Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Treball de les eines (Marta)

329 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Treball de les eines (Marta)

 1. 1. PROFESSOR: Rafa Terrón ALUMNE: Marta Losada
 2. 2. EINES DE FRICCIÓ: Llima de mitja canya: 1. Per a què serveix? Serveix per desbastar, allisar o polir materials durs. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per a fustes gruixudes i metalls gruixuts. 3. Normes de seguretat en el seu us: Mai usar sobre metalls ni fustes primes. No colpejar ni fer palanca. No poden estar greixoses ni desgastades. Llima plana: 1. Per a què serveix? Serveix per desbastar, allisar o polir materials durs. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per a fustes gruixudes i metalls gruixuts. 3. Normes de seguretat en el seu us: Mai usar sobre metalls ni fustes primes. No colpejar ni fer palanca. No poden estar greixoses ni desgastades. Llima rodona:
 3. 3. 1. Per a què es fa servir? Serveix per desbastar, allisar o polir materials durs. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per a fustes gruixudes i metalls gruixuts. 3. Normes de seguretat en el seu us: Mai usar sobre metalls ni fustes primes. No colpejar ni fer palanca. No poden estar greixoses ni desgastades. Raspa: 1. Per a què es fa servir? Serveix per rebaixar o allisar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per a la fusta i altres materials durs (no metàl·lics). 3. Normes de seguretat en el seu us: Cal evitar donar cops entre les llimes. No poden estar greixoses ni desgastades. Paper de vidre: 1. Per a què es fa servir? Serveix per allisar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per la fusta i metalls prims. 3. Normes de seguretat en el seu us: Que no es trenqui perquè pots fer un mal us. No poden estar greixoses ni desgastades.
 4. 4. EINES DE PERCUSSIÓ: Maceta de niló: 1. Per a què es fa servir? Serveix per colpejar materials semi tous sens deixar marca. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per xapa fina, plàstic i fusta. 3. Normes de seguretat del seu us: Has de vigilar de no enganxar-te els dits. Sempre hem de portar guants. Martell d’orelles: 1. Per a què es fa servir? Serveix principalment per colpejar o extreure claus o algun altre objecte. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per cargols, femelles i claus. 3. Normes de seguretat del seu us: Sempre hem de portar guants. Has de vigilar de no enganxar-te els dits. Maceta de paleta: 1. Per a què es fa servir? Serveix principalment per picar i trencar material de la construcció. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per formigons i rajoles.
 5. 5. 3. Normes de seguretat del seu us: Has de vigilar de no enganxar-te els dits. Sempre hem de portar guants. Martell de bola: 1. Per a què es fa servir? Serveix per picar o donar forma al material. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per la metal·lúrgia. 3. Normes de seguretat del seu us: Has de vigilar de no enganxar-te els dits. Sempre hem de portar guants. Martell de pena: 1. Per a què es fa servir? Serveix per clavar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per cargols i claus. 3. Normes de seguretat del seu us: Has de vigilar de no enganxar-te els dits. Sempre hem de portar guants. EINES PASSIVES: Cargol de banc: 1. Per a què es fa servir? Serveix per immobilitzar el material.
 6. 6. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per subjectar tot tipus de materials. 3. Normes de seguretat del seu us: El cargol ha d’estar fixat correctament al banc de treball. L’obertura i el tancament del cargol es fa amb la barra o la palanca. Capsa de baixos: 1. Per a què es fa servir? Serveix per escapçar angles correctament. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per fustes primes i ferros prims. 3. Normes de seguretat del seu us: No passar els dits per sota l’eina. EINES DE TREPAR: Filaberquí: 1. Per a què es fa servir? Serveix per foradar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per els plàstics i la fusta. 3. Normes de seguretat del seu us: Cal portar guants. No utilitzar com a palanca. Trepant de sobretaula:
 7. 7. 1. Per a què es fa servir? Serveix per fer forats. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per els metalls i les fustes. 3. Normes de seguretat del seu us: Cal portar guants. Cal portar ulleres protectores. Les peces que s’han de treballar han d’estar ben agafades. No baixa de cop amb la maquina en Marçà. Trepant manual: 1. Per a què es fa servir? Serveix per fer forats. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per els metalls i les fustes. 3. Normes de seguretat del seu us: Cal portar ulleres protectores. Que el cable elèctric estigui en bon us (no estigui pelat ni trencat). Broca d’acer: 1. Per a què es fa servir? Serveix per fer forats. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per els metalls, les fustes, els plàstics i els formigons. 3. Normes de seguretat del seu us: La punta de la broca ha d’estar ben afilada. La broca ha d’estar neta. Hem d’utilitzar guants.
 8. 8. Broca de campana: 1. Per a què es fa servir? Serveix per fer forats. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per els metalls, les fustes i els plàstics. 3. Normes de seguretat del seu us: La broca ha d’estar ben afilada. La broca ha d’estar neta. Les corones no han d’estar trencades. Barrina: 1. Per a què es fa servir? Serveix per fer forats i inclinació per ficar un cargol. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per tot tipus de fusta. 3. Normes de seguretat del seu us: No usar sobre metalls. No usar com a palanca. Ni donar-li cops. EINES DE MESURAR: Compàs de traçar: 1. Per a què serveix? Serveix per traçar i marcar circumferències. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per paper, fusta, plàstics i xapes.
 9. 9. 3. Normes de seguretat del seu us: Anar amb compte amb les puntes, perquè son perilloses i et pots fer mal. Que no es trenquin les puntes. Escaire de fuster: 1. Per a què serveix? Serveix per dibuixar angles rectes. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per els metalls, les fustes, els papers i els plàstics. 3. Normes de seguretat del seu us: No servir-lo com a martell. Goniòmetre: 1. Per a què serveix? Serveix per mesurar i transportar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per els plàstics, els papers, els metalls i les fustes. 3. Normes de seguretat del seu us: Cuidar-lo (que no caigui a terra). No barrejar-lo amb les altres eines. Micròmetre (pàlmer): 1. Per a què serveix? Serveix per mesurar mides més precises. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per tot tipus de materials que es poden mesurar: fusta, metalls, plàstics, paper...
 10. 10. 3. Normes de seguretat del seu us: Sempre amb les mans netes. Evitar que s’embruti i que no es ratlli perquè sinó faràs un treball dolent. Peu de rei: 1. Per a què serveix? Serveix per fer lectures precises de gruixos, diàmetres interiors i exteriors i profunditats de qualsevol peces. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per la fusta, els plàstics i els ferros. 3. Normes de seguretat del seu us: Cal netejar-lo sovint. S’ha d’evitar que no rebi cap cop perquè es pot inutilitzar. Metre flexible: 1. Per a què serveix? Serveix per mesurar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir pet tot tipus de materials que es poden mesurar: fusta, paper, metalls, plàstics... 3. Normes de seguretat del seu us: No posar els dits quan soltes el metre perquè et pots fer mal. Metre plegable: 1. Per a què serveix? Serveix per mesurar.
 11. 11. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per tot tipus de materials que es puguin mesurar: fusta, metalls, papers, plàstics... 3. Normes de seguretat del seu us: No posar els dits quant soltes el metre perquè et pots fer mal. Punta de traçar: 1. Per a què serveix? Serveix per ratllar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per plàstics, fustes i metalls. 3. Normes de seguretat del seu us: Les puntes han d’estar ben afilades. Nivell: 1. Per a què serveix? Serveix per alinear o anivellar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per la fusta, la ceràmica i les parets. 3. Normes de seguretat del seu us: Que no es trenqui. Que no es ratlli. Regle graduat: 1. Per a què serveix? Serveix per mesurar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per tot tipus de materials que es puguin mesurar.
 12. 12. 3. Normes de seguretat del seu us: Que no es trenqui perquè podem fer un mal treball. EINES DE SOLDADURA: Desolador de pera: 1. Per a què serveix? Serveix per soldar i després absorbeix el material. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per a l’estany. 3. Normes de seguretat del seu us: Cal tenir la punta ben neta perquè traspassi bé la calor. Obligatori els guants. Soldador elèctric: 1. Per a què serveix? Serveix per soldar i unir. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per a metalls com l’estany. 3. Normes de seguretat del seu us: Cal cuidar-lo i vigilar de que no caigui a terra. Obligatori utilitzar guants. EINES DE TALLAR Alicates de tall: 1. Per a què serveix? Serveix per tallar.
 13. 13. 2. Per a quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per el coure els cables i els filferro. 3. Normes de seguretat del seu us: Vigilar de no enganxar-se els dits. No treballar amb tensió elèctrica. Alicates per pelar fils: 1. Per a què serveix? Serveix per pelar fils. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per els cables i fils de coure. 3. Normes de seguretat del seu us: Vigilar de no enganxar-se els dits. No treballar amb tensió elèctrica. Cisalla: 1. Per a què es fa servir? Serveix per fer talls rectes. 2. Per a quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per plàstics, paper i fustes. 3. Normes de seguretat del seu us: Vigilar on fiques els fits. Treballar amb guants. Enformador: 1. Per a què es fa servir? Serveix per el tall pla i de gruixes diferents.
 14. 14. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per tot tipus de fusta. 3. Normes de seguretat del seu us: Vigilar de no enganxar-se els dits. Gúbia: 1. Per a què es fa servir? Serveix per desbastar una peça i fer-li la forma que es vulgui. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per tot tipus de fusta. 3. Normes de seguretat del seu us: Cal portar guants per no fer-nos mal a les mans. Serra d’arquet: 1. Per a què es fa servir? Serveix per tallar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per ferros, tubs i xapes fines. 3. Normes de seguretat del seu us: Si es doblega la fulla l’has de canviar perquè pots fer un mal us. Serra de marqueteria: 1. Per a què serveix? Serveix per tallar materials prims. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per fustes primes. 3. Normes de seguretat del seu us: No s’han de tallar fustes gruixudes.
 15. 15. Serra de vogir: 1. Per a què serveix? Serveix per tallar diferents materials en funció de la fulla utilitzada. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per fustes i metalls. 3. Normes de seguretat del seu us: Cal vigilar el cable de la connexió elèctrica. Imprescindible portar guants i ulleres de protecció. Tenalles: 1. Per a què serveix? Serveix per tallar materials amb precisió. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per filferros i rajoles. 3. Normes de seguretat del seu us: Vigilar on fiques els dits. Tisores per tallar xapa: 1. Per a què serveix? Serveixen per tallar xapes. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fan servir per les xapes. 3. Normes de seguretat del seu us: S’ha d’anar amb molta cura de no enganxar-nos els dits. Xerrac: 1. Per a què serveix? Serveix per tallar trossos de material del qual es desprenen serradures.
 16. 16. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per tot tipus de fustes. 3. Normes de seguretat del seu us: Portar guants i ulleres de protecció. No doblegar. Xerrac de beina: 1. Per a què serveix? Serveix per realitzar talls de precisió. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per tot tipus de fustes. 3. Normes de seguretat del seu us: Portar guants i ulleres de protecció. No doblegar. EINES DE SUBJECCIÓ: Alicates de boca rodona: 1. Per a què serveix? Serveix per doblegar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per filferros en forma circular. 3. Normes de seguretat del seu us: No s’ha de col·locar els dits entre els mànecs. En cas d’utilitzar els alicates amb tèrmic elèctric, el mànec a de ser aïllant. Alicates universals:
 17. 17. 1. Per a què serveix? Serveix per subjectar, doblegar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per subjectar qualsevol tipus de material fred o calent. 3. Normes de seguretat del seu us: No s’ha de col·locar els dits entre els mànec. En cas d’utilitzar els alicates amb tèrmic elèctric, el mànec a de ser aïllant. Serjant: 1. Per a què serveix? Serveix per subjectar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per les fustes i els metalls que no cuegin gruixos. 3. Normes de seguretat del seu us: Que no s’afluixi en el treball. La pressió de la premuda ha d’anar d’acord amb el material. Cargol – Femella: 1. Per a què serveix? Serveix per subjectar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per fustes i metalls. 3. Normes de seguretat del seu us: Ha d’estar ben apretat. Que la rosca no estigui colpejada. EINES DE CARGOLAR I DESCARGOLAR:
 18. 18. Clau anglesa: 1. Per a què serveix? Serveix per cargolar i descargolar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per femelles i cargols de diferents mides. 3. Normes de seguretat del seu us: Tant les claus com les mans no han d’estar greixoses. No es poden utilitzar mai com a martell. No estan preparades per ser utilitzades en llocs amb tensió elèctrica. Clau fixa: 1. Per a què serveix? Serveix per cargolar i descargolar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per femelles i cargols de diferents mides. 3. Normes de seguretat del seu us: Tant les claus com les mans no han d’estar greixoses. No es poden utilitzar mai com a martell. No estan preparades per ser utilitzades en llocs amb tensió elèctrica. Jocs de claus allen: 1. Per a què serveix? Serveix per cargolar i descargolar. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per cargols.
 19. 19. 3. Normes de seguretat del seu us: Tant les claus com les mans no han d’estar greixoses. No es poden utilitzar mai com a martell. No estan preparades per ser utilitzades en llocs amb o tensió elèctrica. Tornavís d’estrella: 1. Per a què serveix? Serveix per entrar el cap del cargol al lloc on el volem posar, i d’aquesta manera cargolar-lo o descargolar-lo mitjançant un moviment de rotació. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per cargols Philips. 3. Normes de seguretat del seu us: No utilitzar per fer palanca no donar-li cops. Tornavís de tub: 1. Per a què serveix? Serveix per posar el cap del cargol al lloc on el volem posar, i d’aquesta manera cargolar-lo o descargolar-lo mitjançant un moviment de rotació. 2. Per a quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per cargols. 3. Normes de seguretat del seu us: No utilitzar-lo per fer palanca i no donar-li cops. Tornavís de punta plana:
 20. 20. 1. Per a què serveix? Serveix per posar el cap del cargol al lloc on el volem posar, i d’aquesta manera cargolar-lo o descargolar-lo mitjançant un moviment de rotació. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fa servir per cargols. 3. Normes de seguretat del seu us: No utilitzar per fer palanca ni donar-li cops. EINES DE PROTECCIÓ: Guants: 1. Per a què serveix? Serveixen per protegir les mans de superfícies tallants i calentes. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fan servir per materials elèctrics, fustes, per fullola, per DM, tot tipus en que la superfície sigui tallant i calenta. 3. Normes de seguretat en el seu us: No poden estar humits quan estàs treballant amb materials elèctrics. No poden estar bruts de grassa. S’ha de vigilar que no es facin forats. Ulleres de protecció: 1. Per a què serveix? Serveixen per protegir els ulls de doladures, com per exemple: foradar, llimar, serrar, soldar...
 21. 21. 2. Per quin tipus de materials es fa servir? És fan servir per materials elèctrics, fustes, per fullola, per DM, tot tipus en que la superfície sigui tallant i calenta. 3. Normes de seguretat del seu us: Has de vigilar que no es trenquin.

×