Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ELS GRAUS DE L’ADJECTIU
GRAU POSITIU
(Consultar esquema)
GRAU COMPARATIU
INTENSITAT FORMACIÓ EXEMPLE
IGUALTAT Tam... quam ...
Distingim el superlatiu absolut (el més ... de tots) i el relatiu (el més ... d’un grup). El substantiu
que designa el gru...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Els graus dels adjectius.

649 views

Published on

Explicació del comparatiu i superlatiu.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els graus dels adjectius.

  1. 1. ELS GRAUS DE L’ADJECTIU GRAU POSITIU (Consultar esquema) GRAU COMPARATIU INTENSITAT FORMACIÓ EXEMPLE IGUALTAT Tam... quam Homines tam sapientes quam animalia sunt. INFERIORITAT Minus...quam Homines minus sapientes quam animalia sunt. SUPERIORITAT Es pot expressar de 2 maneres: - Magis...quam/plus...quam - Afegint – ior (masc/fem) i – ius (neutre) a l’arrel de gentitiu + terminacions de rex-regis/tempus-oris.* Homines magis sapientes quam animalia sunt. Homines sapientiores animalibus sunt. • * longus-a-um: o Masc/fem: longior, longior, longiorem, longioris, longiori, longiore; longiores, longiores, longiores, longiorum, longioribus, longioribus. o Neture: longius, longius, longius, longiusis, longiusi, longiuse; longiusa, longiusa, longiusa, longiusum, longiusibus, longiusibus. L’adjectiu concorda en cas, gènere i nombre amb el primer terme de la comparació. El segon terme... a) Va en el mateix cas que el primer en els d’igualtat i inferioritat. b) Va en el mateix cas que el primer en els de superioritat que portin la partícula QUAM però sempre en ABLATIU quan no usem la partícula QUAM. GRAU SUPERLATIU Es forma substituint les desinències de genitiu per issimus-issima-issimum + terminacions dels adjectius de tres terminacions –us-a-um segons si és masc/fem/neutre: Alti: alt- > altissimus, altissima, altissimum Com és habitual, concorda en cas, gènere i nombre amb el nom al qual es refereix.
  2. 2. Distingim el superlatiu absolut (el més ... de tots) i el relatiu (el més ... d’un grup). El substantiu que designa el grup del qual sobresurt el superlatiu va en genitiu (Marcus sapientissimus fratrum est) o amb una de les dues construccions següents: - e/ex + ablatiu - inter + acusatiu FORMACIONS PARTICULARS • Els adjectius amb l'arrel acabada en -er fan el superlatiu amb el sufix -rimus -a -um (amb les mateixes terminacions dels adjectius de tres terminacions). o Ex: pulcher pulchra pulchrum --> pulcherrimus -a -um (amb r doble!) • Els adjectius formats amb el sufix -lis fan el superlatiu amb el sufix -limus -a -um (amb les mateixes terminacions dels adjectius de tres terminacions). o Ex: facilis -e --> facillimus -a -um (amb l doble!) IRREGULARITATS Alguns comparatius i superlatius irregulars Positiu comparatiu Superlatiu bonus -a -um melior melius optimus -a –um magnus -a -um maior maius maximus -a -um malus -a -um peior peius pessimus -a -um paruus -a -um minor minus minimus -a -um

×