Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LEADER projektu
piemēri
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Grundzāles brīvdabas estrāde
Īstenošanas vieta: Grundzāle,
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads
Projekta īstenotājs: Smilt...
Izstāžu - sanāksmju telpa
un šautuve Jercēnos
Īstenošanas vieta:
„Jērcēnmuiža”, Jērcēnu
pagasts, Strenču novads
Projekta ī...
Interešu izglītības iespēju un
izglītojošo eksponātu bāzes
paplašināšana izziņas un
eksperimentu centrā «Lielvārdi»
Īsteno...
Darbnīcas modernizācija
Īstenošanas vieta: Auseklītis,
Meņģeles pag., Ogres novads
Projekta īstenotājs: Inga Gailīte
Īsten...
Tehniskais nodrošinājums Ventspils novada
zivju resursu aizsardzībai
Īstenošanas vieta: Ventspils novads, Vārves
pagasts, ...
Loka šaušanas treniņu laukuma un treniņu
materiāli tehniskās bāzes izveide
Īstenošanas vieta: Ances pagasts “Krastiņi”
Pro...
Skeitparka konstrukciju elementu
iegāde un uzstādīšana
Īstenošanas vieta: Gaismas iela 9,
Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas no...
Aktīvās atpūtas iespēju nodrošināšana
Talsu novada iedzīvotājiem
Īstenošanas gads: 2011.-2012.gads,
Projekta īstenotājs: b...
Mazo laivu piestātne Rojā
Īstenošanas gads: 2012.-2013.gads
Projekta īstenotājs: Rojas tūrisma
biedrība
Īstenošanas vieta:...
Jaunu produktu ieviešana SIA “CLBK”
ražošanā
Īstenošanas vieta: Stopiņu novads, Noliktavu
iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads...
Pļavas muzeja ekspozīciju zāles
vienkāršota renovācija Kaldabruņas skolā
Īstenošanas vieta: Kaldabruņas skola,
Kaldabruņa,...
Unguru evanģeliski luteriskās
baznīcas sakristejas renovācija
tradicionālās garīgās kultūras
uzturēšanai
Īstenošanas vieta...
Carnikavas novadpētniecības muzeja izveides
pirmā kārta
Projekta īstenotājs: Carnikavas novada
pašvaldība
Īstenošanas laik...
Publiskās infrastruktūras
nodrošināšana peldvietai „Centrs”
Saulkrastos
Projekta īstenotājs: Saulkrastu
novada pašvaldība
...
Sporta aktivitāšu trases izveidošana
Lejasciemā
Projekta īstenotājs: Biedrība „Sporta klubs
„Lejasciems””
Īstenošanas viet...
Ražošanas uzņēmuma mājas apstākļos
“Ozoli” attīstība un konkurētspējas
veicināšana
Projekta īstenotājs: Ražošanas uzņēmums...
Desu, kūpinājumu un konservu
ražošana no saimniecībā izaudzētām
cūkām
Īstenošanas vieta: Saldus novads, Zaņas
pagasts “Rub...
Biškopības produktu aprites uzņēmuma
attīstīšana un modernizācija konkurētspējas
veicināšanai
Īstenošanas vieta: Nīgrandes...
Pieejamības nodrošināšana tūristiem
līdz Mālpils novada kultūrvēsturiskiem
un dabas objektiem
Projekta īstenotājs: biedrīb...
Ropažu viduslaiku pils pilsdrupu
vienkāršota rekonstrukcija un
teritorijas labiekārtošana
Projekta īstenotājs: biedrība
«R...
Trenažieru zāles aprīkojuma
iegāde Zaķumuižas sporta zālei
Projekta īstenotājs: Ropažu
novada pašvaldība.
Projekts īstenot...
Bioloģiskā piena pārstrādes
produktu ražošana LPKS „Viļāni”
Īstenošanas vieta: "Piena krasts",
Ornicāni, Viļānu pag., Viļā...
Labvēlīgas vides radīšana biedrības
“Jaunieši Rogovakai” darbībai
Projekta īstenotājs: Biedrība
“Jaunieši Rogovaki”
Īsteno...
Vēsturiskas senlatviešu maizes
krāsns izveide “Latgaļu sātā”
Projekta īstenotājs: Biedrība
“Latgales tradicionālās kultūra...
Stikla kausēšanas darbnīcas
attīstība Līvānos
Projekta īstenotājs: Stikla
kausēšanas darbnīca
Projekta apraksts:
Iegādātas...
Preiļu Romas
Katoļu baznīcas
griestu vienkāršotā
atjaunošana
Riteņbraukšanas sporta veida
BMX trases un aktīvās atpūtas
parka izveide
Projekta īstenotājs: Biedrība
«Mārupes BMX klubs»...
Montessori didaktisko materiālu un
pamatlīdzekļu iegāde biedrībai
Olaines ģimeņu atbalstam «Pumpurs»
Projekta īstenotājs: ...
Projekta īstenotājs: BMX sporta
kluba “Tālava”
Īstenošanas vieta: Burtnieku novads
Projekta mērķis: izveidot
Olimpiskajam ...
19.gs dārza sporta spēles un izklaide
Oleru muižā
Projekta īstenotājs: biedrība „Oleru
muiža”
Projekta mērķis: atjaunot mu...
Jaunas nektāraugu sēšanas
tehnoloģijas ieviešana zemnieku
saimniecībā “Šķesteri”
Īstenošanas ieta: Murmastienes
pagasts, V...
Ēdināšanas, kulinārijas un konditorejas
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
Lubānas novadā
Īstenošanas vieta: Lubāna, Lubāna...
Koka izstrādājumu rekonstrukcijas un
restaurācijas darbnīcas izveidošana
Projekta īstenotājs: Biedrība "Senpilsāta"
Īsteno...
Flīģeļa iegāde profesionālas
koncertdarbības nodrošināšanai Ludzas
novadā
Projekta īstenotājs: Biedrība “Ludzas
Mūzikas pa...
Arborista pakalpojumi Ilzes Rožlapas
jaunizveidotajā uzņēmumā
Projekta īstenotājs: SIA Rožlapa
Īstenošanas vieta: Grobiņa,...
Mūzikas dabas taka
Projekta īstenotājs: Biedrība « RUMULA»
Īstenošanas vieta: Virgas pagasts, Priekules novads
Īstenošanas...
Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra
izveide Vircavas pagastā
Īstenošanas vieta: "Kamenītes", Jelgavas iela 4, Vircavas...
Piparmētru pārstrāde un iepakošana
Īstenošanas vieta: “Terēni”, Vilces pagasts,
Jelgavas novads
Projekta īstenotājs: Lolit...
Švertlaivu un burāšanas inventāra iegāde
jauno burātāju apmācībām un sacensību
nodrošināšanai Engurē
Projektus īstenotājs:...
Atpūtas parka «Vēju dārzs»
labiekārtošana
Projektu īstenotājs: Biedrība «INBI»
Projekta ietvaros izveidota sporta
taka, ro...
Ūdens iemītnieku mulāžu
izveide Jaundomes muižā
Īstenošanas vieta: Dagdas novads,
Ezernieku pagasts, Jaundome,
Jaundomes m...
Mobilās sulu līnijas iegāde
augļkopības produkcijas
pārstrādei mājsaimniecībās
Projekta īstenotājs: biedrība
“Pūres Dzirna...
Amatnieku un mājražotāju
produkcijas un pakalpojumu
popularizēšana
Projekta īstenotājs: Kandavas novada
dome
Projekta mērķ...
Veselīgi un garšīgi “Mazvēveru”” piena
produkti
Projekts īstenots: 2013.gadā
Projekta īstenotājs: z/s Mazvēveri
Īstenošana...
“Dunte vāgūzī taisa teātri”
Projekta īstenotājs: Radošā
apvienība “Vāgūzis”
Projekts īstenots:
Salacgrīvas nov., Liepupes
...
Skolas muzeja veidošana
Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome
Īstenošanas laiks: 07.2012.-02.2013.
Projekta īstenošanas v...
«Multifunkcionāla sporta laukuma
ierīkošana Ādažu ciema centrā Ādažu Brīvās
Valdorfa skolas parkā» un «Mākslīgā zāliena
uz...
Latgalisko tradīciju un prasmju mājas
„Ambeļu skreine” Daugavpils novadā
vienkāršota rekonstrukcija
Projekta īstenotājs: B...
Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas
centra izveidošana Dvietes pagasta
"Apsītēs"
Projekta īstenotājs: Ilūkstes novad...
Mobilās amatniecības darbnīcas izveide
Skrundā
Projekta īstenotājs: biedrība “Curonica”
Īstenošanas vieta: Lielā iela 1a, ...
Kuldīgas skeitparka modernizācija
Projekta īstenotājs: Kuldīgas novada
pašvaldība
Īstenošanas vieta: Pilsētas estrādes
par...
Vēsturisko vienkoču zvejas laivu pētniecība
un izgatavošanas meistardarbnīca
Projekta īstenotājs: Biedrība Zaļie
amatnieki...
"Ride It Alauksts"
Īstenošanas vieta : Raskumi,
Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas
novads
Projekta īstenotājs: Biedrība «R...
Truškopības nozares attīstība
Dikļu pagasta "Mežiņos"
Projekta īstenotāja: Justīne Valdmane
Īstenošanas vieta: Kocēnu nova...
Āra trenažieru uzstādīšana un tam
atbilstošas infrastruktūras izveide
Alojas pilsētā
Projekta īstenotājs: Biedrība "Alojas...
Sporta un atpūtas parka "Pīlādži"
motociklu un kvadraciklu mazgātavas
laukuma ierīkošana
Īstenošanas vieta: "Pīlādži", Ste...
Bruknas muižas teritorijas
labiekārtošana un pieejamības
pasākumi
Īstenošanas vieta: Brukna, Dāviņu
pagasts, Bauskas novad...
Mazbudžeta mārketinga un
energoaudita, un projektēšanas
pakalpojumi Ziemeļlatgalē
Projekta īstenotājs: SIA "Amati
projekts...
Ērmaņu muižas koncertvide
Īstenošanas vieta: Ērmaņu muiža,
Malienas pagasts, Alūksnes novads
Projekta īstenotājs: biedrība...
"Lai top BMX trase Apē"
Īstenošanas vieta: "Vecais tirgus",
Ape, Apes novads
Projekta īstenotājs: biedrība "Apes
Jauniešu ...
Teritorijas labiekārtošana
Sociālās aprūpes centrā
“Pļaviņas”
Projekta īstenotājs:
Biedrība “Kopsolis”
Kokneses pilsdrupu
vēstures ekspozīcijas
pārvietojamais paviljons
Projekta īstenotājs:
Biedrība “Koknesei”
Augsim gudri! Galda un attīstošās
spēles Smiltenes novada bērniem.
Īstenotājs: Biedrība “Smiltenei un Latvijai”
Īstenošana...
Dabas izziņas un piedzīvojumu takas izveide
Projekta īstenotājs: Biedrība „Palsmanes pieaugušo
tālākizglītības atbalsta ce...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

īStenotie leader projekti sākot no 2007 bildes

740 views

Published on

FHDJJ

Published in: Economy & Finance
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

īStenotie leader projekti sākot no 2007 bildes

 1. 1. LEADER projektu piemēri Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
 2. 2. Grundzāles brīvdabas estrāde Īstenošanas vieta: Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads Projekta īstenotājs: Smiltenes novada dome Īstenošanas gads: 2013. Projekta mērķis: Radīt labvēlīgu vidi iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšanai, dažādojot aktīvās atpūtas objektu infrastruktūras izveidi.
 3. 3. Izstāžu - sanāksmju telpa un šautuve Jercēnos Īstenošanas vieta: „Jērcēnmuiža”, Jērcēnu pagasts, Strenču novads Projekta īstenotājs: Mednieku biedrība „Jērcēni” Īstenošanas gads: 2011. Projekta mērķis: Dažādot Strenču novada iedzīvotāju un viesu atpūtas iespējas.
 4. 4. Interešu izglītības iespēju un izglītojošo eksponātu bāzes paplašināšana izziņas un eksperimentu centrā «Lielvārdi» Īstenošanas vieta: izziņas un eksperimentu centrs «Lielvārdi» Skolas iela 5, Lielvārde Projekta īstenotājs: Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs Īstenošanas gads: 2013 Projekta mērķis: Izziņas un eksperimentu centrā „Lielvārdi” papildināt izglītojošo nodarbību materiālu bāzi un paplašināt interaktīvi izglītojošo eksponātu klāstu ar nolūku veicināt bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un tehnoloģijām un nodrošināt daudzveidīgākas interešu izglītības iespējas centra apmeklētājiem. Projekta ietvaros iegādāti LEGO Educational komplektus robotikas, mehānikas, elektronikas un alternatīvās enerģijas zināšanu apguvei, kā arī izstrādāta metodika jaunām nodarbībām un pulciņiem, kur tiks pielietots iepriekšminētais aprīkojums.
 5. 5. Darbnīcas modernizācija Īstenošanas vieta: Auseklītis, Meņģeles pag., Ogres novads Projekta īstenotājs: Inga Gailīte Īstenošanas gads: 2017 Projekta mērķis. palielināt produktu izgatavošanas apjomus un veicinātu produktīvāku darbu. Stiprināt un veicināt vietējo ekonomiku. Mērķa sasniegšanai nepieciešama mūsdienīga rūpnieciskā šujmašīna, dators un monitors, programmatūra drukas failu sagatavošanai. Darbnīcā tiek radītas Auduma zivis (nēģi, butes, asari, līdakas uc.), interjera, dizaina priekšmeti, rotaļlietas utt.
 6. 6. Tehniskais nodrošinājums Ventspils novada zivju resursu aizsardzībai Īstenošanas vieta: Ventspils novads, Vārves pagasts, taču darbības areāls ir visi Ventspils novada pagasti, kuriem cauri tek Venta, Užava, Vēždūka u.c. foreļveidīgo upes Projekta īstenotājs: biedrība “Ventspils makšķernieku klubs” Īstenošanas gads: 2013.gads Projekta mērķis: Lai varētu veicināt zivsaimniecības un makšķerēšanas tūrisma pakalpojumu attīstību Ventspils novada publiskajos ūdeņos, vispirms ir jānosargā zivju resursi. Esam pārliecināti, ka nosargājot zivju resursus un aktivizējot ūdeņu piekrastē dzīvojošos mazos uzņēmējus, mēs varam palielināt uz vairāk nekā 1 dienu atbraucošo tūristu skaitu Ventspils novadā, turklāt garākā sezonā.
 7. 7. Loka šaušanas treniņu laukuma un treniņu materiāli tehniskās bāzes izveide Īstenošanas vieta: Ances pagasts “Krastiņi” Projekta īstenotājs: SIA Daba Laba Īstenošanas gads: 2012.gads Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izveidot loka šaušanas treniņu nodarbību bāzi Ances pagasta iedzīvotājiem. Projekta īstenošanas laikā iegādāti 16 klasiskā stila loki,16 komplekti ar aizsardzības inventāru, 11 profesionālie mērķi, 400 bultu izgatavošanai nepieciešamie materiāli, 50 bērnu bultu izgatavošanai nepieciešamie materiāli. Projekta paredzētā inventāra iegāde tika veikta 2012.gada rudenī, kas jau ir loka šaušanas aktīvās sezonas noslēgums, aktīvā darbībā projekts sācis darboties no 2013. gada pavasara. 2013. gada sezonā loka šaušanas trasi apmeklējuši 1000 apmeklētāju. Rezultātā izveidota treniņu bāze, loka šaušanas treniņu nodrošināšanai - piemērotā treniņu vietā ar nepieciešamo inventāru - jauna aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēja gan bērniem, gan pieaugušajiem.
 8. 8. Skeitparka konstrukciju elementu iegāde un uzstādīšana Īstenošanas vieta: Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Projekta īstenotājs: P/A Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra Īstenošanas gads: 2017 Projekta mērķis: veicināt sporta un aktīvās atpūtas aktivitāšu brīvā dabā pieejamību un kvalitāti, kā arī nodrošināt Ķekavas novada iedzīvotājiem pieejamo fiziskās aktivitāšu daudzpusīgumu, veicināt sportiska dzīvesveida popularizēšanu.
 9. 9. Aktīvās atpūtas iespēju nodrošināšana Talsu novada iedzīvotājiem Īstenošanas gads: 2011.-2012.gads, Projekta īstenotājs: biedrība «Sporta klubs «Raimaks» Īstenošanas vieta: K.Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu novads. Iegādāts viss nepieciešamais slēpšanas nodrošināšanai - inventārs (slēpes, zābaki) un riteņbraukšanai velosipēdi.
 10. 10. Mazo laivu piestātne Rojā Īstenošanas gads: 2012.-2013.gads Projekta īstenotājs: Rojas tūrisma biedrība Īstenošanas vieta: Zvejnieku 3, Roja. Projekta apraksts: Iegādātas laivas, izveidota piestātne un laivu glabātuve Rojas upes krastā.
 11. 11. Jaunu produktu ieviešana SIA “CLBK” ražošanā Īstenošanas vieta: Stopiņu novads, Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads Projekta īstenotājs: SIA "CLBK". (Siltināto gaisa vadu rūpnīca) Īstenošanas gads: 2017. gads Projekta mērķis: Izveidot ražotni, veicot ieguldījumus ražošanas iekārtu iegādē, lai nodrošinātu augstvērtīgu produktu – siltumizolētu gaisa vadu ražošanu to tālākai efektīvai izmantošanai ventilācijas un kondicionēšanas sistēmās. Iegādātās ražošanas iekārtas nodrošinās produktu precīzu izstrādi pēc vajadzīgajiem parametriem, optimizēt laikietilpīgo procesu, nodrošinot efektīvu ražošanas procesu kopumā, kā arī atvieglos tālākos montāžas darbus un drošību.
 12. 12. Pļavas muzeja ekspozīciju zāles vienkāršota renovācija Kaldabruņas skolā Īstenošanas vieta: Kaldabruņas skola, Kaldabruņa, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads Projekta īstenotājs: BDR "Ūdenszīmes" Īstenošanas gads: 2012.gads Projekta mērķis: Izveidot Pļavas muzeja ekspozīciju zāli.
 13. 13. Unguru evanģeliski luteriskās baznīcas sakristejas renovācija tradicionālās garīgās kultūras uzturēšanai Īstenošanas vieta: Ungurmuiža, Variešu pagasts, Krustpils novads Projekta īstenotājs: Biedrība «Augšistaba» Īstenošanas gads: 2013.gads Projekta mērķis: Izveidot telpas dievkalpojumu nodrošināšanai Unguru baznīcas draudzei.
 14. 14. Carnikavas novadpētniecības muzeja izveides pirmā kārta Projekta īstenotājs: Carnikavas novada pašvaldība Īstenošanas laiks: 2011 – 2012 Īstenošanas vieta: Jomas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads Projekta mērķis ir uzprojektēt Carnikavas novada novadpētniecības muzeja izveidošanai nepieciešamos pirmās kārtas darbus, labiekārtojot muzeja izveidošanai nepieciešamo teritoriju, kā arī veicot sagatavošanās darbus muzeja ēkas būvniecībai un iekārtošanai - pamatu sagatavošana, komunikāciju nodrošināšana un eksponātu vākšana.
 15. 15. Publiskās infrastruktūras nodrošināšana peldvietai „Centrs” Saulkrastos Projekta īstenotājs: Saulkrastu novada pašvaldība Īstenošanas vieta: Ainažu iela 13B, Saulkrasti Projekta mērķis ir labiekārtot peldvietai “Centrs” pieguļošo teritoriju, izveidojot pludmales parka pirmo kārtu un nodrošinot kvalitatīvu labiekārtojumu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
 16. 16. Sporta aktivitāšu trases izveidošana Lejasciemā Projekta īstenotājs: Biedrība „Sporta klubs „Lejasciems”” Īstenošanas vieta: Rīgas iela 31-1 , Lejasciema pagasts, Gulbenes novads Projekta mērķis: Nodrošināt daudzveidīgas sporta aktivitāšu iespējas Gulbenes novada iedzīvotājiem. Veicināt augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu slēpošanā un riteņbraukšanā. Fiziski aktīva un veselīga dzīvesveida sekmēšana un popularizēšana Gulbenes novadā. Projekta realizācijas gaitā paveikts: Rolertrases būvniecība 325 m, tehniskais projekts, topogrāfija.
 17. 17. Ražošanas uzņēmuma mājas apstākļos “Ozoli” attīstība un konkurētspējas veicināšana Projekta īstenotājs: Ražošanas uzņēmums “Ozoli” Īstenošanas laiks: 15.09.2016.- 15.12.2016. Projekta mērķis: “Veicināt uzņēmuma konkurētspēju, palielinot ražošanas apjomu, paplašinot sortimentu un paaugstinot izstrādājumu kvalitāti” Projekta realizācijas laikā tika iegādātas šādas iekārtas: stāvu krāsns (maizes cepšanai), konditorejas krāsns, raudzētava, mīklas mīcītājs, kā arī papildus aprīkojums maizes un bulciņu cepšanai. Pēc projekta realizācijas mājražošanas uzņēmums varēs palielināt produkcijas kvalitāti, saražoto apjomu, kā arī paplašināt sortimentu- bulciņas.
 18. 18. Desu, kūpinājumu un konservu ražošana no saimniecībā izaudzētām cūkām Īstenošanas vieta: Saldus novads, Zaņas pagasts “Rubuļi” Projekta īstenotājs: Benita Virta, zemnieku saimniecība „Rubuļi” Īstenošanas laiks: 01.11.2013-01.04.2014 Projekta mērķis: Saražot un piedāvāt patērētājiem vietējā tirgū desas, kūpinājumus, konservus, kuru sastāvā ir tikai un vienīgi gaļa no saimniecībā izaudzētām cūkām, ar tai nepieciešamām garšvielām un pircējiem pieņemamām cenām.
 19. 19. Biškopības produktu aprites uzņēmuma attīstīšana un modernizācija konkurētspējas veicināšanai Īstenošanas vieta: Nīgrandes pagasts, Saldus novads Projekta īstenotājs: Krists Ēberliņš Īstenošanas laiks: 01.06.2014-01.11.2014 Projekta mērķis: paplašināt saimniecisko darbību un veicināt konkurētspēju lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pirmapstrādes jomā, Vietējās rīcības grupas teritorijā.
 20. 20. Pieejamības nodrošināšana tūristiem līdz Mālpils novada kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem Projekta īstenotājs: biedrība „Mālpils zivīm” Īstenošanas vieta: Mālpils, Mālpils novads Īstenošanas laiks: 01.03.2014 līdz 01.11.2014 Projekta mērķis: Nodrošināt tūristu un iedzīvotāju brīvu un ērtu piekļuvi Mālpils ievērojamākajiem dabas un kultūrvēsturiskiem objektiem.
 21. 21. Ropažu viduslaiku pils pilsdrupu vienkāršota rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana Projekta īstenotājs: biedrība «Rodenpois» Projektu pabeigts īstenot: 2014.gadā. Projekta īstenošanas vieta: Ropažu novads, Ropaži, Pilskalni.
 22. 22. Trenažieru zāles aprīkojuma iegāde Zaķumuižas sporta zālei Projekta īstenotājs: Ropažu novada pašvaldība. Projekts īstenots: 2011.gadā. Īstenošanas vieta: Ropažu novads, Zaķumuiža, Sporta centrs Pateicoties šim projektam Ropažu novadā, jo īpaši Zaķumuižā sākās aktīvā dzīvesveida popularizēšana – skriešana, svaru zāles apmeklējumi, u.c.
 23. 23. Bioloģiskā piena pārstrādes produktu ražošana LPKS „Viļāni” Īstenošanas vieta: "Piena krasts", Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu novads Īstenošanas gads: 2014.gads Projekta mērķis: Iegādājoties jaunu, ES standartiem atbilstošu mehānisko siera presi, elektrisko siera kūlēju, piena separatoru un pasterizatoru/siera kaltu, dažādot uzņēmuma saimniecisko darbību, sekmējot ekonomiskās darbības rādītāju uzlabošanu un konkurētspējas paaugstināšanu.
 24. 24. Labvēlīgas vides radīšana biedrības “Jaunieši Rogovakai” darbībai Projekta īstenotājs: Biedrība “Jaunieši Rogovaki” Īstenošanas vieta: Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, LV-4652 Īstenošanas gads: 2011. gads Projekta mērķis: Jauniešu muzikālā teātra “ArTūrs” snieguma kvalitātes uzlabošana un muzikālo talantu attīstīšanas iespēju paplašināšana Nautrēnu pagasta iedzīvotājiem.
 25. 25. Vēsturiskas senlatviešu maizes krāsns izveide “Latgaļu sātā” Projekta īstenotājs: Biedrība “Latgales tradicionālās kultūras centrs “”Latgaļu sāta” Īstenošanas: Madžuļi, Dekšāres pag., Viļānu novads Īstenošanas gads: 2014. gads Projekta mērķis: Izveidot etnogrāfiski pareizu maizes krāni biedrības telpās, radot brīvā laika pavadīšanas iespējas ar piepildītu saturu vietējiem iedzīvotājiem, veicinot sabiedrisko dzīvi un tūrisma caur kultūras mantojuma apgūšanu un saglābšanu.
 26. 26. Stikla kausēšanas darbnīcas attīstība Līvānos Projekta īstenotājs: Stikla kausēšanas darbnīca Projekta apraksts: Iegādātas jaunas iekārtas - stikla kausēšanas krāsns un stikla griešanas iekārta, kas palīdzēs attīstīt tālāk stikla kausēšanas darbnīcu „Stikls no Līvāniem”.
 27. 27. Preiļu Romas Katoļu baznīcas griestu vienkāršotā atjaunošana
 28. 28. Riteņbraukšanas sporta veida BMX trases un aktīvās atpūtas parka izveide Projekta īstenotājs: Biedrība «Mārupes BMX klubs» Īstenošanas vieta: Tīraines dārzi - 6, Mārupes novadā Īstenošanas gads: 2013.gadā. Projekta mērķis: labiekārtot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietu ārpus telpām, pavadot laiku aktīvi, veselīgi un droši. Teritorija nodrošina arī profesionāla sporta iespējas, kur var organizēt sacensības, jo sakoptā teritorijas velo trase pielīdzināma BMX trases vajadzībām.
 29. 29. Montessori didaktisko materiālu un pamatlīdzekļu iegāde biedrībai Olaines ģimeņu atbalstam «Pumpurs» Projekta īstenotājs: Biedrība Olaines ģimeņu atbalstam «Pumpurs» Īstenošanas vieta: Jelgavas ielā 15, Olainē, Olaines novadā. Īstenošanas gads: 2013.gadā Projekta mērķis: iegādāties Montessori didaktiskos materiālus un pamatlīdzekļus, kas nodrošinātu kvalitatīvu Montessori nodarbību norisi Olaines novada bērniem, t.sk., bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem ar mācīšanās grūtībām, atbilstoši bērnu individuālajām vajadzībām un spējām.
 30. 30. Projekta īstenotājs: BMX sporta kluba “Tālava” Īstenošanas vieta: Burtnieku novads Projekta mērķis: izveidot Olimpiskajam standartam atbilstošu BMX velotrasi, kas nodrošina iespēju Latvijas sportistiem pilnvērtīgi gatavoties turpmākajiem startiem Olimpiskajās spēlēs un Pasaules čempionātos. Projekta laikā tika rekonstruēta esošā BMX velotrase, papildinot to ar Olimpiskajam standartam atbilstošu starta estakādi , pirmo starta taisni un virāžu, kas pieslēdzas jau iepriekš izbūvētajai BMX velotrasei.
 31. 31. 19.gs dārza sporta spēles un izklaide Oleru muižā Projekta īstenotājs: biedrība „Oleru muiža” Projekta mērķis: atjaunot muižas parka vēsturisko veidolu, izmantojot „mazās arhitektūras formas” un izgatavojot autentiskas senās dārza spēles. Lapene, dārznieka namiņš, soli un šūpoles ir izgatavoti par paraugu ņemot 19.gs beigās veidotās skices. Lapene un soli ir novietoti vēsturiskajās vietās. Ir izgatavots vēsturisko spēļu inventārs – šūpoles, spēles „Karalis” un „Ripas dzīšana”. Biedrības projekts ir nozīmīgs ieguldījums seno muižu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
 32. 32. Jaunas nektāraugu sēšanas tehnoloģijas ieviešana zemnieku saimniecībā “Šķesteri” Īstenošanas ieta: Murmastienes pagasts, Varakļānu novads Projekta īstenotājs: Zemnieku saimniecība “Šķesteri” Īstenošanas gads: 2014. Projekta mērķis: Ieviešot jaunu nektāraugu sēšanas tehnoloģiju, palielināt un stabilizēt medus ražas.
 33. 33. Ēdināšanas, kulinārijas un konditorejas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Lubānas novadā Īstenošanas vieta: Lubāna, Lubānas novads Projekta īstenotājs: SIA "Lubānas patērētāju biedrība" Īstenošanas gads: 2015. Projekta mērķis: Uzlabot un padarīt kvalitatīvākus sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem un viesiem kvalitatīvus ēdināšanas pakalpojumus, kā arī paplašināt saražotās produkcijas (kulinārijas un konditorejas izstrādājumu) daudzveidību un pieejamību.
 34. 34. Koka izstrādājumu rekonstrukcijas un restaurācijas darbnīcas izveidošana Projekta īstenotājs: Biedrība "Senpilsāta" Īstenošanas vieta: 1.maija iela 15 a, Ludza, Ludzas novads Īstenošanas laiks: 2016/2017 Projekta mērķis: Izveidot koka izstrādājumu rekonstrukcijas un restaurācijas darbnīcu, kura būs konkurētspējīga ar rūpnieciski ražotām līdzīga rakstura plastikāta precēm. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos ēku vizuālā sakārtošanā, atbilstoši vēsturiskajām tradīcijām. Rekonstruējot kultūrvēstures objektus, radīt jaunus, tūristiem pieejamus, objektus. Projekta rezultātā izveidoto infrastruktūru izmantot pašnodarbinātības veicināšanai VRG teritorijā.
 35. 35. Flīģeļa iegāde profesionālas koncertdarbības nodrošināšanai Ludzas novadā Projekta īstenotājs: Biedrība “Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība" Īstenošanas vieta: Stacijas iela 45, Ludza Īstenošanas gads: 2016/2017 Projekta mērķis: Uzlabot kultūras pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, kā arī veicināt koncertdzīves daudzveidību profesionālās mūzikas vidē, sekmējot līdzsvarotu kultūras procesu attīstību, nodrošinot kultūrvides, nemateriālā kultūrmantojuma un tradīciju saglabāšanu Ludzas novadā.
 36. 36. Arborista pakalpojumi Ilzes Rožlapas jaunizveidotajā uzņēmumā Projekta īstenotājs: SIA Rožlapa Īstenošanas vieta: Grobiņa, Grobiņas novads Īstenošanas gads: 2017.gads Projekta mērķis: Izveidot ilgtspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu un motortehniku, kas dos iespēju piedāvātā pakalpojuma pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, namu apsaimniekotājiem un pašvaldībām. Aprīkojuma iegāde - vairāki motorzāģi, krūmgriezis, arborista aprīkojums, lai sniegtu kvalitatīvu arborista pakalpojumu Liepājas rajona partnerības teritorijā un ārpus tās.
 37. 37. Mūzikas dabas taka Projekta īstenotājs: Biedrība « RUMULA» Īstenošanas vieta: Virgas pagasts, Priekules novads Īstenošanas gads: 2017.gads Projekta mērķis: Izveidot jaunu integrētu tūrisma, kultūras un brīvā laika objektu un tā pieejamību Priekules novada Purmsātos Projektā "Mūzikas dabas taka" Purmsātu muižas parka teritorijā izvietoti 5 āra mūzikas instrumenti - varavīksnes sambas, vertikālie zvani, lielā marimba, duo metalafons un spoguļzvani. Spēlējot šos āra instrumentus, kuri ir brīvi pieejami ikvienam lietotājam, veicina izpratni un mīlestība pret mūziku, kā arī attīsta prasmes un ritma sajūtu.
 38. 38. Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveide Vircavas pagastā Īstenošanas vieta: "Kamenītes", Jelgavas iela 4, Vircavas pagasts, Jelgavas novads Projekta īstenotājs: Jelgavas novada pašvaldība Īstenošanas laiks: 2013., 2016.gads Projekta apraksts: Izveidots centrs, kurš piedāvā pakalpojumus un aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem - veļas mazgāšanu, publiskās dušas izmantošanu, bērnu pieskatīšanu, piedāvāta iespēja apgūt mājsaimniecības un uzturmācības prasmes ar neformālās izglītības metodēm. Datorprasmju apgūšana senjoriem, tāpat tiek īstenotas dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem., 2016.gadā atjaunotas vēl divas telpas, kurās tiks sniegtas kulinārijas nodarbības, kā arī uzsāktas jaunas aktivitātes - šūšanas prasmju nodarbības jaunajām māmiņām, keramikas un foto mākslas nodarbības, mūžizglītības pasākumi. Transformējot galdus, varēs notikt arī robotikas un cita veida aktivitātes.
 39. 39. Piparmētru pārstrāde un iepakošana Īstenošanas vieta: “Terēni”, Vilces pagasts, Jelgavas novads Projekta īstenotājs: Lolita Duge Mājražotāja Lolita Duge nodarbojas ar piparmētru audzēšanu un pārstrādi. Pirmie stādi saimniecībā iestādīti 2012.gada rudenī, 2013.gadā stādījumu platība palielināta līdz 0.3 ha. Iegādātas un iestādītas dažādu šķirņu piparmētras – Šveices, šokolādes, zemeņu, greipfrūtu, ananāsu, ingvera u.c., kopā 12 šķirnes. Realizējot LEADER programmas projektu, tika iegādāts aprīkojums – vakuuma iepakošanas ierīce, žāvēšanas skapis un katls, kas nodrošina iespēju fasēt svaigas piparmētru lapas, sažāvēt tās tējai un garšvielām, kā arī gatavot piparmētru sīrupu. Piparmētru namiņa piedāvājums tiek papildināts ar jauniem produktiem – piparmētru pulveris, bezē cepumi, zefīri, un toniks sejai.
 40. 40. Švertlaivu un burāšanas inventāra iegāde jauno burātāju apmācībām un sacensību nodrošināšanai Engurē Projektus īstenotājs: Biedrība «Jahtklubs Engure» Projektu apraksts: Kopumā īstenoti 5 projekti, iegādāta 1 glābšanas laiva, 4 švertlaivas, inventārs sacensību un apmācību organizēšanai.
 41. 41. Atpūtas parka «Vēju dārzs» labiekārtošana Projektu īstenotājs: Biedrība «INBI» Projekta ietvaros izveidota sporta taka, rotaļu laukums, biotualete, uzstādītas 2 vēja enerģijas laternas un veikti citi labiekārtojuma darbi.
 42. 42. Ūdens iemītnieku mulāžu izveide Jaundomes muižā Īstenošanas vieta: Dagdas novads, Ezernieku pagasts, Jaundome, Jaundomes muiža Projekta īstenotājs: Dagdas novada pašvaldība Īstenošanas gads: 2012. - 2013. gads Projekta mērķis: izveidot un attīstīt ūdens faunas mulāžas kā izglītojošu, zinātnisku un estētisku ūdens dabas apskates ekspozīciju.
 43. 43. Mobilās sulu līnijas iegāde augļkopības produkcijas pārstrādei mājsaimniecībās Projekta īstenotājs: biedrība “Pūres Dzirnas” Projekta mērķis: Nodrošināt augļu un ogu sulu spiešanas pakalpojumu mājsaimniecībās un augļkopju saimniecībās Īstenošanas vieta: Daigones iela, Pūre, Tukuma novads Īstenošanas gads: 2010.gadā
 44. 44. Amatnieku un mājražotāju produkcijas un pakalpojumu popularizēšana Projekta īstenotājs: Kandavas novada dome Projekta mērķis: Popularizēt Kandavas novada amatnieku un mājražotāju produkciju un pakalpojumus, uzstādot ziņojumu stendus pilsētas teritorijā un izveidojot ekspozīciju Kandavas novada muzejā. Īstenošanas vieta: Kandavas novada muzejs, Talsu iela 11, kandava, Kandavas novads. Īstenošanas gads: 2013.gadā
 45. 45. Veselīgi un garšīgi “Mazvēveru”” piena produkti Projekts īstenots: 2013.gadā Projekta īstenotājs: z/s Mazvēveri Īstenošanas vieta: Limbažu novads, Skultes pagasts Projekta ietvaros sakārtoja piena māju un rekonstruēja sieru ražošanu. Saimniecība uzsākusi mājražošanu un regulāri tirgo savu produkciju Skultes tirgū, ka ari uz vietas saimniecībā. Mājražošana pēc projekta īstenošanas ir stabilizējusies, ražošanas apjomi palielinājušies, kā arī produkcijas klāsts kļuvis plašāks.
 46. 46. “Dunte vāgūzī taisa teātri” Projekta īstenotājs: Radošā apvienība “Vāgūzis” Projekts īstenots: Salacgrīvas nov., Liepupes pag., "Vīganti" Projekts īstenots teātra telpām, aktīvi darbojoties, iestudējot izrādes aktivizē novada iedzīvotājus. Regulāri dodas viesizrādes. Jaunajā periodā iegādātas skaņu iekārtas.
 47. 47. Skolas muzeja veidošana Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome Īstenošanas laiks: 07.2012.-02.2013. Projekta īstenošanas vieta: Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Projekta mērķis: Izveidot Ādažu vidusskolas muzeju. Par projektu. Projekta ietvaros tika īstenotas šādas aktivitātes: Ādažu vidusskolas (ĀVS) muzejam paredzētās telpas tika aprīkotas ar mēbelēm; muzejs tika aprīkots ar stacionāru projektoru, tika iegādāts tā darbības nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums, viens dators, datu kamera; uzstādītas žalūzijas, lai nodrošinātu kvalitatīvu projektora darbību un saglabātu muzeja materiālus.
 48. 48. «Multifunkcionāla sporta laukuma ierīkošana Ādažu ciema centrā Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parkā» un «Mākslīgā zāliena uzklāšana un elektrības ierīkošana Ādažu Brīvās Valdorfa skolas multifunkcionālajam sporta laukumam» Projekta īstenotājs: biedrība «Privātā vidusskola ĀBVS» Īstenošanas laiks: 09.2010.-10.2011. Īstenošanas vieta – Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Projekta mērķis – Ādažu ciema centrā Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parka teritorijā iekārtot multifunkcionālu sporta laukumu sporta aktivitāšu organizēšanai un āra sporta nodarbību vadīšanai visiem Ādažu novada aktīvās atpūtas cienītājiem, kā arī Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēniem.
 49. 49. Latgalisko tradīciju un prasmju mājas „Ambeļu skreine” Daugavpils novadā vienkāršota rekonstrukcija Projekta īstenotājs: Biedrība „Jubra” Īstenošanas vieta: Parka iela 14, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, LV - 5438 Īstenošanas laiks: 01.03.2011. – 31.03.2012. Projekta mērķis:20. gs. sākumā celtas koka mājas Ambeļu pagastā vienkāršota rekonstrukcija, padarot to par drošu, estētiski sakoptu un ērtu vidi latgalisko tradīciju un prasmju kopšanai un pilnveidošanai.
 50. 50. Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas centra izveidošana Dvietes pagasta "Apsītēs" Projekta īstenotājs: Ilūkstes novada pašvaldība Īstenošanas vieta: Dvietes pagasta „Apsītes” Ilūkstes novads Projekta īstenošanas laiks: 01/02/2013 – 30/08/2013 Projekta mērķis: Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas centra izveide saglabājot un atjaunojot selekcionāra dzīvesvietu, radītās un uzkrātās vērtības, sekmējot Dvietes pagasta attīstību.
 51. 51. Mobilās amatniecības darbnīcas izveide Skrundā Projekta īstenotājs: biedrība “Curonica” Īstenošanas vieta: Lielā iela 1a, Skrunda Projekta mērķis: izveidot pārvietojamo vietējās amatniecības darbnīcu Skrundas novadā.
 52. 52. Kuldīgas skeitparka modernizācija Projekta īstenotājs: Kuldīgas novada pašvaldība Īstenošanas vieta: Pilsētas estrādes parks, Kuldīga Projekta mērķis: Kuldīgas skeitparka divu elementu iegāde un uzstādīšana, lai dažādotu un paplašinātu sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Uzstādīt Kuldīgas skeitparkā starptautiskajiem standartiem atbilstošas rampas, kur Kuldīgas, Kuldīgas novada un Kurzemes reģiona iedzīvotāji varētu nodarboties ar ekstremālajiem sporta veidiem kā arī organizēt reģionāla un starptautiska mēroga sacensības ar plašu publikas piedalīšanos.
 53. 53. Vēsturisko vienkoču zvejas laivu pētniecība un izgatavošanas meistardarbnīca Projekta īstenotājs: Biedrība Zaļie amatnieki" Īstenošanas vieta: Līgatnes novads, Līgatnes pagasts, "Vienkoči" Īstenošanas gads: 2013.gads Projekta mērķis: Uzcelt vēsturisko vienkoču laivu meistardarbnīcas ēku. Kokamatniecības muzeja un darbnīcas izveide, iedvesmojot citus pasūtīt vienkoču laivas savu aktivitāšu dažādošanai.
 54. 54. "Ride It Alauksts" Īstenošanas vieta : Raskumi, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads Projekta īstenotājs: Biedrība «Ride IT Alauksts» Īstenošanas gads: 2013.g. Projekta mērķis : labiekārtot Alauksta ezera piekrasti un izveidot jaunu aktīvās atpūtas iepēju -veikborda trasi.
 55. 55. Truškopības nozares attīstība Dikļu pagasta "Mežiņos" Projekta īstenotāja: Justīne Valdmane Īstenošanas vieta: Kocēnu novads, Dikļu pagasts, „Mežiņi” Īstenošanas laiks: 2014.gada septembris Projekta mērķis: Uzbūvēt kūti, kurā varēs izvietot līdz 50 Angoras šķirnes trušu, tos cirpt un veikt vilnas pirmapstrādi.
 56. 56. Āra trenažieru uzstādīšana un tam atbilstošas infrastruktūras izveide Alojas pilsētā Projekta īstenotājs: Biedrība "Alojas novada attīstība" Īstenošanas vieta: Skolas iela 8, Aloja pie Alojas Ausekļa vidusskolas Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada vasara Projekta mērķis: Āra trenažieru uzstādīšana un tam atbilstošas infrastruktūras izveide Alojas pilsētā.
 57. 57. Sporta un atpūtas parka "Pīlādži" motociklu un kvadraciklu mazgātavas laukuma ierīkošana Īstenošanas vieta: "Pīlādži", Stelpes pagasts, Vecumnieku novads Projekta īstenotājs: biedrība Tehnisko sporta veidu klubs "Pīlādzis" Īstenošanas gads: 2010 - 2012 Projekta mērķis: izveidot motociklu un kvadraciklu mazgātavas laukumu ar norobežojošajām sienām, ūdens pievadu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, lai attīrot ūdeni no eļļām, pasargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma un nodrošinātu kvalitatīvāku sagatavošanos treniņiem un sacensībām.
 58. 58. Bruknas muižas teritorijas labiekārtošana un pieejamības pasākumi Īstenošanas vieta: Brukna, Dāviņu pagasts, Bauskas novads Projekta īstenotājs: biedrība "Kalna svētību kopiena" Īstenošanas gads: 2012-2013 Projekta mērķis: Bruknas muižas teritorijas labiekārtošanas un pieejamības pasākumi, veidojot to par pievilcīgu un kvalitatīvu dzīves vietu vietējiem iedzīvotājiem un nodrošinot iespēju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
 59. 59. Mazbudžeta mārketinga un energoaudita, un projektēšanas pakalpojumi Ziemeļlatgalē Projekta īstenotājs: SIA "Amati projekts" Īstenošanas vieta: Balvi Projekta īstenošanas laiks: 12.09.2014. -12.02.2015. Projekta mērķis: Iegādāties reklāmas izgatavošanas un energoaudita instrumentus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu saņemšanu tuvāk viņu dzīves vietai - lauku teritorijā.
 60. 60. Ērmaņu muižas koncertvide Īstenošanas vieta: Ērmaņu muiža, Malienas pagasts, Alūksnes novads Projekta īstenotājs: biedrība "Ērmaņu muiža" Īstenošanas gads: 2012.-2013.gads Projekta mērķis: labiekārtot un rekonstruēt kultūrvēsturiskā mantojuma - Ērmaņu muižas koncertvidi, uzlabojot Malienas pagasta un Alūksnes novada atpūtas iespējas un iegūstot labiekārtotu rekreācijas vietu.
 61. 61. "Lai top BMX trase Apē" Īstenošanas vieta: "Vecais tirgus", Ape, Apes novads Projekta īstenotājs: biedrība "Apes Jauniešu klubs "Sliedes"" Īstenošanas gads: 2010.-2011.gads Projekta mērķis: BMX trases pilnveidošana un labiekārtošana bērniem un jauniešiem Apes pilsētā.
 62. 62. Teritorijas labiekārtošana Sociālās aprūpes centrā “Pļaviņas” Projekta īstenotājs: Biedrība “Kopsolis”
 63. 63. Kokneses pilsdrupu vēstures ekspozīcijas pārvietojamais paviljons Projekta īstenotājs: Biedrība “Koknesei”
 64. 64. Augsim gudri! Galda un attīstošās spēles Smiltenes novada bērniem. Īstenotājs: Biedrība “Smiltenei un Latvijai” Īstenošanas vieta: Smiltenes pagasts Projekta apraksts: galda un attīstošās spēles Smiltenes novada bērniem". Bērni pilsētas un pagastu bibliotēkās var izmēģināt spēkus un roku veiklību, rosināt domāšanu un iztēli, apgūst galda un attīstošās spēles, kuras iegādātas projektā un kuru īsteno biedrība "Smiltenei un Latvijai". Smiltenes pilsētas un visu Smiltenes novada pagastu bibliotēkas saņemtas 75 nosaukuma spēlēs ( kopā 444 spēles) .
 65. 65. Dabas izziņas un piedzīvojumu takas izveide Projekta īstenotājs: Biedrība „Palsmanes pieaugušo tālākizglītības atbalsta centrs” Īstenošanas vieta: Palsmanes ciemata centrs Projekta apraksts: tika izveidota dabas izziņas un piedzīvojumu taka Palsmanes ciematā Palsas upes krastā. Kopgarums no jauna izveidotajām takām 560 m un 490 m tika izmantoti jau esošie celiņi. Tika ierīkota atpūtas vieta - soliņi, galdiņš un ugunskura vieta. Takā izvietoti 10 informatīvie stendi dabas izzināšanai, mazās arhitektūras formas – 4 tiltiņi, laipiņas antropogēnās slodzes mazināšanai un takas kvalitātes celšanai. Takas apmeklētājiem, kuri vēlās pārbaudīt savas fiziskās spējas, 6 vietās pie atsevišķiem objektiem ir izvietoti šķēršļi, piemēram, dota iespēja ar trošu palīdzību nolaisties uz saliņas.

×