Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KOOSTÖÖ &                         JUHTMÕTE
     MOTIVATSIOON
                ...
PÕHIPROTSESS                        ARENG

   Kõikvõimalike inimühenduste põhiprotsess     ...
JUHT
     KOLLEGIAALNE
                          Juht on inimene, kes võtab vastutuse
    ...
PROBLEEM
SUHTED & EDUKOGEMUS
                                   Probleemid asuvad inime...
TARKUSE KUJUNEMINE                 EDUKOGEMUSE TÄHTSUS

1.  Teadmised on vaja rakendada oskusteks, et  ...
ETTEVALMISTAMINE                       VAJADUSTE SELGITAMINE
1.  Sõnasta ettepanek selgelt ja konkre...
HIRM VÕI ARMASTUS                           HIRM

    Iga mõte, sõna ja tegu tugineb kas  ...
SOOVIN SULLE
  SUURI UNISTUSI, ENESEUSKU
 JA JULGET PEALEHAKKAMIST!
        Aivar Haller
         51...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Motivatsioonitreening

683 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Motivatsioonitreening

 1. 1. KOOSTÖÖ & JUHTMÕTE MOTIVATSIOON 1.  Ainuke asi, mis ei muutu, on see, et kõik muutub. 2.  Ükski saavutus ei ole nii tähtis, kui see muutus Sinu sees, mis selle saavutuseni aitas. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 MUUT(U)MISE PÕHJUS VÄIDE 1.  Iga elus asi muutub vaid siis, kui ta näeb muutuses võimalust enese säilitamiseks. Me suudame kõik koos luua keskkonda, kus kõik tahavad ja saavad 2.  Muutuse tulemused tulenevad tähenduse elust rohkem rõõmu tunda. muutumisest. Tähenduse loob suhe iseendaga. Me muutume vaid siis, kui usume, et uus arusaam, uus idee või uus vorm aitab meil saada rohkem selleks, kes me tegelikult oleme. Margaret J. Wheatley ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 JUHTMÕTE PÕHITAOTLUS 1.  Ainuke asi, mis ei muutu, on see, et kõik Aidata inimesel kujuneda iseseisvalt muutub. mõtlevaks, otsustavaks ja tegutsevaks 2.  Ükski saavutus ei ole nii tähtis, kui see isiksuseks, kes tahab ja suudab tegutseda muutus Sinu sees, mis selle saavutuseni ning vastutada. jõuda aitas. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 1
 2. 2. PÕHIPROTSESS ARENG Kõikvõimalike inimühenduste põhiprotsess Areng on üleminek kvalitatiivselt uude on inimese areng. seisundisse. Areng baseerub indiviidil ehk on otseselt Kui inimene ei taju piisava selgusega, kuidas seotud konkreetse persooniga. ta konkreetses keskkonnas kasvab ja edasi areneb, kuidas tema võimed ja tuleviku Areng on loomingu mitte õppimise funktsioon väljavaated ehk siis loomingu objektiivne kaassõltuvus. järjest avarduvad, siis ta kas hakkab võitlema, lahkub või mandub! Ülo Vooglaid ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGU EELDUSED VABADUS 1.  Vabaduse eeldus on kord. 1.  Suhtestumine, 2.  Kord on kokkuleppeline ühiste normide ja 2.  loominguvabadus, reeglite kogum. 3.  julgus ja oskus lahti lasta ning 3.  Demokraatia alus – lubatud on kõik, mis ei 4.  tähelepanuvõime avardumine. ole keelatud! Järjepidev areng toimub ainult iseregulatsiooni olemasolu korral. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 VASTUTUS VALIKUSITUATSIOONI 4 TUNNUST Vastutada saab ainult see, kes otsustab. 1.  Vähemalt üks alternatiiv. Vastutada tuleb selle eest, mida teed ja ka 2.  Võimalus lisada alternatiive. selle eest, mida tegemata jätad. 3.  Võimalus otsustada oma parima Otsustada saab üksnes valikusituatsioonis. äratundmise järgi. 4.  Asi, millest räägitakse peab olema oluline. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 2
 3. 3. JUHT KOLLEGIAALNE Juht on inimene, kes võtab vastutuse JUHTIMINE hoolitseda iseenda ja oma kaaslaste potentsiaali kasvu eest ehk võime eest: o  seada eesmärke ja valida vahendeid, o  kehtestada tegutsemise põhimõtted ja hindamise kriteeriumeid, o  hinnata tegijaid, tegevust, tulemust ja potentsiaali edasiseks tegutsemiseks ehk jätkusuutlikkust. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 JUHTIMINE JUHTIMISE PARADOKS 1.  Juhtimine on soovitud tulemuste Juhtimise nagu ka valitsemise eesmärgiks on saavutamine koos oma meeskonnaga. iseregulatsioon! 2.  Juhtimine on arengukeskkonna loomine. 3.  Juhtimine on eeskujuks olemine. Nii riik, ettevõte, kool kui ka perekond teevad 4.  Juhtimine on aitamine ehk abi iseseisvaks ideaalis võrdseid pingutusi nii juhtimiseks ja muutumisel. valitsemiseks kui samal ajal ka juhtimise ja valitsemise vältimiseks. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 EDU MAJANDUSLIKU EDU PARADOKS Edu on plaanitud seisundi saavutamine Majanduslik edu kui omaette eesmärk kooskõlas saavutaja väärtushinnangutega. saavutatakse eeskätt looduse, kultuuri, inimeste tervise ja heaolu arvelt ning võib seetõttu olla äärmiselt ohtlik. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 3
 4. 4. PROBLEEM SUHTED & EDUKOGEMUS Probleemid asuvad inimeste sees. Kui Sul on probleem, siis on see Sinu probleem. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 SUHTED JA ELU KVALITEET KOGU TÕDE SUHETEST Mitte miski muu peale suhete ei too Meie elu kvaliteet sõltub meie suhete Sinu ellu rohkem rõõmu ja rahulolu või siis kvaliteedist. vastupidist - probleeme ja kannatusi. Meie suhete kvaliteet sõltub meie suhtumisest iseendasse, teistesse, töösse ja ellu tervikuna. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 INIMSUHTED KAKS HUNTI Ko m SUHTLEMINE m Kuri hunt - hirm, viha, kadedus, kurbus, un ika n ahnus, ülbus, alaväärsus, valskus, kõrkus, ts ts ioo egoism … io ak on er Sümbolite Int Tegevuste Hea hunt - rõõm, rahu, armastus, lootus, M tõde, tagasihoidlikkus, heldus, sõprus, süsteem an süsteem sallivus, halastus, usk … ine ipu rim le m ee er im or in Inf e KOHTLEMINE ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 4
 5. 5. TARKUSE KUJUNEMINE EDUKOGEMUSE TÄHTSUS 1.  Teadmised on vaja rakendada oskusteks, et 1.  Sa lood või hävitad usaldust iga oma suhte seeläbi saada kogemus. ja suhtumisega. 2.  Nende kolme ühisosana tekivad uued seosed 2.  Usaldus loob eelduse edukogemuse ehk arusaamine, millele järgneb suure tekkimiseks. terviku parem mõistmine. 3.  Järjepidevate edukogemuste tulemusel 3.  Alles siis saab välja kujuneda sallivus ja kujuneb välja eneseusk. ühisus, mis on olulised püsiva usaldusliku suhte tekkimiseks. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ENESEUSU TÄHTSUS 1.  Eneseusk ehk endasse uskumine aitab IDEEDE MÜÜMINE vabaneda ohvrimentaliteedist. 2.  Eneseusklik inimene juhib oma elu. 3.  Mitu eneseusklikku inimest koos loovad eelduse sünergia tekkimiseks ehk mõistliku pingutusega erakordsete tulemuste saavutamiseks. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 MIS ON IDEEDE MÜÜMINE? IDEEDE MÜÜMISE PROTSESS Eesmärgi, idee või ülesande selline esitamine, 1.  Ettevalmistamine mille läbi inimene saab aru: 2.  Vajaduste selgitamine 1.  miks ning mida on vaja teha ja 3.  Lahenduse esitlemine 2.  kuidas see talle endale ja organisatsioonile 4.  Kokkuleppele jõudmine kasulik on, 3.  ideega põhimõtteliselt nõustub ning 4.  idee ellu rakendamisega tegelema hakkab. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 5
 6. 6. ETTEVALMISTAMINE VAJADUSTE SELGITAMINE 1.  Sõnasta ettepanek selgelt ja konkreetselt. Mida sa tahad, et inimene tegema või mismoodi mõtlema hakkaks? 1.  Tänase olukorra ühine kaardistamine. 2.  Pane kirja lugu, mida tahad rääkida (argumendid ja näited). 2.  Võimalike positiivsete Mis kasu ta saab, kui ta sinu ideega nõustub ja seda järgima tulevikustsenaariumide loomine koos hakkab? inimesega. 3.  Mõtle välja, mida ütled sina ja mida võiks tema öelda. Millised argumendid tood ise, mida küsid temalt (eeldusel, et ta 3.  Ühisele arusaamale jõudmine uue tuleb ise ilmselt sama vastuse peale)? olukorra vajalikkusest ja kasulikkusest 4.  Mõtle välja küsimused, mis annavad sulle vastusena inimese jaoks. argumente, mida inimene peaks välja ütlema. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARUTELU 1.  Inimese eelhäälestus, üldine motiveerituse tase ja intelligentsuse aste. MOTIVATSIOON 2.  Idee müük on kaasa mõtlema kutsumise protsess, see ei ole inimestega manipuleerimine. 3.  Müügi õnnestumise määrab suures osas ära “müüja” kavatsus. 4.  Kui “osta” ei taheta, siis pole piisavalt usaldust. Samas, ideede müümine (mitte peale surumine) on hea viis usaldust suurendada ja suhteid parandada, näidates austust selle vastu, kellele ideid “müüakse”. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 MIS ON MOTIVATSIOON? PROBLEEMI OLEMUS 1.  Peamine põhjus millegi saavutamiseks. Kui elu muutub keeruliseks, siis reeglina 2.  Liikuma panev ja liikumas hoidev jõud. otsime kõigepealt abi väljastpoolt, sest 3.  Kütus kõrgele ja kaugele lendamiseks. usume, et oleme olude jaolukorra ohver. Alles viimases hädas püüame oma 4.  Vahend ja eeldus eneseusu leidmiseks. jõududega hakkama saada ehk oma 5.  Igavese jõu allikas, mis asub meis endis. uskumust muuta. 6.  Peidetud aarde kaart elumatkajale. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 6
 7. 7. HIRM VÕI ARMASTUS HIRM Iga mõte, sõna ja tegu tugineb kas 1.  Hirmu ema on teadmatus. hirmul või armastusel. 2.  Hirmu isa on teadmata. Maailmas ei ole ühtki teist 3.  Pärssiv hirm ehk paanika. võrdväärset motivaatorit. 4.  Alalhoidev hirm ehk respekt. 5.  Saad seda, mida kardad. 6.  Kui kardad, ära tee; kui teed, ära karda! ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARMASTUS EDU SALADUS 1.  Armastus on täiuslikkuse tunnetamine. Edu saladus peitub selles, et edukad on 2.  Armastus on terviku mõistmine. muutnud harjumuseks nende asjade 3.  Armastus on ühtsustunne kõigega. tegemise, mida ebaõnnestujatele teha ei 4.  Armastus on andmine, mitte saamine. meeldi. 5.  Armastus on otsus, mitte vastus. Albert Gray ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 KOKKUVÕTE USK 1.  Näe ennast Suure Terviku Olulise Osana. Sa kas usud või ei usu, 2.  Keskendu asjadele, mis Sinust sõltuvad. mõlemal juhul on Sul õigus. 3.  Loo julgustavaid ja innustavaid suhteid. 4.  Loo mudel sellest, mida ja kuidas saavutad. 5.  Leia oma põhjus mugavustsoonist väljumiseks. 6.  Küsi endalt alati, miks see Sulle tähtis on ehk leia üles oma põhiväärtused. 7.  Usu enda sisse. 8.  Aita teistel eneseusklikuks saada. ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 7
 8. 8. SOOVIN SULLE SUURI UNISTUSI, ENESEUSKU JA JULGET PEALEHAKKAMIST! Aivar Haller 51 62211 aivar@haller.ee ARENGUKESKKONNA LOOMINE 31.01.2009 8

×