Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pressupostos participatius proposta municipal

517 views

Published on

Proposta que fa l'equip de govern una vegada estudiades les prioritats plantejades per les assemblees ciutadanes

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pressupostos participatius proposta municipal

 1. 1. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Proposta Valoració Municipal(segons previsions d’ingressos i despeses i llei d’estabilitat pressupostària) 27 de novembre de 2012
 2. 2. CONDICIONANTS1. Llei Estabilitat Pressupostària2. Previsions3. Noves necessitats4. Prioritats
 3. 3. 1.Estabilitat PressupostàriaCOMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals a tenir el 2013 un dèficit estructural del 0%COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació màxima dels pressupostos respecte al 2012A efectes pràctics:es comparen previsions de 2011 i l’execució real: el resultat s’aplica sobre el projecte de pressupostos de 2013sobre eixes dades, es preveu la necessitat de deixar una quantitat de romanent positiu: l’entitat local ha de ser capaç de finançar totes les despeses no financeres sense acudir a l’endeutamentper a 2013, la “regla de la despesa” és 1,7%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més de l’1,7% respecte a l’any 2012
 4. 4. 2.Previsions A partir del comportament de les despeses de 2012:  reparació i conservació vies públiques  reparació i conservació instal·lacions esportives  reparació i conservació edificis municipals  reparació i conservació col·legis  reparació i conservació maquinària i instal·lacions  combustible vehicles serveis municipals i urbanisme  despeses diverses
 5. 5. 3.Noves necessitats De cara a 2013, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals:  adquisició de ferramentes i contenidors  material d’oficina  manteniment i ampliació xarxa internet  horts urbans  senyals per les sendes  arrendament pavelló Beniarbeig  manteniment sistema informàtic  drets daigua de la comunitat de regants
 6. 6. 4.PrioritatsL’equip de govern considera convenient la variació de 2 de les prioritats sorgides de les assemblees: Pista coberta (pr. 3)  ja que els participants a les reunions ja ho havíem assumit, i atès que eixa necessitat de moment està coberta (lloguer pavelló Beniarbeig), ens sembla sensat traure-ho de moment, mantenint una quantitat pel projecte Espai Cultural (pr. 14)  aquesta actuació hauríem de mantindre-la amb subvenció o sense, ja que aquest establiment es molt utilitzat pel veïnat, i ens hem de gastar molts diners, per aconseguir que puga tindre la llicencia d’apertura i siga un establiment digne i segur. Si no ve la subvenció faríem lactuació en diferents anualitats
 7. 7. PROPOSTA MUNICIPAL (I)1. Espai cultural (14): 121.312,41 € (93.812,41 € + 27.500)2. Prevenció incendis i taller ocupació (4/5): 53.000 €3. 10% ajudes socials (1): 32.000 €4. Gresite piscina (9): 30.000 €5. Obres vies públiques (13): 26.000 €6. Pont les Galgues (8): 11.000 €7. Camí la Parra (17): 11.000 €8. Projecte pista coberta (3): 10.000 €9. Equip de megafonia (7): 3.500 €10. Compostatge (6): 2.000 €[les xifres en menut equivalen al que costaria el “camionet” (15)]
 8. 8. PROPOSTA MUNICIPAL (II)TOTAL:299.812,41 €[en ajudes socials i foment de l’ocupació: 85.000 €]El total ix inferior als vora 320.000 € que hem barallat durant les reunions pels motius de la diapositiva 3
 9. 9. PROPOSTA MUNICIPAL (III) Variacions respecte als escenaris sorgits de les reunions:  Ajudes socials i taller ocupació: quantitat (85.000 €)  Pista coberta: no actuar encara que no vinga subvenció per espai cultural. Projecte  Espai Cultural: la quantitat (93.812,41 €), i actuar, amb independència de que vinga subvenció o no  Camionet: quantitat (33.000 €) i possible intercanvi  Gresite: quantitat (30.000 €)  Obres vies públiques: quantitat: 26.000 € (no calia reservar els 90.000 –era pla d’obres-: ací es pot introduir skatepark i/o adaptació pàrquing IES, o nucli contenidors carretera Beniarbeig)
 10. 10. DARRERA ADVERTÈNCIAInsistir en que els pressupostos no estan tancats; que pot passar qualsevol contingència que alteraria aquestes previsions, tot i que no és previsible, però que si passara, sinformaria puntualmentMOLTÍSSIMES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!!!

×