Pla local de seguretat de Manresa 2014 2017

333 views

Published on

Pla local de seguretat de Manresa 2014 2017

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pla local de seguretat de Manresa 2014 2017

 1. 1. PLA LOCAL DE SEGURETAT DE MANRESA 2014 - 2017
 2. 2. Pla local de seguretat 1 PRESENTACIÓ.......................................................................2 2 EL PLA LOCAL DE SEGURETAT.................................................6 2.1 INICI ..................................................................................... 6 2.2 OBJECTIU............................................................................... 6 2.3 PREMISSES............................................................................. 7 2.4 PRINCIPIS .............................................................................. 8 2.5 PARTICIPACIÓ......................................................................... 9 2.6 FASES DEL PLA ....................................................................... 9 2.6.1 Fase inicial ........................................................................ 9 2.6.2 Fase de redacció ...............................................................10 2.6.3 Fase d’execució ................................................................10 2.6.4 Seguiment i avaluació........................................................10 3 ÒRGANS I OPERADORS DEL SISTEMA.................................... 12 3.1 L’ALCALDE.............................................................................12 3.2 LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT..............................................13 3.2.1 Membres de la Junta Local de Seguretat ..............................13 3.2.2 Funcions de la Junta Local de Seguretat...............................14 3.3 LA COMISSIÓ DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT ...........................15 3.3.1 Membres de la Comissió del Pla local de seguretat ................15 3.3.2 Funcions de la Comissió del Pla local de seguretat.................16 3.4 EL PRESIDENT/A ....................................................................17 3.5 EL DIRECTOR DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT............................17 3.6 EL COORDINADOR DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT.....................18 3.7 EL CONSELL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ ................................19 3.8 OPERADORS DEL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA LOCAL ........19 4 DIAGNOSI .......................................................................... 21 4.1 EL TERRITORI ........................................................................21 4.2 CONTEXT SOCIAL ...................................................................23
 3. 3. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 1 4.2.1 Població segons sexe i edat ................................................23 4.2.2 Població segons nacionalitat ...............................................24 4.2.3 Distribució per barris .........................................................26 4.2.4 Projecció de població .........................................................30 4.2.5 Pla de Bages.....................................................................31 4.3 CONTEXT ECONÒMIC ..............................................................32 4.4 SENSIBILITATS CIUTADANES...................................................34 4.5 SEGURETAT ...........................................................................36 5 ACTUACIONS ...................................................................... 38 5.1 ACTUACIONS BÀSIQUES DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT ............38 5.2 SISTEMA DE SEGURETAT.........................................................45 5.3 SEGURETAT CIUTADANA .........................................................51 5.4 SEGURETAT VIÀRIA ................................................................63 5.5 EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL ...........................................79 5.6 CIVISME................................................................................94 5.7 SANITAT..............................................................................100 5.8 URBANISME I MEDI AMBIENT.................................................107 6 JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS .................................... 113 7 CALENDARI ...................................................................... 116 7.1 SISTEMA DE SEGURETAT.......................................................116 7.2 SEGURETAT CIUTADANA .......................................................119 7.3 SEGURETAT VIÀRIA ..............................................................122 7.4 EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL .........................................126 7.5 CIVISME..............................................................................129 7.6 SANITAT..............................................................................131 7.7 URBANISME I MEDI AMBIENT.................................................133
 4. 4. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 2 1 PRESENTACIÓ La seguretat és una de les necessitats bàsiques de la ciutadania i element determinant de la qualitat de vida. La ciutadania exigeix sentir-se segura. La ciutadania demana sentir-se protegida. En la vida quotidiana, la seguretat ha d’estar garantida a tots nivells: carrers, habitatges, empreses, establiments, vehicles o espais freqüentats per nens. La demanda de seguretat és una demanda intangible, però enormement poderosa, que es construeix a partir de percepcions individuals i col·lectives. Les condicions de seguretat de la ciutat estan influenciades, de forma directa o indirecta, per l’entorn, per l’activitat que desenvolupen els operadors de seguretat local, per la situació social i pel context econòmic. Sovint no es registra una correlació directa dels fets il·lícits registrats i la percepció social d’inseguretat. Les tasques en matèria de seguretat no poden enfocar només els riscos reals sinó que cal donar resposta activa en els riscos percebuts. Tan importants són els índexs de seguretat calculats a partir del nombre de fets il·lícits registrats com els índexs d’opinió obtinguts a partir d’enquestes de percepció social. Així doncs, a nivell de prevenció cal tenir en consideració tres vies: els fets il·lícits registrats, les enquestes de percepció social i d’altres fonts d’informació. Les necessitats de seguretat no vénen determinades per una simple suma de fets registrats, sinó que les necessitats de seguretat venen determinades per diversos aspectes com poden ser les experiències de victimització, les necessitats objectives, les demandes subjectives, les expectatives de la població i les percepcions socials. Les variables són tan complexes i aleatòries que l’opinió pública sobre temes de seguretat es troba sotmesa a un elevat grau d’indeterminació, que acaba condicionant en bona part el disseny de polítiques públiques. Entenent que els ciutadans no tenen més índex de valoració que la pròpia sensació de seguretat, per contrarestar la manca de correlació entre els fets il·lícits registrats i les percepcions socials, cal impulsar polítiques de seguretat que afavoreixin la generació de percepció de seguretat a través de la comunicació, la participació i l’autoprotecció.
 5. 5. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 3 La seguretat és un element essencial de la qualitat de vida dels ciutadans, i ha de ser tractada com una política transversal de benestar amb un sol objectiu: generar seguretat. En la mesura que l’escala de valors de les persones integra diversos elements com podrien ser aspectes físics, materials o jurídics, la seguretat és sinònim de protecció de la qualitat de vida, entesa com aquell conjunt de condicions que contribueixen al benestar de les persones. La seguretat és, inqüestionablement, un servei públic que ha de ser articulat com un sistema global, on els problemes s’analitzen des d’una perspectiva multifactorial i s’afronten amb l’actuació transversal de tots aquells serveis i entitats que tenen competències i capacitat per intervenir- hi. El raonament és ben senzill. Els problemes relacionats amb la seguretat pública tenen una naturalesa i causalitat molt complexa, i acostumen a ser el resultat de la convergència de diversos factors socials, econòmics, culturals, demogràfics, jurídics, ideològics, territorials o històrics. Es tracta de factors causals que sorgeixen d’àmbits que no corresponen en cap cas a un únic operador i que, en la majoria dels casos, només mantenen una relació indirecta amb la seguretat. Resulta lògic, doncs, que les actuacions en matèria de seguretat integrin tots els operadors que tinguin capacitat per incidir en qualsevol de les variables que la determinen. D’aquesta manera, la seguretat implica ens tan diversos com administracions, serveis públics, organitzacions, empreses privades o entitats de representació urbana. La policia és, doncs, un operador més del sistema. D’acord amb la visió ciutadana, la gestió global de la seguretat considera un pla d’acció multidireccional i posa en valor totes les perspectives possibles de la seguretat local:
 6. 6. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 4 Seguretat objectiva. En primer lloc, s’han de millorar els índexs de seguretat a la ciutat a nivell ciutadà, viari, de protecció civil i de civisme. Sense uns bons nivells de seguretat objectiva, resulta difícil que els ciutadans puguin tenir percepcions de seguretat positives. Qualitat de gestió. Per assolir uns bons nivells de seguretat, resulta necessari treballar en la millora contínua de l’eficàcia i eficiència dels serveis de seguretat. Una bona qualitat de la gestió implica una millora dels resultats. Qualitat de servei. La vessant visible de la gestió pública és la qualitat de servei percebuda pels ciutadans. Per tant, resulta essencial potenciar la proximitat del servei als ciutadans. Seguretat subjectiva. Un objectiu bàsic del Pla de local de seguretat és incrementar la seguretat subjectiva, en altres paraules, aconseguir que els ciutadans es sentin més segurs. Si es registren uns indicadors de seguretat favorables, la gestió genera un servei de qualitat i s’integra el ciutadà en el sistema local de seguretat a través d’estratègies proactives d’informació, comunicació i participació, la percepció de seguretat subjectiva millorarà significativament. Certament, la imatge que es té dels serveis de seguretat és una construcció social subjectiva elaborada a partir de la informació que disposen els Model global de seguretat pública Qualitat gestió Qualitat servei Seguretat objectiva Seguretat subjectiva Seguretat global Model global de seguretat pública Qualitat gestió Qualitat gestió Qualitat servei Qualitat servei Seguretat objectiva Seguretat objectiva Seguretat subjectiva Seguretat subjectiva Seguretat global
 7. 7. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 5 ciutadans, dels seus propis criteris i de les seves experiències. Es tracta, en qualsevol cas, d’una valoració determinant. Per tant, cal, per una banda, saber quina imatge tenen els ciutadans del sistema de seguretat, és a dir, com valoren el sistema de seguretat. I, per altra banda, cal dedicar esforços a intentar que la ciutadania tingui un millor coneixement de la realitat. Així doncs, resulta fonamental la comunicació que s’estableixi amb els ciutadans, ja sigui en forma de campanyes d’informació, d’actuacions directes o de resposta a peticions i queixes.
 8. 8. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 6 2 EL PLA LOCAL DE SEGURETAT 2.1 INICI Per encàrrec de la Junta Local de Seguretat celebrada el dia 1 d’agost de 2011, i a proposta de la regidoria de Seguretat Ciutadana i d’Emergències i de Protecció Civil de Manresa, es demana elaborar un pla local de seguretat, com a instrument per a l’impuls de la millora contínua de la seguretat pública a Manresa. El Pla local de seguretat ha de ser l’instrument que, d’acord amb la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, defineixi les línies mestres de la política de seguretat que es desenvoluparà a Manresa durant els propers anys. 2.2 OBJECTIU El Pla local de seguretat neix amb l’objectiu de donar resposta a les demandes de la ciutadania en termes de seguretat. La finalitat del Pla local de seguretat de Manresa és ordenar els objectius estratègics i les actuacions de l’Ajuntament de Manresa en matèria de seguretat pública, especialment les de la policia. El Pla local de seguretat cerca, també, la participació i col·laboració entre les administracions que tenen competències en la matèria. Per aconseguir l’objectiu global del pla, es defineix un programa de treball que es durà a terme amb la participació de la ciutadania i la cooperació de tots els operadors municipals, no només aquells que tenen una responsabilitat directa en matèria de seguretat. Es necessita un diàleg permanent que permeti conèixer millor les percepcions i opinions de la ciutadania. Amb un bon coneixement de les demandes dels ciutadans i amb la integració de l’esforç dels operadors municipals, Manresa ha d’esdevenir una ciutat encara més segura.
 9. 9. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 7 2.3 PREMISSES A l’hora de definir les actuacions a dur a terme en el Pla de local de seguretat de Manresa, han estat tinguts en compte un seguit d’aspectes irrenunciables. a. Donar respostes ràpides a les demandes ciutadanes. b. Oferir una seguretat integral incloent tots els vessants en què la seguretat pot afectar el dia a dia dels ciutadans. c. Oferir una seguretat multidisciplinar. Les actuacions es duran a terme englobant d’una manera participativa tots els nivells públics i privats que hi intervenen. d. Tenir en compte la ciutadania. Els veïns i les veïnes de la ciutat tenen un paper cabdal en la seguretat de la ciutat. e. Tenir present el teixit social de la ciutat, representat a través de les entitats, associacions, comerciants i empresaris. f. Anticipació. Preveure conjuntures futures i proposar solucions adaptades en aquests escenaris previstos, ja que el context social es caracteritza per canviar constantment. g. La prevenció té una importància cabdal en la confecció del Pla per ser una eina efectiva a l’hora d’evitar problemes. h. En la mesura que sigui possible, a l’hora d’enfrontar problemàtiques complexes, es tendirà a emprendre mesures inclusives que integrin les diverses sensibilitats implicades. i. Actuar en polítiques sobre conscienciació i educació, ja que són mecanismes que ofereixen garanties de futur.
 10. 10. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 8 2.4 PRINCIPIS La raó de ser de l’Administració pública no és altra que donar resposta efectiva i de qualitat a les demandes dels ciutadans. La seguretat local no es limita només a la gestió de serveis de policia, sinó que considera la gestió global de diversos àmbits coordinats transversalment amb l’objectiu de fer que els ciutadans es sentin segurs. Tenint en compte que la seguretat és un bé valuós, i amb la voluntat que els ciutadans puguin gaudir-la plenament en les seves múltiples facetes, el sistema de seguretat local de Manresa està definit basant-se en els principis següents: a. Millora continuada de la seguretat pública. b. Especial atenció a les persones en situació de major vulnerabilitat. c. Prevenció de riscos i amenaces. d. Adequació dels serveis a la demanda social. e. Proximitat a les persones. f. Participació ciutadana. g. Actuacions transversals. h. Eficàcia i eficiència en les accions. i. Aplicació de les innovacions tecnològiques. j. Planificació i avaluació de les actuacions. k. Coresponsabilitat i cooperació entre administracions, empreses i serveis. l. Transparència i informació. m. Compromís i responsabilitat social.
 11. 11. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 9 2.5 PARTICIPACIÓ Per tal de garantir que les necessitats de tots els col·lectius siguin tingudes en compte a l’hora d’elaborar el Pla local de seguretat, es té en consideració la participació dels actors següents: a. La Junta Local de Seguretat, sota la direcció de Mossos d’Esquadra i Policia Local, ha de ser la impulsora. b. La Subdirecció General de Coordinació de Policia de Catalunya. c. Responsables de bombers i protecció civil. d. Responsables de serveis municipals. e. Representants d’escoles i instituts. f. Representants de centres de salut. g. Representants de les associacions de veïns i comerciants. h. Entitats i associacions que estiguin implicades en temes que els afecti directament. 2.6 FASES DEL PLA 2.6.1 Fase inicial Els treballs previs a l’elaboració del Pla local de seguretat de Manresa han tingut en compte: 1. El Pla general de seguretat de Catalunya. 2. Altres plans elaborats pel Departament d’Interior i per d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya, especialment el Pla de seguretat viària i el Pla de protecció civil.
 12. 12. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 10 3. Les problemàtiques i necessitats detectades a partir de les aportacions fetes pels tècnics, per les associacions de veïns i pel teixit associatiu de la ciutat. 2.6.2 Fase de redacció Al llarg de l’any 2013, s’ha treballat en la fase de redacció del pla, que consta de dos blocs principals: la diagnosi i les actuacions. La diagnosi s’ha redactat basant-se en el coneixement que es té del territori i recolzant-se en les diverses dades estadístiques disponibles, tant en matèria de seguretat com d’altres àmbits rellevants com demografia, economia o infraestructura viària. Les actuacions han estat definides a partir de reunions amb tècnics dels set àmbits que inclouen les seixanta actuacions bàsiques definides en el Pla local de seguretat de Manresa. Els set àmbits determinats són els següents: 1- Sistema de seguretat 2- Seguretat ciutadana 3- Seguretat viària 4- Emergències i Protecció civil 5- Civisme 6- Sanitat 7- Urbanisme i medi ambient 2.6.3 Fase d’execució El Pla local de seguretat de Manresa té una vigència prevista de quatre anys, des de l’any 2014 fins l’any 2017. En el segon any de l’entrada en vigor del Pla, se’n farà una revisió. El calendari d’execució de les diverses actuacions definides en el pla queda establert en funció de la seva prioritat i viabilitat. 2.6.4 Seguiment i avaluació La Junta Local de Seguretat i, per delegació funcional, la Comissió del Pla, faran un seguiment del desenvolupament del Pla, revisant anualment la seva evolució, incorporant les estratègies que es considerin adients per a la consecució dels objectius en relació amb les actuacions programades i
 13. 13. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 11 valorant l’eficiència del treball desenvolupat pels diversos operadors i el grau d’acompliment del calendari previst. Dins aquesta revisió anual es ponderaran les actuacions que han quedat ben resoltes, les actuacions que han quedat sense cobrir o els treballs que convé reforçar en el futur. Biennalment, i previ a l’elaboració del Pla local de seguretat del període 2018 - 2021, es redactarà un informe sobre l’estat de la seguretat al municipi i sobre l’efectivitat del pla actual.
 14. 14. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 12 3 ÒRGANS I OPERADORS DEL SISTEMA En l’elaboració del Pla local de seguretat hi participen diversos òrgans del municipi, constituïts en una comissió que, en una primera fase, col·laboren en la redacció del pla i, en una segona fase, actuaran en la consecució de les seves finalitats. 3.1 L’ALCALDE L’alcalde és l’autoritat superior en matèria de seguretat pública en l’àmbit local, i té assignades les atribucions següents: a. Dirigir la política de seguretat en el municipi d’acord amb les competències respectives i en el marc de les determinacions del Pla General de Seguretat de Catalunya. b. Presidir la Junta Local de Seguretat i executar els acords. c. Ordenar i dirigir les actuacions municipals en matèria de seguretat, d’acord amb la normativa vigent. d. Exercir el comandament superior de la Policia Local. e. Impulsar i coordinar, en l’àmbit municipal, les accions necessàries per aconseguir les finalitats de la Llei 4/2003. f. Informar al Ple de l’Ajuntament sobre el Pla local de seguretat, aprovat per la Junta Local de Seguretat. g. Exercir la potestat sancionadora. L’alcalde podrà delegar les seves funcions a la regidoria de Seguretat Ciutadana i d’Emergències i Protecció Civil, la qual informarà sobre el Pla local de seguretat i el seu posterior desenvolupament a les comissions corresponents. Tanmateix, també tenen la condició d’autoritats de seguretat les persones titulars d’òrgans de l’Ajuntament que, per atribució legal o per delegació expressa de l’alcalde, exerceixen les funcions corresponents en la matèria.
 15. 15. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 13 3.2 LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT La Junta Local de Seguretat és l’òrgan superior en matèria de seguretat pública al municipi. La Junta Local de Seguretat es constitueix com a òrgan col·legiat de coordinació general dels cossos de policia, dels serveis de seguretat que operen al territori i de la participació ciutadana en el sistema de seguretat. Per aquells municipis que disposin de policia local, com és el cas de Manresa, la Llei 4/2003, a l’article 9, estableix la creació de la junta local de seguretat. 3.2.1 Membres de la Junta Local de Seguretat La Junta està formada pels membres següents: a. L’alcalde, que és qui presideix la Junta, amb veu i vot. b. Els vocals permanents (també amb veu i vot) següents:  Delegat territorial del Govern (delegable en el sotsdirector general).  Regidora en matèria de seguretat ciutadana.  Cap de la Policia Local de Manresa.  Cap de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de Manresa. c. Vocals no permanents (a voluntat de l’Administració de l’Estat):  Caps de la Guàrdia Civil i Cos Nacional de Policia amb responsabilitats funcionals al municipi. d. Quan els assumptes ho requereixin, han d’assistir a la Junta, amb veu però sense vot:  Representants de la judicatura i la fiscalia. e. Quan els assumptes a tractar els puguin afectar, poden assistir a la Junta, amb veu però sense vot, els membres següents:
 16. 16. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 14  Associacions i entitats veïnals i ciutadanes del municipi.  Tècnics en seguretat pública i, especialment, els responsables d’emergències i protecció civil, serveis socials, trànsit o seguretat privada.  Com a mínim un cop l’any, els membres de tots els grups municipals han de ser convidats a una sessió plenària. La Junta Local de Seguretat s’ha de reunir en sessió ordinària amb caràcter trimestral. Una de les sessions anuals ha d’ésser plenària i hi seran convidats tots els vocals no permanents i les persones i les entitats abans esmentades, amb la finalitat de conèixer el Pla local de seguretat i debatre la situació general de seguretat al municipi. Els acords de la Junta Local de Seguretat s’han de prendre per unanimitat i tenen caràcter executiu. 3.2.2 Funcions de la Junta Local de Seguretat La Junta Local de Seguretat té les funcions següents: a. Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi i concretar les polítiques de seguretat corresponents. b. Elaborar i aprovar el Pla local de seguretat i els plans d’actuació específics que escaiguin, i fer-ne el seguiment i l’avaluació mitjançant un informe anual. c. Conèixer els plans o mesures d’emergències, seguretat viària, seguretat en esdeveniments públics, i d’altres que incideixin en la situació de seguretat del municipi, i tenir-los en compte en les previsions del Pla local de seguretat. d. Conèixer els serveis de seguretat privada que tenen autorització per operar en el municipi. e. Concretar en l’àmbit respectiu els mitjans i els procediments establerts de col·laboració, coordinació i cooperació dels cossos i els serveis de seguretat que actuen en el municipi, en el marc del conveni existent entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament.
 17. 17. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 15 f. Promoure iniciatives i formular propostes que siguin convenients als organismes competents per a la col·laboració, la coordinació i la cooperació dels cossos i els serveis de seguretat. g. Desplegar i executar, si escau, les actuacions establertes en el conveni subscrit entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament. 3.3 LA COMISSIÓ DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT La Comissió del Pla de local de seguretat és l’òrgan tècnic encarregat d’elaborar tant el Pla local de seguretat del municipi, com els programes específics que s’escaiguin. És l’òrgan que coordina els diversos cossos i serveis, a l’hora de dur a terme les accions integrades al Pla. 3.3.1 Membres de la Comissió del Pla local de seguretat La Comissió del Pla estarà integrada per: a. La Regidora de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil en qualitat de presidenta. b. Un/a representant de la secretaria general de l’Ajuntament en qualitat de secretari/ària. c. El cap de l’ABP de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i el cap de la Policia Local en qualitat de directors. d. El cap de Servei d’Emergències i Protecció Civil, i un representant del departament de Gerència, en qualitat de coordinadors. e. El sotsdirector general de Coordinació de la Policia de Catalunya en qualitat de vocal o la persona que delegui. f. El cap del Parc de Bombers en qualitat de vocal. g. El tècnic de Protecció Civil en qualitat de vocal.
 18. 18. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 16 h. Un representant del Departament Administratiu d’Ordenances i Activitats, en qualitat de vocal. i. El cap del Servei del Departament de gerència en qualitat de vocal. 3.3.2 Funcions de la Comissió del Pla local de seguretat Les funcions de la Comissió del Pla local de seguretat són les següents: a. Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública al municipi. b. Participar en l’elaboració, seguiment i avaluació del Pla local de seguretat. c. Elaborar propostes d’actuació en matèria de seguretat pública i elevar-les a la Junta Local de Seguretat. d. Elaborar programes i procediments que promoguin una comunicació eficaç, coordinació i col·laboració entre els cossos, serveis i òrgans amb competències en matèria de seguretat pública i la ciutadania. e. Promoure l’elaboració d’accions preventives, formatives i informatives en matèria de seguretat. f. Fomentar la implicació en el sistema de seguretat de la ciutadania. g. Qualsevol funció que li atribueixi o delegui el Ple o la Junta Local. La comissió del Pla local de seguretat es reunirà periòdicament per analitzar el desenvolupament del projecte, l’execució del pla i concretar les directrius a seguir. Per tal de fer-ho, podrà demanar, quan les qüestions a tractar ho requereixin, la presència i l’assessorament de tècnics i personal de suport. Aquests convidats hi participaran amb veu però sense vot.
 19. 19. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 17 3.4 EL PRESIDENT/A La Presidència del Pla local de seguretat de Manresa correspon a la persona responsable de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Emergències i Protecció Civil, la qual és responsable de: a. Convocar i fixar l’ordre del dia de la Comissió del Pla local de seguretat. b. Validar en primera instància els continguts del Pla. c. Impulsar el desenvolupament del Pla local de seguretat. 3.5 EL DIRECTOR DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT La Direcció del Pla local de seguretat correspondrà de forma compartida el Cap de l’ABP de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i al Cap de la Policia Local els quals seran els responsables d’articular l’execució i desenvolupament del Pla, d’acord amb les directrius fixades per la Junta Local de Seguretat. Els directors seran nomenats per la Junta Local de Seguretat a proposta de l’alcalde. Correspondran al director del Pla les funcions següents: a. Supervisar el desenvolupament del Pla local de seguretat i donar compte a la Junta Local de Seguretat sobre l’estat d’execució del Pla. b. Mantenir una interlocució permanent amb el Departament d’Interior i traslladar a la Junta Local de Seguretat les directrius establertes per aquest departament. c. Presentar a la Junta Local de Seguretat propostes per a l’impuls, gestió i millora del Pla. d. Vetllar pel compliment dels acords de la Junta Local de Seguretat relatius al Pla.
 20. 20. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 18 e. Traslladar les directrius de la Junta Local de Seguretat i del Departament d’Interior als diversos cossos i serveis responsables de les accions del Pla. f. Coordinar la participació de la Junta Local de Seguretat en l’elaboració de plans de seguretat supramunicipals. g. Proposar l’ordre del dia de la Comissió del Pla de seguretat. h. Qualsevol altra funció que li atribueixi la Junta Local de Seguretat. 3.6 EL COORDINADOR DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT La Regidoria de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil coordinarà el Pla mitjançant la prefectura de la Policia Local i la col·laboració del cap d’emergències i protecció Civil, que tindrà com a responsabilitat la dinamització i el seguiment del Pla. La Junta Local de Seguretat, a proposta de l’alcalde, designarà els coordinadors, així com el personal municipal necessari per desenvolupar les funcions següents: a. Donar suport en la coordinació amb els diversos cossos i serveis que tenen responsabilitats en les accions del pla. b. Realitzar el seguiment i avaluació dels objectius i accions del Pla. c. Donar suport, en termes d’informació, als directors del Pla sobre l’estat d’execució del Pla. d. Elaborar els informes periòdics i un informe anual preceptiu sobre l’estat de la seguretat pública i l’execució del Pla. e. Donar suport a la Junta Local i al director del Pla en el desenvolupament de les seves funcions. f. Suggerir als directors del Pla propostes per a l’impuls, gestió i millora del Pla local de seguretat.
 21. 21. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 19 g. Proposar la convocatòria i ordre del dia de la Comissió del Pla local de seguretat, conjuntament amb els directors del Pla de seguretat i participar-hi com a membre. h. Participar, amb veu i sense vot, a la Junta Local de Seguretat. i. Qualsevol altra funció que li atribueixi o li delegui la Junta Local de Seguretat o el director del Pla. 3.7 EL CONSELL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ És l’òrgan de representació i participació permanent de la ciutadania en l’anàlisi, planificació i execució del sistema local de seguretat pública. Com a representació col·legiada de la ciutadania, una de les seves funcions és participar en l’elaboració, seguiment i avaluació del Pla local de seguretat. 3.8 OPERADORS DEL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA LOCAL Es consideren operadors del sistema de seguretat pública de Manresa tots els cossos, serveis i entitats, tant públics com privats, que tenen competències directes en matèria de:  Seguretat ciutadana  Trànsit  Protecció civil  Sanitat  Assistència social  Civisme  Activitats públiques  Urbanisme i obres
 22. 22. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 20  Medi ambient També són operadors del sistema de seguretat pública local tots aquells cossos, serveis i entitats que mantenen certa relació amb la informació, la participació ciutadana, l’organització municipal i les noves tecnologies que, de forma indirecta, donen suport a la gestió transversal del sistema local de seguretat.
 23. 23. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 21 4 DIAGNOSI 4.1 EL TERRITORI Manresa, capital del Bages, està ubicada prop de la confluència dels rius Cardener i Llobregat. La ciutat està situada al denominat Pla de Bages, que és una plana de la Catalunya Central que marca el límit entre els municipis rurals del nord i els industrials del sud. La capital del Bages, situada a 238 metres d’altitud sobre el nivell del mar, presenta una orografia marcada per la presència de cinc turons: El Puigcardener en el qual es troba la Seu de Manresa i va ser el primer lloc de la ciutat en ser poblat; el Puigmercadal, on està ubicada l’església del Carme; el Puigterrà que queda encerclat pel carrer Circumval·lació i la pujada del Castell; el Puigberenguer, al nord-oest del municipi; i el Tossal dels Cigalons, al costat de la Plaça Catalunya. El terme municipal de Manresa s’estén en 41,66 quilòmetres quadrats. Malgrat que l’àrea urbana ha crescut al llarg dels primers anys del segle XXI, aquest creixement ha mantingut la ciutat cohesionada, amb un centre urbà que concentra l’oferta comercial de la ciutat i uns pocs nuclis perifèrics relativament isolats del centre. A la perifèria del municipi es troben onze polígons d’activitat econòmica que ocupen una superfície de 3.371.597 metres quadrats. Es tracta dels polígons següents: Bufalvent
 24. 24. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 22 El Guix Els Comtals I Els Comtals II Els Dolors Els Trullols Parc Tecnològic Passeig del Riu Pont Nou I Pont Nou II Sant Joan d’en Coll El polígon d’activitat econòmica més gran de la ciutat, Bufalvent (915.000 metres quadrats) concentra més d’una quarta part del sòl dels polígons del municipi. El comerç té una certa presència tant en el centre de la ciutat com en el polígon comercial dels Trullols. L’oferta comercial manresana depassa les necessitats dels habitants del municipi ja que està concebuda per als residents de Pla de Bages. A nivell de serveis, succeeix el mateix que a nivell comercial. Manresa concentra un conjunt de serveis que satisfà la demanda dels habitants d’un àmbit supramunicipal. Així doncs, part dels serveis educatius, administratius i sanitaris que s’ofereixen des de Manresa tenen una vocació comarcal més aviat que no pas municipal. A nivell de comunicacions, Manresa es troba immersa en una cruïlla de carreteres. La ciutat es troba en el punt mitjà de l’autovia de l’eix Transversal que uneix Lleida amb Girona. La comunicació per carretera vers Tarragona resulta òptima mitjançant l’anomenat eix Diagonal que uneix la capital del Bages amb Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. La comunicació amb Barcelona queda resolta mitjançant dues vies, una d’elles és una autopista de pagament i l’altra és la carretera C-55 que segueix paral·lela el curs del riu Llobregat. D’altra banda, es disposa d’una ronda exterior que voreja Manresa per la banda nord. Pel que fa al transport ferroviari de passatgers, la capital del Bages està doblement comunicada amb Barcelona: mitjançant la xarxa de trens de la RENFE i la dels FGC.
 25. 25. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 23 4.2 CONTEXT SOCIAL 4.2.1 Població segons sexe i edat A 1 de gener de 2012, a Manresa hi residien 76.702 habitants, la distribució per edat i sexe dels quals presenta, a primera vista, grans similituds amb la distribució dels 7,6 milions d’habitants de Catalunya. De fet, una piràmide d’edats i altra semblen gairebé un calc. Per detectar diferències en les estructures de població entre un àmbit territorial i altre, cal fer ús d’indicadors. I d’ells és desprèn que el col·lectiu de la gent gran té una presència notòria a Manresa. La mitjana d’edat de la població de Manresa (41,5 anys) és gairebé un any més que la de Catalunya (40,7 anys). El diferencial de la mitjana d’edat entre un àmbit territorial i altre és més pronunciat en el col·lectiu femení que no pas en el Superposició de les piràmides de població de Manresa i Catalunya Font: Ajuntament de Manresa i Institut d'Estadística de Catalunya 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1,2% 0,8% 0,4% 0,0% 0,4% 0,8% 1,2% H Cat 2012 H Man 2012 D Cat 2012 D Man 2012
 26. 26. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 24 masculí. La mitjana d’edat dels homes de Manresa és 0,3 anys superior a la dels homes catalans i la de les manresanes és 1,2 anys superior a la mitjana d’edat de les catalanes. El major envelliment de Manresa respecte de Catalunya també es detecta si, en comptes d’emprar l’indicador de la mitjana de l’edat, es consulta l’indicador que posa en relació la població de 65 anys i més sobre el total de la població. En aquest sentit, mentre que el col·lectiu de població de 65 anys o més representa el 17,0% de la població de Catalunya, a Manresa n’arriba a representar el 18,9%. Pel que fa a la part baixa de la piràmide, no es detecten diferències destacables entre Manresa i Catalunya. Entre el col·lectiu de població de zero a vint anys no es registren diferències entre un àmbit territorial i altre, tant a Manresa com a Catalunya el 21,1% de la població té vint anys o menys. Sí que es registren, per contra, petites diferències en el col·lectiu de població que té entre zero i cinc anys: a la capital del Bages, el 7,1% de la població té menys de sis anys; al Principat, el 6,7%. Com que l’estructura demogràfica manresana està relativament envellida en comparació amb la catalana, en les actuacions proposades del Pla local de seguretat es tenen en compte les necessitats específiques d’aquest col·lectiu. Resulta oportú destacar que diversos col·lectius de gent gran viuen en risc d’exclusió social. Així doncs, en termes de seguretat, cal parar una especial atenció en el col·lectiu de la gent gran que viu sola, en el col·lectiu de la gent gran amb una renda baixa i en el col·lectiu de la gent gran que té mobilitat reduïda. Per altra banda, com que la part inferior de les piràmides de població de Manresa i Catalunya presenten força similituds, les polítiques d’infància, joventut i adults, que es duen a terme al Principat poden ser transposades a Manresa. 4.2.2 Població segons nacionalitat El 15,0% de la població de Manresa és d’un país de fora de la Unió Europea. El 8,2% dels 76.702 habitants de Manresa són del Magrib; l’1,6%, d’algun país de la resta d’Àfrica; el 3,2%, d’Amèrica Llatina, i l’1,3%, asiàtics. A Manresa s’ha registrat un important creixement de població al llarg dels
 27. 27. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 25 primers anys del segle XXI que ha estat motivat, bàsicament, per l’arribada d’importants contingents de població vinguda d’indrets llunyans. I aquesta arribada de corrents migratoris marca la multiculturalitat actual de la societat manresana. A principis de l’any 2002, 62.439 dels 65.779 habitants de Manresa tenien nacionalitat espanyola. Cinc anys més tard, l’any 2007, el nombre total d’habitants amb passaport espanyol és de 63.001. I cinc anys més tard, a principis de l’any 2012, en són 62.640. És a dir, si bé la població de Manresa ha crescut en un 16,6% entre els anys 2002 i 2012, el nombre de manresans amb nacionalitat espanyola s’ha mantingut estable al llarg d’aquest període. El pes de la població amb nacionalitat espanyola sobre el total de la població ha anat en disminució, ha passat del 94,9% de principis de l’any 2002 fins el 81,7% de principis de l’any 2012. L’arribada d’importants contingents migratoris entre els anys 1998 i 2008 va coincidir amb el llarg període de bonança econòmica que es gaudia en aquella etapa. A partir de l’inici de la crisi econòmica, les tendències demogràfiques varien, i es passa de creixement a estabilitat. Així doncs, el nombre d’habitants de Manresa es manté fix des d’aleshores entorn de 76.500 habitants. Tant la població amb nacionalitat espanyola com la població procedent de països de la resta de la Unió Europea roman constant. Pel que fa a la població de la resta del món, les dades mostren un augment de la població del Magrib i una disminució dels manresans de l’Amèrica Llatina.
 28. 28. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 26 La composició demogràfica de la població de Manresa recomana fer polítiques actives per la inclusió dels nouvinguts ja que conformen un col·lectiu sensible. I més, si cap, en períodes de crisi econòmica, ja que, sense feina, tenen un cert risc de caure en la marginalitat. 4.2.3 Distribució per barris Les característiques demogràfiques del conjunt de la ciutat no es traslladen als barris de Manresa, sinó que cadascun d’ells manté una dinàmica pròpia fruit de les seves característiques inherents, com podrien ser la ubicació o la tipologia arquitectònica. Cada barri té les seves pròpies peculiaritats i, conseqüentment, cada barri requereix d’unes polítiques específiques en termes de seguretat. En aquest sentit, resulta essencial saber identificar els focus de població amb risc d’exclusió social, i més si cap, en època de crisi econòmica. Cal treballar perquè aquests col·lectius no caiguin en la marginalitat ni en la pobresa, ja que aquesta situació podria conduir a la delinqüència. I, evidentment, resulta molt més efectiu invertir en inclusió social que no pas en restituir les molèsties que genera la delinqüència. a- Població Població segons nacionalitat Nacionalitat Població Perc. Espanya 62.640 81,7% Unió Europea 2.572 3,4% Resta d'Europa 515 0,7% Magrib 6.257 8,2% Resta d'Àfrica 1.234 1,6% Amèrica Llatina 2.485 3,2% Àsia 966 1,3% Resta del món 33 0,04% Total 76.702 100% Font: Ajuntament de Manresa Dades a 1 de gener de 2012
 29. 29. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 27 Els barris perifèrics de la ciutat són els menys habitats i els cèntrics són els que concentren més població. De fet, cinc barris cèntrics concentren més de la meitat de la població de Manresa. Es tracta dels barris Passeig i Rodalies (5.909 habitants), Vic-Remei (6.109), Plaça Catalunya-Barriada Saldes (7.463), Sagrada Família (7.500) i Carretera Santpedor (12.551). D’altra banda, tres barris històrics, com són Barri Antic (4.717 habitants), Escodines (5.550) i Valldaura (5.702), són el lloc de residència del 20,8% dels manresans. I cinc barris perifèrics (Pare Ignasi Puig, Guix-Pujada Roja, Farreres-Suanya-Comtals-Santa Caterina-L’Oller, Viladordis i Sant Pau) són lloc de residència de només el 5,7% de la població del municipi. b- Densitat Les àrees més perifèriques de Manresa són les menys poblades alhora que les menys denses del municipi. Els barris de Manresa amb una major densitat (Sagrada Família, Plaça Catalunya i Poble Nou) són aquells en els Mion Guix Santpedor Vic Poble Nou Viladordis Catalunya Passeig S. Família Font C. Valldaura Escodines Antic Cal GravatSt. Pau Balconada Xup Farreres - Comtals Manresa = 76.702 Nombre d'habitants < 1.500 1.500 - 3.000 3.000 - 5.500 5.500 - 7.000 > 7.000
 30. 30. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 28 quals estan ubicats els edificis més alts de la ciutat. En els barris més antics (Valldaura, Escodines i Barri Antic) també es registra una certa densitat, però en aquest cas no és pas deguda a la prevalença d’edificis alts sinó al predomini de carrers estrets i la poca disposició de sòl dedicat a zones verdes. c- Nacionalitat Un fet habitual de la població immigrant que s’ha registrat arreu, al llarg de la història, és la concentració. Aquest fet, a Manresa, no ha estat excepció. La població vinguda de fora ha detectat en els barris cèntrics de la ciutat una àmplia oferta d’habitatges relativament assequibles en termes econòmics ja que, en aquestes àrees, abunden les edificacions que no disposen d’avantatges en forma de llum, ascensor o aparcament. Quatre barris de la ciutat concentren gairebé la meitat dels 11.490 manresans que tenen nacionalitat de fora de la Unió Europea. Aquests Mion Guix Santpedor Vic Poble Nou Viladordis Catalunya Passeig S. Família Font C. Valldaura Escodines Antic Cal GravatSt. Pau Balconada Xup Farreres - Comtals Manresa = 18,5 Habitants / Hectàrea < 5 5 - 50 50 - 125 125 - 150 150 - 200 > 200
 31. 31. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 29 quatre barris són Valldaura (el 19,4% de la població d’aquest barri és de fora de la Unió Europea), Escodines (20,4%), Vic-Remei (20,6%) i Barri Antic (36,2%). d- Edat Anys enrere coincidia que les zones amb una major presència de població immigrant registraven una menor mitjana d’edat. En l’actualitat, aquesta correlació no és tan clara. La mitjana d’edat de tres barris de la ciutat està per sota dels 40 anys. Dos d’ells, Escodines (38,9 anys) i Barri Antic (37,8 anys), tenen una marcada presència de població procedent de països llunyans. L’altre barri amb mitjana d’edat inferior a 40 anys és Carretera de Santpedor (39,1 anys), una zona on resideix un elevat nombre de famílies joves. Mion Guix Santpedor Vic Poble Nou Viladordis Catalunya Passeig S. Família Font C. Valldaura Escodines Antic Cal GravatSt. Pau Balconada Xup Farreres - Comtals Manresa = 15,0% Fora UE / Total 0% - 5% > 5% - 10% > 10% - 15% > 15% - 20% > 20% - 25% > 25%
 32. 32. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 30 4.2.4 Projecció de població A Manresa es disposa sempre d’una projecció de població actualitzada a deu anys vista. Si bé s’ha de tenir en compte que la fiabilitat de les projeccions demogràfiques pot ser relativa per algun paràmetre, en el cas d’una projecció de població fins només l’any 2017, la validesa és absoluta i les incerteses que conté aquesta projecció són mínimes. De l’anàlisi de les dades de la projecció demogràfica per als propers quatre anys, destaquen un parell de conclusions interessants: La població del municipi en termes absoluts es mantindrà estable al llarg dels propers quatre anys. El nombre de persones d’edat avançada augmentarà, passant de tenir 14.512 persones de més de 65 anys a principis de l’any 2012 a tenir-ne entorn 15.000 a finals de l’any 2017. I Mion Guix Santpedor Vic Poble Nou Viladordis Catalunya Passeig S. Família Font C. Valldaura Escodines Antic Cal GravatSt. Pau Balconada Xup Farreres - Comtals Manresa = 41,5 Edat < 40 40 - 41 41 - 42 42 - 43 43 - 44 > 44
 33. 33. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 31 passant de tenir 2.475 persones de més de 85 anys a tenir-ne entorn 2.700 a finals de l’any 2017. 4.2.5 Pla de Bages El sistema urbà real de Manresa, conegut com Pla de Bages, va més enllà dels límits administratius del municipi. Dins l’àrea urbana del Pla de Bages, es consideren tres corones. La primera corona, la més propera a Manresa, inclou els municipis de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor i Sant Fruitós de Bages. La segona corona incorpora Callús, Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort i Castellgalí. Per últim, la tercera corona inclou els municipis de Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Sallent, Castellnou de Bages i Súria. Població dels municipis de Pla de Bages Municipi Població 2002 Població 2012 r Decenni Manresa 65.779 54,6% 76.702 53,5% 16,6% Sant Joan de Vilatorrada 9.390 7,8% 10.780 7,5% 14,8% Santpedor 5.477 4,5% 7.187 5,0% 31,2% Sant Fruitós de Bages 6.036 5,0% 8.227 5,7% 36,3% Primera corona 86.682 72,0% 102.896 71,8% 18,7% Callús 1.366 1,1% 1.909 1,3% 39,8% Navarcles 5.400 4,5% 5.973 4,2% 10,6% El Pont de Vilomara i Rocafort 2.750 2,3% 3.775 2,6% 37,3% Castellgalí 993 0,8% 2.001 1,4% 101,5% Segona corona 10.509 8,7% 13.658 9,5% 30,0% Sant Salvador de Guardiola 2.245 1,9% 3.139 2,2% 39,8% Sant Vicenç de Castellet 7.139 5,9% 9.314 6,5% 30,5% Sallent 7.079 5,9% 6.875 4,8% -2,9% Castellnou de Bages 625 0,5% 1.184 0,8% 89,4% Súria 6.148 5,1% 6.218 4,3% 1,1% Tercera corona 23.236 19,3% 26.730 18,7% 15,0% Pla de Bages 120.427 100% 143.284 100% 19,0% Font: Ajuntament de Manresa i Institut d'Estadística de Catalunya
 34. 34. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 32 Al Pla de Bages hi resideixen 143.284 habitants, la majoria dels quals (102.896) habiten a la primera corona. Un aspecte interessant a tenir en compte és l’important creixement demogràfic que ha registrat el Pla de Bages al llarg de l’últim decenni: el nombre d’habitants de Pla de Bages ha augmentat el 19,0% al llarg dels últims deu anys. Si bé les estructures demogràfiques de les tres corones de Pla de Bages són similars en termes de composició d’edat i sexe, entre els municipis de la segona i tercera corona es detecta alguna diferència, com ara que la població agregada de la segona corona és més jove (40,5 anys) que la població de la tercera corona (42,4 anys). Tanmateix, a la tercera corona hi resideix més població de més de 65 anys (20,0%) que a la segona (16,6%). 4.3 CONTEXT ECONÒMIC La distribució sectorial del PIB del Bages divergeix de la de Catalunya. La comarca disposa d’una economia fortament industrialitzada: mentre que el sector secundari aporta el 19,9% del PIB de Catalunya, al Bages n’arriba a aportar fins el 28,2%. Per contra, la presència del sector serveis és menor al Bages (55,5% del PIB) que no pas a Catalunya (70,8%). Resulta oportú puntualitzar que bona part de l’activitat del sector serveis es concentra a Manresa. Segons dades del Registre Mercantil, tres quartes parts de la facturació que generen les societats bagenques del sector serveis procedeix d’empreses ubicades a la primera corona de Pla de Bages. Tant el sector primari com la construcció registren una major participació en el PIB bagenc que no pas en el PIB català. El 2,7% del PIB comarcal procedeix del sector primari, i el 13,7%, de la construcció. El pes d’aquests dos sectors a l’economia catalana és de l’1,8% i el 7,5% respectivament.
 35. 35. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 33 En termes del context laboral, el quadre sinòptic del mercat de treball només pretén il·lustrar de forma sintètica les dades més rellevants. Alguna de les dades del quadre són de registre i d’altres són estimacions. D’entre les de registre, es dóna, a més, una certa barreja de fonts d’informació que fa que la interpretació de les dades hagi de ser feta amb cautela. Malgrat la prudència amb la qual les dades han de ser interpretades, del quadre s’extreu un seguit de conclusions interessants. Pesos sectorials del PIB Sector Bages Catalunya Primari 2,7 1,8 Construcció 28,2 19,9 Indústria 13,7 7,5 Serveis 55,5 70,8 Total 100,0 100,0 Font: Servei d'Estudis de la Caixa de Catalunya. Anuari Comarcal Quadre sinòptic del mercat de treball Assalariats 27.301 Ocupats 31.789 Autònoms Actius 4.488 38.864 Homes 3.829 Aturats Pot. Activa 7.075 49.449 Dones 3.246 Inactius Població 10.585 76.702 De 0 a 15 anys i majors de 64 anys 27.253 Font: Ajuntament de Manresa i Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya En cursiva: Dades deduïdes En rodona: Dades de registre
 36. 36. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 34 Dels 76.702 habitants de Manresa, 49.449 estan en edat de treballar. És el col·lectiu anomenat població potencialment activa. La part d’aquest col·lectiu que es troba dins el mercat de treball és la població activa, independentment de si treballen o no. La part del col·lectiu de la població potencialment activa que no es troba pas dins el mercat de treball és la població inactiva. La població pot ser inactiva per diverses raons: Poden ser estudiants, rendistes o ocupats en les tasques de la llar. El 78,6% de la població potencialment activa de Manresa són actius i el 21,4% són inactius. Dels 38.864 actius de Manresa, 27.301 són assalariats, 4.488 són treballadors autònoms i 7.075 estan en situació d’atur. Dins l’atur manresà, la població masculina té un major pes que no pas la femenina; el 54,1% dels aturats de Manresa són homes. En termes de seguretat, fóra útil disposar d’informació de la desocupació a nivell de barris ja que això permetria ubicar focus d’atur dins la ciutat, però no es disposa d’aquesta informació. No obstant això, del creuament de les dades de desocupació registrades, com podrien ser l’atur segons edat, l’atur segons nacionalitat o l’atur segons nivell de formació, s’indueix a pensar que els barris cèntrics (Barri Antic, Escodines i Valldaura) de Manresa concentren col·lectius importants de desocupats. Cal afegir que, tradicionalment, el mercat de treball manresà ha registrat sempre excessos. En períodes de creació de llocs de treball, el ritme de generació d’ocupació de Manresa és superior al català. I en èpoques de pèrdua de llocs de treball, a la capital del Bages s’incrementa l’atur de forma més accentuada que no pas ho fa en el Principat. Cal tenir en compte, de totes formes, que aquesta peculiaritat registrada històricament en el mercat laboral de la ciutat no implica que, en el futur, s’hagi de seguir produint. 4.4 SENSIBILITATS CIUTADANES Una font d’informació òptima a l’hora de valorar les inquietuds de la ciutadania és la bústia de queixes i suggeriments de l’Ajuntament de
 37. 37. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 35 Manresa. Tan sols observant el nombre de queixes i suggeriments que s’adrecen a l’Ajuntament de Manresa ja s’aprecia que la font és rica. Al llarg dels nou primers mesos de l’any 2013 s’han rebut 1.683 queixes i suggeriments. D’aquesta font d’informació es desprenen aspectes sensibles. El primer d’ells és que gairebé una de cada deu queixes o suggeriments que es reben a la bústia fan referència directa a la seguretat ciutadana. Un segon aspecte a destacar és que entorn un 10% de les 447 queixes i suggeriments que fan referència a neteja i residus, denuncien la presència de plagues urbanes, normalment rates. També tenen una certa presència les queixes adreçades a l’Ajuntament que denuncien una manca de seguretat dels parcs i jardins. En aquesta línia, són escrits que fan referència a aspectes perillosos dels parcs, com poden ser una tanca en mal estat o algun ferro que sobresurt d’un banc. Una última tipologia de queixa reiterada de la ciutadania que figura dins la Bústia de queixes i suggeriments Àmbit de la queixa o suggeriment Urbanisme 116 Neteja i residus 447 Parcs i jardins 198 Manteniment via pública 362 Mobilitat 151 Seguretat ciutadana 150 Hisenda municipal 28 Punts informació i atenció ciutadana i comunicació 31 Participació ciutadana 6 Serveis a les persones 176 Promoció econòmica 16 Altres queixes i suggeriments 2 Total 1.683 Font: Ajuntament de Manresa Dades acumulades entre gener i setembre de 2013
 38. 38. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 36 categoria de serveis a la persona és l’amenaça que suposa la presència de gossos de races perilloses que no van lligats o que no duen morrió. 4.5 SEGURETAT Un parell d’aspectes resulten essencials a l’hora de valorar la seguretat ciutadana d’un àmbit territorial: Els fets delictius registrats i la percepció que la ciutadania té sobre la seguretat. Per valorar un fet i altre, no es disposa d’informació pública amb un nivell de detall municipal. Així doncs, cal recórrer a dades de l’àmbit regional del municipi. En el cas de Manresa es tracta de la Regió Policial de la Catalunya Central. De l’informe sobre la seguretat a Catalunya elaborat des del Departament d’Interior de la Generalitat, es desprèn que dues zones destaquen pel baix nivell de fets delictius registrats, es tracta de la regió del Pirineu Occidental i la regió de les Comarques Centrals. La taxa per mil habitants de delictes i faltes penals en aquests dos àmbits territorials és de 33, una taxa ben baixa que contrasta amb la registrada a Catalunya (70). Delictes i faltes penals Regió policial 2010 2011 2012 Barcelona 124,7 118,7 113,8 Metropolitana Nord 56,1 54,6 55,9 Metropolitana Sud 57,6 59,1 59,4 Camp de Tarragona 83,6 81,7 80,9 Terres de l'Ebre 54,2 50,2 52,2 Regió de Girona 71,8 67,5 68,2 Comarques Centrals 31,6 31,0 33,4 Regió de Ponent 48,8 50,6 53,0 Pirineu Occidental 30,6 31,9 33,1 Catalunya 72,6 70,5 69,9 Font: Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya Taxa per mil habitants
 39. 39. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 37 Les dades de percepció registrades a l’Enquesta de seguretat pública elaborada des del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya contrasten amb les de delictes i faltes penals registrats en el cas de la Regió Policial de la Catalunya Central. Mentre que Catalunya Central apareix, juntament amb la regió del Pirineu Occidental, com la zona més segura del Principat, en termes de percepció es dóna una diferència notòria entre una zona i altra. Es té una molt més gran percepció de seguretat en la zona del Pirineu Occidental (7,3) que no pas a la Regió Policial de les comarques centrals (6,7). De fet, la percepció de seguretat de la Catalunya Central s’arrengla amb la registrada a zones com la Regió de Girona (6,6), la regió de Ponent (6,5) o les regions metropolitanes nord (6,5) i sud (6,5); que no deixen de ser àrees amb uns índexs registrats de delictes i faltes penals ben superiors als registrats a la Catalunya Central. Índex de percepció de la seguretat Regió policial 2010 2011 2012 Barcelona 5,6 5,5 5,6 Metropolitana Nord 6,4 6,4 6,5 Metropolitana Sud 6,4 6,4 6,5 Camp de Tarragona 6,3 6,3 6,4 Terres de l'Ebre 6,2 6,1 6,4 Regió de Girona 6,5 6,4 6,6 Comarques Centrals 6,7 6,7 6,7 Regió de Ponent 6,8 6,3 6,5 Pirineu Occidental 7,6 7,6 7,3 Catalunya 6,3 6,2 6,3 Font: Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
 40. 40. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 38 5 ACTUACIONS 5.1 ACTUACIONS BÀSIQUES DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT SISTEMA DE SEGURETAT OBJECTIU 1: MILLORAR EL CONEIXEMENT DE LA SEGURETAT I LA COORDINACIÓ DELS DIVERSOS ACTORS 1.1 Millorar la coordinació dels actors de la seguretat 1.1.1 Reunió periòdica de la Junta Local de Seguretat 1.1.2 Reunió periòdica de la Mesa de Coordinació Operativa 1.1.3 Desenvolupament d’accions conjuntes de la Policia de Catalunya 1.1.4 Intercanvi diari de comunicats de novetats entre les policies que actuen al municipi 1.2 Incrementar el coneixement de l’estat de la seguretat 1.2.1 Elaboració d’un informe anual sobre l’estat de la seguretat local
 41. 41. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 39 SEGURETAT CIUTADANA OBJECTIU 2: REDUIR ELS FETS DELINQÜENCIALS 2.1 Reforçar el model de proximitat 2.1.1 Implantació d’una agenda sistemàtica de contactes de la Policia de Catalunya amb ciutadans i entitats 2.1.2 Garantir la presència policial de les unitats de proximitat 2.1.3 Implantació d’un procediment de recollida de denúncies 2.2 Fomentar l’adopció de mesures d’autopro- tecció per part de la ciutadania 2.2.1 Participació en accions de comunicació sobre autoprotecció de persones i la seva llar 2.2.2 Participació en accions de comunicació sobre autoprotecció de comerços i empreses 2.2.3 Participació en accions de comunicació sobre els riscos per a la seguretat existents a Internet 2.2.4 Participació en accions de comunicació sobre violència masclista, drets de la persona i serveis d’atenció a les víctimes 2.3 Implantar mesures preventives en àmbits potencialment conflictius 2.3.1 Vigilància intensiva a les zones comercials en horari de major afluència 2.3.2 Elaboració d’un programa específic de vigilància i prevenció de la seguretat ciutadana en polígons d’activitat econòmica 2.3.3 Intensificació de la vigilància preventiva a la zona d’oci 2.4 Incrementar les accions de conscienciació de la problemàtica que genera el món de les drogues 2.4.1 Participació en accions de comunicació orientades a prevenir el consum de drogues 2.4.2 Realització d’accions específiques de control i reeducació dels menors que consumeixen drogues
 42. 42. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 40 SEGURETAT VIÀRIA OBJECTIU 3: REDUIR L’ACCIDENTALITAT 3.1 Millorar el compliment de la disciplina viària 3.1.1 Realització de controls de trànsit 3.1.2 Realització de campanyes de disciplina viària sobre infraccions d’estacionament 3.1.3 Control de les activitats amb afectació a la via i a la seguretat del trànsit 3.1.4 Realització de controls de velocitat 3.2 Sensibilitzar sobre la perillositat de les conductes de risc 3.2.1 Desenvolupament d’accions de comunicació sobre les conductes de risc en la conducció de motocicletes i ciclomotors 3.2.2 Desenvolupament de programes d’educació viària dirigida a gent gran 3.3 Millorar el Pla de mobilitat urbana i el Pla local de seguretat viària 3.3.1 Revisió anual dels plans de mobilitat urbana i de seguretat viària 3.3.2 Implementar mesures de reducció de velocitat 3.3.3 Posar en marxa diverses campanyes de mobilitat segura adreçada a la població escolar 3.4 Reduir l’accidentalitat provocada per l’alcoholèmia i el consum d’estupefaents 3.4.1 Participació en campanyes de comunicació sobre alcoholèmia i conducció 3.4.2 Realització de controls d’alcoholèmia de caràcter general 3.4.3 Realització de controls d’alcoholèmia i estupefaents en zones i horaris d’oci nocturn 3.5 Reduir el nombre d’atropella- ments i la gravetat d’aquests accidents 3.5.1 Elaboració del Pla anual de prevenció d’atropellaments 3.5.2 Realització de campanyes de sensibilització sobre els riscos inherents al trànsit, per a conductors i vianants, i les bones pràctiques per evitar atropellaments 3.5.3 Realització de controls policials específics sobre infraccions que incrementen el risc d’atropellaments
 43. 43. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 41 EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL OBJECTIU 4: PROTEGIR LA CIUTADANIA DAVANT DELS RISCOS NATURALS I ANTRÒPICS DETECTATS 4.1 Elaborar i actualitzar els plans de protecció civil 4.1.1 Revisar el Pla bàsic de protecció civil 4.1.2 Elaboració dels plans d’actuació municipal (PAM) 4.1.3 Elaboració o actualització dels plans específics municipals (PEM) 4.1.4 Elaboració de plans d’autoprotecció (PAU) en edificis, instal·lacions municipals i /o activitats municipals 4.2 Incrementar l’adopció de mesures preventives 4.2.1 Realització de simulacres i accions formatives davant de situacions d’emergències 4.2.2 Revisar, informar i homologar els plans d’autoprotecció (PAU) d’activitats i edificis privats 4.2.3 Impulsar la plena cobertura de desfibril·ladors a la ciutat 4.3 Col·laborar en l’adopció de mesures preventives per part del sector privat 4.3.1 Assessorar les empreses privades obligades a disposar de plans d’autoprotecció 4.3.2 Assessorar les entitats que celebren esdeveniments per a l’elaboració del document bàsic de les mesures d’autoprotecció
 44. 44. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 42 CIVISME OBJECTIU GENERAL 5: REDUIR LES CONDUCTES QUE VAN EN DETRIMENT DE LA CONVIVÈNCIA PACÍFICA 5.1 Incrementar la cohesió social 5.1.1 Desenvolupament d’accions de comunicació sobre convivència i civisme 5.1.2 Desenvolupament del programa de prevenció de l’absentisme escolar 5.1.3 Desenvolupament de programes preventius en medis oberts 5.2 Reduir els comporta- ments incívics 5.2.1 Vigilància d’espais potencialment conflictius 5.2.2 Mediació en conflictes 5.2.3 Realització de controls d’horaris i soroll en activitats públiques i d’oci
 45. 45. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 43 SANITAT OBJECTIU GENERAL 6: GARANTIR LA SEGURETAT SANITÀRIA DE LA POBLACIÓ 6.1 Garantir la seguretat alimentària en el transport d’aliments 6.1.1 Elaborar un protocol d’actuació per irregularitats sanitàries detectades en el transport d’aliments 6.1.2 Elaborar un protocol d’actuació en cas d’accident de trànsit en el transport de bestiar viu 6.2 Potenciar la tinença responsable d’animals de companyia 6.2.1 Realització de campanyes sobre la tinença responsable d’animals 6.2.2 Aplicar l’Ordenança de tinença d’animals 6.2.3 Control de plagues urbanes 6.3 Intervenció en prevenció de consum de drogues i alcohol 6.3.1 Formar i informar sobre els perills derivats del consum de drogues i alcohol 6.3.2 Posar en marxa el programa ‘Nits de qualitat’
 46. 46. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 44 URBANISME I MEDI AMBIENT OBJECTIU GENERAL 7: REDUIR L’ACCIDENTALITAT PRODUÏDA PER ELEMENTS A LA VIA PÚBLICA I REDUIR LA CONTAMINACIÓ 7.1 Reduir l’accidentalitat produïda per elements a la via pública 7.1.1 Garantir el compliment de la normativa de seguretat en les obres 7.1.2 Garantir la seguretat del mobiliari i el disseny dels espais urbans 7.1.3 Millorar la seguretat dels edificis 7.2 Disminuir la contaminació 7.2.1 Reduir els nivells de contaminació i garantir els límits establerts 7.2.2 Aplicar el protocol d’actuació davant la contaminació acústica 7.2.3 Definir i aplicar un protocol d’actuació davant la detecció d’abocadors il·legals
 47. 47. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 45 5.2 SISTEMA DE SEGURETAT SISTEMA DE SEGURETAT Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 1.1: Millorar la coordinació dels actors de la seguretat Acció 1.1.1: Reunió periòdica de la Junta Local de Seguretat Objectiu Promoure una major coordinació entre els actors de la seguretat de Manresa i fomentar l’intercanvi d’opinions per millorar la seguretat de la ciutat. Responsabilitat L’alcalde és el responsable de convocar la reunió de la Junta Local de Seguretat. Accions que conformen l’actuació Redactar l’ordre del dia de la reunió de la Junta Local de Seguretat. Es duran a terme un mínim de dues reunions ordinàries per any. Una cap al febrer i l’altra cap al setembre. L’ordre del dia de la reunió del febrer inclourà un punt per presentar i debatre l’informe anual sobre l’estat de la seguretat local. L’ordre del dia de la reunió del setembre inclourà un punt per debatre el grau de compliment del Pla local de seguretat. El debat ha de generar propostes per millorar el Pla local de seguretat, un informe que ha de ser considerat com un document ‘viu’. Redactar l’acta de la reunió. Indicadors Reunions de la Junta Local de Seguretat Font: Alcaldia
 48. 48. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 46 SISTEMA DE SEGURETAT Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 1.1: Millorar la coordinació dels actors de la seguretat Acció 1.1.2: Reunió periòdica de la Mesa de Coordinació Operativa Objectiu Establir reunions periòdiques de la Mesa de Coordinació Operativa per planificar de forma més eficient els serveis dels cossos de seguretat operatius a la ciutat. Responsabilitat El cap de la Policia Local de Manresa i el cap de la comissaria dels Mossos d’Esquadra són els responsables de convocar la reunió de la Mesa de Coordinació Operativa. Accions que conformen l’actuació Redactar l’ordre del dia de la reunió de la Mesa de Coordinació Operativa. Convocar la Mesa de Coordinació Operativa. Tractar, entre d’altres temes, la detecció de fets rellevants que afectin la seguretat, el disseny i planificació de campanyes i operatius conjunts, la definició d’objectius i l’anàlisi de dades. Redactar acta de la reunió. Indicadors Reunions de la Mesa de Coordinació Operativa Font: Policia Local de Manresa i Mossos d’Esquadra
 49. 49. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 47 SISTEMA DE SEGURETAT Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 1.1: Millorar la coordinació dels actors de la seguretat Acció 1.1.3: Desenvolupament d’accions conjuntes de la Policia de Catalunya Objectiu Promoure les accions conjuntes entre la Policia de la Generalitat (Mossos d’Esquadra) i la Policia Local de Manresa. Responsabilitat La Junta Local de Seguretat i la Mesa de Coordinació Operativa vetllaran per dur a terme accions conjuntes necessàries entre la Policia de la Generalitat i la Policia Local de Manresa. Accions que conformen l’actuació Dur a terme dispositius conjunts. Dur a terme accions concretes, com ara patrullatge mixt, policia de proximitat o operacions especials en moments puntuals. Indicadors Nombre d’operacions conjuntes dutes a terme Font: Policia Local de Manresa i Mossos d’Esquadra
 50. 50. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 48 SISTEMA DE SEGURETAT Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 1.1: Millorar la coordinació dels actors de la seguretat Acció 1.1.4: Intercanvi diari de comunicats de novetats entre les policies que actuen al municipi Objectiu Promoure l’intercanvi d’informació entre els diversos cossos policials que actuen al municipi. Responsabilitat Policia Local de Manresa Mossos d’Esquadra Accions que conformen l’actuació Intercanvi d’informació entre els cossos i els serveis de seguretat que actuen en el municipi, per mitjà dels instruments i els procediments establerts per la normativa vigent i el conveni subscrit. Indicadors Nombre de comunicats de novetats enviats pels Mossos d’Esquadra a la Policia Local Nombre de comunicats de novetats enviats per la Policia Local als Mossos d’Esquadra Font: Policia Local de Manresa i Mossos d’Esquadra
 51. 51. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 49 SISTEMA DE SEGURETAT Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 1.2: Incrementar el coneixement de l’estat de la seguretat Acció 1.2.1: Elaboració d’un informe anual sobre l’estat de la seguretat local Objectiu Elaborar un informe anual que permeti conèixer l’estat de la seguretat, en la seva accepció més ampla, de Manresa. Presentar l’informe anual de seguretat a la Junta Local de Seguretat i debatre els punts crítics. Contingut de l’informe anual de seguretat Índex 1. Seguretat ciutadana 1.1 Delinqüència 1.1.1 Estadístiques 1.1.2 Mapes delictius del municipi 1.2 Drogues 1.2.1 Estadístiques 1.2.2 Mapes de consum de drogues 1.2.3 Mapes de tinença de drogues 2. Seguretat viària 2.1 Plànol de jerarquia viària 2.1.1 Xarxa bàsica 2.1.2 Vies locals 2.2 Estadístiques 2.2.1 Denúncies per infraccions dinàmiques 2.2.2 Denúncies per seguretat passiva 2.2.3 Denúncies per documentació 2.2.4 Denúncies per estacionament 2.2.5 Denúncies per alcoholèmia 2.3 Mapa d’accidentabilitat a la ciutat 2.4 Identificar els punts de major accidentalitat 3. Emergències i Protecció Civil 3.1 Estadístiques 3.2 Mapes 4. Civisme 4.1 Incorporar les dades més rellevants de l’Observatori de Civisme 5. Sanitat 5.1 Estadístiques
 52. 52. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 50 5.2 Mapes 6. Urbanisme i medi ambient 6.1 Estadístiques 6.2 Mapes Responsabilitat La responsabilitat de coordinació de l’elaboració de l’informe anual de seguretat recau en els coordinadors del Pla local de seguretat. La responsabilitat d’aconseguir les diverses dades recau en els departaments següents: Seguretat ciutadana: Policia Local de Manresa i Mossos d’Esquadra Seguretat viària: Policia Local de Manresa i Secció de Mobilitat dels Serveis del Territori de l’Ajuntament de Manresa Emergències i protecció civil: Servei d’Emergències i Protecció Civil Civisme: Servei de Serveis Socials, Sanitat i Programes de l’Ajuntament de Manresa Sanitat: Servei de Serveis Socials, Sanitat i Programes de l’Ajuntament de Manresa Urbanisme i medi ambient: Serveis del Territori de l’Ajuntament de Manresa i Servei de Paisatge i Medi Ambient Accions que conformen l’actuació Recull d’informació. Elaboració de l’informe. Presentació de l’informe a la Junta Local de Seguretat. Indicadors S’ha elaborat l’informe? Sí o no S’ha presentat l’informe a la Junta Local de Seguretat? Sí o no
 53. 53. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 51 5.3 SEGURETAT CIUTADANA SEGURETAT CIUTADANA Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 2.1: Reforçar el model de proximitat Acció 2.1.1: Implantació d’una agenda sistemàtica de contactes de la Policia de Catalunya amb ciutadans i entitats Objectiu Evitar la duplicitat de tasques mitjançant la coordinació, entre les dues policies, dels contactes que es fan amb ciutadans i entitats. Responsabilitat Mossos d’Esquadra Policia Local de Manresa Aspecte a tenir en compte Sense agenda coordinada, es dóna el cas que un cos de policia fa un contacte amb una entitat i, al poc temps, un altre cos de policia fa una segona visita pel mateix motiu. Accions que conformen l’actuació Treballar amb les estructures centrals de la Divisió de Sistemes d'Informació Policial de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra per tal de fer viable l’agenda coordinada. Determinar una agenda coordinada de proximitat. A l’agenda només s’ha d’introduir la convocatòria, no pas el resultat del contacte. Disseny de l’aplicatiu informàtic que ha de fer d’agenda coordinada. Introduir a l’agenda coordinada les visites realitzades. Indicadors Nombre d’entrades a l’agenda coordinada de proximitat Font: Agenda coordinada de proximitat
 54. 54. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 52 SEGURETAT CIUTADANA Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 2.1: Reforçar el model de proximitat Acció 2.1.2: Garantir la presència policial de les unitats de proximitat Objectiu Incrementar la percepció de seguretat dels ciutadans. Responsabilitat Mossos d’Esquadra Policia Local de Manresa Aspecte a tenir en compte La presència policial es determina tant d’ofici com en funció de la demanda ciutadana o problemàtiques concretes. Accions que conformen l’actuació Garantir la presència policial de proximitat segons les pautes fixades a l’agenda. Indicadors Indicador de delictes i faltes penals Font: Informe sobre la seguretat a Catalunya Indicador de percepció de seguretat Font: Enquesta de seguretat pública
 55. 55. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 53 SEGURETAT CIUTADANA Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 2.1: Reforçar el model de proximitat Acció 2.1.3: Implantació d’un procediment de recollida de denúncies Objectiu Facilitar la recollida de denúncies a col·lectius de risc mantenint contactes amb el sector comercial per desenvolupar eines de prevenció. Responsabilitat Mossos d’Esquadra Policia Local de Manresa Aspecte a tenir en compte La recollida de denúncies està pensada, especialment, per a comerços. Accions que conformen l’actuació Dotar de formularis de denúncies a les patrulles. Lliurar el formulari al comerç que el sol·liciti. Recollir el formulari complimentat. Indicadors Nombre de denúncies recollides fora de les oficines
 56. 56. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 54 SEGURETAT CIUTADANA Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 2.2: Fomentar l’adopció de mesures d’autoprotecció per part de la ciutadania Acció 2.2.1: Participació en accions de comunicació sobre autoprotecció de persones i la seva llar Objectiu Informar els ciutadans sobre les mesures bàsiques per protegir-se a si mateixos, la seva llar i altres riscos. Responsabilitat Mossos d’Esquadra Policia Local de Manresa Accions que conformen l’actuació Organitzar xerrades a les entitats i associacions de Manresa. Campanya de comunicació de protecció de les persones i la seva llar durant les diverses èpoques de l’any. Indicadors Nombre de xerrades fetes referents a autoprotecció
 57. 57. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 55 SEGURETAT CIUTADANA Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 2.2: Fomentar l’adopció de mesures d’autoprotecció per part de la ciutadania Acció 2.2.2: Participació en accions de comunicació sobre autoprotecció de comerços i empreses Objectiu Informar els representants d’empreses i comerços sobre les mesures bàsiques a adoptar per protegir les empreses i comerços. Responsabilitat Mossos d’Esquadra Policia Local de Manresa Accions que conformen l’actuació Organitzar xerrades dirigides a associacions d’empresaris i comerciants de Manresa. Campanya de comunicació d’autoprotecció al llarg de l’any. Indicadors Nombre de xerrades fetes referents a autoprotecció d’empreses i comerços
 58. 58. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 56 SEGURETAT CIUTADANA Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 2.2: Fomentar l’adopció de mesures d’autoprotecció per part de la ciutadania Acció 2.2.3: Participació en accions de comunicació sobre els riscos per a la seguretat existents a Internet Objectiu Fomentar l’ús segur d’Internet Responsabilitat Mossos d’Esquadra Policia Local de Manresa Aspecte a tenir en compte En l’actualitat es fan xerrades sota el títol ‘Internet segura’ que tenen una bona acceptació Aquestes xerrades van adreçades, bàsicament, a instituts, pares i associacions de veïns. Accions que conformen l’actuació Fer xerrades adreçades a associacions, institucions i centres educatius alertant sobre els riscos per a la seguretat existents a Internet. Indicadors Nombre de xerrades sobre els riscos per a la seguretat existents a Internet
 59. 59. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 57 SEGURETAT CIUTADANA Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 2.2: Fomentar l’adopció de mesures d’autoprotecció per part de la ciutadania Acció 2.2.4: Participació en accions de comunicació sobre violència masclista, drets de la persona i serveis d’atenció a les víctimes Objectiu Incrementar la percepció de la problemàtica de la violència masclista i domèstica. Responsabilitat Mossos d’Esquadra Policia Local de Manresa Servei de Serveis Socials, Sanitat i Programes de l’Ajuntament de Manresa Accions que conformen l’actuació Mesures preventives: Oferir xerrades sobre violència masclista i drets de la persona. Mesures pal·liatives: Donar suport a les víctimes. Consideració Dins les mesures pal·liatives, tenen un pes específic especialment destacable dos equips: SIAD de l’Ajuntament de Manresa Equip de seguiment de les víctimes dels Mossos d’Esquadra Indicadors Nombre de xerrades Nombre de seguiments
 60. 60. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 58 SEGURETAT CIUTADANA Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 2.3: Implantar mesures preventives en àmbits potencialment conflictius Acció 2.3.1: Vigilància intensiva a les zones comercials en horari de major afluència Objectiu Incrementar la percepció de seguretat a les zones comercials amb programes estacionals i específics per millorar la seguretat als comerços. Responsabilitat Mossos d’Esquadra Policia Local de Manresa Accions que conformen l’actuació Definir les zones comercials i els horaris d’alta afluència. Fer un seguiment de les dades de delictes registrades. Indicadors Nombre de delictes contra el patrimoni dins l’àmbit de comerç
 61. 61. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 59 SEGURETAT CIUTADANA Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 2.3: Implantar mesures preventives en àmbits potencialment conflictius Acció 2.3.2: Elaboració d’un programa específic de vigilància i prevenció de la seguretat ciutadana en polígons d’activitat econòmica Objectiu Fita subjectiva: Incrementar la percepció de seguretat en els polígons d’activitat econòmica. Fita objectiva: Reduir el nombre de robatoris en els polígons d’activitat econòmica. Responsabilitat Mossos d’Esquadra Policia Local de Manresa Accions que conformen l’actuació Establir contactes amb els representants de les associacions dels polígons d’activitat econòmica. Incrementar el patrullatge. Indicadors Nombre d’il·lícits penals dins l’àmbit dels polígons d’activitat econòmica Percepció de seguretat dels polígons d’activitat econòmica Nota metodològica Per obtenir l’índex de percepció de seguretat dels polígons d’activitat econòmica, es durà a terme una enquesta entre els empresaris dels polígons d’activitat econòmica.
 62. 62. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 60 SEGURETAT CIUTADANA Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 2.3: Implantar mesures preventives en àmbits potencialment conflictius Acció 2.3.3: Intensificació de la vigilància preventiva a la zona d’oci Objectiu Augmentar la percepció de seguretat a les zones d’oci. Responsabilitat Mossos d’Esquadra Policia Local de Manresa Accions que conformen l’actuació Seguiment de les tendències d’oci manresà. Presència policial als indrets d’oci en horaris d’alta afluència. Indicadors Nombre de controls que es fan en horari nocturn
 63. 63. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 61 SEGURETAT CIUTADANA Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 2.4: Incrementar les accions de conscienciació de la problemàtica que genera el món de les drogues Acció 2.4.1: Participació en accions de comunicació orientades a prevenir el consum de drogues Objectiu Augmentar el grau de conscienciació de la problemàtica que genera el món de les drogues. Responsabilitat Mossos d’Esquadra Policia Local de Manresa Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Manresa Accions que conformen l’actuació Programa formatiu de prevenció del consum de drogues en els centres d’educació secundària: Xerrades per part de la policia. Indicadors Nombre de xerrades
 64. 64. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 62 SEGURETAT CIUTADANA Millorar el coneixement de la seguretat i la coordinació dels diversos actors Objectiu 2.4: Incrementar les accions de conscienciació de la problemàtica que genera el món de les drogues Acció 2.4.2: Realització d’accions específiques de control i reeducació dels menors que consumeixen drogues Objectiu Augmentar la conscienciació del problema dels menors que consumeixen substàncies estupefaents. Responsabilitat Mossos d’Esquadra Policia Local de Manresa Fundació Althaia Servei de Serveis Socials, Sanitat i Programes de l’Ajuntament de Manresa Aspecte a destacar Els menors que són localitzats consumint drogues són multats. La multa és bescanviable per l’assistència a uns tallers educatius determinats en el marc del Programa municipal de conciliació i reparació per consum i tinença de drogues definit i aprovat en el Protocol: Programa de mesures alternatives a efectuar per l’Ajuntament de Manresa, el cos de Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Manresa. Els menors assisteixen al CESAM, el Servei de Salut Mental d’Althaia, on l’equip de psicòlegs valora la tipologia del menor consumidor (experimental, esporàdic, habitual o de risc). Accions que conformen l’actuació Detecció dels menors que consumeixen drogues. Aplicar una multa als menors que consumeixen drogues. Bescanviar, eventualment, la multa per l’assistència als tallers educatius. Indicadors Nombre de menors que s’acullen al programa d’acollida Nombre de menors expedientats Percentatge de menors que s’acullen al programa sobre el nombre de menors expedientats
 65. 65. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 63 5.4 SEGURETAT VIÀRIA SEGURETAT VIÀRIA Reduir l’accidentalitat Objectiu 3.1: Millorar el compliment de la disciplina viària Acció 3.1.1: Realització de controls de trànsit Objectiu Establir controls de trànsit que facin incrementar el compliment de les normes de disciplina viària. Remarca El volum de controls de trànsit a dur a terme haurà de ser equilibrat, en el sentit que, per una banda, ha d’aconseguir que el trànsit segueixi les normes viàries i, per una altra banda, no ha de generar un destorb continu a la població. S’ha de tenir en compte, a més, que un excés de controls va en detriment de la imatge de policia pròxima, que és l’objectiu de la policia local. Responsabilitat Policia Local de Manresa Accions que conformen l’actuació Determinar un programa anual que inclogui una planificació dels controls següents: Controls de trànsit sobre infraccions dinàmiques (semàfors, prioritat de pas, velocitat i normes de circulació). Controls de trànsit sobre seguretat passiva (cinturó, casc i dispositius de retenció infantil). Controls de trànsit sobre documentació de conductors i vehicles. Adaptar el programa anual d’acord amb el dia-a-dia. Dur a terme, per part de les patrulles, els controls. Indicadors Nombre de controls Nombre de denúncies
 66. 66. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 64 SEGURETAT VIÀRIA Reduir l’accidentalitat Objectiu 3.1: Millorar el compliment de la disciplina viària Acció 3.1.2: Realització de campanyes de disciplina viària sobre infraccions d’estacionament Objectiu Reduir a la mínima expressió les infraccions per estacionament. Remarca Les infraccions d’estacionament perjudiquen en alta mesura la fluïdesa del trànsit a la ciutat ja que bloquegen espais destinats reservats a determinats usos previstos perquè el trànsit sigui fluid. Un elevat control de la disciplina viària sobre infraccions d’estacionament no va en detriment de la imatge de policia pròxima que ha de donar de la policia local. Ans al contrari, la presència de vehicles mal estacionats dóna imatge de manca de control. Responsabilitat Policia Local de Manresa Accions que conformen l’actuació Sancionar tot aquell vehicle que estigui estacionat a: Estacionament en doble filera. Pas de vianants. Vorera. Estacionament per discapacitats. Estacionament a càrrega i descàrrega. Estacionament a parades de transport públic. Indicadors Nombre de controls Nombre de denúncies
 67. 67. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 65 SEGURETAT VIÀRIA Reduir l’accidentalitat Objectiu 3.1: Millorar el compliment de la disciplina viària Acció 3.1.3: Control de les activitats amb afectació a la via i a la seguretat del trànsit Objectiu Minimitzar l’impacte en la seguretat del trànsit a l’hora de dur a terme activitats que afecten la via. Responsabilitat Policia Local de Manresa Secció de Mobilitat dels Serveis del Territori de l’Ajuntament de Manresa Accions que conformen l’actuació Obres i mudances: Les obres i mudances amb una afectació mínima són resoltes directament per la Policia Local. Les obres i mudances amb una certa afectació a la seguretat del trànsit són tractades amb les accions següents: Coordinació entre Urbanisme i Policia Local. L’inspector de mobilitat facilita la documentació i els tràmits al responsable. La Policia Local controla la senyalització de les plaques i ofereix instruccions bàsiques. Activitats comercials: Valoració de les afectacions que pot tenir per la mobilitat l’impacte d’una nova activitat comercial. Redactar les mesures correctores a adoptar. Indicadors Nombre d’activitats que afecten la via pública
 68. 68. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 66 SEGURETAT VIÀRIA Reduir l’accidentalitat Objectiu 3.1: Millorar el compliment de la disciplina viària Acció 3.1.4: Realització de controls de velocitat Objectiu Disminuir el nombre de vehicles que sobrepassa la velocitat màxima permesa. Responsabilitat Policia Local de Manresa Accions que conformen l’actuació Prefectura determina els controls de velocitat. Aprofitar les dades de l’aforador que disposa el departament de Mobilitat per detectar indrets de la ciutat on es circula en excés de velocitat. Indicadors Evolutiu del nombre de controls Evolutiu del nombre de denúncies
 69. 69. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 67 SEGURETAT VIÀRIA Reduir l’accidentalitat Objectiu 3.2: Sensibilitzar sobre la perillositat de les conductes de risc Acció 3.2.1: Desenvolupament d’accions de comunicació sobre les conductes de risc en la conducció de motocicletes i ciclomotors Objectiu Reduir el nombre d’accidents de motocicletes i ciclomotors. Responsabilitat Policia Local de Manresa Relació Aquesta acció (3.2.1) manté una relació directa amb l’acció 3.4.1 - Participació en campanyes de comunicació sobre alcoholèmia i conducció -, ja que en la mateixa xerrada que es tracta el tema de les conductes de risc en la conducció de motocicletes i ciclomotors, es tracta el tema de comunicació sobre alcoholèmia i conducció. Accions que conformen l’actuació La Policia Local oferirà xerrades a centres de secundària. Normalment, es disposa d’informació audiovisual de la Generalitat que serveix de suport. Amb les xerrades es pretén sensibilitzar els conductors de motocicletes i ciclomotors sobre els perills inherents a les conductes de risc en la conducció. Indicadors Nombre de xerrades Nombre d’assistents a les xerrades
 70. 70. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 68 SEGURETAT VIÀRIA Reduir l’accidentalitat Objectiu 3.2: Sensibilitzar sobre la perillositat de les conductes de risc Acció 3.2.2: Desenvolupament de programes d’educació viària dirigida a gent gran Objectiu Disminuir el nombre d’accidents en els quals hi ha implicada gent gran. Responsabilitat Policia Local de Manresa Servei de Serveis Socials, Sanitat i Programes de l’Ajuntament de Manresa Secció de Mobilitat dels Serveis del Territori de l’Ajuntament de Manresa Antecedents A Manresa no s’ha dut mai a terme cap acció en aquest sentit. No existeix cap programa d’educació viària destinat a la gent gran. Accions que conformen l’actuació La Policia Local oferirà xerrades en esplais de gent gran a població d’edat avançada fent especial èmfasi en els riscos que comporta travessar carrers per fora dels passos de vianants, la necessitat de passar els semàfors només quan estiguin en verd i parar atenció amb els carrils bici. A les mateixes xerrades, es promourà l’ús del transport públic i es donaran indicacions bàsiques per fer ús d’aquest servei de forma segura. Indicadors Nombre de xerrades Nombre d’assistents a les xerrades Nombre de targetes T-Social
 71. 71. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 69 SEGURETAT VIÀRIA Reduir l’accidentalitat Objectiu 3.3: Millorar el Pla de mobilitat urbana i el Pla local de seguretat viària Acció 3.3.1: Revisió anual dels plans de mobilitat urbana i de seguretat viària Objectiu Augmentar la qualitat del Pla local de seguretat viària i del Pla de mobilitat urbana. Responsabilitat Policia Local de Manresa Secció de Mobilitat dels Serveis del Territori de l’Ajuntament de Manresa Accions que conformen l’actuació Seguiment del Pla local de seguretat viària i del Pla de mobilitat urbana. Detectar els punts crítics del Pla local de seguretat viària i del Pla de mobilitat urbana. Incorporar millores en el Pla local de seguretat viària i en el Pla de mobilitat urbana. Indicadors S’ha fet una revisió del Pla de mobilitat urbana? Sí o no S’ha fet una revisió del Pla local de seguretat viària? Sí o no
 72. 72. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 70 SEGURETAT VIÀRIA Reduir l’accidentalitat Objectiu 3.3: Millorar el Pla de mobilitat urbana i el Pla local de seguretat viària Acció 3.3.2: Implementar mesures de reducció de velocitat Objectiu Reduir la velocitat dels vehicles a les vies sensibles. Responsabilitat Policia Local de Manresa Secció de Mobilitat dels Serveis del Territori de l’Ajuntament de Manresa Accions que conformen l’actuació Identificar els punts crítics en els quals s’hauria d’actuar per reduir la velocitat, sovint són punts propers a col·legis i parcs. El departament de Mobilitat redacta un estudi per veure quines mesures s’han d’emprendre per reduir la velocitat. Les mesures poden ser del tipus zona-30, rotonda, millora de la senyalització, pas elevat o sistema reductor de velocitat. Coordinació entre Policia Local i el departament de Mobilitat, prèvia a la implantació de les mesures considerades per reduir la velocitat, per valorar les propostes de l’estudi. Implantació de les mesures considerades per reduir la velocitat. Indicadors Nombre de punts en els quals s’ha actuat
 73. 73. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 71 SEGURETAT VIÀRIA Reduir l’accidentalitat Objectiu 3.3: Millorar el Pla de mobilitat urbana i el Pla local de seguretat viària Acció 3.3.3: Posar en marxa diverses campanyes de mobilitat segura adreçada a la població escolar Objectiu Incrementar la seguretat viària dels escolars i augmentar el nombre de nens i nenes que van a l’escola caminant o en bus. Responsabilitat Secció de Mobilitat dels Serveis del Territori de l’Ajuntament de Manresa Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Manresa Accions que conformen l’actuació Definir rutes segures per als recorreguts que van als centres d’ensenyament. Dur a terme una campanya de comunicació per promoure que es vagi caminant a l’escola. Campanyes als centres d’educació secundària per promoure l’ús del transport públic. Indicadors Alumnes que van a l’escola a peu (enquesta) Nombre de targetes T-12
 74. 74. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 72 SEGURETAT VIÀRIA Reduir l’accidentalitat Objectiu 3.4: Reduir l’accidentalitat provocada per l’alcoholèmia i el consum d’estupefaents Acció 3.4.1: Participació en campanyes de comunicació sobre alcoholèmia i conducció Objectiu Incrementar el grau de sensibilització dels conductors sobre el perill que comporta el consum d’alcohol i estupefaents a l’hora de conduir. Responsabilitat Policia Local de Manresa Relació Aquesta acció (3.4.1) manté una relació directa amb l’acció 3.2.1 - Desenvolupament d’accions de comunicació sobre les conductes de risc en la conducció de motocicletes i ciclomotors -, ja que en la mateixa xerrada enfocada a alumnes de centres de secundària es tracta el tema de l’alcoholèmia i el consum d’estupefaents. Aquesta acció (3.4.1) també manté una relació directa amb l’acció 3.2.2 - Desenvolupament de programes d’educació viària en esplais de gent gran -, ja que en la mateixa xerrada dirigida a la gent gran, es dedica un apartat a parlar dels riscos que comporta, tant per conductors com per vianants, la conducció sota l’efecte de l’alcohol o substàncies estupefaents. Accions que conformen l’actuació La Policia Local oferirà xerrades a institucions de la ciutat sobre els perills que comporta el consum d’alcohol i els estupefaents a l’hora de conduir. Campanya publicitària per donar a conèixer a les institucions de la ciutat que la Policia Local de Manresa ofereix el servei de fer xerrades a les institucions. Indicadors Nombre de xerrades Nombre d’assistents a les xerrades
 75. 75. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 73 SEGURETAT VIÀRIA Reduir l’accidentalitat Objectiu 3.4: Reduir l’accidentalitat provocada per l’alcoholèmia i el consum d’estupefaents Acció 3.4.2: Realització de controls d’alcoholèmia de caràcter general Objectiu Reduir el nombre de persones que condueixen havent consumit alcohol o estupefaents. Responsabilitat Policia Local de Manresa Accions que conformen l’actuació Dissenyar un programari on es determinen els controls d’alcoholèmia a dur a terme al llarg de l’any. Aplicar el pla de controls d’alcoholèmia. Indicadors Nombre de controls Nombre de denúncies
 76. 76. Pla Local de Seguretat de Manresa 2014-2017 Regidoria Seguretat Ciutadana 2011-2014 74 SEGURETAT VIÀRIA Reduir l’accidentalitat Objectiu 3.4: Reduir l’accidentalitat provocada per l’alcoholèmia i el consum d’estupefaents Acció 3.4.3: Realització de controls d’alcoholèmia i estupefaents en zones i horaris d’oci nocturn Objectiu Reduir el nombre de persones que condueixen havent consumit alcohol o estupefaents en hores d’oci nocturn. Responsabilitat Policia Local de Manresa Relació Si bé aquesta acció (3.4.3) manté una relació directa amb l’acció 3.4.2 - Realització de controls d’alcoholèmia de caràcter general -, els controls d’alcoholèmia i consum d’estupefaents en zones i horaris d’oci nocturn no poden ser programats de forma exhaustiva en un termini d’un any, ja que les zones d’oci nocturn i els horaris són canviants. Accions que conformen l’actuació Dissenyar un programari on es determinen els controls d’alcoholèmia a dur a terme al llarg de l’any. Recopilar informació sobre les tendències de l’oci nocturn. Aplicar els controls d’alcoholèmia d’acord amb el Pla d’alcoholèmies i el coneixement de l’oci nocturn. Indicadors Nombre de controls Nombre de denúncies

×