Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INFORME COMPTES MUNICIPALS  AJUNTAMENT DE PEDREGUER    OCTUBRE DE 2011
SERVEIS OBLIGATORIS AJUNTAMENT   DE PEDREGUER (7.603 habitants)•  ENLLUMENAT PÚBLIC.•  RECOLLIDA I TRACTAMENT RESSIDUS...
…PERÒ A MÉS L´AJUNTAMENT PRESTA  ALTRES MOLTS SERVEIS COM•  PROTECCIÓ CIVIL•  BRIGADA D´OBRES•  ESCOLETA INFANTIL•  S...
INGRESSOS AJUNTAMENT                PASSIUS               FINANCERSALTRES 304.963     ...
DESPESES AJUNTAMENT DE PEDREGUER PASSIUSFINANCERS              PERSONAL 473.613 INVERSIONS        2...
ROMANENT DE TRESORERIA        RESULTAT DE RESTAR• SALDOS AL BANC      • DINERS PENDENTS• DINERS PENDENTS DE ...
EVOLUCIÓ TRESORERIA AJUNTAMENT DE PEDREGUERANY HABITANTS  TREBALL. TREB. TREB.EPA  TREBA    TREB  INVERSIONS DES...
500,000RESULTAT EN EUROS ROMANET TRESORERIA                        0                ...
A QUI DEVEM? PRINCIPALMENT A: • BANCS•PROVEÏDORS
Quèdevem als bancs?  • CAPITAL •INTERESSOS
DEUTES FINANCERS a 30.06.2011                      CAPITAL PENDENT AMORTIZACIÓ         1,800,...
DEUTES FINANCERS a 30.06.2011                       INTERESSOS PENDENTS          160,000  ...
Què devem als bancs?       TOTAL 4.813.900 eurosINTERESSOS 475.893 €             CAPITAL        ...
Quèdevem a proveïdors?
Què devem a proveïdors?• JUNY de 2011     1.590.207 euros – FCC (Recollida fem)    664.488 euros – PLANTA TRANSF...
DEUTES (a curt i llarg  termini, setembre de 2011)BANCS    4.813.900        +PROVEÏDORS 1.531.513     _...
834 € per habitant
SITUACIÓ ACTUAL• CRÈDIT ICO      260.520 euros per a pagar a proveïdors de subministraments, obres i serveis: – 1...
PROPOSTES
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informecomptesmunicipalsoctubre2011

2,153 views

Published on

Informe econòmic sobre l'estat

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informecomptesmunicipalsoctubre2011

 1. 1. INFORME COMPTES MUNICIPALS AJUNTAMENT DE PEDREGUER OCTUBRE DE 2011
 2. 2. SERVEIS OBLIGATORIS AJUNTAMENT DE PEDREGUER (7.603 habitants)• ENLLUMENAT PÚBLIC.• RECOLLIDA I TRACTAMENT RESSIDUS SÒLIDS.• NETEJA VIÀRIA• AIGUA POTABLE• CLAVEGUERAM• PAVIMENTACIÓ I CONSERVACIÓ VÍES PÚBLIQUES• JARDINS I ZONES VERDES• CEMENTIRI• BIBLIOTECA• MERCATS
 3. 3. …PERÒ A MÉS L´AJUNTAMENT PRESTA ALTRES MOLTS SERVEIS COM• PROTECCIÓ CIVIL• BRIGADA D´OBRES• ESCOLETA INFANTIL• SERVEIS SOCIALS• CIRCUIT CULTURAL MARINA ALTA• ESCOLES ESPORTIVES• ESCOLA MÚSICA• CREAMA• ALTRES….
 4. 4. INGRESSOS AJUNTAMENT PASSIUS FINANCERSALTRES 304.963 445.696 SUBVENCIONS 1.562.511 IMPOSTOS 3.396.005 TRANSFERÈNCIES ESTAT 1.385.290 TAXES 1.820.401
 5. 5. DESPESES AJUNTAMENT DE PEDREGUER PASSIUSFINANCERS PERSONAL 473.613 INVERSIONS 2.558.536 1.645.540 TRANSFERENCI ES 520.366 BENS CORRENTS I SERVEIS 2.406.239 DESPESES FINANCERES 189.948
 6. 6. ROMANENT DE TRESORERIA RESULTAT DE RESTAR• SALDOS AL BANC • DINERS PENDENTS• DINERS PENDENTS DE DE PAGAMENT COBRAMENT
 7. 7. EVOLUCIÓ TRESORERIA AJUNTAMENT DE PEDREGUERANY HABITANTS TREBALL. TREB. TREB.EPA TREBA TREB INVERSIONS DESPESES INGRESSOS RESULTAT PLANTILLA ESCOLA TEMPORALS, TOTALS INCLOSA FIXOS MUSICA PAMER, ETC. INVERSIÓ2002 6.152 45 10 9 64 1.339.527 4.273.218 4.851.080 374.2262003 6.308 49 12 12 1 74 1.367.436 4.830.096 4.386.600 192.6432004 6.489 49 16 9 6 80 575.749 4.402.447 4.782.170 257.7422005 6.733 53 23 7 1 84 2.397.768 6.674.408 6.316.865 55.9222006 6.857 62 20 7 11 100 1.068.409 6.129.246 6.843.734 158.1262007 7.097 60 22 5 10 97 1.234.029 6.627.066 6.397.967 -184.3362008 7.480 61 21 7 13 102 2.222.226 7.852.260 7.638.305 -599.2342009 7.602 61 17 7 17 102 3.123.498 9.180.157 9.184.096 -1.326.5412010 7.602 61 16 4 16 97 1.645.540 7.794.242 7.800.625 -1.469.0272011 7.659 60 16 3 14 93 2.468.372 8.968.010 9.111.723
 8. 8. 500,000RESULTAT EN EUROS ROMANET TRESORERIA 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -500,000 RESULTAT -1,000,000 -1,500,000 ÚLTIMS 10 ANYS -2,000,000
 9. 9. A QUI DEVEM? PRINCIPALMENT A: • BANCS•PROVEÏDORS
 10. 10. Quèdevem als bancs? • CAPITAL •INTERESSOS
 11. 11. DEUTES FINANCERS a 30.06.2011 CAPITAL PENDENT AMORTIZACIÓ 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 CAIXA CAM SANTANDER BCL CAJA BBVA BANC DE PROVINCIAL MADRID VALÈNCIACAPITAL PENDENT AMORTIZACIÓ 287,296 242,794 1,674,007 960,250 422,308 551,354 200,000 TOTAL PENDENT AMORTIZACIÓ 4.338.009 euros.
 12. 12. DEUTES FINANCERS a 30.06.2011 INTERESSOS PENDENTS 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 CAIXA CAM SANTANDER BCL CAJA BBVA BANC DE PROVINCIAL MADRID VALÈNCIA INTERESSOS PENDENTS 19,459 7,268 127,674 146,403 38,975 120,256 15,858 TOTAL INTERESSOS 475.893 euros*
 13. 13. Què devem als bancs? TOTAL 4.813.900 eurosINTERESSOS 475.893 € CAPITAL 4.388.007 €
 14. 14. Quèdevem a proveïdors?
 15. 15. Què devem a proveïdors?• JUNY de 2011 1.590.207 euros – FCC (Recollida fem) 664.488 euros – PLANTA TRANSFERÈNCIES 188.618 euros – GESTKAL (ESCOLES ESPORTIVES) 92.921 euros – IBERDROLA 103.778 euros – ALTRES 540.402 eurosRETRÀS APROXIMAT PAGAMENT FACTURESDE 11 MESOS
 16. 16. DEUTES (a curt i llarg termini, setembre de 2011)BANCS 4.813.900 +PROVEÏDORS 1.531.513 ________________TOTAL DE 6.345.413 euros
 17. 17. 834 € per habitant
 18. 18. SITUACIÓ ACTUAL• CRÈDIT ICO 260.520 euros per a pagar a proveïdors de subministraments, obres i serveis: – 102 Autònoms i xicotetes empreses. – Posta al dia de factures fins a mitjans abril 2011. – Intentar acabar l´any amb un retràs per baix dels 6 mesos.
 19. 19. PROPOSTES

×