Successfully reported this slideshow.

Uurimistöödes VKG-s

594 views

Published on

Uurimstööde korraldamine ja statistika

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uurimistöödes VKG-s

 1. 2. Kasutatud meetodid <ul><li>ankeet / test / küsimustik </li></ul><ul><li>katse / eksperiment / vaatlus </li></ul><ul><li>Andmebaasi /arhiivipõhine </li></ul><ul><li>analüüsiv võrdlus </li></ul><ul><li>(aja) kirjanduslik analüüs </li></ul><ul><li>ajalooline uurimus </li></ul><ul><li>intervjuu / vestlus </li></ul>Aivar Halapuu kolmapäev, 12. oktoober 2011. a
 2. 3. Kasutatud meetodid Aivar Halapuu kolmapäev, 12. oktoober 2011. a
 3. 4. Uurimistöid teostavad 11. klasside õpilased <ul><li>on läbinud põhikooli matemaatika kursuse </li></ul><ul><li>on läbinud 10 klassi matemaatika kursuse </li></ul><ul><li>Millised on nende teadmised statistikast? </li></ul><ul><li>mis on suurim, vähim, keskmine, mood, protsent </li></ul><ul><li>kuidas valmistada diagrammi </li></ul>Aivar Halapuu kolmapäev, 12. oktoober 2011. a
 4. 5. Kui palju aega te töötate päevas arvutiga (keskmiselt)? <ul><li>Kas selle küsimusega saame midagi teada? </li></ul><ul><li>Kas see küsimus on valiidne st mõõdab seda, mida ta lubab end mõõtvat. </li></ul><ul><li>Test ei saa kunagi olla täielikult valiidne, kuid head testid püüdlevad kõrge kvaliteedi poole. </li></ul><ul><li>Parem küsimus: Kui palju aega te töötasite arvutiga eile, täna? </li></ul><ul><li>Et vastata sellele huvitavale küsimusele võiksime paluda vastajal pidada nädal aega päevikut </li></ul><ul><li>Ja ütleme talle hiljem, kui palju ta töötab arvutiga keskmiselt päevas </li></ul>Aivar Halapuu kolmapäev, 12. oktoober 2011. a
 5. 6. Mis on Teie lemmik õppe aine? <ul><li>Kui kordaks seda küsimust mõne huvitava video järel loodusõpetusest või pärast head muusikaelamust </li></ul><ul><li>Kas see küsimustik on reliaabel st on usaldusväärne, tulemused annavad tõese pildi </li></ul><ul><li>Parem küsimus: reastage antud õppeained või hinnake loetletud ainete meeldivust mingis skaalas </li></ul>kolmapäev, 12. oktoober 2011. a Aivar Halapuu
 6. 7. Millist ajalehte te peate tähtsamaks? <ul><li>Väljavõte uurimistööst: ankeedi põhjal </li></ul><ul><li>&quot;Paljud loevad “Päevalehte” muid ajalehti loetakse vähem“ </li></ul><ul><li>Lähemal uurimisel vaadates küsimusi ja vastustetabelit selgub, et tähtsamaks ajaleheks peab päevalehte 40% vastanutest postimeest 25%, õhtulehte 20%, kohalikke lehti 15%. </li></ul><ul><li>Ankeedis polnud küsimust : </li></ul><ul><li>milliseid ajalehti te loete? </li></ul>Aivar Halapuu kolmapäev, 12. oktoober 2011. a
 7. 8. Teie lemmikloom <ul><li>Kuidas vastasid need, kellel pole kodus lemmiklooma? </li></ul><ul><li>Mida me tahame teada saada? </li></ul><ul><li>Keskmiselt on kodus 1,5 kassi. </li></ul><ul><li>Kass on lemmikloomana pooltel peredest Koer aga kolmel perel neljast mõlemat looma võib kohata igas neljandas peres. </li></ul>Aivar Halapuu kolmapäev, 12. oktoober 2011. a
 8. 9. Millest alustada ankeetküsitlust? <ul><li>Kas te teete sporti sagedasti? </li></ul><ul><li>4 x 6 </li></ul><ul><li>Parem oleks kindlasti 3 korda nädalas </li></ul><ul><li>See on vähim mida soovitavad meedikud. </li></ul><ul><li>Kas need kes arvasid, et teevad sagedasti sporti, teevad vähemalt 4 korda nädalas? </li></ul>Aivar Halapuu kolmapäev, 12. oktoober 2011. a
 9. 10. Mõõdukalt <ul><li>3 korda nädalas? </li></ul><ul><li>vähe </li></ul><ul><li>2 korda või 1 kord nädalas. </li></ul><ul><li>INIMESED ON ERINEVAD, </li></ul><ul><li>ARUSAAMAD ERINEVAD. </li></ul>Aivar Halapuu kolmapäev, 12. oktoober 2011. a
 10. 11. Mida tähendab - teen sporti <ul><li>see on meditsiinis kindel termin </li></ul><ul><li>pulss peab tõusma vähemalt 15 minutiks kõrgemale kui 140 lööki minutis (treeningu järel higistad ja hingeldad) </li></ul><ul><li>sõltub muidugi vanusest, treenitusest jms </li></ul>Aivar Halapuu kolmapäev, 12. oktoober 2011. a
 11. 12. Kuidas uurida hinnanguid? <ul><li>Kas te olete oma hommikuse konjakijoomise maha jätnud vastake jah või ei. </li></ul><ul><li>Mida me saame teada, kui vastati jah? </li></ul><ul><li>Kui vastati ei. </li></ul><ul><li>Kas tegelete spordiga? jah / ei </li></ul>Aivar Halapuu kolmapäev, 12. oktoober 2011. a
 12. 13. Kuidas uurida hinnanguid <ul><li>Koostame grupi sarnaseid küsimusi ja paneme sobiva skaala kõrvale: </li></ul><ul><li>Märgi ebaoluline 1 ..3 ei oska vastata .. oluline 5 </li></ul><ul><li>Tulin VKG-sse õppima, sest: </li></ul>kolmapäev, 12. oktoober 2011. a Aivar Halapuu 1 - ebaoluline 2 3 – ei oska vastata 4 5 – oluline VKG on edukas kool Asub kodule lähedal Minu sõbrad käivad siin koolis Siin on hea raamatukogu Selle kooli söök on hea
 13. 14. Millised järeldused ei sobi <ul><li>enamus </li></ul><ul><li>paljud </li></ul><ul><li>peaaegu kõik </li></ul><ul><li>ülejäänud, kui neid on rohkem kui 10% küsitletutest. </li></ul><ul><li>tihti, sagedasti </li></ul><ul><li>s ageli ( pesen käsi) </li></ul><ul><li>t ihti (hooldan kingi) </li></ul><ul><li>h arva ( käin teatris ) </li></ul><ul><li>Mida saab sellest teada uurija? </li></ul><ul><li>Mitu korda päevas, nädalas, kuus? </li></ul>Aivar Halapuu kolmapäev, 12. oktoober 2011. a
 14. 15. Milline on teie suhe suitsetamisega? <ul><li>Vastuseid võib kodeerimise käigus grupeerida </li></ul><ul><li>Grupeerimine peab olema sisukas </li></ul><ul><li>Samuti võib grupeerida vastajaid vastuste alusel. Gruppide suurused ei tohi olla järelduste jaoks liiga erinevate kaaludega. </li></ul>Aivar Halapuu kolmapäev, 12. oktoober 2011. a
 15. 16. Kui 50% küsitletutest ei suitseta ja 75% ei tarbi sagedasti alkoholi <ul><li>siis võib öelda, et tegemist on üsna karskeid eluviise harrastavate vastajatega! </li></ul><ul><li>Kas on tehtud kahemõõtmeline uuring? </li></ul><ul><li>Palju on neid, kes ei suitseta ja ei tarbi sagedasti alkoholi? </li></ul><ul><li>Palju on neid, kes mõlemat mõnuainet kasutavad? </li></ul>Aivar Halapuu kolmapäev, 12. oktoober 2011. a
 16. 17. Teie vanus <ul><li>Kes soovib selle vastuse ette lugeda? </li></ul><ul><li>Parem: küsime sünniaastat </li></ul><ul><li>1.jaanuari seisuga näitab see vanust piisavalt täpselt. </li></ul><ul><li>Kas täpsus on piisav, kui meie küsitlus on toimunud detsembris? </li></ul><ul><li>Milliseid vanusegruppe me töös kasutame? </li></ul>kolmapäev, 12. oktoober 2011. a Aivar Halapuu
 17. 18. Küsitluse koostamine <ul><li>- on pikk protsess </li></ul><ul><li>- et kõik vead saaks kõrvaldatud, kulub töötava ankeedi saamiseks keskmiselt 10 aastat </li></ul><ul><li>- et see oleks valiidne ja reliaabel </li></ul><ul><li>- juba toimiva ankeediga kordusuuringu teostamine on oluliselt kindlam </li></ul><ul><li>- saame võrrelda varasemate tulemustega, ei pea jalgratast leiutama </li></ul>Aivar Halapuu kolmapäev, 12. oktoober 2011. a
 18. 19. Tänan kuulamast! Aivar Halapuu kolmapäev, 12. oktoober 2011. a

×