, aquest mes de Setembre, ja ens hem posat a treballar amb l’obra “Refugi-ats”, de Sergi Pompermaier, la nostra proposta pel proper curs. Per l’altra, ja hem iniciat els primers preparatius per portar a dalt l’escenari, el proper desembre, la segona edició de “Els Pastorets de les Gavarres”. n Text i fotos: Associació Teatral Q-art i acció! Buick del 1927 BMW XZ, més conegut com a ISETTA
 20. 20. ENTITATS [20] Com cada setembre, tornem a la feina i la rutina. Deixem enre-re l’estiu i ja pensem en les Fires i el Nadal. El temps passa volant… L’associació de dones també arrenca i, com sempre, ho fem amb moltes propostes. Aquest últim trimestre de l’any , estem prepa-rant uns tallers de cuina de panellets i torrons, una sortida al Teatre a Barcelona, un parell de xerrades molt interessants i una representació teatral. Sí, portarem a Quart una obra de teatre, “SEN-SE PAUSA” que és una reflexió en clau d’humor so-bre l’estrès emocional i físic que pateixen moltes dones d’avui dia... Com ho fem per arribar a tot? Com es possible fer tantes coses i alhora no acabar amb un atac de nervis? És una obra de la companyia ImpactaT, una Associació que es va crear fa 12 anys i que utilitza el teatre com a mirall de la realitat social que ens envolta i com eina de reflexió i transformació social. També continuarem amb el Taller de Labors dels dilluns, de 4 a 7 de la tarda, a la Sala de Manua-litats del Local Social i amb el Taller de Manualitats, els dijous de 19 h a 21 h, al mateix lloc. Es tracta d’una activitat gratuïta i oberta a totes les dones del municipi i que té un marcat caràcter solidari. Tot el que realitzem ho posem a la venda i donem els beneficis a alguna causa solidària. Una altra novetat és la creació del grup “Pe-tits Nins” . Una proposta de les sòcies més joves de l’associació. Es tracta de fer tallers setmanals (els dimarts de 5 a 7 de la tarda), adreçats a mares amb fills de fins a tres anys . Una pràctica i divertida ma-nera de viure la maternitat amb bona companyia. Aquest any, per commemorar el Dia Mundial Contra el Càncer de Mama, que és el 19 d’octubre, farem una activitat conjunta amb Oncolliga. Uns dies abans d’aquesta diada, deixarem a uns quants establiments del poble llaços roses i també unes guardioles. La idea és que la gent agafi un llaç per posar-se’l el dia 19 i a canvi, qui ho vulgui, pugui deixar un donatiu que es farà arribar a Oncolliga. A les dones de Quart que encara no us heu fet sòcies us volem animar a ser-ho i a participar activament en totes les nostres activitats. Aquí us deixem el nostre contacte : ambullsdedona@gmail. com. També ens podeu seguir clicant el nostre blog: http://ambullsdedona.blogspot.com n Text: Associació ‘Amb Ulls de Dona’ SolidariQuart Una tardor activa Aquesta tardor des de SolidariQuart us proposem unes quantes activitats per gaudir d’una bona es-tona alhora que reflexioneu sobre el món en què ens ha tocat viure. Quan aquest text surti publicat ja s’haurà representat la primera de les tres obres del Cicle de Teatre Inclusiu, Remenant els boscos de nit, i, en espera de trobar una data per a Tres relats de vida. Dones protagonistes, us animem a assistir el diumenge 7 de desembre a les 7 de la tarda al Local Social a la representació d’Històries d’un poble a càr-rec de l’Associació GRAMC. En tots els casos l’entra-da és gratuïta i, si us plau, tindreu l’oportunitat de dialogar i debatre amb els actors i directors un cop hagi acabat la funció. El divendres 28 de novembre tenim prevista una xocolatada per als nens i nenes del poble. Una activitat en la que els farem un retorn simbòlic dels diners que ens van lliurar fruit de la cursa solidària del Dia de la Pau i la Noviolència; serà mitjançant una donació de llibres a la sala de lectura Miquel Pairolí. Posteriorment, aquell mateix dia, farem la presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2015 que té de tema central els Drets Humans. De tots aquests actes en podeu obtenir infor-mació més detallada a través de la nostra pàgina de facebook. n Text i fotos: SolidariQuart
 21. 21. ENTITATS [21] Viatgem pel món Aquest estiu ens sobren paraules per descriure tot el que hem fet i el que ens hem divertit, així que us fem un tastet en imatges i amb música, amb la cançó del nostre casal, que resumeix molt bé l’esperit dels nens/es que hi han participat. Gràcies a totes les famílies per ser-hi!. “Assegut a l’habitació Tinc ganes de sortir al balcó Respirar, veure món Més enllà de l’horitzó De l’Antàrtida Fins a la Xina, Per l`Àfrica i el Nepal, Anirem a la piscina Fent un salt ben alt. Viatgers Que el món coneixerem Blancs, grocs, negres i vermells Tant se val com siguis tú, molt bé ens ho passarem (bis).” n Text i fotos: ArtQdèmia Fem a Quart, una nova associació al poble Fem a Quart som una associació que neix amb la voluntat de pro-moure i crear activitats per a tota la gent al poble de Quart. Ens po-deu trobar al local de l’Estació. La nostra primera activitat va ser una pujada al Santuari dels Àngels i va ser fantàstica. Una seixante-na de persones van compartir amb nosaltres aques-ta experiència en la qual hi havia gent que corria, que caminava i d’altres que van pujar en bicicleta. Adults, nens, joves i l’Estela (el gos de la Jana). Veïns de Quart, de Cassà, de Girona i fins i tot de Medinyà… Us emplacem a la propera activitat, LA CAS-TANYADA, que celebrarem el dia 8 de novembre. Ens trobarem al matí per anar a bosc a buscar cas-tanyes. A migdia farem un dinar al Local Social de Quart i havent dinat, torrarem les casta-nyes que haurem collit al matí. Per participar-hi us heu d’inscriure mitançant un mail a femaquart@gmail.com, entrant al nostre blog o trucant-nos al telèfon 601 654 960. També us informem que cada dimarts i dijous a les 20h ens trobem davant l’Estació de Quart per practivar el running. Si us agrada i us ve de gust, no dubteu a venir-hi. Hi ha lloc per a tots els nivells. Us hi esperem! n Text i fotos: David Sances [Fem a Quart] SEGUEIX-NOS A: @femaquart facebook.com/femaquart instagram.com/femaquart
 22. 22. ENTITATS [22] Parròquia Constitució d’un nou Consell Interparroquial de Pastoral Les parròquies de Quart, Llambilles i Sant Mateu de Montnegre han creat un Consell Interparroquial, que és una institució que prové del CVII i que té per objectiu “estudiar tot el que es relaciona amb el tre-ball pastoral, sospesar-lo i treure’n les conclusions pràctiques amb vista a promoure la conformitat de la vida i els actes del Poble de Déu amb l’Evangeli (Ecclesiae Sanctae, 16,1). La primera sessió fou el dia 8 de juliol, a Quart. La segona reunió fou el dia 18 de setembre amb la presentació per part dels assistents d’un llistat de propostes concretes a partir de les “prioritats de Inici d’un nou curs de catequesi El dijous, dia 2 d’octubre, va començar el nou curs de catequesi als locals de l’antiga rectoria de Quart. Enguany s’ofereix la possibilitat de tres dies per a la catequesi: dijous, divendres i dissabte, a Pregària tipus Taizé a Sant Mateu de Montnegre Té lloc cada primer dissabte de mes a les sis de la tarda a l’Església parroquial de Sant Mateu de n Textos: Mn. Pere Bellvert i Morente, rector de les parròquies de Quart, Sant Mateu de Montnegre, Sant martí del Castellar i Sant Cristòfol de Llambilles Associació de Terrissaires de Quart El passat 7 de Juliol la Ge-neralitat de Catalunya va atorgar al rajoler Joan Quintana LA CARTA DE MESTRE ARTESÀ, en una cerimònia molt emotiva que es va dur a terme al mateix Palau de la Generali-tat. El reconeixement li va do-nar personalment el mateix presi-dent de la Generalitat, junt amb altres artesans d’arreu de Catalunya. Alguns membres de l’Associació el vam acompanyar en l’acte. També els Terrissers ens hem dedicat darrera-ment a la recerca. Fa poc ens ha arribat la informa-ció de la localització d’un possible forn de terrissa, la diòcesi de Girona” per a poder ser aplicades a la nostra agrupació parroquial de forma més urgent i viable. Es va crear un comissió per estudiar la vi-abilitat de crear un àmbit d’atenció als nens i joves desprès de la Primera Comunió (Esplai o Escoltis-me). També, es veié la necessitat, en l’actual crisi econòmica, de crear una delegació de Càritas dio-cesana a les parròquies. Es contactarà amb Càritas diocesana per estudiar-ne possibilitats i objectius. De fet, es proposà que la propera reunió del Consell interparroquial fos amb el tema monogràfic de Cà-ritas pel proper mes de novembre. triar segons disponibilitat de les famílies. També, alguns diumenges, la missa estarà especialment pensada i participada pels infants de la catequesi i els seus pares. Montnegre. Recordeu que la missa té lloc cada dar-rer diumenge de mes, a les 9 del matí. no recollit en la publicació “La ceràmica de Quart en la memòria viva: els obradors”, del 1998. Així que, després de posar-nos en contacte amb els propie-taris de Can Toni, estem realitzant una petita exca-vació per poder evidenciar si existia un obrador de terrissa, i trobar de les parts d’un possible forn. En el proper Celrè us informarem amb detall. També i molt important, l’Associació de Ter-rissaires hem seguit amb la feina que fa tants mesos que ens ocupa. L’elaboració del “Vocabu-lari de la terrissa de Quart”. En aquests moments portem recollides unes quatre-centes paraules i definides més de tres-centes. Treballem amb la voluntat i la il·lusió que aquesta publicació surti a la llum aquest proper 2015. n Text: Quim Cufí / Foto: Família Quintana
 23. 23. COMERÇ LOCAL [23] GestQuart GESTQUART és una empresa quartenca fundada el febrer de 2011, tot i que l’octubre de l’any passat va ubicar el despatx al carrer Montfalgars de Girona. GESTQUART es dedica a l’Administració de Finques. Parlem amb la seva responsable, l’Àngels Huer-tas que ens explica que el fet de dedicar-se única-ment a administrar comunitats els permet una total especialització en la gestió personalitzada a les Co-munitats de Propietaris. Efectivament, la funció de l’administrador és molt necessària per una gran part de comunitats de veïns per tenir cura de les mil coses que els propie-taris no podrien abastar per si mateixos. Administrar una finca és molt més que con-vocar els propietaris i aixecar acta de les reunions. Cal portar la comptabilitat al dia, tenir cura de re-buts, factures i assegurances, relacionar-se amb els proveïdors, ocupar-se dels tributs, reclamar rebuts impagats, informar-los de les novetats i canvis en la legislació, tenir cura del manteniment, les repa-racions i un llarg llistat de funcions. Per exemple, ara mateix les comunitats han d’afrontar novament canvis en les antenes de televisió comunitàries per a poder seguir rebent la televisió en TDT i els ad-ministradors de finques han d’estar al dia de totes aquestes modificacions. L’Àngels Huertas ens explica que les comuni-tats que administren es reparteixen per la comarca: Quart, Girona, Cassà, Sarrià... i que treballen per a consolidar un servei de qualitat, eficaç, amb proxi-mitat, implicació i costos molt ajustats. És molt im-portant, en l’actual context social i econòmic que vivim, que algú es preocupi per estalviar costos a les comunitats de propietaris. Podeu accedir al seu web a www.gestquart.cat o visitar la seva oficina al carrer Montfalgars, 1 de Girona o trucant al 972 469877. n Text: Mateu Ciurana
 24. 24. [24] ESPORTS Casal de patinatge artístic Aquesta temporada el ca-sal artístic organitzat per el club skating Quart-patí, ha tornat a tenir l’ èxit dels últims anys. S’han pogut fer totes les activitats previs-tes i tots els participants han gaudit d’un bon mes de juliol, on han après a part de patinar i ballar a fer altres activitats com manualitats i a parlar anglès i alemany. Tant els monitors com organitzadors i nens i nenes volen repetir l’ any vinent! Moltes gràcies. n Text i fotos: Club Skating Quart-Patí Primer dia del curs 2014-2015 S’ha fet amb normalitat la primera classe d’aquest curs de judo al pavelló de Quart amb una assistèn-cia completa (13 de 13). A la llista inicial d’inscrits s’hi han afegit 3 nens nous. Abans de començar l’activitat hem explicat als pares/mares el funcionament de l’activitat així com la normativa general del pavelló. Aquest trimestre hem començat amb 2 alum-nes de P4, 3 alumnes de P5, 1 alumne de 1r, 1 de 2n, 3 de 3r, 2 de 4t, i 1 de 5è. A la primera sessió hem fet una iniciació al judo, amb roba esportiva i sense tatami, de ma-nera que no hem aprofundit en tècniques espe-cífiques. S’ha fet un escalfament complert amb dife-rents exercicis psicomotrius, exercicis bàsics per parelles per acostumar-se al contacte amb el com-pany i uns jocs d’introducció a la lluita a terra. Finalment hem acabat la sessió amb una sèrie d’estiraments i hem apuntat la talla dels alumnes nous per demanar els judoguis als pares que el sol·licitin. A l’hora d’entregar els nens/es a les famílies hem resolt els dubtes i qüestions plantejades pels pares/mares. n Text Matías Blanco [Professor de judo] Curs de Judo a Quart
 25. 25. ESPORTS [25] Club Basquetbol Quart III Campus d’estiu CB Quart A finals de juny van començar les tres setmanes del campus del Club Bàs-quet de Quart. Adreçat a nens i nenes, nascuts entre els 1996 i 2008. Durant aquests dies tots ells han practicat es-port, potenciant sobretot el bàsquet, sense oblidar altres disciplines col·lectives com: beisbol, voley, hockey, futbol. També han fet senderisme pels ra-cons de Quart i Llambilles. S’han remullat a la platja de St. Feliu i han sigut sorpresos amb la visita del Visita el nostre Blog El CB Quart es va classificar per disputar la final a qua-tre de la Lliga catalana EBA. En motiu del 25è aniver-sari del club de bàsquet Quart, referent del bàsquet a les comarques gironines, la Federació va concedir que la final a 4 se celebrés al pavelló municipal de Quart. El dissabte 11 d’octubre es van dur a terme les semifinals, on el Quart i el Collblanc van vèncer al Sant Nicolau i al Salt res-pectivament. Diumenge 12 d’octubre doncs, es va celebrar la final entre el Quart i el Collblanc, on el Quart va celebrar el seu primer títol de la Lliga Catalana EBA, i ho va fer a casa, en un pavelló que es va omplir (650 especta-dors) per veure un partit històric per al club. Felicitar a tots aquells jugadors, entrenadors i tèc-nics que han fet possible construir aquest equip, de nou campió. També a la Jun-jugador Darryl Middleton. I han gaudit de les clàssi-ques tardes de competicions. Des del club i del grup d’entrenadors del cam-pus, esperem i desitgem que tots els nens i nenes s’ho hagin passat d’allò més bé, i aprofitem per do-nar les gràcies als pares i mares per confiar-nos els vostres fills aquests dies. Bona a tardor a tots! Aquesta temporada 2014-2015, comença amb http://cbquart.blogspot.com.es empenta i ganes. Volem convidar-vos al nostre blog. Amb tota la informació actualitzada: horaris i activitats. Visita i comenta! Segueix-nos! CB QUART piscines Sant Feliu, campió de la Lliga Catalana ta Directiva del bàsquet i a les famílies del club que, constantment col·laboren i participen del club per tirar endavant jornades com les viscudes aquestes dates, i que fan que Quart se situi en les primeres pà-gines de l’esport gironí i català. Enhorabona a tots i a totes, i moltes felicitats pel vostre 25è aniversari! n Text: CB Quart
 26. 26. [26] CULTURA Museu de la Terrissa de Quart Exposició temporal ‘Plats d’Artistes a Cel Obert’ Artistes multidisciplinaris s’expressen a través de la ceràmica Aquest dissabte dia 4 d’octubre es va inaugurar al Museu de la Terrissa de Quart, l’exposició temporal “Plats d’Artistes a Cel Obert”, organitzada pel col· lectiu “Artistes a Cel Obert”. La mostra és una convocatòria d’artistes de di-ferents disciplines per a interactuar amb la ceràmica, mitjà desconegut per a la major part dels artistes participants. En aquesta ocasió se’ls ofereixen uns plats de ceràmica per expressar la seva creativitat. Amb aquesta cita és la segona vegada que aquest col·lectiu exposa al Museu ja que l’any pas-sat va portar la mostra de “Bols a Cel Obert”, una mostra on la peça decorada era un bol. Artistes a Cel Obert és una Associació cultural del Baix Empordà, encapçalada per la Montse Seró, que té com a objectius difondre i promocionar l’art en totes les seves formes, donar suport a nous crea-dors i aconseguir espais de comunicació entre artis-tes, Artesans i gent amb interessos culturals. L’exposició es podrà veure fins el dia 19 de novembre, al Museu de la Terrissa de Quart tots els dissabtes de 10’30h a 14h i de 16’30h a 20h i els diu-menges i festius de 10h a 14h. n Text i foto: Joan Vicens Mostra de resultats del II Seminari de Ceràmica Negra de l’Escola Massana de Barcelona Del 24 d’octubre al 23 de novembre es podrà visitar a la sala d’exposicions temporals del Museu de la Terrissa de Quart els treballs realitzats pels alumnes del II Seminari de Ceràmica Negra de l’Escola Mas-sana, centre d’art i disseny de Barcelona. En aquest seminari hi han col·laborat impar-tint classe, els responsables de Ceràmiques Marcó i del taller Kypsela de Sant Feliu de Guíxols. La mostra s’engloba dins del marc de col·la-boració que l’Ajuntament de Quart té amb l’Esco- I QUARTalent Show L’Associació Cat’Art (Ceràmiques Marcó) amb la col·la-boració de l’Ajuntament de Quart realitzarà la I QAR-Talentshow, una fira de joves talents en les arts i en la terrissa a celebrar els propers dies 6, 7 i 8 de desembre. L’objectiu de la fira és que sigui un punt de tro-bada i difusió de joves creadors en aquesta discipli- la Massana de Barcelona i amb el Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols. L’exposició es podrà visitar tots els dissabtes de 10:30h a 16:30h, de 16:30h a 20h i els diumen-ges i festius de 10h a 14h. n Text: Joan Vicens na artística. Les seves propostes es podran veure al Museu de la Terrissa de Quart i a Ceràmiques Marcó, on es realitzaran també unes xerrades temàtiques impartides per persones vinculades a la terrissa i a l’art. n Text: Joan Vicens
 27. 27. MUSEU [27] Quart entitats, el nou programa de Quart FM Quart FM, emissora municipal de Quart, ha posat en antena en començar la temporada el nou pro-grama QUART ENTITATS. Es tracta d’una emissió setmanal dedicada a donar veu a l’important teixit associatiu que hi ha al municipi. La periodista quartenca Elena Parera és la res-ponsable de presentar-lo. Al poble tenim una quarantena d’entitats, en-tre les esportives, culturals, associacions de veïns, AMPAS, ONG’s, etc. L’objectiu de QUART ENTITATS és el de donar a conèixer totes les activitats que or- ganitzen i entrevistar a les persones que les formen. Ajudant a dinamitzar i interrelacionar les diferents activitats que es fan. Més enllà del programa setmanal, que es pot escoltar els dijous a les 19:15 i els dissabtes a les 10:15 (A QuartFM tenim el costum de començar els programes a “un Quart”) la ràdio municipal promoci-onarà en forma de falques al llarg de la programació, els actes concrets que organitzin aquestes entitats. QUART FM emet les 24 hores del dia al 101 del dial, des dels estudis a la Casa de la Vila, mitjançant un centre emissor ubicat al Puig de les Bruixes, on hi ha el dipòsit d’aigua potable i les antenes de telefo-nia mòbil, amb una cobertura que abasta, pràctica-ment, tota la comarca del Gironès.(radio@quart.cat). n Text: Mateu Ciurana [QuartFM] VI Fira del Joguet Antic i de Col.lecció a Quart El dia 1 de Novembre (festivitat de Tots Sants) i du-rant tot el dia, es celebrarà la Sisena Fira del Jo-guet Antic i de Col·lecció. Prop de 50 expositors vinguts d’arreu de Cata-lunya, España i França, es reuniran a l’interior i ex-terior del Local Social de Quart, per oferir un ampli ventall de joguets de totes les èpoques i per a totes les edats, on els col·leccionistes i el públic en gene-ral, podran comprar, vendre o intercanviar joguets de tota mena. En cada edició augmenta el nombre de visi-tants i consoliden la Fira de Quart com una de les més populars. La Sisena Fira del joguet Antic i de Col·lecció de Quart compta amb el suport del Museu del Jo-guet de Catalunya de Figueres i del Museu d’Història de la Joguina de Sant Feliu de Guíxols. n Text: Narcís Bou
 28. 28. [28] L’ENTREVISTA Àngel Bordas i Josep Pera Àngel Bordas i Josep Pera, dos quartencs que practiquen esports extrems. El Celrè ha reunit dos quartencs que, cadascú per la seva banda, practiquen esports extrems que reque-reixen esforç, voluntat i concentració. L’Àngel Bordas (Quart, 1956) és transportista i ha fet grans travessies nedant. En Josep Pera (Quart, 1967), que està casat a Caldes de Malavella, és lampista i està acostumat a grans reptes corrent a peu o en bicicleta. Heu estat esportistes de tota la vida? Àngel: Que va! Jo no havia fet mai esport, tret de jugar a futbol quan era molt jove. De fet, portava una vida força sedentària. Jo era dels que, quan una colla volien passejar fins al cim d’una muntanya em quedava guardant els cotxes. Va ser fa tres o quatre anys, que amb uns amics, a la piscina, vaig anar aga-fant afició per nadar. Josep: Jo tampoc era especialment esportista, però em vaig enganxar a això de córrer per les mun-tanyes a peu i amb bicicleta. Quines han estat les vostres fites més desta-cades? Àngel: De la que tinc millors records és la tra-vessia de Gibraltar. Això són 14 quilòmetres nedant, no? Àngel: Més! No es tracta només de la distàn-cia. L’Estret de Gibraltar té la dificultat afegida de grans corrents, a més dels temes de seguretat. Cal-culem que la colla que ho vam fer vàrem nedar uns 18 kms, de Punta Paloma a Punta Sires. Vàrem espe-rar uns dies per a que ens donessin el permís i un jutge ens fes el control. Deus arribat mort Àngel: Nedar es qüestió de coco. No dic pas que un cop arribat estaria a punt per a fer el camí de tornada, però alguns cops gairebé. I quina es la màxima fita d’en Josep? Josep: N’hi ha moltes, potser el més especta-cular és fer el Montblanc, 160 km (100 milles). Són marxes de resistència, ultra maratons. També he fet marxes pel País Basc de 30 hores i, el juliol passat, una marxa de 38 hores per Andorra. 170km, 38 ho-res només amb petites pauses d’habituallament, per a hidratar-me i alimentar-me. I en bicicleta, amb un amic de Caldes, vàrem fer el Pirineu, de Sant Se-bastià a Roses en 8 etapes. També és una manera de veure món. Que hi diu la família? Àngel: Jo ho tinc ben resolt, l’An-na Maria també s’hi ha enganxat. Josep: És una via d’escapament, però la família també hi participa en els viatges. Tothom content! Hem fet sortides molt boniques, com una que finalitzava al primer pis de la Torre Eiffel, a París. Imagino que, a més d’estar en forma, cal mentalització. Àngel: És bàsica. Àngel Bordas
 29. 29. L’ENTREVISTA [29] Josep: Per descomptat. Un dia mentre corria, a les 11 de la nit, tot sol pel Taga, em vaig pregun-tar... què estic fent jo aquí? Però, t’adones que val la pena i que n’obtens moltes satisfaccions. Quins reptes teniu pendents? Àngel: Sempre hi ha coses a la vista. Ara ani-rem a fer els 15 kms que separen Lanzarote de Fuer-teventura. Josep: Tinc ganes de fer la marxa de la Tor des Géants, a la Vall d’Aosta als Alps Italians. Són 330 km amb 24.000 metres de desnivell. L’admissió és per sorteig i aquest any no hi vaig entrar. Hem conegut, doncs, dos esportistes quar-tencs, afeccionats als grans reptes. n Text: Mateu Ciurana / Fotos: Àngel Bordas, Josep Pera, Gemma Serra i Oriol Batista MeteoQuart Pluviometria a Quart en litres per m2 Dades facilitades per: Observatori Narcís Gibert ngvquart@hotmail.com Tel. 650 84 51 28 NATURA I MEDI AMBIENT [29] JULIOL AGOST SETEMBRE 2014 60 78 185 2013 35 56 46 2012 5 15 79 2011 157 4 10 2010 0 70 96 2009 33 9 49 2008 31 13 24 2007 15 71 10 2006 118 133 80 2005 25 70 104 2004 13 33 21 2003 10 36 63 2002 50 66 19 2001 46 14 61 2000 56 5 57 Josep Pera
 30. 30. [30] SALUT Com relaxar-se: Esculli un lloc tranquil i on no tingui fred. Convé que afluixi qualsevol peça que li oprimeixi. Triï la posició que li resulti més còmoda: estirat a sobre d’una cati-fa o matalàs amb les cames estirades o flexionades (amb coixins a sota dels genolls); o assegut en una cadira amb el respatller vertical i amb recolza braços. Tanqui els ulls amb suavitat i mantingui l’aten-ció per realitzar les passes següents. Si li venen pen-saments diversos en algun moment, no es preocu-pi, deixi’ls passar. Faci diverses respiracions profundes pel nas i permeti després que la sortida i entrada de l’aire sigui cada cop més lentes. Ara fixi’s com respira sense alterar el seu ritme: noti com quan entra l’aire s’infla la panxa i com quan surt, baixa. Això li produeix un estat de benestar general. Faci un recorregut mental per tot el seu cos rela-xant part a part, per peus, cames, abdomen, pit, esque-na, coll, espatlles, braços, mans, cap i cara, notant com es relaxen les zones tenses al sortir l´aire del seu cos. Torni a posar atenció en la seva respiració i observi que les inspiracions i espiracions continuen sent lentes, pausades i relaxants. Obri els ulls, realitzi moviments d’estiraments i ai-xequi’s a poc a poc. n Text: Equip d’Infermeria del C.I. / Font: CAMFIC Ens trobareu a: Carretera de Girona, 25, A 17242. Quart. Girona Tel. 972 469 559 www.clinicadentalquart.com info@clinicadentalquart.com Relaxació Saber relaxar-se és molt important per mantenir la serenitat i per evitar que el ritme de vida provoqui un estrés negatiu per la nostra salut. Activitats que relaxen: – Passejar o altre exercici físic durant almenys 1/2h – Respirar lliure i lentament – Badallar, bufar, cantar i sospirar són reaccions na-turals relaxants del cos – Realitzar exercicis de flexió i extensió o d’estira-ment de les articulacions – Fer-se massatge en braços o cames o a la cara, ca-bell i coll – Prendre un bany calent de 10 minuts – Escoltar música suau o tranquil·la – Llegir quelcom que no provoqui tensió – Fer activitats repetitives com ara planxar, cosir, brodar, cuidar el jardí, etc. – Fomentar els pensaments positius, agradables, de perdó i d’afecte. – Tenir relacions de confiança amb els altres, a casa o a la feina, ens protegeix dels factors es-tressants – Tenir una estona per a un mateix, per meditar, ordenar les seves coses, o simplement estar al seu aire.
 31. 31. ESPAI PELS SENTITS [31] Llibres Música Un home que se’n va Vincenç Villatoro Edicions Proa El periodista i escriptor Vicenç Villatoro (Terrassa, 1957) indaga en les causes que van fer que el seu avi abandonés Castro del Río, un poble “blanc i immòbil” de Còrdova, a l’edat de 60 anys, després d’una vida agitada, com a regidor de l’esquerra burgesa, comerciant de teixits sense sentit del negoci, condemnat a mort pels franquis-tes i finalment emigrant als 60 anys, gairebé l’edat que té el seu nét escriptor quan s’encara a la figura enigmàtica de l’avi Vicente. Un home que se’n va és una novel·la testimonial i de reconstrucció del pas-sat. De Vicenç a Vicente i de Vicente a Vicenç, un vi-atge als orígens i una projecció de futur. Bestiolari de Joana Raspall Joana Raspall A cura de Josep M. Aloy i il·lustracions d’Anna Clariana Pagès Editors Aquest Bestiolari aplega tots els poemes que Joa-na Raspall (Barcelona, 1913 - 2013) ha escrit sobre animals i bestioles, ordenats alfabèticament. A tra-vés d’aquests animals s’entreveuen molts valors positius, com l’esforç, la senzillesa, l’alegria, la soli-daritat..., denominador comú de la poesia de Joana Raspall. Les il·lustracions d’Anna Clariana ens aju-den a descobrir què s’amaga en cada un dels ver-sos. De la lletra al color, de la tendresa a la fantasia. La màgia d’aquest llibre farà que els lectors s’ado-nin del poder de la bellesa de la poesia. Un pas i neu i un pas Anna Roig i l’Ombre de Ton Chien Satkc139, 2014 Aquesta artista va fer un dels seus primers concerts a Quart, en un dels festivals Emergent. Les ganes de fer passos enda-vant i d’avançar cap a algun lloc han portat Anna Roig, en aquest últim any que ha consagrat a la creació de noves cançons, a observar i analitzar la vida de manera senzilla i gairebé sense la ne-cessitat de passar-la pel filtre de la imaginació. Aquest tercer disc de l’autora penedesenca ens evoca sensacions, paisatges i reflexions, amb una mirada més propera a la realitat i un ritme més reposat. En les noves cançons tot és més suggerit que explicat, i L’Ombre de Ton Chien explora nous territoris sonors per reflectir musicalment aquesta nova perspectiva, creant ambients de caire més contemplatiu. Per amor a l’art Miquel Abras Música Global, 2014 Nou disc d’aquest mú-sic bisbalenc. Després de dos anys i mig sense treure nou material discogràfic, Miquel Abras pu-blica el seu cinquè disc, Per amor a l’art. Aquest treball ha estat compost, gravat i mesclat a la Bisbal d’Empordà sota la producció de l’empor-danès Carlus Ramió. Abras ha volgut homenatjar totes les persones que en algun moment del dia tenen temps per ajudar als altres sense esperar res a canvi, és a dir, per amor a l’art. Hi podem tro-bar influències d’artistes com John Mayer, Bruno Mars o Jason Mraz. n Text: Mateu Ciurana
 32. 32. Ajuntament de Quart Tel. 972 46 91 71 www.quart.cat ajuntament@quart.cat Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.00 h a 14.30 h i els dimecres de 18.00 h a 21.00 h Museu de la Terrissa Tel. 972 46 93 70 www.museuterrissa.cat firadelaterrissa@quart.cat Horari: dissabtes de 10.30 h a 14.00 h i de 16.30 h a 20.00 h; diumenges i festius de 10.00 h a 15.00 h Local Social - Sala de Lectura Tel. 972 46 90 73 www.quart.cat ajuntament@quart.cat Horari: de dilluns a divendres de 17.00 h a 20.00 h PIJ - Estació Jove Tel. 972 46 94 51 www.quartjoventut.blogspot.com joventut@quart.cat Horari: de dilluns a divendres de 16.30 h a 20.30 h i els dimarts i dijous de 10.00 h a 13.00 h Ràdio Quart FM Tel. 972 46 87 81 www.quart.cat radio@quart.cat Escola Santa Margarida Tel. 972 46 93 81 www.xtec.cat/ceipstamargarida b7002922@xtec.cat Escola 9d4t Tel. 972 46 83 44 www.blocs.xtec.cat/escolanovadequart b7002942@xtec.cat Llar d’infants La Baldufa Tel. 972 46 81 17 www.wix.com/baldufaquart/llar-infants baldufa.quart@gmail.com INS Vilablareix Tel. 972 40 60 05 http://insvilablareix.cat iesdevilablareix@xtec.cat Escola de Música del Gironès Tel. 972 21 32 62 emg@girones.cat Pavelló poliesportiu Tel. 972 46 87 11 Horari: de dilluns a divendres de 17.00 h a 21.00 h CAP Tel. 972 18 90 45 www.ias.cat Parròquia Tel. 972 46 90 83 (Quart) · 972 21 18 63 (Palol d’Onyar) DISSABTES al Museu de la Terrissa. Nous tallers per a tota la família. Per a més informació al Museu i/o a l’Ajuntament de Quart CADA DIMARTS I DIJOUS “Deixa Petjada a Quart” - Running per a tothom. A les 20 h. Punt de trobada Estació jove de Quart. Organitza: Fem a Quart DEL 24 OCTUBRE AL 23 NOVEMBRE Mostra resultats II seminari Ceràmica negra dels alumnes de l’ Escola Massana. Museu de la Terrissa de Quart. Inauguració: 24 octubre a les 19 h 25 OCTUBRE Xerrada “Els drets feudals de la baixa Edat Mitjana, el cavaller calongí Simó de Trilla i Castellar de la Selva”. A les 18 h. Sala Miquel Pairolí. Organitza: Ateneu Popular de Calonge 29 OCTUBRE Sant Narcís. Festa local NOVEMBRE Mostra de teatre inclusiu. «Tres relats de vida. Dones protagonistes». Local Social. Organitza: Coordinadora d’ONG solidàries Gironines 1 NOVEMBRE 6a Fira del Joguet Antic i de Col·lecció. De 9 h a 20 h. Local Social de Quart 7 NOVEMBRE Xerrada sobre Bioneuroemoció. Sala Miquel Pairolí. Organitza: Associació “Amb ulls de dona” 8 NOVEMBRE Camí del terror. De les 20 h a 22 h. Bosc de les Brugueres. Organitza: Grup Gracal 11 NOVEMBRE Xerrada sobre l’Antàrtida a càrrec d’Antoni Mussons. A les 20 h. Sala lectura Miquel Pairolí. Organitza: Llar de jubilats de Quart 12 NOVEMBRE Sessió de jocs de taula educatius per famílies amb Ludus Mundi. De 17 h a 18.30 h. Sala lectura Miquel Pairolí 14 NOVEMBRE 25è aniversari Escola Santa Margarida. Museu de la Terrissa. Acte institucional a les 12 h 20 NOVEMBRE Xocolatada i presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2015 30 NOVEMBRE Aniversari Mercat. Activitats infantils. A les 11h. Plaça Orient 6, 7 I 8 DESEMBRE Mostra joves artistes de la I QARTalent Show 2014. Museu de la Terrissa de Quart 7 DESEMBRE Mostra de teatre inclusiu. “Històries d’un poble”. A les 19 h. Local Social. Organitza: Coordinadora d’ONG solidàries Gironines DEL 19 DESEMBRE AL 18 DE GENER Exposició temporal fotografia “Il·lusionagrafies terrissaires” de J.S. Carrera. Museu de la Terrissa 20 DESEMBRE Els Pastorets de les Gavarres. A les 19 h. Local Social de Quart 21 DESEMBRE Els Pastorets de les Gavarres. A les 11:30 h. Local social de Quart. 21 DESEMBRE Festival de Nadal de l’Associació Esportiva Rítmica Quart. A les 17 h. Pavelló poliesportiu 21, 25, 26, 27 I 28 DESEMBRE I 1, 4 I 6 GENER Quines UE Quart. Local Social de Quart 28 DESEMBRE Patge reial al mercat municipal. D’11 h a 13 h 3 GENER Taller de fanalets. A les 17 h. Local social de Quart 4 GENER Concert d’Any Nou de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. A les 12 h. Local Social de Quart 5 GENER Cavalcada de Reis Urgències 112 Incidències aigua i llum municipals [32] AGENDA 972 202 078

×