Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació pressupost 2015

304 views

Published on

Projecte del pressupost de l'Ajuntament de Manresa per al 2015

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació pressupost 2015

 1. 1. Projecte de pressupost 2015 Manresa, 16 de desembre de 2014
 2. 2. Pressupost 2015  El pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2015 és de 73.954.770 euros, un 4,62% (-3.580.689 €) inferior als 77.535.459 euros de l’any 2014.
 3. 3. Pressupost 2015-Ingressos 2015 2014 Dif 2015-2014 % Dif. 1 Impostos directes 36.375.360 37.280.357 -904.997 -2,43% 2 Impostos indirectes 540.000 540.000 0 0% 3 Taxes, preus públics 14.049.377 13.444.999 604.378 4,50% 4 Transferències 21.487.740 23.546.619 -2.058.879 -8,74% 5 Ingressos patrimonials 246.341 252.320 -5.979 -2,37% 6 Alienació inversions reals 510.529 537.076 -26.547 -4,94% 7 Transferències de capital 738.735 1.927.400 -1.188.665 -61,67% 8 Actius financers 6.688 6.688 0 0% 9 Passius financers 0 0 0 0% 73.954.770 77.535.459 -3.580.689 -4,62%
 4. 4. Pressupost 2015-Ingressos  Ingressos  Les reducció més destacada en termes comptables és la de transferències de capital (-61,67%) per l’esgotament del pla Xarxa de la Diputació, majoritàriament vigent el 2013 i el 2014.  Els impostos directes es redueixen lleugerament (-2,43%) per la congelació de la recaptació de l’IBI i la baixada de les plusvàlues pel descens dels valors cadastrals . Els impostos indirectes (ICIO) també es mantenen com al 2014.
 5. 5. Pressupost 2015-Ingressos  Ingressos  Les transferències corrents també baixen significativament (-8,74%) per la pèrdua de subvencions de la Generalitat (1 M€) i la Diputació (0,8 M€), tot i que aquesta última podria experimentar una millora.  Les taxes i altres ingressos creixen lleugerament (4,50%) per l’efecte de diverses regularitzacions fiscals pendents i d’algunes contribucions especials previstes.
 6. 6. Pressupost 2015-Despeses 2015 2014 Dif 2015-2014 % Dif. 1 Personal 28.999.717 29.434.414 -434.697 -1,48% 2 Despeses corrents 20.836.661 21.368.244 -531.583 -2,49% 3 Despeses financeres 2.481.025 2.876.407 -395.382 -13,75% 4 Transferències corrents 7.428.777 7.614.061 -185.284 -2,43% 5 Fons de contingència 333.000 345.564 -12.564 -3,64% 6 Alienació d’inversions 4.786.769 5.828.536 -1.041.767 -17,87% 7 Transferencies de capital 2.028.406 1.647.434 380.972 23,13% 8 Actius financers 6.688 6.688 0 0,00% 9 Passius financers 7.053.727 8.414.111 -1.360.384 -16,17% 73.954.770 77.535.459 -3.580.689 -4,62%
 7. 7. Pressupost 2015-Despeses  Despeses  La reducció de les despeses és generalitzada excepte a les transferències de capital que inclouen una partida de 500.000 euros per a l’adquisició de patrimoni de Forum vinculada a operacions relacionades amb el futur planejament.  Els passius financers baixen (-16,17%) pel refinançament dels plans a proveïdors del 2012 i 2013 i les despeses financeres (-13,75%) també ho fan per la caiguda dels tipus d’interès.
 8. 8. Pressupost 2015-Despeses  Despeses  Les transferències corrents baixen globalment (-2,43%), però creixen partides de serveis socials:  Ajuts a l’habitatge: +70.000 €  Ajuts escolars: +45.000 €  Beques menjador: +16.000 €  Aténció social bàsica: +16.000 €  En aquest apartat baixa l’aportació a la Mancomunitat del Sanejament (-458.000 €) i augmenten les aportacions als consorcis de residus (+194.000 €) i del Parc de l’Agulla (+75.000 €).
 9. 9. Pressupost 2015-Despeses  Despeses  Les partides destinades a inversió (cap. 6 i 7) sumen 6,8 M€ que es reparteixen així:  4,3 M€ de compromisos de mandats anteriors  2,4 M€ - sentències  547.000 € - Ateneu Les Bases  514.000 € - prèstec de Forum  260.000 € - nau Bufalvent  Resta 2,5 M€  500.000 € - Forum  318.000 € - Espais M2022 (DEMO)  257.000 € - Plaça Simeó Selga

×