Adjectius graus

981 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
981
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Adjectius graus

 1. 1. ELS GRAUS DE L’ADJECTIU GRAU POSITIU (Consultar esquema) GRAU COMPARATIU INTENSITAT FORMACIÓ EXEMPLE IGUALTAT Tam... quam Homines tam sapientes quam animalia sunt. INFERIORITAT Minus...quam Homines minus sapientes quam animalia sunt. SUPERIORITAT Es pot expressar de 2 maneres: - Magis...quam/plus...quam - Afegint – ior (masc/fem) i – ius (neutre) a l’arrel de gentitiu + terminacions de rex-regis/tempus-oris.* Homines magis sapientes quam animalia sunt. Homines sapientiores animalibus sunt. • * longus-a-um: o Masc/fem: longior, longior, longiorem, longioris, longiori, longiore; longiores, longiores, longiores, longiorum, longioribus, longioribus. o Neture: longius, longius, longius, longiusis, longiusi, longiuse; longiusa, longiusa, longiusa, longiusum, longiusibus, longiusibus. L’adjectiu concorda en cas, gènere i nombre amb el primer terme de la comparació. El segon terme... a) Va en el mateix cas que el primer en els d’igualtat i inferioritat. b) Va en el mateix cas que el primer en els de superioritat que portin la partícula QUAM però sempre en ABLATIU quan no usem la partícula QUAM. GRAU SUPERLATIU Es forma substituint les desinències de genitiu per issimus-issima-issimum + terminacions dels adjectius de tres terminacions –us-a-um segons si és masc/fem/neutre: Alti: alt- > altissimus, altissima, altissimum Com és habitual, concorda en cas, gènere i nombre amb el nom al qual es refereix.
 2. 2. Distingim el superlatiu absolut (el més ... de tots) i el relatiu (el més ... d’un grup). El substantiu que designa el grup del qual sobresurt el superlatiu va en genitiu (Marcus sapientissimus fratrum est) o amb una de les dues construccions següents: - e/ex + ablatiu - inter + acusatiu FORMACIONS PARTICULARS • Els adjectius amb l'arrel acabada en -er fan el superlatiu amb el sufix -rimus -a -um (amb les mateixes terminacions dels adjectius de tres terminacions). o Ex: pulcher pulchra pulchrum --> pulcherrimus -a -um (amb r doble!) • Els adjectius formats amb el sufix -lis fan el superlatiu amb el sufix -limus -a -um (amb les mateixes terminacions dels adjectius de tres terminacions). o Ex: facilis -e --> facillimus -a -um (amb l doble!) IRREGULARITATS Alguns comparatius i superlatius irregulars Positiu comparatiu Superlatiu bonus -a -um melior melius optimus -a –um magnus -a -um maior maius maximus -a -um malus -a -um peior peius pessimus -a -um paruus -a -um minor minus minimus -a -um
 3. 3. EXERCICIS BLOG DINS LABYRINTHUS ACTIVITATS SOBRE ELS GRAUS DELS ADJECTIUS ADJECTIUS Construeix el comparatiu (en nominatiu singular masculí o femení) dels següents adjectius en grau positiu: Positiu Superlatiu contentus -a -um rudis -e malus -a -um maledicens -ntis difficilis -e ruber -bra -brum antiquus -a -um ferox -cis paruus -a -um frequens -ntis heroicus -a -um Tradueix les frases següents: a) Vergilius clarissimus poetarum Romanorum fuit. b) Marcus tam sapiens quam Paulus est. c) Aurum pretiosiuS ferro est. d) Quid bove firmius? e) Marcus altissimus discipulorum est. f) Bellum odiosius quam pax est. g) Magistra prudentior discpula est. h) Quid clarius astris? i) Tecta odia peiora sunt quam aperta odia. j) Malus homo peior est quam bestia.
 4. 4. k) Melior est avis in manu quam decem in aere. l) Hic cycnus miserrimus omnium avium.
 5. 5. DINS EL LABYRINTHUS ACTIVITATS SOBRE ELS GRAUS DELS ADJECTIUS 1. Exercici d'omplir buits: construeix el comparatiu. 2. Exercici d'omplir buits: construeix i fes concordar el comparatiu. 3. Exercici d'omplir buits: el complement del comparatiu. 4. Exercici d'omplir buits: construeix el superlatiu. 5. Exercici d'omplir buits: construeix i fes concordar el superlatiu. 6. Exercici d'omplir buits: el complement del superlatiu. 7. Exercici d'associació: comparatius i superlatius llatins en català. Fer el primer apartat, tot menys les fitxes 1 (que és el que jo he fet imprès a classe),3 i 7. A continuació poso el solucionari de la fitxa núm. 1: 1. Exercici d'omplir buits: construeix el comparatiu. Solucionari Construeix el comparatiu (en nominatiu singular masculí o femení) dels següents adjectius en grau positiu: positiu Comparatiu superlatiu contentus -a -um Contentior rudis -e Rudior malus -a -um Peior maledicens -ntis Maledicentior difficilis -e Difficilior ruber -bra -brum Rubrior antiquus -a -um Antiquior ferox -cis Ferocior paruus -a -um Minor frequens -ntis Frequentior heroicus -a -um Heroicior A continuació poso el solucionari de la fitxa núm. 6 (però crec que l’últim punt està equivocat): Llegeix aquest poema de Catul (núm. 49), dedicat a Ciceró, ple de superlatius "elogiosos". Tot seguit respon les preguntes:
 6. 6. Dissertissime Romuli nepotum, [....] gratias tibi maximas Catullus agit, pessimus omnium poeta, tanto pessimus omnium poeta, quanto tu optimus omnium patron(or)um. 1) En quin cas està el superlatiu dissertissime? vocatiu. 2) Per dir moltes gràcies s'utilitza un superlatiu, de quin adjectiu? magnus 3) Construeix els complements de superlatiu del poema en les altres dues formes possibles: a) dissertissime Romuli nepotum dissertissime inter Romuli nepotes dissertissime ex Romuli nepotibus b) pessimus omnium poeta pessimus inter omnes poeta pessimus ex omnibus poeta c) optimus omnium patronorum optimus inter omnes patronos optimus ? Ex omnibus patronis Vocabulari dissertus -a -um eloqüent gratias ago donar les gràcies nepos -otis m nét, descendent patronus -i m advocat poeta -ae m poeta Romulus -i m Ròmul tanto ... quanto tant ... com tibi et, a tu
 7. 7. Concorda els adj amb els subjtantius: a) silvis (omnis, -e) b) bellum (tristis, -e) c) civium (Romanus, -a, -um) d) patres (fortis, -e) e) populi (antiquus, -a, -um) f) amico (facilis, -e) g) consulis (magnus, -a, -um) Introduce la forma adecuada del adjetivo entre paréntesis a) Dux hostes videt (omnis, -e) b) civitates imperium habent (magnus, -a, -um) c) milites ex urbe veniunt (magnus, -a, -um) d) consul legem scribit (omnis, -e) e) duces legatos mittunt (omnis, -e) f) filius exercitum ducit (omnis, -e) g) urbis consules imperium habent (magnus, -a, -um) h) Romae milites fortes erant (omnis, -e) i) in urbibus romani vivunt (magnus, -a, -um) j) Romani in agro vivunt (magnus, -a, -um)
 8. 8. Tradueix les frases següents: m) Vergilius clarissimus poetarum Romanorum fuit. Virgili fou el més il·lustre dels poetes romans. (superlatiu relatiu amb els dos elements en nominatiu i els intagme que delimita el superlatiu relatiu en genitiu). n) Marcus tam sapiens quam Paulus est. En Marc és tan savi com en Pau. o) Aurum pretiosius ferro est. L’or és més valuós que el ferro. p) Quid bove firmius? Què és més fort que un bou? q) Marcus altissimus discipulorum est: en marc és el més alt dels deixebles. r) Bellum odiosius quam pax est: la guerra és més odiosa que la pau. s) Magistra prudentior discpula est: la mestra és més prudent que l’alumna. t) Quid clarius astris? Què és més brillant que els estels? u) Tecta odia peiora sunt quam aperta odia. Els odis ocults són pitjors que els odis manifestos. v) Malus homo peior est quam bestia. Un home dolent és pitjor que una bèstia. w) Melior est avis in manu quam decem in aere. ÉS millor un ocell en mà que deu en l’aire. x) Hic cycnus miserrimus omnium avium. Aquest cigne és l’au més desgraciada de totes.
 9. 9. Aedificum altum (altus-a-um), arma multa (multus-a-um) , agricola bonus (bonus-a- um), servum (servus-i; m) impigrum (impiger-gra-grum), fabri periti (peritus-a-um), morbus malus (malus-a-um), murum altum (altus-a-um), pirus parva (parvus-a-um), pueris (puer-i, m) bonis (bonus-a-um), romanum (us-a-um) consulem (consul-is, m), altorum (us-a-um) corporum (corpor-oris, n), parvorum dentum (parvus-a-um;dens- dentis*), care canis (carus-a-um), celebres urbes (celeber-bris-e), umbram nigram (niger-gra-grum), felice (felix-icis) nocte, spem magnam (magnus-a-um), vultus tristis (tristis-e), arcus altus (altus-a-um), fortes venti (fortis-is), eburneum cornu (eburneus- a-um=de vori), domibus magnis (magnus-a-um), homines sapientes (sapiens-sapientis), puer bonus (bonus-a-um), Agricolas bonos (bonus-a-um), pinus alta (altus-a-um), libri (liber-bri, m) magni (magnus-a-um), leonis ferocis (ferox-ocis), virorum audacium (audax-audacis), acribus maribus (acer-acris-acre), dominis felicibus (felix-icis, fèrtil) *És de tema mix: singular = imparasil·Làbics i plural = parasil·làbics: són sempre paraules monosíl·labes: dens-dentis, urbs, urbis, ars-artis, mons-montis, pars-partis
 10. 10. Aedificum altum (altus-a-um), arma multa (multus-a-um) , agricola bonus (bonus-a- um), servum (servus-i; m) impigrum (impiger-gra-grum), fabri periti (peritus-a-um), morbus malus (malus-a-um), murum altum (altus-a-um), pirus parva (parvus-a-um), pueris (puer-i, m) bonis (bonus-a-um), romanum (us-a-um) consulem (consul-is, m), altorum (us-a-um) corporum (corpor-oris, n), parvorum dentum (parvus-a-um;dens- dentis*), care canis (carus-a-um), celebres urbes (celeber-bris-e), umbram nigram (niger-gra-grum), felice (felix-icis) nocte, spem magnam (magnus-a-um), vultus tristis (tristis-e), arcus altus (altus-a-um), fortes venti (fortis-is), eburneum cornu (eburneus- a-um=de vori), domibus magnis (magnus-a-um), homines sapientes (sapiens-sapientis), puer bonus (bonus-a-um), Agricolas bonos (bonus-a-um), pinus alta (altus-a-um), libri (liber-bri, m) magni (magnus-a-um), leonis ferocis (ferox-ocis), virorum audacium (audax-audacis), acribus maribus (acer-acris-acre), dominis felicibus (felix-icis, fèrtil) *És de tema mix: singular = imparasil·Làbics i plural = parasil·làbics: són sempre paraules monosíl·labes: dens-dentis, urbs, urbis, ars-artis, mons-montis, pars-partis

×