Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hezkuntza Lege Berria Eta Teknologia Berriak

631 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hezkuntza Lege Berria Eta Teknologia Berriak

  1. 1. Hezkuntza lege berria eta Teknologia berriak Aitor Pagalday IKTak eta Hezkuntza lege berria UEU 09
  2. 2. LOE Ezaugarri orokorrak • Hezkuntza sistemak, IKTak oinarrizko konpetentziak garatzeko baliabide bezala ulertzen ditu. • Konpetentziek: – Egiteko ahalmena irakastea dute helburu. – Kontestu ezberdinetara egokitzeko gaitasuna dute. – Jarrerak, prozedurak eta kontzeptuak lantzen dituzte bere baitan. – Ikasitako, eduki ezberdinei aplikatu ahal izatea posibilitatzen du. – Bizitza osoan zehar erabilgarriak izan behar dute.
  3. 3. LOE Ezaugarri orokorrak • Konpetentziek zertan laguntzen dute? – Etengabeko aldaketan dagoen gizartean ikaslea eguneratuta mantentzea posibilitatuko diote. – Konozimendua izatetik, konozimendu hori bizitzan sortzen diren arazoak konpontzeko erabiltzera pasatzen da.
  4. 4. LOE Hezkuntza sistemak garatu beharreko “Konpetentziak” • 1. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. • 2. Gaitasun matematikoa. • 3. Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarrekintzan jarduteko gaitasuna. • 4. Informazioaren tratamendua eta gaitasun digitala. • 5. Gaitasun soziala eta hiritarra. • 6. Gaitasun kulturala eta artistikoa. • 7. Ikasten ikasteko gaitasuna. • 8. Autonomia eta ekimen pertsonala.
  5. 5. LOE Informazioaren tratamendua eta gaitasun digitala Gaitasun digitala edukitzeak esan nahi du informazio- eta komunikazio-teknologiak ahalik Zer da etekin gehienak ateratzeko erabiltzen direla, oinarri hartuta sistema teknologikoen ezaugarriak eta funtzionamendua, eta jakitun izanda teknologia horiek eragindako aldaketek zer ondorio dituzten norberaren bizitzan eta gizarte- eta lan-esparruan. Zertarako Halaber, sor daitezkeen ohiko software- eta hardware-arazoak identifikatzeko eta konpontzeko estrategiak erabiltzea esan nahi du. Era berean, gaitasun horri esker, jasotako informazioa baliatu eta modu kritikoan aztertzeko aukera izango da, bai norberaren lan autonomoaren bidez, bai talde-lanaren bidez (izan alderdi sinkronikoa edo diakronikoa): ingurune fisiko eta sozial gero eta zabalagoak ezagutu eta haietan parte hartuko da. Horretaz guztiaz gain, teknologia horiek informazioa antolatzeko, prozesatzeko eta aurrez zehaztutako ikaskuntza-, lan- eta aisia-helburuak lortzeko tresna gisa erabiliko dira. Azken finean, gaitasun digitalak eskuragarri diren baliabide teknologikoak sarritan erabiltzea dakar, arazo errealak modu eraginkorrean konpontzeko. Aldi berean, aukera ematen du informazio-iturri berriak eta berrikuntza teknologikoak sortzen diren heinean, horiek ebaluatzeko eta hautatzeko, egin behar dugun lana edo daukagun helburu espezifikoa gauzatzeko duten erabileraren arabera.
  6. 6. LOE Informazioaren tratamendua eta gaitasun digitala. Helburuak • Haur Hezkuntzan: – “Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión” (LOE, Art 11.f), • Lehen Hezkuntzan: – “Iniciarse en la utilización para el aprendizaje de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que se reciben y se elaboran” ( LOE, Art. 16.i). • Adibidez, suposatzen da, Lehen Hezkuntza gainditzen duen ikasle batek, testu `prozesatzaile bat, kalkulo orri bat eta aurkezpenak egiteko programa bat manejatzen dituela. • Derrigorrezko BIgarren Hezkuntzan: – “Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías especialmente las de la información y la comunicación”(LOE, Art. 23.e). – “ Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cuarto curso, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas”. (LOE, Art 24.5). – DBH 1, 2, eta 3. mailatatik Informatika ikasgaia desagertu da. • Suposatzen da, ikasgai guztiek landu beharreko edukiak direnez, ez duela zentzurik ikasgai bat egotea. • Batxilergoan: – “Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación” (LOE, Art. 33). – Batxilergoko 1. mailan Teknologia berriak ikasgai (IKT) sortu da.

×