Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Procediment excepcional de pagament a proveïdors Ajuntament Alzira

243 views

Published on

Ayuntamiento Alzira,Alzira, Ponencia, Ajuntament Alzira, Ayuntamiento Alzira, Administración Electrónica, Open Government, Ayuntamiento Digital

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Procediment excepcional de pagament a proveïdors Ajuntament Alzira

 1. 1. 1 Procediment excepcional de pagament a proveïdors Curs pràctic d’Administració electrònica. El projecte de l’Ajuntament d’Alzira Alzira, desembre de 2012 Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila Àrea Economia i Hisenda de l’Ajuntament d’Alzira
 2. 2. 2 Primer pas: establir d’ofici la quantia d’OPP i elaborar Pla d’ajust Segon pas: sol·licitud de les empreses proveïdores de certificació d’OPP Tercer pas: Remissió d’informació al MINHAP, a l’AEAT i als proveïdors Quart pas: Pagament d’OPP OPP = Obligacions pendents de pagament Procediment excepcional de pagament a proveïdors
 3. 3. 3  Extraure de la comptabilitat municipal les factures amb els requisits del RDL 4/2012, de 24 de febrer; entre altres, que siguen vençudes, líquides i exigibles abans a l’1 de gener de 2012.  Hem tret un llistat de factures pendents de pagament, i hem comprovat una per una si s’ajustava als requisits establerts pel RDL 4/2012. Ha resultat 76 factures de 19 empreses.  D’ofici, ens ha resultat un deute pendent de pagament d’1.611.302,59 euros, la major part en factures pendents d’una sola empresa.  Termini de remissió del llistat al MINHAP: 15 de març.  Termini de remissió del Pla d’ajust: 31 de març. Procediment excepcional de pagament a proveïdors 1r Pas: Establir la quantia d’OPP
 4. 4. 4  Ordre HAP/537/2012, de 9 de març: model de sol·licitud i de Certificat individual de reconeixement d’existència d’OPP a càrrec de l’Ajuntament.  El termini va començar el dia 2 d’abril. S’han presentat més de 200 sol·licituds de certificació individual.  S’ha comprovat cadascuna de les factures si té tots els requisits del RDL 4/2012: si consta o no en la comptabilitat, en el departament on possiblement s’haja rebut, la data de recepció de la factura, la possible prescripció,, …  I s’ha emés certificació individual de totes les factures sol·licitades. Procediment excepcional de pagament a proveïdors 2n Pas: Certificació individual de reconeixement d’OPP
 5. 5. 5 Quinze dies per a notificar la certificació al proveïdor. Silenci positiu. Els terminis han sigut molt ajustats. Hem utilitzat el correu electrònic per comunicar-nos amb les empreses i per notificar-los les certificacions. Sols 27 factures de les sol·licitades han obtingut certificació favorable. Procediment excepcional de pagament a proveïdors 2n Pas: Certificació individual de reconeixement d’OPP
 6. 6. 6  MINHAP: La primera relació d’OPP i el Pla d’ajust s’han enviat a través de l’oficina virtual del Minhap per a les entitats locals.  Des de l’inici del procediment em consultat a diari les notes informatives que s’han succeït en la pàgina web del Minhap i que han aportat informació complementaria i respostes als dubtes i consultes efectuades. Procediment excepcional de pagament a proveïdors 3r Pas: Remissió d’informació al Minhap i a l’AEAT
 7. 7. 7  AEAT. El procediment per enviar la informació de les certificacions individuals favorables o desfavorables al reconeixement d’obligacions pendents de pagament, s’ha gestionat a través d’una aplicació a l’efecte des de la pàgina web de l’AEAT. Procediment excepcional de pagament a proveïdors 3r Pas: Remisió d’informació al Minhap i a l’AEAT
 8. 8. 8 L’accés a l’aplicació AEAT en el primer període del 2 al 10 d’abril, va coincidir amb la setmana santa i amb l’inici de la campanya de Renda 2011. L’aplicació va quedar bloquejada l’últim dia, 10 d’abril, va ser impossible introduir o modificar dades. Procediment excepcional de pagament a proveïdors 3r Pas: Remisió d’informació a l’AEAT i al Minhap
 9. 9. 9  La comunicació amb altres departaments de l’Ajuntament ha sigut per telèfon i per correu electrònic.  La comunicació amb les empreses proveïdores ha sigut principalment per correu electrònic, quedant constància de la consulta o la comunicació efectuada. Procediment excepcional de pagament a proveïdors 3r Pas: Remisió d’informació a les empreses proveïdores
 10. 10. 10 • Després de revisar totes les factures sol·licitades per les empreses proveïdores i d’emetre les certificacions individuals corresponents, s’ha establert la relació definitiva d’OPP en este procediment, que comprén 59 factures de 21 empreses. • Este procediment ha portat a la formalització d’un deute a llarg termini per pagar totes les factures de la relació, a través de l’ICO, per import d’1.456.565,37 euros,. Procediment excepcional de pagament a proveïdors 4t Pas: Pagament d’OPP a les empreses proveïdores
 11. 11. 11  Hem utilitzat les noves tecnologies per comunicar- nos amb les empreses proveïdores. El procés ha sigut més àgil i hem pogut arribar als terminis marcats.  Hem utilitzat les noves tecnologies per comunicar- nos amb el Minhap, tant per remetre informació com per consultar les notes informatives que s’incorporaven al procediment dia sí i dia també.  Hem utilitzat les noves tecnologies per donar la informació en l’aplicació de l’AEAT.  I esta informació s’ha traslladat també a l’ICO, que ha sabut la quantitat que necessitava este Ajuntament sense haver-la de demanar. Procediment excepcional de pagament d’OPP a proveïdors Resum
 12. 12. 12 No son OPP, però ens dóna una idea del reduït nombre de factures que consten en la Intervenció pendents de tramitar a final d’any. 487315182290 Aprovades en pressupost següent 49615 Registrades y no aplicades al Pressupost 9.6259.5999.2058.426Factures registrades Any 2008Any 2009Any 2010Any 2011Factures Procediment excepcional de pagament a proveïdors
 13. 13. 13  Hem de millorar la recepció i gestió de les factures.  Podem tenir constància de totes les factures que rep l’Ajuntament, si es reben a través del Portal de facturació electrònica.  La gestió de les factures podrà ser encara més àgil a través de la seua conformitat en la plataforma. Procediment excepcional de pagament d’OPP a proveïdors Conclusions
 14. 14. 14 Demanar i agrair a tots els departaments la col·laboració per insistir a les empreses proveïdores en la presentació de les factures a través del Portal de facturació electrònica. Procediment excepcional de pagament d’OPP a proveïdors

×