Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa "Promoció del patrimoni natural"

Programa "Promoció del patrimoni natural"

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Programa "Promoció del patrimoni natural"

 1. 1. Programa de promoció del patrimoni natural Manresa, 16 d’octubre de 2012
 2. 2. Objectius del programa  Posar en valor l'entorn natural de Manresa i el seu patrimoni.  Promoure el valor dels espais lliures com a element per un creixement i desenvolupament equilibrat i sostenible de ciutat.
 3. 3. Actuacions  Pla d'actuació de l‘Anella Verda  Recuperació de la Torre Lluvià
 4. 4. Pla d’actuació de l’Anella Verda Programa de promoció del patrimoni natural
 5. 5. Objectiu  Potenciar l'Anella verda com a eix vertebrador de valors socials, ambientals, paisatgístics i productius agraris que cal protegir , connectar i potenciar.
 6. 6. Accions  Anàlisi i projectes de connectivitat entre la ciutat i l’Anella verda  Taula de regadiu. Treball del Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) del regadiu  Creació d'unitat de manteniment de medi ambient  Potenciació de la imatge (web, difusió, nou estand d’Ecoviure...)
 7. 7. Accions  Projectes de custòdia del territori.  Projecte de viver d’empreses/banc de terres  Senyalització de l’itinerari de Collbaix  Eliminació de canyars i regeneració del bosc de ribera (zona del canal dels Panyos) introduint pastures.  Actes de sensibilització social : Marxa per l‘Anella Verda, neteja de rius,...
 8. 8. Recuperació de la Torre Lluvià Programa de promoció del patrimoni natural
 9. 9. Objectiu  Recuperació de la Torre Lluvià com a element per a posar en valor l’entorn natural de Manresa i promoure el productes agrícoles del Pla de Bages.
 10. 10. Accions  Obtenció dels Fons FEDER i del programa Xarxa de la Diputació de Barcelona  Projecte de reconstrucció – 1ª fase  Obres de rehabilitació – 1ª fase  Pla d'usos per definir el contingut funcional de la torre i el seu entorn

×