Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medidas de prevencion riscos volcanicos e sísmicos

66 views

Published on

Neste traballo mostro as medidas de prevención ante un risco volcánico ou sísmico e as medidas de prevención que debemos tomar en cada caso.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Medidas de prevencion riscos volcanicos e sísmicos

  1. 1. Medidas de prevención: riscos sísmicos e volcánicos. Ainoa Don Sánchez 1ºB
  2. 2. Riscos Volcánicos A actividade volcánica é moi visible. Algúns volcans permanecen en reposo durante séculos.
  3. 3. Medidas de prevención Deben adoptarse como medidas generales: Evacuar ás poblacions cercanas. Uso de mascarillas para evitar os gases tóxicos. Construcción de muros ou zanxas que desvíen os cauces da lava. Enfriamiento con auga da lava para facilitar a sua solidificación.
  4. 4. Riscos sísmicos O risco sísmico e a función do número de terremotos rexistrados e da capacidade de daño dos mismos. As zonas de mallor risco se sitúan na zona de colisión das placas.
  5. 5. Medidas de prevención Existen unha serie de aparicions coa que se relaciona a inminencia dun movemento sísmico como poden ser: - elevacions do terreo. - aumento do rexistro de pequenos temblores. - cambios no comportamento habitual dos animais.
  6. 6. Medidas de prevención Que facer ante un terremoto? Algunas recomendaciones a tener en cuenta son: -manter a calma; opánico puede agravar os efectos. -buscar refuxio en edificios resistentes, en caso contrario salir ao exterior. -Afastarse de fiestras, portas, repisas,.. desplazarse a un lugar aberto. -situarse bajo mueble resistentes para evitar impactos.

×