Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vehícles híbrids

215 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vehícles híbrids

  1. 1. VEHÍCLES HÍBRIDS TECNOLOGI A
  2. 2. INTRODUCCIÓEn aquest treball us explicarem:• Què són els vehicles híbrids• Com funcionen• Tipus que hi ha• Avantatges i inconvenients• Parts d’un motor de vehícle híbrid• Pàgines utilitzades per informació
  3. 3. QUÈ SÓN ELS VEHÍCLES HÍBRIDS?Els vehicles híbrids són automòbils que poden funcionar amb mésduna font denergia.Normalment, aquests vehicles funcionen amb motors elèctrics i decombustió.Aquestes dos fonts d’energia proporciones a traves d’un generadorl’energia elèctrica que mou el cotxe. Però també es pot utilitzarnomés el motor de combustió.
  4. 4. COM FUNCIONEN?Funcionen, com hem explicat abans, amb dos motors, un d’elèctric iun de combustió.El de combustió serveix com tots els vehicles que tenim actualment,amb gasolina o diesel, i l’elèctric es carrega amb unes fonts quepodem trobar per les ciutats i a través de un generador que escarrega amb tota aquella energia sobrant que produeix el motor decombustió.
  5. 5. QUINS TIPUS HI HA?Trobem diferents tipus principals de propulsió en aquests tipus de vehicles:• Paral·lel: Tant el motor tèrmic com l’elèctric treballen junts i poden crear energia• cinètica que faci girar les rodes.• Sèrie: En aquest cas, utilitzem el motor de combustió per generar electricitat, i la tracció la proporciona només el motor elèctric.• Regulars: Motor de combustió principal, i s’utilitza el motor elèctric como asuport.ACRÒNIMS• HEV: Vehicle elèctric híbrid.• PHEV: Vehicle elèctric híbrid endollable, els quals utilitzen principalment el motor elèctric i es poden recarregar endollant-los a la xarxa elèctrica.
  6. 6. QUINS AVANTATGES I INCONVENIENTS TENEN? AVANTATGES:• Es suprimeix pràcticament el soroll, i la contaminació acústica.• Es redueix la contaminació, ja que el motor de combustió no s’utilitza sempre.• Es redueix la despesa econòmica. INCONVENIENTS:• Cost de fabricació i preu de sortida.• Temps necessari per recarregar les bateries.• Difícil acceptació de la població, acostumats a vehicles de motors convencionals.• Més pes del vehicle, ja que conté dos motors, més les bateries, etc)
  7. 7. PARTS D’UN MOTOR DE VEHÍCLE HÍBRID
  8. 8. PÀGINES UTILITZADES PER INFORMACIÓ• http://www.upc.edu• http://wikipedia.catIMATGES:• www.google.com/imatges

×