Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1.Vietējā rīcības grupa
2. Nosacījumi vietējai rīcības grupai, lai tā spētu
piesaistīt un veiksmīgi administrēt sabiedrisk...
Vietējā rīcības grupa:
• Ir vietējo organizāciju un lauku iedzīvotāju apvienība ar
iedzīvotāju skaitu robežās no 10 000 lī...
• Oficiāli reģistrētai kā biedrībai vai nodibinājumam;
• Jāizvirza administratīvais un finanšu vadītājs;
• Pozitīvi atpazī...
Sabiedrības virzīta vietējā attīstības
stratēģija jeb SVVAS
SVVAS ir detalizēts plāns, ko izstrādājusi un apstiprinājusi v...
SVVAS tiek ietverta:
• detalizēta lauku teritorijas situācijas analīze,
• noskaidrotas un izanalizētas galvenās attīstības...
SVVAS tiek ietverta:
• detalizēta lauku teritorijas situācijas analīze,
• noskaidrotas un izanalizētas galvenās attīstības...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2 dala vietejas ricibas grupas labots

683 views

Published on

GKJJK

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2 dala vietejas ricibas grupas labots

  1. 1. 1.Vietējā rīcības grupa 2. Nosacījumi vietējai rīcības grupai, lai tā spētu piesaistīt un veiksmīgi administrēt sabiedrisko finansējumu. 3. Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija
  2. 2. Vietējā rīcības grupa: • Ir vietējo organizāciju un lauku iedzīvotāju apvienība ar iedzīvotāju skaitu robežās no 10 000 līdz 65 000 tūkstošiem. • Pārstāv šīs teritorijas iedzīvotāju intereses. • Apvieno valsts un privātā sektora partnerus, nodrošinot līdzsvaru. • Līdzvērtīgas partnerības ievērošana organizācijas lēmumu pieņemšanas līmenī -vismaz 50 % no vietējās partnerības pārstāv privātie partneri un apvienībās. • Nodrošina integrētu skatījumu uz lauku attīstības jautājumu risināšanas iespējām sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādē, saskaņošanā un īstenošanā.
  3. 3. • Oficiāli reģistrētai kā biedrībai vai nodibinājumam; • Jāizvirza administratīvais un finanšu vadītājs; • Pozitīvi atpazīstamai un atbalstītai vietējā sabiedrībā. Nosacījumi vietējai rīcības grupai, lai tā spētu piesaistīt un veiksmīgi administrēt sabiedrisko finansējumu Informācija par biedrības nodibināšana: http://ejuz.lv/g1t
  4. 4. Sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija jeb SVVAS SVVAS ir detalizēts plāns, ko izstrādājusi un apstiprinājusi vietējā rīcības grupa, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, un saskaņojusi tās ar kopējām attīstības prioritātēm. - Stratēģija tiek īstenota projektu veidā. - Tās īstenošanai no 2014.-2020.gadam tiek piesaistīts atbalsts no diviem fondiem: - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) (vadošais fonds) - Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
  5. 5. SVVAS tiek ietverta: • detalizēta lauku teritorijas situācijas analīze, • noskaidrotas un izanalizētas galvenās attīstības problēmas un vajadzības, uz kuru pamata tiek veidota lauku teritorijas attīstības vīzija, • noteiktas galvenās prioritātes un paredzētas konkrētas rīcības, kas sekmēs lauku teritorijas attīstību, veicinās jauninājumus, stiprinās lauku ekonomiku, nodrošinās pilnvērtīgu lauku iedzīvotāja dzīves kvalitāti.
  6. 6. SVVAS tiek ietverta: • detalizēta lauku teritorijas situācijas analīze, • noskaidrotas un izanalizētas galvenās attīstības problēmas un vajadzības, uz kuru pamata tiek veidota lauku teritorijas attīstības vīzija, • noteiktas galvenās prioritātes un paredzētas konkrētas rīcības, kas sekmēs lauku teritorijas attīstību, veicinās jauninājumus, stiprinās lauku ekonomiku, nodrošinās pilnvērtīgu lauku iedzīvotāja dzīves kvalitāti.

×